ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/12/2005

הצעת חוק מאגר מידע לתורמי מח עצם, התשס"ו-2005, הצעת חוק מאגר מידע ישראלי לתורמי מח עצם, התשס"ה-2005, חוק דם טבורי, התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.12.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 545

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום שלישי י"ב בכסלו התשס"ו (13 בדצמבר 2005) בשעה 12:00
סדר היום
דיון חוזר בהצבעה לקריאה ראשונה בהצעות חוק:

1. הצעת חוק מאגר מידע ישראלי לתורמי מוח עצם, התשס"ה-2005 (פ/3385, פ/


2517) של חברת הכנסת אראלה גולן ואחרים, הכנה לקריאה ראשונה.

2. הצעת חוק מאגר תורמי מוח עצם ובנק טבורי ציבורי, התשס"ה-2005 (פ/3413) של

חבר הכנסת משה כחלון, הכנה לקריאה ראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

אראלה גולן
מוזמנים
יובל פרידמן - אגף תקציבים, משרד האוצר

עו"ד טלי שטיין - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
דיון חוזר בהצבעה לקריאה ראשונה בהצעות חוק
1. הצעת חוק מאגר מידע ישראלי לתורמי מוח עצם, התשס"ה-2005 (פ/3385, פ/2517) של

חברת הכנסת אראלה גולן ואחרים, הכנה לקריאה ראשונה.

2. הצעת חוק מאגר תורמי מוח עצם ובנק טבורי ציבורי, התשס"ה-2005 (פ/3413) של

חבר הכנסת משה כחלון, הכנה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
צוהריים טובים. אני שמח לפתוח את ישיבת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בהצעת החוק מאגר מידע לתורמי מח עצם, התשס"ה-2005. במקרה שלנו יש שתי הצעות חוק שאוחדו: הצעת חוק של חברת הכנסת אראלה גולן והצעת החוק של חברי הכנסת אילנה כהן ודוד טל. גברתי, היועצת המשפטית, בבקשה.
ג'ודי וסרמן
תודה רבה. מדובר בהצבעה חוזרת על שלוש הצעות חוק שכבר אושרו בוועדה לפני כשבועיים. נדרש דיון חוזר מאחר שהייתה מעט חוסר התאמה בין עלות הצעת החוק שאושרה לבין התוכן שלה כי הצעות החוק אושרו כנוסחן בדיון המוקם. לכן נדרשה התאמה. התקיימה פגישה, והנוסח שמונח בפני הוועדה הוא בעניין הצעת חוק מאגר מידע לתורמים מוח עצם שמאחד את שתי הצעות החוק – פ/2517 ופ/3385. מדובר על הקמת מאגר מרכזי בידי משרד הבריאות, על אופן נטילת הדגימות ואמות המידה לנטילתם, כמו-כן טיוב הדגימות הקיימות במאגרים. בישיבה המשותפת עם אוצר המדינה שהתקיימה לפני הישיבה הזאת סוכם שהעלות היא כ- 4.8 מיליון שקלים, והצעת החוק המונחת לפני הוועדה היא הצעת חוק לעניין המאגר והעלות המתוקנת.

הצעת החוק השנייה היא לעניין הדם הטבורי. גם בעניין זה היה חוסר התאמה בין העלויות שדובר עליהן בישיבה הקודמת לבין הנוסח, וגם בעניין הזה התקיים דיון פנימי עם אוצר המדינה. הנוסח שמונח בוועדה הוא מצומצם יותר. מדובר על עד 1000 דגימות של דם כדורי בשנה, וגם כאן העלות היא 4.8 מיליון שקל, וזה מובא לאישור הוועדה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. נציג האוצר בבקשה.
יובל פרידמן
הנוסח אכן תואם איתנו. אני רוצה להעיר שתי הערות לגבי חוק מאגר מידע לתורמי מוח עצם: כתוב "משרד האוצר ישפה את משרד הבריאות על ההוצאות הנדרשות לביצוע הוראות סעיפים 6 ו- 9". ההוראות הללו מדברות על מאגר מידע מרכזי וטיוב דגימות קיימות. לזה אנחנו עדיין מתנגדים. עקרונית שר הבריאות אחראי על ביצוע החוק ממקורות משרד הבריאות, לפי סדרי עדיפויותיו. לכן אני מציע לשנות: "שר הבריאות אחראי על ביצוע חוק זה" או לדחות את הסעיף. העמדה המרכזית של משרד האוצר היא שאמנם ההצעה כמו שהיא איננה הצעה תקציבית לפי ההערכות שעשינו, אנחנו עדיין מתנגדים להצעת חוק הימנעות כלשהי, כי אנחנו חושבים שגורמים פרטיים יכולים לממן את המאגר ולהפיק ממנו רווחים, כמו שעלה בישיבה הקודמת.
ג'ודי וסרמן
וגם את המאגר המרכזי גורמים פרטיים יכולים להפעיל?
יובל פרידמן
לא. ברור לנו שמדינת ישראל צריכה לפקח על המאגר המרכזי- -
היו"ר חיים כץ
אבל לא במימון.
יובל פרידמן
מימון - - - משרד הבריאות, זה מקובל עלינו.
היו"ר חיים כץ
אבל אם אתה לא מסכים לכלום, למה שאני אסכים למה שאתה רוצה?
יובל פרידמן
אני שוב אומר: אם זה מקורות משרד הבריאות להקמת המאגר - -
היו"ר חיים כץ
אז אתה מסכים.
יובל פרידמן
כן.
היו"ר חיים כץ
אם זה לא בבית-ספרנו אתה מסכים.
יובל פרידמן
מדינת ישראל היא עדיין בית-ספרנו.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אבל זה משרד האוצר- -
יובל פרידמן
כנ"ל לגבי הצעת חוק דם כדורי. רק בכל מה שנוגע לפיקוח, ובהצעת חוק דם כדורי העלות של 4.8 מיליון שקל נובעת מכך שהכפלנו את מחיר בדיקת הדם הכדורית שהיא 1000 דולר, באלף בדיקות, ואז יצא 4.8 מיליון שקל. לזה אנחנו כמובן מתנגדים. אם משרד הבריאות יפקח על המאגר זה בהחלט אפשרי.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאין פה יותר, אני אעלה את ההצעה להצבעה כלשון הצעת החוק.
יובל פרידמן
גם את סעיף 11?
היו"ר חיים כץ
לא. אני משאיר אותו. על חשבון משרד האוצר, לא על חשבון משרד הבריאות.

מי בעד הצעת החוק הראשונה שאנחנו מעלים להצבעה? הצעת חוק מאגר מידע לתורמי מוח עצם של חברי הכנסת עמיר פרץ, אילנה כהן, דוד טל ואראלה גולן.

בעד - 3. אין מתנגדים.

כמו כן הצעת חוק של דם טבורי של משה כחלון.

בעד - פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב- 12:05

קוד המקור של הנתונים