ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/02/2006

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה), התשס"ו-2006, תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב)(תיקון), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

13.2.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 589

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ט"ו בשבט התשס"ו, (13 בפברואר 2006), שעה 12:30
סדר היום
1. תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה), התשס"ו - ‏2006
2. תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב) (תיקון), התשס"ו - 2006.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן - היו"ר

גדעד ארדן

דוד טל
מוזמנים
יואל הדר – יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

עו"ד עודד ברוק – יעוץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

פקד רוני לוינגר – קצין תביעות באגף התנועה, משטרת ישראל

סנ"צ בלהה חרחס-קימל – רמ"ד מסחר, משטרת ישראל

ג'יל בוקרה – ע' רמ"ד מסחר, משטרת ישראל

רפ"ק אבנר הרשקופ – ע' יועץ משפטי, משטרת ישראל

סנ"צ שוש שיבת – רמ"ד תעבורה, אגף התנועה משטרת ישראל

עו"ד רוית דדו – המשרד לביטחון פנים

עו"ד חוה ראובני – ס' יועץ משפטי, משרד התחבורה

עו"ד דנה נויפלד – משרד המשפטים

ולדימיר רובין – מנהל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

שמרית שקד
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
רותי וייס

1. תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה), התשס"ו - ‏2006

2. תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב) (תיקון), התשס"ו - 2006
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, צהריים טובים, אני פותח את הדיון של ועדת הכלכלה. הנושא הראשון, תקנות תעבורה (איסור שימוש ברכב –מגרשי אחסנה), התשס"ו – 2006. בדיון הקודם הגענו עד סעיף 3 לא כולל, שילוט מגרש אחסנה, עורך דין יואל הדר, תקרא בבקשה.
יואל הדר
3(א) מפעיל של מגרש אחסנה יציב במקום בולט לעין, בשער הכניסה למגרש האחסנה שלט בגודל בולט לעין שבו יפורטו כל אלה: (1) שם המפעיל של מגרש האחסנה ומספר טלפון לשם התקשרות עמו ועם אדם נוסף מטעמו במשך כל שעות היממה. (2) שעות העבודה במגרש האחסנה. (3) התעריפים לתשלום בעד מתן שירותי גרירה ואחסנה בהתאם לתקנות אלה. (ב) השלט יאושר בידי ראש מת"ן.
היו"ר אמנון כהן
באיזו שפה ייכתב השלט?
יואל הדר
אני חושב שבעקבות ההערכה גם של בג"ץ בעניין של מע"צ, בשפות עברית וערבית.
היו"ר אמנון כהן
אנגלית לא?
אתי בנדלר
רגע, החלטה של בג"ץ אני לא בטוחה שהיא נוגעת למפעילים פרטיים, הדברים אכן צריכים להיות ברורים, זה דבר אחד. דבר שני, האם לא שקלתם לפחות במקומות שיש מגרשים עם ריכוז של עולים חדשים, אני לא יודעת, לחייב, לדרוש או לפחות להשאיר את זה כאופציה לדרוש פרסום שלט בשפה נוספת?
היו"ר אמנון כהן
אם זה אזור של קהילה אתיופית אז באמהרית, אם זה עולים מרוסיה אז ברוסית.
יואל הדר
אתה יודע כמה רכבים יש?
היו"ר אמנון כהן
ברוך השם, מה זה קשור? אם יש רכב אחד, מה זה משנה?
יואל הדר
השאלה אם זה דורש שלט.
עודד ברוק
כתוב, השלט יאושר בידי ראש מת"ן, אז אולי נשאיר את זה לשיקול דעתו בעניין.
היו"ר אמנון כהן
זה מה שאני אומר אבל איכשהו לציין שיש לו שיקול דעת שאם הוא יחליט שבאזור בו יש ריכוז גבוה מאוד של עולים מארגנטינה למשל, אז אולי גם באנגלית או משהו אחר, למצוא איך אפשר שהעניין יהיה ברור.
יואל הדר
מאחר ובעל הרכב יכול לבחור מגרש שלא באזור מגוריו, למרות שקיימת סבירות שכן ירצה אבל זה לא בהכרח.
ולדימיר רובין
אפשר אולי להוסיף פה סייג שכולל שיקול דעת לגבי ראש מת"ן בעניין השפה.
יואל הדר
השלט, לרבות שפת השלט.
אתי בנדלר
לרבות שפות נוספות לעברית. ברור שהשלט צריך להיות קודם כל בעברית, אני לא מדברת כרגע על הנוסח אלא לרבות - - -
יואל הדר
שפת הכיתוב.
אתי בנדלר
שפת כיתוב השלט בנוסף לשפה העברית. יש לי הערה נוספת, לגבי פסקה (3), אתם כותבים, התעריפים לתשלום בעד שירותי גרירה ואחסנה. מאחר שאחסנה תמיד צריכים לשלם וגרירה תלוי בנסיבות, הייתי מציעה פשוט להפריד את זה בעד מתן שירותי גרירה ובעד מתן שירותי אחסנה, זאת אומרת שיהיה ברור שצריכים כל אחד לחוד. כלומר צריכות להיות כאילו שתי טבלאות שיהיה ברור. יש לי עוד שאלה שאני לא בטוחה שהיא נקשרת דווקא לתקנה הזאת אבל הייתי רוצה לברר אותה. כשאומרים לעבריין או לנהג, אתה צריך לאפסן את הרכב במגרש, הנה המגרשים שבאים בחשבון. יש לנו שני מגרשים בירושלים, אחד בתל אביב, אחד במקום אחר. האם באותה הזדמנות מביאים לידיעתו גם את התעריפים, איפה זה בא לידי ביטוי? לא רק זה שהוא ידע שהוא יכול לבקש לאחסן, המשטרה לא חייבת להיענות אבל שהוא יכול להציע את אחסון הרכב באחד מהמגרשים שהוא ידע על קיומם בכלל, שצריכים להביא לידיעתו את אותם מגרשים, אלא גם, כי זה לא בא לידי ביטוי בשום מקום בתקנות.
רוני לוינגר
הרעיון הוא שלאחר השימוע, לאחר מתן ההחלטה אנחנו רוצים להכין איזשהו דף מנויילן, צבעוני, פלייר מסודר שבו תהיה טבלה של המגרשים הפזורים ברחבי הארץ, מיקומם המדויק והתעריף שלהם.
אתי בנדלר
זה יפה אבל זה ברמה של כוונות טובות. אני שואלת, נניח מישהו הכוונות שלו יהיו פחות טובות מחר, איך מבטיחים שהדברים האלה אכן ימומשו?
רוני לוינגר
הכל יהיה מוסדר בנוהל.
אתי בנדלר
זאת השאלה, אם ראוי להשאיר את זה להסדרה בנוהל או לרצון טוב או שיש מקום באמת לקבע את זה?
היו"ר אמנון כהן
מה אפשר? מה אני אכתוב בתקנות? שהקצין יציע לנהג את המגרשים והתעריפים?
עודד ברוק
לא יציע, יציג.
יואל הדר
אפשר להוסיף סעיף בסוף לגבי הנהלים, זאת אומרת, התקנות יסמיכו את ראש מת"ן לקבוע נהלים לעניין ואז אפשר להוסיף - - -
אתי בנדלר
אולי רצוי שזה יכנס לתקנות האחרות שהוועדה צריכה לדון בהם לעניין שימוש ברכב. על כל פנים חשוב לדעתי שהנושא הזה יהיה בגדר של חובה שתחול על המשטרה או על השוטר או על קצין המשטרה לפי העניין, להביא לידיעת נהג הרכב את האפשרות שלו לבקש לאחסן את הרכב באחד מהמגרשים ושיש לו אפשרות להציע בכלל, היכן נמצאים המגרשים ומה תעריפי האחסון שם.
חוה ראובני
התקנות השניות עוסקות רק בטופס הודעת איסור השימוש. זה לא דבר שבא לידי ביטוי בטופס הודעת אישור שימוש אלא איזה שהוא נלווה.
אתי בנדלר
אני מוכנה לקבל כל הצעה מכם זאת אומרת, אם אתם סבורים שמה שאני אומרת ראוי לקבל את זה והוועדה מאשרת, אז לי לא משנה איפה זה יבוא לידי ביטוי.
רוני לוינגר
אם הוועדה תחליט שזה יהיה בתקנות אז אנחנו נוסיף את המשפט לתקנות.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו רוצים שזה יהיה בתקנות, שזה יהיה מוסדר.
רוני לוינגר
בסדר, אז אנחנו נוסיף.
לאה ורון
השאלה אם החוק המסמיך מסמיך לקבוע את זה בתקנות בכלל.
חוה ראובני
זה עניין טכני, בוודאי. החוק מחייב להעמיד לבחירת הנהג את המגרש. אני חושבת שזה ממילא משתמע שאנחנו יכולים לקבוע בתקנות את הנתונים שיובאו בפניו לצורך קבלת ההחלטה. איפה המגרשים, איך הוא יבחר אם הוא לא יודע איפה המגרשים?
היו"ר אמנון כהן
נכון, איפה הוא רוצה לשים את רכבו, מה התעריפים.
חוה ראובני
אז יכול להיות שלא בכל המגרשים יש מקום באותו רגע.
היו"ר אמנון כהן
אז יגידו לו, כאן תפוס, יש לך 4 אופציות אחרות, בבקשה תחליט. לשאר הדברים לסעיף 3 ותתי סעיפים, יש למישהו עוד הערה? אישרנו סעיף 3 עם כל התיקונים, עם כל התוספות, סעיף 4 בבקשה.
יואל הדר
מספרם של מגרשי האחסנה ומיקומם. המספר הכולל של מגרשי האחסנה לא יפחת מ-6 ולא יעלה על 20, והם ימוקמו במחוזות משטרת ישראל המפורטים להלן, כשבכל מחוז ימוקם מגרש אחד לפחות. (1) מחוז הצפון, (2) מחוזות תל אביב והמרכז, (3) מחוז הדרום, (4) מחוז ירושלים.
היו"ר אמנון כהן
בדיונים בפעם שעברה אמרתם לי איפה כבר יש לכם מגרשים.
רוני לוינגר
יש לנו 8 מגרשים, בלהה, את רוצה להציג את הנושא?
בלהה חרחס-קימל
יש לנו 2 מגרשים בתל אביב, 3 פזורים עד אילת ואזור הדרום, באזור הצפון יש לנו 1 ובאזור ירושלים יש לנו 2 מגרשים.
דוד טל
כשאת אומרת עד אילת, באילת יש גם?
רוני לוינגר
יש גם באילת.
בלהה חרחס-קימל
יש לנו מגרש גם באשדוד, באר שבע ואילת. כל אחד עומד בפני עצמו.
היו"ר אמנון כהן
מספיק אחד בצפון?
רוני לוינגר
זה מה שהיה במכרז. לא הגישו הרבה הצעות למגרשים.
אתי בנדלר
אתם תפרסמו עוד מכרזים?
היו"ר אמנון כהן
יש לכם מקום עד 20 אם יש לכם עומס כביכול. ואני רוצה לדאוג לא רק לעומס שלכם אלא גם לנוחיות של הציבור שאם הוא גר בתחילת הצפון, לא צריך לנסוע עד סוף הצפון כדי לשים את הרכב.
בלהה חרחס-קימל
אם יהיה צורך, נעשה ככל שיידרש.
אתי בנדלר
אני אומר לך מדוע יש צורך, לא ברמה של סימן שאלה. קודם כל נניח לצורך העניין שהמפעיל באזור הצפון יפר את תנאי המכרז באופן שיהיה צורך לבטל את ההיתר שלו לפעול. אז איך אתם תעשו את זה? ברגע שאתם סוגרים אז אין מגרש אלטרנטיבי. או נניח שהמגרש מלא, רק אז תתחילו את תהליכי המכרז?
בלהה חרחס-קימל
לא, אני אומרת שמגרשים אלטרנטיביים קיימים מכוח מכרזים אחרים של המשטרה שהם נוגעים לגרירות רכב. יש לנו מכרזים תומכים בשירות הזה אז במקרה קיצוני, נניח ונידרש לכך, אנחנו יכולים לעשות את זה במסגרת המכרזים התומכים שקיימים כיום.
דוד טל
יש עם זה בעיה מפני שהם לא יכולים להוציא מכרזים אם הביקוש לא גדול, שום בעל עסק לא ילך להשתתף במכרז כשהוא יודע שאולי יהיה לו שם רכב אחד. אבל אם הביקוש יהיה גדול ויהיה רצון לזה אז בוודאי שיהיה כדאי גם לבעל המגרש וגם לכם להוסיף עוד מגרשים.
רוני לוינגר
אם יהיה צורך.
היו"ר אמנון כהן
באיזה מקום בצפון יש מגרש?
בלהה חרחס-קימל
בחצור.
לאה ורון
מה עם נהריה, עכו, עפולה, מגדל העמק, נצרת.
דוד טל
האדמה יקרה שם.
בלהה חרחס-קימל
אין מגרשים ברשיון על פי מכרז. זה אזור שמבחינת עמידה בתנאים מינימליים של רשיון, מגרשים ברשיון שהמשטרה מחויבת לעבוד עם כאלה, לא היו בנמצא בעת פרסום המכרז. ייתכן שפועל יוצא מזה שלא נמצאו עומדים כיום בדרישות רשיון עסק, יהיו בעתיד מגרשים כאלה. איפה שיהיו מגרשים כאלה גם המשטרה תשמח לפרסם מכרז.
היו"ר אמנון כהן
המכרז פתוח כל הזמן? איך זה הולך?
בלהה חרחס-קימל
מבחינת תפיסת העולם שלנו אמרנו שככל שיהיה צורך נוסיף התקשרויות - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל אני לא מסתכל כרגע על צורך, אני מסתכל גם מבחינת האזרח שיהיה לו נוח מבחינה גיאוגרפית להגיע לאותו מקום.
בלהה חרחס-קימל
המכרז כרגע אמר שבכל אזור אני רשאית לקבוע שני זכיינים. כרגע קבעתי זכיין אחד כך שאהיה רשאית אם יהיה צורך לפרסם מכרז תומך נוסף באזור הצפון.
דוד טל
את יכול לומר לי באזור הצפון, מה המרחק המקסימלי בין חצור לבין הנקודה הדרומית ביותר שאדם צריך להגיע לשם?
בלהה חרחס-קימל
בעיקרון, הנקודה הצפונית ביותר זה המגרש של פתח תקווה.
רוני לוינגר
אולי יהיה שעה נסיעה.
בלהה חרחס-קימל
אין גבול דרומי. יש לי מגרש בחצור יחד עם זאת המגרש הבא הצפוני ביותר זה המגרש באזור פתח תקווה, הוא הצפוני הבא בתור.
דוד טל
זה נראה לא סביר שאני צריך לנסוע שעה שלמה.
בלהה חרחס-קימל
אדם צריך לעבור שימוע ויכול להיות שהוא לא גר באזור הצפון.
יואל הדר
הנהג יכול לקבוע איפה שהוא רוצה.
דוד טל
אני מדבר על אדם שנמצא בין פתח תקווה לבין חצור, באמצע. זה אותו זמן לוקח לו לנסוע לפתח תקווה ולחצור.
יואל הדר
לא בטוח שישתלם לו. מה שקורה הוא שיש עלות למגרש. העלות במקרה שהתעריף גבוה זה כ-45 שקלים. יש לו מגרש ליד פתח תקווה שעולה 25 שקלים, יכול להיות שעדיף לו להשאיר לחודש ימים את הרכב שם כי זה יהיה יותר זול, למרות המרחק. הוא צריך להכניס גם את השיקול הכלכלי פנימה. זה שנמצא שם או פה, בכל מקרה הוא לא יכול לנסוע בזה.
דוד טל
נראה לי קצת מוגזם אבל כנראה - - -
אבנר הרשקופ
אם יורשה לי, הסיבה שיש רק מגרש אחד באזור הצפון זה לא בגלל שכך המשטרה החליטה. זה מה שעלה מהמכרז. אנחנו לא הולכים לכפות על אף אחד להתקשר איתנו. מי שלא רוצה להתקשר איתנו, מי שאין לו רשיון עסק - - -
דוד טל
אבל אני כמייצג נאמן של האזרחים כאן, אתה כמשטרה מבחינתי תשכור עוד איזשהו מקום תשים לי עוד מגרש, אתה המשטרה תנהל אותו, לא תוציא אותו החוצה. תנהל ותחזיק עוד מגרש אחד.
בלהה חרחס-קימל
אבל את הדיון הזה כבר עברנו בשלב החקיקה הראשית שבו נקבע שצריך 6 מגרשים בפריסה ארצית.
רוני לוינגר
החוק חייב אותנו פריסה ארצית.
דוד טל
אבל אולי הקריטריונים קשים מדי?
דוד טל
אבל החוק צריך להיות סביר, צריך להיות מידתי כדברי השופטים, זה לא יכול להיות כזה שתשימי לי אחד מגרש אחד באילת ואחד בחצור. אם היית אומרת רק שניים, היית שמה אחד באילת ואחד בחצור? לא, כי היית אומרת שזה לא סביר.
היו"ר אמנון כהן
רגע אחד, מי הכין את המכרז?
רוני לוינגר
אנחנו, מדור מסחר.
היו"ר אמנון כהן
אז אולי הקשחתם יותר מדי את הקריטריונים. בדיון הקודם העליתם את היוקר של התעריפים מזה שעשיתם גם ביטוח. אז אני שואל את עצמי, הרי כל אחד יש לו את הביטוח של הרכב שלו, למה אני צריך להקפיא את הביטוח שלי כי אני מכניס את האוטו למגרש? אני רוצה להשאיר את הביטוח שלי במגרש, למה אני צריך להקפיא אותו? בשביל מה לשלם פעמיים? תוזילי לי את התעריף. אם יש לי ביטוח אז זה תופס. אם אני בהגדרה שהרכב שלי לא מצדיק ביטוח מקיף נגיד, ואני עשיתי ביטוח צד ג' והשארתי אותו, כמו שהוא עומד ליד הבית שלי צד ג', אותו דבר יעמוד במגרש צד ג'.
רוני לוינגר
אני לא אוכל לחייב את האזרחים להשאיר את הביטוח.
היו"ר אמנון כהן
זה עניין של האזרח, אתה מחתים אותו שנושא הביטוח של הרכב זה עליך.
רוני לוינגר
אבל אחרי זה התביעות יהיו למשטרה.
היו"ר אמנון כהן
על מה?
רוני לוינגר
על זה שלקחנו רכב בכפייה, נניח שהרכב נשרף - - -
היו"ר אמנון כהן
מה זה קשור? יש לו ביטוח שלו. נשאיר את זה ככה. כשאתה מכניס את הרכב למגרש יגידו לך, תשמע אדוני, הרכב שלך פה לא מבוטח. אם יש לך את הביטוח הוא חל גם פה. אם אתה החלטת כאזרח לא לבטח את הרכב שלך, אז אין לך את הביטוח גם פה. גברתי היועצת המשפטית, האם בגלל יוקר התעריף כי זה ייקר מאוד את התעריף היומי שמאחסנים את הרכב, 55 שקלים עולה שם ליום.
דוד טל
בכמה זה ייקר, בעוד שקל?
היו"ר אמנון כהן
לא, אז אם יש לי כבר ביטוח על הרכב, אז הם אומרים לי, תקפיא את הביטוח שלך. אני לא רוצה להקפיא. עדיף לי להשאיר את הביטוח שלי אבל מה, אני משלם נגיד במקום 55 שקל, 20 שקל.
אתי בנדלר
אדוני היושב ראש, ראשית אנחנו צריכים לזכור שלא כל כלי הרכב מבוטחים בביטוח צד ג'. ברגע שהמדינה החליטה לאחסן את הרכב שלי באיזשהו מגרש, היא לוקחת על עצמה איזושהי אחריות לעניין הזה, ולצורך העניין, אם נניח יפרצו למגרש ויגנבו משם כלי רכב או אם עבריינים יבואו לשם ויעלו שם אש, ברור הוא שמאחר והטילו עלי חובה לאחסן את הרכב, יש לי עילת תביעה נגד המדינה ולכן המדינה הייתה צריכה לדאוג לכיסוי ביטוחים בעניין הזה. יתכן, אני לא בדקתי את העניין, שהיה מקום לבדוק מה יהיה תעריף לביטוח ותעריף בלי ביטוח - - -
היו"ר אמנון כהן
ואז אפשר להגיד לאזרח שהוא יחליט.
אתי בנדלר
ואז אני יכולה לבחור, במקרה הזה להגיד, אני משאירה את הביטוח שלי.
היו"ר אמנון כהן
אומרים לו, אם אתה משאיר את הביטוח שלך X סכום, אם אתה רוצה שאנחנו נבטח Y סכום.
יואל הדר
זה לא יכול לפתור את הבעיה מפני שבתוך מגרש אחד אתה שם את כל הרכבים. חלק כן, חלק לא, אתה כבר מחייב ביטוח על הכל. לחלק אין ביטוח מראש אז כבר אתה מחייב את המגרש לשים ביטוח. אי אפשר לעשות את האבחנה בתוך אותו מגרש - - -
אתי בנדלר
הבנתי, זאת אומרת בעל המגרש לא יכול לעשות ביטוח כלי רכב. אם כך הם צודקים, לא הייתה שום דרך אחרת לעשות את זה.
היו"ר אמנון כהן
אפילו אם אין רכב אחד או 100 רכבים, זה אותו סכום.
בלהה חרחס-קימל
היעדר הפניה לא נבעה כתוצאה מדרישות ביטוח כי את המחיר הם נקבו.
אתי בנדלר
אז איך את מסבירה את זה? אולי זה קשור למשל לתקנה הבאה שמדברת על גודלו של מגרש?
בלהה חרחס-קימל
אני חושבת שמשום שאנשים לא יכולים לגזור את הכמויות העתידיות. זה מכרז ראשון. ככל שידעו מה מידת השימוש הם יהיו יכולים להעריך בעתיד את היכולת שלהם להיכנס לעסקאות כאלה.
רוני לוינגר
המשטרה לא הייתה מוכנה לחייב - - -
אתי בנדלר
משהו בכל זאת נראה תמוה. ככל שמדובר במגרשי חניה שפועלים כך וכך, ואם הם לא היו צריכים לא היו נוספות דרישות רבות מעבר לאלה שהם עומדים בהם ממילא, אז מה אכפת להם? אז ככה בסך הכל יש להם עוד אופציה להשגת רווחים.
בלהה חרחס-קימל
זה הייחודיות, הם צריכים להקצות שטח שהוא ייחודי למשטרה.
רוני לוינגר
לכן לא הסכמנו שיתערבב, לא רצינו שחניון שגוררים כלי רכב אחרי תאונות יבוא במגע עם כלי רכב נגררים ומשאיות - - -
בלהה חרחס-קימל
עוברי אורח שבאים לחניון מחנים את כלי הרכב ל-4 שעות ביחד עם כלי רכב שהוא צריך לשמור עליהם לתקופה ארוכה.
היו"ר אמנון כהן
אפשר באותו מגרש - - -
לאה ורון
זה מה שהם אומרים, שהם לא הסכימו.
בלהה חרחס-קימל
ובפרט שתהיה הפרדה - - -
לאה ורון
הוא אשר אמר היושב ראש שהתנאים והמגבלות במכרז היו כה קשים - - -
בלהה חרחס-קימל
אם אני צריכה לפקח על השירות, לא יכול להיות שאני אפקח באותו מגרש גם על שירותים שניתנים לכלי רכב אחרים שבאים ל-4 שעות. אנחנו לא יכולים לפקח, הוא צריך לצלם את הרכב, הוא צריך לאבטח ולהבטיח את שלמות הרכב בצורה שונה וייחודית. לא רק זה. אם אני לא אקצה רכב אז אני מחייבת אותו על אותו מגרש שהוא ירחיב את זה גם לכלי רכב. הנושא של הביטוח למשל, שהוא יחיל אותו גם על כלי רכב שאין לו עניין לבטח אותם, זה חייב להיות נפרד.
היו"ר אמנון כהן
הלאה.
יואל הדר
5. גודלו של מגרש אחסנה לא יפחת מ-3 דונם.
אתי בנדלר
לכמה כלי רכב זה מספיק?
היו"ר אמנון כהן
יש גם משאיות.
רוני לוינגר
אנחנו דרשנו שלפחות 25 משאיות.
היו"ר אמנון כהן
יש תחזית כזאת? לפי מה שאתם עוצרים, משקל יתר, דברים כאלה, תעשה, 25 משאיות כפול 8 מגרשים, זו הכמות פחות או יותר שאתם צופים על פי דוחות שאתם נותנים?
רוני לוינגר
אין לנו הערכה אבל לפי דוחות שאנחנו נותנים אנחנו נוגעים במספרים האלה. אנחנו לוקחים בחשבון שכאן מדובר בסנקציה חריפה - - -
היו"ר אמנון כהן
לא כולם יכנסו לזה.
רוני לוינגר
נכון, לא כל מי שקיבל 60 יום אוטומטית ילך להשבתה. בית משפט יכול להתערב באמצע. יכול להגיד יושב ראש הוועדה שבדיונים הפנימיים שלנו התחלנו עם מגרשים יותר גדולים, היה לנו תהליך של ירידה, התחלנו ב-8 דונם וירדנו ל-5 דונם ובסוף הגענו ל-3 דונם שזה 180 כלי רכב פרטיים ובערך 100 נוסעים.
היו"ר אמנון כהן
אישרנו סעיף 5, הלאה, סעיף 6.
יואל הדר
6. לא ישמש כגורר לצורך תקנה 1(ב) אלא מי שנתקיימו בו דרישות אלה: (1) ברשותו רכב גרר תקין ובטיחותי. (2) משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה כי ישמש גורר.
דוד טל
מתי משטרת ישראל לא מאשרת או מונעת ממישהו לשמש גורר?
רוני לוינגר
אם אין לו רשיון עסק - - -
אבנר הרשקופ
אם הוא סוחר בכלי רכב גנובים, שזה דבר די מצוי, זה לא יוצא דופן.
היו"ר אמנון כהן
ואם הרכב שאחסנו אותו שצריך לצאת איך שהוא נכנס - - -
רוני לוינגר
בוודאי, אנחנו דורשים שיזהו את הרכב.
היו"ר אמנון כהן
אבל איך אתה תדע בפנים אם הכל שלם, פנים הרכב?
רוני לוינגר
פנים הרכב ייבדק, הנהג יחתום ובעל המגרש יבדוק הכל.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 6 אושר, סעיף 7.
יואל הדר
סעיף 7, ביטול או השהית אישור מגרש אחסנה. מצא ראש מת"ן כי במגרש אחסנה או בגורר לא מתקיימים עוד התנאים שנקבעו טרם מתן אישור כאמור בתקנות 2 או 6 לפי העניין, או נתגלו ליקויים מהותיים בפעולתו של מפעיל מגרש האחסנה או הגורר, רשאי הוא לבטל את האישור או להשהות את תוקפו לאחר שהעביר למפעיל מגרש האחסנה או הגורר התראה בכתב, והליקויים לא תוקנו תוך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.
היו"ר אמנון כהן
תסביר בבקשה.
יואל הדר
המגרש אושר מלכתחילה, נתגלו בו ליקויים. הוא לא עמד בדרישות ההתחלתיות. ואז בגלל שהוא לא עמד בדרישות אז לכאורה היה צריך להפסיק את זה. אז קודם כל נותנים לו התראה ואחרי זה מבטלים את זה.
היו"ר אמנון כהן
לפני שהוא קיבל את האישור לפעול?
יואל הדר
במהלך הפעילות שלו פתאום היו בעיות - - -
חוה ראובני
התברר שהגדר פרוצה שאין שומר.
לאה ורון
אבל אז ייתכן שבכל אזור הצפון לא ימצא מגרש לאחסון, זאת אומרת יש פה איזשהו איזון עדין שצריך לשמור עליו.
אתי בנדלר
נכון, זה מה שאני שאלתי, איך מוודאים שיש לפחות 6 מגרשים?
יואל הדר
צריך לשמור על האיזון, דבר ראשון, אנחנו לא נבטל אוטומטית באופן מיידי גם כי יש מכוניות שמאוחסנות שם, אי אפשר להפסיק לגמרי. צריך לראות כמה מכוניות נשארו ובין היתר לראות גם את הנושא של המגרשים. לכן נצטרך לעשות מאמץ משולב כדי לפתור את הבעיות גם במציאת מגרש אחר.
היו"ר אמנון כהן
נניח פרוצה שם הגדר, אתה מתריע פעם, פעמיים, שלוש, ובעל המגרש לא מתקן.
יואל הדר
צריך לתת התראה על הפסקה.
היו"ר אמנון כהן
עם איזה כלים אתה מתמודד? חוץ מזה שאתה אומר, נפסלת במכרז.
יואל הדר
יש ערבות במכרז - - -
בלהה חרחס-קימל
יש סנקציות בכסף שאני יכולה לקנוס אותו.
היו"ר אמנון כהן
כמה?
בלהה חרחס-קימל
אני כבר לא זוכרת את התעריפים - - -
היו"ר אמנון כהן
2000 שקל?
בלהה חרחס-קימל
חוץ מזה יש מה שנקרא חילוט ויש גם מה שנקרא מיצוי בגין התרת התקשרות ויש גם תביעה כנגד נזיקין. בכל מקרה במקביל אני יכולה לפרסם וללכת למכרז חדש, להתקשר - - -
היו"ר אמנון כהן
במכרז כתוב משהו מיידי?
בלהה חרחס-קימל
מכרז מבחינתי יכול לצאת לאוויר - - -
היו"ר אמנון כהן
גברתי, משהו מיידי, בלי כל הסיפור מכרז חדש, כמה כסף הערבות?
לאה ורון
מה גובה הערבות?
בלהה חרחס-קימל
50,000 שקל למגרש.
היו"ר אמנון כהן
הוא נותן אותם מראש?
בלהה חרחס-קימל
הוא נותן את זה כבר בעת החתימה על הסכם.
לאה ורון
ומה גובה הקנס שאתם יכולים להשית עליו?
גלעד ארדן
ערבות רק 50 אלף שקל?
רוני לוינגר
סליחה, הערבות היא 100 אלף.
ג'יל בוקרה
אנחנו ביקשנו 100,000 שקל מהזוכים, מכל אחד 100,000 שקל ערבות.
היו"ר אמנון כהן
ואם אתה לא רוצה לקחת את הערבות שלו, אתה אומר, שמע, 3 פעמים באתי אליך, המשטרה תבוא לסיור לבדוק אם אכן רכבים נמצאים, 3 פעמים באתי והשומר לא נמצא במקום. אתה מתריע, והוא עונה, כן, השומר בדיוק יצא לשירותים. אתה אומר, שמע, אם בפעם הבאה הוא לא נמצא פה, איזה קנס אני יכול לתת?
חוה ראובני
סנקציות כספיות.
ג'יל בוקרה
אנחנו יכולים לראות את זה קודם כל כהפרת הסכם.
היו"ר אמנון כהן
מיידי, איזה קנס אתה יכול להטיל עליו? תנו בבקשה תשובות כי תיתקלו בזה מחר בבוקר. אתה לא מייד תוריד את החילוט של הערבות. פעם אחת תוריד את הערבות, בפעם הבאה מה תעשה? אז שיהיה לך כלים. איזה קנס אתה יכול להטיל עליו מעבר לחילוט?
בלהה חרחס-קימל
במקרה הזה אנחנו באמת לא נקבנו בקנס - - -
היו"ר אמנון כהן
למה?
בלהה חרחס-קימל
מכיוון שהכסף לא זורם מקופת המדינה, זה לא שירות שהוא עושה לי אלא הוא עושה לאזרח. יוצא שאין שלב שהוא מעביר לי חשבונית שמתוך החשבונית אני יכולה לקזז סכומים. זה סוג התקשרות שהוא שונה - - -
היו"ר אמנון כהן
לא התקשרות, אני מדבר איתך, כמו שהמשטרה נותנת לי רפורטים אם אני עושה עברה - - -
בלהה חרחס-קימל
אין לי רפורט לתת לזה.
היו"ר אמנון כהן
אז עכשיו הוא אומר לך במכרז, אני אציב 4 שומרים ואני אעשה כך וכך והוא לא עושה, פעם אחת תורידי לו את הערבות, מה יהיה אחר כך?
בלהה חרחס-קימל
אם השירות לא יהיה מתאים אז המשטרה - - -
היו"ר אמנון כהן
בכל אזור הצפון רק בחצור יש מגרש אחד כי אף אחד לא הגיש בגלל שהקשחתם את הקריטריונים. אז אמרתי, נושא שני, אם אתם אומרים שהוא לא עומד בתנאי מכרז מסוים, או גדר פרוצה או שומר לא נמצא, איזה סנקציות תשים? אדוני, שמתי רכב, 80 רכבים של אזרחים שם והמגרש פרוץ - - -
גלעד ארדן
אז יש לו ערבות, מה הוא רוצה להפסיד 100 אלף שקל?
היו"ר אמנון כהן
אני לא יודע אם הוא רוצה ישר לקחת את הערבות, לכן אני שואל איזה עוד סנקציות יש?
גלעד ארדן
יש סנקציות בכל מכרז של המדינה. אדם נותן ערבות לביצוע התחייבויות שלו, לא ביצע הוא מפסיד 100,000 שקל. מי רוצה להפסיד 100,000 שקל? אדם מפר חוזה, אני חייב לבטל איתו את הזכייה שלו.
בלהה חרחס-קימל
מתקן אותי העוזר שלי ג'יל בוקרה שבקי בכל הפרטים ואומר שבהסכם של המדינה עם הזכיין, יש טבלת קנסות מוסכמים שמתואמים בהסכם, ואני מקריאה.
אתי בנדלר
מופעלים ללא אבטחת נזק, מה שנקרא?
בלהה חרחס-קימל
עדיין ללא אבטחת נזק. ברגע שאני רואה שהוא לא ביצע דבר, יש קנס בצידו. אופן מימוש הקנס הוא קצת בעייתי במקרה הזה אבל הוא קיים. אחר כך נשב עם היועצים המשפטיים ונבדוק איך אפשר לממש את הקנסות. בעניין קנסות כתוב כך: משרדי הספק והמגרש סגורים בשעות הפעילות, במידה והמשרדים יהיו סגורים בשעות שהם אמורים להיות פעילים, יוטל קנס בסך 1500 שקלים לכל יום או חלקו. אחר כך כתוב, לא בוצע דיווח יוטל קנס בסך 500 שקלים לכל אי דיווח. אחר כך, אי הצגת שלט מחירים כנדרש לפי סעיף במכרז יחייב את הספק בתשלום קנס של 200 שקלים. אם לא יימצא שלט תקין, במקרה כזה הוא יחויב ב-400 שקלים קנס. בקיצור, יש תמרור של עוד שני סעיפים של קנסות כלומר, קנסות קיימים.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 7 אושר. סעיף 8, בבקשה.
יואל הדר
תשלום הוצאות על אחסנת כלי רכב וגרירתו. (א) בעד אחסנת כלי הרכב ישלם כלי הרכב או מי מטעמו, למפעיל מגרש האחסנה שכלי הרכב אוחסן בו, תשלום בשיעור שהציע מפעיל מגרש האחסנה במסגרת מכרז לאחסון כלי הרכב במגרש האחסנה, או לפי הקבוע בתוספת, לפי הנמוך מביניהם, זולת אם בית המשפט הורה אחרת. אנחנו לא סבורים שצריך את הסיפא ואנחנו מבקשים להוריד את המילים "זולת" מראש. כי אחרת כולם ירוצו לבית משפט כדי לקבל הנחות וזאת לא המטרה אז נוריד את "בית המשפט".
לאה ורון
עורך דין הדר מבקש למחוק את הסיפא של סעיף 8.
אתי בנדלר
למה?
יואל הדר
ראשית החוק מאפשר ללכת לבית משפט, אני לא חושב שצריכות להיות תקנות כי אז כל אחד שיקבל ירוץ לבית משפט ויבקש להפחית את זה ואז בעצם יוצא שזה יוצא מקופת המדינה בסופו של יום מפני שבעל המגרש לא יפסיד - - -
אתי בנדלר
האפשרות של בית המשפט לקבוע אחרת כפי שאתה אמרת קבועה בפקודה עצמה. אם עכשיו, זה יעלם מהתקנות אז הוא לא ידע על כך, רק עורך דין ממולח שיקרא גם את הסעיף המסמיך? אני לא חושבת שראוי להשמיט את זה.
היו"ר אמנון כהן
קיבלתי, לא משמיטים. הלאה.
יואל הדר
(ב) בעד גרירת כלי רכב ישלם בעל הרכב או מי מטעמו לגורר שגרר את כלי הרכב או מי מטעמו, תשלום בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתוספת, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נראה בתוספת כמה?
יואל הדר
כן. (ג) רכב לא ישוחרר ממגרש אחסנה בטרם שולמו התשלומים בשל גרירת הרכב ואחסנתו אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת. (ד) דרכי ביצוע התשלום ותיעודו יהיו לפי נהלים שיקבע ראש מת"ן. (ה) הסכומים המפורטים בתוספת יעודכנו אחת ל-18 חודשים בשיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. ואולם אם בטרם חלפו 18 חודשים חל שינוי בשיעור עליית המדד העולה על 4% ממועד קביעתו או שינויו הקודם, יעודכנו הסכומים המפורטים בתוספת לפי שיעור עליית המדד החדש, לעומת המדד היסודי.
אתי בנדלר
אני מבינה שזה נקבע במכרז ה-18 חודשים?
יואל הדר
כן. (ו) ראש מת"ן יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שהשתנתה עקב עדכון הסכומים, לפי הוראות תקנה זו. (ז) בתקנה זו – "המדד החדש" – המדד הידוע במועד עדכון הסכומים הקבועים בתוספת. "המדד היסודי" – מדד חודש ספטמבר, 2005. זה המכרז כמובן. "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
היו"ר אמנון כהן
יש למישהו הערות לסעיף 8 ולתתי סעיפים?
דוד טל
כן, ב-8 (ה) 4% ממועד קביעתו או שינויו הקודם, אתה לוקח בחשבון כאילו שב-18 חודשים המדד לא יעלה ב-4%, ואם כן אז אולי צריך לעשות את זה לשנה. אני מניח שמתנאים אלה היו עושים מכרז, אני מניח שמי שכתב את זה חשב על זה - - -
היו"ר אמנון כהן
מי מסביר את 8 (ד)?
אתי בנדלר
מה זאת אומרת? ראש מת"ן יכול לקבוע שיש אפשרות לשלם רק במזומן למשל?
דוד טל
בדואר, במזומן, באשראי.
לאה ורון
מדוע זה בכלל לא רשום בתקנות מה הן דרכי התשלום? הרי במדינת ישראל ידועות דרכי התשלום?
עודד ברוק
כי משלמים את זה ישירות לבעל מגרש החניה.
היו"ר אמנון כהן
את מה? את הגרירה, את האחסון?
אתי בנדלר
אפשר להוריד את השאלה אם התייחסתם לזה במכרז?
רוני לוינגר
במכרז כתוב שאפשר לשלם בכרטיסי אשראי ובמזומן.
אתי בנדלר
בכל דרך תשלום, אז להיפך, אולי לעגן את זה בתקנות כדי שזה לא יצומצם בעתיד.
רוני לוינגר
בלי צ'קים.
היו"ר אמנון כהן
אז מה שכתבתם במכרז שיהיה מעוגן פה.
גלעד ארדן
כשאדם מגיע לשחרר את רכבו הוא יודע שהוא צריך לשלם, הוא לא מגיע בהפתעה.
אתי בנדלר
לא, השאלה היא שלא יבוא ויביא רק מזומן.
רוני לוינגר
זאת לא הייתה הכוונה, הכוונה הייתה מבחינת תיעוד התשלום.
אתי בנדלר
תיעוד התשלום זה מצוין, השאלה היא - - -
לאה ורון
כתבתם, דרכי ביצוע התשלום ודרכי ביצוע התשלום משמעו, האם במזומן, האם בכרטיס אשראי, האם באמצעות צ'ק? ואני חושבת שראוי שחברי הוועדה יידעו מה הם דרכי התשלום שהציבור יחויב לשלם להם.
היו"ר אמנון כהן
לכמה זמן המכרז? כמה זמן ההתקשרות?
בלהה חרחס-קימל
תקופת התקשרות היא לשנה עם אופציה עד שלוש שנים.
גלעד ארדן
אם התקנות מאושרות זה מהיום? המגרשים מוכנים?
עודד ברוק
יש מכרז ויש זוכים.
רוני לוינגר
אני רוצה להקריא רגע לוועדה מהמכרז: הספק מתחייב לאפשר לאזרחים הבאים לשחרר את רכבם לשלם עבור חובם במגוון אמצעי התשלום המקובלים כגון, מזומן וכרטיסי אשראי.
אתי בנדלר
אגב, זה לא שולל צ'קים. כתוב, במגוון, כגון.
חוה ראובני
צ'קים זה אמצעי תשלום מקובל, אבל אני בהחלט יכולה להבין את הספק שיסרב לקבל צ'ק.
אתי בנדלר
אז הייתי מציעה בתקנת משנה ד' להוסיף, במזומן, בכרטיס אשראי או בדרכים נוספות. כלומר שיהיה ברור שבמזומן או בכרטיס אשראי הוא מתחייב לקבל וכן בדרכים נוספות שיורה ראש מת"ן.
חוה ראובני
למשל העברה בנקאית.
היו"ר אמנון כהן
תודה, סעיף 9.
יואל הדר
9. תחילתן של תקנות אלו ביום ט"ו בשבט, 13 בפברואר 2006.
אתי בנדלר
איך אפשר לאתחל את זה לפני שהן מפורסמות?
היו"ר אמנון כהן
מיום פרסומן ולמשך שנתיים.
עודד ברוק
חייבים על פי חוק לדעתי לדווח לכם בהתחלה.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, לשנתיים אבל כל שנה חייב דיווח.
עודד ברוק
אתה חייב כל שנה דיווח על פי החוק.
יואל הדר
אם אני חייב לדווח אתה רוצה לצמצם בתקנות גם?
אתי בנדלר
סעיף 9 יהיה רק תחולה למשך שנתיים.
גלעד ארדן
התקנות הן רק לשנתיים, למה?
אתי בנדלר
זה מה שהיושב ראש ביקש כדי שאם יהיה צורך בשינויים כתוצאה - - -
גלעד ארדן
בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אלו מגרשים חדשים, נראה אם מרוצים, אם הציבור נהנה או הציבור סובל.
אתי בנדלר
אם מדווחים לך ואתה לא אוהב את הדיווח אז אתה יכול לעשות, אוי, אוי, אוי, ואם מגבילים את תוקף התקנות אתה יכול לעשות משהו מעבר לזה.
גלעד ארדן
אז למה שנתיים ולא לשנה?
היו"ר אמנון כהן
לא כדאי שנה, תן להם לזוז קצת, נראה מה המצב, תודה. תוספת בבקשה.
יואל הדר
תוספת. 1. סכום התשלום המרבי בעד העמדת כלי רכב במגרש אחסנה לכל יום אחסון, יהיה כמפורט להלן. (1) רכב שמשקלו הכולל אינו עולה על 4 טון, עד 47.20 שקלים חדשים.
אתי בנדלר
רק כדי שהתמונה תהיה שלמה אני מפנה אתכם חברי הוועדה לסעיף 3 לתוספת שלכל הסכומים האלה צריכים עוד להוסיף מע"מ.
לאה ורון
לכן זה הגיע ל-55 שקלים לפי הטבלה שהוצעה בישיבה הקודמת.
היו"ר אמנון כהן
אז איך הסברנו שהגענו לסכומים האלה?
רוני לוינגר
לקחנו את המחירים בהצעות, את המחיר הממוצע בהצעות שקיבלנו, הורדנו את זה ב-20 אחוז, בדקנו את השוק ואני רוצה לציין שמבין כל המגרשים רק שני מגרשים היו במחיר של 55 שקלים. מגרשים אחרים יהיו במחירים של 20, 25 שקלים, עוד שני מגרשים במחיר 40, 45 שקלים.
היו"ר אמנון כהן
ויש גם הבדל בין 29 ימים אמרתם לי - - -
רוני לוינגר
נכון.
היו"ר אמנון כהן
איפה כתוב ה-29 ימים?
לאה ורון
המגרש הכי יקר במחירים שלכם מצוי בחצור בצפון ששם אין אלטרנטיבה. זה גם מגרש אחד, גם מרוחק וגם בעלות הגבוהה ביותר בהשוואה למגרשים האחרים.
רוני לוינגר
המחיר בצפון במכרז היה כפול ממה שכעת.
לאה ורון
והצלחתם להפחית אותו.
רוני לוינגר
הצלחנו להוריד אותו למחיר שנקבע.
גלעד ארדן
זה טעות ה-7 וחצי שקלים?
רוני לוינגר
לא.
גלעד ארדן
ההחרמה, יש מצב שהיא פחות מ-30 יום?
יואל הדר
אלא אם כן הולך לבית משפט. בית משפט יכול לקצר ואז לא בטוח שכלכלית הוא צריך - - -
היו"ר אמנון כהן
יכול להיות שעצרו אותו ל 30 יום, הלך לבית משפט, אחרי שבוע אמרו לו, אתה נקי.
גלעד ארדן
נניח שבמקום 30 יום הוא היה 10 ימים, אז ה-20 יום האלו יעלו לו עוד 600 שקל כי ברוב המקומות יש פער של 30 שקל ליום אם זה פחות מחודש או יותר מחודש.
היו"ר אמנון כהן
בכל מקרה הוא ישלם יותר.
גלעד ארדן
אני פשוט מציע שכשהוועדה תפרסם הודעה היא תפרסם את התעריף שיהיה המקובל וזה התעריף בשורה השנייה וזה מ-30 ימים ומעלה כדי שהציבור לא יחשוב שיום אחסנה, הרי רוב המקרים זה יהיה התעריף בשורה השנייה, לא זה שבשורה הראשונה. כי אין בחוק מצב שיהיה אפשר להחרים לפחות מ-30 יום אלא אם כן בית המשפט החליט לבטל ולקצר את זה.
עודד ברוק
חבר הכנסת ארדן, לכן פירסמנו בתוספת רק את המחיר כמו שאתה אומר, מ-30 יום ומעלה, זאת הסיבה.
היו"ר אמנון כהן
נתקדם הלאה.
יואל הדר
(2) רכב שמשקלו הכולל עולה על 4 טון, עד 81.55 שקלים חדשים. 2. סכום התשלום המרבי בעד גרירת כלי רכב יהיה כמפורט להלן. (1) רכב שמשקלו הכולל אינו עולה על 4 טון: (א) עד 257.51 שקלים חדשים ל-30 הקילומטרים הראשונים או כל חלק מהם. (ב) עד 5.15 שקלים חדשים לכל קילומטר נוסף. (2) רכב שמשקלו הכולל עולה על 4 טון: (א) עד 772.53 שקלים חדשים ל-30 הקילומטרים הראשונים או כל חלק מהם. (ב) עד 10.30 שקלים חדשים לכל קילומטר נוסף. עשינו שינויים כדי להתאים את זה למצב של האגרות. 3. לכל הסכומים יתווסף מס ערך מוסף כדין.
לאה ורון
אדוני היושב ראש, אני מזכירה לך שהייתה פנייה לוועדה מחברות הליסניג.
היו"ר אמנון כהן
לסעיף 2 יש למישהו הערה? לסעיף 3? לא. חברים, דיברתי אתכם בחוץ, אמרנו שבתקנות לא כתוב למי יעשה שימוע. שימוע ייעשה לנהג ואנחנו רוצים שגם בעל הרכב יחויב בתקנות שגם יעשו לו שימוע, אני מתכוון לחברות עסקיות שגם יוזמנו לשימוע, חייבים להזמין אותם, אני רוצה שזה יהיה כתוב בתקנות, לא בנהלים הפנימיים של המשטרה.
רוני לוינגר
המדיניות שלנו היא כזאת, דיברנו בפעם שעברה - - -
היו"ר אמנון כהן
המדיניות היא מצוינת אבל אני לא רוצה להשאיר את זה לשיקול דעת של קצין משטרה כזה או אחר. לא יבוא? עניין שלו. אתה אומר, מחר בשעה 11 נהג אתה מוזמן ביחד עם הבעלים, תדאג להעביר לו את ההודעה. ירצה יבוא, בזה פטרת את עצמך. לא רוצה לבוא זה עניין שלו אבל אם יש לו מה להגיד שיבוא לשימוע ויגיד.
רוני לוינגר
נושא השימוע מוסדר בחקיקה הראשית.
היו"ר אמנון כהן
עם נהג בעל הרכב אין לך שום בעיה. הבעיה היא כשיש חברה עיסקית כזו או אחרת או ליסינג כזה או אחר, שאנחנו ניידע גם את הבעלים של הרכב. הנהג יקבל על הראש כבר מה שמגיע לו אבל כשרוצים להחרים רכב מחברה או מכל גוף כזה או אחר, אז שיזמינו אותו לפחות לשימוע.
גלעד ארדן
יש עם זה בעיות שאי אפשר יהיה להתגבר עליהם.
היו"ר אמנון כהן
מה למשל?
גלעד ארדן
נגיד שהורים נסעו לחו"ל לטיול של 3 שבועות, יכולים להיות מקרים רבים שרצינו למנוע אותם. נניח שההורים נסעו לחו"ל ל-3 שבועות נתנו לילד את הרכב. והילד הוא מסוכן לציבור, מה לעשות, נסע שיכור וכו'. אז מה? עד שלא יצליחו לתפוס את ההורה אי אפשר יהיה להשבית את אותו כלי רכב?
היו"ר אמנון כהן
ייקחו לו את הרשיון נהיגה בינתיים, יעצרו אותו, יתנו לו קנס.
גלעד ארדן
אז הוא ינהג בלי רשיון. אם הוא נהג עבריין ולא אכפת לו, אז בשביל מה צריך את כל התקנות?
היו"ר אמנון כהן
על מקרה אחד אני לא יכול להשליך את כל ההליך.
גלעד ארדן
לא מקרה אחד, אפשר להכניס סעיף או שתהיה הצהרה לפרוטוקול שהמשטרה תעשה כל שביכולתה כדי להודיע לבעל הרכב. אם היא לא מסוגלת להוכיח שהיא ניסתה לפחות לאתר אותו אז תהיה לה בעיה אחרי זה כשירצו לשחרר את הרכב מול בית משפט. אפשר למצוא איזשהו איזון בין שתי המטלות האלו. אי אפשר להטיל את כל חובת המצאת הבעלים על המשטרה ותמיד יהיו אנשים שיוכלו לעקוף את כל העניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין מה אתה מתכוון אבל אני אומר מצד שני, חברת השכרה או כל חברת ליסינג כזו

או אחרת, הם לא בחוץ לארץ, אז אני רוצה שהוא שיבוא ויגיד שהוא עשה את כל ההליכים הנדרשים על פי החוק, ליידע את הנהג, להגיד לו את זה, ואז השוטר יבצע את העבודה, הרכב לא יוחרם אבל את כל הסנקציה אנחנו נטיל על הנהג.
דוד טל
זה נכון לגבי חברת הליסינג אבל אומר ארדן שיש מצב שלא כלול שם. אם בחור צעיר קיבל את הרכב מההורים שיצאו לחוץ לארץ, הוא לא בעל הרכב, בעל הרכב זה אבא שלו. אתה רוצה לתת פה אפשרות שגם בעל הרכב יבוא לשימוע, והוא נמצא בחו"ל, אז מה תעשה המשטרה בפרק הזמן הזה שבעל הרכב נמצא בחו"ל, האם יעקלו את הרכב ויעצרו אותו?
היו"ר אמנון כהן
אם הוא בחו"ל ורואים שזה מסוכן, יחרימו, ימצאו את הדרך אבל אם הבעלים לא בחוץ לארץ אני רוצה שיבואו.
דוד טל
זה ברור, אבל מה אתה עושה כשהוא בחוץ לארץ?
חוה ראובני
אדוני, אני חושבת שבקשתם של חברות ההשכרה כמו שאני קוראת את המכתב שלהם, כמו שקראתי את המכתבים שלהם אלי שקדמו לו, הם לא רוצים שהחוק יחול עליהם. הבעיה שלהם זה לא עם השימוע שלא מזמינים אותם לשימוע. הם רוצים פטור גורף מהחוק הזה.
דוד טל
מה זה משנה מה הם רוצים, היושב ראש הציע שנזמין אותם לשימוע אז הוא עוקף אותם.
חוה ראובני
בוודאי שצריכים לשמוע אותם. אין סמכות לקבוע בתקנות על הפרוצדורה של השימוע. פשוט אין. החוק לא מסמיך אותנו לקבוע בתקנות פרוצדורה של השימוע. הוא מפנה אותנו לסעיף 47 שזה שימוע לעניין רשיון הנהיגה. אומרים לנו פה, המשטרה מודיעה, אנחנו מזמינים, אנחנו רוצים לשמוע אותם, אנחנו רוצים לעשות את זה. אולי אפשר לחדד את הנוהל ולכתוב לעניין חברות השכרה וליסינג סעיף ייחודי נפרד שמנחה את קצין המשטרה גם בעניין ההזמנה וגם בעניין הטיעונים והשיקולים. אבל אי אפשר בדרך הזאת בעצם לתת להם בדלת האחורית פטור מהחובה. מה עוד שאני לא חושבת שיש לנו סמכות בכלל לקבוע את זה בתקנות.
היו"ר אמנון כהן
אני לא ביקשתי פטור עם כל הכבוד, ביקשתי להזמין אותו לשימוע.
חוה ראובני
אנחנו רוצים להזמין אותו לשימוע.
לאה ורון
היושב ראש רוצה להבטיח את זה שהם יוזמנו לשימוע.
גלעד ארדן
זה הכי קל בעולם להזמין כי הם חברה, הם יכולים לשלוח כנציג את מי שהם רוצים.
היו"ר אמנון כהן
כרגע אין להם את זה בתקנות.
גלעד ארדן
אבל גם לגבי האזרח הרגיל אין לנו את זה בתקנות. מה ההבדל? למה אתה נותן עדיפות לחברות הליסינג על איזה משפחה רגילה שרוצה לשלוח את האבא לשימוע? או שאנחנו סומכים עליהם שהם מזמינים לשימוע או שאנחנו לא סומכים. אין שוני בין חברות ליסינג למעסיק רגיל. גם מעסיק רגיל שהעובד שלו עשה עברה והסיע במשקל יתר, גם זה לא כתוב כרגע אבל יש לנו נוהל שבעל הרכב מוזמן לשימוע. הוא רוצה שתהיה לו הגנה אם הם ילכו לבית משפט שאכן נתנו לו למצות את הזכויות שלו כי הם לא ירצו כל פעם שבית משפט יהפוך להם את ההחלטה.
היו"ר אמנון כהן
איך, גברתי היועצת המשפטית, אנחנו מכניסים בתקנות שגם בעל הרכב יבוא לשימוע?
אתי בנדלר
יש להבחין בין שני דברים לצורך העניין הזה, בין השימוע לבין מסירת העתק מהודעת איסור שימוש. באשר למקרה השני הדברים יותר קלים כי כאן הדברים מעוגנים בתקנות, למי מוסרים את ההודעה הזאת ותיכף נגיע לכך ותהיה לי הצעה. באשר לעצם שימוע. אז נכון אמרו כאן שהפקודה עצמה מדברת אך ורק על הנהג, איננה מדברת על הבעלים של הרכב. עם זאת צריך לזכור שתנאי למתן הודעת איסור שימוש על ידי קצין משטרה לסעיף 57 א' (2) היא שלקצין המשטרה צריך להיות יסוד להניח שיוגש נגד הנהג כתב אישום. ואם אכן מדובר למשל בנהג תייר שעומד לעזוב את הארץ, קרוב לוודאי שלא יהיה בסיס להשתכנע שיוגש נגדו כתב אישום במקרה הזה ולכן אני חושבת שזה לא יהיה ביצוע נאות של הוראות הסעיף הזה אם יינתן צו איסור שימוש ויחכו לכך שחברת ההשכרה תערער על כך לבית המשפט. אבל אני מסכימה שבאמת המקום לעגן את זה לגבי החלק הזה לפחות הוא בהנחיות מאוד ברורות, מאוד חד משמעיות. ואם זה יעוגן בהנחיות לפחות לקטע של השימוע הראשוני, כנראה שכל עוד לא מתקנים את הפקודה, אני חוששת שחברי כאן צודקים וצריכים להסתפק לנושא הזה בהנחיות. אני מבחינה בין שני שלבים, יש השלב של השימוע טרם מתן הודעת איסור שימוש לבין שלב מתן הודעת איסור שימוש.
רוני לוינגר
אני רוצה לחדד את המדיניות. המדיניות שלנו, כמו שהסביר ראש מת"ן, כאשר נהג הרכב הוא גם בעל הרכב, יתכן שימוע והשבתה במקום. ברגע שנהג הרכב אינו בעל הרכב, אנחנו לא נמהר עם ההחלטה, אנחנו נדחה אותה למחרת או תוך 3 ימים, לפי הוראות החוק, ודרך הנהג נודיע לבעל הרכב על מועד השימוע ובהחלט נשמע את טענותיו לפני מתן ההחלטה.
אתי בנדלר
למה רק דרך הנהג? איזה אינטרס יש לנהג לידע, להיפך, פעמים רבות הנהג אפילו לא ירצה שבעל הרכב ידע. הוא מפחד וכו'.
היו"ר אמנון כהן
אם זה רכב חברה, יזרקו אותו מהעבודה.
אתי בנדלר
הנהג פעמים רבות אדיש לעניין, בוודאי אם מדובר בשוכר רכב שאמור לעזוב את הארץ. איזה אינטרס יש לו שיזמינו את הבעלים של הרכב לשימוע?
גלעד ארדן
מה זאת אומרת? ראשית הוא משלם דמי שכירות על כל יום שהרכב אצלו.
היו"ר אמנון כהן
ולמחרת הוא הולך ומחזיר את הרכב, לוקח את כרטיס האשראי שלו משם וגמר את הסיפור.
אתי בנדלר
הוא שילם דמי שכירות ל-4 ימים והתחפף מהארץ ונסע לחו"ל.
רוני לוינגר
אבל אז אנחנו לא נתפוס את הרכב.
אתי בנדלר
יינתן צו אישור שימוש והוא אפילו ישתף פעולה וישנע את הרכב למגרש ומשם ייסע ישר במונית לשדה התעופה.
רוני לוינגר
הוא החזיר את הרכב לחברת ההשכרה.
אתי בנדלר
אז יש בעיה, זה מה שהם כותבים שמדובר בעסקה במסמך חסר וזה קצת בעייתי העניין הזה. עלולות להיות בעיות, להיווצר בעיות. והשאלה אם כדאי לחכות שייוצרו הבעיות כדי לפתור אותן או שאם ערים לבעיות מראש אפשר למנוע אותן.
גלעד ארדן
אבל אפשר לפתור את הבעיות הללו בנהלים שלהם.
אתי בנדלר
מה שאני אמרתי זה רק לא להזמין את הבעלים של הרכב דרך הנהג, זה כל מה שהערתי.
גלעד ארדן
במקרים שהקשר ביניהם הוא מנותק, זאת אומרת זה לא אבא ובן, זה לא מעסיק ועובד. זה מישהו כמו שהשוכר או ליסינג, אז הם יכולים לעשות אבחנה באופן הזימון שתהיה ישירות לבעל הרכב, לחברת ההשכרה.
אתי בנדלר
הם יכולים בכל מקרה לשלוח פקס, הם יכולים לעשות את זה טלפונית, כדי להגיע למענו של הבעלים של הרכב.
חוה ראובני
אני גם כתבתי בעצמי למר גאוני שפנה גם אלי שיעמדו בקשר עם המשטרה לחדד את הנוהל, לפתוח שם סעיף נפרד שיגיד, ביטול והפסקת שימוש ברכב השכרה.
גלעד ארדן
אתה מרים טלפון להרץ ואומר להם, עצרנו רכב שלכם, תגיעו מחרתיים, תשלחו נציג לשימוע, מה הבעיה?
עודד ברוק
70 אחוז מהרכבים החדשים זה מחברות ליסינג והשכרה כיום.
רוני לוינגר
צריכים לעשות אבחנה בין ליסינג להשכרה. ליסינג זה רכב צמוד לתקופה ארוכה.
חוה ראובני
על רכב השכרה כתוב ברשיון הרכב שלו שהוא רכב השכרה, זה לא כתוב על רכב ליסינג, זה כתוב רק על רכב השכרה. זה כתוב ברשיון הרכב. אין בעיה לזהות את הרכבים שהם רכב השכרה.
היו"ר אמנון כהן
גברתי היועצת המשפטית של הוועדה, הנהלים מצוינים, אני מכיר גם את כל מי שקורא את הנהלים, לוקחים חצאי משפטים מתחילים לקבל החלטות. לכן אני רוצה לעגן את הנושא הזה בתקנות. תמצאי דרך לזמן לשימוע את בעל הרכב שיעוגן בתקנות. אני לא רוצה להשאיר את זה לנהלים.
אתי בנדלר
אני בספק אם יש סמכות לקבוע את זה בתקנות.
רוני לוינגר
כל הנושא של השימוע הוא לא בתקנות, הוא מוסדר בחקיקה. סעיף 53 מפנה לסעיף 47.
חוה ראובני
לא הסמיכו אותנו להתקין תקנות בנושא פרוצדורה של שימוע.
אתי בנדלר
אני לא מוצאת אסמכתא לעניין הזה.
אבנר הרשקופ
אם הייתה בעיה אמיתית הבעיה הייתה קיימת כבר היום. איסור שימוש אפשר לתת כבר היום. חברות ההשכרה לא באו ואמרו, היום יש לנו בעיה שמטילים איסור שימוש על הרכבים שלנו ואנחנו בכלל לא יודעים על זה.
אתי בנדלר
התשובה הזאת איננה תשובה משום שנמסרו לנו נתונים שכמעט לא עושים שימוש בכלי הזה משום שהוא לא יעיל בשלב זה. אז כשלא עושים שימוש בכלי אי אפשר להפיק ממנו לקחים.
היו"ר אמנון כהן
הנהג קיבל את העונש שלו, הרכב מסתובב. אני מכיר הרבה נהגים כמו שציינו פה, אי אפשר לאכוף את החוק הזה בכלל. אתה אומנם השבתת את הרכב אבל בגלל שאתה לא יכול לאכוף את זה - - -
גלעד ארדן
סליחה על שאלת התם. מה הבעיה להוסיף בתקנות סעיף גם מבחינתכם שברכב השייך לחברה להשכרת רכב, לא ליסינג, והנהג הוא שוכר הרכב, יוזמן נציג חברת ההשכרה לשימוע.
רוני לוינגר
לגבי חברות השכרה אין לנו בעיה .
חוה ראובני
אין בעיה למעט העובדה שאין לנו סמכות לקבוע את זה בתקנות.
גלעד ארדן
מה זאת אומרת?
עודד ברוק
החוק לא הסמיך אותנו לקבוע את זה בתקנות.
רוני לוינגר
את זה אני לא יודע, עודד, כתוב לרבות, אפשר לקחת פרשנות רחבה.
חוה ראובני
כל ההליך של השימוע, שום דבר אחר בהליך השימוע לא מותקן בתקנות.
גלעד ארדן
אמרתי רק יוזמן.
חוה ראובני
ברור, אנחנו לא מחכים שיתייצב, לא בא, לא בא.
גלעד ארדן
חברות להשכרת רכב שהן לא פירטיות ראשית אין הרבה. דבר שני זה לא בעיה כי זה לא מעמיס על המשטרה משהו רציני.
גלעד ארדן
אדוני היושב ראש, אתה מצביע עכשיו? כי אני פשוט חייב ללכת לוועדת הכנסת.
היו"ר אמנון כהן
אל תעשה דברים כאלה.
גלעד ארדן
נו באמת.
היו"ר אמנון כהן
קודם כל נמצא את המינוחים הנכונים.
גלעד ארדן
אבל הייתי מעוניין להשתתף בהצבעה, זה בכל זאת חוק שלי, התקנות.
היו"ר אמנון כהן
זכותך לעשות את מה שאתה מבין.
גלעד ארדן
אז אני שואל אם אתה מצביע - - -
היו"ר אמנון כהן
כן, אני מחפש דרך. אני רוצה לאשר, אישרנו כמעט את הכל חוץ מהדברים הקטנים.
רוני לוינגר
דיברתי עם היועצת המשפטית לבדוק אפשרות להוסיף בתקנות תקנה שקובעת שרכב ייחשב כמממש את הודעת איסור השימוש רק מרגע שהוצא מהמגרש.
אתי בנדלר
אתה נכנס כבר לדבר חדש, אני עדיין בנושא הקודם. תסתכלו על סעיף 57 רבא, זה סעיף שלא עשינו בו שימוש לצורך התקנות האלה, אני מדברת על הפקודה עצמה. השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר התחבורה רשאי לדרוש דרכים לביצוע הודעת איסור שימוש. זה דרך לזמן בעל רכב לפני - - -
חוה ראובני
זה לפני הודעת איסור שימוש.
אתי בנדלר
בסדר, דרכים לביצוע ההודעה. איך את מבצעת את זה, זה לרבות איך את מוציאה אותה בכלל. בואי נגיד ככה, שכל עוד כשמדובר לרבות ברור שזה כולל עוד דברים ולא רק את הדברים לרבות, אבל ברמה הטכנית ולא ברמה מהותית. אותו דבר ב- 57. אבל כאן הייתי אומרת שמדובר על דרך הזמנת הבעלים של הרכב. לא הייתי אומרת שיש כאן ממש חריגה מסמכות לקבוע את הנושא הזה בתקנות.
רוני לוינגר
וזה במסגרת התקנות שאנחנו דנים בהם עכשיו?
אתי בנדלר
כן.
רוני לוינגר
אז נוכל דרך ה-57 (ו) להכניס גם את מה שאני ביקשתי.
אתי בנדלר
תיכף נבדוק. השאלה אם אנחנו מדברים על דבר שהוא באמת ברמה טכנית או ברמה מהותית?
עודד ברוק
כלי רכב שבעליו הוא חברת השכרה?
היו"ר אמנון כהן
לא רק. בעלי רכב, בעל רכב שיוזמן לשימוע. אם אני נהג ובעל הרכב, אין בעיה. אם אני נהג ובעלים של הרכב זה מישהו אחר, אני רוצה שהבן אדם או הגוף יבוא לשימוע. ואז אמרו שיש איזשהו הסכם שעושה אפילו אב עם בן, אפילו גוף שנותן רכב שאתה אסור לך לעבור על הדברים האלה, לפחות יידעתי אותו שעם כל מה שכתוב זה עליך ולא עלי.
רוני לוינגר
אני חייב לציין שזה מסרבל את עבודת המשטרה. אני רוצה להגיד שלפעמים יש לנו כלי רכב נטושים, אנחנו בודקים במסוף ואנחנו לא יודעים מי בעל הרכב ואנחנו לא מוצאים למי להודיע שהרכב נטוש.
היו"ר אמנון כהן
כמה מקרים כאלה יש לך?
רוני לוינגר
יש לנו מקרים.
היו"ר אמנון כהן
אני לא מדבר על בודדים.
רוני לוינגר
לכן, הרעיון שלנו היה ללכת דרך הנהג. הרי הנהג הוא לקח את הרכב מבעליו. אני מוכן לחשוב על עיסקה שונה לגבי רכב שכור. אני מקווה שלגבי רכב שכור שבאמת לנהג אין אינטרס. אני מוכן לחשוב, אני צריך לקבל אישור מהמפקדים שלי, לבדוק ברכב השכרה, אם תום תקופת ההשכרה היא בתוך ה-30 יום, בכלל לא להשבית. אני לא רוצה להשבית רכב כזה שתום תקופת ההשכרה מסתיימת עוד כמה ימים, או דברים מהסוג הזה. אבל באופן כללי להטיל על המשטרה את החיוב לזמן את בעל הרכב - - -
אתי בנדלר
למסור הודעה, לעשות כמיטב יכולתה כדי למסור הודעה לבעלים של הרכב.
רוני לוינגר
אנחנו מעוניינים שבעל הרכב יבוא לשימוע. הרעיון שלנו היה ללכת דרך הנהג. אם הנהג שיכור יש לנו נוהל של טיפול בנהג שיכור. אנחנו אוסרים עליו להמשיך בנהיגה ומבקשים שיבוא בן משפחה, אז להגיד לאותו בן משפחה, דע לך, מחר ב-11 יש שימוע, תביאו נציג מטעמכם להשמיע את טענותיכם. זה בהחלט יהיה מוסדר באופן ברור בנוהל המשטרתי.
לאה ורון
אז היושב ראש מבקש שזה יוסדר בתקנות ולא בנוהל המשטרתי.
רוני לוינגר
אז אני אמרתי את עמדותינו. אמרתי שאם תהיה חובה בתקנות זה מסרבל את התהליך באופן שספק אם נוכל לעמוד בו בצורה שאנחנו מעוניינים.
היו"ר אמנון כהן
מה שאתה אומר בנהלים תעשה את זה בתקנות. לא יותר מזה. מה שאתה אומר בנהלים תהפוך את זה לתקנות שזה יהיה מוסדר ולא לפי רצונו של אותו בן אדם איך שהוא פירש את הנהלים שלך. אתה יכול לעשות ואתה יכול לא לעשות, זה נהלים. אני רוצה מה שכתוב בנהלים, לא כהוא זה יותר מזה.
רוני לוינגר
אם יהיה ניסוח שהמשטרה תעשה מה שהמליצה היועצת המשפטית - - -
אתי בנדלר
אני עכשיו מסתכלת בסט התקנות שאנחנו עומדים לדון בהן לאחר סיום הדיון בתקנות האלה, תקנות התעבורה, איסור שימוש ברכב. יש לך שם את תקנה 3. אני אאלץ לשנות אותה כפי שהזכרתי קודם, שמדברת על השלב בו כבר ניתנה הודעת איסור שימוש. קובעות התקנות, העתק הודעת איסור שימוש ברכב שנמסרה לנהג שאינו בעל הרכב, ישלח לבעל הרכב באחת מדרכים אלה. דהיינו כאן יש חיוב. אתה לא מוודא שהוא קיבל אבל למסור אתה חייב. אותו דבר תעשה גם כאן. אתה חייב למסור הודעה על קיום השימוע לבעלים של הרכב באחת מהדרכים האלה.
היו"ר אמנון כהן
ואם בעל הרכב לא בא, מבחינתך גמרת, אין בעיה. לא בא, לא בא.
אתי בנדלר
זה נראה לכם?
רוני לוינגר
אנחנו נבקש לדבר עם ראש המחלקה.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה אבל תעשו את זה מהר כי אני באמת רוצה לאשר. אני יכול להתקדם בינתיים בנושא הבא או אתה חייב להיות פה? הנושא הזה נשאר פתוח וחוץ מזה כמעט הכל סיימנו. את הנושא הבא נמשיך בינתיים, נשאיר כרגע את התוספת פתוחה. מה היה הנושא השני?
לאה ורון
הנושא השני זה תקנות שגם הן נוגעות להשכרת רכב אבל של משרד התחבורה שהעביר שר התחבורה.
היו"ר אמנון כהן
נושא שני, תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב) (תיקון), התשס"ו – 2006. מי מציג? בבקשה.
חוה ראובני
כיום יש כבר תקנות על הפרוצדורה של איסור שימוש ברכב. יש שם תוספת שבה יש את הטפסים. כיון שמספר העברות צמח מאז שהטילו תקנות סף של הטופס הזה בעבר ומכיוון שכלי הרכב כיום ילכו למגרשים, אנחנו רוצים לעשות קצת שינויים בטופס. האמת שפורמלית שר התחבורה מתקין את התקנות האלה וכולן נועדו לענות על הצרכים המשטרתיים, אז הסברים מהותיים אני חושבת שהמשטרה תשכיל לתת יותר טוב ממני.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, הלאה.
חוה ראובני
החלפת התוספת. 1. במקום התוספת לתקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט -1999, יבוא: "תוספת (תקנה 1) - - -
אתי בנדלר
אולי תסבירי רק מה זה התקנות האלה כרקע כדי שיהיה ברור על מה מדובר.
חוה ראובני
זו הפרוצדורה של איך נותנים לנהג את האיסור שימוש של היישום של זה.
היו"ר אמנון כהן
הכל צריך להיות אותו דבר, איך יכנס למגרש, איך יצא ממנו.
חוה ראובני
לא שייך למגרש, שהנוסח יהיה כמו בתוספת.
היו"ר אמנון כהן
מה היה בנוסח קודם?
עודד ברוק
בעצם הטופס הקודם דיבר בעיקר על הנושא של משקל יתר ועל העמדת הרכב. כל מה שהוספנו זה שיש גם עברות אחרות ומה קורה בעת העברה למגרש האחסנה, זה הכל.
חוה ראובני
התקנות האלה מאפשרות לשוטר להדביק מדבקה על איסור שימוש ברכב, הוא קובע דרכי מסירת העתק ההודעה לבעל הרכב, מה דינו של סירוב וחובת מסירת רשיון רכב - - -
היו"ר אמנון כהן
תתקדמי.
חוה ראובני
ועכשיו התוספת. טופס הודעת איסור שימוש ברכב כאמור בסעיף 57א לפקודת התעבורה, לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט – 1999. אותה תקנה היא הודעת איסור שימוש כאמור בסעיף 57א תיערך לפי הטופס שבתוספת, אז הנה הטופס. אל: נהג הרכב: 1. בתאריך: שעה: במקום: הנהג הוא כך וכך, שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות (להלן נהג הרכב), ברכב מספר כך וכך, (להלן נהג הרכב) וביצע עברה לפי סעיף כך וכך לפקודת התעבורה/תקנות התעבורה, התשכ"א -1961. פירוט/ תיאור נסיבות העברה. 2. אשר על כן אני מודיעך כי השימוש ברכב האמור אסור לתקופה של כך וכך ימים, יש שתי אפשרויות כיום, 30 או 60 על פי הפקודה. החל ביום, שעה, (להלן - תקופת איסור שימוש) ואתה נדרש להעבירו למגרש אחסנה עד אותו מועד. 3. הרכב האמור יאוחסן במגרש אחסנה לרכב הממוקם ב- עד המועד האמור בסעיף 2, וזאת למשך כל תקופת איסור השימוש.
היו"ר אמנון כהן
איפה יהיה פה כתוב שהמשטרה צריכה לתת לו את האופציה לבחור איזה מגרש ולא יקבע מראש במקום כזה?
חוה ראובני
אני אישית חשבתי שמקומו של הדבר הזה בתקנות אחרות, כי זה כבר טופס הודעה. אנחנו כבר עברנו את הבירורים.
היו"ר אמנון כהן
אבל פה מגיע סעיף 3 שאומר, הרכב האמור יאוחסן, הוא כבר קובע לו איפה יאוחסן הרכב בלי לשאול אותו.
חוה ראובני
נכון, כי הטופס הזה יוצא אחרי שהוא שאל אותו.
היו"ר אמנון כהן
איפה זה כתוב? תראי לי איפה הוא שאל אותו, מתי הוא שאל אותו?
עודד ברוק
זה הבדיקה שנוסיף.
חוה ראובני
זה מה שביקשת להוסיף לתקנות האחרות. אני אישית חושבת שמקומה של ההערה הזאת בתקנות האחרות.
אתי בנדלר
לי לא אכפת אם זה יהיה כתוב בתקנות האלה או בתקנות האחרות, אני רוצה לוודא שהדברים ייאמרו בצורה ברורה בתקנות.
היו"ר אמנון כהן
איפה זה כתוב?
חוה ראובני
כאן זה לא כתוב.
היו"ר אמנון כהן
איפה זה כתוב?
חוה ראובני
זה לא כתוב כרגע.
היו"ר אמנון כהן
את אמרת שזה כתוב במקום אחר, אני שואל איפה?
חוה ראובני
אני אומרת שלא כתוב, זו הערה שעלתה פה בדיון, הערה מוצדקת לדעתי, מקומה בתקנות הקודמות.
אתי בנדלר
קודם כל את אומרת זה טופס, זה נכון שזה טופס אבל התקנות עצמן, הטופס זה בתוספת לתקנות, אפשר היה לעגן את זה בתקנות עצמן.
חוה ראובני
זה בתקנות אחרות. יש את התקנות הקיימות מלפני הדיון היום שזה מדבר ממש על הפרוצדורה של מסירת ההודעה וזה הטופס. כל התהליך של שקילת המגרשים, קביעתם, סיכומם, בחירתם וכו', שייך לתקנות שדנו בהם קודם.
אתי בנדלר
אין בעיות גברת ראובני, אם זה יעוגן בתקנות אלה או בתקנו האחרות ובלבד שזה יעוגן בתקנות.
היו"ר אמנון כהן
איפה זה יעוגן?
אתי בנדלר
משרד התחבורה יחשבו על זה, ישלחו את הנוסח, אני לא אאשר להם אדוני היושב ראש, בהתאם לפרוצדורה שאנחנו מסכמים הרבה מאוד פעמים, אתה קובע את העקרונות וגברת ורון לא מוציאה אישור לתקנות לפני שהם שולחים לי את הנוסח ואני מוודאת שכל ההחלטות שלך באות לידי ביטוי בנוסח.
היו"ר אמנון כהן
אז אני רוצה שתוודאי שלפני שמי שנותן לנהג ואומר לו שהרכב יאוחסן במגרש כזה וכזה, שהנהג קיבל לידיעתו או לידיו את כמות המגרשים, את מיקומם, את התעריפים והוא כבר יקבל החלטה איפה הוא רוצה לאחסן את הרכב. לא יכול להיות שעצרו אותו במקום מסוים גיאוגרפי אבל הוא היה בכלל בדרך לחמותו שגרה בדרום בכלל, אבל המקום שהוא רוצה הוא דווקא בצפון, ואני אומר, תלך עכשיו לפתח תקווה והוא אומר, אני לא רוצה פתח תקווה. לכן אני רוצה שעוד לפני כן שהדברים האלה יבואו לידי ביטוי. לפני שמקבלים וממלאים את הטופס הזה שאותו הוא יקבל קודם, ששוטר ישאל אותו, איפה אדוני מבקש לאחסן את רכבו, והוא יענה במקום כזה וכזה.
אתי בנדלר
אני מבקשת שגם בזימון של הבעלים של הרכב, אם הנהג איננו הבעלים, המידע הזה יועבר בדרך זו או אחרת גם לבעלים של הרכב כי בעצם מי שיושפע מזה בעיקרו של דבר זה הבעלים ולא הנהג.
היו"ר אמנון כהן
אם סוגרים את זה בדיון ההוא שהם יביאו לנו עכשיו את הנהלים והופכים את זה לתקנות, אז בכל מקרה בעל הרכב יעמוד לשימוע. ואם הוא נמצא פה לשימוע ואחרי ששמעו אותו, לפי חומרת המצב ראו שבעל הרכב היה רשלן, לא יידע את הנהג, לא אמר מה שהיה צריך לומר לנהג, בכל מקרה שהוא היה בשימוע, החרימו לו את הרכב והוא כבר יודע, לא צריך.
אתי בנדלר
בסדר גמור.
חוה ראובני
אני חושבת שזה צריך לבוא אחרי השימוע. הרי רק אחרי השימוע שבעל הרכב שהקצין חושב שהוא הולך לתת הודעת איסור שימוש ואומר, תקבל הודעת איסור שימוש, איפה אתה רוצה, אחת שתיים שלוש ארבע אפשרויות ותעריפים.
היו"ר אמנון כהן
זה נכון. יש לכם תשובה? אתם רוצים לחזור לנושא הקודם או שנגמור את זה? בואו נגמור את זה. אז זה יהיה ככה, כל מה שאנחנו מדברים אם אין התנגדויות אני מאשר אותו אוטומטית. סעיף 1, סעיף 2, סעיף 3, אושר. סעיף 4.
אתי בנדלר
לגבי סעיף 3, מה שאני חושבת זה איפה להביא לידי ביטוי את החובה למסור מידע לנהג על כך שאם הוא לא ישנע את הרכב שלו למגרש שנבחר עד לתאריך שנקבע, אז המשטרה תדאג לגרירה ואז הנהג יצטרך לשלם גם דמי גרירה.
היו"ר אמנון כהן
נכון, איפה זה בא לידי ביטוי? בהמשך? חוה מה את אומרת?
אתי בנדלר
אני מזכירה שבהתאם לפקודה, פועל יוצא מהפקודה הוא שצריכים להביא לידיעת הנהג את העובדה שאם הוא לא יעביר את הרכב למגרש - - -
היו"ר אמנון כהן
בשעה כזו וכזה שקבעתם - - -
אתי בנדלר
אז המשטרה תגרור את הרכב והבעלים של הרכב יצטרך לשאת בתשלום.
היו"ר אמנון כהן
איפה זה בא לידי ביטוי בתקנות? אם בכלל, ודבר שני שאתה ביקשת, נגיד כתבו בתאריך זה ובשעה זו והרכב לא הגיע ליעדו בזמן האמור, אלא הגיע אחרי יומיים, הוא התחמק. אז זה יכנס לתוקף, איפה זה יבוא לידי ביטוי?
אתי בנדלר
אני מציעה שבסיפא של סעיף 3. בהמשך, הרכב האמור יאוחסן, ואם לא, המשטרה תגרור את זה על חשבון בעל הרכב.
היו"ר אמנון כהן
זה 2, וזמן חילות - - -
רוני לוינגר
המניין שנקבע לגבי הודעת איסור השימוש ברכב - - -
היו"ר אמנון כהן
זה יהיה בסעיף 2.
עודד ברוק
הסעיף השני צריך להיות בתקנות האחרות, כי זה התקנות המהותיות. כאן זה בסך הכל טופס.
אתי בנדלר
אין בעיות, אנחנו רוצים את העיקרון שיעוגן בתקנות, כאן או כאן.
היו"ר אמנון כהן
גם הנושא שהעלה קצין המשטרה שמיום שזה יכנס למגרש יחשב ה-30 יום או ה-60 יום, לא מיום שיקבעו פה כי יתכן שרק אחרי יומיים יכנסו בגלל שעד שהמשטרה גררה את הרכב כי הוא לא גרר בעצמו, באו אחרי יום יומיים, וידאו שהרכב לא הגיע, אחריי יומיים או שלושה גררו, רק מיום שנכנס למגרש יתחיל התהליך הזה. אז תבדקי איפה מכניסים את זה. תחליטו אחר כך. לא מיום שעצרו אותו, לא מיום השימוע אלא מיום שנכנס למגרש.
אתי בנדלר
תבדקו שוב את עצמכם אם זה באמת בגדר הסמכות, אוקי? אני מבקשת שלפני שאתם שולחים לי את הנוסח הסופי תעשו התייעצות פנימית, ראוי גם עם משרד המשפטים, ותוודאו שבאמת יהיו מוכנים להגן אם הנושא הזה ייתקף שזה אכן בגדר הסמכות.
חוה ראובני
אני חושבת שזה בוודאי נכנס תחת הכותרת של ביצוע ההודעה. זה בוודאי 57. אני מבקשת בסעיף 3 אם אפשר לעשות איזה שינוי קטן, להשמיט את המילים, עד המועד האמור בסעיף 2 וזאת, כי לא כתבנו בסעיף 2 את המועד האחרון. אני קוראת את סעיף 3, הרכב האמור יאוחסן במגרש אחסנה לרכב הממוקם ב, למשך כל תקופת איסור השימוש. נסתפק בזה.
היו"ר אמנון כהן
מה ההבדל בין המועד האמור?
חוה ראובני
כי בסעיף 2 אין לנו מועד סיום, יש לנו רק מועד תחילה אבל יש לנו הגדרה לתקופת איסור שימוש.
אתי בנדלר
אבל איך הוא יודע אם זה 30 ימים או 60 ימים?
עודד ברוק
כתוב, לתקופה של כך וכך ימים החל מ.
חוה ראובני
בסעיף 2 כתבנו והגדרנו שזו תקופת איסור השימוש.
אתי בנדלר
הבנתי.
היו"ר אמנון כהן
שאלה נוספת, העבריין שם את הרכב שלו כשעברו 30 יום, איך הפרוצדורה לא תתארך בחזרה?
עודד ברוק
הוא מגיע למגרש, רשום שבאותו יום הוא רשאי להוציא את הרכב, משלם - - -
היו"ר אמנון כהן
איפה רשום? רשום אצל המאחסן או שיש לו את הטופס הזה ביד שאומר, הרכב שלך מתאריך כזה עד תאריך כזה הוא מאוחסן במקום כזה.
חוה ראובני
גם וגם.
היו"ר אמנון כהן
לא עוד פרוצדורה, לא למשוך אותו עוד יומיים שלוש? בעל המגרש רוצה להשאיר אותו עוד יומיים, להרוויח עוד כמה ימים?
רוני לוינגר
לא, לא.
לאה ורון
איפה יש בטופס? אתם אמרתם ליושב ראש שיש בטופס.
רוני לוינגר
יש את מניין הימים שנקבעו לדבר, 30 יום.
היו"ר אמנון כהן
הוא מקבל נייר ליד?
חוה ראובני
זה הודעה שהוא מקבל ליד.
היו"ר אמנון כהן
גם טופס שחרור?
רוני לוינגר
כן.
לאה ורון
אולי אפשר לקבוע תאריך זאת אומרת, כשהוא מוסר לו את הטופס יהיה ידוע התאריך לכל הצדדים?
עודד ברוק
כתוב, תקופה של כך וכך ימים החל מיום.
ולדימיר רובין
הוא יגיע ביום השלושים, יגידו לו יום אחרי ה-30.
היו"ר אמנון כהן
טוב, מיום עד יום.
לאה ורון
אבל אחר כך יגיד שיום כיפור לא היה במניין הימים, וראש השנה כן היה במניין הימים.
חוה ראובני
לא ימי עבודה, ימים קלנדריים.
רוני לוינגר
אנחנו לא רוצים לכתוב את התאריך בגלל הסיבה שהיושב ראש אמר קודם. אם ההחלטה תתחיל רק 15 יום אחר כך, הוא יבוא ויגיד, הנה, יש לי תאריך. בעל המגרש ישחרר אותו ובעצם יש עוד שבועיים כי הוא אחר.
היו"ר אמנון כהן
אז איך סוגרים את זה? גם לכיוון הזה גם לכיוון השני.
רוני לוינגר
אנחנו לא רוצים לטרטר אותו, לא רוצים לבקש ממנו לבוא לתחנה. יש פה רכב, 30 יום, יספרו 30 יום.
לאה ורון
אז אולי לפחות תוסיפו ימים קלנדרים.
אתי בנדלר
זה ברור. אני רק רוצה לוודא כי אני לא זוכרת את כל ההוראות, האם באמת הטופס הזה מהווה גם טופס שחרור או שהוא צריך לעשות עוד משהו, נהג הרכב או הבעלים? הוא בא עם זה למגרש ואז משחררים לו?
עודד ברוק
עקרונית אצל בעל המגרש יש את כל הנתונים של הרכב, מתי הרכב נכנס, כמה ימים הוא צריך להיות שם וכדומה. זה בתיאום בין המשטרה והמגרש.
אתי בנדלר
זאת אומרת, הוא בעצם לא צריך להפקיד עוד משהו במשרד הרישוי או במשטרה או באיזשהו מקום?
היו"ר אמנון כהן
בא, משלם, משחרר את הרכב והולך.
רוני לוינגר
לא, הוא צריך לקבל את רשיון הרכב בחזרה.
היו"ר אמנון כהן
איפה רשיון הרכב?
רוני לוינגר
הוא מפקיד את רשיון הרכב.
היו"ר אמנון כהן
איפה?
רוני לוינגר
במשטרה.
היו"ר אמנון כהן
אז קודם הוא צריך ללכת למשטרה, לקחת את רשיון הרכב ואחר כך לבעל המגרש.
חוה ראובני
גם עכשיו משרד הרישוי נכנס איסור שימוש 30 יום. הוא אוטומטית לא יוכל לקבל במשרד הרישוי רשיון רכב חדש, במשך 30 יום המחשב חסום, נגמרו ה-30 יום הוא יכול לקבל רשיון.
אתי בנדלר
ממי? ממשרד הרישוי או מהמשטרה?
חוה ראובני
ממשרד הרישוי. בדיוק כמו רישיון נהיגה.
היו"ר אמנון כהן
אז גם לוקחים לו את הרשיון לאותה תקופה שמחרימים לו את ה רכב?
חוה ראובני
בוודאי, זה כתוב בחוק.
היו"ר אמנון כהן
אז הרשיון נמצא במשטרה, הרכב נמצא במגרש.
לאה ורון
משמע מהיום שהוא מציג את רשיון הרכב במגרש, הוא יכול לקבל את רכבו בחזרה.
רוני לוינגר
הוא הולך קודם למשטרה, מקבל את רשיון הרכב יחד עם מכתב מקצין האט"ל וזה מוסדר - - -
אתי בנדלר
למשטרה? או למשרד הרישוי? לא הבנתי כי גברת ראובני אמרה ממשרד הרישוי.
חוה ראובני
ברשיון נהיגה זה הולך בעצם איך שנוח לו. כי אם תפסו אותו בחופשה באילת - - -
אתי בנדלר
אנחנו מדברים עכשיו על רשיון רכב.
חוה ראובני
הרשיון נמצא בתחנת המשטרה, לכאורה הוא יכול לבוא לקחת אותו בחזרה. אבל יכול להיות שזה ממש לא נוח לו כי השוטר תפס אותו נוהג בשכרות כשהוא היה בחופשה באילת והוא בכלל גר בחיפה. הוא לא יסע לאילת בשביל לקבל את הרשיון חזרה. הוא יעדיף לעמוד בתור במשרד הרישוי, לשלם אגרת כסף ולקבל רשיון חדש. ואותו דבר קורה עם רשיון נהיגה בפסילה מנהלית.
אתי בנדלר
אתם תדרשו ממנו הוכחה מתי הוא אחסן בפועל את הרכב?
חוה ראובני
אני בדיוק כותבת פתק לרוני שאנחנו צריכים לקבל למחשב שלנו הודעה של הפקדה מתי הרכב נכנס כדי שנדע מתי לשחרר את רשיון הרכב.
אתי בנדלר
זאת אומרת שהוא צריך להגיע בשעות הקבלה כדי לקבל - - -
היו"ר אמנון כהן
וכמה שאני יודע, המחשוב של המשטרה תמיד בעייתי.
חוה ראובני
אם ירד במחשב ההגבלה הוא יכול להזמין רשיון רכב חדש גם דרך הטלפון והאינטרנט.
אתי בנדלר
ולקבל את זה כעבור כמה זמן?
חוה ראובני
יומיים, זה כבר דואר ישראל, זה לא אנחנו.
היו"ר אמנון כהן
רוני, אדוני הקצין, מה כתוב אצלכם בנהלים הפנימיים? הוא בא שוב למשטרה?
רוני לוינגר
הוא בא למשטרה, לוקח את רשיון הרכב, מקבל אישור מקצין האט"ל לבעל המגרש שהרכב כבר שוחרר, יש לנו דוגמא לטופס הזה.
אתי בנדלר
זאת אומרת שהטופס עליו דיברנו לא מהווה טופס שחרור.
היו"ר אמנון כהן
אתה רואה, אל תטעו אותי, אני רוצה תשובות ברורות, אמרת לי בהתחלה שזה הטופס.
רוני לוינגר
סליחה.
היו"ר אמנון כהן
אז זה טופס נפרד והוא צריך לבוא עוד פעם למשטרה כדי לקחת את רשיון הרכב. אז כמו שאמרה חוה, אם הנהג נתפס באילת והוא גר בחיפה, הוא יצטרך לנסוע עד אילת בשביל לקחת את הרשיון?
חוה ראובני
לא חייב.
היו"ר אמנון כהן
אפשר להתקשר ולהגיד שבתאריך כזה וכזה כבר אוכל לקבל את רשיון הרכב שלי, האם אפשר להעביר את זה לתחנת משטרה זו וזו?
רוני לוינגר
זה דברים שבעבודה היומיומית שלנו יש לנו גם עם אישור הנהיגה. אם נפסל מישהו ברשיון הנהיגה באילת והוא גר בתל אביב, אז בדואר פנימי משטרתי עובר רשיון הרכב.
לאה ורון
פקד לוינגר, אחותי הלכה למשטרת עפולה לדווח שאנחנו לא מוצאים את האקדח שהיה בבעלותו של אבי ז"ל. לקח לה 6 שעות במשטרה עד שקיבלו אותה בשביל שהיא תמלא את הטופס.
רוני לוינגר
אני יכול לענות רק על אגף התנועה.
לאה ורון
לא, רק שתבין במה עלולים הנהגים ובעלי הרכב להיתקל שזה מעבר למה שרצו חברי הכנסת לקבוע כעונש על עברות התעבורה שהם עשו.
חוה ראובני
4. אסור לעשות כל שימוש ברכב ואסור להעבירו מהמקום כמפורט בסעיף 3, אלא אם כן ניתן צו מאת בית המשפט או נתקבל אישור בכתב לכך מאת קצין המשטרה מיחידת המשטרה שפרטיה רשומים להלן.
היו"ר אמנון כהן
לסעיף 4 יש הערות? אושר.
חוה ראובני
סעיף 5 מתייחס רק לעברה של עודף משקל ברכב מסחרי. בשקילת הרכב נמצא כי משקלו הכולל של הרכב ושל המטען המובל בו הוא כך וכך. משקל זה עולה על המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב. עכשיו יש שתי אפשרויות לבחירה. הריבועים והכוכביות מסמנים אפשרויות לבחירה. [ ] * אתה נדרש לפרוק את המטען העודף במקום זה, עד המועד האמור בסעיף 2. [ ] * אתה רשאי לפרוק את המטען המובל ברכב במקום, עד המועד האמור בסעיף 2.
היו"ר אמנון כהן
אתה נדרש או אתה רשאי, מה ההבדל?
עודד ברוק
לא רוצים להתעסק עם המטען שלך ואז מחייבים אותך - - -
חוה ראובני
תלוי מה המטען.
עודד ברוק
בין כה וכה, אנחנו נותנים לו זמן, אנחנו אומרים לו, סע בדרך לשם, פרוק את המטען - - -
לאה ורון
שתי האפשרויות לא ברורות.
היו"ר אמנון כהן
איפה הוא יכול לפרוק את המטען?
חוה ראובני
אם יש לו תרנגולות במשאית, לא נשלח אותו למגרש עם תרנגולות.
לאה ורון
ברור. אבל לאיזה צורך מאפשר איש המשטרה לפרוק את המטען העודף? הרי תפסו אותו עם מטען עודף, העונש על העברה זה שהוא יידרש לאחסן את רכבו. למה צריך לעשות הפרדה בין התרנגולות שהכבידו על משקל הרכב מעבר למשקל המותר לבין - - -
רוני לוינגר
אני לא יכול לאפשר לו להמשיך לנסוע עם 50 אחוז מעל המותר. הוא לא יכול לנסוע מטר אחד.
היו"ר אמנון כהן
אז עד איפה הוא ילך? עד המקום הכי קרוב?
רוני לוינגר
כן, כדי לפרוק את המטען העודף, בוודאי.
לאה ורון
ואז הוא יכול להמשיך לנסוע ואז הוא יכול להחזיר את הרכב.
רוני לוינגר
אותו דבר במספר נוסעים מעל המותר. אם אני תופס רכב עם 40 ילדים, אני לא אתן לו להמשיך לנסוע למגרש שהוא בחר עוד 5 שעות נסיעה.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה עושה באמת באותו רגע?
רוני לוינגר
יש לנו נוהל שמסדיר את המצב או שיקרא לרכב אחר מהחברה.
היו"ר אמנון כהן
5 אושר, 6.
חוה ראובני
6. למילוי על ידי השוטר. [ ] * קיבלתי היום את רשיון הרכב. *[ ] לא קיבלתי היום את רשיון הרכב. נהג הרכב/ בעל הרכב נדרש בזה למסור את רשיון הרכב בתוך 48 שעות ממועד קבלת העתק הודעה זו ליחידת המשטרה שפרטיה רשומים לעיל, או ליחידת התנועה של המשטרה הקרובה למקום מגוריו. 7. *[ ] הדבקתי על שמשת הרכב מדבקה בדבר איסור שימוש ברכב ומועדיו. אין להסיר מדבקה זו עד תום תקופת איסור השימוש.
היו"ר אמנון כהן
זה היה כשלא היו מגרשים. עכשיו יהיה גם את זה וגם את זה?
רוני לוינגר
לא השתמשנו במדבקות האלה מעולם.
לאה ורון
לא השתמשתם מעולם, אין לכם כוונה להשתמש בזה וזה מצוי פה בכל זאת, תורידו את זה.
רוני לוינגר
אפשר להוריד.
היו"ר אמנון כהן
ואת התאריך ושם המשפחה תוריד גם?
אתי בנדלר
כן.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 6 אישרנו, סעיף 7 בטל, והפרטים האישיים של השוטר נשאר, הלאה.
חוה ראובני
עכשיו אנחנו עוברים לאישור מסירה של הודעת איסור שימוש ברכב או העתק מהודעת איסור שימור ברכב.
אתי בנדלר
אני מבקשת כאן אדוני היושב ראש, לפני שנוגעים בטופס הזה, בטופס של אישור מסירה של הודעת אישור שימוש, למי מוסרים את ההודעה על איסור השימוש? ועל זה התחלתי לדבר קודם.
חוה ראובני
זה הולך לנהג.
אתי בנדלר
ומה עם הבעלים של הרכב?
חוה ראובני
העתק, החוק מחייב אותם למסור לו העתק לפי סעיף 57א ד'1, העתק מהודעת איסור שימוש ישלח לבעל הרכב.
אתי בנדלר
יפה. ובתקנות העיקריות, באותן תקנות, עכשיו מתקנים רק את התוספת שלהן. מה שהם לא הציעו לתקן זה תקנה 3 לאותן תקנות, שאומרת, על דרכי מסירת העתק הודעת איסור שימוש לבעל הרכב. אני קוראת מהתקנות. העתק הודעת איסור שימוש ברכב שנמסרה לנהג שאינו בעל הרכב ישלח לבעל הרכב באחת מדרכים אלה. 1. במסירה לידו, ובאין למוצאו במקום מגוריו או במקום עסקו על ידי בן משפחתו הגר עימו ונראה שמלאו לו 18 שנים, בתאגיד ובחבר בני אדם במסירה במשרדו הרשום ברשיון הרכב או לידי אדם המורשה בדין לייצגו. יש עוד שתי דרכים נוספות. דע עקה שברישא של התקנה נאמר, באחת מדרכים אלה. דהיינו, אם למשל החליטה המשטרה לפעול בתאם לפסקה (2), היא יצאה ידי חובתה. מהי הדרך האמורה בפסקה (2)? במשלוח מכתב רשום עם אישור מסירה לפי מענו של בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב. וכתאריך ההמצאה יראו את תאריך אישור המסירה. אני חושבת לאור כל מה שדובר כאן קודם על הצורך ליידע את הבעלים של הרכב באופן מיידי על כך שניתנה הודעת איסור שימוש ברכב שלו, לא ניתן להסתפק בכך שהמשטרה תבחר באחת מהדרכים האלה. צריכים לתקן את התקנה הזאת באופן שזו תהיה הדרך האמורה בפסקה (1) שזה במסירה לידו או (3), במסירה לפקסימיליה של התאגיד וכיוצא בזה, ורק אם אחת משתי הדרכים האלה איננה אפשרית, אז לשלוח בדואר רשום. ואז זה מתיישב גם עם אישור המסירה של הטופס הזה.
רוני לוינגר
זאת אומרת, או באמצעות פקס - - -
אתי בנדלר
או במסירה יד או באמצעות מכתב.
היו"ר אמנון כהן
או ידני או פקס.
אתי בנדלר
ורק אם אחת משתי הדרכים האלה, למשל אתה נתת דוגמא של רכב נטוש, כאן זה לא רלוונטי, רק אם לא ניתן לנקוט באחת משתי הדרכים האלה אז לשלוח בדואר רשום.
אבנר הרשקופ
סיכוי סביר שזה יהרוג את הדבר הזה. כי מה אתם מצפים, ששוטרי הסיור ילכו לבצע מסירות של הדבר הזה?
אתי בנדלר
או לשלוח פקס. אני לא מדברת רק על זה שאם לשימוע באופן מעשי לא יזמינו את הבעלים של הרכב, הוא לא ידע בסופו של דבר גם שניתן צו איסור שימוש לרכב שלו.
אבנר הרשקופ
מקסימום הוא ידע באיחור של 3 ימים כשדואר ישראל יעביר לו את זה, ואם באמת יהיה איזה משהו כל כך מוצדק לפתוח את הכל מחדש והמשטרה תהיה כזאת אטומה ולא תסכים לפתוח את הכל מחדש, אז יש בתי משפט שיחנכו את המשטרה אם זה יקרה. פעם ראשונה המשטרה תקבל סטירת לחי, פעם שנייה תקבל סטירת לחי, בפעם השלישית היא תבין.
אתי בנדלר
אני בכלל לא רוצה להגיע למצב כזה, אנחנו עובדים עם המשטרה, לא נגד המשטרה.
רוני לוינגר
אנחנו לא רוצים להתחייב לדברים לדברים שלא נוכל לעמוד בהם. המשטרה זה לא דואר שליחים שילך למסירה ידנית לכל מקרה. אם אין פקס, פקס זה רק לגבי תאגיד.
היו"ר אמנון כהן
נשאיר את זה רגע פתוח, לא ניכנס לזה, בוא נראה איך יהיה אחר כך. תודה על ההערה החשובה של היועצת המשפטית של הוועדה.
חוה ראובני
אישור מסירה של הודעת איסור שימוש ברכב או העתק. בראשון זה לנהג עצמו. אני החתומה, שם פרטי, משפחה, מספר זהות, מאשר קבלת הודעת איסור שימוש ברכב. יודע לי כי על פי חוק כל הוצאות האחסנה והגרירה, ככל שהיו, יחולו על בעל הרכב.
אתי בנדלר
וכן הוצאות הגרירה ככל שיהיו.
היו"ר אמנון כהן
על הנהג, למה בעל הרכב.
חוה ראובני
כי זה לפי החוק.
היו"ר אמנון כהן
למה לא הנהג? את עומדת להזמין אותו לשימוע, צריך להטיל את כל המטלות עליו.
חוה ראובני
את זה קבענו בחוק.
היו"ר אמנון כהן
לשימוע אתה לא רוצה להזמין אותו אבל כל המטלות עליו.
חוה ראובני
בסעיף 57ד לחוק נאמר, הוצאות בשל שינוע הרכב למגרש שבו יועמד בתקופת איסור השימוש ובשל העמדתו במגרש כאמור בשיעור שנקבע לפי סעיף 57 א' ב' 2, ישולמו על ידי בעל הרכב, גם ניתן לעכב את בעל הרכב עד שישולמו. בית המשפט שמוסמך לדון בעברות תעבורה רשאי להורות כל הוראה שתיראה לו בעניין סעיף זה.
היו"ר אמנון כהן
למה לא הנהג? למה בעל הרכב?
אתי בנדלר
ככה זה התקבל בתיקון.
היו"ר אמנון כהן
אז נתקן את זה.
אתי בנדלר
אנחנו לא יכולים לתקן באמצעות התקנות.
חוה ראובני
זה דווקא לא דבר שנולד בתיקון האחרון לחוק אלא איסור שימוש נחקק לראשונה כשרוב רובן של העברות שנמנו היו עברות שמבוצעות על נהג למעשה, מטעם בעל הרכב, למענו ולתועלתו הכלכלית, כגון מטען יתר, שעות נהיגה מעל החוק - - -
היו"ר אמנון כהן
סליחה, מטען שמסיע נהג, מה קשור בעל הרכב?
רוני לוינגר
מי שמרווחי מהמטען העודף בדרך כלל זו חברת ההובלה, לא הנהג.
ולדימיר רובין
לבעלים לא אכפת.
חוה ראובני
יפטרו את הנהג.
רוני לוינגר
הוא יאבד את הפרנסה שלו.
היו"ר אמנון כהן
אם יהיה כתוב שזה על הנהג, הוא ידע שהוא צריך לשלם, גם הבעלים ידע את זה - - -
חוה ראובני
האזהרות האלה מיותרות, לחברת ההובלה יש מטען שצריך בשבילו 4 משאיות. היא רוצה לחסוך עלויות היא שולחת 3 משאיות. לנהג אין ברירה ואם הוא לא יסיע את המטען כמו שאמרו לו, יפטרו אותו. והוא נוהג 20 שעות ביממה במקום 8 שעות כי יפטרו אותו אם הוא לא יסכים.
אתי בנדלר
ככל שמדובר בעברות כלכליות כנראה שחייבים שהכאב בכיס יהיה של הבעלים.
היו"ר אמנון כהן
על השימוע, לאיזו הבנה הגעתם?
רוני לוינגר
כל הקונספציה של החוק וזה מתחבר עם מה שאנחנו מדברים, היא להודיע לבעל הרכב אחרי מתן ההחלטה. החוק הראשי יצר איזונים. 57 כולו נותן איזונים. כל השיג והשיח הוא עם עובר העברה, עם נהג הרכב, אותו אני חייב להזמין לשימוע, ויש מערכת של איזונים לאחר מתן ההחלטה. יש סמכות לבעל הרכב להגיע לקצין משטרה או לבית המשפט. אנחנו לא נוכל לעמוד באחריות להודעה לבעל הרכב על השימוע. מה מבקשים מאיתנו? נניח שאני מודיע לו טלפונית. איך אני אוודא? אני מתאר לעצמי את הסינריום. אני עוצר רכב באחד בלילה, אני רואה שהרכב לא של הנהג, מופיע לי במחשב הרכב שייך למשפחת לוי בכתובת כך וכך, והוא מופיע ברשיון הרכב. אני הולך למסוף המשטרתי, אני רואה משפחת לוי היא כך וכך, גרה ברחוב כך וכך. אני מצלצל בבוקר, מחכה לשמונה בבוקר כדי לא להעיר אותם באמצע הלילה, עונה לי ילד בן 11. אני מודיע לו, תרשום פתק בבקשה, תודיע לאבא, מחר יש שימוע. האב לא הגיע לשימוע, השבתתי את הרכב בהיעדר הבעלים. יבוא האב ויגיד, מה הודעת לילד? אתה עושה צחוק, כן הודעת לי, לא הודעת לי, כן קיבלתי את הפקס, לא קיבלתי את הפקס, איך אנחנו יכולים לעמוד בזה?
היו"ר אמנון כהן
מה כתוב בנהלים? אמרתי לך, מה שכתוב בנהלים תהפוך לתקנות.
רוני לוינגר
אז אני אומר שאני לא יכול. בנהלים שלי כתוב להודיע דרך הנהג. יש לי נהג מול העיניים, הנהג הזה יודע ממי הוא לקח את הרכב, הוא לא בחלל ריק, תודיע בבקשה לבעל הרכב שמחר ב-12 בצהריים ייערך שימוע.
היו"ר אמנון כהן
הקצין לא רוצה לקבל את בעל הרכב.
רוני לוינגר
הוא חייב.
היו"ר אמנון כהן
איפה זה כתוב?
רוני לוינגר
בנוהל.
היו"ר אמנון כהן
תראה לי.
רוני לוינגר
בבקשה.
היו"ר אמנון כהן
תחפש, אני יוצא לשתי דקות להתראיין וחוזר.
רוני לוינגר
בזמן הקצר שהיושב ראש נעדר דיברנו עם היועצת המשפטית. אמרנו את עמדתנו שלא נוכל לעמוד בהודעה לבעל הרכב לפני השימוע.
היו"ר אמנון כהן
אמרת את זה, אבל מה הנהלים שלך?
רוני לוינגר
הנוהל קובע ככה. קודם כל כתבנו בנוהל, ביקש עורך דין להופיע עם הנהג, יש להיעתר. כתבנו, היה הנהג אדם שאינו בעל הרכב, בעל הרכב מבקש להשמיע את עמדתו בשעת השימוע, יש לאפשר לו זאת. כתבנו במפורש, גם עורך דין, גם בעל הרכב, אנחנו מעוניינים שישמיעו את טענותיהם.
לאה ורון
זה החלק שכבר הגעתם לשימוע ואז אפשר לאפשר גם לבעל הרכב וגם לעורך דינו. שאלה היועצת המשפטית, איך ידע בעל הרכב על השימוע?
רוני לוינגר
אז ענינו ואמרנו לפי מה שאנחנו מציעים, ואנחנו נכתוב את זה, בעל הרכב ידע באמצעות הנהג. יש נהג לפנינו, הוא לא בחלל ריק, הוא לקח את הרכב מבעל הרכב, הוא יודיע לבעל הרכב על השימוע.
היו"ר אמנון כהן
איפה כתבת את זה? בתקנות?
רוני לוינגר
נוכל להכניס את זה בתקנות.
היו"ר אמנון כהן
תכניס את זה בתקנות, לפחות שהנהג יהיה אחראי להודיע לבעלים.
רוני לוינגר
בסדר גמור.
היו"ר אמנון כהן
מה שאפשר.
רוני לוינגר
אנחנו עושים מה שאפשר.
היו"ר אמנון כהן
גם אנחנו, משתדלים לבוא לקראתכם במה שאפשר כדי שיהיו לכם באמת כלים לאכוף את מה שצריך. לפחות שכמו שאתה אומר, לא צריך להפחיד באמצע הלילה, יבוא בבוקר. בבקשה, אנחנו הולכים על אישור מסירה על ההודעה, בבקשה גברת ראובני, ממשיכים.
חוה ראובני
סעיף 1, ידוע לי כי על פי החוק, כל הוצאות האחסנה, וביקשה היועצת המשפטית, וכן הוצאות הגרירה ככל שהיו, יחולו על בעל הרכב. חתימה תאריך. אני החתומה גם מאשרת כי מסרתי לנהג שפרטיו מפורטים לעיל את הודעת איסור השימוש ברכב והוא סירב לקבלה/ סירב לאשר בחתימתו את קבלתה. זה היה ואם הוא מסרב לקבל.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי. מה יקרה לו למעשה אם הוא סירב?
חוה ראובני
שום דבר. הוא קיבל, השוטר רוצה לתת לו, ככה זה גם עם דוחות. אדם מסרב לחתום על קבלה, אז השוטר חותם, אני ניסיתי לתת לו, דחפתי לו את זה ליד, הוא לא מוכן לחתום. אין דרך להכריח אדם לחתום.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 1 אושר. סעיף 2.
חוה ראובני
אני החתום מטה, שם פרטי, משפחה, מספר זהות, בעל הרכב שפרטיו מפורטים לעיל, מאשר קבלת העתק הודעת איסור שימוש ברכב. זה אישור מסירה על ההעתק לבעל הרכב.
אתי בנדלר
מי ממלא את זה?
חוה ראובני
את הטופס עצמו ממלא השוטר. סעיף 3. *[ ] אני, זה שם המוסר, מאשר בזה שבאתי למקום מגוריו או למקום עסקיו של בעל הרכב שפרטיו מפורטים לעיל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את העתק הודעת איסור השימוש ברכב ל,שם פרטי ומשפחה, שם משפחה שהוא בן משפחה הגר עימו ונראה שמלאו לו 18 שנה/ או במשרדו הרשום ברשיון הרכב/ או לידי אדם המורשה בדין לייצגו. חתימת המקבל, חתימת המוסר. 4. *[ ] אני החתום מטה מאשר כי מסרתי לאדם שפרטיו מפורטים לעיל את העתק הודעת איסור השימוש ברכב והוא סירב לקבלו, סירב לאשר בחתימתו את קבלתו.
היו"ר אמנון כהן
הלאה.
חוה ראובני
5. *[ ] אני החתום מטה, שם השוטר, מספר אישי, מאשר שהיום בשעה, שלחתי לבעל הרכב שהוא תאגיד או חבר בני אדם ושפרטיו מפורטים לעיל, העתק הודעת איסור השימוש לפקסימיליה שמספרה כך וכך. בשעה זו במשרדו של בעל הרכב כי שלחתי את ההודעה בפקסימיליה. *[ ] סמן במקום המתאים. תחילה. 2. תחילה כמובן תהיה יום הפרסום.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי שבנהלים אצלם אי אפשר להפוך את הנהלים לתקנות, רציתי אבל אי אפשר, לכן איך אתם קבעתם שמיידעים את הנהג שהוא יודיע לבעל הרכב?
אתי בנדלר
שזה הדבר הכי גרוע. לדעתי זה אפילו לא עומד בדרישות הפקודה. זה מצב הרבה יותר גרוע ממה שיש היום. מחייבים היום את המשטרה למסור הודעה לבעלים של הרכב. והם אומרים, יצאו ידי חובתו על ידי זה שהם יחייבו את הנהג, ירצה יודיע, לא ירצה לא יודיע, זה הדבר הכי גרוע.
חוה ראובני
הרי זה הודעת איסור שימוש, זה לא דרך הנהג.
אתי בנדלר
זה מה שאני שומעת שמדובר עכשיו.
חוה ראובני
לא, זה מדובר לפני השימוע.
היו"ר אמנון כהן
אני מדבר על השימוע.
אתי בנדלר
על השימוע בלבד?
היו"ר אמנון כהן
כן.
אתי בנדלר
אוקי, ובתנאי הזה של מה שדיברנו, שאם בעל הרכב לא היה בשימוע ולכן הוא לא יודע על הוצאת הודעת איסור שימוש נגדו, תתוקן תקנה 3 לתקנות העיקריות כך שיהיה העתק הודעת איסור שימוש ברכב שנמסרה לנהג שאינו בעל הרכב, ישלח לבעל הרכב באחת מדרכים אלה. ואז יהיה הרשום בפסקה (1) או (3).
רוני לוינגר
זה מסירה ידנית או פקס.
אתי בנדלר
או מברק, אפשר להוסיף גם מברק. ואז להוסיף תקנה משנה ב', לא ניתן היה למסור לשלוח את ההודעה באחת מהדרכים האמורות בתקנת משנה א', ניתן יהיה לשלוח מכתב רשום עם אישור מסירה.
לאה ורון
במברק אין מצב שלא ניתן.
אתי בנדלר
אני לא יודעת.
לאה ורון
מה זאת אומרת? זה כבר לא המשטרה, מוסר את המברק הדואר, איך המשטרה אמורה לדעת שלא ניתן או כן ניתן.
אתי בנדלר
אוקי, נראה לכם השינוי הזה?
רוני לוינגר
בסדר.
אתי בנדלר
הם עשו לפחות מאמץ אדיר להודיע לבעלים של הרכב. רק אם בעל הרכב לא היה בשימוע ולא קיבל הודעת איסור ביד.
חוה ראובני
אני רוצה לוודא שאני מבינה כי את התקנות האלה אני אצטרך להכין. בכל מקרה שבעל הרכב לא היה בשימוע, העתק הודעת איסור שימוש צריכה ללכת בפקס או במסירה אישית או במברק. ורק אם לא ניתן באחת מדרכים אלה, בדואר רשום.
אתי בנדלר
נכון. ותקנה 3 לתקנות תתוקן בהתאם.
היו"ר אמנון כהן
הבנו אחד את השני? עד כאן. יש הבנות בין כולנו? אנחנו אישרנו את התקנות עם תיקונים. גם את התקנות הקודמות אישרנו בקשר לשימוע שהנהג יודיע לבעל הרכב.
אתי בנדלר
אין מה לכתוב את זה בתקנות אפילו, מכוח מה אפשר להטיל חובה כזאת?
היו"ר אמנון כהן
אז מה יהיה בתקנות?
אתי בנדלר
שום דבר, אני הייתי מציעה פשוט לא להתייחס לעניין.
עודד ברוק
מה שהיועצת המשפטית בעצם מציעה הוא שיכול להיות מצב שבו השימוע לא יימסר במצב מסוים - - -
היו"ר אמנון כהן
מה את אומרת? אני רוצה שזה יהיה כתוב בתקנות.
אתי בנדלר
אבל אי אפשר לעגן את זה בתקנות כי אין לך הסמכה? מכוח מה אתה תחייב עכשיו את הנהג להודיע לבעלים? ואם הוא לא יעשה את זה אז מה, אז הוא ביצע עברה?
היו"ר אמנון כהן
אני לא יכול לתת לנהג פנייה ביד שייתן את זה לבעל הרכב?
דובר
ואם הוא זורק את זה לפח הזבל, איך אתה יכול לוודא את זה?
אתי בנדלר
מה תעשה עם זה אם הנהג לא עשה עם זה שום דבר ולא מסר לבעל הרכב?
עודד ברוק
הטילו חובה על המשטרה לאחר השימוע להודיע לבעל הרכב.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, אז יישאר ככה. מה שאפשר אפשר. אנחנו אישרנו את כל התקנות - - -
אתי בנדלר
בתנאי שתקנה 3 - - -
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש שתביאו את כל התיקונים. כמובן שהתקנות האלה קשות וכבדות ודרקוניות. קשה לי עם זה מאוד. אבל אם בסופו של דבר זה יציל חיי אדם, אפילו נפש אחת מישראל, אז אנחנו למעשה קיימנו, אני מקווה מאוד, באמונה את תפקידנו. אני מקווה שבעוד שנתיים תבואו לפה ותגידו, המגרשים ריקים, אין טעם, הציבור הפיק לקחים, לא צריך יותר, ואנחנו באמת נשמח. קשה לי מאוד עם התקנות האלה והקב"ה ישפוט וגם הציבור בעזרת השם, כל טוב, תודה רבה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 14:40

קוד המקור של הנתונים