ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 12/07/2006

התמודדות עם תאונות הדרכים - דו"ח מבקר המדינה 56ב', עמ' 3., הודעת מבקר המדינה על מכירת "תע"ש מגן" במחיר נמוך

פרוטוקול

 
הכנסת השבע-עשרה

PAGE
1
הוועדה לענייני ביקורת המדינה

12/07/2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 17

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי, ט"ז בתמוז, התשס"ו (12 ביולי 2006), שעה 09:30
סדר היום
(1) הודעת מבקר המדינה על מכירת "תע"ש מגן" במחיר נמוך - הצעה לסדר-היום

(דיון מהיר) של חבר הכנסת רן כהן.(2) התמודדות עם תאונות הדרכים - דוח מבקר המדינה 56ב', עמ' 3.
נכחו
חברי הוועדה: אסתרינה טרטמן - היו"ר

חיים אורון

אריה אלדד

גלעד ארדן

אלחנן גלזר

אבשלום וילן
מוזמנים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז

מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס

צבי ורטיקובסקי
- סמנכ"ל, מנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

חנה יזרעאלוביץ
- מנהלת אגף, משרד מבקר המדינה

שלומית לביא
- עוזרת בכירה למבקר המדינה ודוברת המשרד, משרד מבקר המדינה

שמואל הרשקוביץ
- מנהל בכיר על אגף, משרד מבקר המדינה

שמואל שרון

- מנהל ביקורת בכיר, משרד מבקר המדינה

עוזי ברלינסקי
- משרד ראש הממשלה

עקיבא איסרליש
- מנהל תחום מער' הבטחון באגף לענייני ביקורת המדינה, משרד ראש הממשלה

רונית חסון

- רפרנטית, משרד ראש הממשלה

אורי אדירי

- משרד האוצר

אליעזר רוזנבאום
- משנה למנכ"ל, המשרד לביטחון פנים

יצחק שגב

- מבקר המשרד, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ מאיר אור
- ראש מדור תאונות דרכים, המשרד לביטחון פנים

רותם זהבי

- ממונה ארצי לבטיחות, משרד החינוך

אברהם צדקה
- מנהל אגף בכיר לביטחון ובטיחות ושע"ח, משרד החינוך

שושנה ימין

- מנהלת אגף א' הסעות והצטיידות, משרד החינוך

רחל רותם

- מנהלת אגף זהירות ובטיחות בדרכים, משרד החינוך

אלכס לנגר

- משנה למנכ"ל, משרד התחבורה

עוזי יצחקי

- סמנכ"ל בכיר מינהל תנועה, משרד התחבורה

חגי ארז

- המבקר הפנימי, משרד התחבורה

עמיקם קוריש
- סגן מבקר משרד התחבורה

ליאור כרמל

- יועץ לשר התחבורה

חסידה קופרברג
- מנהלת אגף למערכות מידע, משרד התחבורה

מיכל קלה בן-חמו
- עוזרת מנכ"ל, משרד התחבורה

מלי סיטון

- יועמ"ש, משרד התחבורה

ולדימיר רובין
- מנהל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה

דלית רגב

- מנהלת אגף תכנון, תקציב ובקרה בפועל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אריה אברהם
- ראש גף תעבורה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רשמות פרלמנטריות
חפציבה צנעני, תמר שפנייר

הודעת מבקר המדינה על מכירת "תע"ש מגן" במחיר נמוך

(הצעה לסדר-היום - דיון מהיר)
היו"ר אסתרינה טרטמן
כהרגלי וכמנהגי אני פותחת את הישיבה בברכת איחולי החלמה מהירה לחבר הכנסת דוקטור יורי-רפאל בן אסתר, שהקב"ה ישלח לו רפואה שלמה ושיחזור לנהל את הישיבה הזאת במהרה בריא ושלם.
רן כהן
שיחזור לנהל את הוועדה הזאת. כולנו מצטרפים.
היו"ר אסתרינה טרטמן
חבר הכנסת רן כהן הגיש בקשה לדיון מהיר לדון בוועדה לביקורת המדינה בנושא מכירת "תע"ש מגן". זה נושא שהוא ביקש שאנו נדון בוועדה הזאת. בדקתי, ומסתבר שהנושא נמצא כרגע בבדיקת המבקר ולא מקובל לדון בנושאים תוך כדי תהליך הבדיקה. העברתי את המסר לחבר הכנסת רן כהן, אבל אנו מציינים פה על השולחן הזה את עצם העובדה שנדרשנו לדיון מהיר בנושא מכירת תע"ש, ונדון בכך ברגע שהמבקר יסיים את עבודת הביקורת והוא יעלה לנושא בוועדה. חבר הכנסת רן כהן מבקש להציג את דבריו.
רן כהן
גברתי היושבת-ראש, אדוני המבקר, אדוני השר, זהו נושא לדיון מהיר שהועבר ממזכירות הכנסת אל הוועדה לביקורת המדינה. ביקשתי לדון בנושא מכירת "תע"ש מגן" במחיר שנראה בלתי סביר לכל הדעות.


מאחר ואני פחות או יותר יודע את התשובה הזמנית, לא אאריך בדברים. ביקשתי לדון בנושא, ואני מבין שהוא נמצא בחקירה ובבדיקה של משרד מבקר המדינה. אשמח מאד לתגובת המבקר, ולפי זה נראה איך ממשיכים.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
גבירתי, אדוני, חברי-הכנסת, רציתי להודיע לכם בסוגיה הזו של "תע"ש מגן" שחטיבת הביטחון שלנו עוסקת כבר מזה כמה חודשים בבדיקת הנושא. הבדיקה היא אינטנסיבית. חטיבת הביטחון הקצתה לזה כוח-אדם, ועוסקת בדברים האלה בצורה משמעותית ביותר. להערכתי, תוצאות תהיינה תוך 2-3 חודשים ולא קודם, בגלל הבעייתיות הרבה והבדיקה היסודית מאוד שנעשית בעניין הזה. אנו רשמנו בפנינו את המשאלה לגבי החשת הטיפול בנושא כפי שראיתי אותה בפנייה. אני מציע לוועדה להמתין במשך תקופה של כ-2-3 חודשים עד שנוכל לקיים דיון בנושא הזה בוועדה.


על כל פנים, אני מקבל בחיוב רב את הפנייה.
היו"ר אסתרינה טרטמן
תודה רבה.
רן כהן
אדוני, תודה רבה. גברתי, תודה רבה. מאחר וזו הפנייה של המבקר, מקובל עלי מאד שצריך להמתין לסיום הדוח ואז אפשר יהיה לדון בעומק הדברים.


אדוני המבקר, אני רק מקווה שאין דברים שעלולים בינתיים לקרות ושאתה לא תעצור אותם בגין ההמתנה. אני מניח שלא, כי - - -
מבקר המדינה מיכה לינדנטשראוס
יש דוגמאות קודמות שעצרנו דברים בזמן ביצוע.
רן כהן
- - -אתה יודע לעצור. זה מאוד מקובל עלי.


גברתי, מבחינתי, אפשר לדווח את דיווח הביניים הזה למליאת הכנסת כפי שאת נדרשת לעשות. תודה רבה.


אני מתנצל, שעוד מעט אצטרך ללכת כי יש לי באמת דברים חשובים.
היו"ר אסתרינה טרטמן
תודה רבה.

התמודדות עם תאונות הדרכים

- דוח מבקר המדינה 56ב', עמוד 3
היו"ר אסתרינה טרטמן
הנושא שבחרנו להעלות על הפרק היום הוא הנושא הכאוב של תאונות דרכים. מיותר לציין, שאין תקופה, יום או שנה שהבעיה הזאת רלוונטית. גם אם לפעמים עושים יום סוער בגין יום של דמים במיוחד שקורה במדינה שלנו ויש המון תקשורת והמון רעש ואפילו הכנסת מעת לעת קובעת יום לדון בנושא תאונות הדרכים, אבל בסוף השנה זה הופך להיות עוד מספר סטטיסטי בטבלה כזו או אחרת ועולם כמנהגו נוהג.


מבקר המדינה בחר ובצדק לעשות עבודה על הנושא הזה, שהוא חשוב עד כדי כך שהוא חייב להיות מוגדר כיעד לאומי.

מה שנבדק על-ידי המבקר זה שיתוף הפעולה בין גורמים שונים כדי למגר את הנגע הזה. הגדיל לעשות משרד מבקר המדינה והקיף מהרשות לבטיחות בדרכים דרך הסברה, דרך חינוך, דרך בתי-ספר לנהיגה, ודרך משרד הרישוי ודרך משרד התחבורה, כולל משטרה ועד לנהג שהוא בעצם הגורם שפועל בשטח.


היום, אנו נתייחס למה שנעשה או שטרם נעשה או שצפוי להיעשות בנושא הזה, כאשר אנו מתכוונים לצאת מפה עם שיתוף פעולה ועם כוונה לעשייה, לתכל'ס, כי דיבורים יש המון. הגיע הזמן באמת לתת ביטוי למעשים.


אני מבקשת ממבקר המדינה להציג את הדברים.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
גבירתי היושבת ראש, חברי-הכנסת, המוזמנים, כבוד שר התחבורה והבטיחות בדרכים, השר שאול מופז. גבירתי, קודם כל, ברצוני לברכך על היוזמה של הדיון. זהו דיון חשוב ביותר, ומכאן אתם גם תראו את הנוכחות הגדולה יותר של אנשי משרדי שמייצגים שתי חטיבות: חטיבה אחת עוסקת בנושאי משרד התחבורה ונושא תאונות הדרכים, ומצד שני החטיבה שעוסקת אצלנו בנושאים של משטרת ישראל. שני ראשי החטיבות נמצאים, ואנו עומדים לרשותכם במתן פרטים לגבי דוח המבקר שדן בסוגיית תאונות הדרכים.


את צדקת בכך שאמרת בהתחלה, שאנו צריכים להגיע למעשים ולעזוב את הדיבורים. אני חסיד הגישה הזאת מימים ימימה. אבל, צריך באמת להדגיש אותה במיוחד בנושא המאבק בתאונות דרכים. דוח 56ב' שלנו הוא הראיה הטובה ביותר למה שאנו רואים לנגד עינינו כחשיבות עליונה.


הגענו למפגש קודם בכנסת עם חבר הכנסת ארדן, ואחזור גם הפעם על מה שאמרתי שם, שאנו צריכים לראות בטיפול בנושא משימה לאומית ובהתאם לכך להקצות את כל המשאבים ולהעמיד את הנושא הזה בעדיפות עליונה. לדעתי, זאת ההחלטה שמתחייבת.


גבירתי, אני מציע שאנו ניתן לאנשינו להתבטא בנושא, אלה שהכינו את הדוח, ונתחיל אולי עם ראש החטיבה שלנו. בבקשה. גברתי המנהלת, אם את מרשה לי.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
אני מבקש להתחיל בנושא תאונות הרכבת, כי יש לי עוד ועדה שאני צריך להופיע בה היום, ואני רוצה לשמוע על הנושא הזה.
צבי ורטיקובסקי
בנושא תאונות הרכבת אנו הגשנו דוח שהתפרסם היום, והדוח הזה מדבר בעד עצמו. להערכתי, זהו דוח קשה מאד, כי יש בו הרבה מאד נושאים שהייתי מציע לך, אדוני השר, ולאנשי משרד התחבורה ולאנשי הרכבות שעוסקים בנושא הזה לראות אותם לנגד עיניהם וכבר להיחלץ מהעניין, ומוטב שעה אחת קודם.


באמת יש היום מין צירוף מקרים מיוחד, שמצטרפים לנושא שני דוחות של משרד מבקר המדינה. דוח אחד שנוגע לעניין תאונות הדרכים ורכב גלגלי, והדוח השני שהתפרסם היום בנוגע לתאונות ובטיחות ברכבת ישראל. מי שיקרא לעומק את שני הדוחות יכול להגיע למסקנה שבעצם יש להם מכנה משותף. המכנה המשותף בא לביטוי בכמה תחומים, כאשר השורה התחתונה היא חוסר התמודדות ממשית ואמיתית עם התאונות, גם ברכב הגלגלי וגם ברכבות.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
אתה רך מדי.
צבי ורטיקובסקי
במשרד מבקר המדינה משתדלים להיות מנומסים.


שוב, זה בא לידי ביטוי באי-מתן עדיפות עליונה לתחום על-ידי הממשלה, משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.


חוזרת ונשנית התופעה שמקימים ועדות, והן מגישות את המלצותיהן, אבל הן לא באות לידי יישום. לדוגמא בעניין הרכבת זו תופעה שנמשכת לפחות משנת 1987 לאחר תאונת הרכבת בצומת הבונים. ושוב, חוזרות הבעיות על בעיות תקציב.


אנו מוצאים גם פה וגם פה ליקויים בהכשרת הנהגים: אם זה בעניין הרכבת זה בתהליכי הקליטה, המיון, ההכשרה ובדיקת הכשירות הרפואית שלהם. בכל התחומים האלה זה כישלונות.


יש גם דברים שגובלים בפגיעה בטוהר המידות. אם עוסקים ברכבת, זה גיוס עובדים שלא בתהליכים תחרותיים שוויוניים בדרך של מכרז אלא על סמך רשימות פנימיות של הרכבת. אנו מצאנו מקרים עוזרי קטרים שמגויסים שלא עמדו כל כך בהצלחה במבחני התאמה, אבל הם קרובי משפחה או מקורבים למאן דהוא ברכבת, ואז הם הופכים להיות מתאימים כנהגים של הרכבת, ואחר כך יש ליקויים גם בעצם תהליך ההכשרה. מצאנו גם תפקוד לקוי בהובלת הנושאים האלה מצד משרד התחבורה, המשטרה והגורמים הנוספים כמו הנהלת הרכבת.


למעשה, יש פה כשל מערכתי בשני התחומים, ונדרש פה שידוד מערכות מצד הממשלה בכלל ומצד משרד התחבורה, המשרד לביטחון פנים והמשטרה.


הגיע הזמן, בשני התחומים, להגיע לתכנון רב-שנתי ולתקצוב רב-שנתי ולהציב מטרות ויעדים מוגדרים עם לוח-זמנים שאפשר למדוד ולעקוב אחר הביצוע. צריך להשקיע הרבה יותר מאמצים בתחום החינוך וההסברה,
ובמיוחד להפנות יותר תשומת לב למנגנוני הפיקוח, הבקרה והאכיפה, שגם הם, לצערי, כושלים.


יש תופעה בלתי נסבלת, שבמשרד הרישוי כל כך קל להעתיק מבחנים, לזייף מסמכים, ובסופו של דבר עולים על הכביש נהגים שלא ראוי היה שיעלו על הכביש והם מסכנים את הציבור. זאת תופעה שחייבים להפנות לה תשומת לב מיוחדת ולעקור אותה מן השורש.


בתחום האכיפה, צריך פשוט למצות את הדין עם העבריינים ובתחומים של עבירות של נהגים - אפס סבלנות.
היו"ר אסתרינה טרטמן
תודה רבה. חברים, למען הסדר הטוב, נושא הרכבת הוא חלק מנושא בעיית התאונות בדרכים. הנושא המרכזי של הדיון היום הוא במכלול: תאונות דרכים. לנושא הרכבת שהוא נושא שבעינינו הוא פרק בפני עצמו וגם יש עליו דוח בפני עצמו אנו נקדיש בהמשך דיון מיוחד לנושא הרכבת רק כדי להבהיר את הדברים. אבל, אנו לא יכולים להתעלם מהנושא.
עוזי ברלינסקי
עד לרגע זה לא קיבלנו את הדוח.
היו"ר אסתרינה טרטמן
גם אנחנו לא.
עוזי ברלינסקי
לפי החוק, היינו צריכים לקבל את זה במועד אחר. זה מאד לא תקין.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
לפי מה שאני שומע, כנראה נמצא אצלכם הדוח. צריך לבדוק את זה, כי ההוראה היתה, וכולם קיבלו ורק אתם לא.
היו"ר אסתרינה טרטמן
גם חברי הוועדה לא קיבלו את הדוח. מסתבר שאני היחידה שקיבלתי את זה. זה נחת על שולחני אתמול.
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס
אנחנו נבדוק את זה. מר ברלינסקי, תבדקו גם אצלכם.
היו"ר אסתרינה טרטמן
אני בטוחה שהמבקר יעשה את המרב ואת המיטב כדי להביא את הדוחות במועד לכל מי שנוגע בדבר. אשמח גם לקבל את חוות הדעת של המבוקרים לפני הישיבה, כדי שאוכל לקרוא ולהתכונן לדיון.


גב' חנה יזרעאלוביץ, בבקשה.
חנה יזרעאלוביץ
זה דוח רחב יריעה מאד, ורק באמת אביא בכמה מלים ממש קצרות כי לא אקיף את כל היריעה. מדובר בהתמודדות בתאונות דרכים בשלושה גורמים בדרך כלל: בתשתית הכבישים, בכלי הרכב ובגורם האנושי. הדוח הזה התמקד יותר בגורם האנושי: בחינוך, הכשרה וכשירות של נהגים.


אבל הממצא החמור ביותר, שמבקר המדינה הדגיש אותו, הוא שלנושא תאונות הדרכים לא ניתנה עדיפות לאומית והוא לא נקבע כיעד לאומי. גם מרבית המשרדים שעסקו בנושא הזה לא קבעו את הנושא הזה ברשימת היעדים שלהם מול יעדים של משרד ראש הממשלה.


כמו שנאמר קודם, ועדות מקצועיות ודוחות מבקר המדינה קמות חדשות לבקרים אבל הממצאים לא מיושמים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הוקמה כדי לתאם בין כל הגופים, אבל אין לה מספיק סמכויות והיא בסך-הכל מהווה צינור להעברת כספים למשרדים השונים.


בתחום החינוך החלטות ממשלה אומרות שהחליטו שיש ללמד בטיחות בדרכים בכל הכיתות. לומדים זאת ב-3 מתוך 14 כיתות, ורק בכמחציתן - בגלל צמצום כוח-אדם של המשטרה, וצומצמה הפעילות של משמרות זה"ב שיש לה ערך בטיחותי רב ביותר. ב-2-3 השנים האחרונות כבר לא מלמדים תיאוריה בבתי-ספר.


יש בעיה בהכשרת נהגים שלה אחראי משרד התחבורה, והחליטו למחשב את הנושא ולשנות את השיטה. אבל הדבר לא נעשה. ישנה תופעה של מערכת הבקרה במשרד התחבורה, שאף לא מונעת שדרוג רשיונות נהיגה למי שלא כשיר לרשיון בדרגה הגבוהה יותר.


כשירות רפואית של נהגים - מיעוט קטן מאד של נהגים עוברים בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. חלק גדול מהאנשים שיש להם מידע כמו עובדים סוציאליים ופסיכולוגים לא מחויבים לדווח לרשות.
אריה אלדד
האם הם לא מחויבים או לא מדווחים?
חנה יזרעאלוביץ
לא מחויבים. חובת ההודעה היא רק של רופאים.


בעיה נוספת בתחום הזה היא, שאפשר להיבדק אצל כל רופא שנמצא במרכז רפואי במרכז קניות והוא לא צריך להכיר את העבר הרפואי של הנבדק. גם העניין הזה לא הוסדר.


בעיה נוספת - אמצעי תיקון וענישה - משרד התחבורה פיתח שיטת ניקוד חדשה בינואר 2003, אבל הוא לא נערך ליישם אותה. לכן כל הנקודות שנצברו נמחקו, ואנשים קיבלו חנינה ללא סמכות. גם השיטה החדשה לא עובדת, כי היא גורמת לצבירה מואצת של נקודות. לכן, מסיבה זאת ומסיבה נוספת, חוות דעת של יועץ משפטי לממשלה, השיטה לא מופעלת.


יש נהגים שנוהגים בפסילה. ההערכה היא, שיש כ-180 אלף נהגים יש להם פסילה או של בית-משפט או של משטרה, אבל הם נוהגים, והמשטרה לא נערכה לטפל בהם באופן יזום. גם כאשר נהג כזה נתפס, ניתן לו דוח נוסף והוא לא מובא לשיפוט מהיר - מה שאפשר לעשות.


בסוף, המשטרה חוקרת רק מיעוט קטן מתאונות הדרכים, אבל גם תאונות הדרכים שנחקרות - רק בכמחציתן יוצא בוחן התנועה לשטח. אבל, למרבה ההפתעה, הוא לא תורם: לא להגשת כתב-אישום ולא לאיתור מפגעים בדרך. לכן, לא ברור מה התרומה של בוחן התנועה בכלל.


בסוף, והבנתי שזה כנראה כבר תוקן, מערך מהנדסי התנועה במשטרה מופעל בצורה בלתי יעילה. הסיבה העיקרית לכך היא שאין להם כלי רכב. זהו.
היו"ר אסתרינה טרטרמן
עצוב.


אני חושבת שנפתח בנושאים שקשורים למשרד התחבורה, ואתן לשר התחבורה להביע את דבריו ביחס לאמירה שנאמרה כאן על נושא חקיקה, שיטת הניקוד, השיטה שלא עבדה, החנינה שנעשתה. אשמח. בבקשה.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
בוקר טוב ליושבת ראש הוועדה, לאדוני המבקר ולחברי-הכנסת. ברשותכם, אתייחס לשני הדברים, כי קראתי גם על הרכבת. אני אומר רק כמה מלים קצרות בעניין הזה.


בנושא הבטיחות בדרכים, לצערי הרב, הנושא לא עמד על סדר יומן של כל ממשלות ישראל לדורותיהן באופן זה היה ראוי לעמוד על סדר יומן, מכיוון שמספר ההרוגים והפצועים מהקטל בדרכים עולה על מספר הנפגעים שלנו בכל מלחמות בישראל כולל הטרור.


יתירה מכך, יש בקרב רבים מהציבור החושבים שהנושא של תאונות הדרכים הוא כמו מזג האוויר, ואין מה לעשות.


בחודשיים האחרונים שאני בתפקידי עשיתי מאמצים עליונים על מנת שהיום תגיע לחקיקה סוגיית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כרשות סטטוטורית עצמאית שכפופה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים. אנו בעיצומה של הכנת תכנית מערכתית כוללת שתענה על כל הדברים שהושמעו כאן בנושא בטיחות בדרכים, ולדעתי מה שהגברת חנה יזרעאלוביץ הציגה כאן זה רק חלק קטן מהדברים שלא נעשו בסוגיית הבטיחות בדרכים.


לכן, אנו נצא בתום השנה הזאת עם התכנית. אני מקווה, שהיום תאושר החקיקה בנושא הקמת הרשות. היא תחל את עבודתה בינואר 2007. בתוך שנה מהיום תוכלו לבדוק מה עשינו ובמה התקדמנו בכל הנוגע לנושא הבטיחות בדרכים, כולל הסוגיות שהועלו כאן וכל אלה שאנו ערמנו על שולחננו, ועד היום אנו עוסקים במתן מענה מערכתי וכולל לנושא הזה.
היו"ר אסתרינה טרטמן
האם יש לכם כוונה לעשות עוד שינוי בנושא של שיטת הניקוד?
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
כן.


אנו מתכוונים קודם כל להשקיע יותר בחינוך. אני הולך להיפגש עם שרת החינוך, וכבר דיברתי איתה על העניין הזה.


אנו נשקיע הרבה יותר בהסברה. האכיפה תוגדל משמעותית. אני מתכוון להפעיל סטודנטים כסיירים משטרתיים על מנת שנוכל להכפיל ולשלש את מספר הניידות ואת מספר הגופים השונים שמבצעים את האכיפה בכבישי ישראל.


אני גם מתכוון שכל סוגיית הבטיחות בערים תהיה באחריותם של ראשי הערים על-פי מחוזות השיפוט שלהם. אני כבר באתי בדברים עם חלק מראשי הערים. מחר אנו מכנסים את 15 ראשי הערים הגדולות בישראל, ואנו נקצה להם את האמצעים. הם יהיו האחראים על הבטיחות בתוך הערים, מכיוון ש-38% מהנפגעים וההרוגים הם הולכי רגל וזה בעיקר בערים עצמן. התחייבתי לפני ראשי הערים, ואני הולך להציג את התכנית הזאת מחר, שאנו נסייע להם גם בתשתיות וגם בכל הסוגיות הקשורות לבטיחות כמו מעקות בטיחות, מעברי חציה ופתרונות של רמזור וכיכרות.


בתחום השפיטה כבר נפגשתי עם שר המשפטים, ושילמנו עבור חמישה שופטים נוספים השנה. ובשנה הבאה עוד חמישה שופטים. יהיו 10 שופטים נוספים לתעבורה. בכך נקטין את משך הזמן מביצוע העבירה עד ההגעה למשפט.


אנו גם רוצים ליצור מכניזם שבו אנשים ייגשו פחות למשפט וישלמו את הקנס או יקבלו את שיטת הניקוד שאנו הולכים לאמץ אותה.


אני הולך לבטל את שיטת הניקוד הקיימת היום, שמשמעותה חיובי בשיעורים של בטיחות בנהיגה. עובדים על השיטה הזאת כרגע. היא תהיה על-ידי ניקוד שבעקבותיו הנהג העבריין עלול לאבד את רשיונו, והדרך שלו להגיע לרשיון מחדש היא לעשות מחדש תיאוריה וטסט. זה גם ילמד אותו להיות- - -
היו"ר אסתרינה טרטמן
האם זה אחרי כל פרק זמן של פסילה? כי היום נדמה לי שהדבר הזה קיים אחרי שנתיים.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
אנו עובדים על כך, ועדיין הנושא הזה לא מוכן. להערכתי, הוא יהיה מוכן בעוד כחודש. כשהוא יהיה מוכן, אנו גם נפרסם אותו, ואחרי שהוא יעבור את כל התהליכים המתחייבים מחקיקה או מצו- - -
אריה אלדד
כבוד השר, מה עוזר לפסול, אם 180 אלף איש נוהגים בפסילה?
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
אגיע לזה, זו שאלה מצוינת.


בנוסף לנושא הזה, אנו גם עוסקים בכל מה שקשור לבטיחות כלי הרכב. בנוסף לאותם 200 אלף נהגים שנוהגים ללא רשיון או שהם פסולי רשיון על כבישי ישראל, יש מספר כפול ומכופל ואולי אפילו משולש של כלי רכב לא תקינים שנוסעים בכבישי ישראל. היום, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יש שבעה צוותים של בחינת כלי רכב, שמורידים כלי רכב מהכביש ובודקים אותם, ויש גם קריטריונים לעצירת רכבים ולהפקדתם במגרשי חניה כאלה ואחרים. אני מתכוון להגיע למספרים שמגיעים ל-50 צוותים כאלה. רוצים לצאת עם זה ל-out sourcing, ובאופן הזה אנו גם נוכל ליצור מפגשי נהג-שוטר גם בהגברת האכיפה וגם בהגברת צוותי בחינות כלי הרכב באופן שבו גם נוכל לבחון האם יש לו רשיון או לא, ובדרך הזאת נוריד את פסולי הרשיון.


אני מתכוון גם לחוקק חוק שלפיו כל מי שהוא פסול רשיון ונתפס בנהיגה כשהוא ללא רשיון בתוקף - נחמיר איתו את הדין עד כדי לקיחת הרשיון לצמיתות.


אבל, אינני הולך כרגע לחנך את עם ישראל. אני חושב, שתפקידנו המרכזי הוא קודם כל מניעה, תשתיות ואכיפה. אבל, אני כן מתכוון לגייס את הציבור בישראל ולהעלות את הסוגיה הזאת על סדר-היום הלאומי שלנו. הוא מופיע אי שם בשולי הכותרות של החדשות והשיח הציבורי, והוא לא עומד בסדר-היום הלאומי של מדינת ישראל, כאשר בין 450 ל-550 נפש בשנה מקפחים את חייהם.


אם הייתי שואל כל אחד מהיושבים כאן מה הוא היה מוכן לעשות אילולא הוא היה בתוך הסטטיסטיקה הזאת, חס וחלילה, או השנה או בשנה הבאה, הוא ודאי היה עונה כפי שענו לי עד עכשיו: "הכל". אז, לדעתי, ה"הכל" הזה מחייב התגייסות ציבורית: גם להתנדב בערים עצמן וגם להתנדב בתחומי האכיפה וגם להתנדב בכל סוגיית נאמני בטיחות שאנו רוצים לפתח זאת. כל מי שיתנדב כבר נמצא בתוך המעגל של אלה שמקיימים את החוק ואופן הנהיגה החוקית במדינת ישראל.


אנו הולכים לשורה של הכנות שאני פשוט לא רוצה להיכנס אליהן מפאת קוצר הזמן. אבל, אני מתחייב שאנו נגיש תכנית מערכתית, וננהג על פיה החל מתחילת השנה הבאה. חלק מהתהליכים האלה יקרו כבר השנה. גם בנושא הבריאות קיימתי שיחות והחלטנו להקים ועדה שתקבע את פרקי הזמן של הבדיקות הרפואיות וגם באיזה גיל. ויש עוד ועדות נוספות. שוחחנו גם עם שר המשפטים שנקים ועדה שתבחן את כל סוגיית שופטי התעבורה וצמצום התלונות שקשורות בעבירות תנועה כי מדובר בכמה מאות אלפי תלונות שעדיין לא הגיעו למשפט. גם ישבנו עם השר לביטחון פנים וסיכמנו את כל נהלי העבודה עם המשטרה, כולל משטרת התנועה, שאנו מממנים חלק גדול מפעילותה.


גם לגבי המבחנים, מבחני התיאוריה יעברו הפרטה. משרד הרישוי, שהוא לדעתי מתקופת האבן - הייתי שם פעם אחת והתחלחלתי - יעבור מהמקום שבו הוא נמצא.


יש עוד נושאים, ואני פשוט לא רוצה להיכנס לכולם לעומק. אבל, יש פעילות מאוד אינטנסיבית בתוך המשרד. אני יכול לומר לכם שיותר מ-50% מהזמן שלי, מאז שאני בתפקיד, אני עוסק בסוגיית הבטיחות בדרכים. אני החלטתי שהוא יהיה הדגל המרכזי שאותו אני מניף כשר התחבורה והבטיחות בדרכים.


לגבי הרכבת, ברשותכם, אומר רק כמה משפטים.
אבשלום וילן
התכנית שאתה הצגת היא במסגרת דוח שיינין או ששיניתם את זה?
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
זה דוח שיינין פלוס.


נושא הרכבת - להערכתי, ב-10-15 השנים האחרונות שבהן התפתחה התנועה המסילתית במדינת ישראל לא שמו דגש מספיק על כל סוגיית הבטיחות, וגם נעשו כמה תקלות - כך הייתי קורא לזה במלים הכי רכות שאני יכול לומר - בכל הנושא של קידום הרכבת בישראל. זה מכרזים, מחדלים וכן הלאה.


מכיוון שעסקתי בסוגיית הבטיחות כנושא מרכזי, ברכבת ישראל קרו שני דברים מאד משמעותיים. האחד, היתה חתירה להגיע לפתרון הטוב ביותר שהוא ההפרדה המפלסית, והיא מתעכבת כבר שנים בגלל בעיות סטטוטוריות שמקורן בכל הסוגיה של אישור הוועדות המחוזיות. זה חלק מבעיית הביורוקרטיה הקשה מאוד שיש במדינת ישראל. הבעיה השניה היא, שבטווח הזמן עד בניית ההפרדות המפלסיות לא נתנו את דעתם על כל הסוגיה של פתרונות טכנולוגיים ואחרים.


הביקור הראשון שלי כשר התחבורה והבטיחות בדרכים לאחר כשבוע ימים שנכנסתי לתפקידי היה ברכבת. נושא ההפרדות המפלסיות מטופל על ידי באופן אישי. כל שבוע אני יושב על ההפרדות המפלסיות. אני רוצה לומר לכם, שמידת הביורוקרטיה בישראל בתחום הוועדות הסטטוטוריות הגיעה לכדי כך שהפרדות מפלסיות המתינו שנים עד כדי שמונה שנים לאישור של ועדות סטטוטוריות. זה דבר שלא יעלה על הדעת. אני קיבלתי התחייבות של ראש ועדת התכנון העליונה, שמאי אסיף, שהיה כבר כמה פעמים במשרדי, שמתן האישור יעבור מפרקי זמן של שנים לחודשים, והוא התחייב על שלושה חודשים. אני מקווה מאוד שאכן כך זה יתקיים ונוכל להגיע להפרדות מפלסיות תוך שנתיים.


עד אז אנו נערכים כרגע למתן פתרונות טכנולוגיים. אני מיניתי ועדה בראשותו של האלוף (במיל') פרופסור איציק בן-ישראל, שהוא יושב-ראש ועדת החלל של מדינת ישראל. וכבר יצאנו בשורה של ניסויים טכנולוגיים, והוא יחליט מהי הטכנולוגיה שהיא רלוונטית וישימה בפרקי זמן קצרים לטווח הביניים עד שיוקמו ההפרדות המפלסיות.


הדבר הנוסף שקרה בתחום הרכבת, הוא הקמת ועדה שתחקור את העניין הזה ויהיו המלצות מקצועיות עם הצבעה היכן הבטן הרכה של רכבת ישראל, קודם כל בתחום הבטיחות. הוועדה הגישה את המלצותיה, וקראתי גם את המלצות כבוד מבקר המדינה, ובחלקן הן חופפות. הבעיה החמורה ביותר היתה בעיית הבטיחות. לכן, ביקשתי ממנכ"ל רכבת ישראל, לאחר שהערתי לו הערה חמורה מאוד מכיוון שהוא עשרה חודשים בתפקיד והמחדל הזה הוא מחדל של שנים - ואני קורא לזה "מחדל" ולא שום מילה אחרת. זה מחדל של שנים. ההנחיה שלי לרכבת ישראל היום היא לא להתקדם באף מטר של בניית מסילה ללא מתן מענה בטיחותי לאותו קטע. רצוי ונכון וגם לגבי הכבישים בישראל - שיסללו פחות 50 או 100 ק"מ, אבל שיתנו את המענה הבטיחותי לאותם קטעים סלולים. זה היה לפחות ההגיון שלי.


לגבי המלצות ועדת האלוף (במיל') יוסי פלד, אנו נקיים את כולן, כמו שנקיים את כל ההמלצות של מבקר המדינה.


אני קיבלתי את הדוח הזה לידי, וביקשתי שיכינו טבלה שירשמו בה את כל הנושאים ומי מטפל ומי אחראי. אני מתכוון לעקוב אחרי הביצוע של זה חודש בחודשו.


באשר לסוגיית הבטיחות ברכבת, ביקשתי ממנכ"ל הרכבת, לאחר שהערתי לו הערה חמורה מאוד, להעביר מתפקידם את כל העוסקים בבטיחות ברכבת, מכיוון שבסטנדרטים שלי הם כשלו, והם צריכים לפנות את מקומם לאחרים מוכשרים יותר, בקיאים יותר ובעלי מקצוע. מדובר בסמנכ"ל הרכבת לבטיחות, בקצין הבטיחות של הרכבת, באחראי על הבטיחות במפגשי מסילה-דרך. כל שלושת האנשים הללו יעזבו את תפקידם, ואנו נמנה אחרים במקומם.


יש עוד בעיות קשות שקשורות בנושא רגולציה. אני מתכוון להקים במשרד אגף שיהיה אחראי על הרכבת. היום, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא מפקח על רכבת ישראל בכל התחום של הרגולציה: מי נותן רשיון לנהג הקטר? מי בודק אותו בדיקות רפואיות? מהי מהירות הנסיעה שלו, של הרכבת? הכל נקבע בתוך רכבת ישראל. זה טעם לפגם, ויותר מכך - זה מסכן את כל היכולת לשמור על רמת בטיחות סבירה וטובה ברכבת ישראל, שכן ההתפתחות המסילתית במדינת ישראל היא מחויבת המציאות. אנו בפיגור של בין 20 ל-30 שנה מול מדינות ה-OECD והמדינות המפותחות בעולם, והפער הזה צריך להיסגר אבל בלי לוותר על הבטיחות.

אנו גם נבחן את המבנה הפנימי של רכבת ישראל- - -
צבי ורטיקובסקי
סליחה על קריאת הביניים, אבל גם זה נושא שנמצא המון שנים על שולחן משרד התחבורה. ופה זאת יוזמה והובלה מובהקת של משרד התחבורה.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
בסדר. אינני רוצה לומר או להעביר שום ביקורת ואף מלה על השנים האחרונות, על 10 או על 15 השנים האחרונות במשרד התחבורה.


אני מביט לעתיד, ואני מתחייב לעשות את כל מה שנדרש גם בתחום הרגולציה וגם בתחום האחריות של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והפיקוח על רכבת ישראל ככל שאנו יכולים לעשות על-פי החוק. אני מתכוון להרחיב את מעטפת היכולות במסגרת החוק עד למכסימום האפשרי.


הדברים האלה יקרו עוד השנה. להפרדות המפלסיות ייקח שנתיים. אני מאמין שחלק גדול מהפתרונות הטכנולוגיים יקרה עוד בשנה הזאת. לגבי כל סוגיית המבנה הארגוני, אנו כמובן צריכים לפעול על-פי החוק ודרך הנציבות לקבל את התקנים וכל מה שנדרש על מנת להיכנס לכל תהליכי הרגולציה מול רכבת ישראל.


אני מקווה מאד שהסטנדרטים בכל התחומים - גם בתחומי הבנייה, גם בתחומי המכרזים, גם בתחומי הפיקוח וגם בתחומי הבטיחות והשאר - ברכבת ישראל יעלו על פסים של סטנדרטים שאני רגיל אליהם, וראוי שמדינת ישראל תחתום עליהם דרך הביקורות שנעשות בכל הרמות.


אני חייב לומר, שהדוח של מבקר המדינה הוא בהחלט מקיף וממצה, ואנו מתכוונים לממשו עד תום כמו גם את הדוח של האלוף (במיל') יוסי פלד.


אלה עיקרי הדברים שאני יכול לומר אותם כאן. אנו נכנסנו לעבודה בדוח ביניים כבר שהגיש האלוף (במיל') יוסי פלד לפני כשלושה שבועות, וחלקם נוגעים גם לנושאים שמבקר המדינה הצביע עליהם. אנו נתקדם בכל התחומים שאנו מחויבים להתקדם בהם, על מנת לשפר גם את דרכי הפעולה שלנו בכל התחומים שישיקו ויהיו בקנה אחד עם החוק במדינת ישראל וגם עם כל סוגיית הבטיחות שציינתי שזה הנושא המרכזי שאני עוסק בו מאז נכנסתי בחודשיים האחרונים לתפקידי.
היו"ר אסתרינה טרטמן
כבוד השר, תודה רבה. שמענו את דבריך המאלפים. אנו מאמינים ומקווים בכל לב, שהעשייה הזאת תואץ. בנושא הזה לא צריכים לפנות למר ברלינסקי לבוא ולבדוק שאכן הדברים בוצעו, כי השורה התחתונה היא השורה שקובעת, והתוצאות בשטח הן המבחן האמיתי.
עוזי ברלינסקי
הערה מתודולוגית - כבוד השר, אני מאד מעריך את הפעולה ואת כיוון נשיאה באחריות שאתה התווית אותה. אני רק הייתי מקווה לשמוע האם יהיו פעולות כאלה לא בתחום, הכמעט צדדי, ברכבת ישראל לעומת המערכת הגדולה שהיא המערכת של טיפול בתאונות דרכים.


אני מצפה לשמוע עוד דבר אחד קטן, ובזה אסיים - מספר הנפטרים, המתים, היום מזיהום אויר מכלי רכב רק בגוש דן עולה יותר מפי 2.5 על מספר הנהרגים בתאונות דרכים. לצערי, הנושא הזה לא מטופל על-ידי משרדך. אני סבור ששיתוף פעולה של משרדך עם גופים נוספים כמו המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות יכול להביא להורדה ניכרת מאד במספר המתים ובכמות התחלואה. יש תוכניות שלא מבוצעות, וחבל. אשמח מאוד אם תיכנס לעובי הקורה.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
השר לאיכות הסביבה ביקש ממני שאנו נעסוק בנושא הזה יחד, והתחייבתי שאפגוש אותו בשבועות הקרובים ונראה כיצד אנו נותנים פתרון - והוא יהיה פתרון תהליכי ולא פתרון בחודש אחד או בשנה אחת - לסוגייה שהעלית. הנושא הזה לא נעלם מעינינו.
עוזי ברלינסקי
הוא עולה גם בוועדת שרים ב-19 בחודש.
היו"ר אסתרינה טרטמן
תודה רבה.
עמיחי איילון
האם יש מחקר שמוכיח את העניין של כמות הנפטרים מזיהום?
עוזי ברלינסקי
כן.
אריה אלדד
יש עלייה בכמות הנפטרים מזיהום אויר.
היו"ר אסתרינה טרטמן
אנו סוטים מהנושא, זה לא על סדר-היום שלנו.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
אם יש מישהו שרוצה לשאול, אשמח לענות.
אבשלום וילן
לגבי יישום מסקנות, האם אתה עוצר כרגע את הנחת המסילות החדשות? לא הבנתי בדיוק.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
לא. כנראה שלא הסברתי טוב.
עמיחי איילון
השר אמר שכל הנחה חדשה של מסילה מחייבת פתרון של הבעיה של כל קילומטר חדש.
היו"ר אסתרינה טרטמן
אני מבקשת לא להעלות שאלות בנושא הרכבת, כי על זה נקיים דיון נפרד. אם יש שאלה לשר בנושא הכללי, בבקשה.
אלחנן גלזר
כבוד השר ציין את העובדה שיש כוונה להעסיק סטודנטים כסיירים. אני מבקש רק לבדוק אפשרות האם יש כוונה גם להעסיק גמלאים בנושא הזה.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
התשובה היא כן, הם כבר מועסקים.
אלחנן גלזר
אני חושב, שהסבא והנכד יכולים לשתף פעולה יפה מאד.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
הגמלאים כבר משולבים. דע לך, שחלק מהאופנוענים של משטרת התנועה הם גמלאים, כי המיומנות שלהם בנהיגה על אופנוע היא הרבה יותר גבוהה מזו של הצעירים. אבל, יש לי כוונה שגם גמלאים, ולהבדיל אלפי הבדלות אני הולך לבקש גם מהמשפחות השכולות, מכל מי שירצה ואחרים שיצטרפו אליהם, להיות נאמני בטיחות. אנו נקבע גם מה הם הקריטריונים ומה הם כלי האכיפה שיהיו בידי נאמני הבטיחות במדינת ישראל.


יש הרבה מאד רעיונות. תאמינו לי, שמאז נכנסתי לתפקידי זרם המכתבים לא פוסק, וזרם הפניות להיפגש איתי לא פוסק. יש מודעות ציבורית שהיא חלקית, אבל אין עשייה בהתאמה למודעות הציבורית. אני מקווה גם להעלות את המודעות הציבורית וגם להתאים אליה את הפעילות שנדרשת בתחום הבטיחות.
אריה אלדד
יש לי 2-3 הערות ושאלה.


נדמה לי, שמה שאמרת על הביורוקרטיה אולי יפתור את בעיית הקסאמים. כלומר, אם במקום להילחם בקסאמים נחייב אותם לקבל רשיון כמו להפרדה מפלסית, אולי הם אף פעם לא יצליחו לקבל רשיון ולא יירו עלינו יותר.


לענייננו, הדברים שאתה אמרת מאוד הגיוניים, והדברים שאמר משרד מבקר המדינה מאוד הגיוניים. מסתבר שאנשים הגיוניים מגיעים לפתרונות הגיוניים. אז, אולי הבעיה שלנו היא באמת בדברים שהציג מבקר המדינה, ואני מניח שהם לא נכונים רק לרכבת אלא גם למקומות אחרים, שבחירת האנשים להרבה תפקידים איננה עניינית אלא הפכנו להיות לטיפונדיה של קרובי משפחה בכל מיני מקומות. אם בחירת האנשים לא תהיה מושחתת, הפתרונות שאנשים יגיעו אליהם ברמת המדור והמחלקה והמשרד יהיו אותם פתרונות שאנו צריכים להגיע אליהם מהרמה המיניסטריאלית. יכול להיות שאנו צריכים להיאבק בתופעות של שחיתות ולא רק במכשירים שפרופסור האלוף (במיל') בן-ישראל יודע להגיע אליהם מהחלל לכיוון הרכבת. הדברים מאוד קרקעיים ומאוד ארציים, ואפשר לפתור אותם ברמה של זה שנדע שהאדם שהופך להיות נהג קטר הוא איש ראוי ולא בן דוד שלו.


יש לי שתי שאלות. האם תוכל לעדכן אותנו על מצלמות מהירות? מה הסטטוס של התקנתן בכבישים? והאם תוכל לעדכן אותנו ביחס למעורבות שלך בנושא שעות הנהיגה של נהגים בתחבורה הציבורית? נדמה לי שפה יש לנו רעה חולה שאנו עוצמים את העיניים. יש נהגים, שכירים כמובן, שנוהגים 14 שעות בדרישה של חברות התחבורה ובהתעלמות של גורמי האכיפה.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
אענה בקצרה. יש מספר יושבי-ראש דירקטוריונים ומנכ"לים של חברות שהם תאגידים שסמוכים לשולחן משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שאני חושב שהם לא ראויים לתפקידם. אני לא יכול לעשות שום דבר בעניין הזה. קשה לי מאוד להזיזם מתפקידם. אבל, לא אפסיק מלהתאמץ להזיזם מתפקידם.


באשר לסוגיית העומס על נהגי התחבורה למיניהם, וזה נכון גם לגבי נהגי המשאיות או נהגי האוטובוסים ואחרים, אני עדיין לא הגעתי לתחום הזה. אני מקווה מאד, שב-2-3 השבועות הקרובים ניפגש עם יושבי-ראש האיגודים הללו וגם נצא לחקיקה בעניין הזה וגם לאכיפה.


מצלמות - הנושא הזה מחכה לפתרון תקציבי. חלק ממנו תוקצב, והחלק האחר עדיין לא תוקצב על-ידי האוצר, ואני מקווה מאד שהוא יתוקצב בקרוב. מדובר על מה שנקרא "א-3" - מערכת המצלמות שעתידה להיות מותקנת בכל הרמזורים ובכל הצמתים ותוכל לשדר לניידות. זאת מערכת מאד מתקדמת. לצערי, עד היום לא נסגר נושא התקצוב שלה, שהוא חלקי בלבד. אני מקווה מאוד שגם תקציב הרשות בסופו של דבר ייסגר, כי עד הרגע הזה הוא לא נסגר לחלוטין.
היו"ר אסתרינה טרטמן
תודה רבה לשר.
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז
תודה רבה לכם.
היו"ר אסתרינה טרטמן
חברים, הישיבה הזאת אמורה להינעל בעוד 25 דקות. יש לנו ישיבת מליאה, ולא אוכל למשוך את הישיבה הזאת יותר.


לדעתי, התוכניות שהשר הציג בדבריו הן קצת מרגיעות, לפחות ברמת השמיעה וההבנה שנעשים דברים ושהולכים להתבצע דברים נוספים, והוא גם נגע בקווי השקה של משרדים נוספים. אבל יש סוגיה אחת שלא נגעו בה כל כך, וזו סוגיית משרד החינוך. יש בדוח המבקר אמירה גם בנושא החינוך - על דברים שנאמרו, הנחיות של הממשלה שנעשו בעבר, ולא קיבלו ביטוי. אשמח, אם נציג משרד החינוך יאמר את דברו.
אברהם צדקה
באשר להתייחסות הדוח, באשר לחגורות הבטיחות, אומנם ישנה תקנה 84ז שעל פיה נתחיל להחיל חובת חגורות בטיחות ברכבים שמסיעים תלמידים למוסדות חינוך, החל מספטמבר 2006, למעט אוטובוסים ששנת הייצור שלהם היא עד 1994, שהם קיבלו ארכה של שנה נוספת, קרי אנו מגיעים לספטמבר 2007.
היו"ר אסתרינה טרטמן
כלומר, אתם הולכים להחיל חובת חגורות בטיחות ברכבים של הסעת ילדים.
אברהם צדקה
באופן חד-משמעי, כולל האוטובוסים.


באשר למעקב שלנו אחרי תאונות, יושב פה נציג משטרת התנועה. אומנם הגענו לנוהל בינינו לבין משטרת התנועה באשר לקבלת דיווחים מיידיים און-ליין על תאונות קטלניות או לחלופין תאונות המוניות (ראה צומת בית-ליד) שתלמידים מעורבים בהן. זה יעבוד 24 שעות ביממה באמצעות חדר מצב שממילא מופעל 24 שעות ביממה, יהיה קשר בין משטרת התנועה לחדר המצב של משרד החינוך, ונדוּוח באופן מיידי ובזמן אמיתי באשר לכל התאונות הקטלניות.
היו"ר אסתרינה טרטמן
מה לגבי שעות הלימוד בבתי-הספר?
רחל רותם
קודם כל, אנו מברכים את משרד מבקר המדינה על כך שהוא העמיד את החינוך במקום הראוי לו. נראה לנו שפחות מדי זה נעשה עד כה.


משרד החינוך רואה בחינוך לבטיחות בדרכים משימה לאומית, והוא כותב זאת גם בחוזרי מנכ"ל. עכשיו, המנכ"ל הוציא הוראה חד-משמעית לבתי-הספר, למנהלי המחוזות ולמפקחים.


נכון שלא הגענו לשעות הלימוד שהיינו אמורים להגיע אליהן, וזאת בגלל היעדר תקציב. לשמחתנו, השר והרשות הלאומית החליטו להגדיל את התקציב, לשלש אותו, ואנו נערכים כבר לקראת שנת הלימודים הקרובה באמת להכפיל ולשלש את מספר הכיתות שילמדו את נושא הבטיחות בדרכים, וכך מדי שנה.
היו"ר אסתרינה טרטמן
בסופו של דבר, התקציב הולך לשעות הוראה ולמורים. מה לגבי התוכנית?
רחל רותם
התקציב הוא לשעות הוראה. התוכניות קיימות, והן תוכניות טובות.
היו"ר אסתרינה טרטמן
האם את בחנת את התוכניות עצמן? את האיכות שלהן?
רחל רותם
לא בחנתי את התוכניות. התוכניות קיימות, והן טובות. אבל יש מחקרים שנערכו עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
היו"ר אסתרינה טרטמן
לאלו כיתות יועברו התוכניות?
רחל רותם
בשלב הראשון אנו מחייבים בבית-הספר היסודי. קודם כל, כל גני-הילדים. בתי-הספר היסודיים - כיתות א' ו-ה' שעה שבועית, ושאר הכיתות - שילוב בתוך מקצועות הלימוד הנלמדים. בבתי-הספר התיכוניים - כיתות ט', י' ו-י"א, כאשר אני כבר רוצה להודיע שאנו לא נצליח להגיע ל-100% בכיתות ט' ו-י', וכּן בכיתות י"א וכּן בכיתות א' ו-ה' ובגנים. וזאת, בהתאם לתקציב שנקבל.
היו"ר אסתרינה טרטמן
באיזה היקף זה יהיה בכיתות ט', י' ו-י"א?
רחל רותם
כיתה י"א - 30 שעות שנתיות, כלומר שעה שבועית, כיתה י' - אנו נגיע לאלף כיתות, כלומר נגיע לשליש, ל-36%, ובכיתות ט' נגיע ל-60%.
היו"ר אסתרינה טרטמן
האם זה יכסה את כל בתי-הספר?
רחל רותם
לא. זה יכסה 60% מבתי-הספר. בכיתות י"א בכל בתי-הספר. השנה זה 86%, ובשנה הבאה, תשנ"ז, בכיתות י"א אנו עולים ל-100%.
היו"ר אסתרינה טרטמן
מה לעניין המגזר החרדי, ולהבדיל המגזר הערבי?
רחל רותם
במגזר החרדי גם כן התעוררה בעיה גדולה מאד גם מבחינת יכולתנו לתת, אבל הרבה יותר מבחינת נכונות המגזר לקבל. קודם כל, אנו מקצים תקציב גדול מאוד למגזר החרדי, ואנו מכשירים מורים ומפעילים תוכניות.


ברשותך, אומר מילה לגבי לימוד התיאוריה. אנו לא מכירים החלטה של ממשלה, ואם יש למשרד המבקר נודה אם נקבל אותה, שמחליטה על לימוד התיאוריה בבית-ספר. הלימוד הוא לקראת בחינות תיאוריה. אנו מכירים החלטת ממשלה שמדברת על חינוך תעבורתי. נכון שהיו שנתיים שבהן נלמדה התיאוריה, וזה היה בהמלצה של שר התחבורה ישראל קיסר בזמנו. הניסיון לא עלה יפה גם מבחינת משרד הרישוי וגם מבחינת משרד החינוך וגם במחקר שנעשה, ולכן הוחלט להוריד זאת. אבל, לא הורדנו את החינוך התעבורתי. הוחלט רק להשאיר את מבחני התיאוריה באחריות משרד התחבורה כמו שהיה תמיד. אנו לא מכירים החלטת ממשלה שמחליטה שלומדים למבחני תיאוריה.
היו"ר אסתרינה טרטמן
אני לא חושבת שיש החלטה כזאת. אני לא זוכרת שראיתי בדוח שאמרו שזו החלטת ממשלה, אלא ביקרו את העובדה שהתחילו והפסיקו עם זה.
אבשלום וילן
בדוח שיינין היתה התניה של לימודי התעבורה כמו חינוך גופני, עם אפשרות לגשת לבחינת בגרות. מה קורה עם זה?
רחל רותם
השר מטפל בזה מול שרת החינוך.

כרגע הגיע חבר הכנסת ארדן שקיבל הבטחה מפורשת מהשרה שלנו בעניין הזה.
גלעד ארדן
לא בדיוק הבטחה מפורשת, היא סירבה לתת הבטחה מפורשת, אבל היא אמרה שהיא תשאף לכך.
שושנה ימין
רק להשלים פרט קטן לדברים שאמר אברהם צדקה, מנהל אגף הביטחון והבטיחות. האינפורמציה שנמסרה לגבי חגורות בטיחות היא רק באוטובוסים שבבעלות מועצות אזוריות שנרכשים מתקציבי משרד החינוך.
אברהם צדקה
בסלנג אלה "אוטובוסים צהובים".
שושנה ימין
אין לנו מידע על אוטובוסים שהם בבעלות חברות קבלניות, ואני לא יודעת להגיד בביטחון כל כך מלא שלגביהן ב-1 לספטמבר יהיו חגורות בטיחות.
היו"ר אסתרינה טרטמן
חבר הכנסת גלעד ארדן, מה החוק אומר על זה היום?
שושנה ימין
החוק מחייב. מבחינת ההוראות שלנו לרשויות המקומיות, בהסעות תלמידים לא תוכל להשתתף חברה שהאוטובוסים שלה הם ללא חגורות בטיחות.
גלעד ארדן
יחי ההבדל הקטן.
שושנה ימין
יכול להיווצר מצב שיהיו מחוזות בארץ שבהם יהיו חברות שהן קבלנים וחברות- - -
עוזי יצחקי
בתיאום עם משרד החינוך אנו פועלים עתה להתקין חגורות בטיחות באוטובוסים של אגד וגם של המועצות האזוריות. ב-1 בספטמבר כל האוטובוסים שהם מ-1995 ומעלה יהיו עם חגורות בטיחות. הודענו כבר לחברות ולכל הגורמים, ומשרד החינוך הודיע על כך לרשויות המקומיות - לא יסיעו - - -
היו"ר אסתרינה טרטמן
האם יש מצב שחברה פרטית תוכל לבצע הסעות כשאין לה חגורות בכל הרכבים?
עוזי יצחקי
לא יהיה רשום לו ברשיון הרכב "מאושר להסעת תלמידים", כך שהוא לא יסיע. שייקחו אוטובוסים מחברות אחרות, שיש להן חגורות בטיחות.
היו"ר אסתרינה טרטמן
כלומר, לרכב ללא חגורות בטיחות לא יהיה רשיון להסעת תלמידים. קיבלנו תשובה, תודה רבה, הנושא הובהר.
גלעד ארדן
בשבוע הבא יהיה דיון בוועדת הכלכלה על נושא הסעות תלמידים. הבעיה שקיימת כרגע, מעבר לכך שפיזית יהיו חגורות, היא הילדים, עם כל האחריות שקיימת לגבי הבטיחות שלהם. הם לא תמיד מקפידים על כך. אז, השאלה היא בכלל מי יהיה אחראי שהם יהיו חגורים. האם זה הנהג או האם יהיה מלווה מטעם משרד החינוך? את זה צריך לבדוק. אחרת, בכך שפיזית יש חגורות, לא עשינו כלום בינתיים.
היו"ר אסתרינה טרטמן
תודה. משטרת ישראל, אשמח לשמוע את דבריכם.
סנ"צ מאיר אור
לא אתייחס לכל הדוח, אלא למספר נקודות שהועלו פה. ראשית, לגבי נושא משמרות הזה"ב - התקבל תקציב, והוקמה כבר יחידה חדשה במשטרת ישראל, יחידה משודרגת. היחידה אמורה למנות 36 תקנים. כרגע, אנו בסיום של תהליך בניית הכוח. הכמות, שאמורה להיות בתוך ה-36 תקנים, אנו מדברים על 55 שוטרים ב-3/4 משרה.
היו"ר אסתרינה טרטמן
מתי נראה אותם ברחוב?
סנ"צ מאיר אור
משמרות הזה"ב כבר ישנן וכבר מלמדים. כמות השוטרים של היחידה אמורה לתת את המענה הנדרש גם לדעת משרד החינוך.


לעניין נושא נהגים בפסילה - בשנת 2005 הקימו במשטרה את היחידה המרכזית, ובתוכה יש יחידה שמתעסקת בנושא ספציפי של נהגים בזמן פסילה. היחידה הזאת הוקמה בשנת 2005, וכבר הצליחה לתפוס 680 נהגים בפסילה, ובשנת 2006 - 400 נהגים בזמן פסילה.


אבל, לא רק זאת. חלק מהעבודה האסטרטגית שנעשתה באגף התנועה הוא שניתנו הנחיות לכל השוטרים שעובדים בשטח בכל מקרה שנתקלים בנהג הם חייבים לבצע את הבדיקה על מנת לבדוק האם הנהג בפסילה או לא, כדי שלא יהיה מצב שאנשים נוהגים בתקופת פסילה.
חנה יזרעאלוביץ
האם יש לכם אפשרות טכנית לעשות זאת?
סנ"צ מאיר אור
כן.
חנה יזרעאלוביץ
לא לכולם יש.
סנ"צ מאיר אור
למי שיש. הרי רוב השוטרים יוצאים לשטח עם מכשירי קשר, ויש להם את האפשרות לבצע בדיקה.


ההנחיות של ראש אגף התנועה הן הנחיות מפורשות. יש מה שנקרא: דוח מפגש, כלומר בכל מפגש עם נהג מחויב השוטר למלא דוח מפגש, שניתן בסופו של תהליך גם לבדוק אותו ולפקח עליו.
חנה יזרעאלוביץ
כמה הובאו לשיפוט מהיר?
סנ"צ מאיר אור
אין לי פה הנתונים לגבי שיפוט מהיר.


יש שיתוף פעולה עם משרד התחבורה לגבי חלק מהנהגים בפסילה. יש בעיה עם נושא פסולים בשיטת הניקוד בעניין הצורה שבה הם מקבלים את ההודעה, חזקת המסירה, אבל נקווה שגם הנושא הזה ייפתר בעתיד.
עוזי ברלינסקי
מדוע אינכם מתייחסים לנהגים מועדים, כשיש לכם מידע על זה?
סנ"צ מאיר אור
אני אומר, שבעקבות המקרה יש לנו יחידת מודיעין קטנה באגף התנועה- - -
עוזי ברלינסקי
לא. יש לך מידע על המסך, היום רוב הניידות מצוידות במחשבים ובאמצעי תקשורת. אתם יכולים לדעת בכל מפגש עם נהג האם יש לגביו 100 50 או אפס עבירות קודמות. אינכם עושים בזה שום שימוש על-פי הודעת המשרד. למה?
סנ"צ מאיר אור
אסביר. אין שום משמעות כאשר אני עוצר נהג, גם אם כבר היו לו 50 עבירות, אם כרגע הוא לא ביצע עבירה. גם אם יש לו 400 הרשעות והוא לא בפסילה, וכשאני פוגש אותו הוא נוהג כדין, אין שום ערך למפגש הזה.
חנה יזרעאלוביץ
יש ערך, אם יגדירו מה זה עבריין מועד.
היו"ר אסתרינה טרטמן
מר ברלינסקי, בוא ונתרגם זאת לשפת היום יום. אדם שעבר 100 עבירות אבל כרגע הוא נוהג בסדר ועצרו אותו במחסום משטרתי לבדיקת רשיונות וראו שהוא עבריין מועד - -
עוזי ברלינסקי
לא, עצרו אותו על עבירה.
היו"ר אסתרינה טרטמן
במצב כזה אני חושבת שזה ברור מאליו. כשאדם נעצר בעת ביצוע העבירה, ברור שיש לקחת בחשבון שהוא נהג מועד. אבל לדעתי "נהג מועד" כמו שהוא מוגדר, וקראתי את הדוח, הוא קצת נתון לדמיון החופשי של האדם. מה זה "נהג מועד"? האם זה אדם שהרג בגין נהיגה? האם מישהו שיש לו 50 עבירות תנועה אבל אין בהן שום תאונת דרכים ושום פגיעה אלא עבירות של אור אדום וקו לבן? אני חושבת שהגיע הזמן שיגדירו מיהו נהג מועד ואולי אפילו במדרג מסוים, ואינני נכנסת כרגע לפרטים. צריך שתהיה הגדרה. ואז, ברגע שתופסים נהג בשעת מעשה, מייד בעת תפיסתו אנו יודעים איזה כתם יש עליו, אם יש עליו, ומאיזו דרגה הכתם. ואז, פה משלבים את המחוקק באמירה: אם הוא נהג מועד מוגדר ומוכר בדרגה 1, 2 או 3 - על המקום עושים לו א', ב' ו-ג'. הדברים האלה הופכים את הכל לבהיר יותר, ברור יותר, וזה מפשט את הנושא. אני חושבת שלזה התכוון מר ברלינסקי באומרו: מה אתם עושים עם נהגים מועדים? אני שואלת יותר מזה: מי זה נהג מועד?
חנה יזרעאלוביץ
אנו באמת המלצנו בדוח להגדיר מיהו נהג מועד, וההמלצה הזאת חוזרת- - -
היו"ר אסתרינה טרטמן
גברת חנה יזרעאלוביץ, האמיני לי שאני נתמכת על סמך קריאתי. אין לי הבקיאות שיש לחבר הכנסת ארדן שעוסק כבר הרבה זמן בנושא הזה, ותבורך על כך בהזדמנות זו. אני פשוט למדתי את הנושא מהדוח, והתעוררו גם אצלי כל מיני תהיות.
סנ"צ מאיר אור
אולי רק הערה קטנה לסוגיה זאת - חשוב להבין שהיקף ההרשעות בא לידי ביטוי בבית משפט. לדוגמא, כשאני עוצר נהג שלא עוצר בתמרור "עצור", אין לי ברירה אלא לתת דוח ברמה של 100 שקל לאחד שיש לו 20 עבירות או דוח ברמה של 500 שקל לנהג שיש לו 100 עבירות. הנושא של נהג מועד או היקף העבירות בא לידי ביטוי בשיטת הניקוד. והחלק השני זה בהליך השיפוטי, כאשר בתי-המשפט לוקחים בחשבון את הנושא של ההרשעות הקודמות של אותו נהג.
היו"ר אסתרינה טרטמן
תודה רבה.
סנ"צ מאיר אור
עוד שתי נקודות חשובות שעלו. נקודה אחת: נושא המהנדסים נפתר. קיבלו כלי רכב, ויש מהנדס תנועה ראשי שמפקח על כל העניין. מדי חודש גם יוצא איגוד של כל הנתונים ומועבר לרשות הלאומית.
היו"ר אסתרינה טרטמן
אם הנושא נפתר, את התשובות תעבירו בדוח כתוב.


עתה, משפט למשרד התחבורה, מכיוון שאנחנו קצרים בזמן, וניתן אפשרות להתייחסות לעוד גורם אחד.
עוזי יצחקי
תחילה הערה כללית, ולאחר מכן כמה דברים קטנים.


קודם כל, אנו מברכים באמת על הדוח הזה, והממצא שמשרד התחבורה לא משקיע בנושא בקרה, פיקוח ומעקב עומד לנגד עינינו בשנתיים האחרונות. אנו בתקופה האחרונה משילים מאיתנו את כל הפעולות שאחרים יודעים לעשות טוב יותר מאיתנו - אם זה בשיפור שירות, העברת פעולות החוצה לגורמים חיצוניים, והכוונה היא באגף הרישוי, באגף הרכב ובמשרד התחבורה כולו להתמקד בפעולות בקרה ופיקוח ורגולציה, ובין השאר להעביר כוחות ממתן שירות לנושא של רגולציה ופיקוח על רכבת וגורמים כאלה ונוספים.


מספר נקודות כדי לעדכן את הוועדה. בקרה על רשיונות נהיגה מבוצעת היום במשרד התחבורה הן בצורה רנדומלית והן בצורה של אמצעים סמויים על-ידי גורמים חיצוניים, כלומר אנו בודקים מי קיבל רשיון, איך קיבל רשיון והאם הרשיון היה בצורה חוקית.
רותם זהבי
כבר לא יהיו מקרים שבני 3 ומתים יהיו בעלי רשיון?
עוזי יצחקי
אינני אומר שלא יהיו מקרים. מדובר ב-3.4 מיליון בעלי רשיון נהיגה ו-2.3 מיליון בעלי רשיון רכב. אנו עושים את הבדיקות האלה, הן בגורמים חיצוניים סמויים והן בגורמים פנימיים שעושים מעקב אחד על השני ובקרה רנדומלית, ומנסים עד כמה שאפשר למחשב את כל הפעולות ולמזער את הנזקים.


מבחני תיאוריה - המבחנים הוצאו למכרז, ויש לנו שבע הצעות שנבדקות. בעזרת השם, בנובמבר השנה יופעלו מבחני נהיגה באמצעות מחשב, ואין יותר את הזיופים לא באמצעות- - -
דובר
זה יהיה באמצעות זיהוי ביומטרי?
עוזי יצחקי
יהיה זיהוי על-ידי מצלמה שמזהה את התמונה מול האדם שבאמת היה במשרד הרישוי ובא לזכיין, ולא יהיה סיכוי שבעולם שאותו אחד יזייף. יהיה מבחן בן 40 דקות ומבחן ממוחשב בצורה טובה מאוד.


נושא הכשרת הנהג - אנו בכמה אופציות לבדוק את העניין הזה. בחודש הבא אנו מתחילים בפיילוט באיזור כפר-סבא במה שנקרא: בית-ספר לנהיגה עתידי - מרכז לימוד נהיגה. אנו במשך חצי שנה- - -
היו"ר אסתרינה טרטמן
השר נגע בנושא ההכשרה במשפט אחד.
עוזי יצחקי
דבר נוסף זה ניידות בטיחות, וגם על זה דיבר השר.


בדיקות רפואיות בתיאום עם משרד הבריאות, ובעזרתה של ועדת הכלכלה פורסם כבר ברשומות - אין יותר רופאים של חדרי מדרגות, חדרים ורחובות.
היו"ר אסתרינה טרטמן
גם בזה נגע השר. אין טעם לחזור על מה שהוא אמר. תודה רבה.


חברים, קיבלתי פה קריאה בלתי צפויה. אני מקווה שיהיו בשורות טובות לעם ישראל, אני מקווה שהמידע שקיבלנו לא מדויק, אבל אני אצטרך לסיים ממש בחמש הדקות הקרובות.


אני יודעת שהזמנו גורמים נוספים שלא התבטאו כאן. אתן לנוכחים להתבטא במשפט, כי אני רוצה להוציא גם סיכום. אני פשוט חייבת לצאת, ואני מתנצלת. אל תיקחו זאת אישית.
יצחק שגב
בהמשך למה שאמר שר התחבורה, כל מה שקשור לצד הבין-משרדי אכן מתקיים בצורה טובה מאד.


כמבקר המשרד, גם כתוצאה מהביקורת של מבקר המדינה, אנו ערכנו ועורכים עכשיו בדיקות חוזרות על תשובות שקיבלנו מהמשטרה על מנת לוודא שאמנם יהיו כלי רכב לבוחנים בשטח וגם לאמץ את ההמלצות על מנת שאכן האכיפה הזאת תתקיים בשטח.
היו"ר אסתרינה טרטמן
תודה רבה.


האם יש מישהו שהתכוון לומר משפט או שניים, והוא ירגיש לא נוח אם הוא ייצא מפה בלי לומר את דברו?
גלעד ארדן
כן.
היו"ר אסתרינה טרטמן
חבר הכנסת ארדן, אני יודעת שלך תמיד יש מה לומר ותמיד גם דברים של טעם.


האם יש עוד מישהו מהמוזמנים שרוצה לדבר? תודה רבה. חבר הכנסת גלעד, בבקשה.
גלעד ארדן
תחילה, אני מברך אותך על קיום הישיבה החשובה. אני מברך את המבקר ששם זאת באמת על סדר יומו די בתחילה - כבר בדוח הראשון.


אני חושב שהמטרה המרכזית שאנו צריכים לשאוף אליה היא שהממשלה לא רק תספר לנו שזה חשוב ושזה יעד לאומי, כי פוליטיקאים אומרים על כל דבר שהוא חשוב, אלא באמת שאנו נראה זאת מתבטא בישיבת ממשלה שמתחייבת, איזשהו נוהל ממשלתי.


הייתי מבקש ממך להכניס לסיכום רק את העניין של הגדרת הנושא הזה כיעד הלאומי.


אני חייב לומר, שבחוק שעומד לעבור בכנסת לגבי הרשות הלאומית אני הכנסתי הסתייגות שלי שעברה, האומרת שראש הממשלה עדיין יבוא לדווח לכנסת מה הממשלה שלו עשתה בנושא. לצערי, משרד ראש הממשלה ניסה להוריד את הדבר הזה ובסוף חזר בו. לפחות הדבר הזה נשאר. אבל, לצערי, זה עדיין קורה בכפיה. זה צריך לבוא לבד ולא בכפייה.
היו"ר אסתרינה טרטמן
האם זה כבר פורסם בתקשורת? מי שלא יודע - כנראה שעוד שני חיילים שלנו נחטפו בצפון.
דובר
כרגע זו טענה של החיזבאללה.
גלעד ארדן
זה עדיין לא אושר.
היו"ר אסתרינה טרטמן
חברים, ברשותכם, אני מבקשת לסכם, למרות התחושות הלא נוחות.


קודם כל, אני מברכת את כל חיילי צה"ל באשר הם בכל מקום, שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים לאמא, לאבא ולמשפחות, כולל גלעד שליט שאנו כבר מכירים את שמו ואת משפחתו. אני מקווה שהבשורה הזאת שהתבשרנו עליה כבר לפני חצי שעה איננה אמיתית, אבל אם כן - אני מקווה שזה ייפתר מהר ולטובה ובצורה חיובית, ושבאמת החיילים יחזרו הביתה בריאים ושלמים.
ברשותכם, אני מבקשת לסכם את הישיבה
אין ספק שנושא תאונות הדרכים הוא לא רק משימה לאומית בהגדרות, באמירה הפוליטית של הדבר, אלא הוא מחייב גם עשייה ברמה לאומית. לכן, כל בר בי-רב רואה שלפי ההתנהלות של הדברים חייב להיות גוף שירכז את כל הנושא הזה בשילוב פעולה של כל המשרדים הנוגעים בדבר.


לצורך העניין, יש לנו כמובן את הרשות לבטיחות בדרכים, שמארגנת את הדברים. קראתי בדוח שגם אם הם מאוד רוצים, יש להם בעיה של תקציבים. לא אפתח את הנושא הזה כרגע, אבל אני רוצה לצאת בסיכום פה מהישיבה הזאת.


(1) בכוונתי לפרסם מכתב לראש הממשלה עוד היום, שיזמן במסגרת ועדת הממשלה, שיקבל החלטה ויכריז שוב - כן, שיכריז שוב - על הנושא הזה כנושא בעדיפות ראשונה כמשימה לאומית, אבל שהאמירה הזאת תחייב באמת, למרות שהתרשמתי לפחות מדברי השר שדברים נעשים בשטח, לתת לזה עדיפות ולתת לזה סדרי עדיפויות ברוח הדברים גם של דוח שיינין וגם של דוח מבקר המדינה. יש לתת לזה ביטוי. לכנס ישיבה מיוחדת כדי לראות תיאום ושיתוף הפעולה בין השרים, בין המשרדים, לקידום הנושא הזה. זה מכתב שאני מקווה שייצא עוד היום משולחן הוועדה.


(2) שמענו את דברי משרד התחבורה, משרד החינוך, משרד המשטרה, וחזקה עלי שהנושא הזה קרוב ללבם של כל העוסקים במלאכה. אין לי ספק שכולכם וכולנו מבינים את חשיבות הנושא, מכיוון שאף אחד, שלא נדע מצרות, לא מחוסן. זו בעיה שפוגעת בלי שום אבחנה: לא בצבע, לא בגיל, לא בדת, לא בגזע, ולא במין. אבל, הדברים, מעבר להנהון ראש, צריכים באמת להיעשות. כמו שפתחתי בראשית דבריי: לא די לדבר ולצאת בהצהרות ועוד יום בכנסת לתאונות בדרכים ועוד יום הכרזה או עוד כתבה ופרסום בעיתון. צריך לעשות. כדי לעשות, גם נעשים דברים. אני מבקשת ממשרד ראש הממשלה - מר עוזי ברלינסקי, אתה אחראי על הנושא של ביקורת על הנעשה בדברים האלה?
עוזי ברלינסקי
אנו עושים את הבקרות.


ב-19 בחודש יש דיון של ועדת שרים לענייני ביקורת המדינה באחד מההיבטים האלה. הנושא של נשיאה באחריות, שהצגנו אותו קודם, חייב לחול - -
היו"ר אסתרינה טרטמן
אני מדברת על כך שבישיבת ממשלה יש להעלות את הנושא בין שרי הממשלה, כדי לגבש שיתוף פעולה אתכם. אני גם אמליץ שזה יהיה עם נציגכם, כדי לראות איך מקדמים את הנושאים האלה, ולא אכנס לפרטים.


אני מאד מקווה שכעת חיה, בעוד שנה בזמן הזה, נוכל לשבת עם אפילו גביעים של יין פה ולומר: ניצחנו את הנגע הנוראי הזה.


תודה רבה לכולכם.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים