ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 05/07/2006

צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים-לאומיים), התשס"ו-2006, צו שירות ביטחון (שירות מוכר לתכלית ביטחון), התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים