ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/03/2006

צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחיבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר לחברה), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכלכלה

1.3.2006

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 593

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום רביעי א' באדר התשס"ו (1 במרס 2006) בשעה 11:15
סדר היום
צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק

הדואר לחברה), התשס"ו-2006.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

דניאל בנלולו
מוזמנים
אבי בלשניקוב – מנכ"ל משרד התקשורת

אבי הוכמן – מנכ"ל חברת הדואר

יגאל לוי – סמנכ"ל הדואר במשרד התקשורת

ד"ר אסף כהן – סמנכ"ל בכיר כלכלה, משרד התקשורת

עו"ד ברוריה מנדלסון – לשכה משפטית, משרד התקשורת

אבי אזוז – ראש ענף כלכלה, משרד התקשורת

גולן יוסיפון – דובר משרד התקשורת

שמואל איינהורן – יועץ מנכ"ל משרד התקשורת

עו"ד אלדר דוכן – לשכה משפטית, משרד האוצר

ערן ניצן – רכז תקשורת אגף תקציבים, משרד האוצר

ליעמי וייסמן – אגף החשב הכללי, משרד האוצר

הרצל ברמג – מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל תפעול, חברת הדואר

ראובן כראזי – יו"ר נציגות העובדים, חברת הדואר

עו"ד ישראל איתן – יועץ משפטי, חברת הדואר

עו"ד פרלי שר – לשכה משפטית, חברת הדואר

ציונה שי – מ"מ דוברת דואר ישראל

אלי יקיר – אגף שיווק וכלכלה, מנהל מקרקעי ישראל
יועצת משפטית
אתי בנדלר
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק

הדואר לחברה), התשס"ו-2006
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם. אני פותח את דיון ועדת הכלכלה בנושא צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר לחברה), התשס"ו-2006. בנושא זה דנו בדיון הקודם, והיו אי תיאומים בין משרד ראש הממשלה, האוצר והתקשורת. אמנם יכולנו לקבל החלטה אז, אבל אנחנו רוצים שהמשרדים הייעודיים והאחראים לנושא יהיו מתואמים ביניהם, ויבדקו את הדברים כי מדובר בדבר חשוב – העברת נכסים, וצריך לדעת האם יש תביעות נגד או בעיה אחרת. לכן ראינו לנכון לדחות את זה, והאמת היא שקבענו את הדיון הזה ליום ראשון הקרוב, 5 במרס, אבל מכיוון שרשות הדואר הפכה להיות חברה, וזה היום שזה מתקיים לפי החוק, כל הגורמים הסבירו לי שהנושא מאוד חשוב, ותהיה בעיה משפטית קשה אם נקיים את הדיון ביום ראשון, 5 בחודש. אף על פי שהיה לי קשה מאוד, הייתי צריך לבטל הרבה סיורים. לכן מפאת חשיבות הנושא נעניתי לבקשתו של מנכ"ל חברת הדואר להקדים את הדיון.

אנחנו מאחלים הצלחה, ולטובת אזרחי מדינת ישראל אני מקווה שכל המערך הזה יהיה בסופו של דבר לטובת עם ישראל מבחינת שירות ומחירים, אם כי אני לא חושב שהייתה בעיה קודם – אני נהניתי מאוד, ואני שבע רצון מהפעילות הקודמת, ואני אומר לפחות שיהיה כמו שהיה בעבר, שלא יהיה יותר גרוע; אבל אם זה יועיל ויוזיל מחירים וייתן שירות יותר טוב אנחנו מברכים על כך. ישבו וחשבו על זה, ואני גם שמח שהדברים האלה נעשו בתיאום עם ועד העובדים ועם יושב ראש ועד העובדים שיושב כאן איתנו. אנחנו רוצים לקדם את הדברים כשהם נעשים בתיאום ואין פגיעה בעובדים שעובדים כבר שנים רבות במערכת ונותנים מזמנם וממרצם. הדברים היו רגישים, ואני שמח שהכול בא על פתרונו ועל כנו.


הוועדה קיבלה פנייה בנושא הזה אם כי לא אנחנו צריכים לתת את התשובה, אלא המכתב מופנה למנכ"ל משרד התקשורת בנוגע לנכסים.
אתי בנדלר
אני אתייחס לכך בהמשך.
אלדר דוכן
הצו אומר שכל הנכסים, כל ההתחייבויות, ההסכמים, החובות, הזכויות שהיו של רשות הדואר- -
היו"ר אמנון כהן
אם היו תהליכים משפטיים שלא הסתיימו עדיין, מה יהיה מעמדם – הכול נלקח בחשבון.
אלדר דוכן
בכל הסוגים של הזכויות והחובות החברה נכנסת בנעלי הרשות. לגבי כל המטלטלין: כלי הרכב – הכול עובר מהרשות לחברה. הנכסים המשמעותיים הם המקרקעין, שלגביהם הנושא מורכב יותר; היו נכסים במעמד של חכירה, במעמד של שכירות מתחדשת. היה ויכוח לגבי המעמד של הנכסים בשכירות מתחדשת אם המנהל יכול להודיע יום אחד על סיום השכירות המתחדשת ולהחזיר אליו; היה ויכוח זהה עם חברת בזק שגם לה היה הסכם דומה. המנהל, האוצר והחברה הגיעו לפשרה שמרבית הנכסים נשארים אצל החברה, ו-13 נכסים הם מחזירים למדינה.
היו"ר אמנון כהן
לא הבנתי את הסוגייה הזאת.
אלדר דוכן
הנכסים העיקריים הם המקרקעין. לרשות הדואר היו כל מיני התקשרויות: היו לה נכסי מקרקעין שהיא הייתה חוכרת שלהם לתקופה ארוכה- -
היו"ר אמנון כהן
מה קורה עם הסטטוס הזה? זה עובר לחברה?
אלדר דוכן
זה פחות בעייתי כי גם המעמד הזה היה מוגדר כחכירה לצורכי דואר.
היו"ר אמנון כהן
הסטטוס שלו לא משתנה, זה היה רשות ועכשיו זה חברה- -
אלדר דוכן
הוא משתנה לטובת הדואר. זכויות החברה קצת משתדרגות לגבי נכסים שהיו בחכירה. היה ויכוח בין הרשות לבין מנהל מקרקעי ישראל. המנהל אמר, הנכסים שלכם, אבל אתם רשאים להשתמש בהם אך ורק לצורכי הדואר.
היו"ר אמנון כהן
זה מקובל. מה הסטטוס השני?
אלדר דוכן
הסטטוס השני זה נכסים שהיו במעמד של שכירות מתחדשת, כלומר כל פעם לשנתיים. יש מחלוקת משפטית האם לגבי אותם נכסים המדינה יכולה להודיע יום אחד שהשכירות המתחדשת הסתיימה, ולכן היא הנכסים עוברים אליה. המחלוקת הזאת באה לידי ביטוי בעיקר עם חברת בזק, וזה נגמר שם- -
היו"ר אמנון כהן
מה יקרה? אם אחרי השנתיים האחרונות המדינה אומרת שהיא לא רוצה שזה יהיה פה, אלא במקום אחר.
אלדר דוכן
השכירות המתחדשת הייתה מתחדשת מאליו, אלא אם כן המדינה מודיעה על סוף ההתקשרות. שם הייתה מחלוקת האם המדינה יכולה להודיע יום אחד על סוף ההתקשרות ולבקש להחזיר לה את הכול או שמא- -
היו"ר אמנון כהן
פתרתם את זה?
אלדר דוכן
גם זה נפתר בפשרה. מרבית הנכסים האלה עוברים למעמד של חכירה לדורות, מקצתם – 13 נכסים – חוזרים למנהל.
היו"ר אמנון כהן
יש עוד סטטוס חייב?
היו"ר אמנון כהן
יש עוד כל מיני פרטים, אבל זה לב העניין. יש נכסים בשכירות מוגנת – מה שהיה הוא שיהיה, שם אין שינוי.
אתי בנדלר
אולי תזכיר שהצו הזה עוסק לא רק בנכסים, אלא גם בעסקאות, בהסכמים ובהתקשרויות שרק לגביהם נדרש אישור הוועדה. תזכיר את זה, כי זה מתקשר לפנייה שאני רוצה להזכיר לאחר מכן.
אלדר דוכן
הצו מדבר על כל דבר, אבל גם על זכויות וחובות. למשל, אם רשות הדואר הייתה קשורה בהסכם עם ספק או לקוח שלה, מי שבא בנעלי הרשות לעניין ההסכם זאת החברה. לא צריך לחתום על הסכם חדש, אלא הצו הזה אומר שבכל ההסכמים במקום שכתוב "הרשות", תהיה המשמעות "החברה".
דניאל בנלולו
יצטרכו לשנות את החוזים?
אלדר דוכן
לא. לזה באה ההצעה.
אתי בנדלר
רק כשבהמשך יהיה חידוש ההסכם- -
היו"ר אמנון כהן
הצד השני יודעים מזה, לא נפגעים מזה?
אלדר דוכן
יש חזקת הידיעה מכוח החוק והצו. אני לא בטוח שכל ספק או לקוח קטן של הרשות מודע לזה, אבל לא תהיה פגיעה בהם כי הוא ימשיך לדבר עם אותם אנשים שהוא תמיד דיבר.
היו"ר אמנון כהן
אבל גם הסטטוס שלו לא ייפגע.
אלדר דוכן
לא, גם הסטטוס שלו לא ייפגע, הוא שומר בדיוק על אותו סטטוס. מישהו שיגיש תביעה נגד רשות הדואר לא יצליח לתקן את התביעה שלו – זאת אותה תביעה בדיוק, רק החברה תבוא בנעליים אחרות.
אתי בנדלר
אני מזכירה שהחוק יצר הבחנה בין נכסים לבין זכויות וחובות – כפי שהזכיר עכשיו עו"ד דוכן – בשני סעיפים שונים. רק הצו שמתייחס להעברת זכויות וחובות לפי הסכמים, התקשרויות ועסקאות, טעון אישור ועדת הכלכלה. לכן הצו עצמו מתייחס למספר פרמטרים: לנכסים, לזכויות ולחובות ולתביעות תלויות ועומדות. רק סעיף קטן אחד מתוך הצו הזה טעון אישור ועדת הכלכלה של הכנסת. אבל הם הכניסו הכול לתוך אותו צו כדי שיהיה צו אחד שיתייחס לכל הנושאים.

זה מתקשר גם להערה שאמרתי לך שאומר בסוף הדברים: קיבלתי העתק ממכתב פנייה של עו"ד יורם בונן ממשרד פישר-בכר-חן- וול-אוריון ושו"ת בקשר לצו הזה. המכתב אמנם מופנה למנכ"ל משרד התקשורת, אבל חשבתי שלא ראוי שאתעלם ממנו בהיותנו מכותבים.

כיוון שהמכתב כולו התייחס להעברת הנכסים ולא להעברת הזכויות והחובות, אני מציעה שאנחנו לא נתייחס לזה. אני מצפה שהמשרד יתייחס לזה בדרך שהוא ימצא לנכון.
היו"ר אמנון כהן
אמת ויציב ונכון וקיים.
אלדר דוכן
אני תיארתי לכם את נושא המקרקעין כי זה הנכס העיקרי שעבר, אבל טוב שאתי הדגישה את זה, כי הצו הזה מתייחס בעיקר לזכויות ולחובות. אני מצאתי לנכון להסב את תשומת לבכם כי הצו הזה מפנה להסכם, שהעיקר בו הוא המקרקעין.
היו"ר אמנון כהן
נכון. אנחנו לא דנים בהסכם, זה לא בסמכותנו.


בבקשה, תתחיל לקרוא את הצו.
אלדר דוכן
צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר לחברה), התשס"ו-2006 (טיוטת נוסח מיום 26 בפברואר 2006).

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 115ד, 115ה ו-115ו לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן – החוק), לעניין סעיף 2(א) בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לעניין סעיף 2(ב) – בהתייעצות עם שר התקשורת, ולעניין סעיף 3 – בהסכמת שר התקשורת, אני מצווה בזה לאמור:

הגדרות 1. בצו זה –"הסכם להעברת נכסים" – הסכם להעברת נכסים כמשמעותו בסעיף 115ב לחוק, שנחתם בין המדינה לחברה ביום ו' בכסלו התשס"ו (7 בדצמבר 2005);"בנק הדואר" – כמשמעותו בסעיף 88א לחוק;"יום התחילה" – כמשמעו בסעיף 115א לחוק.
היו"ר אמנון כהן
אתה רוצה להסביר את זה?
אלדר דוכן
יש פה 3 הגדרות. ההגדרה הראשונה זה הסכם להעברת נכסים, זה ההסכם שנחתם כבר; בנק הדואר הייתה יחידה של משרד התקשורת, ומהיום היא תהיה יחידה אינטגרלית של החברה- -
היו"ר אמנון כהן
מי הרגולטור שלו? הסוגייה הזאת עדיין פתוחה: היה משרד התקשורת, אחר-כך אוצר או בנק ישראל.
אבי בלשניקוב
אתמול היה דיון בסוגייה הזאת בראשותו של שר התקשורת עם אנשי החשב הכללי במשרד התקשורת, והוחלט לקיים דיון בסוגייה הזאת אצל ממלא מקום ראש הממשלה ושר האוצר אהוד אולמרט.
אתי בנדלר
אתם מדברים על הבטחת ערבויות לכספי הלקוחות?
אבי בלשניקוב
כל סוגייה הפיקוח על בנק הדואר- - -
אתי בנדלר
ערבות המדינה לכספי הלקוחות כי זה דבר מאוד משמעותי. ערבויות לכספי הלקוחות בבנק הדואר לא.
אבי בלשניקוב
זה גם לא צריך להיות.
אתי בנדלר
זאת שאלה אם צריך או לא צריך להיות.
אלדר דוכן
אין בשום מקום ערבות מדינה לחברה ממשלתית.
היו"ר אמנון כהן
נושא הפיקוח הוא כרגע במשרד שלכם?
אבי בלשניקוב
כן.
היו"ר אמנון כהן
מתי אתה מגייס אותם?
אבי בלשניקוב
כבר פורסמו מכרזים כדת וכדין.
אתי בנדלר
להערתו של אלדר, שאומר שבשום מקום אין ערבות מדינה לחברות ממשלתיות; השאלה היא אם לגבי כספי לקוחות, כמו למשל קצבאות ביטוח לאומי שהועברו קודם לבנק הדואר ויועברו ממחר לבנק הדואר – האם חל שינוי בסטטוס של הכספים האלה?
אלדר דוכן
חל שינוי בסטטוס שטיבו בטבעו; קודם הכספים היו במשרד התקשורת, אבל מחר הם לא במשרד התקשורת. כשהם היו במשרד התקשורת, משרד התקשורת היה אחראי- -
אתי בנדלר
זאת אומרת שקודם הייתה לכספי הלקוחות ערבות מדינה. זאת המשמעות של העניין.
אלדר דוכן
נכון.
אתי בנדלר
ומהיום אין.
אבי בלשניקוב
כך גם הודענו לכל לקוחות הבנקים בעיתונים ובמודעות ובכל 700 הסניפים.
היו"ר אמנון כהן
מה ההבדל אם הכסף שלי נמצא בבנק הפועלים- -
אתי בנדלר
אין הבדל. אבל יש הבדל בין הקצבה שלך ששולמה קודם בבנק הדואר, שהייתה נפתחת עד שלקחת את הכסף משם. והיום אם חלילה תהיה פגיעה ביציבות הפיננסית של החברה- -
היו"ר אמנון כהן
ייקחו את הכסף של הלקוחות?
אלדר דוכן
כמו בכל בנק אחר.
אתי בנדלר
כמו כל בנק, למעט בנק הדואר שהיה אורגן של המדינה.
אלדר דוכן
נכון. זה נובע מעצם המעבר ממעמד של מדינה למעמד של "חברה".
היו"ר אמנון כהן
סעיף 2, בבקשה.
אלדר דוכן
העברת 2. (א)
על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה תבוא במקום המדינה לגבי

זכויות


ההסכמים, ההתקשרויות והעסקאות האמורים בהסכם להעברת

חובות


נכסים, וזאת לגבי הזכויות, החובות וההתחייבויות שהיו קיימות או מוטלות

והתחייבויות

לפי העניין, על הרשות לפני יום התחילה, ושהועברו למדינה לפי הוראות

מהמדינה

סעיף 115א לחוק, והכול בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם להעברת

לחברה

נכסים.
אתי בנדלר
שימו לב שאתם מדברים כאן רק על הנכסים שמפורטים בהסכם. זאת אומרת שכל התביעות האחרות: הסכם אספקת סחורה- -
אלדר דוכן
הכול מפורט בהסכם.

(2) על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה תבוא במקום המדינה לגבי תביעות

של הרשות או נגדה שהיו תלויות ועומדות ערב יום התחילה ולגבי עילות לתביעות כאמור שהיו קיימות באותו מועד, ושהועברו למדינה לפי הוראות סעיף 115א לחוק.
אלדר דוכן
סעיף 2 התייחס לרשות הדואר, וזה מתייחס לבנק הדואר.

העברת

3.
(א) על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה תבוא במקום המדינה

זכויות,


לגבי ההסכמים, ההתקשרויות והעסקאות של בנק הדואר, הן לגבי

חובותהזכויות והסמכויות של בנק הדואר והן לגבי החבויות או

והתחייבויות


ההתחייבויות שהיו מוטלות על בנק הדואר ערב יום התחילה.

מבנק

הדואר


(ב) החברה תבוא במקום בנק הדואר לעניין תביעות שהיו תלויות

לחברה


ועומדות מטעם בנק הדואר או נגדו ערב יום התחילה.

תחילה
4. תחילתו של צו זה ביום תחילתו של תיקון מס' 8 לחוק.
היו"ר אמנון כהן
מהו?
אלדר דוכן
8 זה הרפורמה. זה היום.


החוק אושר לפני שנתיים. כבר אז נאמר שהרשות בטלה ותוקם חברה. אבל היה שם סעיף שאומר שתחילתו של אותו תיקון הוא רק ביום שיקבעו שר האוצר ושר התקשורת בצו למעבר לחברה. וזה היום.
היו"ר אמנון כהן
איפה מ"מ ראש הממשלה נמצא עכשיו? הוא צריך לחתום על זה מהר.
אלדר דוכן
צו התחילה חתום כבר.
היו"ר אמנון כהן
הוא בחו"ל?
אלדר דוכן
הוא בארץ, אני בדקתי את זה לפני שהגעתי לכאן.
היו"ר אמנון כהן
תזמין אותו, שיחתום על זה חגיגית אצלנו.


חבר הכנסת בנלולו, רצית להעיר הערה?
דניאל בנלולו
מקובל עליי הכול.
היו"ר אמנון כהן
יש למישהו בעיה עם תחילה? רוצים עוד חודש-חודשיים?
דניאל בנלולו
לפי מיטב הבנתי, זה היה מיום קבלת החוק. אבל אם אתה אומר שעל-פי מה שכתוב שם- -
אלדר דוכן
חד-משמעי.
היו"ר אמנון כהן
יושב ראש ועד העובדים, יש לך בעיה עם זה?
דניאל בנלולו
אם הוא פה, אין בעיה.
היו"ר אמנון כהן
לפעמים הוא פה כדי להציג בעיה. אנחנו תמיד נענים לבעיות שמציג יושב ראש ועד העובדים, גם דוחים דיונים בגללם. אבל אם הוא בא להיות שותף לעשייה אמיתית והעברה של רשות לחברה ממשלתית, זה חשוב.
אלדר דוכן
התאריך שכתוב הוא פברואר, וכבר מרס. צריך לתקן.
אתי בנדלר
אני רוצה לתקן את דבריי. היועץ המשפטי של חברת הדואר הפנה את תשומת לבי לסעיף 5א להסכם שמדבר על העברת זכויות, חובות, התחייבויות וכיוצא בזה.
היו"ר אמנון כהן
יישר כוח.


אנחנו מצביעים על כל סעיפי צו הדואר (העברת זכויות, חובות, התחייבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הדואר לחברה), התשס"ו-2006. מי בעד אישור הצו?


בעד אישור הצו – 2


נגד – אין

הצו התקבל פה אחד.
אבי הוכמן
אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה ולחבר הכנסת בנלולו.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. עלו והצליחו לטובת עם ישראל ולטובת אזרחי המדינה.
דניאל בנלולו
אני רוצה לומר כמה מילים על הדואר. אנחנו ניהלנו דיון למעלה משנה וחצי. צריך להודות גם ליושב ראש הקודם, לכם ולחברי הוועדה, למנהלת הוועדה, ליועצת המשפטית- -
היו"ר אמנון כהן
אבל מי שמסיים את העבודה- -
דניאל בנלולו
אני מודה לך, סבלנות.


חברת הדואר עומדת אמנם להיכנס לתחרות, אבל בין כל אלה שבדקו את עבודתם של עובדי הדואר והחברה היום, לא נמצא אחד שיוכל להיכנס לנעליהם. השירות שהם נותנים - -
היו"ר אמנון כהן
אני ציינתי את זה, אדוני המכובד.
דניאל בנלולו
אני מציין את זה כאחד שהיה בפנים, והיום הוא בחוץ. אני עוקב אחר העבודה שלהם. יישר כוח לכם.
אבי בלשניקוב
זה יום היסטורי לדואר. גם האישור, גם התאריך- -
היו"ר אמנון כהן
עצם קיום הדיון היום הוא היסטורי.
אבי בלשניקוב
בדיוק.


בשם משרד התקשורת – אני לא מוסמך לדבר בשם הדואר, אבל בהחלט בשם הדואר, בשם כל משרדי הממשלה, אני מבקש להודות ליושב ראש הוועדה הנוכחי, חבר הכנסת אמנון כהן וליועצת המשפטית, אתי בנדלר ולמנהלת הוועדה לאה ורון שנמצאת כעת אי שם בבורמה הרחוקה.


אדוני יושב ראש הוועדה, אני מבקש בראש ובראשונה להודות לך על אורך הרוח, על הסבלנות. עבדת בסוגייה הזאת מול משרדי הממשלה שלא פשוט לעבוד איתם; מול הדואר שמאוד קשה לעבוד איתו; ומול ועד העובדים שלי יש הכבוד לעבוד מולם מעת לעת. יש להם ועד חזק וטוב שדואג לעובדים- -
דניאל בנלולו
אנחנו מאחלים לו בהצלחה בבחירות שלו שבעוד שבוע בעזרת השם- -
היו"ר אמנון כהן
הליכוד תומך בו, ש"ס תומך בו.
אבי בלשניקוב
20 שנה אני נמצא בתוך הבית הזה, ואני אומר לך שאילולא שיתוף הפעולה של הוועדה, הרוח הטובה שאתה השרית ופעולות התיווך מעת לעת סביב השולחן הזה או בחדרי חדרים לא היינו מצליחים להגיע לרגע הזה. יש הרבה כוחות שפועלים בשוק, מתחילה תחרות לא פשוטה שאפשר לראות בעיתונים; המתחרים והדואר מתקיפים אותנו. אם היינו מותקפים רק מצד אחד היינו מודאגים. אנחנו מותקפים מכולם. אני מניח שסוגיות הדואר עוד יגיעו לוועדה הזאת הרבה פעמים, ואני מקווה שתמשיך לסייע.
היו"ר אמנון כהן
נשמח לסייע.
דניאל בנלולו
לא בטוח שמִפה.
היו"ר אמנון כהן
נמשיך לסייע בכל התפקידים שנהיה בעתיד.
אבי בלשניקוב
זה יום היסטורי, ובאמת בהצלחה לחברת הדואר.
היו"ר אמנון כהן
בהצלחה ותחילה חדשה טובה ומוצלחת לכם.

הישיבה ננעלה ב- 11:50

קוד המקור של הנתונים