ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/12/2005

תקנות התעבורה (תיקון מס'....), התשס"ו-2005 בדבר סמכויות עובדי מע"צ

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

20/12/2005


הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 572

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ט כסלו, תשס"ו (20 בדצמבר 2005) שעה 10:50
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס'....), התשס"ו-2005 בדבר סמכויות עובדי מע"צ.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

דוד טל
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני, לשכה משפטית, משרד התחבורה

יוסי בן אהרון, מנהל אגף בטיחות, מע"צ – החברה הלאומית לדרכים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרוטוקולים
אתי אפלבוים

תקנות התעבורה (תיקון מס'....), התשס"ו-2005 בדבר סמכויות עובדי מע"צ
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון בנושא: תקנות התעבורה (תיקון מס'...) התשס"ו-2005 בדבר סמכויות עובדי מע"צ. במה מדובר?
חוה ראובני
לפי תקנה 23(1)(א) לתקנות התעבורה, עובר דרך חייב לציית להוראות שנותן עובד מע"צ במדים, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מתבצעת עבודה. מע"צ מוזכרת, באותה תקנה, כמחלקת עבודות ציבוריות במשרד התחבורה. אבל מה לעשות שכבר אין כזאת חיה? במקום זה יש לנו: מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ. בסך הכל רוצים להחליף את התיאור של מע"צ.
היו"ר אמנון כהן
בוודאי יש עוד נושאים שצריך להתאים לגוף החדש. אולי תעשו רביזיה ותראו מה קיים או לא קיים. שלא תבואו לפה כל יומיים.
חוה ראובני
זה בחוקים אחרים לגמרי.
היו"ר אמנון כהן
אז תביאו את כולם.
חוה ראובני
מן הסתם הם יבואו.
היו"ר אמנון כהן
רציתי להעביר אותן כיו"ר הוועדה.
חוה ראובני
אני מקווה שגם בעתיד תהיה יו"ר הוועדה.


"בתקנה 23(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בפסקה (1א), במקום "מחלקת עבודות ציבוריות במשרד התחבורה", יבוא "מעצ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ".
דוד טל
שאלה משפטית: כפי שאמר היו"ר, אני מניח שמע"צ מופיעה בעוד הרבה חוקים אחרים. האם החוק ההוא תקף? או שהוא תקף רק ליישות משפטית בשם מע"צ? היות והיום היא החברה הלאומית לדרכים, אז מישהו יטען מחר שחוק א' ב' ג' לא מדבר על החברה הלאומית.
היו"ר אמנון כהן
הם עובדים על זה.
חוה ראובני
כל חקיקה שמפנה למע"צ בשמה הקודם, חייב תיקון. יש הרבה מקומות שמע"צ קיבלה סמכויות ותפקידים ואליהם החקיקה דווקא מפנה.
דוד טל
עד שתתקנו את כל זה, החוק לא יתפוס.
חוה ראובני
פורמלית לא, אבל אני לא בטוחה כמה כאלה יש.
היו"ר אמנון כהן
עד שלא תתקנו את זה, לא נאשר גם את התקנות האלה.
חוה ראובני
מה יעשו עכשיו? עושים עבודה בכביש ורוצים- - -
היו"ר אמנון כהן
טוב, התקנות אושרו פה אחד. תצאו לדרך.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים