ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/12/2005

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 88) (תגמול למשרתים במילואים-איסור קיזוז), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים