ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 04/06/2006

סעיף 71, פרק ט"ז: שונות מתוך הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006, סעיף 72, פרק ט"ז: שונות מתוך הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכספים

4.6.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול
מישיבת הוועדה המשותפת (כספים-כלכלה) לדיון בפרק ט"ז - שונות

שהתקיימה ביום ראשון, ח' בסיוון התשס"ו – 4 ביוני 2006 – בשעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 (מ-236) – פרק ט"ז: שונות, סעיף 71 – תיקון חוק המועצה לענף הלול – הצבעות; סעיף 72 – תיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל - הצבעות
נכחו
חברי הוועדה: יעקב ליצמן – היו"ר
חיים אורון
זאב אלקין
אלי אפללו
אבישי ברוורמן
מוחמד ברכה
אלחנן גלזר
מגלי והבה
אבשלום וילן
יצחק וקנין

יצחק זיו

ישראל כץ
סופה לנדבר
אורית נוקד
מוזמנים
אסף מאנר, משרד האוצר


קרן טרנר, משרד האוצר
ייעוץ כלכלי
סמדר אלחנני
ייעוץ משפטי
הלית מגידו
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הדס דויטש

הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 (מ-236) – פרק ט"ז: שונות, סעיף 71 – תיקון חוק המועצה לענף הלול – הצבעות; סעיף 72 – תיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל - הצבעות
היו"ר יעקב ליצמן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.


נפתח בתיקון חוק המועצה לענף הלול.
אסף מאנר
משרד האוצר יסכים לבקשת הוועדה, אם תבקש, לפצל את החוק ולדון בו במסלול רגיל.
היו"ר יעקב ליצמן
האם מישהו מבקש?
אבישי ברוורמן
אני מבקש לפצל.
היו"ר יעקב ליצמן
אנו מצביעים. מי בעד פיצול סעיף 71 – תיקון חוק המועצה לענף הלול? פה אחד. מי נגד? מי נמנע? הוועדה אישרה את הפיצול.


אנו עוברים לסעיף הבא, סעיף 72 – תיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל. האם גברתי רצה לפצל?
קרן טרנר
לא.
היו"ר יעקב ליצמן
האם יש נוסח חדש?
קרן טרנר
הנוסח שהקראנו הוא הנוסח, למעט שינויים סמנטיים-משפטיים, שינוי לשוני.
אלי אפללו
מה לגבי חברת חשמל?
קרן טרנר
הגענו לפשרה, לנוסח מוסכם, הקראנו את זה בוועדה. הנוסח שמוצג כעת לוועדה הוקרא בישיבה האחרונה של הוועדה, הוא מוסכם על כלל משרדי הממשלה וגופי התשתית – חברת חשמל, מקורות, בזק. הגענו להסכמה על הנוסח שלפניכם.
היו"ר יעקב ליצמן
רבותיי, האם יש הסתייגויות? אז מצביעים על זה.


מי בעד סעיף 72? 7. מי נגד? 2. מי נמנע? אושר.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה.

קוד המקור של הנתונים