ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 05/07/2006

פניות ציבור של תושבים חוזרים שאינם זכאים לשירותי בריאות עם חזרתם ארצה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים