ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 05/07/2006

חוק שירות ביטחון (שירות מילואים במשמר הגבול - הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ו-2006, חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 7), התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים