ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/02/2006

תקנות הדואר (תשלום בעד היתר), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכלכלה

13/02/2006

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 588

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני, ט"ו בשבט התשס"ו (13 בפברואר 2006), שעה 11:30
סדר היום
תקנות הדואר (תשלום בעד היתר), התשס"ו-2006
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

דניאל בנלולו

דוד טל
מוזמנים
חה"כ קולט אביטל

חה"כ יאיר פרץ

ד"ר אסף כהן – סמנכ"ל בכיר לכלכלה, משרד התקשורת

עו"ד ברוריה מנדלסון – הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

יגאל לוי – מנהל אגף הדואר, משרד התקשורת

גולן יוסיפון – דובר, משרד התקשורת

עו"ד דנה נויפלד – משרד המשפטים

ערן ניצן – אגף תקציבים, משרד האוצר

דוד ביטון – אגף החשב הכללי, משרד האוצר

ליעמי ויסמן – אגף החשב הכללי, משרד האוצר

אבי הוכמן – מנכ"ל רשות הדואר

הרצל בר-מג – מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל תפעול, רשות הדואר

עו"ד ישראל איתן – רשות הדואר

איילת גרדמן – דוברת, רשות הדואר

ראובן כראזי – סגן יו"ר נציגות העובדים הארצית, רשות הדואר

בני כהן – ועד עובדים, רשות הדואר

פרלי שר – רשות הדואר

עו"ד יורם בונן – "אביב שיגור"

אבשלום הרן – מנכ"ל "מסר"
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
דקלה אברבנאל

תקנות הדואר (תשלום בעד היתר), התשס"ו-2006
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, אני פותח את הדיון. תקנות הדואר (תשלום בעד ההיתר), התשס"ו-2006. הוועדה קיימה דיון ראשון בנושא. היתה התנגדות של כמה חברי כנסת, גם אני התנגדתי, כי חשבתי שצריך לקיים דיאלוג בין האוצר לבין משרד התקשורת, למען עובדי רשות הדואר. בינתיים הבנתי שהשר חתם על רשיונות של כל הנושא ללא אגרות, כי לא אישרנו את האגרות. למעשה, זה פוגע בקופה הציבורית, ואני לא יודע אם זה לא פוגע בדואר. אם לא משלמים שום אגרה, כל אחד יכול להיכנס, והדואר יכול להיפגע מהמהלך. נשמע את נציגי האוצר, משרד התקשורת, הדואר – בנושא העובדים.
ערן ניצן
גם בישיבה הקודמת הבהרנו שאנחנו מביאים לאישור הוועדה נושא שהוא על גבול הטכני, במובן הזה שמאשרים גובה של אגרה. במהלך הדיון נעשה קישור לעניין הרבה יותר מהותי.
היו"ר אמנון כהן
בכוונה תחילה.
ערן ניצן
זה קשור לעבודה שנעשתה במשך חודשים ארוכים ולהסכמים שנקשרו גם עם ההנהלה וגם עם העובדים. בשורה התחתונה כתוב שהדברים מהווים הסכם שכל הצדדים מכירים בו, וזה גם תנאי לשקט תעשייתי מצד העובדים ולהכרה בעובדה שהחברה יוצאת לדרך.

הדרישה שהופנתה אלינו היתה לראות מה קורה בנוגע לערבות המדינה לגבי פנסיה של עובדים. העמדה שהוצגה, והיא עדיין מוצגת, היא שהמדינה לא מקבלת עליה את החשיפות של הפנסיה של העובדים, במסגרת ההסכם מול החברה. כמובן, עם כל פרישה, החברה צריכה להפריש סכום. האחריות על הצטברות הסכום הזה היא אחריות אחת מני רבות שישנן על חברת הדואר והנהלתה, שהופכת לחברה עסקית.

המדינה, כמו בכל תחום אחר במגזרים אחרים – מע"צ או כל תחום אחר – לא נוהגת להעמיד ערבויות בגין הפנסיות הללו, אלא קוראת לחברה, במסגרת הפעילות העסקית שלה, להפריש די כסף, כדי שביום שהעובד יפרוש היא תעביר את מה שמוגדר בהסכם בינה לבין המדינה. זאת העמדה, אין שינוי בעמדה.
אבי הוכמן
כפי שאמר ידידי מהאוצר, בתקופה הזאת לא התקיים משא ומתן עם העובדים. יש הסכמים שחתומים והם קיימים. לגבי ההיתר, אני רוצה לחזור על העמדה שלנו מהישיבה הקודמת: אנחנו מבינים שהתחרות היא עובדה קיימת, ואי-אפשר להחזיר הגלגל לאחור. עם זאת, חשוב לנו שהשוק ייפתח לתחרות בתנאים הוגנים, שקופים וברורים, כך שתהיה תחרות הוגנת בין הדואר לבין המתחרים.

על-פי טיוטת התקנות, גובה האגרה הוא בסדר גודל של 5,000 ש"ח, וזה אינו משקף מצב שוויוני בין הדואר לבין המתחרים. אתן נתון שנתתי בפעם הקודמת: חברת הדואר מחויבת בתמלוגים למדינה של 1% מההכנסות, בלי שום קשר לרווחיות. אם לוקחים את תחום הדואר הכמותי שנפתח כרגע לתחרות,
היו"ר אמנון כהן
כמה בקשות הוגשו?
אבי הוכמן
הן לא מוגשות אלינו אלא למשרד התקשורת. יש להבין שהיקף השוק שנפתח לתחרות הוא כ-190 מיליון ש"ח בשנה. אחוז אחד ממנו זה גובה התמלוגים הפוטנציאליים שחברת הדואר היתה משלמת, אם הכול היה בחברת הדואר. מול זה עומדים ה-5,000 ש"ח שהמתחרים אמורים לשלם בגין הרשיון.

אני לא משרד התקשורת, אני לא יודע מי הגיש בקשות לרשיון.
היו"ר אמנון כהן
כמה בקשות הוגשו?
קריאה
שתיים.
היו"ר אמנון כהן
ואם לא נאשר את האגרה, הם לא משלמים שום דבר. זה רק יכול לפגוע בעובדי הדואר, כי יותר גופים יכולים להגיש בקשות, כי הם לא צריכים לשלם אגרה.
ראובן כראזי
5,000 ש"ח זה לעג לרש. אסביר בכמה מילים. ישבנו שנתיים בוועדת הכלכלה כדי להכין חוק. כל הפנסיה של העובדים מושתתת על האיתנות של החברה.
היו"ר אמנון כהן
חתמתם על הסכמים.
ראובן כראזי
חתמנו ב-7 בדצמבר. יש לי מכתב מ-30 בנובמבר ממשרד התקשורת שאומר שתוסדר התחרות. אני מחוץ לתחרות. אתמול "בזק" יצאה למכרז לחלוקת דואר. אנחנו בכלל לא צריכים להגיש את הבקשה, כי המתחרה יודע בדיוק מה אני מגיש. אני צריך לתת שירות אוניברסלי, המתחרה יחלק באזור גוש דן, את היתרה, הפריפריה,
היו"ר אמנון כהן
כרגע אני דן בגובה האגרה בלבד.
ראובן כראזי
זה בדיוק נוגע לגובה האגרה. על כל משלוח בדואר הכמותי אני אשלם אחוז תמלוגים למדינה. בעל ההון – שישלם אחוז כמוני, והוא עוד לא מחויב בשירות אוניברסלי. מה תעשה אגרה של 5,000 ש"ח? זה לעג לרש. אני אשלם את זה מטעם העובדים.

אני שמח שנכנס חבר הכנסת דוד טל.
היו"ר אמנון כהן
ממה אתה שמח?
ראובן כראזי
יותר טוב שלא ישלמו. או, אם המדינה באמת רוצה לקבל כסף מבעלי ההון, שתקבע אחוז אחד. אני מחויב לשירות אוניברסלי ומשלם אחוז מכל משלוח כזה. הם ישלמו 5,000 ש"ח, חד-פעמי? זה לעג לרש.
היו"ר אמנון כהן
מי הכין את העבודה הכלכלית שקבעה את הסכום הזה?
אסף כהן
משרד התקשורת.
היו"ר אמנון כהן
תסביר איך זה נקבע? ממה האגרה בנויה? האם זה מידתי ושוויוני מבחינת תחרות?
אסף כהן
נושא התמלוגים הוא נושא בפני עצמו, והוא חשוב מספיק כדי לדבר עליו, אבל אין קשר בינו לבין האגרה עבור ההיתר. האגרה עבור ההיתר נעשתה לפי הערכה של היקף העבודה שנדרש באגף הדואר במשרד התקשורת, כאשר הוא מקבל בקשה לקבלת היתר – היקף הבדיקות שהוא צריך לעשות לגבי אותו בעל היתר. נעשתה הערכה לגבי העבודה הכרוכה בזה, וכך ההיתר נקבע.

נושא התמלוגים קשור במערכת היחסים בין רשות הדואר לבין משרד האוצר.
דוד טל
מי קבע את גובה האגרה? ועדה שדנה בנושא?
אסף כהן
לא. משרד התקשורת עשה הערכה. הוא ניסה לבדוק כמה ימי עבודה צריך להשקיע באגף הדואר במשרד, כדי לבדוק בקשה ולהחליט אם ניתן היתר או לא. מר כראזי מדבר על התמלוגים. רשות הדואר חויבה בתמלוגים במשך שנים רבות, אולי מתחילת פעולתה. תשלום שנתי של תמלוגים בגובה מסוים מההכנסות.
היו"ר אמנון כהן
במסגרת כל הפעילות שלה.
אסף כהן
לא כולה, חלקה הגדול. בהסכם בין האוצר לבין רשות הדואר, עם המעבר לחברה, סוכם מתווה של ירידה בשיעור התמלוגים. לכן התמלוגים הם במערכת היחסים בין משרד האוצר לרשות הדואר, לא במערכת היחסים עם כל שוק הדואר. הם לא מוטלים על כל השוק, כמו בטלקום, למשל.
דניאל בנלולו
מה ההבדל בין מי שהולך לקבל היתר לבין רשות הדואר? למה לא להטיל עליהם תמלוגים, כמו שמטילים על 7,000 עובדים? אנחנו דנים בוועדת הכלכלה בכל כך הרבה רישיונות, אני לא רואה שיש פה הבדל. אלא אם כן רוצים להעניש מישהו.
אסף כהן
אני מציע שנציג האוצר יתייחס לנושא התמלוגים.
ערן ניצן
זו תפיסה שמשותפת לכל הממשלה, ובוודאי למשרד התקשורת. נושא התמלוגים הולך ופוחת בישראל. פעם הממשלה ראתה בשוק התקשורת מקור הכנסה, וזה השתנה. אנחנו חושבים ששגשוג בשוק הזה גם יביא להגדלה ברווחת הצרכן.
דוד טל
בבנקים בישראל אתם רואים מקור הכנסה?
ערן ניצן
אני לא מרגיש מספיק מומחה לדון בנושא הבנקים ולהתייחס אליו כאן בוועדה. אני עוסק בתחום הטלקום, והתחושה שלנו היא שככל שעוסקים בתמלוגים זה מגדיל את המחיר לצרכן. לכן יש כוונה להפחית זאת. התמלוגים עמדו על 4.5% והם פוחתים ל-2% ול-1%.
דוד טל
אולי מאותו טעם תבטל את זה לגמרי, כאן ועכשיו.
ערן ניצן
הדבר הזה נבחן.
דוד טל
אם תציע זאת, נקבל.
ערן ניצן
אני האחרון שיציע את זה.
דוד טל
אמרת שאתה המומחה בנושא הזה.
ערן ניצן
זאת שאלה מקרו-כלכלית, זה עניין של הכנסות. מבחינתנו, פיסקלית, זה לא כל כך מעניין אם זה הוצאה או הכנסה. במסגרת החישובים שנעשו במשרד האוצר עם משרד התקשורת, יש הפחתה. אני כבר יכול לומר שיש כוונה שנרד עוד, משיקולים מסוימים. אבל להשית עכשיו תמלוגים בהיקף כזה על כל אחד מהשחקנים האחרים, זה בוודאי לא משתלב עם הכוונה הזאת. אנחנו לא רואים ברשיונות מקור לצבור הכנסה מהמתחרים. ודאי שזה אסימטרי במידה מסוימת, כי זה קיים לגבי רשות הדואר ולא לגבי אחרים. אבל יש שיקולים אחרים שהם אסימטריים.
דניאל בנלולו
מהם השיקולים האחרים?
ערן ניצן
כולנו מבינים שלחברת הדואר יש יתרונות לא מבוטלים, ולא פשוט להקים תחרות לחברת הדואר היום, להתחרות במוניטין שלה, וטוב שכך. טוב שחברת הדואר תהיה חזקה. אבל לא צריך להשוות בין זה לזה.
דוד טל
זו חברה ינוקא, בקושי שנתיים. בדרך כלל נותנים לינוקא מקדמה.
דניאל בנלולו
ידידי מהאוצר, אני רוצה לומר לך משהו. אם כך, לאור זאת, הרבה לקוחות גדולים שעובדים היום עם הדואר יעברו למתחרים, בגלל הטבות והקלות. אני גם לא יודע איך תהיה הביקורת. דיברנו על זה – ביקשתי פיקוח על כמות הלקוחות וכמות האנשים שהמתחרים או מי שקיבלו היתרים עומדים לקבל. עד היום לא מצאתי שום תשובה בנושא זה. אם אתם לוקחים מהדואר ומהמתחרים לא לוקחים, יש פה עיוות כלשהו. בואו נקבל החלטה שלא תקבלו מהדואר כלום, ואז התחרות היא תחרות הוגנת.
היו"ר אמנון כהן
מי קורא את התקנות?
דניאל בנלולו
אתה עומד לאשר את זה?
היו"ר אמנון כהן
נקרא.
ברוריה מנדלסון
אני קוראת את התקנות, את סעיף ההגדרות.
היו"ר אמנון כהן
יש הערות?
דניאל בנלולו
אני רוצה להעיר הערה בכלל, אם אפשר.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת בנלולו, דנים פה בגובה האגרה. לכרוך בו אלף דברים?
דניאל בנלולו
אני לא כורך כלום.
היו"ר אמנון כהן
היה פה גם חבר הכנסת כץ, כדי לדאוג לעובדים. אני רוצה לדאוג לעובדים. ההסכמים נחתמו, הכול נחתם, המכרז יצא לדרך.
דניאל בנלולו
הנושא הזה לא נחתם. הדבר הספציפי הזה לא נחתם.
היו"ר אמנון כהן
תגיד לי מה הבעיה עם התקנות האלה, באיזה סעיף יש לך בעיה?
דניאל בנלולו
תביא את זה בסוף להצבעה. אדוני היושב-ראש, אני שמח שאתה רוצה להעביר תקנות כרגע, לא אתן לגרום לפגיעה ברשות הדואר.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לשאול שאלה: קראתי ב"גלובס" שנפתח לתחרות תחום חלוקת הדואר הכמותי. זה נאמד בהיקף של 200 מיליון ש"ח בשנה.
לאה ורון
ושר התקשורת חתם.
היו"ר אמנון כהן
אם הוועדה לא מאשרת את האגרה היום, מה קורה?
ברוריה מנדלסון
מי שהגיש בקשה להיתר, בהנחה שיאושר, יקבל היתר ללא תשלום אגרה.
לאה ורון
הוא יקבל את ההיתר בלי האגרה, משום שהשר חתם.
היו"ר אמנון כהן
זה עוד יותר גרוע בשבילם. הוא לא ישלם שקל.
ראובן כראזי
אז הוא שילם 5,000 ש"ח. זה לעג לרש.
היו"ר אמנון כהן
שמעתי אותך. יש הערה להגדרות? אושר. נתקדם.
ברוריה מנדלסון
אני קוראת את סעיף 2, תשלום בעד היתר.
דוד טל
יש לי שאלה. מנין לקחתם את סכום האגרה: 2,640 ש"ח.
ברוריה מנדלסון
יש תקנות שהיום הן בתוקף – תקנות רשות הדואר (תשלום בעד היתר), התשס"ג-2003. הן מסדירות את התשלום בעד ההיתר הכללי, מה שבסעיף קטן (א). יש שני סוגי היתרים: ההיתר ההיסטורי לחלוקת דברי דואר, דואר רשום, דואר שהוא פי 4.5 ממחיר הבול – והאגרה בעד היתר כזה כבר קבועה בתקנות. נקבע שם סכום של 2,620 ש"ח, אבל יש מנגנון הצמדה ולכן הוספנו 20 ש"ח. אנחנו עושים תקנות חדשות ולא מתקנים אותן, בהמלצת משרד המשפטים, כי היום הסמכות אחרת. יש העניין של הוועדה וכו', ולכן אנחנו מתקינים תקנות חדשות. אסף הסביר איך נולד הסכום של 5,280 ש"ח.
אסף כהן
זה משולב בהערכה שהיקף הטיפול בהיתר הראשון, שהוא יותר היתה לשליחים – היקף הטיפול בהיתר לדואר כמותי כפול ממנו, וזה משתלב עם ההערכה שעשינו לגבי היקף העבודה. סדר הגודל של העבודה כפול.
היו"ר אמנון כהן
הערה לסעיף 2?
דניאל בנלולו
אני רוצה להעלות את גובה האגרה. אני מציע להעלות את גובה האגרה למדינה. כמה הצעתם?
ברוריה מנדלסון
הצענו 5,280 ש"ח להיתר הכמותי.
דניאל בנלולו
אני רוצה לחשוב על זה. אני רוצה לעשות בדיקה, אחזור ואומר לכם.
היו"ר אמנון כהן
בסדר. סעיף 2 עדיין פתוח. לך ותבדוק.
ברוריה מנדלסון
אני קוראת את סעיף 3.
היו"ר אמנון כהן
סעיף 3 אושר.
ברוריה מנדלסון
אני קוראת את סעיף 4. זה מנגנון ההצמדה.
היו"ר אמנון כהן
השינויים יהיו בינואר? לפי מה?
ברוריה מנדלסון
אני ממשיכה, זה ההסבר. אחרי שיש הצמדה המנהל מפרסם ברשומות את התעריפים המעודכנים.
היו"ר אמנון כהן
יש הערות לסעיף 4? אושר.
ברוריה מנדלסון
אני קוראת את סעיף 5. התקנות שהיום בתוקף בטלות, הן מסדירות רק את האגרה עבור ההיתר הכללי, ההיתר ההיסטורי.
היו"ר אמנון כהן
הביטול אושר.
ברוריה מנדלסון
אני קוראת את סעיף התחילה. התחילה תשתנה, נקבע את יום הפרסום.
אתי בנדלר
אז לא צריך סעיף כזה.
היו"ר אמנון כהן
סעיף התחילה בוטל. קיבלנו.
ברוריה מנדלסון
אני קוראת את סעיף 7, הוראת השעה.
היו"ר אמנון כהן
יש הערות? אושר. חבר הכנסת בנלולו, יש לך תשובות? אבל אל תכביד מדי, שתהיה תחרות הוגנת.
דניאל בנלולו
אדוני היושב-ראש, גם מה שאציע לא מספיק הוגן לגבי רשות הדואר, אבל אני מוכן להעניש אותם. אני מנסה לבוא לקראתם. אם אני בא לקראתם, אני מציע להוריד אותם לאפס והם לא ישלמו, וגם בעלי ההיתר לא ישלמו. אבל את זה לא תיתן לי. אני מקווה שזה יהיה בעוד שנתיים, כשמועמדנו יהיה ראש ממשלה ושר אוצר.
דוד טל
למה בעוד שנתיים?
דניאל בנלולו
בעוד חודש וחצי הוא ייבחר. הוא יעשה את מה שעשה כשהיה פה שנתיים כשר אוצר. הבקשה שלי: בסוף שנה לבעל ההיתר יש הכנסות מהדואר הכמותי? שישלם אחוז אחד.
אתי בנדלר
זה לא חוקי. יש מונחי יסוד בעולם המסים, שמשקפים רעיון שעומד מאחוריהם. יש מסים, יש אגרות, יש היטלים.
דניאל בנלולו
בסדר, אני לא מתווכח אתך, גברתי היועצת המשפטית. אני רוצה לשאול שאלה.
אתי בנדלר
עוד מילה אחת לעניין הזה: באופן כללי, האגרה אמורה לשקף עבודה כלשהי שנעשית על-ידי המשרד כדי להעניק את האגרה. היא אף פעם לא מדייקת, אבל היא לא יכולה להיות מנותקת לחלוטין.
היו"ר אמנון כהן
אז אתה רוצה 10%. על מה תתבסס?
דניאל בנלולו
10%? אין לנו מה לדבר. אני שואל איש מקצוע מה לדעתו ההכנסות שיש לאותו בעל היתר ממה שהוא הולך לקבל ברישיון.
אריה בר-מג
כבר היום יש מתחרה שיש לו הכנסות של מעל ל-10 מיליון ש"ח בשנה. אלו ההכנסות. יש כבר הכנסות.
היו"ר אמנון כהן
שיהיה לו לבריאות, מה זה קשור? אתה לא יכול לבקש אחוז.
אריה ברמג
זה כבר מעל ל-10 מיליון. עכשיו שפותחים, זה יהיה הרבה יותר.
היו"ר אמנון כהן
אז אתה רוצה שייתן 50% לאוצר המדינה? אי-אפשר לעשות את זה. מה אתה מציע?
דניאל בנלולו
אני רוצה לחשב את האחוז האחד ולהעמיד אותו להצבעה.
אתי בנדלר
כאגרה? גם אם הוועדה היתה מצביעה על זה, מאחר שמדובר בתקנות של השר, אם השר לא יקבל את זה, הוא לא חותם ואין תקנות. נניח שהשר היה מקבל את זה, ומחר היתה מוגשת עתירה לבג"ץ לפסול את התקנות בשל חוסר סבירות? אני מודיעה לך שהעתירה היתה מתקבלת, כי לא ניתן לקבוע אגרה מהסוג שאתה מציע. לא מדובר על תמלוגים אלא על אגרה.
דניאל בנלולו
גם אציע לך שקל, גם זה לא יכול להתקבל.
דוד טל
אפשר להחליט ששני חברי הכנסת בנלולו וטל רוצים לכנס כמה אנשים שמכירים את המטריה, ולבדוק זאת בצורה כלכלית יסודית, כדי שיוכלו להביא דברים רציניים ולא מהשרוול. אפשר לכנס את הוועדה בעוד שבוע או שבועיים.
היו"ר אמנון כהן
בכל הכבוד, אני מאשר את זה היום, כך או אחרת.
קולט אביטל
אני מציעה להצביע.
דניאל בנלולו
אתה מאשר את זה?
היו"ר אמנון כהן
תגיד לי מה אתה רוצה, אלך לקראתך. יצאת לחמש דקות ואמרת שיש תשובה.
דניאל בנלולו
בכל מקרה, לא בטוח שהשר יקבל את מה שאציע.
היו"ר אמנון כהן
אולי 7,000 ש"ח הם יאשרו, למשל. אני לא יודע אם זה יעזור למישהו.
דוד טל
אני מציע שהוועדה תהיה רצינית. גם אם נקבע 7,000 ש"ח, שיהיה לזה בסיס הגיוני. אולי 5,000 ש"ח זה מאוד הגיוני, אל אנחנו לא יודעים להגיד את זה.
היו"ר אמנון כהן
אני מציע לחברי הכנסת: נעשתה פה עבודה מקצועית. אני חושב שאנחנו לא צריכים להתערב בשיקולים. יש לנו מה להגיד, אבל לא תמיד זה ראוי ונכון, צריך להתבסס על משהו. אם מחר יהיה בג"ץ, שלא יגידו: איך הוועדה החליטה? בלי בדיקה כלכלית? אני סומך על אנשי המקצוע שעשו עבודה, הם הביאו לוועדה סכומים שמשקפים פחות או יותר את עלות העבודה שנעשית בשביל כל הנושא הזה.

לכן אני חושב שלא צריך לגעת בזה. אנחנו צריכים לאשר את זה. אין קשר לדברים שהעלינו בדיון הקודם, אתה ואני ועוד כמה חברי כנסת. הבנתי שנעשתה פה עבודה בוועדה, כשלא הייתי כאן – עבודה מאומצת בחקיקה עצמה. נסגרו דברים בחקיקה, נחתמו הסכמים. לכרוך כל דבר בדבר אחר – זה נוח לנו. לכן אמרתי לכם שתשבו יחד. אם נחתמו הסכמים וזה לא עוזר לאף צד,
דוד טל
לפעמים אפשר לפתוח הסכמים.
היו"ר אמנון כהן
שוב, לא דרך התקנות האלה. אין קשר. התוכנית יצאה לדרך, עובדים, כבר יש שני זכיינים, חבל שהם לא ישלמו כלום. העבודה נעשית, המשרד עובד, יש פה עלויות. מן ראוי שהם ישלמו. אם צריך לעשות מאבק אחר ולדאוג לעובדים, במגרש אחר. בשמחה רבה. אני אתך למען העובדים, לאורך כל הדרך. פה יש דבר טכני, לא צריך לעכב אותו.

אני מתגייס אתך. יש פה נציגים של ארבע מפלגות, ברוך השם. נשב יחד, נראה איך אפשר להועיל, לפתוח מחדש הסכמים, חקיקה וכו'. אבל את זה נאשר, זה דבר פעוט. אני מעלה את זה להצבעה. נקבע כן או לא ונתקדם הלאה. כל מאבק שתשליט לנכון, אני אתך בשמחה.
דניאל בנלולו
נשמע את המנכ"ל.
אבי הוכמן
אדוני היושב-ראש, אם תביט בנוסח התקנות, תראה שיש שם שני סוגי אגרות: אגרה מסוג אחד ואגרה שנתית. אני חושב שדרך האגרה השנתית אפשר בהחלט לעשות שוויון בין הגוף שנקרא "חברת הדואר" לבין המתחרים, ולהביא את זה להוגנות. אני קורא מהחוק, סעיף 1(ח)(2).
קולט אביטל
זה לא כלול בתקנות.
ברוריה מנדלסון
החוק מסמיך את השר לקבוע אגרה. יש כמה אלמנטים. השר החליט לקבוע אגרה בעד היתר. יש לשר גם סמכות לקבוע אגרה שנתית שעל בעל הרישיון לשלם. אבל בשלב זה השר לא מצא לנכון לקבוע זאת. בחוק כתוב שהשרים – שר התקשורת ושר האוצר – רשאים לקבוע "(1) אגרה בעד מתן רישיון או בעד רישוי לפעול לפי היתר; (2) אגרה שנתית שעל בעל רישיון לשלם בעד כל סוג של שירות דואר שהוא נותן; (3) דרכים ומועדים לתשלום האגרות, לרבות הצמדתן למדד המחירים, גביית ריבית פיגורים והוצאות גבייה".
קולט אביטל
מה הסיבה שהוא לא ניצל את הרשות שיש לו בחוק להטיל את האגרה השנתית?
ברוריה מנדלסון
אני חושבת שאלו שיקולים כלכליים. הוא לא קיבל המלצות כלכליות שמצביעות על הצורך לקבוע זאת.
יורם בונן
אדוני היושסב-ראש, אני מייצג את "חברת אביב שיגור" ואת חברת "מסר".
היו"ר אמנון כהן
מי שניגשו למכרז?
אתי בנדלר
הם הגישו בקשה לפעול על-פי היתר.
יורם בונן
התאפקתי עד עכשיו אבל יש גבול.
קולט אביטל
אני לא רואה סיבה שתדבר כך.
יורם בונן
אם חברת הדואר מדברת, ומעלה טענות נגד המתחרים, לשם כך הזמינו את המתחרים. יש גבול למה שהתאפקתי, לזה התכוונתי. יש כאן ניסיון לצייר תמונה שהיא בלתי מתקבלת על הדעת למי שהיה בתהליך הזה מתחילתו. מספרים לך רק חלק מהעובדות.
דוד טל
איך אתה אומר את זה עלי? הייתי מתחילת התהליך וזה מתקבל על דעתי.
יורם בונן
לדעתי לא, ואסביר למה. מדברים על שוויון בין המתחרים אבל לא מספרים על רשימת ההטבות שרשות הדואר מקבלת במעמדה כחברה ממשלתית. קראתי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שבמסגרת ההסכם עם המדינה היא קיבלה 270 מיליון ש"ח, אני לא זוכר שמישהו מהמתחרים הפרטיים קיבל משהו דומה לזה.
קריאה
אני לא חושב שמישהו מהמתחרים עשה כך למדינה. בושה.
היו"ר אמנון כהן
אל תפריעו בבקשה.
יורם בונן
גם אנחנו מעסיקים מאות עובדים, וגם אנחנו משלמים להם פנסיה, ואנחנו לא מקבלים כסף מהמדינה.
דוד טל
תהיו מוכנים לפטר 500 עובדים?
יורם בונן
לפטר חס וחלילה, להעסיק עוד. לגבי השירות האוניברסלי וההגנה על רשות הדואר, או חברת הדואר: הפתיחה לתחרות היא פתיחה חלקית, כך בהגדרה בחוק. כלומר, בשלב הראשון המתחרים רשאים לפעול רק ב-25% מהשוק. זאת אומרת ש-75% סגור לגמרי לתחרות.
היו"ר אמנון כהן
עדיין.
יורם בונן
זה מה שבא לממן את השירות האוניברסלי, זה מה שבא לממן את הנטל על חברת הדואר.

אם אני יכול לפעול רק ב-25% מהשוק, וגם בתוכם רשות הדואר חוסמת 25% מהלקוחות, כי יש לה גישה בלעדית לתיבות חלוקה ולמרכזי חלוקה – זו תחרות שוויונית?

אדוני היושב-ראש, יש פער עצום מבחינת ההוגנות בתחרות לטובת רשות הדואר. הדבר האחרון שאפשר הוא להכביד עלינו מאוד.

ועוד משפט אחד, עניין התמלוגים שמועלה כאן רלוונטי רק למי שיש לו רישיון כללי, לפי החוק. חברת הדואר היא היחידה שמותר לה לקבל רישיון כללי. המתחרים פועלים על פי היתרים מיוחדים, בנישה של השוק. לכן אין אפשרות להטיל עלינו תמלוגים.
דניאל בנלולו
אדוני היושב-ראש, אנחנו פה חברי כנסת. לפי מה שאומר עו"ד בונן, אולי אנחנו לא בסדר, כי אנחנו ממש רוצים להגן על 7,000 משפחות, אולי יש טעות עם זה.
היו"ר אמנון כהן
לי אין טעות. אנחנו צריכים לעשות גם את העבודה הזאת. הצעתי לך את הסיוע שלי, כל מה שתצטרך כדי לשמור על העובדים. אני אתך באש ובמים.

סעיף 2 לתקנות עומד לאישור: אנחנו מאשרים. ברגע זה אישרנו,
דניאל בנלולו
מה? הצבעת?
היו"ר אמנון כהן
אתה מתנגד? אני מקיים הצבעה על סעיף 2, הוא הסעיף שנשאר פתוח כי ביקשת להתייעץ. מי בעד? 3 בעד. מי נגד? שניים. הסעיף אושר. למעשה בזה סיימנו את כל הסעיפים, הם כבר אושרו. תקנות הדואר (תשלום בעד היתר), התשס"ו-2006 אושרו כהצעת המשרד. זה ייכנס לתוקף עם הפרסום. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים