ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 17/07/2006

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 87), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

17.7.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 47

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"א תמוז התשס"ו (17 ביולי, 2006), שעה: 12:00
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 90) (קצבאות הילדים), התשס"ו-2006
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני - היו"ר

אברהם רביץ
מוזמנים
יעקב עמר – עוזר שר הרווחה, משרד הרווחה

מיכל אופיר – המוסד לביטוח לאומי

כרמית נאור – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רועי שביט – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד אדנקו סבחת – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
עו"ד ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שושנה מקובר

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 90) (קצבאות הילדים), התשס"ו-2006
היו"ר משה שרוני
שלום רב. אני פותח את הישיבה בנושא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 90) (קצבאות הילדים), התשס"ו-2006.
קריאה
- - -
היו"ר משה שרוני
לקריאה שניה ושלישית. מהממשלה כותבים לנו שיש הסתייגות של סיעת חד"ש. בסוף נצביע על כך.

נציגי הביטוח הלאומי, בבקשה.
נציגת הביטוח הלאומי
אציג את התיקון בקצרה: בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל, תוקנה הוראת סעיף 68, לפיה כל ילד יקבל שיעור שווה של קצבה, ללא קשר למיקומו הסידורי במשפחה. נקבעה הוראה מיוחדת בסעיף קטן (ב) לגבי ילדים שנולדו לפני 1.6.2003. למעשה, יש הפחתה של השיעורים בהדרגה עד שנת 2009, כשבשנת 2009 היינו צריכים להגיע למצב שבו בעד כל ילד ישתלם אותו שיעור של קצבה.
היו"ר משה שרוני
- - -
אברהם רביץ
זה הסכם קואליציוני עם ש"ס.
נציגת הביטוח הלאומי
בהתאם להחלטת הממשלה, אנחנו מבקשים להביא תיקון לאישורה של הכנסת, לפיו אנחנו מבטלים את לוח ד', כך שילדים שנולדו לפני 1 ביוני 2003 יקבלו בהתאם לשיעור הקבוע היום – בעד ילד שלישי 178 ש"ח במקום 144 ש"ח, ובעד הילד הרביעי 329 ש"ח. למעשה, אנחנו מנציחים את המצב כפי שהוא היום, ומבטלים את ההפחתה ההדרגתית עד 2009.
אברהם רביץ
תרשמי אותי רק להסתייגות, כדי לדבר.
היו"ר משה שרוני
לפני ההצבעה יש את ההסתייגויות של מוחמד ברכה ושל חנא סוויד. מי בעד ההסתייגות?
אברהם רביץ
הם גם רוצים רק לדבר.
ג'ודי וסרמן
לא, הם רוצים להציע לוועדה - - -
היו"ר משה שרוני
הם רוצים לכרכר במליאה? בסדר.
ג'ודי וסרמן
לא. אם מישהו בעד ההסתייגויות.
אברהם רביץ
לא, אנחנו נגד.
היו"ר משה שרוני
לא. נגד.
וילמה מאור
צריך להצביע, לא?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעט

נגד – רוב

ההסתייגות של סיעת חד"ש לא נתקבלה.
ג'ודי וסרמן
לפי התיקון, לגבי הילד השלישי שנולד לפני יוני 2003, הסכום הבסיסי הוא 178 ש"ח.
היו"ר משה שרוני
במקום?
ג'ודי וסרמן
זה הסכום הקבוע היום. אבל לפי החוק הקיים, בשנת 2007--
אברהם רביץ
זה בא לקזז--
ג'ודי וסרמן
למנוע את ההפחתה הבאה.

לגבי ילד שהוא הילד הרביעי ואילך, אנחנו מדברים על 328 ש"ח.
נציגת הביטוח הלאומי
זה הסכום הבסיסי כפול 2.2 ש"ח
ג'ודי וסרמן
לגבי הילד הראשון והשני, אנחנו נשארים ב-148 ש"ח, וכך גם ילד שלישי, שנולד אחרי יוני 2003.
נציגת הביטוח הלאומי
כן, כי למעשה אנחנו לא מתקנים את סעיף (א). התיקון הוא רק לגבי סעיף (ב), שחל לגבי מי שנולד - - -
היו"ר משה שרוני
זה לפי ההסכם הקואליציוני של ש"ס?
אברהם רביץ
כן. וספרו לש"ס שבאתי להגן עליהם בחירוף נפש.
היו"ר משה שרוני
מי בעד התיקונים להצעת החוק?

הצבעה

בעד הצעת החוק - פה אחד.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 90) (קצבאות ילדים), התשס"ו-2006, נתקבלה.
היו"ר משה שרוני
אין מתנגדים ואין נמנעים.
אברהם רביץ
זה צריך לעלות השבוע, כי אחרת אנחנו מפספסים.
היו"ר משה שרוני
כן, נעשה מאמצים להעביר את זה.

תודה רבה לנציגי הביטוח הלאומי. נציגי האוצר כאן?
וילמה מאור
לא, הם מסכימים.
היו"ר משה שרוני
כשיש הסכם קואליציוני, האוצר איננו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
12:10

קוד המקור של הנתונים