ישיבת ועדה של הכנסת ה-17 מתאריך 17/05/2006

זכויותיו של ראש ממשלה מכהן ורעייתו

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת המשנה לזכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו

17.5.2006

הכנסת השבע-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים בענין זכויות ראש הממשלה מכהן ורעייתו

יום רביעי, י"ט באייר התשס"ו (17 במאי, 2006), שעה: 13:30
סדר היום
זכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו
נכחו
חברי הוועדה: חיים אורון – היו"ר

ראובן ריבלין

יעקב ליצמן
מוזמנים
צביה שמעון – סמנכ"ל משרד ראש הממשלה

עו"ד יעל כהן – לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

מאיר בינג – רפרנט ממשל ומנהל, אגף תקציבים, משרד האוצר
יועצת משפטית
עו"ד הלית מגידו
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
שושנה מקובר

זכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו
היו"ר יעקב ליצמן
צהרים טובים, אני פותח את ישיבת ועדת המשנה בנושא זכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו. הקמנו בוועדה הכספים ועדה ציבורית, שתדון או דנה – אני לא יודע איפה עומדים הדיונים כרגע. עם זאת, קיים נושא אחד שסיכמתי להעלות, גם באישורה של עו"ד מגידו, והוא נושא אחסון מכולה של דירת ראש הממשלה. כיוון שהוא צריך לעבור דירה, ולהבנתי זה מעכב את ההעברה, הסכמתי לפנים משורת הדין לקיים היום דיון דחוף. אני מציע לשמוע תחילה את צביה שמעון ואת יעל כהן.
הלית מגידו
אשמח להציג את המצב הקיים, ואולי לאחר מכן צביה תוכל להציג את הבקשה.

ועדת הכספים מוסמכת לקבוע את משכורותיהם של השרים וסגני השרים, ותשלומים אחרים. מכוח זה, יש כבר החלטה בענין זכויותיהם של שרים – והראשון בהם הוא ראש הממשלה, כמובן. ישנו סעיף ספציפי לענין מעון ראש הממשלה, שקובע כי המדינה תעמיד לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים, וכי מעונו של ראש הממשלה בירושלים ינוהל על חשבון אוצר המדינה. מלבד ראש הממשלה, שזכאי לדירת שרד בירושלים, זכאים לכך גם נשיא המדינה ושר החוץ.

הבקשה שהופנתה אלינו ממשרד ראש הממשלה כללה בענין ראש הממשלה עצמו – ואני שמה כרגע את נושא אשת ראש הממשלה בצד – את בקשתם לתשלום הוצאות של אחסון חפציו. אני מבקשת להוסיף לכך גם את נושא הוצאות ההובלה, שמתחייבות מכך שהוא עוזב את מעונו הפרטי ועובר לדירת השרד בירושלים.

הבנתי שבמקרה של ראש הממשלה אולמרט, הוא אינו מתכוון להחזיק בנוסף למעונו בירושלים גם מעון פרטי. כתוצאה מכך, הבקשה מובאת על מנת שוועדת הכספים תאשר את הוצאות האחסון, כל עוד הוא מכהן בתפקידו כראש הממשלה.
היו"ר יעקב ליצמן
האם עלות האחסון לא עולה על עלות שכירת הדירה?
צביה שמעון
זה לא רק אחסון. כשהוא יוצא לדירה השניה שלו, יש עלות של ביטחון, מיגון, מאבטחים וכולי. חוסכים את הכסף של האבטחה, וזה סכום גדול.
היו"ר יעקב ליצמן
לכן שאלתי אם העלות הכוללת זולה יותר?
ראובן ריבלין
בוודאי.
סמדר אלחנני
זה לא מתייחס לדירה שלו בתל אביב.
חיים אורון
היא לא דירת שרד.
צביה שמעון
אנחנו מדברים על ראש ממשלה בכלל – אני אומרת את זה לכם: אני לא רוצה שזה יהיה קבוע לכל ראשי הממשלה. יש דירה של המדינה, שהיא דירה ריקה. מינהל הדיור הממשלתי ייתן לנו אותה, ושם נשים את הדברים. אם כן, לא תהיה עלות בכלל, כי יש במילא דירה של המדינה. לכן, כך זה במקרה הספציפי הזה. אבל אנחנו מדברים באופן כללי.
היו"ר יעקב ליצמן
הנושא הזה לא היה עד היום.
צביה שמעון
נכון. המטרה שלנו היא לעגן את הזכויות, כך שזה לא יהיה כפוף בכל פעם לפרשנויות של איש זה או אחר במשרד ראש הממשלה.
היו"ר יעקב ליצמן
אם כן, הדיון עוסק רק במקרה שבו ראש הממשלה לא מחזיק דירה נוספת. במקרה כזה, יש לו בעיה היכן לאחסן את הדברים שהיו בדירה שהוא צריך לעזוב.
צביה שמעון
לא שהוא לא מחזיק – שאנחנו לא מתחזקים אותה עבורו.
ראובן ריבלין
אני חושב שהבקשה הגיונית בהחלט. ההסדרים הם כאלה שכאשר לראש ממשלה יש גם את ביתו הפרטי וגם את דירת השרד של ראש הממשלה, נופלת הוצאה על המדינה, שהיא מחויבת מציאות, על כל המרכיבים. הבקשה של ראש הממשלה הנוכחי היא שהוא מוותר על דירת שרד ועל הוצאותיה. הוא רק מבקש שהמדינה תשא בעלות אחסון החפצים בתקופה שבה הוא מכהן כראש ממשלה. שאלתי היא האם לא עשוי להתעורר צורך בתקופת כהונתו בכל זאת בדירה פרטית.
צביה שמעון
בנוסף?
היו"ר יעקב ליצמן
חבר הכנסת ריבלין, זאת לא צריכה להיות שאלה. אם נאשר, אנחנו אומרים שאנחנו מאשרים את זה בתנאי שאין לו דירת שרד. זה אוטומטי כך.
ראובן ריבלין
כל מה שאני רוצה לדעת הוא האם ראש הממשלה האומר שהוא איננו רוצה לגור - - -
יעקב ליצמן
בהצעה שלי זה מסודר.
ראובן ריבלין
הוא יכול לבוא ולומר שבעוד שנתיים הוא רוצה - - -
היו"ר יעקב ליצמן
אז הוא יבוא שוב עוד שנתיים, וישאל. לפי מה שהצעתי – כל זמן שאין לו דירה.
הלית מגידו
אני מציעה שלא נגביל את זה דווקא לראש הממשלה אולמרט, אלא נקבע כלל לראשי ממשלה מכהנים בכלל: "ראש הממשלה רשאי לוותר על ניהול מעונו הפרטי על חשבון אוצר המדינה, ואם עשה כן, ישולמו לו", ונקבע לצורך המעבר, הוצאות האחסון וכולי. כלומר, זה אל מול זה.
חיים אורון
אתם כל הזמן אומרים "ככל שהוא מכהן", ואני מציע שתתנו לזה grace – "עד תום שלושה חודשים מתום כהונתו".
הלית מגידו
לגבי הוצאות ההובלה: לפני מספר חודשים דנו בתנאיהם של נשיא המדינה לשעבר וראש הממשלה לשעבר, וקבענו לענין נשיא המדינה לשעבר שכאשר הוא מסיים את כהונתו, ועובר ממעון נשיא המדינה למעונו הפרטי, אוצר המדינה ישלם לו עד 15 אלף ש"ח בסכום חד-פעמי, לפי קבלות שיגיש. השאלה היא אם הוועדה מעונינת להגביל או לא להגביל את הוצאות ההובלה של ראש הממשלה לצורך הענין הזה, ואם כן – עד איזה סכום.
היו"ר יעקב ליצמן
לדעתי, לא להגביל. לדעתי, כיוון שאנחנו מדברים על כיוון הפוך – ממי שאינו מכהן כראש ממשלה, שהופך לראש ממשלה--
הלית מגידו
אנחנו מדברים על שני הכיוונים.
היו"ר יעקב ליצמן
הוועדה דנה עכשיו רק על הכיוון ההפוך.
הלית מגידו
אני חושבת שצריך לתת את הדעת על שני הכיוונים.
היו"ר יעקב ליצמן
אני חושב שלא צריך להגביל את זה. מה שעולה – עולה.
חיים אורון
הפועל היוצא הוא שאני מחייב אותך לפני שנכנסת – ישולמו הוצאות ההובלה, על פי המכרזים שיקיים משרד ראש הממשלה.
צביה שמעון
לא נעשה משהו מיוחד. מה שאנחנו עושים במשרד ראש הממשלה על ידי מכרז, כך נעשה גם כאן.
הלית מגידו
אני מעונינת להציע שהזכאות הזאת תהיה גם לאשת ראש הממשלה, אם ראש הממשלה נפטר חלילה במהלך כהונתו, כפי שנעשה לגבי הנשיא.
היו"ר יעקב ליצמן
בסדר.
סמדר אלחנני
אני רוצה לדייק כאן: המילה "זכאות" לא מופיעה בשום סעיף או פסקה של החוקים. כדאי לחשוב כ"תנאים" ולא כזכאות. אין כאן זכאים. אלה תנאים.
היו"ר יעקב ליצמן
לא הבנתי.
סמדר אלחנני
אתם כותבים "זכאות", אבל בחוק שמסמיך אותך לעסוק בזה, כתוב "שכר ותנאים". אז אל תשתמשו במילה "זכאים".
היו"ר יעקב ליצמן
החוק כרגע מסמיך אותי להחליט. אני לא מבין את הפלפולים כאן.
הלית מגידו
אתה תסמיך אותי לנסח את זה, אדוני?
היו"ר יעקב ליצמן
כן.
סמדר אלחנני
סעיף 6 אומר: "המדינה תעמיד לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים; מעונו של ראש הממשלה, בירושלים או מחוצה לה, ינוהל על חשבון אוצר המדינה". בפסקה השניה, הכוונה היא כפי הנראה למעונו הפרטי. אני מציעה לומר: "לחלופין, אם היא לא מנהלת לו מעון פרטי, היא תשלם את האחזקה ואת ההובלה."
חיים אורון
זה מה שהיושב ראש אמר.

אנחנו סומכים על היועצת המשפטית.
היו"ר יעקב ליצמן
הדברים שביקשנו וסיכמנו ברורים. הלית תנסח את זה עד יום שני, וביום שני נעביר את זה למליאה, בעזרת השם.
ראובן ריבלין
האם הגבלנו את זה לסכום של 15 אלף ש"ח?
הלית מגידו
לא, הבנתי שהוועדה לא מעונינת להגביל את הסכום.
יעל כהן
הערה קטנה: גם כשראש הממשלה מחזיק מעון פרטי, עדיין יש הוצאות הובלה מסוימות. אז שלא ישתמע שהוצאות הובלה הן רק כשהוא מאחסן את הרכוש.
היו"ר יעקב ליצמן
אתם תנסחו את זה. מי בעד?

הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד

ההצעה נתקבלה.
היו"ר יעקב ליצמן
תודה לכולכם, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
14:00

קוד המקור של הנתונים