ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 30/05/2006

סעיף 72, פרק ט"ז: שונות מתוך הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
ועדה משותפת כספים-כלכלה
1
לדיון בפרק ט"ז
שונות בחוק ההסדרים
30/5/2006

הכנסת השבע-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס'

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה
לדיון בפרק ט"ז
שונות בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006
‏יום שלישי, ג' בסיון התשס"ו (‏30 במאי, 2006), שעה 16:30
סדר היום
1.
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006, מ/236
פרק ט"ז
שונות – סעיף 72 – תיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל
נכחו
חברי הוועדה: יעקב ליצמן – היו"ר

אלחנן גלזר
מוזמנים
עו"ד רונן רינגולד
-
ייעוץ משפטי, משרד התקשורת


קרן אלון
-
יועצת לשר התקשורת, משרד התקשורת

קרן טרנר
-
רפרנטית תחבורה, אגף התקציבים, מש' האוצר

עו"ד מאיה לסר
-
הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד ארז קמיניץ
-
ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד דודו קובסניאנו
-
יועץ משפטי, משרד התשתיות הלאומיות

דן וינשטוק
-
מנהל מינהל החשמל, משרד התשתיות הלאומיות

גלעד ריקלין
-
מנהל יחידה כלכלית, מקורות

עו"ד טל דגן
-
מע"צ – חברה לאומית לדרכים

עו"ד גרשון ברקוביץ
-
יועמ"ש, מחוז חיפה, חברת החשמל

הרצל פרידמן
-
מהנדס, מחוז חיפה, חברת החשמל

זוהר לביא
-
מנהל אגף התכנון ואיכות הסביבה, חברת החשמל

עו"ד גל סומך
-
הלשכה המשפטית, רכבת ישראל

עו"ד גיא צפריר
-
סלקום, פורום החברות הסלולריות

עו"ד אורי רהט
-
יועמ"ש חברת הוט, פורום חברות הכבלים

ישראל אקשטיין
-
סמנכ"ל תפעול, חברת הוט, פורום חברות הכבלים

גיל סספורטס
-
מנהל אגף תשתיות, חברת הוט, פורום חברות הכבלים

דודו מזרחי
-
מנהל אגף רגולציה, בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

עו"ד שרון הדר
-
לשכה משפטית, בזק

עו"ד כרמית אהרון-זקס
-
לשכה משפטית, בזק
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר


ניר ימין (מתמחה)
ייעוץ כלכלי
סמדר אלחנני
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006, מ/236
פרק ט"ז
שונות – סעיף 72 – תיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל
היו"ר יעקב ליצמן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת הכלכלה. לא נוכח כאן כרגע אף חבר מבין חברי ועדת הכלכלה, ואילו מבין חברי ועדת הכספים נוכחים שני חברים, חבר הכנסת אלחנן גלזר ואני. על סדר היום פרק ט"ז: שונות בהצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 – סעיף 72 – תיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל.


אני מבין שכולם יצביעו בהסכמה. אז בואו נצביע.
קרן טרנר
אני מבקשת לקרוא את התיקון.
היו"ר יעקב ליצמן
אבקש לקרוא את השינויים. אני מבקש שתצהירו לפרוטוקול שאלו השינויים האחרונים, אולם גם אם תצהירו כך אני לא בטוח שזה נכון.
קרן טרנר
אני מקווה שלא יהיו עוד שינויים.


אני רפרנטית באגף התקציבים במשרד האוצר. אני מבקשת להסביר בקצרה מהי הפשרה המוצעת.
היו"ר יעקב ליצמן
דרך אגב, פשרה בין מי ומי?
קרן טרנר
הפשרה שאנו מביאים לכאן היא על דעת כלל נציגי משרדי הממשלה וכן נציגי חברות התשתית – חברת החשמל. שמענו אותם והגענו לנוסח שהצדדים מסכימים עליו.
היו"ר יעקב ליצמן
עם האופוזיציה לא השתדלתם להגיע להסכמה.
גרשון ברקוביץ
כפוף לכל הטענות שלנו מהדיון הקודם, שעומדות בעינן.
קרן טרנר
ציינתי את הסכמתכם לנוסח, לא למשהו אחר.


אנחנו מצמצמים את השינוי ומשאירים את סעיף 10 בפקודת הדרכים ומסילות הברזל כמעט כפי שהוא.
טמיר כהן וסמדר אלחנני
מדוע לא הועבר לנו עותק מהנוסח המתוקן?
היו"ר יעקב ליצמן
בידי היועצת המשפטית נמצאים כל שינויי הנוסח. נקרא את הנוסח כאן וזה הנוסח שייכנס להצעת החוק. גברת קרן טרנר, אנא הקריאי את הנוסח המוצע.
קרן טרנר
אסביר במשפט קצר לפרוטוקול את מהות השינוי. אנחנו משנים רק את סעיף 10(2), הקובע כי אם מישהו הפר את סעיף 10(1), שעוסק ברשות שצריך לבקש ממע"צ, כפי שזה קיים היום, מע"צ או הרכבת לא יצטרכו קודם לפנות למשפט פלילי ורק אחר-כך לתבוע ממנו את סילוק התשתית, או הגנה עליה, אלא יוכלו לדרוש את זה באופן מיידי. זה בעצם נותן משמעות לפסקה 10(1).
היו"ר יעקב ליצמן
למה הם הסכימו לכך?
קרן טרנר
כי סעיף 10(2) לא אמור לחול עליהם.
היו"ר יעקב ליצמן
למה מלכתחילה זה לא חל עליהם?
גרשון ברקוביץ
ההצעה הקודמת נגדה את החלטת הממשלה ואת דברי ההסבר ואילו עכשיו היא תואמת את רוח החלטת הממשלה ואת דברי ההסבר. הממשלה רצתה לטפל רק במי שנכנס לאותן רצועות ללא היתר.
ארז קמיניץ
בכל מקרה הנוסח מוסכם. יש כאן שאלה פרשנית על החלטת הממשלה. אני לא רוצה להיכנס לשאלה הפרשנית, מה רצתה החלטת הממשלה לעשות. יש כרגע הסכמה בעניין הזה. יישארו שאלות פרשניות לעתיד לבוא, שלא ניכנס לכולן עכשיו, למשל שאלות על סתירה בין חוקים, איזה חוק עדיף על איזה חוק.
היו"ר יעקב ליצמן
יש לי שאלה ליועצת המשפטית. בסוף חוק ההסדרים יש סעיף תחולה, שמתייחס לכל חוק ההסדרים.
אתי בנדלר
אלא אם כן יש הסדרים מיוחדים בכל אחד מן הפרקים.
היו"ר יעקב ליצמן
בתוכו יש למשל פרק הנוגע לחוק דיור ציבורי, שם נקבעה תחולה בתאריך X, על אף שבסעיף התחולה בסוף חוק ההסדרים כתוב שעל כל חוק ההסדרים תהיה תחולה Y. אז מה עדיף על מה? כאשר כתוב "למעט" ברור שהפרק מוחרג. אבל מה עושים כאשר לא כתוב "למעט"?
אתי בנדלר
יש כלל פרשני הקובע כי ההוראה הספציפית גוברת על הוראה כללית.
ארז קמיניץ
בנוסח הקודם מה שהזעיק גם את חברת החשמל זה אמירה שאפשר היה לפרש אותה לכאן או לכאן, והשאלה הפרשנית נשארה תלויה ועומדת.
היו"ר יעקב ליצמן
אתה רוצה לשכנע אותנו לא לקבל את זה? היות ולא קיבלנו את השאלה שלו, וגם לא את התשובה שניתנה לו, אני מציע שנתקדם. אני מבקש לרשום שהאוצר אומר שיש לו תשובות משפטיות.
אתי בנדלר
נאמר: "אלא אם כן נקבע בו אחרת", אפילו כדי להסיר ספק.
היו"ר יעקב ליצמן
בחלק מהפרקים אמרו לי שאם אקבע תחולה אני עלול אפילו להזיק.
אתי בנדלר
צריך לקבוע את התאריך הכללי שאתה רוצה, ולהוסיף את המילים "אלא אם כן נקבע כאן אחרת". צריך לכתוב: "תחילתו של חוק זה ביום ..." – איזה יום רצית להציע?
היו"ר יעקב ליצמן
היום. אני לא רוצה תחולה רטרואקטיבית.
אתי בנדלר
"תחילתו של חוק זה ביום פרסומו ברשומות, אלא אם כן נקבע בו אחרת".
היו"ר יעקב ליצמן
מה שטוב ליהודים – אנחנו רוצים שיחול רטרואקטיבית; מה שלא טוב – אנחנו רוצים שיחול מהיום.
אתי בנדלר
אז לכל פרק תצטרך לקבוע תחולה ספציפית משלו.
היו"ר יעקב ליצמן
היות והאוצר הוא "אובר חוכם", כפי שאומרים באידיש, כך גם אני, למדתי מהם. מה שטוב – נעשה רטרואקטיבית; מה שלא טוב – בואו נראה אותם. ביקשתי מעו"ד הלית מגידו להציע לי נוסח לתחולה לכל אחד מן הפרקים. נעשה תחולה רטרואקטיבית רק על מה שכדאי לנו. אתה מסכים אתי? רק מה שכדאי לנו.
ארז קמיניץ
כן, לאמירה הכללית אני מסכים, אבל השאלה מי זה "לנו".
היו"ר יעקב ליצמן
בבניין הכנסת זה רק חברי כנסת, באוצר זה רק אנשי האוצר.
קרן טרנר
להלן השינוי המוצע, שעתיד להחליף את מה שמופיע בחוברת הכחולה, בסעיף 10(2):

"10(2)
כל אדם הבונה כל עבודת שיפור של קבע בניגוד לפסקה (1), יהיה עליו לסלקה אלא אם כן הסכימה הרשות כי יעתיקה או יגן עליה בדרך אחרת; לא פעל כאמור לאחר שנדרש לעשות כן על-ידי הרשות, רשאית הרשות לגרום לסילוקה, להעתקתה או להגנה עליה בדרך אחרת ולגבות את עלות העבודות כאמור בפסקה זו מהאדם שהקים או שביצע את העבודה או שגרם להקמתה או לביצועה.

10(3)
מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (2), בנה אדם עבודת שיפור של קבע בניגוד לפסקה (1), דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין."
היו"ר יעקב ליצמן
בישיבה האחרונה לא דנו בסעיף הזה כי הבנתי שמשרד התקשורת ביקש לתקן אותו ורציתי להזמין אותם.
אורי רהט
הנוסח הזה, על "עבודות שיפור", חל על כל מה שנבנה מעתה ואילך?
היו"ר יעקב ליצמן
משרד התקשורת הוזמן לישיבה. האם נציגיו הגיעו לכאן? כן. יש כאן נציגים של החברות הסלולריות? כן, נמצא כאן נציג "סלקום". הוזמנו כולם. אם יש לכם הערות, תגידו לי. אם יש הסכמה, לא צריך להסביר 10 דקות למה יש הסכמה.
אורי רהט
אנחנו רואים כעת את הנוסח לראשונה. אם אני מבין נכון, הנוסח הזה חל על תשתית שנבנית מעתה ואילך?
היו"ר יעקב ליצמן
יש כאן אי-הבנה – העובדה שלא קיימתי דיון כי רציתי שאתם תהיו כאן לא אומרת שאני חייב לקבל את הסכמתכם. אולי כן תסכימו, ואולי לא, אבל אני לא מחויב לכך. פשוט רציתי לדעת שכולם הוזמנו ושלכולם יש אפשרות להציג את דבריהם, וכך יהיה, אבל יתכן שעקרונית מישהו כאן חושב אחרת. רבותי, יש לכם אפשרות להעיר את הערותיכם.
אורי רהט
אני היועץ המשפטי של חברות הכבלים. אני מבין מהנוסח ששמענו עכשיו לראשונה בעל-פה שהכוונה שיחול על כל תשתית שמונחת כבר ברחבי מדינת ישראל. לא ברור לי מי כאן הרשות השופטת. אם אני מבין נכון, יש היום מערך של גורמי תשתית שיש להם כללי משחק הקבועים בחוק, וכעת נקבע כאן שלמע"צ יש זכות עודפת להגיד לאדם: זה מונח כדין, או שלא כדין, ותזוז מכאן על חשבונך. אני שואל את משרד המשפטים האם כך אכן קובע הנוסח.
ארז קמיניץ
אנחנו דנים בסעיף שלמעשה כבר קיים היום בחוק מסילות הברזל. סעיף 10(1) קיים היום. מתוך השאלה שלך משתמע לכאורה שזה משהו חדש, אבל זה לא משהו חדש.
אורי רהט
שאלתי האם מע"צ יכול להגיד שהקו הונח שלא כדין. זאת שאלה משפטית. מי כאן הרשות השופטת?
ארז קמיניץ
הרשות, כהגדרתה בפקודת הדרכים ומסילות הברזל – מע"צ רכבת ישראל, מי שקיבל הסמכה משר התחבורה, שהחליף את הנציב העליון לצורך העניין.
אורי רהט
אם למע"צ יש טענה שהקו שלי מונח שלא כדין האם היא רשאית להזיז את התשתית שלי? האם סביר שמישהו יזיז תשתית תקשורת?
ארז קמיניץ
ככל שהיתה למע"צ הסמכות לדרוש על-פי פסקה 10(1), כשנדרש לקבל הסכמה ממע"צ כדי להניח תשתיות, תהיה לה גם הסמכות לדרוש את סילוק התשתית על-פי פסקה 10(2).
אורי רהט
אז מה הנפקות של התיקון?
ארז קמיניץ
המצב הקיים היום בפסקה 10(2) איפשר לרשות לגבות את עלות ההעתקה רק אחרי אישום פלילי. בתיקון הזה נתבקשנו לקבוע כי מע"צ תוכל לעשות את ההפעלה הזאת, דרך בית-משפט כנראה, לגביית הסכום שעלתה לה ההעתקה גם אם לא יהיה אישום פלילי.
אורי רהט
כלומר, אין שינוי בזכות.
ארז קמיניץ
אין שינוי בזכויות המהותיות, אלא בדרכי קבלת הסעדים.
אתי בנדלר
יש לי הערה קטנה. פסקה (1) מדברת על שני איסורים: "אסור לבנות או לבצע כל עבודת שיפור", ואילו בהמשך התייחסתם רק ל"בונה של עבודת שיפור". לפיכך צריך לומר: "כל אדם הבונה או המבצע כל עבודת שיפור" – כי אלה שני איסורים שאינם תלויים זה בזה, ואת התיקון הזה צריך להכניס גם בפסקה (2) וגם בפסקה (3).


אגב, אני לא די בקיאה בפקודת הדרכים ומסילות הברזל. אני מניחה שמדובר כאן על כל מה שטעון היתר בנייה, לרבות העבודות?
קריאות
לא.
אתי בנדלר
צריך להיות ברור שזה חל על כל התשתיות בהתאם לפרשנות המקובלת.
ארז קמיניץ
ככלל, זה חל על כל התשתיות. יכולות להישמע טענות כי הוראות חוקים אחרים גוברות על החוק הזה.
אתי בנדלר
זה כבר נוגע לוויכוח מה הוא "שיפור של קבע".
היו"ר יעקב ליצמן
ממתי קיים החוק הזה, פקודת הדרכים ומסילות הברזל?
ארז קמיניץ
מ-1943.
היו"ר יעקב ליצמן
אבל עד היום אין רכבת ... בשביל מה צריך חוק?
טל דגן
אבל יש כבישים.
היו"ר יעקב ליצמן
מתי הוסיפו את המילים "מסילות ברזל" לשם החוק?
אתי בנדלר
מהתחלה.
היו"ר יעקב ליצמן
לשם מה עשו כן? האם תחוקק עכשיו חוק על רשות שתקום בעוד 10 שנים? אפילו באירן יש מסילות ברזל, רק כאן לא. יש לנו בעיקר רכבת קלקלה, בקו"ף.
ארז קמיניץ
זה חל על כל התשתיות.
אורי רהט
ב-1943 האנגלים התכוונו שתהיה רכבת.
היו"ר יעקב ליצמן
רבותי, אני מודה לכם מאוד על השתתפותכם בדיון. היה לי נעים מאוד. ביום ראשון בעזרת ה' אנחנו נצביע. אם יהיה רוב, זה ייכנס. אם לא ...

הישיבה ננעלה בשעה 17:00

קוד המקור של הנתונים