ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/12/2005

איחוד מכללות להוראה

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך התרבות והספורט

19.12.2005


הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 525

מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום שני, י"ח כסליו התשס"ו, (19 בדצמבר 2005), שעה 12:00
סדר היום
איחוד מכללות להוראה
נכחו
חברי הוועדה: גילה פינקלשטיין – היו"ר

זבולון אורלב

גלעד ארדן

אורי אריאל

משולם נהרי

ניסן סלומינסקי
מוזמנים
ד"ר שרה זיו – מנהלת האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך, התרבות והספורט

יהודה בדיחי – סגן מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך, התרבות והספורט

סימונה טסטה – סגנית מנהלת אגף פרוגרמות, משרד הבינוי והשיכון

בני רגב – ראש העיר לוד

הרב חיים סבן – ראש מכללת מורשת יעקב, רחובות

יחיאל גרוס – סמנכ"ל מכללת מורשת יעקב

ד"ר אביעזר וייס – ראש מכללת גבעת ושינגטון

חנה מלמד – יו"ר העמותה, מכללת אמונה ירושלים

עמוס ספראי – ראש מכללת אמונה ירושלים

ד"ר אבי לוי – ראש מכללת חמדת הדרום

אשר רביב – מנכ"ל מכללת ליפשיץ ירושלים

ליאורה מינקה – יו"ר תנועת "אמונה"

עו"ד פנחס מעוז – יועץ משפטי למכללת אמונה

ד"ר גדעון בן דרור – יועץ ועדת החינוך, הכנסת

יעל פרבר
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
רותי וייס

איחוד מכללות להוראה
היו"ר גילה פינקלשטיין
צהריים טובים לכולם, אני פותחת את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. דיברנו בעבר על איחודים של מכללות, איחוד מכללות דתיות, איחוד מכללות לא דתיות. לדוגמא, אנחנו דיברנו שאחווה תתאחד עם המכללה האקדמית אחווה גורדון ויצו בחיפה עם אוניברסיטת חיפה, לוינסקי עם סמינר הקיבוצים, אוהלו עם תל חי והחיבור היחידי ששמענו עליו שאכן נעשה זה המכללה להוראת הטכנולוגיה בתל אביב שהתאחדה עם סמינר הקיבוצים. אכן צעד מאוד חשוב שאנחנו באמת רוצים לקיים את הצעד הזה אבל בתבונה, בחוכמה.

אנחנו כרגע נמצאים ערב בחירות, לא הגיוני להתחיל להתעסק בזה כי אנחנו יודעים שהציבור מתעסק בנושאים אחרים. נאמר למכללות הלא דתיות שהן נשארות כמות שהן, לוינסקי, סמינר הקיבוצים, בית ברל, וילובן איתן וידונו איתן בנושא של האיחוד לאחר הבחירות. נשאלת השאלה מדוע מלחיצים את המכללות הדתיות וכבר נותנים להן תאריך. אני לא מדברת על המהלך, אני גם לא רוצה לדבר עכשיו על המהלך, אני רוצה חשיבה נוספת שכשם שנאמר למכללות הלא דתיות שתיעשה חשיבה מחודשת לאחר הבחירות, גם לא ללחוץ על המכללות הדתיות, נדבר על כל הנושא הזה לאחר הבחירות. זאת המסקנה אליה אני רוצה להגיע לאחר הישיבה הזאת. זה הנושא עליו אני רוצה לדבר. לא הגון עכשיו ערב בחירות לדבר על איחוד מכללות וכמובן לא הגון לעשות איפה ואיפה. אם הלא דתיות עדיין לא מתאחדות, מדוע הדתיות חייבות לקבל תאריך בלחץ ולא תהייה הרשמה, ואתן מייד חייבות להתאחד. אנחנו רוצים עוד זמן למחשבה להליך כל כך חשוב. חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה.
זבולון אורלב
כל מהלך האיחוד של המכללות הוא מהלך בלשון המעטה שנוי במחלוקת עם דעות שונות, גם במערכת המכללות, גם במערכת משרד החינוך, גם במערכת ההשכלה הגבוהה כיוון שמדובר פה באיזשהו מהלך שלא נעשתה לגביו עבודת מטה עד הסוף. עד הסוף פירושו של דבר ראייה סופית של מה אנחנו רוצים להגיע ואיך תיראה המפה בכללותה. דוח דוברת תפס את הטרמפ על העניין הזה והלבישו את האיחוד במסגרת המרוץ, מנקודת מבטי, המטורף, של להראות ביצוע איזשהן רפורמות. הכל בסדר במשרד החינוך רק יש עכשיו איזה להט בלתי נשלט לעשות רפורמה. עושים רפורמה אז גם לא בודקים את ההווה, ולצערי ההרס במשרד החינוך מתגלה היום בכל קלונו. מה שקרה בשנים האחרונות במערכת החינוך הם דברים חמורים ביותר שייקח שנים רבות לתקן אותם.

אנחנו סבורים שסוגיית האיחוד לא יכולה להתנהל תחת איומים ותחת לחץ. אומרים הסמינרים, כך אני שומע, לא תתאחדו, לא נאשר לכם רישום, לא נאשר לכם תקציב, מחזיקים אותם בכיס. אני חושב שזה מהלך מאוד מאוד לא ראוי. יש גם לכל הסיפור הזה השלכות מאוד קשות גם בהיבט רישום תלמידים. איזה תלמיד רציני יצטרף למערכת שעתידה לוט בערפל, שאף אחד לא יודע לאן זה מוביל, ששואלים הרבה שאלות ואין תשובות, שראשי המכללות חלקם לא שלמים עם המהלך הזה, חלקם כן שלמים, חלקם שלמים חלקית.

יש לזה גם תוצאות תקציביות. אני לא יודע אם נציג האוצר נמצא כאן, לא? אבל הוא יחגוג. איפה שיש מהומה במשרד החינוך קודם כל לוקחים את הכספים. הולכים לאיחוד אז אפשר כבר להוריד את הכספים. ומשרד שספג 16 או 17 קיצוצים ב-4 השנים האחרונות בקדנציה האחרונה, קרוב ל-4 מיליארד שקלים, אני חושב שזה לא יכול לעבור. אני חושב שאי אפשר גם לנצל כרגע את תקופת בין השמשות שהיא, אנחנו לא יודעים אם יבחר נתניהו ואז כנראה לימור ליבנת מחר לא תהיה שרה, כך הוא הודיע שכל השרים ידרשו להתפטר. אם הוא לא ייבחר, ייבחר סילבן, אז היא כן נשארת, אבל כולנו הולכים למערכת בחירות.

אני חושב שהחלטה אסטרטגית, ניהול מהלך כה רגיש אסטרטגית, כל כך רציני, לא יכול להתנהל במחטף בתקופת בין השמשות. צריך להבין שהחינוך הוא בנשמת הציבור הציוני דתי. על ענייני חינוך אצלנו אין מחלוקות. יכולים לחלוק על כל מיני דברים אחרים אבל המסירות לחינוך היא מכנה משותף לכל הצבעים בכיפות הסרוגות ולכל הגדלים בכיפות הסרוגות. ולכן אני אומר לאנשי משרד החינוך, הרפו כרגע מהמהלך הזה, חכו לתוצאות הבחירות. העם יאמר את דברו, יבחר שר חינוך חדש, כך אני מקווה, כדי להפסיק את הרס מערכת החינוך. שר זה או שר אחר, אינני נוקב בשמו אבל לא השרה הנוכחית. יוכל לשקול את הדברים ברצינות, לא להעמיד אותו בפני עובדות מוגמרות כדי שתוכלנה להתקבל ההחלטות הראויות והרציניות.

עכשיו אני אומר את דעתי האישית. אני אינני פוסל על הסף איחוד. יש איחוד שיכול להיות לברכה ויש איחוד שיכול להיות לקללה. יש איחוד שיכול להרוס את כל הכשרת המורים בסקטור מסוים, באזור מסוים, בשכבת גיל מסוימת, במקצועות מסוימים. ויש איחוד שיכול לבנות ולפרוח. הדברים כאן אינם שאלות של עקרונות כלליים, אלה דברים מאוד מעשיים, מאוד תכליתיים. כולנו שותפים ברצון לשדרג את מעמד המורה. כולנו מבינים שהמורה הוא חוט השדרה והוא קובע בסופו של דבר את גורלה ואת איכותה ואת רמתה של מערכת החינוך. לכן אנחנו עוסקים כאן בציפור הנפש הרגישה ביותר של החינוך והוא הכשרת המורים של החינוך הממלכתי דתי. מה עוד שאנחנו שומעים שבסקטור הממלכתי שם יש זמן. שם הדברים יותר מורכבים, שם הדברים יותר מסובכים.

לכן אני משבח את חברת הכנסת גילה פינקלשטיין שיזמה את הדיון הזה של ועדת החינוך, ורוצה להודות גם ליושב ראש הוועדה שאפשר לגילה לנהל את הישיבה הזאת, כדי שנוכל לקיים כאן דיון וועדת החינוך תוכל לקבל החלטה, ואני מקווה שמשרד החינוך ידגים את לימודי הדמוקרטיה שהוא מטיף להם וילך בנתיב של וועדת החינוך שהיא הרצון הציבורי, גם משרד החינוך ילך בנתיב זה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
תודה רבה לחבר הכנסת זבולון אורלב. אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם שבמליאה, ביום רביעי הפניתי שאילתא לשרת החינוך, איך זה שיש איפה ואיפה וסגן השרה שייצג את השרה אמר שהוא יבדוק את זה ואם אכן אין איחוד במכללות הלא דתיות, הוא מעכב את האיחוד ורק לאחר הבחירות ידונו באיחוד לגבי המכללות הדתיות.
יעל פרבר
הוא עשה את זה על דעתו.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אלה המילים של סגן השרה.
זבולון אורלב
אם שולחים אותו לייצג את המשרד מעל דוכן הכנסת אז דבריו אלה מחייבים את המשרד.
שרה זיו
אני רוצה להתחיל בכמה הערות לגבי הדברים שנאמרו. אני מקווה שהדיון שלנו הוא דיון ענייני מה טוב למכללות, מה טוב למערכת החינוך ולא השיקולים אם דוח דוברת או פעילות פוליטית אחרת, מסתיימת, מתחילה, נגמרת וכיוצא בזה. זו אני חושבת נקודת המוצא לדיון פה. ואני אוסיף לנקודת המוצא ששנים סברתי שעניין המכללות צריך לאשר אותו כמות שהוא בהיקף, אני חושבת שבנקודה של היום זו טעות מוחלטת, ואני אנסה תיכף להסביר גם מדוע.


הדבר השני שאני רוצה להפריך כאן הוא נושא האיפה והאיפה. קודם כל אני מטפלת בנושא איחוד המכללות בפועל. ואני חושבת שמעולם לא חשד בי איש שיש לי איפה ואיפה, ואם מישהו חשד אז בדרך כלל הייתה איפה לטובת המכללות הדתיות, על אף שאני אדם לא דתי. ובוודאי החרדים עוד חושבים שהם המופלים לטובה ביותר אצלי. איפה ואיפה זאת מילה פוגעת משום שלא היה דבר כזה ולא יהיה דבר כזה. הדברים נבדקים לגופו של עניין. בהחלט יכול להיות שאין איזון מבחינה מספרית אבל גם אין איזון מבחינה מספרית בין מספר המכללות הדתיות לבין חלקו של החינוך הדתי במערכת החינוך. והפיצול פה הוא הרבה יותר גדול, והמכללות הרבה יותר קטנות. איש לא מעמיד את כל התמונה. אז קודם כל איפה ואיפה אין, ומייד אתן תמונת מצב איפה אנחנו עומדים.
היו"ר גילה פינקלשטיין
נקרא לזה חוסר איזון.
שרה זיו
לא, גם לא חוסר איזון. אני אסביר תיכף למה התכוונתי. אני רוצה להפריד גם את הדיון באיחוד המכללות מהדיון הכללי על מדיניות המשרד נכשלה, הצליחה, כן הייתה טובה, לא הייתה טובה. לגופו של עניין נעלה את השאלה ואני אנסה לשכנע, איחוד המכללות מהלך נחוץ, הכרחי, לטובת מערכת ההכשרה, לטובת המכללות, לטובת מערכת החינוך.
היו"ר גילה פינקלשטיין
הייתי רוצה לפני הנושא הזה, המטרה שלנו הייתה שאת הדיון בכלל בנושא נקיים לאחר הבחירות כי זה לא הזמן המתאים.
שרה זיו
הערה נוספת שאני חייבת להגיב עליה, האמירה, חאפ לאפ היא מהקורס שלי באידיש באוניברסיטה של בר אילן, אבל היא לא חאפ לפ מבחינת העבודה שלנו. אנחנו לפחות שנתיים מטפלים בנושא של האיחוד ובפועל באיחודים הספציפיים האלה שנה וחצי. אז החאפ לאפ לא נולד היום. כמות הישיבות שהייתה לי עם כל היושבים פה סביב השולחן הזה, כל ימי חיי במשרד לא הייתה לי. נהיינו חבורה אחת וחברים, כל יום שני וחמישי טלפונים ונפגשים. לא תמיד יוצא מזה משהו אבל להגיד, חאפ לאפ, בואו לא נגיד את זה. זה לא מחטף מתחת לשולחן, בשום פנים ואופן לא. השמועות שניתן למישהו אישור שהאיחודים שלו יהיו לאחר הבחירות הן עורבא פרח. לא היה ולא נברא. כל המכללות קיבלו מכתב ממני, אלה המתאחדות, כולן, שאין לבצע אישור הרשמה לתשס"ז ללא סיכום איתנו. כל המכללות מטופלות באותה רמה של טיפול לאורך כל הדרך. עכשיו, הקצב שאפשר להגיע בכל מקום הוא שונה. צריך גם לזכור שאם מדברים ב-12 או 14 מכללות שמתאחדות והופכות ל-4 או 3, בוודאי שיש אינטרסים מוסדיים ויש אינטרסים אישיים, ויש חיובים, מגמות פרטיקולריות של כל מיני אנשים לחיוב לטובת המוסד. מאוד קשה לעגן יחד 3 יהודים במוסד אחד. גם כשיש בעיות של נכסים, בעיות של כספים, בעיות של תלמידים, דעות דתיות שונות ותפיסות דתיות שונות אצל הדתיים, ואצל החילוניים צרות אחרות. לכן, כל האמירות האלה הן לא במקומן. האמירה במקומה היא, בואו נבדוק, האם הנושא הוא נחוץ, האם הוא מטופל כראוי והאם אפשר לבצע אותו כמו שצריך. העניין של הדחייה אחרי הבחירות, לפני הבחירות היא לא רלוונטית.
היו"ר גילה פינקלשטיין
לנו היא רלוונטית מאוד. לא יודעים מי יהיה שר החינוך ומי יהיה המנכ"ל, ומה יהיה בכלל.
שרה זיו
על זה יכולה הממשלה לקבל החלטה, לא שרה זיו. מה אתם מצפים? שאני אגיד לכם שיש ועדת בחירות? אני שר? אני רוצה להסביר משהו. בעיקרון, אם אנחנו חושבים ששלוש או ארבע מכללות המתאחדות הסיכוי שלהן לשרוד את המצב הכלכלי, את הצרכים האקדמיים הנוכחיים, אפילו עוד שנה או מישהו רוצה לומר שלפחות חלק מהמכללות האלה חיות באינפוזיה את השנה הזאת, בואו נמשוך את זה הלאה ואחר כך נראה מה יהיה, אני לא בטוחה שהוא עושה למכללות האלה טוב, בכלל לא בטוחה שעושה להם טוב כשהוא מבקש את הדחייה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
הלחץ הזה ערב בחירות הוא לא הוגן.
שרה זיו
על מי לחץ?
היו"ר גילה פינקלשטיין
על המכללות. יש מכללות שרוצות באיחוד, יש מכללות שלא מעוניינות באיחוד ויכולות לשרוד יפה מאוד. אנחנו רוצים חשיבה מחדש בשיתוף שר החינוך בעתיד.
שרה זיו
אני עוד לא קיבלתי ממכללה אחת את האמירה, אני לא מוכנה להתאחד, מאחת לא. נכון שעושים כל הזמן תנועות לימין ולשמאל, מה אני אקבל, איך זה יהיה, מה יגיע לי?
היו"ר גילה פינקלשטיין
נכון, למה הלחץ? למה עכשיו ערב בחירות?
שרה זיו
לא יהיה איחוד גילה, ללא לחץ. את ראית פעם שינוי מסגרות במדינת ישראל ללא לחץ, בחייך.
היו"ר גילה פינקלשטיין
בכל זאת ערב בחירות זה לא הזמן.
שרה זיו
מה הלחץ? אם היינו שמים את לוח הזמנים בעוד שנתיים, אז בעוד שנתיים היה הדיון הזה. אם היינו שמים את לוח הזמנים לפני שנה, היום לא היה הדיון הזה. זה בדיוק מה שהיה קורה. זאת הצרה, אם אנחנו אומרים בתשס"ו זה יתבצע ולא לתשס"ז, כל הדיון הזה לא היה מתקיים היום.
זבולון אורלב
שרה, אמרת ששלחת מכתב לכל המכללות. אבל הקצב לגבי כל איחוד הוא קצב שונה. כלומר, אני מניח מכאן שיש מכללות שבגלל הקצב הן כן קיבלו אישור להתחיל את הרישום לתשס"ז.
שרה זיו
לא.
זבולון אורלב
פשוט אף אחד כרגע לא קיבל?
שרה זיו
פשוט לא.
זבולון אורלב
מי יקבל?
שרה זיו
יכול להיות שמישהו יקבל. אני לא אגיד דברים לא רציניים. אני עוד לא החלטתי מי שיקבל. זו אמירה שאני לא יודעת מאיפה נפלה עלי בכלל. אני אגיד לך מי יש סיכוי שאני אחשוב לכיוון הזה, זה אני יכולה להגיד לך. אף אחד לא קיבל אישור וההחלטה הסופית תהיה בידי המנכ"ל, השר, ביחד איתנו, בוודאי שאתה אומר לא יהיה שר, אז יהיה מנכ"ל, מישהו יחליט את זה.
זבולון אורלב
את ערה לכך שכזאת הנחייה מחלחלת למטה למועמדים להיות פרחי ההוראה ומה זה עושה להם?
שרה זיו
כרגע זה הגיע רק למנהלי המכללות, זה לא חלחל לאף אחד.
זבולון אורלב
מי אמר לך?
שרה זיו
אני אומרת לך.
זבולון אורלב
איך אני יודע על זה?
שרה זיו
מנהל שרוצה להדליף את זה לקהל היעד שלו שידליף, אין שום בעיה.
זבולון אורלב
פונים אליו, אנשים פונים אליו.
שרה זיו
פונים אליו?
זבולון אורלב
כן.
שרה זיו
תאמין לי, כל אלה שפנו למכללה היום ורצו להירשם, רשמו אותם. אני מוכנה להביא את פלט המחשב שלהם, רשמו.
זבולון אורלב
אז רשמו או לא רשמו? אני לא מבין.
שרה זיו
הם רשמו, השאלה היא אם אנחנו נקבל את הרישום שלהם. עדיין לא התחילה ההרשמה, ההרשמה מתחילה בפברואר.
זבולון אורלב
את יודעת שהרישום לא מתחיל בפברואר, הרישום הרשמי מתחיל בפברואר.
היו"ר גילה פינקלשטיין
רק המכללות הדתיות קיבלו תאריך לאיחוד. הלא דתיות אין להן תאריך. למה ההבדל? אני בדקתי.
שרה זיו
תקשיבו בבקשה. יש לנו 2 סוגי איחודים. קצת תמונה, אני חושבת שחלק מהאינפורמציה נזילה.
זבולון אורלב
יש בעיות של איחודים בציונות הדתית.
שרה זיו
רוצה עזרה? עם קצת לחץ, תאמין לי זבולון, כבר היית מאחורי זה.
זבולון אורלב
תודה. את יודעת, סיפרתי באחד המקומות, המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שראש ישיבת ההסדר הרב בלומנצוויג מירוחם, אמר לי שכל אלה שמתפלגים תמיד קוראים לעצמם איחוד. למשל בקיבוצים שהיה פילוג, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, אחרי זה הם התפלגו בתנועות אז, איחוד הקבוצות והקיבוצים. אלה שהתפלגו ממפא"י, הם אחדות העבודה. אפילו אצלנו בציונות הדתית יש האיחוד הלאומי, הם מתפלגים מאיתנו.
שרה זיו
תראו, יש לנו 2 קבוצות של מכללות מבחינת אופי האיחוד. 4 מכללות שאמורות להתאחד עם אוניברסיטה או מכללה כללית. 4 מכללות, ויצו, גורדון, אחווה ואוהלו. לדאבוני ולמגינת ליבי, כי אני חושבת שהכשרת המורים שם אינה טובה וזה אובדן. אבל אני מנסה לבנות עם המל"ג מודל של שילוב. יש הסבר למה מתאחדים איתם ולכן הקו הלך כך. למה אין שם אף מכללה דתית? תשאלו, אפשר היה לשאול למה אבי לוי לא מתאחד עם ספיר, אבי לוי היושב פה.
זבולון אורלב
הוא ממלכתי דתי.
שרה זיו
יפה, כי הוא חובש כיפה.
זבולון אורלב
לא, הוא ממלכתי דתי.
שרה זיו
כי מינהל החינוך הדתי אינו מסכים שמכללה דתית תשתלב עם מוסד כללי גם אם הוא מכללה לחינוך, חד וחלק. לכן, בהחלט יכלה להיות בקבוצה הזאת גם מכללה דתית אך מתוך עמדתו של מינהל החינוך הדתי הדבר לא היה קיים. לגבי 4 אלה, עם האיחוד עוזבות את משרד החינוך ועוברות להיות חלק מות"ת.
זבולון אורלב
לא יהיה בתשס"ז.
שרה זיו
שני דברים צריכים להיגמר על מנת שזה יקרה. אחד מודל השילוב, מה יהיה המבנה של הכשרת מורים במוסד המתאחד, שזה יחסית קל על הנייר. דבר שני, מה תהיה שיטת התקצוב, כמה כסף יקבל ות"ת ומה יהיה מעמד הסגל ביחס לארגונים שאינם מוכנים לוותר להיות ארגונים יציגים ואינם מוכנים לוותר על ההסכמים הקיבוציים. אם ועדת גרוסמן שהרכיבה השרה לא תצליח לפתור את הבעיות האלה, לא תהיה לי תשובה לארבע המכללות האלה, על אף שבכמעט כולן נבנה כבר מודל השילוב והתשתיות משותפות. אני אומרת, באותה מידה יכלה להיות שם מכללה דתית אלא במגבלה של החינוך הדתי, לכן כאן לא הייתה אפלייה בקבוצה הזאת.


בקבוצה השנייה ישנם 3 איחודים. איחוד אחד ממלכתי ושני איחודים דתיים. האיחוד הממלכתי הוא תחילה הקיבוצים והוראת הטכנולוגיה ובשינוי מהתוכנית המקורית מצטרפת לאיחוד הזה גם לוינסקי, שהאיחוד עם בית ברל לא צלח. אמורה הייתה לוינסקי להתחבר לבית ברל. והקיבוצים עם הוראת הטכנולוגיה. הזוג הזה של לוינסקי, בית ברל לא צלח, המטרה הייתה ליצור במרכז שתי מכללות מה-4 הגדולות האלה, 3 גדולות ואחת בינונית. הקיבוצים והוראת הטכנולוגיה, ברגע שנקבל את האישור הסופי מהמל"ג, יהיו מוסד אחד לשנת הלימודים תשס"ז. הם נמצאים באותו מקום של התקדמות כמעט שנמצאות המכללות הדתיות.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אבל אין בזה שום שינוי, במה זה הטכנולוגיה, המיניאטורית, זה כמו הציפורן שהוספת ליד.
שרה זיו
המכללה להוראת הטכנולוגיה היא פי 3 מחמדת דרום, זהה לאמונה או יותר ודומה לשאנן, תפסיקו עם זה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
כן, אבל היא נמצאת שם, היא במקום, מבחינת מיקום - - -
שרה זיו
גילה, לא כדאי לבטל נתונים. עניין לוינסקי שעובד כבר, גם לוינסקי קיבל את ההודעה שלתשס"ז עדיין הוא לא רושם, נכון שהאיחוד הזה התחיל מאוחר, שנה אחרי שאר האיחודים.
זבולון אורלב
והוא לא יהיה לתשס"ז.
שרה זיו
אמרתי, איפה אני מהססת, אמרתי כאן. אני רוצה להיות גלויה. שני האיחודים הבאים הם איחודים דתיים. אחד של מכללות בירושלים, אפרתה אמונה וליפשיץ, אם אמונה לא ימשיכו להתנגד.
זבולון אורלב
אמרת שאף אחד לא מתנגד.
שרה זיו
הם אומרים כן ועושים לא.
היו"ר גילה פינקלשטיין
הם רוצים עוד זמן למחשבה. זה מה שהם רוצים.
שרה זיו
הדיון שלך פה היום חיזק את הלא. ביום חמישי, השיחה הייתה מחוזקת לכן.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אני עכשיו רוצה להדגיש שהדיון שלי והמטרה שלי היא לדחות את החשיבה לאחרי הבחירות.
חנה מלמד
סליחה, ביום חמישי נאמר לי שאם הדיון הזה לא יגמר, לא יהיה רישום בשנה הבאה.
שרה זיו
הדיון עם 3 המכללות האלה נמשך למעלה משנה וחצי, עם בירור כל האפשרויות, ביררו פה, ביררו שם, קיימו אצלי כל השורה הזאת שיושבת כאן בישיבה, דיונים ללא סוף. יש לנו פה את פרופ' דב גולדברגר שלקחנו אותו כבר כמה חודשים לנהל את המשא ומתן הזה, בידיעה ברורה שזה לטובת ירושלים והחינוך הדתי בה. בנוסף לזה ישנה מכללה ירושלים, בנוסף לזה ישנו הרצוג, לא יכולות להיות בסביבת ירושלים, 5, 6, 7, מכללות בגודל כזה.
זבולון אורלב
איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה?
שרה זיו
לא יכולות להחזיק מעמד, לזה התכוונתי.
זבולון אורלב
למה לא יכולות להחזיק מעמד? איפה זה כתוב?
שרה זיו
אתה מכיר הרבה מוסדות עם גודל של 80 תלמידים בשנתון, עם תקציב כמו היום, שיחזיקו מעמד אקדמי. איפה אתה מכיר דבר כזה?
זבולון אורלב
מה קרה לתקציב? 16 הקיצוצים. אולי יבוא שר אחר וישכנע את ראש הממשלה ושר האוצר להעמיד את החינוך בראש סדרי העדיפויות ולשלש את תקציב הכשרת המורים ולהחזיר עטרה ליושנה. תראי, אם היית אומרת שהתוצרת החינוכית לא ראויה באחת מהמכללות - - -
שרה זיו
גם זה אבל למה שאני אגיד את זה?
זבולון אורלב
לא, זה צריך להיות הדיון. לא יכול להיות שהרצון לאיחוד נובע מאילוץ תקציבי של הקדנציה האומללה האחרונה והיא שמכתיבה צעדים. הדיון צריך להיות דיון פדגוגי, דיון חינוכי, דיון לגופו של דבר ומה שקורה כרגע, כל האיחוד הוא תחת להט הקיצוץ התקציבי המתהווה. זה העניין, ולכן אנחנו אומרים, זה לא עניין פוליטי, תשאירו את זה לתחילת קדנציה. אולי הממשלה החדשה תתנגד לזה ותבין את העניין.
שרה זיו
אתה תוסיף למכללת אפרתה עוד 50 תקנים, אין לה תלמידים לקלוט.
זבולון אורלב
יכול להיות שלאפרתה טוב מאוד להתאחד עם לפשיץ, יכול להיות, אני אמרתי לך, אני לא נגד איחוד, אני לא פוסל איחוד, יש מקרים שאני מחייב איחוד ואני אעשה שיחות למען איחוד. אבל לא הולכים באיזושהי שבלונה, מעתיקים את מה שמתאים בממלכתי לממלכתי דתי. הבעיות שלנו שונות, הפיזור שלנו שונה, הכיוון שלנו שונה.
שרה זיו
אני אשאל את אבי וייס, אם היה ניתן להחזיק מכללה בסדר גודל כזה אקדמית, לא ניתן.
זבולון אורלב
תשאלי אותו.
שרה זיו
הוא יודע שלא ניתן, על זה הוא עושה את המלחמות העקרוניות שלו.
זבולון אורלב
אל תעני בשמו, יש לו תשובה אחרת.
שרה זיו
אני אומרת לך, גם אם התוכניות שלו היו מאושרות, הוא לא היה מקבל תקנים יותר גדולים, אין צורך בכל כך הרבה תלמידים, אין צורך במורים בהיקף כזה.
זבולון אורלב
מי בדק?
שרה זיו
אני אומרת לך שלא צריך, לפי הלמ"ס, לפי המשרד, לפי הקליטה בעבודה.
זבולון אורלב
לפי מה שקרה בהכשרת מורים כרגע אני מבין שיש התמוטטות בנכונות הרישום להכשרת מורים. אלה הנתונים שאני יודע. אמרתם שהרישום עוד לא התחיל, איך אתם יודעים? מגיעים תלמידים, מביעים רצון, אנחנו יודעים מה קורה בכיתות י"ב, יודעים מה קורה בשירות הלאומי. מה את חושבת שהם לא משוחחים? יש לנו חשש גדול מאוד מהתמוטטות - - -
שרה זיו
ממה? מזה שנאחד את אמונה עם מוסד אחר? מזה יש התמוטטות ברישום? בחייכם. או שנאחד את גבעת ושינגטון, מזה יש התמוטטות הרישום?
זבולון אורלב
מזה שמובילים מהלכים שהם מהלכים לא מוסכמים.
שרה זיו
על מי הם לא מוסכמים?
זבולון אורלב
על הנוגעים בדבר.
שרה זיו
לעולם לא תשיג מחבר המנהלים הסכמה לאיחוד. אני אומרת לך, לא תשיג. יש שניים שלושה מנהלים שלא תשיג מהם הסכמה לעניין הזה, זאת סיבה?
זבולון אורלב
קודם כל אני מסכים איתך שלא עם כולם אפשר להסכים. אבל אני אומר שוב, הואיל ולאיחוד הזה יש גם הגיון תקציבי ולפי האמת שאני יודע מפה נובע כל העניין, לא מהאמת הפדגוגית שפתאום מישהו היה לו איזה גילוי של אליהו ופתאום התעורר באיזשהו בוקר, אלא רק מהאילוצים התקציביים, ולכן אני אומר, רבותי, זה שייך למדיניות. זה שייך למדיניות שיכולה להשתנות עוד מאה ימים, ואם היא מדיניות שיכולה להשתנות עוד מאה ימים אל תעמידו את שר החינוך הבא בעוד מאה ימים בפני עובדות שלא ניתן לשנות אותן. לא יקרה שום דבר, אפשר את הכל להוביל גם לתשס"ז. אם יהיה שר שבעוד מאה ימים יגיד, חבר'ה, תאיצו את המהלך, זאת זכותו. יהיה לו רוב פה בוועדה, יהיה לו רוב בממשלה, שיוביל את זה, אנחנו מדינה דמוקרטית.
שרה זיו
אני לא יכולה לקבל החלטות של שרים ושיקולים פוליטיים מה שר אחד ירצה ומה שר שני לא ירצה. אני יכולה לתת חוות דעת מקצועית בלבד. וחוות דעת מקצועית אומרת שקודם כל זה מהלך ארוך שעשינו, ובדקנו אותו, וניהלנו דיונים, ושכנענו, ובנינו כלים. דבר שני, הסיבה לעניין מבחינת האגף איננה תקציבית בלבד. גם החוזק האקדמי, גם היכולת לקיים התמחויות מלאות תלמידים במקצועות שונים ולא שני תלמידים בכל מקצוע - - -
זבולון אורלב
לכן אני לא דוחה על הסף.
שרה זיו
הם שיקולים מקצועיים.
היו"ר גילה פינקלשטיין
שרה, תסלחי לי, אבל אני יודעת שמכללת אמונה, ביקרתי שם, אני מכירה אותה, לא זקוקה לאינפוזיה, מצבה מצוין והיא שונה לגמרי מאפרתה, שונה לגמרי מליפשיץ. מדוע עכשיו ערב בחירות חייבים לאחד אותה?
שרה זיו
מכללה מקצועית כמו אמונה, מכשירה לשוליים של המערכת. זה לא מקצועות ה"מיין סטרים", זה לא אנגלית, זה לא מתמטיקה, זה לא תנ"ך - - -
היו"ר גילה פינקלשטיין
אבל זה מענה לציבור שלנו. במדינת ישראל יש מגוון - - -
שרה זיו
במענה לציבור אל תהיי בטוחה שמרבית התלמידים נקלטים בהוראה, מרביתם לא.
חנה מלמד
מרביתם כן.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אז זה מצב שנכון לגבי כל המכללות.
שרה זיו
מורה שהכשיר את עצמו ליסודי במתמטיקה לא יכול לעבוד אחר כך בהייטק אצל ביל גייטס. לעומת זאת מי שגמר גרפיקה גם יכול לעבוד במקום אחר. אז בואו תהיו קצת הגיוניים. מכללת אפרתה מוסד מקצועי שעלות ההכשרה בו כל כך יקרה, הוא לא יכול לעמוד במחירי תקצוב אפילו של מכללה רגילה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אז הוא מתחבר עם ליפשיץ. רשות הדיבור לליאורה מינקה, יו"ר אמונה, בבקשה.
ליאורה מינקה
אני חושבת שמה שמשותף לכל האנשים היושבים פה זו הדאגה לאיכות החינוך ולאיכות הכשרת המורים, ואני לא חושבת שיש פה כאלה שאיכות הכשרת המורים יקרה להם וכאלה שלא אכפת להם מאיכות הכשרת המורים. יש פה בהחלט, אני חושבת, חילוקי דעות על הנחת יסוד אחת, שרה, שאת אמרת, וזה שאין שינוי ללא לחץ. אני יכולה להראות לך עשרות מקרים של שינויים שמתבצעים כאשר ברור היתרון היחסי של השינוי. כאשר ברור שהשינוי מוביל לאותה מטרה של איכות השירות ושיפור בהכשרת המורים, אז אנשים הולכים למהלך הזה ועובדה, כפי שאת אומרת, שיש כאלה שהולכים לזה ביתר קלות, יש כאלה שמעוררים הרבה מאוד שאלות. אם את מקבלת את הנחת היסוד הזו שלי שהשינוי יכול להתבצע ללא לחץ - - -
שרה זיו
אני לא מקבלת את זה.
ליאורה מינקה
אוקי, אז אנחנו חלוקות על העניין הזה שהאם ברור היתרון היחסי של השינוי - - -
שרה זיו
תלוי איזה שינוי את מדברת, כל שינוי?
ליאורה מינקה
סליחה, השינוי המדובר כרגע נוגע לאיחוד של מכללות. את נתת פה איזה סטייטמנט עקרוני לגבי תהליכי שינוי שמותר לחלוק עליו ואני חולקת עליו. אני אומרת שלפחות במקרה שלנו לא הוכח לנו שבאמת בשני המימדים של שיפור איכות החינוך ושל שינויים או חיסכון בתחום הכספי, השינוי המוצע במקרה שלנו יוביל לשינוי הרצוי.
שרה זיו
איזה שינוי רצוי, תגדירי? מי קבע את השינוי?
ליאורה מינקה
סליחה, השינוי הרצוי מוגדר בוועדת דוברת, יש לכם ניירות עבודה. אנחנו באים עם ניירות שמדברים על שיפור באיכות הכשרת המורים ועל חיסכון כספי.
שרה זיו
כמה זמן לקח למכללת אמונה הקטנה להשיג את תהליך האקדמיזציה במקצועות האלה? תגידי לי? כמה את חושבת שהיא תהיה מסוגלת להגיע למסלולי MED בגודלה הזה ובכוחה האקדמי?
חנה מלמד
לא קיבלנו תקנים.
שרה זיו
לא תקבלי תקנים כי אין תקנים, לא רק מבחינה תקציבית אלא גם כי אין צורך אצלכם ביותר מכמות המכשירים הקיימים, אתם תישארו לעולם מוסד בסדר גודל כזה כי אין צורך.
חנה מלמד
איכותי.
שרה זיו
איכותי בסדר אבל הוא לא יכול להתקיים כמוסד אקדמי בתשתית של 100 סטודנטים.
ליאורה מינקה
הטענה שלי, שמה שאת מדברת על האיחוד זה איחוד פורמלי ולא איחוד איכותי ולכן האיחוד צריך להיות דיפרנציאלי ומי שרוצה ללכת שילך על איחוד, בכיף, יחד איתכם, ומי שמסתייג או רוצה לבדוק, אל תאיימו עליו, זאת דעתי.
היו"ר גילה פינקלשטיין
תודה רבה. ד"ר אביעזר וייס, מנהל מכללת ושינגטון, בבקשה.
אביעזר וייס
אני רוצה להתייחס לדברים מנקודת המוצא ששרה העלתה. אני מבקש להתייחס למקרה של 4 המכללות במרכז, אני לא מדבר על העיקרון למרות שאני חושב שהסיבה בגללה יזמתם את הדיון היא בסופו של דבר נכונה, זאת לפי דעתי עובדה ממה שאני משוחח עם ראשי המכללות. אי אפשר לקדם את נושא ועדת גרוסמן לקראת תשס"ז ואי אפשר לאחד את לוינסקי עם סמינר הקיבוצים בתשס"ז, זאת עובדה. אבל בנושא של 4 המכללות שבמרכז, אני יודע שלפחות היושבים כאן, 3 מתוך 4 ראשי המכללות, לא יכולים להשתחרר מהרגשה של בהילות ולא קיבלנו בדיוק את התשובה למה הבהילות ואני אסביר מדוע.

ישנה החלטת ממשלה לאחד את המכללות בלוד. ההחלטה הזאת לא יכולה להתבצע בתשס"ז, היא גם לא יכולה להתבצע בתשס"ח. אני לא יודע אם היא יכולה להתבצע בתשס"ט אבל הממשלה אמרה שעד 2008. לא ברור לנו למה אם כך צריך לעשות את האיחוד בשנה הבאה, ולמה אי אפשר לנוע בשני ראשים, ולהכין את כל המנגנון לקליטת המכללות הללו בלוד ב-2008 אם וכאשר, להקים את העמותות, להקים את המועצות, להקים כל מה שצריך, במקום להסתכן למועד בלתי קצוב, כי אנחנו לא יודעים מתי זה באמת יהיה לוד, במבנה רב קמפוסי, שאף אחד לא יודע איך הוא בנוי, שיוצר המון בעיות אקדמיות, שהמל"ג לא אוהב אותו, שאף אחד לא יודע בדיוק איך אוכלים את העניין הזה.


אנחנו לא השתכנענו שהצורך להקים את האיחוד הזה כבר לתשס"ז באמת יניע את האיחוד. אנחנו אף פעם לא הבענו התנגדות מתחילת התוכנית לגבי האיחוד בלוד אבל אנחנו מרגישים שכאן באמת ישנו לחץ שאנחנו בכל אופן לא הצלחנו להבין אותו, אם כבר מתקיים על זה דיון אז אנחנו חושבים שצריך לתת לזה מענה. המבנה הרב קמפוסי יכול להכשיר את כל המכללות האלה כך שאף אחת לא תגיע בסופו של דבר ללוד ומה שיישאר בסופו של דבר זה מכללת אורות במרכז ואולי מורשת יעקב תעבור ללוד עם הבנים. שאר הקמפוסים במבנה הרב קמפוסי הזה עלולים לאבד את אמון הציבור ולאט לאט להעלם מהמפה כי אף אחד באמת לא יודע היום איך אפשר לנהל דבר כזה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
תודה רבה. ראש העיר לוד, אני חייבת לציין לפני שאני שומעת את דבריך שהייתי ביום שישי בלוד ואני רוצה להחמיא לך, לא הכרתי את העיר.
בני רגב
תודה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
פגשתי שם את הגרעין התורני ומאוד מאוד נהניתי.
בני רגב
תודה, אני שמח לשמוע. אני מרגיש עכשיו הרבה יותר טוב שאני לא דתי ולא שייך למפלגה דתית. אני חילוני. אני נטו לטובת העיר לוד. אבל אני רוצה לומר לכם, אני לא מכיר, אולי בהמשך למחמאות שנתת לי, אם יש עוד ראש עיר שנותן לציבור הדתי - - -
היו"ר גילה פינקלשטיין
שמענו את זה.
בני רגב
ואני אומר וטוען, על מנת להציל את העיר הזאת, האנשים האלה שמגיעים ללוד עם הכיפות הסרוגות, הציבור הדתי, אלה החבר'ה שיצילו את העיר לוד, לא יעזור לאף אחד. אתם יודעים מה? אומרים לי לפעמים, שמע, בקצב הזה, לא תוכל להיבחר לראש עיר כי זה ציבור דתי. לא מעניין אותי כלום, לנגד עיני דבר אחד, איך להציל את העיר הזאת, לחזק את הצביון היהודי בעיר הזאת, אין מה לעשות, זו עובדה. זה עניין לאומי, עיר במרכז הארץ, ואין לכם מושג שכאשר הגיעה השמועה לאנשים שהמכללה הולכת לעבור ללוד, אני רוצה לומר לכם, אני כבר הפשרתי את הקרקע לא מהיום. אני שומע פה את העיתוי של בחירות, לא בחירות. תאמינו לי, זה היה בנפשי למעלה משנתיים, אנחנו מחכים לרגע הזה שתהיה החלטת ממשלה. הרי כל הזעם שלי וכל הכעס שלי לשרת החינוך, לראש הממשלה, לכל משרדי הממשלה, מתי כבר יאשרו לנו את התקציב. והנה, ביום ראשון שעבר התבשרנו, תאמינו לי, העיר חיה ממש חיים חדשים.


ואתם יודעים מה המשמעות של מכללה בלוד? זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. הפוליטיקה לא מעניינת אותי כרגע. אני הקמתי שכונה שאני מקווה מאוד ומאמין שתגדל ביחד עם עוד שכונה שתקום של הציבור הדתי. הפכתי שני בתי ספר חילוניים, שהיום מדברים פה למה חילוניים ולמה לא, שאני גם מול זה צריך להתמודד, לבתי ספר דתיים לילדים האלה, לחומר הנהדר הזה. נתתי מבנים של העירייה לאולפנה, שתבינו מול מה אני עומד. מול אותם החילוניים שמדברים, השמאלנים וכאלה וכאלה, כי אני רואה נטו את טובת העיר הזאת. כציוני אני רוצה להציל את העיר הזאת. ואני פונה אליכם בכל לשון של בקשה, להפריד במכללות שהזכירו אותן. הדחייה זה לא חודשיים ולא שלוש וזה לא יהיה אפילו חצי שנה, זו יכולה להיות בכייה לדורות. אנחנו את הקרקע אישרנו. יש לנו קצת מאבקים בועדת חוזים, הקרקע כבר אושרה, אין לנו בעיה, כולם הצביעו פה אחד. אנחנו מברכים על מה שהולך להיות. לכן אני פונה אליכם ומבקש. תעשו הפרדה בין אותן מכללות. תראו, מורשת יעקב, אין ויכוח על זה, היא תגיע, הרב סבן מלווה את המהלך ואני אומר את זה בצורה חד משמעית - - -
חיים סבן
נכון.
היו"ר גילה פינקלשטיין
מורשת יעקב רואה את זה כחזון, כחלום וכמה שיותר מהר.
בני רגב
ציוניים אמיתיים. נפגשתי עם חבר'ה מגוש קטיף, נפגשתי עם כל החבר'ה האלה, אמרתי להם, בואו, הציונות האמיתית זה פה בלוד, בואו, תחזקו את העיר לוד. ואני אומר לכם, בלוד כולנו נהיה שותפים ונעזוב את הנושא הפוליטי כמו שאני לא מתייחס לפוליטיקה, ותאמינו לי שיש לי הרבה ויכוחים פוליטיים, לא מעניין אותי. אני מבקש, בואו תפרידו לגבי אותן מכללות. יש מכללות שמסכימות לעבוד בלוד. אל תחסלו את זה כי הדחייה הזאת שאתם אומרים, הלחץ הפוליטי, אותי זה לא מעניין. גם לי אמרו, אז למה דווקא עכשיו, אתה הופך בתי ספר חילוניים לדתיים לפני הבחירות? אני צריך להתחשב בעניין הזה? אני רוצה את מה שטוב לעיר, שכשהילדים האלה ידעו שכשהם באים לגור בלוד, הנה יש בית ספר דתי לידם, ועוד בית ספר, והנה יש להם אולפנה. ואני עושה את זה ותאמינו לי, אני מקווה ומאמין בעזרת השם, בעוד 5 שנים, שהעיר הזאת, הצביון היהודי יתחזק דווקא על ידי החבר'ה האלה שמגיעים ומגיעים. אני אומר לכם, הגרעין התורני ואלישיב ועוד, אני נהנה לראות אותם ואני מברך על כך. לכן, תנו את הדעת לעניין הזה ואל תדחו את נושא המכללות בלוד כי אחר כך זו תהיה בכייה לדורות.
אביעזר וייס
מר רגב, מתי תקום המכללה בלוד,להערכתך?
בני רגב
גם כשאתה עומד לבנות בית, נותנים תאריך ופתאום לא עומדים בלוח הזמנים אבל הצפי הוא ב-2008. למה? אנחנו את כל ההכנות עשינו. הפשרנו את הקרקע. הכל כבר מוכן. יש לנו את כל האישורים. זה בוועדה מחוזית אני מקווה שתהיה כבר הפקדה.
שרה זיו
יש גם החלטת ממשלה על תקציב.
בני רגב
החלטת הממשלה הייתה ביום ראשון שעבר. זאת אומרת, מבחינתנו לא יהיו עיכובים. שום עיכוב לא יהיה, אנחנו נדחוף את העניין. תאמינו לי, אני כבר מקצה קרקע לעוד 500 יחידות דיור לאותם החבר'ה שיבואו ללמוד שם לתת להם את האפשרות לקרקע באפס מחירים. אנחנו מדברים על בעיה לאומית רבותי, צריך להציל את העיר הזאת, ולהציל אותה זה רק על ידי החבר'ה האלה. לצערי החילוניים לא באים, הם הולכים לשוהם, והולכים למודיעין, הם הולכים ליישובים מבוססים. אלה באים, אלה הציונים האמיתיים.
היו"ר גילה פינקלשטיין
פגשתי אותם, נהניתי מהם ואני מודה לך על היחס החם לציבור הדתי לאומי. הלוואי וכל ראשי הערים יתייחסו כמוך. יהודה בדיחי, בבקשה.
יהודה בדיחי
אסור לנו להחמיץ הזדמנות במיוחד במכללות הדתיות שהן הכי נפגעו בתשתיות הפיזיות. תלפיות אין לה קרקע מזה 50 שנה ובעוד שנתיים היא תיזרק מרחוב הזרם כי אין יותר תמיכה בשכירות. אז אם אתם רוצים, אתם סיעת המפד"ל להמשיך באותם התרגילים שעשיתם עד היום, אלו יהיו הפנים של תלפיות והיא תיסגר.
היו"ר גילה פינקלשטיין
יש פה נציג של תלפיות?
שרה זיו
אנחנו מייצגים אותו די טוב.
יהודה בדיחי
זאת הזדמנות פז, בשבוע שעבר בממונה על התקציבים סוכם ללכת ומייד לבניית שני קמפוסים כעדיפות ראשונה. קמפוס לוד וקמפוס ירושלים. גם ליפשיץ אין לו בניין, צריך להבין את זה וזאת הזדמנות - - -
שרה זיו
קיבלנו מגרש בירושלים עבור המוסד המשותף של ירושלים, זה ילך לאיבוד.
יהודה בדיחי
נכון, זה במתחם בית וגן. האוצר הולך איתנו היום להתחיל ולבנות את התקציבים החל מ-2006. זה היה הסיכום. אם נחמיץ בגלל כל מיני שיקולים פוליטיים שזה לא המקום פה, לא אנחנו אמונים, אנחנו עובדי מדינה. אנחנו אמונים לעשות מה שאומרים לנו. לקדם את הנושא. כל דחייה, ניפגש אחרי בחירות ואז נתחיל לחפש איפה הכסף. ושוב פעם יהיה, תלפיות ללא מבנה בכלל, ליפשיץ יצטרך לפנות את המקום שלו, הוא חתם על זה, אמונה נמצא באיזה קומה וחצי במיתחם, החלק השני יהיה מרכז קהילתי אבל לא כמכללה אמונה - - -
חנה מלמד
מה אתה מדבר? יש לאמונה שני מבנים.
יהודה בדיחי
אנחנו רוצים לדאוג שלמכללות הדתיות יהיו קמפוסים כדוגמת הקמפוס של לוינסקי, כדוגמת הקמפוסים שיש לאחווה ולא לחפש באיזה מבנה תעשייתי בתלפיות, וזו הזדמנות. כדי שיהיה אפשר לבנות המבנה לא יימסר למורשת אלא אך ורק לעמותה החדשה, והמבנה לא יימסר לליפשיץ אלא רק לעמותה החדשה לכן חייבים במהלך ינואר לעשות את רישום העמותה. אנחנו מסתכלים קדימה, אם לא יהיה אין מה לעשות. לא יינתנו את המגרש לסבן, זה לא יהיה. זה יהיה רק לעמותה חדשה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
תודה ליהודה בדיחי, ד"ר שרה זיו בבקשה.
שרה זיו
אני רוצה להוסיף משהו שלא פתחתי בו כדי לא ליצור את האווירה היותר עכורה. ראשית עניין צמצום המכללות דן בשאלה של סגירת מכללות. ועל הפרק עמדה סגירת מכללות. ביניהן גבעת ושינגטון, ליפשיץ - - -
היו"ר גילה פינקלשטיין
למה לסגור את גבעת ושינגטון? אני הייתי שם, מקום בלתי רגיל, אווירה נהדרת של לימודים, יש שטח, חבל על המקום של גבעת ושינגטון.
שרה זיו
אני אסביר. לחינוך הדתי יש 12 מכללות על חלק יחסי באוכלוסיה של 20 אחוז. כשהוא מתפצל גם לבנים ובנות הנפח של כל מכללה מאוד מצומצם. כבר הסברתי כמה קשה לנו. חלק מהמכללות לא יכולות להמשיך בהיקף הזה.
יהודית גידלי
כמה מכללות חילוניות יש?
שרה זיו
אין כמעט כאלה וגם לגביהן עמדה שאלה כמו אוהלו ואחווה, גם שם הייתה שאלה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אז מה הפיתרון?
שרה זיו
הוחלט על איחוד שלהן, בדיוק אותו דבר.
היו"ר גילה פינקלשטיין
ומתי יהיה האיחוד של אוהלו ואחווה?
שרה זיו
הסברתי הרי איפה יש את הבעיה של התקציב עכשיו. מה שאני מנסה לומר, אנחנו במשרד ניסינו להציל את כל המכללות הדתיות. לא לסגור אף אחת. זו הייתה המדיניות. איך מציעים את זה? אמרנו בואו נציע איחודים של מוסדות ובהזדמנות זאת נפתור כמה ציפורים במכה אחת. קודם כל נפתור את הבעיה של הגודל. נפתור את הבעיה של השטחים והמבנים על ידי תקציבים של בניה. נפתור את השאלה של יכולת לענות אקדמית לצרכים. אני אומרת לכם שיש מספר מכללות בחינוך הדתי חלקן יושבות פה, שלולא השנה נתתי להם לקלוט מתחת לתנאי קבלה ונתתי להן לפתוח תוכניות שאין להן בדרך כלל, הן לא היו פותחות את שנת הלימודים עם תלמידים. מה שאני עושה אני מצילה אותן על מנת להגיע למצב של האיחוד עם כל המכללות.


אפשר ללכת בכיוון אחר לגמרי. אני לא אלחם יותר שהחינוך הדתי צריך שלוחה בדרום. זאת הייתה מלחמה שלי על חמדת הדרום והיא גדולה והיא ניצחה. הם יעמדו כקמפוס עצמאי במוסד המשותף. אבל המגמה הייתה לסגור, אבי לוי יודע את זה. יודע את זה גם אבי וייס שזאת הייתה המגמה. אמונה הוא מוסד שהמשרד לא רצה לקבל אותו כי רק 30 אחוז מתלמידיו נקלטים בעבודה. ואני אמרתי שהחינוך הדתי צריך מוסד כזה, על אף הכל. גם אם לא כולם הולכים לעבודה, אבל אני לא צריכה מוסד כזה עם 700 תלמידים. אז הוא יישאר 100 כל ימי חייו.


מה שאנחנו רוצים, באותו קמפוס לירושלים לדוגמא, וגרו, לא זאב עם כבש, 3 מכללות, ליפשיץ, אמונה ואפרתה. אפרתה מיעוטת תלמידים, ליפשיץ מיעוט תלמידים, לליפשיץ אין מבנה, לאפרתה לא צריך כל כך הרבה, הם מוסד די חזק מבחינת יכולות תלמידים. אז על מה המהומה? על נשות אמונה? את רוצה שאני אשים על השולחן את הכל? אני אשים הכל על השולחן.
היו"ר גילה פינקלשטיין
שרה, היות ואני ישבתי איתך שעות ואני מכירה אותך, את לא אדם זר, אני יודעת את המסירות שלך ולכן בגלל שאני מכירה את המסירות אני רוצה להפריד. יש כאן שתי נקודות שמפריעות לי. שרה, אם תרשי לי.
שרה זיו
רק תשמעי עד הסוף. נקודה כזאת אומרת, המגמה שלנו הייתה הצלת המכללות האלה. השגנו מגרשים, השגנו תקציבים, נתנו מקום לכל מוסד במקום הזה, לא סגרנו מוסד קטן, אנחנו מנסים לשמור על היקפי התלמידים, לתת מענה בכל חלקי הארץ, ואז על זה אתם אומרים, בואו נדחה? מאה אחוז, נדחה, אתם תבואו בעוד שנה ותגידו, למה המוסד הזה לא מחזיק מעמד וצריך להיסגר? למה אין לנו מגרש לתלפיות? למה אין לנו מגרש לליפשיץ? שלא נבכה אחר כך. החלטה פוליטית היא לא בידי. זה בין שרים, בכנסת בממשלה. אני אומרת אל תובילו את זה.
יהודה בדיחי
זו השקעה של 100 מיליון שקל שהאוצר עומד לתת, אז רוצים לבטל את זה? אנחנו מדברים על איחוד הדרגתי. מכללה צומחת בתהליך של שנתיים שלוש, לא עכשיו חאפ לאפ להוריד את הכל.
שרה זיו
הם נשארים בקמפוסים שלהם, כולם נשארים במקומם, זה איחוד דה לוקס הפעם.
יהודה בדיחי
המנהלים ימשיכו לרכז - - -
היו"ר גילה פינקלשטיין
רגע, אמונה נשארת בקמפוס שלה?
שרה זיו
כן, בשלב זה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
מכללת גבעת ושינגטון נשארת בקמפוס שלה?
שרה זיו
כן, עד שיבנו, זה יקח שנתיים שלוש, מה קרה? עד אז יש זמן להפוך את העולם על הראש.
היו"ר גילה פינקלשטיין
שורה תחתונה אומרת שהאיחוד בתשס"ז יהיה רק במכללות הדתיות - - -
שרה זיו
מי אמר? זה סיכום לא מדויק. הקיבוצים והוראת הטכנולוגיה יתאחדו ראשונים.
היו"ר גילה פינקלשטיין
טוב זה, זה אחד ליד השני.
שרה זיו
תקחי את ליפשיץ אמונה ואפרתה, הקיבוצים גדול משלושתם ביחד.
היו"ר גילה פינקלשטיין
הקיבוצים כן אבל המכללה להוראה טכנולוגית זה מגרשים צמודים.
יהודה בדיחי
ההבדל הוא, סמינר הקיבוצים, המכללה לטכנולוגיה מתאחדים ביחד במכה אחת, כל השנתונים.
היו"ר גילה פינקלשטיין
הם גם צמודים ביחד.
שרה זיו
לוינסקי הוא 200 תלמידים, הוא יותר גדול מ-3 המכללות האלו.
היו"ר גילה פינקלשטיין
בסדר אבל המכללה להוראה טכנולוגית היא קטנטונת.
שרה זיו
היא 140 תלמידים בשנתון.
יהודה בדיחי
הם מתאחדים על כל השנתונים שלהם במכה אחת, מא' עד ד'. העמותה של המכללה לטכנולוגיה נסגרת ב-31 באוגוסט. לא כך הדברים פה. העמותות הקיימות יסגרו בתהליך הדרגתי. גם תהליך העברת הסמכויות יהיה בהדרגה. מכללה צונחת, מכללה צומחת.
שרה זיו
מי שירצה יכול לצמוח בבת אחת.
יהודה בדיחי
כי המטרה שלנו זה להשיג את תקציבי הבינוי כבר מינואר, אחרת אין לנו מאומה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
גברת חנה מלמד, בבקשה.
חנה מלמד
ראשית כל אני רוצה להודות לשרה מפני ששרה באמת הייתה לאורך כל הדרך איתנו ואני מוכרחה לומר כל הכבוד, היא רק פשוט אמרה לי, תילחמי. אז אני נלחמת - - -
שרה זיו
אבל גם אני יודעת להילחם.
חנה מלמד
הנקודה היא פשוטה מאוד. סוגרים את כל המכללות, נקודה. סוגרים את המכללות במהותן עם העמותות שלהן, הכל מתחסל ובונים חדש. בונים חדש בלוד, כל הכבוד באמת לראש העיר, אולי יש לך גם בשבילי מגרש, לא?
בני רגב
הנה אני אומר לך מראש, רק תגידי כן, אני מוצא לך מגרש, בבקשה.
חנה מלמד
אני רק רוצה לומר, הסיפור הוא לא כל כך פשוט. לסגור עמותה ולחסל סמינר זה פשוט חיסול, חיסול טוטלי ולבנות משהו חדש.
יהודה בדיחי
זה גם יהיה בעוד שנה שנתיים, אותו דבר.
חנה מלמד
אני שומעת שהנה עושים משהו לחמדת הדרום שיש לו משהו עצמאי טוטלי, גם אני רוצה להיות עצמאית בצורה כזאת.
שרה זיו
תעברי לחמדת הדרום.
חנה מלמד
תנו לנו לחשוב איך לעשות את זה.
שרה זיו
את יושבת במרכז ירושלים ורוצה לקבל פריבילגיות של פריפריה?
חנה מלמד
למה לא?
שרה זיו
זה לא הולך ביחד, או או, את צריכה להחליט מה את.
חנה מלמד
המקצועות שלי הם ייחודיים, זה אומנות, זה גרפיקה, זה תיאטרון, זה דבר שקשה מאוד לשלב אותו ביחד עם ישיבה, עם ישיבה של הרב אליהו ועוד כל מיני דברים כאלה. זה דברים לא פשוטים. ואת לא יכולה להתכחש לזה שאנחנו נפגשנו עם ליפשיץ ונפגשים עם אפרתה, אנחנו מתעניינים, אנחנו מנסים למצוא פיתרון. אבל אי אפשר לעמוד איתנו בצורה כזאת - - -
שרה זיו
שנה וחצי אנחנו מדברים ואת מחפשת פתרונות.
חנה מלמד
אז מה?
שרה זיו
כל שבוע את מדברת איתי פעמיים, מה זה? איך את אומרת שאנחנו לא מחפשים?
חנה מלמד
אני לא מטרטרת אותך פעמיים בשבוע.
שרה זיו
זה נחמד אבל זה לא ככה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
זה בנשמתה, זה חשוב לה מאוד.
שרה זיו
אבל גם לי.
חנה מלמד
יש לנו גם את הבעיה הזאת שאנחנו קשורים ליהדות ארצות הברית, רבותי, המכללה שלנו נבנתה על ידי ממשלת ארצות הברית. ואתה מר בדיחי, אל תגיד לי שזה בניין אחד. זה שני מבנים ענקיים שהם קנו כבר את הבית השלישי. אז מה אתה רוצה, שאני אקח ואני אחסל את המכללה את המכללה טוטלית? גמרנו, לא בעיה.
יהודה בדיחי
תהיו בעלי רכוש.
חנה מלמד
אבל אני אצטרף למכללות שבקושי יש להם רישום, בקושי יש להן מעמד ואני צריכה להצטרף אליהן, אז מה כל הכעס הזה? אז מה אנחנו מבקשים עוד זמן, אז אנחנו מבקשים עוד זמן למצוא את הפיתרון איך לעשות את זה. פנו אלינו מאריאל למשל לנסות להתחבר - - -
שרה זיו
אז למה אתם לא הולכים?
חנה מלמד
אז מטפלים אבל את אומרת ככה, אז מה לעשות?
היו"ר גילה פינקלשטיין
שרה, זאת הבקשה שלנו - - -
שרה זיו
באים ומספרים לי שלא דנים שנה וחצי, מה יש לדון?
חנה מלמד
אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד. אנחנו פנינו לאוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת בר אילן הייתה מוכנה בתנאי שאת תתני מכתב שאת מוכנה לשמוע על זה - - -
היו"ר גילה פינקלשטיין
שיתאחדו עם אוניברסיטת בר אילן.
חנה מלמד
אז אני אמרתי, אני לא יודעת אם אני יכולה בכלל לדבר על זה עם שרה זיו, אז בכלל לא דיברתי. עכשיו את אומרת שבחיפה יש מכללות שמנסות להתחבר עם אוניברסיטת חיפה בתוכנית מיוחדת. אולי זה יכול להיות גם רעיון בשבילנו. אז תני לנו עוד קצת זמן כדי לחשוב ולחשב איך לעשות את זה. זה לא דבר פשוט.
שרה זיו
תודיעי לי שאת יוצאת מהאיחוד של ירושלים, אל תעשי לי כל יום ככה וככה - - -
היו"ר גילה פינקלשטיין
אז תני לה לחשוב על זה.
שרה זיו
ואני אחליט מה תהיה המדיניות כלפייך.
חנה מלמד
אז את אומרת שאין רישום.
שרה זיו
אל תעכבי את כל האיחוד.
חנה מלמד
אני לא מעכבת שום דבר, לא עיכבתי את ליפשיץ ולא עיכבתי את אפרתה.
שרה זיו
מאה אחוז.
היו"ר גילה פינקלשטיין
שרה, מה שאנחנו רוצים בנושא הזה של האיחוד של ירושלים, שכשם שהמכללות האחרות להוראה עדיין לא שומעים על תאריך איחוד ועדיין יש להם זמן, השרה אמרה אחרי הבחירות, עכשיו אתם ממשיכות רגיל.
שרה זיו
אני לא יודעת מאיפה זה, גילה, אף אחד לא אמר את זה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אבל הם לא קיבלו תאריכים, רק אנחנו כבר קיבלנו תאריך.
שרה זיו
למה את אומרת, הרי מי שהוציא את התאריכים זו אני. אז איך את יכולה להגיד את זה?
היו"ר גילה פינקלשטיין
אבל הם לא קיבלו תאריכים לאיחוד.
שרה זיו
מי? כל מי שצריך להתאחד קיבל.
היו"ר גילה פינקלשטיין
מתי לוינסקי מתאחד?
שרה זיו
הוא קיבל מכתב שהוא לא יכול לרשום בינתיים לתשס"ז, כולם קיבלו את זה .
היו"ר גילה פינקלשטיין
לוינסקי קיבל מכתב כזה? סמינר הקיבוצים?
שרה זיו
כן, כולם.
היו"ר גילה פינקלשטיין
ביקור שלי במכללת אמונה, דבר מאוד מרגש. באמת, אין לזה אח ורע במדינת ישראל. זו מכללה מיוחדת במינה.
שרה זיו
יש אחים ורעים, כל המכללות לחינוך מאוד טובות. אני מסכימה איתך שעשו עליהם עליהום שלא בדין. אבל אני פועלת מתוך מקצועיות שהמכללות הקטנות, ובעיקר הדתיות, לטובתן האיחוד הזה, ולא יגרע מהיכולת של החינוך הדתי להכשיר במקצועות האלה, כשאמונה תהיה חלק ממוסד גדול וחזק, שיהיה בית ספר לעיצוב וגרפיקה והכשרת מורים של החינוך הדתי. אלוהים אדירים.
היו"ר גילה פינקלשטיין
כן, אבל ההנהלה של המכללה חושבת אחרת, הם רוצים עוד זמן.
שרה זיו
לנו אין שיקולים פוליטיים כמו פה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
לא, אין לה שיקולים פוליטיים, הן לא פוליטיות, אני מאוד מצטערת.
שרה זיו
מה זה? זה שיקול פדגוגי?
חנה מלמד
זה בהחלט שיקול פדגוגי לאן להצטרף ולמי להצטרף.
שרה זיו
נשות אמונה זה שיקול פוליטי, תפסיקו עם זה.
ליאורה מינקה
שרה, אני באמת חושבת - - -
שרה זיו
אבל לטובתן.
ליאורה מינקה
סליחה שרה, אנחנו מתייחסים מדי ברצינות לנושא הזה ואמרתי לך, וזו לא פגישה ראשונה, שהנושא של הכשרת מורים חשוב לנו, גם אני חושבת שיש בעיה עם מוסדות קטנים. אנחנו מדברים ברצינות ואנחנו אומרים אנחנו בודקים אופציות ואנחנו רוצים לבדוק אופציות. לך שנה וחצי נראית המון זמן - - -
שרה זיו
את לא יכולה לקבל החלטה על שינוי ולהגיד, אני בודקת שלוש שנים מה אני אעשה.
ליאורה מינקה
אני לא בודקת את זה בתנאים נוחים לבדיקה.
שרה זיו
מה הם תנאים נוחים לבדיקה?
ליאורה מינקה
כשנאמר לנו אמירות כמו, לא תקבלו אפשרות לרשום, אלה הן לא בדיקות מקצועיות, אני נורא מצטערת.
שרה זיו
לפני שנה וחצי קיבלתם את האור הירוק לבדוק. הלכתם לבדוק ללא לחץ, השגנו מהשרה שנה אורכה. הלכתם לבדוק בבגט, הלכתם לבדוק בהרצוג, הלכתם לבדוק בבר אילן וחזרתם למאורה הקטנה אצלנו ואמרתם אנחנו נלך איתם. אמרנו לכם גם פיתרון לגבי נשות אמונה, אמרנו יהיה כאן בניין שיהיה קרוי על שם נשים מיסודה של אמונה. והתקציב שנשות אמונה תיתנה יהיה סגור לפלח הזה של המוסד, עשינו את כל השמיניות באוויר.
ליאורה מינקה
אני חולקת לפרוטוקול שהשיקולים שלכם מקצועיים ושלנו הם פוליטיים. אני פשוט חולקת על האמירה ואני חושבת שאת צריכה לחזור בה ממך מהאמירה הזאת, כי זאת לא אמירה נכונה, זה הכל. פה יש מקצועיות ולא פוליטיקה, לא זה המצב.
היו"ר גילה פינקלשטיין
שרה, אני תיכף אחזור חזרה לנושא הזה. אני רוצה לדבר בקשר לנושא של לוד. מאחר והייתי ביום שישי בלוד, נפגשתי עם הגרעין התורני שכל כך הולם על המכללה הזאת ומאוד התרשמתי מהחבר'ה הצעירים האלה ואני יודעת שהרב סבן שאנחנו חברים מאוד טובים, מחכה לדקה שתוקם המכללה הזאת, ועם ראש עיר כזה באמת אנחנו מחכים ורוצים שתהיה מכללה כזאת ומחכים לרגע ותענוג לעבוד איתו עם הרצון שלו והיחס שלו לציבור הדתי לאומי - - -
חיים סבן
מכללה וישיבת הסדר.
היו"ר גילה פינקלשטיין
ואני עוד בטוחה שתוקם שם ממלכה אמיתית לציבור הדתי לאומי ותהיה נהירה לעיר לוד. נשאלת השאלה, יושב פה ד"ר אביעזר וייס, שיש לו באמת שטח עצום, ביקרתי במכללת ושינגטון ואני עוד לא ראיתי בכלל מכללה עם שטחים עצומים כאלה, משטחים ענקיים, נשאלת השאלה, מדוע אי אפשר מכללת ושינגטון, כמו שיש חמדת הדרום, מכללה עצמאית בפני עצמה, כי יש לה את השטח, יש לה את המיקום, למה אי אפשר גם אותם להפריד? יש להם את הספורט, יש להם את האפשרות להישאר כמכללה עצמאית בעיקר אם ההנהלה שם לא מעוניינת באיחוד הזה, שאר ההנהלות כן מעוניינות ואני עצמי מעוניינת במכללה הזאת, אני מחכה לרגע, אני אעזור להם לבנות את המכללה הזאת. יש שם את ראש העיר שיש לו את מלוא הכישורים והרצון והמשאבים ויש שם את הצעירים שרוצים. אבל פה יש לנו את מכללת גבעת ושינגטון - - -
שרה זיו
אני מוכנה לענות. קודם כל כדי לעשות מכללה חזקה בלוד צריך להפסיק לפצל בעורף של המכללה הזאת לעוד מכללות קטנות מסביב. אין לחינוך הדתי עורף של 100 אחוז עם ישראל. 20 אחוז, 15 אחוז, 25 אחוז, לא יודעת להגיד בדיוק כמה. או שיוצרים מספר קטן יותר של מכללות גדולות וחזקות או שיוצרים פיצול של מכללות קטנות וחלשות. אם אנחנו מצליחים ליצור מכללות יותר גדולות וחזקות תוך שמירת מענה גיאוגרפי כלומר שבדרום, בצפון, במרכז ובירושלים יש מענה לחינוך הדתי, ובא לציון גואל. אם אנחנו ממשיכים שבירושלים יהיו 6, 7 מכללות, שכל אחת נאבקת בשנייה ונאבקת על חייה, במרכז יהיו 4, 5 מכללות שכל אחת נאבקת על חייה, בדרום תהיה מכללה אחת אבל שכל אחד יגיד, קטנה ואין לה תלמידים, גם אותה בואו נסגור, בחינוך הדתי הם אומרים את זה, לא אני אומרת את זה. ויודע אבי לוי שאני מגדולי מציליו, אז אתם יכולים להמשיך בקו הזה. אני רוצה שלכם יהיה בלוד את הקיבוצים של החינוך הדתי אבל אם יהיה על יד לוד את אורות, את הגבעה, ועוד שניים שלושה שיתחשק להם להיות לבד כי יש להם דיעה עצמאית, אז לא יהיה לכם כלום. הקרב עם אורות עוד לא התחיל. אז צריכים להחליט מה רוצים גילה, האם החינוך הדתי זהו הקו של לוד או לא הקו.
היו"ר גילה פינקלשטיין
את יודעת שאני מאוד רוצה את המכללה בלוד כי אני רציתי את החומר האנושי שיש שם.
יהודה בדיחי
בלוד לא יבנה הקמפוס אם לא יהיה איחוד בין 3 המוסדות.
שרה זיו
בואי נלך עוד לגבעה, שאלת על הגבעה, נימוק אחד. היא נוגסת באפשרות להקים מוסד גדול. דבר שני, השטח של הגבעה איננו השטח של המכללה, הוא שטח של עמותת הכפר, יש שם הרבה מוסדות נוספים לחינוך הדתי והם ימשיכו להתקיים גם בעתיד. גם החינוך הגופני ימשיך להתקיים שם ואפשר יהיה להוסיף שם גם דברים נוספים.
היו"ר גילה פינקלשטיין
את זה לא שמעתי קודם.
שרה זיו
נקודה שלישית, בגבעה היום, ולא באשמת המנהל הנוכחי שהוא בעיני מהמנהלים הראויים ביותר, לא באשמתו, יש היום מיעוט תלמידים ולא מהטובים ביותר.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אני אגיד לך למה, הם פיתחו עוד נושאים ולא אישרו להם את זה.
שרה זיו
את עוד לא יודעת כמה זמן זה יקח והמלחמה במל"ג לא נגמרה - - -
היו"ר גילה פינקלשטיין
אם היו מאשרים להם את התוכניות הם היו מתקדמים קדימה.
שרה זיו
מי אמר לך? אין תקנים ולא צריך. אם אני צריכה להוסיף לו 50 תקנים, אני אקח אותם מתלפיות. את צריכה לדעת את זה. אז תדעו שזה לא כל כך פשוט לבוא ולצעוק עלי.
אביעזר וייס
אז איך תהיה מכללה גדולה אם אין תקנים?
שרה זיו
יש לך שם 500 תקנים, יש לך מכללה גדולה.
אביעזר וייס
לא, אני שואל בכלל, איך בלוד תהיה מכללה גדולה אם אין תקנים?
שרה זיו
יותר ממה שהסברתי אני לא יכולה להסביר, מה אני יכולה לעשות?
היו"ר גילה פינקלשטיין
שרה, יש לי שאלה אלייך, כי אנחנו צריכים כבר לסיים. מאחר ואני מכירה ויודעת את המסירות שלך לנושא הזה, שבנפשך הנושא של המכללות - - -
שרה זיו
נכון.
היו"ר גילה פינקלשטיין
יש לי איזו תחושה של חוסר איזון באמת. בסוף ינואר מתחילים לרשום למכללות. זה ייקח עוד הרבה זמן - - -
שרה זיו
אפשר היה לעשות את זה כבר באוקטובר. אם חנה הייתה מסכימה באוקטובר. אם חנה הייתה מסכימה באוקטובר כבר היינו עם עמותה ביד.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אבל חנה רוצה עוד זמן לחשוב.
שרה זיו
אבל גם בינואר הבא נהיה באותו מצב.
ליאורה מינקה
גילה, לי יצאה תובנה היום מכל הישיבה הזאת, צריכים אותנו כדי לבנות לליפשיץ כי אחרת אין להם איחוד מכללות, תאמיני לי שהיום הבנתי המון דברים שלא הבנתי עד היום.
שרה זיו
תאמיני לי שלולא זה היינו מצרפים לקבוצה הזאת מישהו אחר - - -
ליאורה מינקה
עכשיו הבנתי איפה הבשר תותחים שלנו. אבל שרה, אני יודעת שהתמיכה שלך היא אמיתית. אני יודעת את זה ואני חושבת שיש פה מהלך שהוא כרגע כנראה יותר גדול גם ממך וגם מאיתנו.
היו"ר גילה פינקלשטיין
הרב סבן, תראה, אנחנו מבינים את איכותה של המכללה הזאת שתוקם בלוד ורוצים שהיא תוקם כמה שיותר מהר, את זה אנחנו מבינים.
שרה זיו
אבל איך מקימים אותה בלי איחוד מכללות?
חיים סבן
סליחה, אבל זה חידוש בשבילי שפתאום בלי גבעת ושינגטון אין איחוד.
שרה זיו
אני לא אמרתי.
חיים סבן
זה הוא אמר, מר בדיחי.
יהודה בדיחי
אני אומר מפורשות, או שהגבעה נסגרת או - - -
היו"ר גילה פינקלשטיין
תקשיבו בבקשה אלי כי אני רוצה להגיע לסיכום. הסיכום שלי הוא כזה. אני פונה למשרד החינוך ומבקשת לעשות חשיבה מחודשת בקשר להרשמה. לא יכול להיות שהמכללות הלא דתיות רושמות כרגיל - - -
שרה זיו
שוב חזרנו לזה?
היו"ר גילה פינקלשטיין
והמכללות הדתיות אומרים להן בסוף ינואר שיש הרשמה, אתם יותר לא רושמים. יש עוד שנה, תנו להם לרשום, אי אפשר לפגוע בהרשמה, זה הרי פגיעה בציבור הדתי. זאת הבקשה, זאת המסקנה.
יהודה בדיחי
אם אין מעצורים זה לא יילך.
שרה זיו
המעצור במכללות הכלליות נובע מגורמים חיצוניים למכללות. הן כולן רוצות להתאחד, המל"ג לא נותן תשובה. המשרד לא נותן תקציב, האוצר לא נותן תקציב. במקרה של שני המקומות האלה, אין שום מגבלה חוץ מהמכללות עצמן ששמות את המקל בגלגלים. אז צריך להבחין שזה שתי סיטואציות.
יהודה בדיחי
ולא אמרנו במכה אחת, רק בהדרגה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
כן, אבל אי אפשר לפגוע במכללות האלה, צריך לאפשר להן עוד השנה הזאת הרשמה רגילה וחשיבה מחודשת. אנחנו לפני בחירות, לחשוב שוב. לא למנוע בסוף ינואר את ההרשמה.
ניסן סלומינסקי
קודם כל את לוד כולם רוצים, צריכים לקדם אותה כמה שיותר מהר.
שרה זיו
אז איך?
ניסן סלומינסקי
הרי כולנו מסכימים כך הבנתי, שאם גבעת ושינגטון הולכת או לא הולכת לשם, זה לא פוגע בפרוייקט הזה בכלל. צריכים לדון מה קורה עם גבעת ושינגטון.
יהודה בדיחי
זה קובע כי צריכים - -- -
ניסן סלומינסקי
יהודה, אתה הרי אמרת שבגבעה אין הרבה תלמידים.
יהודה בדיחי
פתאום גבעת ושינגטון היא כן חשובה, היא גדולה מספיק - - -
ניסן סלומינסקי
אני הבנתי מכם כיושב מהצד שגבעת ושינגטון היא קטנה ויש עליה דיון מה לעשות אם כן או לא. זה לא פוגע בפרוייקט של לוד. פשוט נעשה את העבודה כדי להתקדם. לוד תקום וכמה שיותר מהר, נקודה. אם הגבעה תלך לשם או לא זה לא פוגע. יש דיון נוסף מה יהיה דינה של הגבעה אם היא לא תרצה להצטרף. אם הגבעה תיסגר או לא זה סיפור נפרד. את זה הבנתי רק מהדברים שלכם לא מידע לפני כן. לוד קיימת בזכות עצמה בלי קשר לגבעה, היא צריכה להתקדם, נקודה. בוא נתחיל מכאן, על מה יש ויכוח על מה אין. אם גבעת ושינגטון תצטרף ללוד זה מצוין. אם היא לא מצטרפת, מבחינתכם יהיה דיון האם יש לה זכות קיום או שסוגרים אותה. זה כבר דיון נפרד, לא קשור ללוד כרגע. לוד תרוץ כמה שיותר מהר.
שרה זיו
ואם תהיה החלטה לסגור את ושינגטון, אתה תקיים פה עוד דיון בכנסת?
ניסן סלומינסקי
אבל אני מדבר כרגע על לוד, תעזבי אותי עכשיו.
היו"ר גילה פינקלשטיין
נתעצם.
ניסן סלומינסקי
גבעת ושינגטון לא תישאר עצמאית, היא תחליט בסוף או להיכנס ללוד או תצטרף למשהו אחר.
שרה זיו
עד שהיא תחליט אין לנו תקציבים לזה.
היו"ר גילה פינקלשטיין
אבל אי אפשר לפגוע בהרשמה. אי אפשר לעצור את ההרשמה כשבשאר המכללות ההרשמה נמשכת. אנחנו לא יכולים להשלים עם מצב כזה.
שרה זיו
אני רק אומרת שלפי תנאי הקבלה בשנה הבאה הוא לא פותח.
ניסן סלומינסקי
שרה, אתם תחזרו כל הזמן על כך ולא תתקדמו וחבל. בוא נעשה את ההפרדה על מה יש הסכמה ועל מה אין הסכמה ואפשר להתקדם. בואו נקבל מבחינת ההחלטות, לוד רצה כמה שיותר מהר ויש התחייבות להחלטת ממשלה, נקודה. גבעת ושינגטון, הדרישה מבחינתכם שהיא תצטרף כי אחרת אין לזה זכות קיום. אם היא תצטרף אליהם, מצוין, אם לא, היא תצטרך להחליט מה היא עושה, להיסגר או להצטרף לגוש אחר. גם נקודה, בסדר.

עכשיו, באגף הזה של ירושלים, כולם רוצים להתאחד למקום אחד, את רואה שבאמונה יש התנגדות ואני מבין את הסיבות שלהם. זה לא צריך לפגוע באיחוד של ליפשיץ וכל האחרים. תעזבי את האיחוד ההוא, תני להם את הזמן לעכל את זה ולהיות או עצמאים או ללכת עם משהו אחר. תני להם את זה. זה לא פוגע בדבר הזה. בואו נלך על המוסכם, נרוץ על הדברים ותשאירו את הקטנים שלא משנים כלום אבל תני להם את הזמן שלהם. תלכי על זה ואת יכולה לרוץ והכל ירוץ טוב. ושר החינוך שלנו שיהיה בקדנציה הבאה יעזור לך מאוד.
שרה זיו
תאמין לי שהוא הראשון שיהפוך את הקערה הזאת שאמרת על פיה.
ניסן סלומינסקי
יכול להיות. תראי, יושב כאן צוות מעולה שהוא מאוד אחראי ואם הוא ישתכנע שאת צודקת, הוא ילך על זה, ואם לא, הוא יציע אלטרנטיבה אחרת. תני לו טיפה את הזמן. אבל לוד מתקיים ורץ בכל הכוח.
היו"ר גילה פינקלשטיין
הסיכום שלנו הוא כזה שאנחנו מאחלים למכללת לוד הצלחה ורוצים בהצלחתה ובנייתה המהירה. דבר שני, אנחנו מבקשים חשיבה מחודשת על זה שההרשמה בגבעת ושינגטון ובאמונה בינואר, בסוף ינואר כשמתקיימת הרשמה לכל המכללות, תימשך ההרשמה בשתי המכללות האלה. לא יתכן לפגוע בציבור הדתי לאומי, ואת שרה, חשוב לך הציבור שלנו, את אוהבת אותנו. אנחנו מבקשים התחשבות ולהמשיך את הקיים. שרה, חשיבה מחודשת, שהמנהלים פה יצאו בהרגשה טובה שלא עוצרים להם את ההרשמה בסוף ינואר, תודה רבה שרה, ידעתי ששרה לא תאכזב. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20

קוד המקור של הנתונים