ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/12/2005

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 32), התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים