ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 04/07/2006

יישום חוק הגנה על הציבור בפני עברייני מין התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים