ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 27/06/2006

החלת רציפות הדיון בהצעת חוק הטבות לניצולי שואה התשס"ו-2005 - של ח"כ יורי שטרן (מ/105)

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

27.6.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 12

מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

שהתקיימה ביום שלישי א' בתמוז התשס"ו (27 ביוני 2006) בשעה 10:00
סדר היום
החלת דין רציפות הדיון בהצעת חוק הטבות לניצולי שואה התשס"ו-2005 של ח"כ

יורי שטרן (מ/105).
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל נודלמן – היו"ר

צבי הנדל

סופה לנדבר

אברהם מיכאלי

סטס מיסז'ניקוב

מרינה סולודקין

יורי שטרן
מוזמנים
הרן לבאות – רפרנט רווחה וביטוח לאומי, משרד האוצר

איילה אברהם-הלוי – אגף החשב הכללי, משרד האוצר

עליזה ג'אן – הלשכה לשיקום נכים, משרד האוצר
יועצת משפטית
הלית מגידו
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

החלת דין רציפות הדיון בהצעת חוק הטבות לניצולי שואה התשס"ו-2005 של ח"כ

יורי שטרן (מ/ 105)
היו"ר מיכאל נודלמן
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות שצריכה להחליט האם להחיל רציפות על הצעת החוק של חבר הכנסת יורי שטרן, הטבות לניצולי שואה.

הוועדה בקדנציה הקודמת אישרה חוק בקריאה ראשונה. קיבלנו מכתב מוועדת שרים שגם החליטו להחיל דין רציפות על החוק הזה. עכשיו נשמע את חבר הכנסת יורי שטרן ולהצביע.
יורי שטרן
בוקר טוב. מדובר בהצעת חוק שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת, כמו שאמר כבוד היושב ראש. הצעת חוק זו אמורה לעשות צדק מינימלי עם ניצולי שואה. כולנו יודעים מה המצב של ניצולי השואה במדינת ישראל שעלו אחרי אוקטובר 53' - אין להם שום מעמד מוכר, אין שום הטבות. כל אחד מהיושבים פה שהיו בכנסת הקודמת ולפני כן ניסו לא פעם לשנות את המצב. אחרי הדיונים עם האוצר בכנסת הקודמת אני הצעתי הצעה המינימלית ביותר: לקחת רק את אלה שהם ניצולי שואה שחיים מדמי הבטחת הכנסה ולתת להם לא את ההטבות של חוק ניצולי השואה שהן הטבות גדולות מאוד, אלא הטבות צנועות מאוד שנתנו בזמנו בחוק ותיקי מלחמת העולם השנייה, שגם הוא מטפל רק בוותיקי מלחמה שחיים מדמי הבטחת הכנסה.

כעת התגלתה המחלוקת, ומשרד האוצר לא מסכים לתמוך בחוק הזה כי הם חשבו שנוכל לצמצם את עלותו פי 10. כשאנחנו לוקחים רק אוכלוסייה שחיה מדמי הבטחת הכנסה ולוקחים את רק ההטבות שנתנו לוותיקי מלחמת העולם השנייה, איפה אפשר לצמצם? מתוך מקבלי הבטחת הכנסה אפשר להוציא עוד כאלה - ומה יש מכל החוקים הדומים פחות ממה שאנחנו נותנים לוותיקי מלחמה? אלה סכומים שמסתכמים בסך-הכול ב- 3,000 ₪ לשנה. זה שווי כל ההטבות. לכן אני מבקש מהוועדה לאשר דין רציפות לחוק הזה, ואנחנו נמשיך את המשא ומתן עם הממשלה בנושא הזה. אני בטוח ששר האוצר הנוכחי, חבר הכנסת הירשזון שהוביל את נושא ניצולי השואה בכנסת לא ייתן לממשלה ולמשרד שלו להתנגד לחקיקה. הוא יסכים שאפשר למצוא 50 מיליון שקל שזה עלות החוק בשנה הבאה. בשנה הזאת זה פחות מ- 10 מיליון.
היו"ר מיכאל נודלמן
במכתב שקיבלנו אין שום דבר על זה. רק מי צריך להחליט מי יהיה אחראי על החוק. על זה לא מדברים. אין מכתב, אין שום דבר. אני מבקש מהיועצת המשפטית להסביר.
הלית מגידו
כדי להחיל דין רציפות צריך לעמוד במספר תנאי סף: תנאי הסף הראשון הוא הצעת חוק בקריאה ראשונה, שכבר עברה; תנאי נוסף שני הוא שאחד מחברי הכנסת שהיה חתום על הצעת החוק הוא גם חבר כנסת בכנסת הנוכחית, וזה המצב כאן, כי חבר הכנסת יורי שטרן היה אחד החותמים. נוסף לזה אותו חבר כנסת צריך להסכים שיחול דין הרציפות, וודאי שזה המצב גם כן. יש לנו אפילו מכתב חתום של חבר הכנסת יורי שטרן בעניין הזה. מרגע שנתמלאו שלושת תנאי הסף הללו הוועדה יכולה- -
היו"ר מיכאל נודלמן
- - - לא צריך להסכים?
הלית מגידו
לא, אני אדגיש. הוועדה נדרשת לתת שירות לממשלה בפחות מ- 21 ימים כדי לגבש את העמדה שלה. מרגע שניתנה לממשלה הזמן לגיבוש עמדתה, והעמדה הזאת מובאת בפנינו במכתב של מזכירות הממשלה, הוועדה לא כפופה בשום צורה ואופן לעמדת הממשלה, כפי שהוועדה סוברנית לקדם הצעות חוק בניגוד לעמדת הממשלה, אם יש רוב בקרב חברי הכנסת בוועדה. זה המצב גם בהחלת דין רציפות; אם לאחר שהוועדה תשמע את הנציגים ואת עמדת חברי הכנסת, והיא תצביע, ויהיה רוב להחלת דין הרציפות הבקשה תועבר למליאה. במליאה יינתנו שבוע או שבועיים שבהם סיעה מסיעות הבית או הממשלה יכולות לבקש שלא להחיל דין רציפות. אבל בסוף התהליך תתקיים הצבעה במליאה. אם הממשלה סוברת שלא ראוי להחיל את דין הרציפות, תואיל לגייס חברי כנסת מן הקואליציה ולהתנגד להצעה הזאת. אבל אני שוב מדגישה: הוועדה הזאת אינה כפופה לעמדת הממשלה, גם אם עמדת הממשלה מתנגדת להחלת דין רציפות. אגב, אני לא מתרשמת שזה המצב; אני התרשמתי מהמכתב הזה שניתן להחיל. כתוב כאן שהממשלה מסכימה להחיל את דין הרציפות כפוף לכל מיני תנאים ולהסכמות. אבל הדבר לא נראה לי בעייתי, זה מונח לפניכם, ושיקול הדעת הוא של חברי הוועדה.
מרינה סולודקין
בטח שאנחנו בעד החוק, ובטח לא מעניין מה חושבים במשרד האוצר בנושא זה. אם במשרד האוצר יש טענות, זה הטענות שלכם. אנחנו משרתים את הציבור ששלח אותנו לכנסת, ואחת הקבוצות שאנחנו עובדים איתם היא ניצולי השואה. בגלל המצב והעוני ואפילו הם זקוקים למזון כפי שראינו, שיפור המצב הכלכלי של ניצולי שואה זה מצווה. בשבילי אין שאלה. דין רציפות.
היו"ר מיכאל נודלמן
עוד מישהו רוצה לומר משהו?
אברהם מיכאלי
מצטרפים.
סטס מיסז'ניקוב
מרינה אמרה הכול.
היו"ר מיכאל נודלמן
החוק הזה הוא צדק למה שקרה. אתם יודעים שאחרי 53' אף ניצול שואה לא מקבל שום דבר. כך קרה שיש כאלה שמקבלים הטבות, וחלק גדול לא מקבל הטבות. זה חוק צודק. נציג האוצר בבקשה.
הרן לבאות
אני רוצה להתייחס לחלק שלא קראה עורכת-הדין הלית מגידו שמדבר על התנאים להסכמת הממשלה, לא להסכמת האוצר. כמו שהיא אמרה, דין הרציפות אינו מותנה, זה לא מותנה בעמדת הממשלה, אני רק רוצה להביע את עמדת הממשלה בוועדת השרים. הנושא עלה לדיון בוועדת השרים, וכנראה שבוועדה הייתה אי-הבנה של השרים או של נציגי הממשלה או שלא, וזה ראוי להיבחן. למיטב הבנתי, עמדת השרים הייתה שראוי לתמוך בחוק, אך לא כפי שהוא מנוסח מכיוון שהעלות התקציבית שלו היא גבוהה. לכן יש להגיע עם המציע לתיאום, כך העלות התקציבית של החוק תעמוד על 7 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר מיכאל נודלמן
כתוב בפרוטוקול 60 מיליון. איך אפשר להוריד מ- 60 מיליון ל- 8 מיליון?
צבי הנדל
הוא מתכוון 7 מיליון לחודש.
הרן לבאות
זאת כנראה אי ההבנה שעליה דיברתי, כי הממשלה הבינה שמדובר באוכלוסיות מסוימות שהיקפן אינו כהיקף האוכלוסיות שעליהן מדבר המציע. כנראה שהיקף האוכלוסייה ולא אופי ההטבות הם אלה שמכתיבים את העלות במקרה הספציפי. אכן זאת עמדת הממשלה. לא הגענו לתיאום עם המציע על 7 מיליון. לכן עמדת הממשלה כרגע היא להתנגד להצעה להחלת דין רציפות בנוסח הנוכחי.
אברהם מיכאלי
אנחנו לא דנים כרגע על תוכן הסכומים, אנחנו מדברים על דין רציפות.
היו"ר מיכאל נודלמן
- - -
הרן לבאות
התוכן משליך על העלות.
היו"ר מיכאל נודלמן
יש לממשלה קואליציה, היא צריכה לעבוד. אנחנו עובדים כמו שאנחנו חושבים, ואתם צריכים לעבוד כמו שאתם יודעים לעבוד. אני קיבלתי מהממשלה מכתב, ואין בו מילה ממה שאתה אומר.
איילה אברהם-הלוי
אני מאגף החשב הכללי. רציתי להעיר הערה לגבי חוק שהגיע ב- 3 בינואר 2006 מהכנסת. זה חוק נכסים של נזקי שואה. החוק הזה מדבר על הקמת חברה שבין שאר תפקידיה תיתן סיוע לניצולי שואה נזקקים, לאו דווקא אלה שמקבלים הבטחת הכנסה- -
סופה לנדבר
החברה הזאת תבשל להם דייסה?
איילה אברהם-הלוי
החוק מגדיר בפירוש מה היא תעשה עם נכסי ציבור- -
מרינה סולודקין
יביאו מנכ"ל- -
איילה אברהם-הלוי
החוק מגדיר שהחברה תיתן סיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך, לרבות סיוע בתחומי הרפואה, הסיעוד, הרווחה, התמיכה הנפשית וכלכלית. בהנחה שהחוק הזה יתקבל – וזה יתקבל כמובן לאחר הקריאה הראשונה של החוק הזה – אולי כדאי בגלל העלויות של החוק הזה לנסות לבחון בדיוק את הגדרת ההטבה שנותן החוק הזה, לרבות מה שהוא מגדיר כאן, ואולי הענקת ההטבות בהנחה שתהיה חברה שתוקם ותדאג במיוחד לרווחתם של הניצולים. אז אולי אפשר יהיה לעשות שינוי, וכמובן להוזיל את העלויות.
היו"ר מיכאל נודלמן
אבל אין עדיין חברה.
איילה אברהם-הלוי
החברה הזאת בשלבי הקמה.
היו"ר מיכאל נודלמן
כשתהיה חברה אנחנו נדבר.
צבי הנדל
אנחנו מבטיחים שאם החברה תעזור לעולים אנחנו נתקן את החוק.
היו"ר מיכאל נודלמן
חברים, אני מעלה להצבעה את אישור הוועדה להחלת דין רציפות לחוק ניצולי השואה. מי בעד?


בעד – רוב


אין נמנעים ואין מתנגדים. האישור התקבל פה אחד.
הלית מגידו
לפי הפרוצדורה, אנחנו נניח את הבקשה על שולחן המליאה ותינתן תקופה של שבועיים לסיעות ולממשלה להציע אם הם מתנגדים להחלת דין רציפות. לאחר מכן תתקיים הצבעה במליאה.
היו"ר מיכאל נודלמן
בוודאי יהיה דיון אחרי ההחלטה שלי. אתם יכולים שוב להגיד מה שאתם רוצים.
הלית מגידו
לא מדובר על הצבעה על קריאה ראשונה או קריאה אחרת, אלא על הצבעה על החלת דין רציפות.
היו"ר מיכאל נודלמן
עכשיו זאת פרוצדורה.
הלית מגידו
נכון. אם וכאשר המליאה תאשר את בקשת הרציפות זה יעבור לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר מיכאל נודלמן
יהיה דיון, ונציגי המשרדים יכולים להגיד מה שהם רוצים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה ב- 10:25

קוד המקור של הנתונים