ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/12/2005

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 2) (גביית תשלומים בעד בחינות בגרות), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך, התרבות והספורט

21.12.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 526

מישיבת החינוך, התרבות והספורט

שהתקיימה ביום רביעי כ' בכסלו התשס"ו (21 בדצמבר 2005) בשעה 9:40
סדר היום
הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 2)(גביית תשלומים בעד בחינות בגרות),

התשס"ו-2005.
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז
מוזמנים
רחלה שיפר – מנהלת אגף בחינות, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד דורית מורג – יועצת משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד יבינה זכאי בראונר – לשכה משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט

אורית ריזל – מנהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד קובי שפירא – משרד המשפטים

יונתן רגב – רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

שמעון פרי – יו"ר ועד מנהלי ירושלים והמחוז, הסתדרות המורים

אבי קמינסקי – יו"ר אגפי החינוך, השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 2)(גביית תשלומים בעד בחינות בגרות),

התשס"ו-2005.
היו"ר אברהם פורז
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר יומנו הצעת חוק זכויות התלמיד - גביית תשלומים בעד בחינות בגרות. זאת הצעה ממשלתית. מי מסביר את ההצעה?
דורית מורג
אנחנו מביאים בפני הוועדה תיקון בחוק זכויות התלמיד, שלפיו השר יהיה רשאי לגבות תשלומים למבחנים בעד בחינות הבגרות הממשלתיות, הן למבחנים האינטרניים והן למבחנים האקסטרניים. המשרד נהג זה שנים לקבוע תשלומים לבחינות הבגרות באופן חלקי ומצומצם בלבד. המשרד ראה בתשלומים הללו לבחינות הבגרות בכלל מעין בחינות חיצוניות למערכת החינוך, וראה חשיבות לגבייה גם משום שהיא מעידה על רצינותו של התלמיד בכוונתו להשתתף בבחינות הבגרות- -
היו"ר אברהם פורז
אפשר לדעת אם החוק הזה יאושר, כמה כסף אתם גובים עבורו, כמה הוא שווה?
דורית מורג
בנושא הזה יש שני חלקים. כרגע גובים 25 שקלים.
היו"ר אברהם פורז
לא, כמה כסף יוצא למשרד החינוך מהגבייה הזאת?
רחלה שיפר
לאחרונה 38 מיליון , אבל זה מותנה במספר המועדים- -
היו"ר אברהם פורז
האם אני מבין שזה 38 מיליון ₪ לשנה?
רחלה שיפר
כן.
דורית מורג
יש לנו גם סעיף תשריר.
היו"ר אברהם פורז
זאת אומרת, רטרואקטיבי.
דורית מורג
כן. משום שיש בין היתר תביעה נגד המשרד. החקיקה באה בעקבות החלטת בית המשפט העליון שטען שמשרד החינוך לא יכול לגבות את הכספים האלה. אנחנו חשבנו שמדובר במחיר לעומת אגרה. בית המשפט העליון טען בהחלטתו שלא ניתן לגבות, אלא לפי חוק. זאת המטרה שאנחנו באים כאן לפניכם. נוסף לכך יש סעיף תשריר משום שבעקבות החלטת בית המשפט יש כנגדנו תביעה להחזיר את הכספים שכבר נגבו רטרואקטיבית 7 שנים. בלי להתייחס למעמד התביעה הזאת מדובר בהרבה מאוד כספים, כ- 250 מיליון ₪.
היו"ר אברהם פורז
אתם פוחדים שתהיה לכם תביעה לרטרואקטיביות.
דורית מורג
יש תביעה תלויה ועומדת. זה לא אומר בהכרח שאנחנו נפסיד בתביעה, אבל זה בהחלט איום, ולכן הכנסנו את הסעיף הזה לחוק.
היו"ר אברהם פורז
הואיל ואני מתנגד לחוק הזה אני מעלה אותו להצבעה. אני אציע למליאה להסיר אותו מסדר היום. מי בעד? רוב. אין מתנגדים, אין נמנעים. אנחנו נמליץ בפני המליאה להסיר את החוק.


בתקופה כזאת לא מן הראוי להטיל עומס נוסף על תלמידים בשביל 38 מיליון שקל בעוקף בג"ץ. יכולתם בתוך תקציב ענק של משרד החינוך- -
קובי שפירא
אבל זה לא עוקף בג"ץ. בג"ץ לא שלל את זה.
היו"ר אברהם פורז
אכן לא שלל. בתוך תקציב ענק של מיליארדים של משרד החינוך לא צריך להתעסק בגבייה על כל בחינה גם אם זה היה. לכן הוועדה מציעה למליאה להסיר את החוק מסדר היום.
מרב ישראלי
גם את התשריר אתה מסיר?
היו"ר אברהם פורז
הכול. הוועדה הצביעה עכשיו להמליץ בפני המליאה להסיר את החוק הזה. בפעם הבאה שידאגו שיהיה רוב בכנסת אם מעונינים להעביר חוקים כאלה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה ב- 10:45

קוד המקור של הנתונים