ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 10/07/2006

תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

10.7.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 41

מישיבת ועדת העבודה,הרווחה והבריאות

יום שני, י"ד בתמוז תשס"ו, 10.7.2006, שעה 11:00
סדר היום
תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"ר

רן כהן
מוזמנים
חיים אומן

- מנהל הלשכה להכוונת חיילים משוחררים, משרד הביטחון

עו"ד ערן יוסף
- לשכה משפטית, משרד הביטחון

ליאור בוסק

- כתבת עיתון "במחנה"
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
טלי רם


תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים
היו"ר משה שרוני
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים.

משרד הביטחון, בבקשה.
חיים אומן
שמי חיים אומן, אני מנהל הקרן וראש היחידה להכוונת חיילים משוחררים. ערן יוסף הוא היועץ המשפטי למערכת הביטחון, ושל הקרן.


למעשה, התקנון הזה עבר כבר הרבה מאוד גלגולים. הוא הגיע לכנסת, והיו הערות מהערות שונות – בעיקר ניסוחיות. בפעם האחרונה הוא עבר לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, נתבקשנו להכניס מספר שינויים קטנים, שהיועץ המשפטי שלנו יפרט אותם, והנה הגענו עד הלום.
היו"ר משה שרוני
יופי.
ערן יוסף
חוק קליטת חיילים משוחררים התקבל בשנת 94', ובמסגרת החוק נדרשה הקרן להתקין תקנון ולהעביר אותו מסכת של אישורים, שכוללים אישור שר ביטחון, שר אוצר וועדת העבודה והרווחה.


תקנון ראשוני מקורי הונח על שולחן הוועדה כבר בשנת 95'. מכל מיני סיבות הוא נתקע בוועדה. לאחר מכן כבר לא היה אקטואלי, והתגלגלנו כך בערך עד שנת 2002, אז נכתב בעצם תקנון חדש. הוא התחיל את מסכת האישורים של הקרן, שר הביטחון, שר האוצר, והגענו לוועדת העבודה והרווחה בשנת 2004 ולדיון נוסף בשנת 2005, אז אושר התקנון.


אחרי שהושלמה מסכת האישורים וניגשנו עם התקנון לפרסום ברשומות, הסתבר לנו שפספסנו במהלך הדרך תחנה מאוד חשובה – הנסח של משרד המשפטים, ולהפתעתנו, הוכנסו לא מעט תיקונים בתקנון. אם תרצו – אכנס אליהם, מדובר בתיקונים שברובם הם טכניים ותיקוני ניסוח, אבל בכל זאת היו הרבה מאוד תיקונים, ולכן בעצם נדרשנו להגיע שוב לוועדה ולקבל אישור מחודש שלה לתקנון, לאחר התיקונים שבוצעו במשרד המשפטים.


אלה הנתונים. תקבעו את סדר הדיון. אפשר להציג רק את התיקונים, או להציג את התקנון כולו.
ג'ודי וסרמן
אני מבקשת להוסיף בנקודה הזאת. לגבי הדיון ב- 94'-95' אני לא הייתי כאן ואינני יודעת מה היה. אני לא יודעת אם הועבר לוועדת העבודה והרווחה.
ערן יוסף
היה דיון אחד, ונעצר.
ג'ודי וסרמן
בכל אופן, בכל מה שנוגע לכנסת הקודמת, התקיים דיון, התקנון אושר, אך התברר שמה שהייתם צריכים לעשות לפני שזה הובא לדיון, לא נעשה על-ידכם, ובעצם שלב הניסוח נעשה אחרי התיקון. התוצר הסופי שראינו היה שונה לגמרי ממה שאושר בוועדה, ולכן סברתי שצריך להביא זאת מחדש לוועדה לאישור – לאישור מחדש של כל התקנון, ולא לאישור התיקונים.


מדובר כאן בוועדה חדשה, בכנסת חדשה, ולכן מה שאתם מביאים כאן זה בעצם תיקון חדש של התקנון. הייתי מציעה שתציגו באופן כללי את עקרונות התקנון, וכמובן לענות לשאלות חברי הוועדה, ככל שיתקיים דיון.
רן כהן
מה הסטטוס של הנוסח הזה עכשיו? האם זה עבר את השרים, את משרד המשפטים?
ערן יוסף
השרים והוועדה אישרו את הנוסח הקודם. משרד המשפטים הוסיף את התיקונים שלו, אנחנו נדרשים עכשיו לקבל את אישור הוועדה, ולאחר מכן תהיה חתימה פורמלית של השרים. לאחר אישור הוועדה לא יהיו שינויי נוסח.


אני מבקש לחזור אל החוק. סעיף 6 לחוק קליטת חיילים משוחררים קובע שההנהלה תתקין תקנון ובו יהיו בין השאר הוראות בדבר פעולת הקרן, נהלי הגשת בקשות לקרן וטיפול בהן, סדרי עבודה בהנהלת הקרן וועדותיה, ודרכים לשינוי התקנון. זה מה שקיים בתקנון.


התקנון לקח את הוראות החוק, ניסה קצת להרחיב אותן והכניס נהלי עבודה – בעיקר של הנהלת הקרן. על-פי החוק, יש לקרן הנהלה ציבורית שמורכבת משישה נציגי משרדי ממשלה ועוד חמישה נציגי ציבור, יש לה ועדות משנה, וכל התהליכים האלה נכנסו לתקנון.


הפרק הראשון של התקנון הוא כללי. הסעיף הראשון מדבר על שינויים ואומר שכל שינוי צריך לעבור את מסכת האישורים שקבועה בחוק: שר הביטחון, שר האוצר והוועדה הזאת. לאחר מכן באות הגדרות.


פרק ב' מדבר על הנהלת הקרן. סעיף 3 מתאר את הרכב ההנהלה: נציגי משרדי הממשלה ונציגי הציבור; אחד מנציגי הציבור אמור להתמנות ליושב-ראש ההנהלה. סעיף 4 מדבר על תפקידי ההנהלה; סעיף 5 מתאר את הקשר בין הנהלת הקרן – שהיא ההנהלה הציבורית, מעין דירקטוריון – לבין המטה, שהוא ההנהלה הפעילה, לרבות מנהל הקרן שיושב כאן. מצוינים בעלי התפקידים השונים. סעיף 6 מתאר את ועדות המשנה של הקרן, את הפעילות שלהן.


פרק ג' מדבר על נהלי עבודה של הנהלת הקרן: קוורום, מניין חוקי, מזכיר, מועדי ישיבות, כל מה שקשור לפרוטוקולים ולדוחות, הגשת מסמכים.


פרק ד' כולל סעיפים יותר אופרטיביים. סעיף 14 מטפל בנושא התקציב. התקציב של הקרן- כפי שאפשר לראות בסעיף 14(ב) – מחולק למענקים ולפיקדונות שניתנים על-פי החוק, לקרן לסיוע נוסף שעומדת לרשות ההנהלה וממנה ניתן סיוע נוסף לחיילים משוחררים על בסיס סוציו-אקונומי. שאר הסעיפים הקטנים מדברים על אישור התקציב ועל כל מסכת האישורים שצריך לעבור. סעיף 15 מגדיר את התקופה המזכה במענק ובפיקדון לחיילים משוחררים, איך מודדים חודש, איך סופרים את הימים, וכן הלאה.

סעיף 16 מדבר על פיקדון לחיילים משוחררים. הפיקדון, על-פי החוק, הוא הסכום הגדול יותר שמקבל כל חייל משוחרר עם שחרורו; מדובר בשני-שליש מהסכום שעומד לרשותו. הסכום הזה מוקצה לו למטרות מסוימות שנקבעו בחוק, ולמטרות הללו הוא יכול להשתמש בכסף בחמש השנים הראשונות לשחרורו, לאחר מכן הכסף עומד לרשותו לכל מטרה שיבחר. סעיף 16 מתאר את המטרות ואת הפרוצדורות למימוש הפיקדון. סעיף 17 מדבר על מענק השחרור, שהוא סכום חד-פעמי שמתקבל עם השחרור, אינו מותנה בדבר, וכאן מתוארת דרך החישוב שלו ודרך העברת התשלומים.

סעיף 18 מדבר על הקרן לסיוע נוסף. כפי שאמרתי, על-פי החוק, בנוסף לפיקדון ולמענק שניתנים לכל חייל משוחרר, הוקמה קרן לסיוע נוסף שמטרתה סיוע מיוחד לחיילים בעלי מצב סוציו-אקונומי נמוך, בשני מסלולים עיקריים: מכינות קדם-אקדמיות, שם ניתנת מלגת לימודים וכן מלגת קיום, על-פי מפתח סוציו-אקונומי. המפתח הזה מופיע בתוספת לתקנון, ושם מוסבר לפי מדרגות הכנסה לנפש מה גובה המלגה שהחייל זכאי לה כמלגת לימודים וכמלגת קיום, כאשר יש שתי קטגוריות: תלמיד רגיל ותלמיד "ראוי לקידום". מדובר על אוכלוסיות מיוחדות, בני מיעוטים, עולים חדשים וחיילים משוחררים, שהצליחו לצבור נקודות על בסיס השכלת הורים, אזור מגורים וכן הלאה, כפי שמפורט בתוספת, וראויים לקידום. החיילים האלה זכאים למענקים מוגדלים, הכל על-פי המפתח של הכנסת ההורים.
רן כהן
אפשר לקבל מושג בדבר סדר הגודל של התוספת?
חיים אומן
מסך כל התקציב שהוא 1.3 מיליארד שקל, תקציב הקרן לסיוע נוסף הוא בסך 83.5 מיליון שקל.
רן כהן
לכמה יכול להגיע כל חייל משוחרר?
ערן יוסף
יש מלגות. במדרגה הנמוכה ביותר של הכנסה, מדובר על מלגת לימודים מלאה ומלגת קיום מלאה בשנים שבהן החייל נמצא במכינה קדם-אקדמית.
חיים אומן
או בבית-ספר להנדסאים, מתוך מגמה לעודד את המקצועות הטכנולוגיים.
רן כהן
פה מצוין רק מכינה קדם-אקדמית.
ערן יוסף
יש שני סעיפים. יש את המכינות הקדם-אקדמיות, שם יש מפתח סוציו-אקונומי. יש בתי-ספר להנדסאים שנה ראשונה, שם התשלום הוא לכולם, ללא מפתח סוציו-אקונומי, 80% מהשנה הראשונה.
רן כהן
אם חייל משוחרר רוצה להקים עסק?
חיים אומן
זה מתוך הפיקדון.
ערן יוסף
יש היום קרנות שבנוסף לפיקדון, מעניקות סכום נוסף כסיוע למקימי עסק, ומעבר למה שאמור בחוק.
חיים אומן
למעשה, כספי הפיקדון – אפשר לממש אותם לפני תום חמש שנים, למספר מטרות: ללימודים, או להקמת עסק, או לנישואים, או לרכישת דירה. אלה הקריטריונים שלפיהם ניתן לממש לפני תום חמש השנים.
היו"ר משה שרוני
הוועדה מאשרת את תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
רן כהן
בהצלחה.
היו"ר משה שרוני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20.

קוד המקור של הנתונים