ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 01/08/2006

תקנות עובדים זרים איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (דיווח למדור התשלומים)(תיקון), התשס"ו 2006

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

01.08.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 61

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ז' באב התשס"ו (01.08.2006), בשעה 12:00
סדר היום
תקנות עובדים זרים (דיווח למדור תשלומים) (תיקון), התשס"ו 2006,תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון), התשס"ו 2006
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני - היו"ר


דוד אזולאי
מוזמנים
עו"ד שושנה שטראוס - לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
עו"ד תומר מוסקוביץ – לשכה משפטית, משרד המסחר, התעשייה והתעסוקה
גור גולני - מנהל מחלקת פרט, שירותי בריאות כללית
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

תקנות עובדים זרים (דיווח למדור תשלומים) (תיקון), התשס"ו 2006,תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון), התשס"ו 2006
היו”ר משה שרוני
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה.
תומר מוסקוביץ
התקנות האלה הן מאוד פשוטות. חלק מהיעילות של השיטה של העסקת עובדים זרים באמצעות קבלני כוח אדם, היא שאנחנו כל חודש יכולים לפקח על כל תלוש שכר שהמעביד משלם לעובד הזר שלו. הלוואי והיינו יכולים לעשות את זה גם עם עובדים ישראלים.


היום יש בארץ 12,000 עובדים זרים בענף הבניין. תלוש השכר של כל אחד מהם יעבור לממונה בכל חודש, כדי שהוא יוכל לבדוק האם השכר שולם כדין והאם שולם הפיקדון. אם יש תקלה ויש איחור בתשלום הפיקדון, אפילו של כמה ימים, מיד מעירים לחברה והיא מתקנת את זה. העסק מאוד מפוקח. הדיווח חייב להיות ממוחשב. אי אפשר לעשות את זה ידנית, ולכן הוספנו בתקנות את זה שהדיווח יהיה באמצעים ממוחשבים. בפועל זה פועל גם כיום, אבל רצינו לתת לזה את הגושפנקה החוקית. אני מבין, שאין הערות ללשכה המשפטית.
דוד אזולאי
כלומר יש לכם פיקוח On Line .
היו”ר משה שרוני
יהיה יותר טוב לעובדים הזרים.
תומר מוסקוביץ
נכון. אתה יודע למה אנחנו עושים להם יותר טוב.
ג’ודי וסרמן
מבחינה טכנית, למעבידים אין בעיה להפעיל את זה.
תומר מוסקוביץ
בפועל זה עובד.
דוד אזולאי
זה כמו החברה לאוטומציה במרכז השלטון המקומי.
תומר מוסקוביץ
אנחנו עושים את זה כדי שיהיה יותר זול להעסיק ישראלים.
היו”ר משה שרוני
אני רוצה לסכם את הישיבה. הוועדה מאשרת את התיקונים. תודה רבה הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים