ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/12/2005

הצעת חוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי תעשייה (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, הצעת חוק הגבלת מימון ממשלתי למפעלים מזהמים (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, הצעת חוק להגבלת מימון ממשלתי למפעלי תעשיה מזהמים (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

20/12/2005


הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 576

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ט כסלו, תשס"ו (20.12.2005), שעה 15:00
סדר היום
הצעת חוק התניית מענקים למפעלי תעשיה (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, של חה"כ איתן כבל ואחרים (פ/3148)
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

אליעזר כהן

אילן ליבוביץ
מוזמנים
עו"ד עדנה הראל, משרד המשפטים

עו"ד תומר מוסקוביץ, היועץ המשפטי, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרוטוקולים
אתי אפלבוים

הצעת חוק התניית מענקים למפעלי תעשיה (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, של חה"כ איתן

כבל ואחרים (פ/3148)
היו"ר אמנון כהן
אני פותח לדיון מחדש את חוק התניית מענקים למפעלי תעשייה (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, ואני מבקש אישור מחברי הכנסת לדיון מחדש.

פה אחד אנחנו מאשרים את הבקשה לדיון מחדש.

היועצת המשפטית של הוועדה הסבה את תשומת ליבי לכך שבניסוח החוק ישנם אי דיוקים.
אתי בנדלר
לאחר שעיינתי בפרוטוקול לא הייתי משוכנעת מה היו החלטות הוועדה. אני אבהיר את דברי: היום, המינהלה, לפי חוק לעידוד השקעות הון, או ועדת המחקר, לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח, רשאיות להתנות תנאים מוקדמים לכניסת אישור לתוקפו או תנאים - - -
היו"ר אמנון כהן
מה ההבדל בין זה לזה?
אתי בנדלר
כמה מילות רקע: היום, לפי שני החוקים האמורים, הסמכויות של ועדת המחקר לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח ותעשיה, או של המינהלה, לפי חוק עידוד השקעות הון, מאפשרות להתנות תנאים לצורך אישור תכנית. התנאים שהן יכולות להתנות, בהתאם לנוסח החוק, הם: או לקבוע באישור תנאים מוקדמים לכניסתו לתוקף של אישור, או תנאים בקשר לביצוע התכנית.

כאן הועלו טענות שבכלל צריך לאפשר התניית תנאים לכניסת אישור למתן אישור מלכתחילה. זאת אפשרות אחת. או תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו, או תנאים שיש לקיימם במהלך תקופה לביצוע תכנית. זה לא קשור לתכנית עצמה, אלא תנאים חיצוניים לתכנית שיש לקיימם במהלך תקופת ביצוע התכנית.

היום יש להם אפשרות או לקבוע באישור תנאים מוקדמים לעצם כניסת האישור לתוקפו, או תנאים בקשר לביצוע התכנית עצמה. מהישיבות שהיו לא הבנתי, בסופו של דבר, והפרוטוקול לא היה ברור, על איזה שלב של - - -

הבנתי שבכל מקרה הוועדה מבקשת לאפשר התנייה או קביעה בתקנות בהתייחסות לתנאים לעצם מתן האישור. השאלה היא לגבי השלבים הבאים. לכן ניסחתי כאן שתי פסקאות, הן בתיקון לחוק לעידוד השקעות הון והן בחוק לעידוד מחקר ופיקוח. לכן תיראו שיש פסקה אחת עם שתי גרסאות. הגרסה המורחבת היא הראשונה – תנאים למתן האישור, תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו, או תנאים שיש לקיימם במהלך התקופה לביצוע התכנית, שעניינם שמירה על איכות הסביבה.
אילן ליבוביץ
כשאת אומרת תנאים למתן רישוי זה או או?
אתי בנדלר
כן. זה כל אחד מאלה. הגרסה השניה היא תנאים למתן האישור, לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור. דהיינו, השר לא יוכל לקבוע תנאים שיש לבצעם במהלך התקופה לביצוע התכנית. למה אני חושבת שזה חיוני? כי יכול להיות שרוצים לאשר את ההשקעה ורוצים לומר: אבל במהלך ביצוע התכנית אתם תתקינו פילטרים, תתקינו ערובות.


זה לא מנוסח ברור, וכיוון שלשון החוק מנוסחת בצורה מסוימת, אני חושבת שכדאי להשאיר את זה בנוסח הרחב ביותר.
אילן ליבוביץ
אם זה שלושתם במצטבר, אז זה בסדר. אבל אם זה נשאר בנוסח הרחב, או או, אנחנו משאירים את זה לשיקול דעת.
אתי בנדלר
בכל מקרה יובאו התקנות. השאלה, למה אתה רוצה להסמיך אותו? מבחינה זאת אין הבדל בניסוח. אני פשוט הגעתי למסקנה ש"תנאים מוקדמים לכניסת אישור לתוקפו", זה סוג של תנאים למתן האישור. השאלה היא, אם רוצים לאפשר לשר לקבוע כללים בכל אחד מהשלבים האלה בתקנות?
עדנה הראל
חשבנו שתנאים למתן יכולים לכלול תנאים שקובעים אותם מראש. אומרים באישור שבמהלך חיי התכנית אתה תתקין פילטרים לפי הנדרש ואי קיום תנאי זה, שאתה מתחייב עליו מראש כתנאי למתן בכל עת, מתנה שיקול דעת לביטול כתב האישור. זה אומר שזה תנאים שיש לקיימים במהלך הביצוע וקבעתי אותם מראש. יכול להיות שבנוסח הרחב, אפשר גם במהלך התכנית להוסיף תנאים שיש לקיימם. ואם לא בהכרח לזה הכוונה, אפשר להישאר בנוסח הרחב ולומר: "תנאים שייקבעו באישור שיש לקיימם".
אתי בנדלר
לא הצלחתי לרדת לרמת הרזולוציה שאת רוצה. איך את מצפה שיהיה כתוב?
עדנה הראל
אני אומרת שלגבי תנאים שיש לקיימם במהלך תקופת ביצוע התכנית, יש מקום להחליט למה הכוונה. האם אלה תנאים שייקבעו מראש באישור וייאמר לגביהם שהם צריכים להתקיים במהלך ביצוע תכנית? או תנאים שאפשר להוסיף מעת לעת במהלך ביצוע תוכנית.
אתי בנדלר
לא. לזה, בכל מקרה, לא התכוונתי וייתכן שהנוסח מאפשר את זה.
עדנה הראל
נכון. ולכן אני אומרת, על מנת שלא תשיגי את זה, תאמרי: "תנאים שייקבעו באישור שיש לקיימם במהלך ביצוע התכנית". אז השאלה, האם זה לא כלול, בין כך, בתנאים למתן? זאת היתה האמירה.
תומר מוסקוביץ
הנוסח השני מחיל בדיוק כמו שהיועצת המשפטית רצתה.
אליעזר כהן
זאת בדיוק השאלה. מה לא טוב בפסקה?
אתי בנדלר
כי גם לגבי תנאים למתן האישור, ההחלטה לא היתה ברורה. בהתחלה אפשר היה להבין שמעוניינים בזה, ואחר כך היתה החלטה סותרת שאמרה - - -
לאה ורון
אי אפשר היה לדעת בבירור מה קבעה הוועדה.
עדנה הראל
האם את משוכנעת שתנאים שייקבעו באישור שיש לקיימם במהלך ביצוע התכנית, אכן כלול בתנאים למתן האישור. זאת השאלה בעצם.
אילן ליבובויץ
הנה דוגמא: אני נותן לך את האישור ובתוך האישור אני אומר שבמהלך התכנית צריך לעשות א', ב', ג' ו-ד'.
אתי בנדלר
אם כך הוועדה מחליטה שנוסחה של פסקה 1 יהיה הנוסח השני.
עדנה הראל
במשרד לאיכות הסביבה חשבו שאולי יש מקום להוסיף דינים ושיקולים. לא הספקנו לבדוק מה המשמעות. אני לא זוכרת מצב אחר - - -
אתי בנדלר
אני לא זוכרת שנתקלתי בזה. יתכן שזה לא מופיע בשום מקום בחקיקה. אני לא זוכרת דבר כזה.
תמר זוהר
הכוונה היא להשאיר בכל זאת שיקול דעת בעת ההחלטה ולא ליצור מצב שהתנאים יהיו מקובעים לפי שורה של שיקולים קבועים מראש אלא צריך להתאים את השיקולים לכל מפעל ומפעל.
ניר קדמי
מה שאנחנו עושים במסגרת חקיקה זאת, זה לומר לשרים או לשר התמ"ת: "לך ותקבע כללים, מנגנון וכו'". אנחנו אומרים שיכול להיות שבסופו של דבר השר צריך לקבוע הנחיות בהתייחס למשרד איכות הסביבה, לשיקול דעת של חברי מינהלת ההשקעות.
אתי בנדלר
אני רוצה להבהיר לכם: מדובר כאן בסעיף הסמכה לקבוע תקנות. בתקנות נקבעות הוראות כלליות לגבי כולם. בסופו של דבר האישור הוא אישור פרטני. בתקנות האלה לא נקבעים התנאים באישורים פרטניים. באישור הפרטני, ברור שעושים יישום של הכללים שנקבעו בתקנות לגבי המפעל הספציפי. זה ברור מאליו.
אילן ליבוביץ
הרי לא הולכים לקבוע לכל מפעל ספציפי מעכשיו והלאה.
אתי בנדלר
אז אני חושבת שסיכמנו. בסעיף 2 אותו דבר ובזה סיימנו. כמובן שגם בהוראת המעבר שזה מותאם למה שנקבע בסעיפים 1 ו-2. כל מה שמופיע בגופן שבכתב יד, יימחק.
אילן ליבוביץ
אנחנו מאשרים את התיקונים. מי בעד? מי נגד?


אושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25

קוד המקור של הנתונים