ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 12/07/2006

חוק שירות לאומי בהתנדבות לבנים (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

12.7.2006


הכנסת השבע עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 43

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006), שעה 08:30

ס ד ר ה י ו ם: הצעת חוק שירות לאומי בהתנדבות לבנים (תיקוני חקיקה),התשס"ו 2006
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"ראריה אלדדאברהם רביץ
מוזמנים
עו"ד בתיה ארטמן – לשכה משפטית – ס. בכיר ליועץ המשפטימשרד הרווחהעו"ד יואב ארבל – לשכה משפטית משרד הרווחהמלכיאל דהאן – ראש ענף פיקוח על שירות הלאומי משרד הרווחהעו"ד שי סומך – מח' ייעוץ וחקיקה – משרד המשפטיםעו"ד דארין יעקב – ייעוץ וחקיקה משרד המשפטיםסרן אלון כרמלי – קצין ייעוץ במחלקת ייעוץ וחקיקה משרדהביטחוןהרב צבי במברגר – מנכ"ל עמינדבעו"ד יונית שליין בן אור – מחלקה משפטית המרכז לפלורליזםיהודירועי קרת – מוסד לביטוח לאומי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
רשמה וערכה
מעיין מכלוף -חבר המתרגמים בע"מ
היו"ר משה שרוני
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה בנושא הצעת חוק שירות לאומי בהתנדבות לבנים, תיקוני חקיקה, תשס"ו-2006. כן, חבר הכנסת רביץ.
אברהם רביץ
אני רוצה לעשות שקיפות. היו הייתי, כשהייתי צעיר ויפה, הייתי סגן שר הרווחה, אז אני מאוד מודע לעניין הזה. אני לא אומר שאני חד צדדי, אני אף פעם לא חד צדדי, אבל יש לי עמדה, אז אני רוצה להצהיר את זה. יש סכנה שאני עוד אחזור לתפקיד.
היו"ר משה שרוני
בבקשה, אני מאחל לך בהצלחה.
אברהם רביץ
אני חבר כנסת מן השורה.
בתיה ארטמן
עד היום, משנת 2001, עושים בנים שירות לאומי על פי חוק שהוא היה הוראת שעה, החוק מצורף, זה חוק שירות לאומי בהתנדבות, תכנית נסיונית לבנים, הוראת שעה. התוקף של החוק עומד להסתיים בספטמבר 2006. לכן היתה דחיפות לחוקק את החוק הזה, כשהממשלה, בדצמבר 2005, קיבלה החלטה שהתכנית הנסיונית תהפוך לתכנית של קבע. החוק הזה למעשה מהווה תיקוני חקיקה, שהם עושים התאמה בין בת לבן שמשרתים בשירות לאומי, בשינויים המחוייבים בנקודות מסויימות, ולמעשה נותנים את הזכות לאותם בנים שקיבלו פטור או לא נקראו לשירות, רק אלה שקיבלו פטור ולא נקראו לשירות, והם רוצים להתנדב כמתנדבים בשירות לאומי, נותן להם זכות לעשות שירות לאומי אם הם נמצאו מתאימים לעשות שירות לאומי.


התיקוני חקיקה שמונחים לפניך הם תיקוני חקיקה שאנחנו חשבנו שהם ראויים, כדי שבאמת התנאים, והם מתאימים לאוכלוסיה הזאת.
ג'ודי וסרמן
אני מבקשת פירוט בדיוק על איזה סוגי אוכלוסיה אתם מדברים כשאתם מדברים על בנים בשירות לאומי, אני מבינה שזה כולל שניים, אלה שלא נקראו לשירות צבאי ואלה שנקראו וקיבלו פטור.
בתיה ארטמן
לא אלה שקיבלו דחייה, רק אלה שקיבלו פטור או שלא נקראו לשירות לאומי.
ג'ודי וסרמן
אין שינוי באוכלוסייה שתהיה בהוראה לעומת האוכלוסייה שהיתה במקורי,
בתיה ארטמן
אין שום שינוי.
ג'ודי וסרמן
לעניין ההוראה שבסעיף 1 (4) (2) (ב), הוא קיבל אישור מאת השר, שר הרווחה או מי שהשר הסמיך. לעניין הבנות אני מבינה שאין הוראה כזאת, אין צורך בקבלת אישור מהשר. ומה בדיוק משמעות האישור הזה?
בתיה ארטמן
משמעות האישור, היות שמישהו שקיבל פטור או שלא נקרא לשירות צריך לברר באמת אם הוא מסוגל לעשות שירות לאומי, מה סיבת הפטור. ולכן צריך אישור של השר לגבי כל אחד. וזה ההבדל באמת בין בנים לבין בנות.
אריה אלדד
אלה שלא נקראים לשירות, איזה אוכלוסיות בכלל לא נקראים?
בתיה ארטמן
זה בדרך כלל בני מיעוטים. אבל אפשר לעשות שירות לאומי רק עד גיל עשרים ושתיים, כך שהרוב זה בני המיעוטים.
ג'ודי וסרמן
אפשר לעשות יותר מאוחר, רק ההוראות לעניין תשלום הגימלאות חלות עד גיל עשרים ושתיים.
בתיה ארטמן
לא, אבל היות שכל מה שנגזר לגבי שירות לאומי נגזר מההגדרה הזאת הפירוש שלנו שאפשר לעשות שירות לאומי רק עד גיל עשרים ושתיים. כרגע אנחנו מתוקצבים במאתיים חמישים תקנים ממשרד האוצר. יש אמנם כשלוש מאות חמישים מועמדים כרגע, אבל אנחנו מתוקצבים כמאתיים חמישים.
היו"ר משה שרוני
זה המספר לפי המצב רוח של משרד האוצר,
בתיה ארטמן
נכון, בדרך כלל. רציתי להגיד שגם לגבי בנות התקנים שאנחנו מתוקצבים אליהם, שאר משרדי הממשלה, הם לא בהכרח משקפים את המצב בשטח. כי יש מה שנקרא תקנים פרטיים לצערנו הרב. כי הממשלה לא ממנת את כל הבנות בשירות לאומי. לכן מה שיחול לגבי בנות יחול גם לגבי בנים.
ג'ודי וסרמן
אבל בת שרוצה לעשות שירות לאומי יכולה, היא לא נדחית בגלל שאין תקן,
היו"ר משה שרוני
הבנו שכמות האנשים היא בהתאם לתקציב של משרד האוצר ולשר הרווחה יש סמכות גם לדחות. מה דעת יועץ משרד המשפטים?
שי סומך
משרד המשפטים כמובן תומך בהצעת החוק כהצעת חוק ממשלתית. אנחנו שמחים עליה, היא מקדמת את השיוויון,
היו"ר משה שרוני
לא קראנו לזה שיוויון בגלל שהאוצר רוצה בזה בגלל התקציב, אז אל תדבר על שיוויון.
שי סומך
היא מקדמת את השיוויון הן מבחינת המגזר הערבי והן מבחינת אנשים עם מוגבלות בשני מובנים. המובן הראשון זה הנשיאה בנטל, בעצם יש כאן אפשרות למי שהצבא מוותר עליו בלבד אפשרות לשרת בשירות לאומי ואז זה בעצם מרחיב את האוכלוסיה שנושאת בנטל. ויש את ההיבט של האדם עצמו, אדם עצמו שלא מתגייס לצבא בגלל שהצבא ויתר עליו, כמו בן מיעוטים או אדם עם מוגבלות, יכול באמצעות התכנית הזאת לשרת בשירות לאומי ולתת את חלקו. ולכן זאת הצעה שאנחנו תומכים בה.
היו"ר משה שרוני
מה אומר משרד הבטחון על זה, יש לנו נציג כאן?
אלון כרמלי
לא. סך הכל ההסדר הזה בא לקבוע בחקיקה הסדר שהיה קיים כבר קודם וכמובן על דעת משרד הבטחון וצה"ל בהקשר הזה.
אברהם רביץ
בעצם אפשר להגיד, ביידיש אומרים כפית כשרה-סיר כשר, הכל בסדר גמור. אני רק רוצה לעודד את העניין הזה כי אני לא רואה בדבר הזה, אמנם זה לא מדבר על הסוגייה של תלמידי ישיבות, זו סוגייה נפרדת ושם זה עומד לקבל תשובה מקבילה הייתי אומר, שקוראים לו שירות אזרחי, לא לאומי, באבחנה מסויימת. אבל אני חושב שזה הוצג, מקדם לתפיסת העולם הזאת, שיכול בן גם כן לעשות שירות אזרחי או לאומי, איך שיקראו לזה, וזה דבר חשוב.


אני רק רוצה לומר שהדבר הוא כל כך אנושי החוק הזה, לגבי אנשים עם מוגבלויות, יש אנשים עם מוגבלויות אבל הם יכולים לתת שירות, שירות מאוד חיובי, אז הם יכולים לתת שירות לאומי ממדרגה עליונה, נגיד אדם שמוגבל בהליכתו, יכול לעשות את כל הפעולות האחרות ליד שולחן עבודה. לכן זה גם חוק אנושי ומשייך את האיש לחברה ונותן לו הרגשה של כבוד. חבל שזה מוגבל במאתיים וחמישים תקנים כאשר בתור מחכים שלוש מאות וחמישים. לכן אני הייתי מציע לכבוד היושב ראש שאכן אנחנו נאשר זאת, אבל גם כן נעשה פנייה למשרד האוצר, שיאשרו את המאה הנוספים.
אריה אלדד
אני מבקש להצטרף לחבר הכנסת רביץ בתמיכה בחוק המוצע, אבל לומר גם שלהבנתי זו באמת רק התחלת הדרך. אם אנחנו נקבל את העיקרון שצריך לשרת בצה"ל או לבצע שירות לאומי נצטרך להגדיל באופן משמעותי מאוד, בסדרי גודל, את התקנים ואת המקורות ולהתארגן ברמה הלאומית אחרת, משום שלדבר הזה יש חשיבות עצומה בחיבור חלקים שונים של האוכלוסיה בארץ, של מיעוטים, של דתיים ויהודים חילונים וגברים ונשים, לדבר הזה יש חשיבות עצומה. החברה הישראלית זקוקה לדבר הזה.
היו"ר משה שרוני
נפנה לממשלה ולמשרד האוצר לא להגביל את מספר התקנים,
אברהם רביץ
לא, אם מדברים על שיוויוניות להקביל את זה באותו מספר של הגבלה לבנות. שם יש שש מאות.
ג'ודי וסרמן
או לצמצם את סמכות השר לאשר בנים בשירות לאומי.
בתיה ארטמן
השר יאשר מישהו שהוא באמת מתאים לעשות שירות,
ג'ודי וסרמן
שיבדוק את ההתאמה אבל לא את מספר המכסות.
היו"ר משה שרוני
הוא מוגבל בגלל האוצר, זה הכל.
ג'ודי וסרמן
אחרי שאתם מאשרים שאיש מתאים לשירות לאומי,
בתיה ארטמן
לא, זה לא איש מחפש. ברגע שאין לנו יותר תקנים, יש מה שנקרא תקנים פרטיים, יש מקומות שהם פונים ואומרים אנחנו מוכנים לממן את התקן כי זה כדאי להם. אם אין מי שמממן אז אין.
יונית שליין בן אור
בוקר טוב לכולם, אנחנו מברכים את העניין של הסדרת השירות הלאומי לבנים, אנחנו חושבים שזה מאוד מקדם את השיוויון. אנחנו רק רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לבקש מהוועדה שבאמת תדרוש מהממשלה איזה שהוא דיווח ותפעיל איזה שהוא לחץ לגבי הנושא של הסדרת החקיקה הראשית.
היו"ר משה שרוני
כן, אני קראתי את זה.
יונית שליין בן אור
אז אנחנו חוזרים מהבקשה להוראת השעה ואנחנו באמת מבקשים שהוועדה תצא באיזו שהיא קריאה לקציבת זמן, ואם אפשר לקבוע עוד ישיבה שבה יצטרכו לתת דין וחשבון לגבי הדיווח על החקיקה הראשית.
היו"ר משה שרוני
זה לא מקובל.
בתיה ארטמן
בג"צ אמר לנו לעשות, יש להניח שאנחנו נכבד את החלטת בג"צ.
היו"ר משה שרוני
בסדר. בג"צ זה מעל כולנו. לא כולם מקבלים את זה, אבל איך אומרים, זה מה שצריך להיות. יש מישהו שרוצה להגיד משהו בנושא הזה? נדמה לי שכולם מסכימים עם כולם. אז אנחנו נעביר את זה לקריאה שנייה ושלישית. ואנחנו נוסיף ונקרא לממשלה ולמשרד האוצר לא להגביל את התקנים. אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:00

קוד המקור של הנתונים