ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 06/08/2006

חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

06.08.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

יום שלישי, י"ב באב התשס"ו (06.08.2006), בשעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ו – 2005 של חה"כ יורי שטרן
נכחו
חברי הוועדה: יורי שטרן – היו"ר
מוזמנים
נח פלוג

שי סומך – משרד המשפטים

ד"ר רוברט רוזט – יד ושם


משה טלסניק


עירית אברמסקי
ייעוץ משפטי
הלית מגידו
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
רשמו: תמר שפנייר, מיטל בר-שלום

הצעת חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ו-2005 של חה"כ יורי שטרן
היו"ר היו"ר יורי שטרן
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה.
הלית מגידו
אנחנו נמצאים כאן היום כמצוות החלטת הוועדה מהישיבה הקודמת, שדנה בהצעת חוק הטבות לניצולי שואה לקראת קריאה שנייה ושלישית. הוטל עלינו לדון בהגדרת ניצול שואה לצורך הצעת החוק שנותנת הטבות שונות לניצולי שואה נזקקים, כאשר הוועדה הנחתה אותנו לנסות ולהביא בפניה שתי הצעות: הצעה אחת להגדרה רחבה יותר והשנייה להגדרה מצומצמת, או כפי שנמצא לנכון. הזמנו הגורמים המקצועיים והאנשים הרלוונטיים שיוכלו לסייע לנו להחליט. עורך דין שי סומך ממשרד המשפטים סייע לנו בישיבה הקודמת כאשר פרט לפרוטות את האלמנטים השונים של ההגדרה. הוא מנה 4 אלמנטים. הראשון, הוא אדם נרדף. השני הוא ארץ עוינת, כאשר הוא חילק אותה לשני מבחני משנה: אחד, טריטוריה מבחינת מקום פיזי והשני אלמנט כרונולוגי של זמן. לבסוף הוא דיבר על מה שאירע לאותו אדם, האם שהה בגטו, במחנה ריכוז או במקום מסתור. כמובן שלגבי כל אחד מהאלמנטים ישנן שאלות, שהזכרתי כבר בקצרה בישיבה הקודמת. למשל, מהו אות מקום מסתור. דיברתי עם שי סומך בטלפון ושאלנו, האם אדם שנאלץ להתחזות לנוצרי, ללכת לכנסייה ביום ראשון ולהוריד מעצמו כל הסממנים של היהדות, האם גם זה יחשב מקום מסתור.
היו"ר היו"ר יורי שטרן
בוודאי. מספיק היה שמישהו שידע את עברו או ראה סימנים אחרים היה מלשין לאותו שלטון, כדי שהוא יהיה בסכנת חיים של ממש.
הלית מגידו
חברי הוועדה הזכירו יהודים שברחו מאימת הנאצים לרוסיה או מקומות אחרים, שלא לדבר על פרטיזנים או לוחמי מחתרת אחרים שברחו ליערות והתחבאו שם.
היו"ר יורי שטרן
אין בעיה עם פרטיזנים, כי עליהם חל חוק אחר שהוא נדיב יותר מבחינת הטבות. רוב הפרטיזנים לא היו מיד פרטיזנים. הם לפני כן עברו הגטאות. הפרטיזנים לא התארגנו כשהגרמנים באו למקומות האלה, אלא מאוחר יותר. לכן, האנשים היו קודם בגטו או במסתור. גם אם יש מקרים שמישהו מיד נעשה פרטיזן ולא היה נרדף ואנחנו בטעות נכלול אותו, הוא בכל מקרה יהיה שייך לחוק הזה.
הלית מגידו
אני מציעה, שנעבור על כל האלמנטים של ההגדרה ונשמע ההערות.
נח פלוג
אני חושב, שיד ושם ייתן את הדעה החיובית אם אנחנו נתבע. אני יודע פחות או יותר את הדעות של יד ושם, כי אני בוועד המנהל. פרופ' דלהפרגולה שניסה וכתב....
היו"ר יורי שטרן
אל תזכיר את שמו, כי אנשי האוצר משתמשים במחקר שלו כדי להמית את החוק. הם אומרים, כי לפיו יש חצי מיליון ניצולי שואה.
נח פלוג
הוא ישב אתי כאשר הוא בנה את הקונספציה. הקונספציה היתה שיש מעגלים, יש הגדרה רחבה ויש הגדרה מצומצמת. ההגדרה הרחבה היא היתה ועדת מאזן. היה מיין קאמפפ של היטלר חיסול היהדות. ואנזה נתן מדינות ומספרים, והם החליטו לרצוח 11.3 מיליון יהודים. הם כללו בזה את כל יהדות אירופה, כולל בריטניה, צפון אפריקה, איפה שיוכלו להגיע. הם לא שלטו בכל השטח שהיה בתכנון.

אני אומר, שניצול הוא כל אחד שהיה בשטח שנקבע בואנזה כשטח של הפתרון הסופי של הבעיה היהודית. זאת אומרת, תוכנית לרצוח את היהודים איפה שהם שלטו ישירות או באמצעות המדינות הסטליטריות, כמו רומניה, והונגריה ובולגריה ודרום צרפת ואיטליה. כל אלה שהיו בשטח הזה, היו צריכים להיות מחוסלים לפי התוכנית. אם הם לא הצליחו לחסל אותם, אז אלה ניצולים.
היו"ר יורי שטרן
לפי ההגדרה הזאת, כל יהודי אנגלי...
נח פלוג
אנגלי לא. אמרתי איפה שהם שלטו. ואנזה הם רשמו. אני אומר, שאיפה שלא שלטו שם הם לא ניצולים. למשל, בלנינגרד היהודים סבלו מאוד. הם היו תחת מצור שלוש שנים. מתו המון שם. למרות זאת, הם לא ניצולים כי הם לא היו תחת שלטון הנאצים.
היו"ר יורי שטרן
יש חוק אחר להם.
נח פלוג
אני נותן בכוונה דוגמאות קונקרטיות. אנגליה לא, לנינגרד לא. לונדון היתה תחת הפצצות, אבל לא הגיעו אליה. אני מדבר על אלה שהיו תחת השלטון שלהם, ונשארו בחיים. אלה ניצולים. עכשיו יש קטגוריה שנייה - שרידי שואה. זאת הקטגוריה היותר מצומצמת של ניצולים. שרידי שואה היו אלה שהיו תחת שלטון הנאצים, ושהיה עליהם פסק דין מוות. פה אני אעשה הבדל בין פולין, צ'כיה, אוקראינה, בלרוס, מולודובה וכו', שבכל אותם האזורים היה פסק דין מוות, ובין אזורים כמו רומניה. מי שהיה בבוקרשט לא היה במחנה או בגטו, אבל החופש שלו היה מוגבל. עם זאת, הוא לא היה נתון לפסק דין מוות. אותו הדבר במדינות בולגריה וצפון אפריקה.
היו"ר יורי שטרן
תלוי באיזה תקופה. בבנגזי היו כבר מחנות.
נח פלוג
מי שהיה לא נתין מקומי אלא בריטי, שלחו לברגן בלזן.
רוברט רוזט
אבל היו מחנות עבודה, סבלו ומתו שם. יש גם גירושים מטוניסיה. מעט אבל יש.
נח פלוג
אנחנו יודעים על צפון אפריקה. אפילו השגנו בשבילם רנטות. כלומר, אותם המחנות הושוו למחנות ריכוז. הגרמנים הכירו בזה. אני הייתי אומר כי ההגדרה הרחבה של ניצול שואה, זה ואנזה איפה שהם שמו את היד - לא לנינגרד ולא בריטניה. כל היתר, גם שהם שלטו וגם ששלטו בני הברית שלהם. שרידי שואה הם אלה שהיו בגטאות, במחנות, ביערות ובמסתור, עליהם היה פסק דין מוות.
היו"ר יורי שטרן
יש הגדרה שכתבנו בחוק. אני חושב, שנכון לנו פשוט לקחת את ההגדרה הזאת ולראות איפה היא חייבת תיקון. ההגדרה הזאת היא צרה יותר, אבל בכל מקרה היא זאת שתחול על נהנה החוק. אחר כך נחשוב אם אנחנו יכולים לצורך אידיאולוגי יותר לכתוב הגדרה יותר רחבה.
רוברט רוזט
חסרים כמה דברים בהגדרה.
היו"ר יורי שטרן
הלית קודם תקרא אותה.
שי סומך
אני רוצה לומר, כי אני מייצג משרד המשפטים ולא את הממשלה. יש מחלוקת בין האוצר לבין הסיעה שלהם. אני מייצג את משרד המשפטים.
היו"ר יורי שטרן
כלומר, נוכחותך פה לא אומרת שהממשלה תסכים עם ההגדרה.
הלית מגידו
נכון. העובדה ששי ימליץ לנו על הגדרה כזאת או אחרת, לא אומרת שזאת עמדת הממשלה. הוא נמצא כאן בתפקידו כנציג משרד המשפטים.


קוראת את הגדרת ניצול שואה בהגדרת החוק. בישיבה האחרונה הוועדה המליצה להגדיר ניצול שואה רק כאדם נרדף, ולהוריד את השהות במחנה ריכוז וכפייה, להגדרה של ניצול שואה נזקק, כדי שההגדרה ההיסטורית הראשונית של ניצול שואה תהיה רחבה יותר.
היו"ר יורי שטרן
המלצת הוועדה היתה יותר יומרנית - להגדיר ניצול שואה כל אדם שבעת פתיחת המלחמה שהה בשטח שהפך לשטח עוין.
שי סומך
אדם נרדף שואה בארץ עוינת.
היו"ר יורי שטרן
אז זה יכלול גם את אלה שהספיקו לברוח.
הלית מגידו
זה לא רק אדם נרדף, אלא גם אדם נרדף בארץ עוינת.
היו"ר יורי שטרן
הוא לא הספיק להיות נרדף.
הלית מגידו
הנרדפות היא לא משהו אקטיבי. אדם נרדף, פירושו אדם הנמנה עם קיבוץ לאומי, גזעי, דתי או פוליטי, שנרדף על ידי השלטון העוין. עצם זה שהוא היה יהודי, כבר מכניס אותו להגדרה של נרדף.
שי סומך
דמיניוק היה במחנה ריכוז, אבל הוא לא היה אדם שנרדף.
היו"ר יורי שטרן
נרדף זה לא מצב עובדתי, אלא מצב עקרוני.
הלית מגידו
היפותטי שהפך לממשי.
שי סומך
יש אנשים שהיו במחנה ריכוז שלא היו יהודים.
רוברט רוזט
מה שחסר עד כאן הוא כל העניין של מי שברח. הקושי הוא עם השאלה, מתי הוא ברח. ברחו בזמנים שונים. מה צריך להיות הבריחה הסמוכה מספיק שרוצים לכלול או לא.
היו"ר יורי שטרן
פחות חשוב.
רוברט רוזט
זה חשוב, כי יש אנשים שכבר ברחו מגרמניה ערב עליית היטלר כי הם חשבו שזה עלול לקרות. ברגע שהוא עלה לשלטון הם כבר ברחו החוצה.
נח פלוג
שמיר בא ארצה ב-39, כמה חודשים לפני שהגרמנים נכנסו. זה שבגין ניצול שואה, זה בטוח.
היו"ר יורי שטרן
זה יסבך. בגין הוא ניצול הדיקטטורה הסובייטית.
נח פלוג
הוא ניצול שואה. הוא ברח מווארשה.
רוברט רוזט
יש אנשים שתמיד צועדים צעד אחד קדימה. כאשר מגיעה המלחמה לפולין, הם מתחילים לברוח מזרחה.
היו"ר יורי שטרן
קודם נעבוד על ההגדרה היותר אופרטיבית, שבמסגרתה אנשים יקבלו הטבות לפי החוק.
נח פלוג
מה שאתה אומר, זאת אותה הגדרה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ובחוק הגרמנים.
היו"ר יורי שטרן
אבל אין מגבלת הזמן.
נח פלוג
כל מי שהיה במחנה ריכוז, בגטו או באי-לגליות - מסתור וניירות אריים,יער ופרטיזן.
היו"ר יורי שטרן
צריך להגדיר גם מקום מסתור, שיכלול גם זהות בדויה. אחרת, מקום מסתור זה אדם שנמצא במחתרת. היו כאלה שכביכול חיו חיים רגילים אבל בזכות זה שפשוט לא זיהו אותם.
שי סומך
השאלה היא, האם ההגדרה של ארץ עוינת מספיקה. אימצנו אותה מחוק לעושי הדין בנאצים ובעוזריהם.
היו"ר יורי שטרן
אני חושב, שהיא חייבת תיקון בסעיף ג.
שי סומך
סעיף (ד) מדבר על כל שטח שהיה נתון למרותה של מדינה אחרת. זה חוק פלילי שרצה להיות הכי רחב שאפשר, לכלול את כל פושעי השואה. ההנחה היא, שזאת ההגדרה הכי רחבה שאפשר. השאלה, היא אם לפי דעתכם היא מספקת כשמדברים על ההגדרה המצומצמת כרגע של מחנה ריכוז, גטו ומקום מסתור.
נח פלוג
זה עונה.
שי סומך
זה גם דרום צרפת.
רוברט רוזט
כל מי שהיה בעל ברית של הגרמנים. אם מסתכלים רק על הקטע הזה, אתה גם מגיע לאבסיניה.
היו"ר יורי שטרן
באבסיניה ובאתיופיה לא היו מחנות. אתה מגדיר את השטח, ואתה אומר שזה חל על מי שהיה במחנה. אם השטח הוא לא רלוונטי - -
רוברט רוזט
זה כולל גם שטח מאוד קטן של אנגליה, כמה איים שכבשו אותם, שהיה תחת הגרמנים.
היו"ר יורי שטרן
אם היה שם יהודי, תפסו אותו.
שי סומך
המוקד בשאלה, מה קרה ליהודים שם. באיזה מקום מסתור.
רוברט רוזט
חסר לי העניין של עבודת כפייה, שהיא לא היתה תמיד במסגרת מחנות. כל היהודים במסגרת צבא הונגריה וכל אלה שהיו בפלוגות עבודה, שלא היו בדיוק במחנות ובמסתור. עם זאת, הם סבלו והיתה תמותה גדולה. זה תחת בעל ברית של הגרמנים, כיוון שהם יהודים.
הלית מגידו
זה שכתוב מחנה כפייה לא מספיק, כי זה לא תמיד מחנה.
רוברט רוזט
נכון. לא תמיד מדובר על מסגרת שניתן לקרוא לה מחנה. זה יכול להיות מפעל. יש כאלה שנדדו ביחד עם הצבא. הם עשו עבודה מאוד קשה. הם לא היו במקום אחד. הם היו באוקראינה ובלרוס במיוחד.
שי סומך
מה קורה מבחינת הפיצויים, שהגרמנים נותנים לניצולי שואה.
נח פלוג
הם התייחסו לכל מחנה בנפרד. הם הפרידו בין מחנה ריכוז לבין מחנה דומה למחנה ריכוז. הם קבעו מה זה. למשל, מחנות ריכוז היו לפי הרשימות של SS של פול, שהוא היה ממונה על מחנות הריכוז, ויש רשימה של כל מחנות הריכוז. למשל, פלשוב לא היה מוכר. זה היה גטו, אבל הוועדה הכירה בו כמחנה.
היו"ר יורי שטרן
מה עם גדודי עבודה?
נח פלוג
הרוב הוכר, אבל אחד אחד ולא ככלל. זה קשה בחוק ישראלי להגיד שכל מי שהוכר על ידי הגרמנים...
היו"ר יורי שטרן
למה להיות צמודים להם? על כמה אנשים מדובר שחיים היום מהבטחת הכנסה.
רוברט רוזט
רוב הגברים ההונגרים שחיים היו במסגרות אלה.
היו"ר יורי שטרן
אבל כמה מהם חיים מהבטחת הכנסה? אני חושב שעבודות כפייה זאת הגדרה יותר טובה. להוסיף לרשימה הזאת עבודות כפייה ולהגדיר מקום מסתור, כולל חיים תחת זהות בדויה.
נח פלוג
הגדרה של עבודות כפייה מאוד מרחיבה. בבולגריה וברומניה היו עבודות כפייה. לא היו גטאות ומחנות. היה "גטו פתוח", שאפשר היה לצאת ממנו.
רוברט רוזט
אם כך זה כולל גם את צפון אפריקה, ששם היו עבודת כפייה.
נח פלוג
זה מאוד מרחיב.
היו"ר יורי שטרן
מה זה מאוד מרחיב? אנחנו מדברים רק על אנשים שחיים היום מדמי הבטחת הכנסה. כמה יהודים בסך הכל היו בסוגים האלה של עבודות כפייה בכלל, בבולגריה, רומניה וצפון אפריקה?
נח פלוג
בארץ קיבלו 50 אלף שקל במשך 2003-2005 קרוב ל-60 אלף איש.
היו"ר יורי שטרן
האם זה כולל את אלה שעבדו במפעלים בגרמניה?
נח פלוג
זה כולל את כל אלה שהיו במחנות ריכוז וגטאות, או במחנות דומים.
היו"ר יורי שטרן
כמה כאלה יש לדעתך?
נח פלוג
זה מכפיל את המספר. בבולגריה כל היהודים נשארו בחיים.
רוברט רוזט
לא כולם היו במחנות.
נח פלוג
הרוב. החוק היה כזה שיהודי צריך לעבוד.
שי סומך
במלחמה תמיד יש עבודות כפייה, גם אצל אוכלוסייה רגילה. גם בישראל יש חוק כזה.
נח פלוג
אם תיקח את מיליון היהודים שנשארו בחיים, תראה כי מ-3.5 מיליון שהיו בפולין, נשארו בשטח 60-80 אלף, חצי שהיו במחנות ריכוז וחצי במסתור. ברומניה נשארו בחיים 400 אלף. אותו הדבר בדרום צרפת - 300 אלף, בבולגריה - כולם, 50 אלף.
רוברט רוזט
נחזור למציאות. כמה מהם צריכים הבטחת הכנסה, כמה זה מרחיב את המעגל?
נח פלוג
פה יש מעט כאלה שמקבלים השלמת הכנסה. לפי הסטטיסטיקה שנתתי לך, יוצאי ברית המועצות לשעבר - קרוב ל-60% מקבלים השלמת הכנסה. יהודי גרמניה, אחוז אחד. יהודי פולניה, אחוז וחצי. אלה באו קודם, עבדו ויש להם פנסיה. בקרב יוצאי ברית המועצות יש הרבה שהגיעו ב-15 השנים האחרונות בגיל 60, 50, שכבר לא עבדו. אלה מקבלים את השלמת ההכנסה.
רוברט רוזט
אנחנו אומרים אמרה, מה זה ניצול שואה. צריך הגדרה יותר רחבה.
שי סומך
הגדרה רחבה - אדם ששהה בארץ עוינת - אפשר ניצול שואה זכאי - ניצול שהיה במחנה ריכוז.
היו"ר יורי שטרן
אנחנו מדברים עכשיו רק על הזכאים.
נח פלוג
לגבי הזכאים הייתי משאיר את ההגדרה הזאת. כלומר, מחנה ריכוז, גטו, מסתור, מחנה ריכוז ומחנה דומה.
רוברט רוזט
להונגרים היתה תמותה של 80%. מי ששלח מחוץ להונגריה - לאוקראינה או לקראת סוף המלחמה למטהאוזן ומחנות באוסטריה. בקרב מי שהיה בפלוגות העבודה בגרמניה היתה תמותה מאוד גבוהה. יש מספרים קטנים יחסית של ניצולים, אבל מי שהיה שם סבל מאוד.
שי סומך
הוא מדבר על פלוגות עבודה. זה לא מה שמדבר נוח. זה יותר מצומצם.
היו"ר יורי שטרן
כדאי לנו למצוא הגדרה ספציפית - -
שי סומך
מי שגויס לפלוגת עבודה.
היו"ר יורי שטרן
חוץ מהונגריה היו עוד מקומות כאלה?
רוברט רוזט
בסלובקיה העצמאית היו פלוגות עבודה. היו מעט, 6 כאלה. זה בעיקר הסיפור של הונגריה.
היו"ר יורי שטרן
מה היה ברומניה בחלקים הצפוניים שהיו שם מחנות ריכוז?
רוברט רוזט
גירשו קצת מהערים, היה פוגרום קשה ביאש כחלק מהמדיניות, אבל לא היה גירוש כללי. רק אלה בבסרביה, בוקובינה, נשלחו לטרנזיסטני בעיקר.
נח פלוג
ברומניה גופה לא היו מחנות ריכוז. עבודת כפייה היתה.
רוברט רוזט
היתה אפליה נגדם, היה סבל כיוון שהם יהודים. היה הרבה פחד.
נח פלוג
כמו בבולגריה, היה פחד.
רוברט רוזט
בבולגריה היתה תוכנית.
היו"ר יורי שטרן
האם אלה שברומניה לא מקבלים כלום?
נח פלוג
ברומניה גופה לא. בטרנסניסיה - כן. יש חלקים שהיו במחנות עבודה, שלגביהם יש הכרה.
היו"ר יורי שטרן
אולי באמת לא נרחיב יתר על המידה, ונוסיף פלוגות עבודה.
נח פלוג
ומחנות ריכוז או מחנה דומה.
שי סומך
מחנה כפייה.
הלית מגידו
מה העמדה שלך לגבי מחנות דומים?
היו"ר יורי שטרן
מחנות כפייה הם דומים. אם אחרי שנקבל את החוק, תבוא קבוצה משמעותית מיוצאי רומניה, נחזיר את זה לדיון.
דנה גורדון
מישהו פנה כבר לוועדה ואמר שרומניה לא כלולה.
היו"ר יורי שטרן
ברגע שהאוצר יריח שמעבר להערכה של 22,000 יש עוד אפילו 100 איש שלא נכללו, הוא יפסול את כל הנתונים שלנו. אז אנחנו שוב נכנסים לשטח שלא נחקר, והטיעון הזה יימשך. הם יגידו מיד שלא מדובר ב-20,000 אלא ב-50,000. הם עד הרגע האחרון טענו שזה 100,000 איש לפחות, כאשר אני הבאתי נתונים שזה 22,000.
הלית מגידו
כפי ששי הציע, נפריד בין ניצול שואה לניצול שואה זכאי. ההגדרה של ניצול שואה תהיה מאוד רחבה והיא תדבר על אדם נרדף, או על אדם נרדף ששהה בארץ עוינת. ניצול שואה זכאי, יהיה ניצול שואה שהתקיימו בו כל אלה. יהיו שני דברים שיצטרכו להתקיים בו: שמקבל הבטחת הכנסה, וזה שהוא שהה במחנה כפייה, מחנה עבודה, גטו, מקום מסתור. רק אותם ניצולי שואה זכאים יוכלו לקבל את ההטבות שהחוק מונה.

אני רוצה לחזור לנושא של מקום מסתור. כפי שדיברנו, מקום מסתור יהיה לרבות זהות בדויה או התחזות. עדיין, אני רוצה יותר לעבות את השאלה של מהו מקום מסתור של ממש. כפי שבנושא של גטאות ומחנות אתם לא רוצים להכניס אלמנט של זמן, דרישה של שהות ממושכת כלשהי, אז גם כאן צריך להיות דין זהה.
היו"ר יורי שטרן
אם לוקחים את המצב האמיתי בשטח, אנחנו רואים שאנשים שהיו יום-יומיים במקום מסתור חיו בזהות בדויה או שכנסו לגטו, נתפסו בצורה כזאת או אחרת.
שי סומך
השאלה מסתור בפני מה.
רוברט רוזט
או שהצליחו לעבור גבול. למשל בצרפת, ייתכן שהגיע מהצפון לדרום ומהדרום הצליח לעבור לספרד או שוויץ.
היו"ר יורי שטרן
איפה היה במקום מסתור?
רוברט רוזט
הוא לא היה בדיוק במקום מסתור. הוא היה עומד להיות מגויס למקום כלשהו וברח.
היו"ר יורי שטרן
הוא לא נכלל. פה מדובר באנשים שבאופן פיזי עובדתי קרה להם משהו, נתפסו על-ידי השלטונות, הסתירו עצמם, חיו תחת איום של כל דקה, חיו כבר תחת השלטון הזה.
רוברט רוזט
אבל קרה לו. באו לעצור אותו והוא התחמק.
הלית מגידו
דיברתי עם שי על השאלה, מסתור מפני מה. ניסיתי לחשוב מפני מה הוא יכול להסתתר. הגעתי לנתונים הבאים: סכנה מיידית לחיים, סכנה פגיעה בגוף שלו, סכנה של שילוח למחנה כלשהו, סכנה של הסגרה אפילו בתוך הגטו, סכנת גירוש, סכנה של עבודות כפייה, סכנת קורבן לאלימות כמו פוגרומים, אפילו החרמה של רכוש. מזה אי אפשר להסתתר, אבל היו מקרים שנכנסו לזהות בדויה כדי לא לאבד הפרנסה. ההסתתרות היתה כדי לשמור על הפרנסה. היו מקרים כאלה.
נח פלוג
מסתור זה היה סכנה לחיים.
היו"ר יורי שטרן
סכנת חיים, כולל אפשרות שייכנס לאחד המקומות האחרים, כמו גטו, או מחנה כפייה.
רוברט רוזט
גם בית סוהר. יש מקרים ששמים בבית סוהר.
הלית מגידו
מפני שלילת חירות או הגבלת החופש.
נח פלוג
מסתור היה מפני סכנת חיים.
שטרן
מפני רדיפה.
רוברט רוזט
רדיפה זה יותר רחב. אם אתה עורך דין ואתה לא יכול לעבוד, זאת רדיפה.
היו"ר יורי שטרן
על זה לא נכנסו למקלט. אני אומר: מסתור בפני רדיפה. זאת כבר מידה אחרת של רדיפה, כשאתה צריך להסתיר זהותך.
רוברט רוזט
כשאתה בסכנה פיזית.
הלית מגידו
מסתור בפני רדיפה, זה רחב יותר ממסתור מפני סכנה לחיים או לגוף.
נח פלוג
ההגדרה הגרמנית דיברה על כל אחד מתחת לגיל 18. היום כל אחד שהיה במקום מסתור, ביער, במנזר והיה נתון בסכנת חיים, נכלל.
היו"ר יורי שטרן
כל אדם בשטח עוין, שהיה צריך מסתור בתור אדם נרדף, זה המסתור. בלי לפרט.
הלית מגידו
בסעיף 2 דיברו על מקום מסתור בלי מגע עם העולם החיצוני.
נח פלוג
מי שהיו לו ניירות אריים היה בקשר, אבל מישהו הלשין עליו.
הלית מגידו
סעיף 2 מפריד בין מסתור ללא מגע עם העולם החיצוני, לבין זהות בדויה, לרבות קטינים שהופרדו מהמשפחה שלהם.
נח פלוג
אחד הסופרים כתב על יהודי בפולין, שהיה במסתור במוזיאון והיה שם חדר עם מיטה מלכותית, אבל כשבא הגרמני הוא הוציא אותו והרג אותו. הוא חי כל הזמן בתנאים יוצאים מן הכלל, אבל ברגע שתפסו אותו הרגו אותו.
שי סומך
סכנה לחיים.
היו"ר יורי שטרן
היו אנשים שבלילות יצאו לקבל אוכל. ניתוק מגע לא יכול להיות.
רוברט רוזט
יש אנשים עם זהות שאולה, או במסתור ויש להם הרבה מגע.
היו"ר יורי שטרן
מספרם יכול להיות יותר ממה שיודעים. בפולין כל פעם מתגלים אנשים ממוצא יהודי, כי ההורים או הסבים שהסתירו את יהדותם לא סיפרו להם על זהותם.
הלית מגידו
מה דעתכם על הגדרה: מסתור מפני סכנה לחיים או לגוף, לרבות זהות בדויה או התחזות.
שי סומך
לא.
עירית אברמסקי
זה לחיות בפחד. המון אנשים חיו בפחד מתמיד, זה לא קיום נורמלי. אם אתם לא רוצים הגדרה של ניצול שואה, צריך לקבל משהו.
היו"ר יורי שטרן
מסתור או בזהות בדויה.
שי סומך
השאלה היא, האם מקום מסתור לא כוללת גם בריחה.
היו"ר יורי שטרן
מקום מסתור - הוא מסתור פיזי של אדם נרדף הנמצא בשטח עוין.
שי סומך
זה כולל גם בריחה.
היו"ר יורי שטרן
בריחה זה לא מסתור. מסתור אתה מסתיר. בריחה אתה בורח ואתה כבר לא מסתתר.
רוברט רוזט
מי שהיה בסכנה של כל הרדיפות נגדו בדרום צרפת, מגיע לאזור איטלקי בדרום צרפת ושם זה עדיין עוין.
היו"ר יורי שטרן
אבל הוא לא במקום מסתור.
רוברט רוזט
אבל הוא ברח.
שי סומך
יכול להיות משולב.
היו"ר יורי שטרן
אם אדם ברח ליערות – זה מסתור.
הלית מגידו
ביערות הוא מסתתר. אקט הבריחה לא משנה.
רוברט רוזט
שי אומר כי מעבר למסתור, יש גם את עניין הבריחה.
היו"ר יורי שטרן
אם הבריחה בשטח העוין - -
רוברט רוזט
אם מגיע למקום יותר בטוח, שהוא כבר לא שטח עוין.
היו"ר יורי שטרן
אח הקטן של אבי 9 פעמים ברח מגרמנים מאוקראינים, כל המלחמה היה בבריחה בשטח שהגרמנים היו בו.
הלית מגידו
ארץ עוינת ושטח של שלטון - -- לא יכול להיות לפני ספטמבר 39. אדם שנתון בשטח של הארץ העוינת.
היו"ר יורי שטרן
אם הולכים לפי התזה הזאת, אולי ניצולי שואה זה כל אלה שבמרוצת מלחמת העולם השנייה או בהתפשטות גרמניה הנאצית במרוצת מלחמת העולם השנייה, היו נתונים לשלטונם של גרמנים או בני בריתם וחיו בשטח הזה החל מעליית הנאצים לשלטון.
עירית אברמבסקי
זאת שאלה.
היו"ר יורי שטרן
מדברים על הגדרה לא אופרטיבית, לא זאת שמקנה הטבות.
עירית אברמבסקי
לא פייר, כי אנשים חיו תחת כיבוש ולא ניזוקו יותר מהאוכלוסייה מקומית אחרת. למשל צפון אפריקה.
היו"ר יורי שטרן
אבל זה היה עניין של זמן. בסך הכל הגרמנים תכננו בעבורם את זה. לכן מה שנוח הזכיר - שבסך הכל כל יהדות אירופה שהיתה בשטח שהגרמנים ובני בריתם כבשו או שלטו בו, הם בהגדרה רחבה ניצולי שואה, כולל אלה שהספיקו לצאת משם, זה נכון. לכן, אנחנו לא מדברים על שום הטבות בשבילם. אבל בהגדרה רחבה, כולם ניצולים. הם הספיקו לעשות את המעשה שלהם לפני כן. זה כולל גם יהדות פולין בכללותה, כולל אלה שב-33-34 יצאו משם.
עירית אברמבסקי
מה עם שבויי מלחמה סובייטים יהודים?
היו"ר יורי שטרן
היתה הפרדה ברורה. ברגע שהגרמנים גילו שאתה יהודי - הופרדת מהחיילים האחרים. היהודים ששרדו במחנות ריכוז הגרמנים, הם רק אלה שהצליחו להסתיר את המוצא שלהם.
עירית אברמבסקי
אבל אם היו שבויי מלחמה יהודים, היה גם הפחד להתגלות.
היו"ר יורי שטרן
הציגו עצמם כמוסלמים, ואז שרדו. ההגדרה הזאת חלה עליהם.
נח פלוג
זה לא היה כלפי צבאות אחרים. היהודים היו כמו הבריטים. אפילו בצבא פולין, היו קצינים יהודים. היו שני גנרלים יהודים שנשארו עד הסוף במחנה שבויים כמו שבויים אחרים.
עירית אברמבסקי
אבל לא הצבא האדום.
היו"ר יורי שטרן
כי סטלין לא חתם על האמנה. מפולין גם?
נח פלוג
מפולין נשארו בחיים. היה גנרל יהודי שנשאר גנרל אחרי המלחמה.
רוברט רוזט
זה נופל תחת הטבות אחרות.
היו"ר יורי שטרן
בי"ת, בהגדרה הזאת האדם הוא לא נרדף אם היה שווה זכויות לאסירים אחרים.
עירית אברמבסקי
אבל בצבא האדום כן נרדף.
שי סומך
ההגדרה של אדם נרדף כוללת את זה - אדם הנכלל עם קיבוץ לאומי, פוליטי - וכו'.
הלית מגידו
ניצול שואה הוא אדם נרדף ששהה בארץ עוינת. ניצול שואה זכאי, הוא ניצול שואה הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ובתקופה ששהה בארץ עוינת: שהה במחנכה ריכוז, מחנה כפייה, גטו , מקום מסתור מפני סכנה לחייו או גופו, חי תחת זהות בדויה. השאלה אם זה צריך להיות גם מפני סכנה לחייו או גופו. חי תחת זהות בדויה.
רוברט רוזט
לא הכנסת פלוגות עבודה.
הלית מגידו
ד"ר רוזט אומר ששכחתי התוספת של גיוס לפלוגות עבודה. אין הגבלת זמן.
היו"ר יורי שטרן
הגרמנים עם הרנטות - באיזה מקום חוץ ממדינות בלטיות היה גטו שהיה אפשר לשהות בו 18 חודש? לא היו גטאות כאלה. הם חוסלו כעבור כמה חודשים או כמה שבועות. זה פשוט זוועה שיש את המגבלה הזאת. 18 חודש בגטו - לא היה דבר כזה.
הלית מגידו
אתה אומר שהתנאי הראשון יהיה תנאי של הבטחת הכנסה.
שי סומך
לא הייתי מכניס את העניין של הבטחת הכנסה. בסעיפים המזכים אומרים - ניצול שואה שזכאי להבטחת הכנסה, צריך להיות זכאי לגמלת קיום.
היו"ר יורי שטרן
משתמשים בהגדרה של ניצול שואה נזקק.
עירית אברמבסקי
תלוי בהכנסה? לא פייר כל כך.
היו"ר יורי שטרן
זאת הפשרה.
עירית אברמבסקי
איך אתם מגדירים זכאי מבחינת ההכנסה?
הלית מגידו
אם הוא זכאי להבטחת הכנסה. זאת ההגדרה.
היו"ר יורי שטרן
אם תאזיני למה שאומרים נציגי האוצר, תראי שגם זה מבחינתם הרבה. אבל זה מינימום שבמינימום.
עירית אברמבסקי
אי אפשר לשפר - זה רק האנשים העניים ביותר. זה כמעט לא משלם.
היו"ר יורי שטרן
הבעיה שאין מבחנים. כדי ליצור קטגוריה אחרת, צריך לאלץ את הביטוח הלאומי לעשות בדיקות שהם לא עושים. אצלם זה שחור-לבן.
שי סומך
יש היגיון. זה גם לפי הוותק בארץ. לא במקרה העולים החדשים נכנסים לזה, כי אין להם תושבות, הוותק, שמזכה.
היו"ר יורי שטרן
יש כאל שהוותק שלהם לא מספיק לפנסיה נורמלית. יש פנסיה שהיא כמה שקלים מעל מה שנותנים בהבטחת הכנסה, והוא משולל כל הזכויות.
עירית אברמבסקי
אם מישהו ניצול שואה ויש לו קצת יותר כסף, הוא משולל זכויות?
היו"ר יורי שטרן
המצב שיכולים להגיע אליו הוא שיקבלו סיוע הכי עניים, שהעוני שלהם מוכר רשמית.
שי סומך
הם גם לא יכלו לתבוע את גרמניה, כי היו מעבר למסך הברזל.
היו"ר יורי שטרן
זה בדרך כלל הולך ביחד.
עירית אברמבסקי
אבל יהודי צפון אפריקה רק עכשיו הגדירו אותם. רובם חיו בחוסר כל, וכבר מתו ולא נהנו.
היו"ר יורי שטרן
את זה לא יכולים לשנות, גם אם נהיה נדיבים ביותר...
עירית אברמבסקי
אין שום הגדרה חוץ מהבטחת הכנסה.
היו"ר יורי שטרן
אין עם מבחני הכנסה בעיה במיסוי. יש מצב של שחור- לבן, ולכן כל מערכת הסיוע היא אבסורדית. הגרוש המיותר הזה שולל הנחה בארנונה, באגרת טלוויזיה. אני מדבר על המצב הקיים היום, שלא מדבר רק על ניצולי שואה. זה גורלם של מאות אלפי אנשים, שהם עובדים והמשכורת שלהם היא שכר מינימום.0
שי סומך
בשנים האחרונות העלו - בהסכם עם גיל - את הבטחת הכנסה - ב-100 שקלים.
היו"ר יורי שטרן
זאת גם עלייה בהבטחת הכנסה וגם עלייה בסכום הקובע.
שי סומך
לפני שנה או שנתיים 27% מהקשישים קיבלו השלמת הכנסה.
היו"ר יורי שטרן
האוכלוסייה הגבולית, שהיא קצת מעל הבטחת הכנסה, היא עצומה. לכן, אם מעלים את הסכום הקובע אפילו ב-100 שקלים, זה מכניס עוד רבבות איש.
עירית אברמבסקי
זה מה שהייתי רוצה.
היו"ר יורי שטרן
אלה דברים שהם בתחום ועדת העבודה.
הלית מגידו
הבדלנו בין הגדרה של ניצול שואה. החלטנו שתהיה רחבה ככל האפשר. ההגדרה מדברת על כל אדם נרדף ששהה בארץ עוינת.
היו"ר יורי שטרן
הגדרת הארץ העוינת היא הגדרה כרונולוגית.
עירית אברמבסקי
למה אדם? למה רק יהודי?
היו"ר יורי שטרן
אם יש צוענים שמקבלים הבטחת הכנסה, שייכנסו לזה. אם יש אחד, שיקבל.
נח פלוג
חיים בארץ 2000 צוענים בעיר העתיקה.
היו"ר יורי שטרן
יש גם משפחות מעורבות.
הלית מגידו
אם מישהו קשר גורלו במדינת ישראל, אז למה לא?
היו"ר יורי שטרן
דיברנו על כך שאולי כרונולוגיה לא צריכה להיות לפי הכיבוש. אם הכרונולוגיה לא לפי הכיבוש, אז ההגדרה "שהה בארץ עוינת" לא מדויקת.
הלית מגידו
כרגע מדובר רק על תקופת השלטון הנאצי מ-39 עד 45.
שי סומך
לגבי גרמניה מ-33. תקופת השלטון הנאצי.
נח פלוג
אוסטריה - מ-38. והסודטים - מסתיו 38. פולין - ספטמבר 39. רוסיה - 41.
הלית מגידו
מי ששהה בגרמניה ועזב אותה לפני 39, בין 33 ל-39, ייכלל בחוק.
היו"ר יורי שטרן
מי שעזב את מזרח פולין ב-10 בספטמבר לפני שבאו לשם הנאצים, כבר לא נכלל.
הלית מגידו
מדברים על ה-1 בספטמבר.
רוברט רוזט
איך מגדירים את ערב הבריחה?
היו"ר יורי שטרן
העיקרון צריך להיות, שכל מי ששהה בשטח שהיה נתון בתקופה כלשהי לשליטה של גרמניה הנאצית או בעלי בריתה, החל מעליית הנאצים לשלטון. כל יהודי שחי באוקראינה למשל, גם ב-33 וגם ב-34.
הלית מגידו
זה מאוד מרחיב. מה לגבי מי שחי בצפון אפריקה ב-35 ועלה לישראל?
שי סומך
אפשר לדבר על התקופה לפני התקופה שבה הארץ הפכה להיות ארץ עוינת.
נח פלוג
מאז שנכנסו לפולין.
עירית אברמבסקי
אולי שחל עליהם החוק הנאצי. בגרמניה חל החוק הנאצי, כנ"ל באוסטריה ב-38.
היו"ר יורי שטרן
מה עם רומניה שהגרמנים לא נכנסו אליה? שם החוקים הפנימיים השתנו.
עירית אברמבסקי
אפשר לומר: או בעלי בריתה.
רוברט רוזט
בהונגריה הכל מתחיל להשתנות ב-38.
היו"ר יורי שטרן
עד 44 לא לקחו אותם.
רוברט רוזט
יש גירוש יהודים מאוקראינה.
הלית מגידו
מבחינה כרונולוגית, מה השנה המוקדמת ביותר שבה התחילו להרגיש את ההשפעות במדינות מחוץ לגרמניה?
רוברט רוזט
הבעיה שזה זז ממקום למקום, אין גורף.
שי סומך
אולי 6 החודשים לפני שהפכה להיות ארץ עוינת.
עירית אברמבסקי
איטליה - לוב כתוצאה מכך - מ-36-37. אין משהו כולל.
שי סומך
אפשר לפשט ולומר X חודשים לפני שהארץ הפכה להיות עוינת.
רוברט רוזט
זה מאוד שרירותי.
עירית אברמבסקי
אם נאמר מראשית הכיבוש של כל ארץ.
רוברט רוזט
מתי הופכים להיות בעלי ברית פורמלית?
היו"ר יורי שטרן
בעלת ברית זאת רק מי שמקבלת את החקיקה האנטישמית.
שי סומך
היום בו התחיל מצב המלחמה בין מעצמות הברית. ההתחלה מרגע שהתחיל מצב המלחמה. זה מה שהיום נכלל בהגדרת ארץ עוינת.
רוברט רוזט
אם מדברים על גרמניה רחבה - גרמניה, אוסטריה, סודטים, מורביה, אנחנו בסדר עם זה.
היו"ר יורי שטרן
איך זה יישמע?
שי סומך
כבר היום ההגדרה מצוינת. זה חוק פלילי שרצה להחיל את החוק הישראלי על כמה שיותר פושעי מלחמה נאצים ובני בריתם.
היו"ר יורי שטרן
אדם נרדף ששהה בארץ עוינת.
שי סומך
אבל אין פתרון למי שעזב לפני שפולין נכבשה.
היו"ר יורי שטרן
בשטחי ברית המועצות יתחיל מ-22 ביוני, או מאותו רגע שבאמת השטח הספציפי היה בשליטה נאצית.
נח פלוג
בפולין מ-1 בספטמבר.
שי סומך
ברית המועצות מרגע שהשטח היה נתון למרותה של כל מדינה אחרת.
היו"ר יורי שטרן
אז כל עיירה מרגע שהגרמנים נכנסו?
שי סומך
כשאמרתי שמתחיל מרגע שמתחילה מלחמה, זה לגבי מדינות הצי"ר.
היו"ר יורי שטרן
צריך להיות - מפרוץ המלחמה בכל מדינה ומדינה.
שי סומך
כולל מדינות נכבשות.
היו"ר יורי שטרן
לא טוב, כי אז זה משתנה ממדינה למדינה. ההגדרה שמתייחסת השטחים הנכבשים מרגע שהתחיל מצב המלחמה. מסובך, כי פולין נכבשה כולה וברית המועצות רק חלקים.
היו"ר יורי שטרן
סלובקיה היתה בת ברית. נתן לומר, ברגע שמצטרפים למאמץ המלחמתי של הגרמנים. ברית היתה לפני כן, אבל ברגע שמצטרפים למלחמה גם מצב היהודים הוחמר. גם אם היתה חקיקה אנטישמית בסלובקיה קודם, אם לא היו נכנסים למלחמה סביר היה שהכל היה שונה.
שי סומך
סיבוך רציני, כי יכולים להיות עשרות מקומות שמתאימים להגדרה. בריטניה היתה במצב מלחמה ולא רוצים להחיל עליה את זה.
היו"ר יורי שטרן
כי לא היתה שטח עוין.
שי סומך
מדברים על מדינות שלא היו תחת כיבוש, ורוצים להחיל ההגדרה גם על התקופה שלפני הכיבוש.
היו"ר יורי שטרן
לפני כיבוש השטח הספציפי. הולכים בכיוון שאם המדינה נכבשה, בחלקה או בכללותה - מהרגע שפרצה המלחמה עם אותה מדינה. אבל זה חל רק על השטחים שבסופו של דבר בפועל הגרמנים או בני בריתם הגיעו אליהם.
הלית מגידו
פחות מסובך ממה שחשבתי. שי ואני ננסח זאת.
רוברט רוזט
אחרי זה נסתכל על זה. לפעמים קורה שלא חושבים על יוצא דופן שלא נכלל.
היו"ר יורי שטרן
ישנם יהודים מסכנים שדקה לפני שהשטח נכבש, ברחו. הם רואים עצמם בתור ניצולים.
עירית אברמבסקי
יהודי טוניסיה שחיו תחת כיבוש, זכאים אם מצבם הכלכלי רע?
רוברט רוזט
יש הבדל בין הגדרה של ניצול שואה לבין ניצול שואה זכאי.
היו"ר יורי שטרן
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים