ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/12/2005

תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

19.12.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 565

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ח בכסלו התשס"ו (19 בדצמבר, 2005), שעה: 09:30
סדר היום
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2005
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

דוד טל

אליעזר כהן
מוזמנים
יגאל לוי – מנהל אגף הדואר, משרד התקשורת

עו"ד ברוריה מנדלסון – לשכה משפטית, משרד התקשורת

אבי אזוז – רכז בכיר רגולציה, משרד התקשורת

עו"ד פרלי שר – לשכה משפטית, רשות הדואר

שלום שטרן – כלכלן ראשי, רשות הדואר
ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה: שושנה מקובר

תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2005
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, אני פותח את הדיון של ועדת הכלכלה. הנושא הוא: תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2005.

שוב הוראת שעה – משנת 2003 כל הזמן הוראת שעה, וזה לא מסתיים. אבקש שתסבירו לנו מדוע יש צורך בהוראת שעה פעם נוספת. בפעם האחרונה הבטחתם שזו הפעם האחרונה, ואישרתי אותה לחצי שנה.
ברוריה מנדלסון
שר התקשורת, ראש הממשלה ושר האוצר, חתמו לפני כשבוע, ב-7 בדצמבר, על צו, הקובע שפרק ד' לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 ייכנס לתוקף ב-1 במרץ. פרק ד' למעשה מקים את חברת הדואר, ורשות הדואר תהפוך לחברה. ב-1 במרץ אנחנו נבוא עם תעריפים חדשים, המתחייבים מהפיכת רשות הדואר לחברה.
היו"ר אמנון כהן
לאן תבואו?
ברוריה מנדלסון
זה מחולק. אנחנו נפעל לפי החוק. חלק מהתקנות טעונות אישור הוועדה - - -
אתי בנדלר
עו"ד מנדלסון, אבקש שתרחיבי מעט את דברייך בקשר לתקנות המתחייבות החל ב-1 במרץ, ואיך החלוקה – מה יובא, ולאן. ב-1 במרץ צריכים להכנס לתוקף תעריפים חדשים, שגם אותם צריך לאשר.
היו"ר אמנון כהן
עכשיו אני לא מאשר - - - למה הכוונה ב-22 מיליוני ש"ח?
ברוריה מנדלסון
אם הוועדה לא תאשר את התקנות הנוכחיות, אנחנו נחזור אחורנית לתקנות של שנת 2002, והמשמעות היא ירידה בתעריפים והפסד לרשות של כ-22 מיליוני ש"ח בשנה.
דוד טל
עבור מה התשלומים הללו?
ברוריה מנדלסון
שירותי הדואר.
דוד טל
כל שירותי הדואר, או שירות מסוים בדואר?
פרלי שר
שמנויים בתוספת.
אתי בנדלר
כל הבסיסיים.
ברוריה מנדלסון
רשימת השירותים מופיעה כאן. חלק מהשירותים לא טעונים את אישור הוועדה, וחלק מהשירותים כן טעונים. השירותים הכספיים – מה שהיום הוא בנק הדואר – טעונים את אישור הוועדה, והשאר לא, אלא את אישור שני השרים.
היו"ר אמנון כהן
כלומר, בכל מקרה תצטרכו לבוא ולקבל אחר כך על העלאות או על עדכונים חדשים?
ברוריה מנדלסון
כן.
אתי בנדלר
לא, אבקש שתבהירי שוב את דברייך.
ברוריה מנדלסון
לבקשתה של היועצת המשפטית, אני מבהירה: השירותים הרגילים, במרכאות, של הדואר לא טעונים אישור הוועדה. תעריפי השירותים הכספיים כן יצטרכו את אישור הוועדה.
אתי בנדלר
השירותים הכספיים שבוצעו עד כה על ידי בנק הדואר הם השירותים שיהיו טעונים את אישור הוועדה.
ברוריה מנדלסון
כן, התעריפים שלהם.
היו"ר אמנון כהן
אם כן, אתם מבקשים הארכה לחודשיים נוספים – ינואר ופברואר – ובחודש מרץ ייכנס צו חדש. הדואר כבר יהיה רשות?
ברוריה מנדלסון
היא תהפוך לחברה בע"מ. היום היא רשות סטוטורית. התקנות האלה תתבטלנה - - -
קריאה
יש כבר מנכ"ל לחברה?
היו"ר אמנון כהן
אדוני היושב ראש, נשאלה כאן שאלה טובה – האם יש כבר מנכ"ל לחברה, ועדיין אין.
היו"ר אמנון כהן
יש מנכ"ל.
דוד טל
מי המנכ"ל?
לאה ורון
המנכ"ל של הרשות.
דוד טל
האם הוא הופך אוטומטית למנכ"ל החברה?
פרלי שר
לא אוטומטית - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל הבנתי שלפני הבחירות לא ממנים אף אחד.
פרלי שר
זה לא אותו דירקטריון. קודם היתה מועצת רשות הדואר, ועכשיו זה יהיה דירקטריון חברת הדואר - - -
קריאה
אז יכול להיות שייבחר מנכ"ל אחר לגמרי.
פרלי שר
יכול להיות. למיטב ידיעתי, זה אותו מנכ"ל.
היו"ר אמנון כהן
מה קורה עם הוועדה הציבורית, שהחלה לפעול בנובמבר 2004?
פרלי שר
אבקש שאבי מאגף הכלכלה יסביר את הדברים.
היו"ר אמנון כהן
אבקש לקבל הסבר לגבי הוועדה – מיהם החברים, מהם היעדים, מה הם אמורים לגבש ולהביא אלינו.
אבי אזוז
שמי אבי אזוז, אגף הכלכלה במשרד התקשורת. אני מזכיר הוועדה. הוועדה אכן התחילה להתכנס בנובמבר 2004. היא יושבת על המדוכה קצת יותר משנה. תפקידה הוא להמליץ לשרים על מבנה ועל מערך תעריפים חדש לחברת הדואר או לרשות הדואר – זה בלתי תלוי ברשות או בחברה. מערך תעריפים כזה שיאפשר לחברה גם להתחרות וגם ואיתנות פיננסית.ג
היו"ר אמנון כהן
איפה זה עומד? הגישו טיוטה?
אבי אזוז
אנחנו נמצאים כרגע בשלב הסופי של הישיבות. כבר יש מספרים שרצים--
היו"ר אמנון כהן
כי בחודש מרץ כבר תקום הרשות החדשה.
אבי אזוז
כוונתנו היא שהחברה תקום לאחר שהוועדה כבר הגישה את המלצותיה. אנחנו מקווים שב-1 במרץ החברה תקום לאחר שהוועדה כבר נתנה לה תעריפים חדשים.
היו"ר אמנון כהן
התעריפים החדשים אמורים להגיע אלינו קודם?
ברוריה מנדלסון
השירותים הכספיים אמורים להגיע לוועדה - - -
לאה ורון
השאלה היא מתי תוכל ועדת הכלכלה לקבל את הדוח של הוועדה, שאתה הוא המזכיר שלה, כך שחברי הכנסת יוכלו לעיין בדוח. כמובן, בטרם תעבירו את הבקשה לאישור צווים חדשים או תקנות חדשות.
אבי אזוז
כוונתנו לצאת עם מספרים כבר בשבועות הקרובים.
היו"ר אמנון כהן
מהו ההליך לאחר שהוועדה מגבשת את המלצותיה?
אבי אזוז
היא מגישה את ההמלצות לשני השרים, והם צריכים לקבל או שלא לקבל. אנחנו מקווים שהם יקבלו את ההמלצות.
היו"ר אמנון כהן
איפה נכנסת לכאן ועדת הכלכלה? גם אנחנו רוצים להתעדכן ולדעת – אולי יש לנו הערות להעיר.
ברוריה מנדלסון
לפי החוק, לא נדרש אישורה של ועדת הכלכלה לתעריפים ולשירותי הדואר הרגילים לאחר שהחברה תקום. בכל הקשור לשירותים הכספיים – שירותי בנק הדואר היום – שם יש צורך באישור הוועדה, ושם בוודאי יובאו לפניה כל המלצות הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
אבקש שההמלצות המועברות לשרים הרלבנטיים יועברו במקביל לעיונה של הוועדה.
דוד טל
אבל אני מבקש שלא יווצר מצב שבו נקבל את זה באותו יום שבו - - - ואז נגיד שאנחנו לא ערוכים, לא מוכנים ולא מאשרים.
ברוריה מנדלסון
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2005

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(א) ו-126 לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986, באישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תקנה 1 – תיקון תקנה 1

בתקנה 1 לתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (הוראת שעה), התשס"ג-2003, במקום "ועד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005), יבוא: "ועד יום ל' בשבט התשס"ו (28 בפברואר 2006)"."
אתי בנדלר
אם אינני טועה, אם לא תפרסמו תעריפים חדשים החל ב-1 במרץ, התעריפים האלה ימשיכו אוטומטית.
ברוריה מנדלסון
התחבטנו בשאלה הזאת. התלבטנו כיוון שיש לנו כאן הסדר. ברגע שבו התקנות האלה בטלות, חלות תקנות 2002. לכן התלבטנו בכך ולא היינו בטוחים. לכן פנינו בכל זאת לוועדה.
היו"ר אמנון כהן
אני מעמיד להצבעה את אישור התקנות.

הצבעה

בעד אישור התקנות – פה אחד

התקנות אושרו
היו"ר אמנון כהן
אושר פה אחד.

בהצלחה, ותודה לכולכם. הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
09:44

קוד המקור של הנתונים