ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 13/06/2006

אי העסקת ערבים ברשת בתי הקפה "ארקפה"

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.6.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 21

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום י"ז בסיוון התשס"ו (13 ביוני 2006) בשעה 9:00
סדר היום
אי העסקת ערבים ברשת בתי הקפה "ארקפה".
נכחו
חברי הוועדה: משה שרוני – היו"ר

מוחמד ברכה

נאדיה חילו

אחמד טיבי

שלי יחימוביץ
מוזמנים
חזי אופיר – ראש תחום אכיפה, משרד התמ"ת

עו"ד דבורה אליעזר – לשכה משפטית, משרד התמ"ת

עו"ד מאיה לסר – לשכה משפטית, משרד האוצר

עו"ד טלי ארפי – לשכה משפטית, משרד האוצר

יאסר עוואד – עמותת "סיכוי"

עביר קוברלי – רכזת תקשורת ודוברת מרכז מוסאווא

קראזע ואסים – מרכז מוסאווא
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

אי העסקת ערבים ברשת בתי הקפה "ארקפה"
היו"ר משה שרוני
בוקר טוב.
וילמה מאור
הנציגים של ארקפה לא הגיעו.
היו"ר משה שרוני
לא נפספס את זה בכלל.
מוחמד ברכה
בוקר טוב. אני מודה ליושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שרוני, על שקיים את הפגישה והחליט על קיומה במהירות מחויבת המציאות. זה מבטא דאגה גם של יושב ראש הוועדה וגם של הוועדה לתופעות לא בודדות של אפליית ערבים בתעסוקה.

לפני כשבוע סיפר לי מישהו שהוא נכנס לתחנת דלק וראה מודעה שדרוש מתדלק אחרי שירות צבאי. יש כל מיני שמות קוד לאפליה. אבל זה יכול להיבלע בהר האפליה בתעסוקה ובאפליה אחרת.

הכתבה שהייתה ביום רביעי בבוקר של הכתב דור גליק חשפה דבר מזעזע, שהכנסת וועדת העבודה והרווחה לא יכולות לעבור עליה בשתיקה. לפני חברי הוועדה יש חומר של ה-מ.מ.מ. וגם של מרכז מוסאווא, שהם בדרך לכאן, כולל הבחור שהיה נושא העניין – ואסים קאנזע שביקש את העבודה ונדחה בגלל מוצאו. לעומתו, לפי הכתבה, דור גליק שהלך לבקש את אותה עבודה התקבל תוך דקות ספורות. אפליה בתעסוקה הייתה קיימת כל הזמן, אבל בזמן האחרון יש יותר מודעות. אני רוצה לשבח את מרכז מוסאווא שעוקב אחרי העניין הזה. אני מצפה שאגף האכיפה במשרד התעסוקה יקבל את העניינים ביתר רצינות. למרבה הצער, למרות מובהקות באפליה מקרים שנחקרו לא הביאו לנקיטת צעדים. יש מקום לנקוט צעדים ברמה האישית נגד מנהל או מעסיק שעושה מעשה כזה, ויש לנקוט צעדים נגד עסק שמאפשר בין כתליו סוג כזה של אפליה. אני מקווה שבמהלך הישיבה יגיע גם ואסים שיספר לוועדה מה קרה. אני מצטער שאנשי הקפה מצאו לנכון לא להגיע – אני מקווה שהם בכל זאת יגיעו, אבל כנראה לא. זה ניסיון להתחמק, אין לזה תקדים שכשוועדה של הכנסת מזמינה לא מגיעים. אמנם אין חובת הבאת אנשים לעמוד בפני ועדת הכנסת, אבל לפחות צריך היה להתייחס בכבוד להזמנתה של הוועדה. כנראה, לארקפה יש מה להסתיר, והם לא רצו לעמוד מול ועדת העבודה והרווחה ולתת את הדין על מעשים שנעשו בשלושה סניפים – זה לא היה מעשה של מנהל שיש לו גישה מסוימת, אלא זאת כנראה מדיניות של החברה על אף שבאותה כתבה טרחו להודיע שזה לא מבטא מדיניות, ושמי שעשה את זה עשה את זה על דעת עצמו.
מוחמד ברכה
הנה הגיע ואסים.

יש לדרוש שהוועדה תבטא עמדה ערכית בעניין הזה. דבר שני, שהוועדה תקרא לאגף האכיפה במשרד התעסוקה להתייחס ברצינות לעניינים האלה; דבר שלישי, לנקוט צעדים קונקרטיים נגד הרשת שקיימה סוג כזה של אפליה נגד אזרחים ערביים משום שהם כאלה, לא בגלל סיבה אחרת. הנה, ואסים נמצא פה, הוא בחור יפה תואר, הוא לא יזיק לעסקים.
נאדיה חילו
הוא גם לא נראה ערבי.
מוחמד ברכה
איך נראים ערבים, את נראית ערבייה? תודה אדוני.
היו"ר משה שרוני
חברת הכנסת שלי יחימוביץ', בבקשה.
שלי יחימוביץ
אני פעם ראשונה בוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר משה שרוני
את תמיד מוזמנת אלינו מתי שאת רוצה.
שלי יחימוביץ
תודה רבה, אני אנצל את ההזמנה הזאת.

באתי בגלל החשיבות העצומה שיש לדיון הזה. לכאורה הוא נקודתי – ארקפה, מלצר – סיפור נורא קטן. אבל התופעה הזאת כל כך עמוקה, כל כך מקיפה וכל כך מוטמעת בלב לבן של הדעות הקדומות של אזרחי מדינת ישראל היהודית עד שאני כמעט מיואשת מלהתחיל לחשוב על לטפל בזה. אנחנו מדברים על הגברת האכיפה; נגיד שאחד מ- 20 הפקחים של משרד התמ"ת יגיע ויבדוק אכיפה, הוא לא יכול אפילו להתחיל לבדוק את הדבר כיוון שמלכתחילה אזרחים ערביים לא מתקבלים למקומות עבודה. הוא לא יכול לבדוק איך מתקיימת אכיפת חוקי המגן על עובד ערבי כי הוא לא עובד שם מלכתחילה. הוא צריך להגיע ברגע הנקודתי שעובד מנסה להתקבל ולא מתקבל. לכן לצערי, המקום שלנו כמחוקקים הוא מוגבל; המקום של התודעה והמודעות הציבורית הוא הרבה יותר גדול וחשוב. כמובן שמכאן צריכה לצאת אמירה ערכית, וכמובן אנחנו צריכים לבקש באופן גורף הגברת אכיפה גם באמצעות הגדלת מספר הפקחים במשרד התמ"ת – זה אחד הדברים החשובים בכל המישורים, לא רק במישור הזה.

העניין הציבורי כאן הוא ראשון במעלה, המלחמה היא תקשורתית. אני יודעת שזה לא התפקיד שלנו, אבל צריכות לעמוד משמרות מחאה מול ארקפה.
מוחמד ברכה
עמדו באותו יום.
שלי יחימוביץ
חלק גדול מהאנשים שיושבים בארקפה הם שמאלנים יפי-נפש שמתנגדים לכיבוש ובעד שוויון, אבל הקפה הזה טעים להם, והסנדוויצ'ים של ארקפה טעימים להם. אנחנו מוכרחים לחדד את המודעות לכך שאדם שיושב במקום שהוא גזעני פר-הגדרה לא יכול לשבת שם וליהנות בשוויון נפש. אלה מקומות פרטיים, וכמחוקקים אנחנו נכנסים במקומות העבודה הממשלתיים והציבוריים ששם המצב חמור כשלעצמו. אני מודה שלא בדקתי איזו חקיקה נעשתה, אבל לדעתי, חייבת להיות חקיקה בקשר לאפליה מתקנת ומכסות שייאלצו משרדי ממשלה ומקומות עבודה ציבוריים להעסיק אחוז מסוים של אזרחים ערבים-ישראלים, כי ככל שהאפליה הזאת היא בלתי נסבלת במקומות פרטיים, היא על אחת כמה וכמה בלתי נסבלת במשרדים ממשלתיים, ולשם אנחנו צריכים להיכנס ממש במלוא הכוח. אם תצא מכאן פעילות מהסוג הזה אני אשמח לחבור אליה.
היו"ר משה שרוני
תודה רבה. חברת הכנסת נאדיה חילו, בבקשה.
נאדיה חילו
בוקר טוב, אדוני היושב ראש. עניינו של דיון זה לא נוגע רק למגזר הערבי. אני רוצה לשבח את הימצאותה של שלי יחימוביץ', אבל לא כל עניין שנוגע במהותו או לא במהותו לאוכלוסייה הערבית הוא רק עניינם של חברי כנסת ערביים בלבד. אני לא פספסתי אף דיון בוועדה הזאת. אני משתתפת בכל הוועדות ותמיד יש עוד חברי כנסת פה, וזה הדיון הראשון שאני לא רואה עוד חברי כנסת מן המניין בוועדה הזאת, כי זה נושא שכביכול לא שייך. על זה הוועדה גם אמורה להגיד את דברה.


אני בהחלט רוצה לשבח את אדוני- -
היו"ר משה שרוני
אני אכתוב מכתב חמור לחברי הכנסת שלא הופיעו היום בישיבה.
נאדיה חילו
- - כי לוועדה הזאת יש גם אלמנטים ערכיים ומוסריים. אני מכבדת את כל הוועדות, אבל ועדת עבודה, רווחה ובריאות יש בה גם מהויות ערכיות נוספות, וחשוב מאוד שגם סוגיות כאלה ימצו את כל הדיון המקיף, כולל המלצות. התופעה הזאת, כמו שאמר חבר הכנסת ברכה, היא לא חדשה; אין אחד שלא נתקל בה או לא שמע. לפעמים, כמו שצוין, זה מוקד כזה, לפעמים זה מוקד אחר, אבל היא קיימת, והיא חמורה מאוד.

מעבר לפגיעה באזרחים הערביים אני מתייחסת על היבט נוסף: היא בכלל פוגעת בכל הנושא האזרחי, הישראלי. ואם פה האוכלוסייה הישראלית לא תוקיע תופעות כאלה ויראה בהן אינטרס אישי שלו ופגיעה אישית בו קודם כל – כי זאת לא פגיעה רק באוכלוסייה הערבית, אלא בכלל בערכים הדמוקרטיים הבסיסיים שמדינה מוסרית וערכית אמורה להיות מושתתת עליהם. היא מתפשטת לפעמים תחת כותרת כזו ולפעמים תחת כותרת אחרת, בשם כזה ובשם כזה. אבל בסופו של דבר המסר הוא אחיד בעניין הזה וצריך לנקוט אמצעים.

לוועדה הזאת יש כמה תפקידים, לא רק ברמה הציבורית, אלא חשוב להעביר את המסר גם ברמה ההצהרתית והערכית. רמה של מחאות זה לא רמה של הוועדה, אלא של השטח. אני לא יודעת כמה אנשים מהמגזר הערבי יושבים שם; גם אני לפעמים יושבת במקום הזה. פשוט לקרוא להחרמה אם מתנהגים בצורה כזאת.

יש חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. הבעיה היא לא חוק ולא חקיקה כי החוק קיים, ומשרדי הממשלה אמורים גם ללכת לפי חוק זה. אני מניחה שאם יש סטייה מוצהרת כלשהי במשרדי ממשלה זה עניין של בית-משפט ובג"ץ, ואפשר לאכוף את החוקים. הבעיה היא במקומות פרטיים. לכן המלחמה היא לא דרך בתי-משפט, אלא מלחמה יותר אזרחית - -
היו"ר משה שרוני
נאדיה, אין חוקים שונים למוסדות ציבוריים לעומת פרטיים. החוק הוא לגבי כולם.
נאדיה חילו
במקומות פרטיים אתה לא יכול לאכוף את החוק. המעסיק הפרטי יגיד לך שאתה צודק במהות, אבל- -
היו"ר משה שרוני
אפשר לחקוק חוק שיאכוף את זה בצורה רצינית ביותר. הם אזרחי מדינה.
נאדיה חילו
אני מסכימה איתך, אין ויכוח בינינו, רק יותר קשה במקומות פרטיים.
היו"ר משה שרוני
אנחנו עושים אותם קשה, לא צריך.
נאדיה חילו
אני מניחה שגם חברי הכנסת המנוסים ממני מהמגזר הערבי אפילו בהשכרת דירות לסטודנטים יש בעיה. אני גרה גם באזור תל-אביב-יפו; אתה לא יודע כמה סטודנטים תמימים שרוצים רק ללמוד מתקשים כל פעם בתחילת שנה לשכור חדר בתל-אביב- -
מוחמד ברכה
אני למדתי את המילה "לא רלוונטי" כשהייתי סטודנט ב-74.
שלי יחימוביץ
זה לא השתנה מאז.
נאדיה חילו
אני לוחמת לשוויון ולאינטגרציה. יש לנו תפקיד מעבר, לא מכיוון שמוצאי כזה או מוצאו של חבר הכנסת ברכה או טיבי הוא כזה. זה עניינם של כל האזרחים, של כל שליחי העם לטפל ולהוקיע את התופעות ולהילחם בהן כי הן נוגעות לכולנו.
מוחמד ברכה
אתמול בערב יושב ראש הוועדה היה עד למקרה שמאבטח בבית המלון שאנחנו שוהים בו יחד חסם את דרכי בכניסה גם אחרי שהוא ראה שאני חבר כנסת.
שלי יחימוביץ
באיזה מלון?
מוחמד ברכה
קראון פלזה. חבר הכנסת שרוני הקים צעקות בלובי.
אחמד טיבי
הוא לא האמין שזה קורה. זה קורה כל יום.
שלי יחימוביץ
צריך להתלונן עליהם.
מוחמד ברכה
היו שני מאבטחים. מאבטחת אחת מכירה אותי, והיא אמרה שזה בסדר; המאבטח השני אמר "לא" וחסם את דרכי בדלת המסתובבת.
שלי יחימוביץ
הם חייבים לקבל תלונה רשמית מהכנסת.
היו"ר משה שרוני
המאבטח הזה כבר לא יעבוד שם. אני דיברתי עם מנהל המלון- -
אחמד טיבי
מה היתרון פה? שהיה יהודי לידו.
היו"ר משה שרוני
זה יהיה סוף פסוק במלון. אחרת, אמרתי שנחרים את המלון, אף חבר כנסת לא יהיה שם.
מוחמד ברכה
זה היה מוזמן לרגל הדיון היום, אדוני היושב ראש.
היו"ר משה שרוני
אותו מאבטח עצר אותי פעמיים ובדק לי את התיק ורצה שאני אוציא גם מהכיסים. אז קיבלתי כבר קריזה, ואמרתי לו "עכשיו, שום דבר". אז הוא חסם לי את הדרך כמו שהוא חסם לך. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי
הכתבה של דור גליק על ואסים קאנזע פתחה צוהר קטן למה שמתרחש בכל מקום: אי קליטת ערבים בשל מוצאם – זאת עבירה על החוק; פיטורי ערבים בשל קיצוצים, ומיד לאחר מכן העסקת יהודים – עולים חדשים אתיופים או סתם יהודים; אי קבלה לעבודה בשל אי שירות צבאי – יש מודעות שמתנות את המכרז בשירות צבאי גם כשאין קשר בין השירות הצבאי לבין המשרה האזרחית, וגם זה בניגוד לחוק. למשל, אני טיפלתי לפני כמה חודשים במכרז בבנק ישראל של מונה כסף. אחד התנאים היה שירות צבאי. אני כתבתי לבנק האם מונה הכסף מונה תחת אש, ולכן הוא צריך שירות צבאי או יחידה קרבית. זה בוטל לאחר מכן; או למשל, סיווג ביטחוני למרצה באוניברסיטה; או שעובדים ערבים במקומות פרטיים או בבתי-חולים לא ידברו ערבית בשעות העבודה. זה קורה הרבה, ויש מקומות שאומרים שהם באמת מבקשים לא לדבר ערבית, ולפעמים לא לדבר רוסית. גם זה לא בסדר וגם זה לא בסדר.
וילמה מאור
היה פה הסיפור של מק'דונלדס.
אחמד טיבי
בהחלט.

זה קמצוץ של הבעיה שקיימת בארץ. לא רק יש אבטלה בקרב ערבים – הרי יש גם סיבות לאבטלה: גם מדיניות מכוונת של הממשלה וגם מין התנדבות של מקומות עבודה לא להעסיק ערבים, גם כשהערבים טובים יותר. יש ערבים שהם בעלי נתונים וכישורים טובים יותר מהמתחרה היהודי. אי הקבלה לעבודה היא רק על רקע אתני; אי קבלה של רופאים להתמחות בבתי-חולים, אי קבלה במקומות פרטיים – אלה דברים שמתרחשים יום-יום.
היו"ר משה שרוני
בחיפה ברוב בתי-החולים יש רופאים מהמגזר הערבי.
אחמד טיבי
והם הטובים ביותר.
היו"ר משה שרוני
אתה יודע שחיפה זאת עיר שיש בה שילוב יוצא מן הכלל.
אחמד טיבי
חיפה זאת לא מדינת ישראל, עם כל הכבוד.
היו"ר משה שרוני
היא שייכת למדינת ישראל, אל תשכח.
נאדיה חילו
תחום הרפואה הוא מיוחד במינו.
אחמד טיבי
גם השכר של אקדמאי ערבי או פועל ערבי לעומת מקבילו היהודי הוא 70% במקרה הטוב. לכן זאת אפליה בכל הרמות: גם הקבלה, היחס, השכר, התמורה.

לפני שבוע יצאתי מנתב"ג, ובכניסה לאולם – לא בבידוק הביטחוני – עומד מישהו וממיין את האנשים במבטים. נכנסנו 20 איש, והוא התביית עליי, וגם זיהה אותי. אני אמרתי לו בצחוק: "זה בטח בגלל השפם". הוא אמר לי: "עמוד בצד". אמרתי לו: "אני חבר הכנסת טיבי", והוצאתי דרכון שירות. הוא אמר לי שהוא רוצה לשאול כמה שאלון. אמרתי לו, ששאלות שואלים בפנים, בבדיקה הביטחונית. פה אני נכנס דרך השער. הוא אמר לי, לעמוד.
שלי יחימוביץ
זה היה מאבטח רגיל?
אחמד טיבי
מאבטח רגיל, סטודנט. עברתי את השער, ובריצה הגיע בריון אמיתי גדול, ואמר שהתפרצתי למתקן מאובטח. אמרתי לו: "איזה מתקן מאובטח? זה נתב"ג, בעוד 55 דקות יש בורדינג". הוא אמר לי לחזור אחורה או שהוא מוציא אותי בכוח. אמרתי לו שאני לא מכיר חוקים שמוציאים חברי כנסת בכוח. הוא אמר לי: "תעשה מה שאני אומר לך", אמרתי לו: "לא רוצה לעשות מה שאתה רוצה, תקרא לממונה עליך". חיכיתי לממונה האחראית על הביטחון במשך 28 דקות בכוונה כדי לראות כמה זמן אני מחכה לפקידה. 5 דקות לפני הבורדינג היא הגיעה אחרי שהיא צעקה אליי מ- 50 מטר: "עוד 2 דקות", והיא יודעת מי אני. כשהיא באה אמרתי לה שחשבתי להתלונן על החוצפה של הבריון בחוץ, אבל עכשיו אני יודע מאיפה באה החוצפה. אמרתי לה שהיא חצופה, שתמשיך לעשות את העבודה, אנחנו ניפגש במקום אחר. מעט ממה שקורה לאזרחים ערביים שמגיעים לשדה התעופה. אזרחים ערביים אחרים, לוקחים אותם הצידה, מפשיטים אותם – מה לא עושים להם. טוב שכינסת את הדיון הזה- -
שלי יחימוביץ
מה עושים?
אחמד טיבי
הגשתי תלונה לרשות שדות התעופה.
מוחמד ברכה
במקרה הזה דורשים לשכלל את מכונות השיקוף.
אחמד טיבי
מיד אחרי פרסום הכתבה חזרתי מחו"ל, וחיכה לי מישהו בארקפה בשדה התעופה. שאלתי אותו אם הוא לא שמע על הכתבה. הוא אמר שלא, ואמרתי לו, שאנחנו לא יושבים שם, אלא במקום ליד. הציבור צריך לנהוג ככה. החרמה מצד הציבור היא יותר חמורה לרשת. זה התרחש בדמוקרטיות בעולם. החרמה זה נשק יעיל ביותר, כי זאת פגיעה כלכלית. תודה רבה.
היו"ר משה שרוני
חזי אופיר ממשרד התמ"ת, בבקשה.
חזי אופיר
אני מנהל האכיפה במשרד התמ"ת. קיבלנו ביום חמישי את התלונה, ושלא כמנהגנו בגלל הלחץ שיש לנו התחלנו כבר לטפל בה, מחר מוזמן כתב גלי צה"ל, ומחרתיים יוזמן הבחור למסירת עדות. לאחר מכן נתקדם בחקירה הזאת, וודאי ניתן לה עדיפות. במקרה הזה יהיה גם קל כי יש גם הקלטות של גל"צ והקלטות נוספות מלבד אלה ששודרו ברדיו, קיבלנו גם את זה, היה שיתוף פעולה מצוין. אני מאמין שבכך זה יחסית קל.
לגבי העניין בכלל
אני חייב לומר – ואני יודע שאני מזמין צרות פה – אנחנו לא מקבלים תלונות על אפליה על רקע של קבלה לעבודה. בשנתיים האחרונות מאז שהוקם המנהל שאני עומד בראשו היו לנו בסך-הכול 6-7 פעמים- -
אחמד טיבי
זה לא משום שאין בעיות, זה בגלל בושה והיעדר מודעות.
מוחמד ברכה
הדיון כאן בא כדי לעודד אנשים להתלונן ולא לעבור לסדר היום.
היו"ר משה שרוני
הבעיה המרכזית בדוח שאנחנו מחזיקים – וצריך להגיד תודה רבה לשלי לוי שעשתה את זה – היא שיש הרבה שלא באים להתלונן. למה לא באים להתלונן?
חזי אופיר
אני רוצה לדבר על זה. אנחנו לא מקבלים תלונות. באפליה אי-אפשר לעשות אכיפה יזומה. אם אין לי תלונה אני לא יכול להגיד, מי לא התקבל במקום העבודה שאני מגיע אליו. אם אין תלונה אין חקירה בעניין של אפליה. על תנאי שכר ועל פגיעה אחרת יש. במקרה הזה אם אין תלונה אין התחלה של משהו.

אנחנו נותנים לחוק שוויון הזדמנויות משקל גדול בחלק של העיתונות, של אפליות שאנחנו נתקלים בהן, כמו הדוגמות שחבר הכנסת אחמד טיבי אמר שדורשים פרופיל. בשנה שעברה הגשנו כ- 60 כתבי אישום, עוד כ- 40 קנסות הוטלו על מעסיקים בגין אי שוויון, ולחלק גדול מהעניין הזה יש גם המרכיב הזה
מוחמד ברכה
אלה הכלים שעומדים לרשותכם במקרה הזה?
חזי אופיר
קנסות וכתבי אישום.
דבורה אליעזר
לא קנסות מנהליים, רק כתבי אישום.
חזי אופיר
אנחנו עוברים על עיתונים דרך קבע כדי להרחיב את הנקודות האלה. מאז שהקמנו את המנהל עשינו פעולה רחבה בעיר שפרעם כדי לעורר מודעות.
מוחמד ברכה
העיר שפרעם נכנסת לכותרות בדקות האלה, לא בגלל הדברים שלך.
היו"ר משה שרוני
על הלינץ' שהיה באוטובוס.
חזי אופיר
בשפרעם עשינו עבודה יחד עם העירייה עצמה. נפגשנו עם כל תלמידי התיכון בבתי-ספר, ובעזרת המפקחים שלנו הדרכנו אותם על זכויות עובדים, על שכר מינימום. אף על פי שהם לא עובדים קיווינו שהם יעבירו את המידע להורים ולמשפחות. נפגשנו עם מעסיקים בעיר שפרעם, ופתחנו במבצע אכיפה ממוקד שם לגבי פגיעה בזכויות עובדים. כך שניסינו לעורר את זה. דווקא מאוכלוסיית העובדים לא היה שיתוף פעולה, ואני יודע שזה נובע מהמצוקה כי הם פוחדים מכל מגע איתנו- -
נאדיה חילו
מפטרים אותם.
חזי אופיר
נכון.
הוצאנו עלונים בשפה הערבית
גם חוק עבודת הנוער וגם חוק שכר מינימום, וחילקנו באלפים. אף על פי שדוברי הערבית יודעים עברית לא הסתפקנו ועשינו את זה בשפתם כדי שיהיה להם קל ונוח; פתחנו קו טלמסר שקולט תלונות בערבית. אדם יכול לדבר בערבית ולמסור את הבעיה בערבית. אני מקבל את זה מתורגם לעברית. גם באתר האינטרנט שלנו יש כל נושא שכר המינימום, והכול כתוב בערבית.
היו"ר משה שרוני
ערבית זאת שפה רשמית אצלנו.
חזי אופיר
לא עשינו את זה בכל השפות, אבל עשינו את זה מהטעם הפשוט שאנחנו מחפשים את המודעות לעניין באמצעים המוגבלים שלנו. חברת הכנסת יחימוביץ' אמרה: מצוקת כוח האדם באכיפה מאוד מוגבלת וקטנה, אבל אנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו בעניין.
היו"ר משה שרוני
כל חברי הוועדה יסכימו איתי שאנחנו מוקיעים את החלטת הנהלת בית הקפה "ארקפה" לא להופיע כאן בדיון. זה דבר חמור מאוד. אנחנו נכתוב להם מכתב כזה שהם לא קיבלו בחיים שלהם.

אנחנו רואים בחומרה את הנושא הזה, וצריך לעשות את כל המאמצים. אני מבקש מהמפקחים מהתמ"ת, שאם צריכים לתגבר את זה אנחנו נבקש מהשר לתגבר את הנושא הזה. צריכים לעשות הכול כדי להגיע למינימום.

יש דברים חיוביים; אם תעברו על הסקר שנעשה ברצינות בידי שלי לוי על אפליית אזרחים תראו שנעשו גם דברים חיוביים מכל מיני בחינות, ואני מבקש שהחברים יעברו על זה. כל אפליה לא מקובלת, לא יהיה במדינת ישראל; למיעוט הערבי יש זכויות כמו לכל אזרח יהודי. האפליה צריכה להיעלם. אסור שתהיה אפליה. אני מבקש מכולנו לעשות את כל המאמצים. אני אבקש מכלי התקשורת שאם יישנו דברים כאלה הם צריכים להיות ראשונים, ולא צריכים להוריד מהמסך את הנושא הזה כדי שאנשים יחרימו את המקומות שיש בהם אפליה. זה הדבר האפקטיבי ביותר שיכול להיות. אני רוצה להודות לחבר הכנסת טיבי על שאתה ער לזה- -
אחמד טיבי
גם לברכה.
היו"ר משה שרוני
הוא איננו כרגע. אנחנו עומדים לרשות כל האנשים כי נושא חברתי הוא הכי חשוב במדינת ישראל. אני רוצה להודות לכולכם, תודה רבה.
אחמד טיבי
האמת היא שההחלטה היא טובה, אבל היות שאנשים הגיעו ממרחקים: גם ממוסאווא, גם ואסים וגם נציג סיכוי כאן – אני מבקש לאפשר מילה קצרה לכל אחד מהם אף על פי שאתה נועל את הישיבה.
דבורה אליעזר
רציתי להעיר את תשומת הלב שבסוף השנה שעברה עברה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק של חברת הכנסת יולי תמיר על הקמת נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה שאמורה לטפל באפליה בעבודה בכל ההיבטים, והיא אמורה להגיש תביעות אזרחיות. נטל ההוכחה מוטלת על המדינה. אנחנו מקווים שהנציבות תוקם עד סוף השנה.
וילמה מאור
זה רשום במסמך שהגשנו לוועדה.
היו"ר משה שרוני
זה מופיע בדף.
יאסר עוואד
אני מעמותת "סיכוי" שהיא עמותה ערבית להגברת השוויון בחברה האזרחית. הדיון נראה מאוד שאנן, והנתונים בשטח הם מאוד קשים- -
היו"ר משה שרוני
מה זה "שאנן" אצלך?
יאסר עוואד
הנתונים הם מאוד קשים בשטח. אני אומר נתונים כדי לסבר את האוזן על מה מדובר: יש 55 אלף עובדים בחברות ממשלתיות, ואף ערבי לא עובד שם, זה אומר משהו.
היו"ר משה שרוני
אנחנו לא דנים על זה, אל תסטה מהנושא. עם כל הכבוד, אנחנו מדברים על האפליה בבית הקפה. אל תיכנס לדברים אחרים.
יאסר עוואד
אם אנחנו מתייחסים לנתונים אנחנו רואים שהאפליה נמצאת בכל הרמות. על כן צריך פעולה מערכתית הן מהוועדה המכובדת והן בדיון הממשלה. הנתונים בסקטור הציבורי והפרטי הם מאוד קשים.
היו"ר משה שרוני
למעלה מ- 70% מבעלי תואר אקדמי עובדים במגזר הציבורי. נתון נוסף: שיעור האבטלה של בעלי תואר אקדמי יש 2% במגזר הערבי, ולמעלה מ- 6% במגזר היהודי. יש גם דברים חיוביים וגם שליליים. לא צריכים לקחת רק את הנגטיבי, ולומר שאין בכלל פוזיטיבי.
עביר קופטי
אני ממרכז מוסאווא. אנחנו מעורבים בסיפור הזה מהתחלה. בשנה אנחנו מקבלים עשרות פניות של אזרחים ותושבים ערביים שמתקשים למצוא עבודה או מתלוננים על מקומות שיש חשד סביר שהם לא מעסיקים ערבים. אנחנו לא תמיד יכולים להוכיח את זה, לפעמים מתקשים להוכיח את זה, לפעמים הבחורות והבחורים שפונים אלינו גם לא מעזים לצאת עם זה לתקשורת, אז יש בעייתיות מסוימת. למזלנו, קם עיתונאי שראוי לפרגון שעשה את התפקיד הזה והגענו להוכחה מסוימת. אני מבינה שגם הייתה ביקורת על היעדרותם של נציגי החברה מן הישיבה, והחשש שלי הוא שגם בעתיד האנשים האלה יצפצפו על מערכת החוקית ועל האגף לאכיפה בתמ"ת שעושה את החקירה, ולא ישתפו פעולה.
חזי אופיר
הם לא יכולים, יש כתב אישום בבית-משפט.
עביר קופטי
גם אנחנו במרכז מוסאווא שוקלים לנקוט אמצעים משפטיים. אני מאוד שמחה שעורכת הדין דבורה העלתה את היחידה לשוויון הזדמנויות, צריך להפעיל אותה בהקדם האפשרי. גם אזרחים ערביים אמורים להיות מעורבים בנציבות הזאת. אנחנו שלחנו חומר בעניין האגף לאכיפת חוקי העבודה של משרד התמ"ת שפתח בחקירה. בעבר פנינו לתמ"ת בעניין כמה מקרים, והייתה חקירה; יש מקרים שמעידים שאין בדיוק מיצוי חקירה. לפעמים אנחנו לא מקבלים את תוצאות החקירה, וחשוב לנו שגם הנושא זה יעלה.
היו"ר משה שרוני
יש לי הצעה. תשלחי העתק אליי.
עביר קופטי
אנחנו הכנו חומר עם כל ההתכתבויות, אבל לפעמים אנחנו לא רואים תוצאות בפועל. היו מקרים של אנשים שפוטרו מכיוון שדיברו ערבית בעבודה, שזה גם סוג של אפליה. עד היום לא קיבלנו מידע, אנחנו לא יודעים איפה החקירות האלה עומדות, האם יש מיצוי חקירה- -
חזי אופיר
תעבירי אלינו, נענה לך על הכול.
עביר קופטי
למה לא קיבלנו תשובה?
חזי אופיר
אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך עכשיו.
שלי יחימוביץ
- - - פרמננטית עם תשובות למתלוננים.
חזי אופיר
זה ממש לא נכון.
היו"ר משה שרוני
אני מבקש שתשלחי למשרד התמ"ת את המקרים שלא קיבלת עליהם תשובות, עם העתק אליי.
אחמד טיבי
כמה ערבים יש באגף החשוב הזה?
חזי אופיר
ארבעה. הם אוכפים את חוק השבת.
שלי יחימוביץ
זה גויים של שבת.
אחמד טיבי
זה ארבעה דרוזים- -
חזי אופיר
זה לא דרושים. שני מוסלמים ושני נוצרים.
אחמד טיבי
ארבעה ערבים שאוכפים את החוק למען חוק השבת – גויים של שבת. אני רוצה ערבים שאוכפים את החוק נגד אפליה על רקע קבלה לעבודה.
חזי אופיר
אין ערבים.
אחמד טיבי
אז אנחנו נתחיל מפה, אדוני היושב ראש.
חזי אופיר
בכיף גדול.
אחמד טיבי
צריך לפרגן לכתב דור גליק.
היו"ר משה שרוני
חברי הוועדה מודים לכתב על הגילוי הנאות. מגיעות לך כל המחמאות.
נאדיה חילו
תמשיכו כך.
היו"ר משה שרוני
חבר הכנסת טיבי, אני אשוחח עם שר התמ"ת ואומר לו שבנושא אכיפת חוק בנושאים העדינים האלה יהיו יותר עובדים מהמגזר הערבי.
מוחמד ברכה
יהיו יותר עובדים, זאת נקודה, ואחר-כך יהיו- - -
היו"ר משה שרוני
אני רוצה שיגיעו ל- 40 לפחות.
שלי יחימוביץ
שיהיו יותר עובדים, נקודה.
עביר קופטי
אני מודה לכם על הדיון שקיימתם, אבל אני גם מצפה מהאגף שתהיה לו יוזמה, שייזום חקירות מסוימות ולא יחכה לתלונה של מרכז מוסאווא או של חברי כנסת או של מרכזים אחרים על עסקים מסוימים כי קיימים עסקים רבים שמפלים ערבים.
היו"ר משה שרוני
אני אוציא הודעה חמורה לעיתונות בנושא הזה. אנחנו גם מוקיעים את הנהלת בית-קפה "ארקפה" שלא הופיעו כאן. אני בטוח שאגף האכיפה יעשה את כל המאמצים למצות את הדין בנושא זה בצורה הטובה ביותר. אסור שתהיינה אפליות. במדינת ישראל כולם שווים בפני אלוהים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה ב- 9:50

קוד המקור של הנתונים