ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 14/06/2006

בחירת ועדת המשנה לדיון בדו"חות מבקר המדינה בנושא ההתנתקות

פרוטוקול

 
PAGE
1
הוועדה לענייני ביקורת המדינה

14/06/2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 11

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

שהתקיימה ביום רביעי, י"ח בסיון התשס"ו (14 ביוני 2006), בשעה 10:25
סדר היום
1. בחירת ועדת המשנה לדיון בדוחות מבקר המדינה בנושא ההתנתקות

2. חילופי גברי
נכחו
חברי הוועדה: אסתרינה טרטמן – היו"ר

אריה אלדד
ייעוץ משפטי
שרי אברמוב
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רשמת פרלמנטרית
דקלה אברבנאל

1. בחירת ועדת המשנה לדיון בדוחות מבקר המדינה בנושא ההתנתקות
היו"ר אסתרינה טרטמן
על סדר היום ובחירת ועדת המשנה בנושא ההתנתקות.
חנה פריידין
חברת הכנסת עמירה דותן כבר נבחרה. האם צריך ייצוג סיעתי בוועדה?
שרי אברמוב
רצוי שיהיה ייצוג סיעתי.
היו"ר אסתרינה טרטמן
חברת הכנסת עמירה דותן תהיה יושבת-ראש ועדת המשנה לדיון בדוחות המבקר בנושא ההתנתקות.

ההמלצה היא שחבר הכנסת אלדד יהיה חבר בוועדה. נוסף על כך, מנהלת הוועדה תפנה לכמה חברי כנסת מומלצים לחברות בוועדה, ותוודא השתתפותם כחברים. חברי הכנסת הם: מיכאל איתן, עתניאל שנלר, יצחק וקנין, עמי איילון, שלי יחימוביץ. מתוך הרשימה תינתן אפשרות לאחד או שניים "לסגת". מנהלת הוועדה תודיע ליושבת-ראש הוועדה מיהם החברים, ובישיבה הבאה תהיה הודעה.

אנחנו מקיימים הצבעה על בחירת חבר הכנסת אלדד: אושר פה אחד.

2. חילופי גברי
היו"ר אסתרינה טרטמן
בוועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים, חברת הכנסת טרטמן תחליף את יורי שטרן, באופן ארעי.

אני מקיימת הצבעה: אושר פה אחד.

אנחנו בוחרים יושב-ראש לוועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים.
אריה אלדד
אני מציע את חברת הכנסת טרטמן כיושבת-ראש הוועדה.
היו"ר אסתרינה טרטמן
אני מקיימת הצבעה: אושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים