ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/12/2005

הצעת חוק איסור כפיית פוליגרף במסגרת יחסי עבודה, התשס"ה-2004 - של חברי-הכנסת זהבה גלאון ויחיאל חזן

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה הרווחה והבריאות

14/12/2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 546

מישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות

יום רביעי י"ג בכסלו התשס"ו (14 בדצמבר 2005), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק איסור כפיית פוליגרף במסגרת יחסי עבודה, התשס"ה-2004 של חברי הכנסת זהבה גלאון ויחיאל חזן (פ/560)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

אריה אלדד

אהוד יתום

יגאל יאסינוב

אראלה גולן
מוזמנים
רן אורן


- משרד המשפטים

רונה קדמי


- משרד המשפטים

אליעד ויינשל

- משרד המשפטים

עו"ד יגאל חיות

- נציבות שירות המדינה

עו"ד שלומי לויה

- איגוד לשכות המסחר

עו"ד רוית דאדו

- יועצת משפטית, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ אבי נבון

- ראש יחידת בטחון שדה, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק דן אהרון

- קמ"ד חקירות, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ אשר זינגר

- ראש מדור פוליגרף ומז"פ, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק יפעת גרינפלד

- קמ"ד משמעת, המשרד לביטחון פנים

שלמה ברוק


- יו"ר איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

עליזה יעקובי

- שירות בתי הסוהר

מאירה בסוק


- נעמ"ת
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
מנהל/ת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
איה לינצ'בסקי

הצעת חוק איסור כפיית פוליגרף במסגרת יחסי עבודה, התשס"ה-2004
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק איסור כפיית פוליגרף במסגרת יחסי עבודה, אני קודם כל מתנצל על האיחור בגלל הזמן שלקח להכין את הניסוחים. היכן המציעים?
אהוד יתום
ישנם רק המסתייגים.
היו"ר חיים כץ
אם כך, צר לי שהביאו אתכם לכאן, הצעת החוק הזו לא תעלה לדיון ולא יצביעו עליה ואם ירצו, ידונו עליה בכנסת הבאה. תודה רבה הישיבה נעולה.

הישיבה נעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים