ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/12/2005

הצעת חוק המים (תיקון מס' 22) (חובת בדיקה ודיווח עצמיים), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים