ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/12/2005

תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

13/12/2005


הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 560

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ב כסלו, תשס"ו (13/12/2005), שעה 09:30
סדר היום
תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72), התשס"ו-2005
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרוטוקולים
אתי אפלבוים

תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72), התשס"ו-2005
היו"ר אמנון כהן
אנחנו פותחים את הדיון: תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72), התשס"ו-2005. קיבלתי פניה מיו"ר הכנסת שנפלה טעות. אני מקריא ממכתבו של יו"ר הכנסת: "בהתאם להוראות סעיף 10 א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, אבקש כי ועדת הכלכלה תקבע כי נפלה טעות בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72), התשס"ו-2005, כפי שנתקבל בכנסת ביום ה' בכסלו התשס"ו (6 בדצמבר 2005) וטרם פורסם ברשומות. בנוסח החוק אשר הובא לכנסת לקריאה השניה ולקריאה השלישית נפלה טעות הדפסה טכנית, שנבעה, ככל הנראה, משיבוש בתוכנת המחשב, כך שסעיף קטן (ג) שבסעיף 64ג לפקודת התעבורה, הודפס פעמיים".


ובכן, מבקשים שסעיף 64 ג' ייכתב רק פעם אחת.
אתי בנדלר
הפרוצדורה נקבעה בסעיף 10(א) לפקודת סדרי השלטון ומשפט שקובע בסעיף קטן (ב) שלו: "נפלה טעות בנוסח של חוק כפי שהתקבל בכנסת וקבעה הוועדה לפי הצעת יו"ר הכנסת כי הטעות היא לשונית טכנית, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, טעות הדפסה, שיבוש של העתקה וכיוצא באלה, רשאית הכנסת בהחלטה לתקן את הטעות."

אני רוצה להסביר כי יש גם הגיון רב מאחורי הדברים. כי זה הנוסח שהכנסת קיבלה בקריאה שניה ובקריאה שלישית, לכן לא רוצים להפקיד את ההחלטה שאכן מדובר בלסטות מהחלטת הכנסת בידי - - -
היו"ר אמנון כהן
מי שהכשיר הוא זה שיוריד את זה.
אתי בנדלר
בדיוק כך.
היו"ר אמנון כהן
בחוק ובתקנות יש הגיון רב ושלא יקרה שכל מאן דהוא יבוא וישנה משהו מהחוק, שמא היתה טעות.
היו"ר אמנון כהן
קיבלנו את כל ההסברים הדרושים לתיקון ואנחנו מאשרים פה אחד.
אתי בנדלר
הוועדה קובעת שאכן מדובר בטעות ולכן זה יעלה למליאה שתצביע על כך. נניח את זה היום או מחר.

הישיבה ננעלה בשעה 09:20

קוד המקור של הנתונים