ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/02/2006

צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת החמישית לחוק), התשס"ה 2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 548

מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום רביעי, ג' בשבט התשס"ו (1 בפברואר 2006) בשעה 9:30
סדר היום
צו בריאות ממלכתי (שינוי התוספת החמישית לחוק), התשס"ה-2005.
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום – היו"ר
מוזמנים
עו"ד נתן סמוך – משרד הבריאות

ראובן קוגן – רפרנט בריאות באג"ת, משרד האוצר

נועז בר-ניר – סמנכ"ל וראש חטיבת הכספים, שירותי בריאות כללית

ד"ר עוזי סלנט – מנכ"ל קופת חולים מאוחדת

גבי בן-נון – סמנכ"ל תקצוב, משרד הבריאות

רונן הראל – מנהל תכנון ותקצוב, מכבי שירותי בריאות

רוני שכטר – מטה מאבק הנכים

שרון ניסן – הר"י

יונתן ארליך – כלכלן מ.מ.מ, הכנסת

אליעזר שוורץ – כלכלן מ.מ.מ, הכנסת
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
מזכירת הוועדה
ענת כהן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

צו בריאות ממלכתי (שינוי התוספת החמישית לחוק), התשס"ה-2005
היו"ר שאול יהלום
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת החמישית לחוק), התשס"ה-2005.
גבי בן-נון
בחוק בריאות ביטוח ממלכתי מוגדרת עלות הסל שזה הערך הנורמטיבי של סכום מסוים שהמדינה מתחייבת להשלים אותו ממקורות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי. נניח, נקבע עשר, ויש דמי ביטוח בריאות שמכניס 5, יש סכום שמפרישים, והמדינה מתחייבת להשלים את זה עד 10. זה נקבע ב- 1995.
היו”ר שאול יהלום
זה פועל?
גבי בן-נון
כן.
היו”ר שאול יהלום
זאת אומרת, הולכים לאוצר בתחילת כל שנה, הם עושים את המדד, וכך מסדרים- -
גבי בן-נון
רגע, קודם נתחיל ב- 95', ולאט-לאט נתקדם בשנים.


ב- 95' נקבעה עלות סל ונקבעו עקרונות של מס מקביל ודמי ביטוח בריאות, והשלמת המדינה נגזרת ממה שנקבע בסל. זה היה בהסכמה. השאלה הייתה מה עושים כדי לקדם את זה במעבר משנה לשנה. יש מקדמים דמוגרפיים וטכנולוגיים – חלקם הם נורמטיביים – שיש עליהם ויכוחים, ולכן נעזוב אותם כרגע; ויש מה שנקרא "מקדם המחירים". בתוספת החמישית של חוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע מהו מדד המחירים שעל פיו מקדם את עלות הסל בכל שנה. מדד יוקר הבריאות מורכב מ- 5 מדדים נפרדים: מדד השכר הציבורי, מדד המחירים לצרכן, מדד המחירים הסיטוניים לתרופות, מדד תשומות הבנייה ומדד בריאות. לכל מדד ומדד שמנו משקל. כשבדקנו איך המדד הזה מתקדם במשך שנים והאם הוא מבטא את התקדמות המחירים מצאנו שבפועל מדד יוקר הבריאות הזה שוחק את עלות הסל. היה ויכוח של שנים במשרד האוצר מה צריך להיות מדד יוקר הבריאות שיבטא באמת את הוצאות מערכת הבריאות. אני לא רוצה להיכנס מדי לוויכוח, אבל אני רוצה להתייחס למהותו של השינוי כרגע. השינוי לוקח מרכיב אחד בתוך המדד הזה שנקרא "מדד המחירים הסיטונאיים לתרופות" ובמקומו שמים את מדד המחירים לצרכן.
היו”ר שאול יהלום
כמה זה?
גבי בן-נון
17%.
היו”ר שאול יהלום
זה מצטרף ל- 23%, ואז יהיה 40% מדד במקום 23% ו-17%.
גבי בן-נון
והמדד הסיטונאי לתרופות יוצא החוצה.

מ- 1995 עד 2004 בדקתי כמה עלה מדד המחירים הזה, והתברר שהמרכיב הזה היה המרכיב המרכזי ששחק את מדד יוקר הבריאות. אם מדד יוקר הבריאות עלה מ- 100 ב- 95' ל- 142 ב- 2004 – עלייה של 42%, מדד המחירים הסיטונאיים לתרופות עלה ב- 106% בלבד.
היו”ר שאול יהלום
איך עלה מדד המחירים לצרכן?
גבי בן-נון
מדד המחירים לצרכן עלה ב- 145.8%. יש לי כל המדדים.
היו”ר שאול יהלום
מה היה יוצא לפני 10 שנים?
גבי בן-נון
אז המרכיב של מדד המחירים לצרכן היה במקום המדד הסיטונאי לתרופות, והיו מקבלים בחלק היחסי הזה עוד 36%.
רונן הראל
1.5 מיליארד יותר- -
גבי בן-נון
לא, אתה צריך לעשות את החלק היחסי.
היו”ר שאול יהלום
לפחות 20 מיליון לשנה.
רונן הראל
מה פתאום, 1.5 מיליארד שקלים בשנת 2006.
גבי בן-נון
מצטבר.
רונן הראל
לא, בשנה.
גבי בן-נון
לא יכול להיות.
רונן הראל
תעשה את החישוב: 40% כפול 17% - -
גבי בן-נון
אני עשיתי את החשבון.
היו”ר שאול יהלום
רק הדלתא ו- 23%.
גבי בן-נון
במדד הזה כלולות תרופות וטרינריות, תרופות לבהמות שכל קשר ביניהן לבין סל הבריאות של מערכת הבריאות הוא מקרי לחלוטין. זאת פשוט טעות סופר. עושים שינוי, מתקנים את זה, וזה לטובת מערכת הבריאות.
היו”ר שאול יהלום
כולם רוצים את זה?
עוזי סלנט
כן. זה מכניס היגיון לחישוב.
היו”ר שאול יהלום
בר-ניר מהכללית רוצה? כן. רונן הראל ממכבי רוצה? כן. אפילו מכפיל את הסכום. שרון רוצה?
שרון ניסן
אני רוצה להתייחס לנושא, לא לתיקון הזה ספציפית.
היו”ר שאול יהלום
אתה מכיר את המסמך של טשרניחובסקי? הוא אומר, קודם כל אל תשמח כל-כך, תמיד תשמור לך מדד תרופות. עכשיו 10 שנים יצאת בסדר, אבל מי יודע מה יהיה בעוד 10 שנים. ההיגיון אומר שיהיו תרופות בפנים מפני שהן חלק מהוצאות הבריאות. לכן אתה יכול לשמוח שב- 10 השנים האחרונות אתה שוכח בריאות ושם מדד, אבל מה יהיה בעוד 10 שנים?


דבר שני, אם יש תרופות לפרות, נסדר מדד אמיתי לתרופות לבני-אדם. בעיתון רואים עכשיו שחלק מהבכירים במשק התלוננו ששינו להם את ההצמדה משכר ממוצע במשק למדד. המדד עלה ב- 5 השנים האחרונות פי שניים מהשכר הממוצע במשק. הם יאמרו שלטווח הארוך הם צריכים את השכר במשק, במקרה בשנים האחרונות עלה המדד; אבל הם רוצים להיות צמודים לשכר כי רמת החיים צמודה לשכר, ואם לכל חבריהם יעלה השכר גם הם רוצים שיעלה להם השכר כבכירים. לכן לא תשמע היום מאף אדם שצמוד לשכר שהם רוצים להיות צמודים למדד אף על פי שהם הפסידו עכשיו 5%. זה לגבי הבכירים. אנחנו נלחמים להחזיר את הביטוח הלאומי לשכר ולא למדד בשביל החלשים, כי כך צריך להיות. אתה אומר שאתה מוריד את התרופות, מפני שזה המצב, אבל לטווח הארוך פוליסת הביטוח מתקלקלת כי אתה צמוד למדד ולא למרכיב אמיתי.

חוץ מזה טשרניחובסקי מראה שבארצות-הברית התרופות עולות יותר מהר מהמדד. בישראל אנחנו יכולים לעשות מחקר למה זה שונה מארצות-הברית, כנראה אצלנו האוצר מסבסד או אנחנו נותנים יותר תרופות גנריות. הוא מציע לא לוותר על הביטוח של התרופות למרות הפיתוי, ובמקביל לבדוק אפשרות הצמדה למדד תרופות ריאלי.
גבי בן-נון
שיעור עליית התרופות בארה"ב גבוה יותר מאשר בישראל כי מנגנוני הפיקוח של קופות החולים הן אחרות. הפיקוח של המערכת הישראלית הרבה יותר טוב מאשר השוק החופשי במערכת הבריאות האמריקנית. שום מדד לא נותן פיצוי של ביטוח מלא שאפשר לקבל על עליית המחירים, אלא אם כן זה מדד המבטא את כל אחת מהתשומות של קופות החולים. יש פה מרכיבים של סיכונים. בזמנו כשהתחלתי חוק בריאות ממלכתי סברתי שצריך לתת ביטוי מלא של כל מערכת התשומות של מערכת הבריאות. זאת אומרת, אם שכר מערכת הבריאות עולה צריך לתת לזה ביטוי; אם מחיר יום אשפוז עולה צריך לתת לזה ביטוי כי אשפוז זה 50% מההוצאות, וכן הלאה.
היו”ר שאול יהלום
בדיון העקרוני אני מסכים. אנחנו לא נשכנע את האוצר, אנחנו עומדים לאשר או לא לאשר.
גבי בן-נון
השורה התחתונה היא שהאלטרנטיבה בין המשך מדד יוקר הבריאות הקודם לבין מדד יוקר הבריאות המתוקן כרגע מערכת הבריאות צריכה להעדיף את מדד יוקר הבריאות המתוקן.
היו”ר שאול יהלום
מר שוורץ, אני ביקשתי ממך ב-מ.מ.מ. לבדוק. תגיד לנו את מסקנותיך.
אליעזר שוורץ
אתמול דיברתי גם עם פרופ' טשרניחובסקי וגם עם נציג האוצר, והבנתי שיש פה ויכוח ערכי. אני לא נכנס לוויכוח הערכי, אני פשוט בדקתי את מה שביקשת. אני לקחתי את המצב הקיים של שקלול בשני הצדדים לבין המצב המוצע בתיקון שיש רק התייחסות למדד המחירים, וראיתי ששנה אחת מדד יוקר הבריאות גבוה יותר מהמצב שמוצע בתיקון. אמנם לפעמים ההבדלים לא כל-כך גדולים- -
היו”ר שאול יהלום
עשית את זה גם בסכומים או רק באחוזים?
אליעזר שוורץ
רק באחוזים.
היו”ר שאול יהלום
איך זה מצטבר?
אליעזר שוורץ
בדקתי אחד-אחד, בדקתי שנה אחת.
היו”ר שאול יהלום
נתחיל מ- 96', מה ההבדל בין שני הטורים?
אליעזר שוורץ
יש פרסומים חודשיים ושנתיים שבהם מתייחסים בדרך-כלל לנתונים של דצמבר, אבל בביטאון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקחו נתונים משוקללים של כל השנה, אז נתתי את שתי האופציות: הצד הימני זה רק ממוצע שנתי שפרסם הלמ"ס, והצד השני זה הודעות לעיתונות מדצמבר.
היו”ר שאול יהלום
מר קוגן, איך עושה האוצר כשהוא הולך לבריאות, הוא הולך על הממוצע או על דצמבר?
ראובן קוגן
הכול זה ממוצע.
אליעזר שוורץ
הטור הימני שכתוב בו "המצב הקיים", לקחתי ממנו את השקלול של 17% ושל 23% ביחס לשיעור השינוי בכל אחד מהמדדים האלה כל שנה, ואז בדקתי מה השינויים שהם תורמים לסל הבריאות; ובטור השמאלי של התיקון לקחתי רק 40% ממדד המחירים ובדקתי איך הוא תורם לעלייה בסל הבריאות אם תמיד זה מה שקבע. ראיתי שלמעט בשנת 99' – שבה יש 2.08% מול 2.29% - תמיד הוא היה גבוה יותר.
היו”ר שאול יהלום
אם עושים את ההפרש ביניהם ומחברים את הטור זה יוצא ההצטברו או ריבית דריבית.
אליעזר שוורץ
זאת שאלה שהתלבטנו לגביה הבוקר, אם נכון לעשות סיכום של ההפרשים- - -
גבי בן-נון
צריך לעשות את הסך-הכול.
היו”ר שאול יהלום
השאלה איך אתה עושה את הסך-הכול. מהו ההפרש בין הטורים?
גבי בן-נון
ריבית דריבית.
היו”ר שאול יהלום
אז כמה יצא לך?
גבי בן-נון
מדד הסיטונאים לתרופות עלה מ-96' עד 2004 ב- 6% בלבד, כאשר מדד המחירים לצרכן- -
היו”ר שאול יהלום
לא, השקלול.
גבי בן-נון
הייתה בהתחלה ירידה, ואחר-כך ירידה.
היו”ר שאול יהלום
כמה יוצא, 4%? זאת אומרת מיליארד שקל ב- 10 שנים.
רונן הראל
מיליארד רק בשנה האחרונה.
היו”ר שאול יהלום
אני רואה עכשיו איך מכבי מרוויחה.
גבי בן-נון
אם נניח שכל שנה מקבלים 100 מיליון, ברגע ש- 100 מיליון נכנס לתוך הבסיס, בשנה השנייה אתה מקבל עוד 100 מיליון, ומצטבר מיליארד.
היו”ר שאול יהלום
ברור, אבל זה תוספת של 100 מיליון לשנה.
קריאה
כל שנה.
היו”ר שאול יהלום
זה כמו שתגיד שהוספנו עכשיו לסל הבריאות 200 מיליון או הוספנו 80 מיליארד, מה זה שייך?
רונן הראל
אם סל הבריאות היה לפי מדדים היום היינו ב- 23 מיליארד, ולא ב- 22 מיליארד.
היו”ר שאול יהלום
לא. 200 זה על תוספת של שנה. חלק מ- 350 נכנס לבסיס.

זה שווה, אני מאשר את זה.

הישיבה ננעלה ב- 9:45

קוד המקור של הנתונים