ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/02/2006

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים) (תיקון), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

13/02/2006

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס' 587

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני, ט"ו בשבט התשס"ו (13 בפברואר 2006), שעה 10:40
סדר היום
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים) (תיקון),


התשס"ו-2006.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

דוד טל
מוזמנים
ד"ר מישל בלאיש – סגן מנהל שירותים וטרינריים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר; חבר במועצה לניסויים בבעלי חיים

ד"ר דגנית בן דב – ממונה על חוק צער בעלי חיים, השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד אורי נוסבאום – הלשכה המשפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד אורית מלמד – הלשכה המשפטית, משרד הפנים

ד"ר חורי ג'רסי –מרכז השלטון המקומי

ד"ר ערן פוגל – יו"ר ארגון הרופאים הווטרינריים הפרטיים

אבי גולדברג – יו"ר ההתאחדות הישראלית לכלבנות

צביקה קופפברג – סגן יו"ר ההתאחדות הישראלית לכלבנות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
דקלה אברבנאל

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים) (תיקון), התשס"ו-2006
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא הוא תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ו-2006. מי מציג את התקנות?
מישל בלאיש
אני רופא וטרינר, עוזר למנהלת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. קיבלנו כמה פניות מאנשים,
דוד טל
כמה פניות?
מישל בלאיש
עשרות.
דוד טל
אפשר לראות אותן? אתה יכול להמציא לנו אותן? אני מבקש.
מישל בלאיש
בוודאי, בסדר. קיבלנו כמה פניות. למשל, מאדם שיוצא עם הכלב שלו לחופשה. נשאלת השאלה אם יוכל לחזור אתו, אם הוא מגזע מסוכן. התקנות קובעות שאסור לייבא כלב מגזע מסוכן, וקבענו בצו שמונה גזעים כאלה. באותה מידה יש אנשים שנמצאים בחוץ-לארץ ורוצים לעלות ארצה, והם שואלים אם הם יכולים לעלות עם הכלב שלהם, שהוא הרבה זמן אתם.

התקנו את התיקון לתקנות שמונח לפניכם כדי לפתור את העניינים האלה. אנחנו חושבים שאם כלב נמצא אצל מישהו יותר משנה, ואם האדם הזה יעמוד בתנאים של בעלי הכלבים האלה שנמצאים בארץ, אין לנו בעיה שיביאו את הכלב.
היו"ר אמנון כהן
אם מדינת ישראל אסרה על הכלבים האלה, למה יש אי-שוויון בין מי שגר פה ורוצה להחזיק בכלב כזה לבין אדם כזה? לאדם שגר כאן המדינה אומרת: לא, אדוני, יש הוכחות די חותכות שקרו מקרים במדינת ישראל, ולכן החלטנו בחקיקה או בתקנות שזה לא יהיה עוד. למה עושים איפה ואיפה, ומי שרוצה לעלות לארץ, כן לתת לו את הכלב?
מישל בלאיש
כי הכלב נמצא אצלו, הוא קשור למשפחה.
דוד טל
אם היה לו אריה שקשור למשפחה, גם היית מאפשר לו להביא אותו?
מישל בלאיש
אם היינו מתקינים תקנות להחזקת אריות, ואם הוא היה עומד בתקנות האלה, כן.
דוד טל
מיהם הגורמים המקצועיים שהתקינו את התקנות?
מישל בלאיש
רופאים וטרינריים: ד"ר בוריס יעקובסון, אנוכי, מנהל השירותים הווטרינריים, הסגנית.
דוד טל
השתכנעתם שיהיה נכון לאמץ את התקנות?
מישל בלאיש
כן, רצינו אותן.
לאה ורון
לשאלת היושב-ראש, תסבירו לוועדה מה דינו של מי שמחזיק כלב מסוכן, והחזיק בו גם לפני החוק.
דגנית בן דב
התקנות כפי שנכתבו הן שיצרו איפה ואיפה. כי מי שהחזיק בכלב כזה עד כניסת התקנות לתוקף יכול היה להמשיך להחזיק בכלב, בתנאי שהוא עומד בכמה תנאים מצטברים, והשלושה המרכזיים שבהם מוזכרים כאן: הוא צריך להיות מעל גיל 18, הכלב חייב לעבור עיקור או סירוס – ואז לא דרשנו לפחות שנה של החזקה, אלא כל מי שהיה בעליו של הכלב בעת כניסת התקנות.

התיקון בא לבטל את האפליה שנוצרה, וליצור שוויון ואחידות. יש תושבים שיצאו מהארץ לכמה שנים ורוצים לחזור עם הכלב – הם יצאו עם הכלב ורוצים לחזור אתו, והיום הם לא יכולים לעשות זאת. ניסינו לנסח תיקון לתקנות שיעמיד אותם באותו מקום כמו תושב הארץ.
היו"ר אמנון כהן
לפני התקנות הקודמות, אם היה בבעלותי כלב מסוכן, מה יכולתי לעשות אתו? התרגלתי. כמה זמן אני יכול להמשיך להחזיק בו?
דגנית בן דב
עד שימות מזקנה, ובתנאי שאתה מעל גיל 18, שהכלב עבר ניתוח עיקור או סירוס ובתנאי שאתה עומד בעוד כמה כללים מבחינת תנאי ההחזקה: חצר מגודרת כראוי, שלט ברור עם הבהרה שיש בחצר כלב מסוכן, ועוד כללים שהחם חלק מתנאי הרישיון להחזקת הכלב.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו מבקשים שמי שרוצה לעלות לארץ או תושב חוזר או מי שיוצא לטיול יוכל לבוא עם הכלב, נכון?
דגנית בן דב
היום אם הוא יוצא לטיול, הוא לא יכול לחזור עם הכלב.
דוד טל
למה להוסיף מפלצות כאלה ברחובות מדינת ישראל? הם מאוד מפחידים את הנכדים שלי.
דגנית בן דב
יש לי בבית שתי כלבות מעורבות קטנות, נשמה טובה. פורחות ליד ילדים.
היו"ר אמנון כהן
עליהן לא מדובר.
דגנית בן דור
אתמול פתחתי את הדלת עם שתי הכלבות כשהן עם רצועות, ובאותו זמן עלתה חברה של השכנה. היא רק שמעה את צלצול הדיסקיות ועוד לא ראתה את הכלבים – היא כבר צרחה צרחה כזאת שאני כמעט קיבלתי התקף לב, ונמלטה. לא הצלחתי לקרוא לה ולהרגיע אותה.
דוד טל
אני רוצה למנוע ממך התקף לב ואני רוצה למנוע מהילדה הקטנה הזאת פחד. הכלב הוא יצור מאיים, מה לעשות?
דגנית בן דב
לא כל כלב הוא יצור מאיים.
דוד טל
אחרי ששמענו סיפורים על כלבים שטרפו ילדים, על כלבים שנשכו ילדים ועיוותו את פניהם והשחיתו את פניהם, אנחנו פוחדים.
דגנית בן דב
וכאן אני מגיעה לחלק השני של התשובה שלי: הרבה יותר מפחיד אותי לראות אדם זר ברחוב מאשר כלב, ואנחנו לא עושים חוקים לגבי אשים.
דוד טל
אני מצטער מאוד על האנלוגיה שאת עושה.
דגנית בן דב
כן, זה יותר מפחיד אותי. אני לא יודעת מתי כבודו הלך בלילה ברחוב.
היו"ר אמנון כהן
אדם עוד לא נשך אדם.
דגנית בן דב
לא, אבל בחודש האחרון היו לא מעט מקרים של רצח, של אנשים שלא הכירו זה את זה. החקיקה לא באה למנוע, החקיקה באה להסדיר. גם פה אנחנו רוצים להקטין את הסיכון ככל האפשר, בעזרת אותן דרישות: עיקור וסירוס – זה מוריד את התוקפנות בצורה משמעותית. כלב כזה, מרגע שהוא מגיע ארצה, כפוף לתקנות כולן – כאן מדובר רק על התנאים לכניסה. ברגע שהוא נכנס הוא חייב שיטייל אתו ברחוב אדם שיכול לשלוט בו, מעל גיל 18; הוא חייב במחסום; אסור שיהיה לידו ילד מתחת לגיל 16 כשהוא בלי מחסום.
היו"ר אמנון כהן
הוא חייב, אז מה? כמו שאמרת, גם אדם יכול להסתובב.
דגנית בן דב
אכיפה היא פונקציה של משאבים. יש אכיפה, היא לא אופטימלית.
היו"ר אמנון כהן
משום שיש מגבלה באכיפה, משום שלא אוכפים, אנחנו לא רוצים שדבר מסוכן יסתובב. גם יכול להיות בעל כלב שלא חינך נכון את הכלב שלו, ואני לא יכול לחנך אותו שיחנך נכון את הכלב. הוא יוצא עם הכלב בלי המגן.

איך אני יכול להיות בטוח שמחר, אחרי שאאשר את התקנות, לא יחזור אדם מחוץ-לארץ עם הכלב, באישור יושב-ראש ועדת הכלכלה, והכלב יטרוף.
דגנית בן דב
הבטחה במאה אחוז אין אף פעם.
דוד טל
לכן אנחנו סבורים שלא נכון לאשר תקנות מהסוג הזה.
דגנית בן דב
אנחנו הגורם המקצועי שממליץ, ההחלטה בידיכם.
דוד טל
אתם הגורם המקצועי שממליץ. אתם גם הייתם הראשונים שהבאתם את התקנות הראשונות. אם הייתה שם אפליה, אתם ביססתם אותה.
דגנית בן דב
לכן התיקון.
דוד טל
התיקון הזה לא נראה לנו נכון, אני שומע שזו גם דעת היושב-ראש.
אבי גולדברג
אני יושב-ראש ההתאחדות הישראלית לכלבנות. היינו מבקשים שתחשבו על זה פעם נוספת ותאשרו זאת, גם בשביל אותם מקרים של חריגים של כלב שקשור למשפחה, ויש בה ילדים, והוא אמור לחזור לישראל. יש גם מקרים של עובדי מדינה שיוצאים לשליחות. עדיין יש כמה מקרים שבהם מאוד קשה לנתק את הכלב מהמשפחה. גם כתוב שהחלטה הסופית היא בידי השירותים הווטרינריים, לא מדובר על כל בעל כלב באופן גורף. כתוב "אלא אם כן הוכח להנחת דעתו...", שעדיין יש שיקול דעת.
היו"ר אמנון כהן
שמעתי את "דעתם", גם שמעתי את ההשוואות. אני כבר מבין מה תהיה החלטתם. אם היו אומרים שיושב-ראש ועדת הכלכלה יבחן את הנושא, הייתי מביא כמה אנשים אובייקטיביים, שלא עובדים במשרדים כאלה, שהם יבחנו. כאן מראש הבנתי.
אבי גולדברג
אני מניח שעדיין יהיה שיקול הדעת לגבי מקרים – לא אגיד "הומניטריים" – של קשר עם משפחה או עובד מדינה שיוצא ומבקש להחזיר את הכסף אתו. הוא לא ינטוש אותו בחזרה לארץ. צריך לאפשר מצב שכן יאפשר לחריגים לחזור לישראל. לא משהו גורף, שמחר תהיה עלייה עם אלפי כלבים.
דוד טל
היות שמדובר בבודדים, אני לא חושב שאנחנו צריכים להשחית את זמננו ולהכין תקנות ולבחון בציציות. נתקין תקנות לכל כלב בנפרד? אין בכוחנו לעשות זאת. אולי זה גורף, אבל באיזונים המתבקשים בין ביטחון הילד ברחוב לבין הכיף הגדול ואי-ההתנתקות מהכלב, חוסר האפשרות להתנתק ממנו – אני חושב שטובת הילד גוברת על הרצון הכיפי של אותו עובד ציבור שנשלח לחוץ-לארץ.
היו"ר אמנון כהן
מישהו מייצג את המשפחות שנפגעו כתוצאה מנשיכת כלבים? אין. אנחנו מייצגים אותם. טובת עם ישראל, טובת המשפחות, עולה על הרגש החם ביותר שיש למשפחה עם כלב, והם רוצים להתאחד ולהיות יחד. גם לי יש כלב, אני מכיר את הרגישויות. הילדה בכתה כשדיברתי על העברת הכלב למישהו אחר. אבל אני שם את זה מול הסכנה שעלולה להיות בגלל מי שיגדל כלב וייתן לו חינוך לא נכון. אני לא יכול לסמוך על בעלי הכלבים שהם די אחראים לסגור את פיו של הכלב כשהוא יוצא ליבוב חוץ. אני לא מדבר על איכות הסביבה, שהכלבים עושים את הצרכים שלהם בכל מקום, אבל זה לא קשור.

בגלל האחריות הזאת של ועדת הכלכלה, משום שאני חרד לגורל האנשים האלה, בגלל חוסר האחריות של הבעלים, שכתוצאה מאי-טיפול נכון בכלבים קרה עם הכלבים מה שקרה, ויש הרבה כלבים שסבלו כתוצאה מכך – בשל כך נדחה את זה כרגע. אני רוצה ללמוד את הנושא הזה. אני רוצה להצטרף לבקשת חבר הכנסת טל ולראות את הבקשות שהוגשו למשרד החקלאות. לראות את המהות, את התוכן, כמה בקשות כאלה יש. האם זה מקרה או שני מקרים או עשרות?

תנו לנו לבחון את הדברים. נקיים דיונים נוספים עד הבחירות. אם נראה לנכון, נשקול זאת פעם נוספת, אחרי שנראה את הבקשות. כתוצאה מזה נבין ממה נוצרו התקנות החדשות, שבאו כביכול לתקן את התקנות הקודמות. בזה אנחנו מסיימים את הדיון. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים