ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 11/07/2006

החלת דין רציפות טיפול והשגחה של ח"כ רן כהן

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

11.07.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 42

מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ט"ו בתמוז התשס"ו (11.07.2006), בשעה 10:00
סדר היום
החלת דין רציפות על הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 17) (מסגרת חוץ ביתית לקטין נזקק), התשס"ג 2003 של חה"כ רן כהן ואחרים פ/1107
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"ר


מרינה סולודקין


חיים אמסלם


ואסל טאהא


גלעד ארדן


רן כהן
מוזמנים
חה"כ משה גפני


חה"כ שלי יחימוביץ


עו"ד בתיה ארטמן – לשכה משפטית, משרד הרווחה


מוטי וינטר – מנהל אגף שירותים חברתיים ואישיים, משרד הרווחה


עו"ד חוואלד רזיק – בריאות הנפש, משרד הבריאות


משה ברסימנטוב – רפרנט עבודה, משרד האוצר


יואב אפלבוים – חבר הנהלה, העמותה לקידום הפנימיות הטיפוליות


והשיקומיות בישראל


פרופ' דן שניט – יו"ר המועצה לילד החוסה


רות שטייניץ – חברת הנהלה, המועצה לילד החוסה


בתיה מאיר – דוברת המועצה לילד החוסה


אורית לרנר – חברת הוועד המנהל, המועצה לילד החוסה


איציק פרי – יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים


ד"ר יצחק קדמן – יו"ר המועצה לשלום הילד


עו"ד ורד וינדמן – יועצת משפטית, המועצה לשלום הילד
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום


החלת דין רציפות על הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 17) (מסגרת חוץ ביתית לקטין נזקק), התשס"ג 2003 של חה"כ רן כהן ואחרים פ/1107
היו”ר משה שרוני
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אני מצטער שחה"כ רן כהן לא כאן. מחליטים בהתאם לחוק הרציפות לדון בהצעת חוק, להודיע לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, להחיל דין רציפות של הצעת החוק החלת דין רציפות על הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 17) (מסגרת חוץ ביתית לקטין נזקק).תהליכי החקיקה יתואמו בהסכמה עם משרדי האוצר והרווחה. אם יתברר כי ישנה חריגה בין הצעת החוק לעמדת הממשלה, תחזור ועדת השרים לענייני חקיקה, לדון בהצעת החוק לפני הקריאה השנייה והשלישית. זאת הודעת הממשלה.
מרינה סולודקין
זה חוק מאוד חשוב, אבל יש לי כמה הסתייגויות. במציאות הנוכחית יש הרבה מקרים של הוצאת ילדים ממשפחות שונות בשגגה, ולכן אנחנו צריכים לחשוב יותר על הדרכת הורים דרך מסגרות של הקהילה. אני לא רואה צורך להרחיב את מסגרות חוץ ביתיות. אני חושבת שזאת סכנה.

בקדנציה הקודמת, אני התעסקתי בשערוריות של הוצאת ילדים עולים מהבית בשגגה על ידי רשויות רווחה. ועדת גלעד של משרד הרווחה, בראשות שאול יהלום, עבדה הרבה. היא הגיע למסקנה, שצריכים להרחיב את הגורמים בקהילה. החוק הוא חריף מדי וחד משמעי.
היו”ר משה שרוני
מה זה חריף?
מרינה סולודקין
כאילו מסגרת חוץ ביתית, היא הכי חשובה בנושא הזה. אם למשרד הרווחה יש עמדה אחרת והסתייגויות, הם צריכים להציג אותה כאן. אלה מקרים בודדים. יש שתי גישות. יש מקרים בהם מסגרת חוץ ביתית היא חשובה, והיא הפתרון היחיד לטיפול בילד. עם זאת, אלה מקרים בודדים.
בתיה ארטמן
עמדת הממשלה היתה לתמוך בחוק, כפוף לתיאומי נוסח בינינו לבין משרד האוצר מתוך הכרה שיחד עם הצעת החוק הזאת, שהרעיון בה הוא חיובי ומקובל – כי אנחנו חושבים כי כל ילד שזקוק לסידור חוץ ביתי, צריך לקבל את הסידור החוץ ביתי - עדיין זה לא צריך לפגוע בתוכנית העבודה של משרד הרווחה, שתואמת את האמנה של זכויות הילד. מטרת התוכנית הזאת, היא למנוע הוצאה של ילדים מהבית, כאשר הסיבה היחידה להוצאתם היא שאין מספיק שירותים בקהילה. לכן, המשרד שלנו מוביל מספר שנים תוכנית שנקראת, עם הפנים לקהילה.
היו”ר משה שרוני
השאלה היא, האם יש לכם את הכלים הנכונים והטובים בנושא זה.
בתיה ארטמן
אנחנו נפתח את הכלים. יש לנו תוכנית, איך להנחות את אותן הוועדות ממליצות על כך. אם הן מקבלות את הסכמת ההורים, זה מתבצע. אם הן לא מקבלות את הסכמת ההורים, הן צריכות ללכת לבית המשפט. אנחנו נקבע, איך אותן ועדות יקפידו על אותם קריטריונים, שאנחנו נקבע, כדי שרק כאשר אין ברירה אותו ילד ייצא מהבית.
היו”ר משה שרוני
מתי הצוותים האלה יהיו מוכנים?
בתיה ארטמן
הכל תלוי בתקציבים. לכן, אנחנו רוצים שהצעת החוק הזאת לא תפריע למדיניות של המשרד לבצע את מה שאנחנו רוצים.
היו”ר משה שרוני
האם אתם תשיגו את התקציב?
בתיה ארטמן
אנחנו רוצים להכניס לחוק סעיף.
היו”ר משה שרוני
מתי?
בתיה ארטמן
אנחנו צריכים לתאם את זה עם משרד האוצר.
היו”ר משה שרוני
למה עם משרד האוצר? האם הם בעלי הבית?
בתיה ארטמן
הם בעלי הבית על הכסף.
היו”ר משה שרוני
הם לא בעלי הבית על הכסף. המדיניות של הממשלה היא בעלת הבית ולא האוצר.
בתיה ארטמן
זה נכון, אבל החלטת הממשלה אומרת שזה יהיה בתיאום עם משרד האוצר.
היו”ר משה שרוני
תיאום זה משהו אחר.
ג'ודי וסרמן
איך אתם רוצים לסייג את זה?
מוטי וינטר
יש לנו את הכלים, ואנחנו מבצעים את המדיניות שעו"ד דפנה ארטמן ציינה, כבר 3 שנים.
היו”ר משה שרוני
כלים יש. השאלה המרכזית הנשאלת, היא האם יש כסף.
מוטי וינטר
באמצעות המדיניות הקיימת, אנחנו ממירים חלק מהמכסות לילדים שניתן להחזיר אותם הביתה. המדיניות הזאת עובדת. היא הביאה לנו 45,000,000 שקלים ב-3 שנים האחרונות. אנחנו רוצים להמשיך ולתגבר את המדיניות הזאת.עו"ד ארטמן אמרה לך, כי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לקחת את הצעת החוק הזאת, ולשכלל אותה בכיוון הזה, כך שנוכל להמשיך להעביר וגם ניתן יהיה לסדר ילדים מחוץ לבית.
יצחק קדמן
אני מבקש להעיר שתי הערות. הערה ראשונה היא הערה לסדר. אני חושב שהדיון כרגע, הוא בשאלה של החלת הרציפות, שעברה בכנסת הקודמת. גם בהחלטת הממשלה נאמר כי, צריך לבוא להכנה לקריאה שנייה ושלישית. מה שקורה פה עכשיו, זאת לא הכנה לקריאה שנייה ושלישית, אלא דיון על החלת דין הרציפות, דבר שיאפשר לכנסת הנוכחית להמשיך במקום שהכנסת הקודמת הפסיקה. והיה ויחול דין רציפות, והממשלה לא מתנגדת, אזי יהיה מקום בדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית לדון על כל הערות. אני הייתי מציע לאדוני, לקיים הצבעה על החלת דין הרציפות, ואת הדיון לגופו של עניין, על התיקונים והשיפורים, יש לקיים בדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית. אם דעתי לא תשמע, אז הייתי אומר דבר אחד ברור.
היו”ר משה שרוני
אני מסכים עם דעתך.
דן שניט
אני רוצה לומר משפט אחד, שמחזק ומבהיר את מה שאמר ד"ר קדמן. לדעתי, אנחנו כרגע צריכים להעביר את התהליך הטכני של החלת הרציפות בוועדה. אני קראתי את ההחלטה כמשפטן בכיר. זה מה שאומרת החלטת הממשלה. היא אומרת, כי לאחר שנאשר את דין הרציפות, מבחינה מהותית יש כל מיני רעיונות, שהיא מבקשת שיתואמו עם משרדי הממשלה. יש לכך המון זמן. מדוע כרגע לטרפד את המהלך הטכני הזה?
היו”ר משה שרוני
מי אמר שמטרפדים?
דן שניט
זאת ההצעה.
בתיה ארטמן
ההצעה לא היתה לטרפד. במשפט הראשון שלי, אמרתי כי הממשלה תומכת בזה, בכפוף להסכם עם האוצר.
דן שניט
זה לאחר החלת דין הרציפות.
ואסל טאהא
אני רוצה לחזק את מה שאמר פרופ' דן. אפשר להחיל דין רציפות. אם יש תיאומים, אפשר לעשות את זה בין הקריאות.
היו”ר משה שרוני
אני רואה שחברי הוועדה תומכים בנושא הזה. מי בעד החלת דין הרציפות?
מרינה סולודקין
אני נמנעת.

ה צ ב ע ה

בעד – 6

נגד – אין

נמנעים – 1
היו”ר משה שרוני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים