ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 25/07/2006

קידום מחקר ופיתוח של מקורות אנרגיה חלופיים ויישומם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים