ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/02/2006

תקנות מחלות בעלי-חיים (שחיטת בהמות) (תיקון), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים