ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/12/2005

קבלת מסרונים (SMS) של פרסומות בטלפונים ניידים

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

13/12/2005


הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 562

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ב כסלו, תשס"ו (13/12/2005), שעה 10:30
סדר היום
קבלת מסרונים (SMS) של פרסומות בטלפונים ניידים
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

איוב קרא
מוזמנים
מאיר בן בסט, מנהל תחום הפיקוח על השירות לצרכן, משרד התקשורת

עו"ד נועה גבע, לשכה משפטית, משרד התקשורת

עו"ד יצחק קמחי, הממונה על הגנת הצרכן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד זאב פרידמן, יועץ משפטי, המועצה הישראלית לצרכנות

עו"ד ירון לוינסון, מ"מ מנכ"ל, רשות ההסתדרות לצרכנות

עו"ד מאיה שגב, חברת פלאפון

עו"ד קרן שינמן, מנהלת מח' רגולציה, פרטנר

עו"ד אריה רינהרץ, מירס

אלי שחף, יו"ר חטיבת השיווק הישיר בלשכות המסחר, עסקה טובה, איגוד לשכות המסחר

נמרוד הגלילי, מנהל אגף בלשכת המסחר, איגוד לשכות המסחר
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרוטוקולים
אתי אפלבוים

קבלת מסרונים (SMS) של פרסומות בטלפונים ניידים
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון בוועדת הכלכלה. הנושא של היום הוא קבלת מסרים פרסומיים באס.אמ.אס בטלפונים הניידים. הוועדה כבר קיימה כמה דיונים בנושאים של: אס.אמ.אסים, מרכזיות, השארת הודעה במענה קולי. משרד התקשורת הבטיח לוועדה שהוא יטפל בכל הנושאים אבל בינתיים אנחנו לא רואים התקדמות. מנכ"ל המשרד היה אמור לדווח לוועדה איך הדברים מתגבשים, כדי שנדע שהדברים מקבלים ביטוי של עשייה והסדרה.

אישית, אני חושב שלא בכל נושא צריך לחוקק חוק. הגופים צריכים לתאם את הדברים כך שיהיו שקופים לאזרח עד כמה שאפשר, וכמה שפחות מעורבות רגולאטורית של המשרד הייעודי ושל חברי הכנסת. אבל כשהדברים לא נעשים בצורה שקופה, ומנצלים את אי ידיעתם של האזרחים, קורים דברים שאנחנו כמחוקקים מנסים למנוע על ידי חקיקה. אנחנו מבקשים מהמשרד הייעודי שיתחיל לטפל בעניינים האלה הן בחקיקה והן בתקנות כי להם יש את הכוח לטפל מול כל הגופים.

בנושא הדיונים על הטלפונים הסלולאריים דיברנו בוועדה גם על מרכזיות של 144. חשבתי שהמנכ"ל יגיע ויעדכן את הוועדה איפה הדברים עומדים. נושא נוסף הוא השארת מודעות במענה הקולי, ללא רצון המתקשר. ראיתי שמספר חברות כבר החלו להודיע שהמנוי אינו זמין ואם רוצים להשאיר הודעה הדבר כרוך בעלות. אני מברך על כך כי עתה האזרח יידע שהשירות כרוך בתשלום. אני שמח שזה עובד ללא חקיקה וללא תקנות.

הנושא שאנו דנים בו היום עלה בחלק מדיוני הוועדה והוא קבלת הודעות פרסומיות באס.אמ.אס ללא רצון האזרח, כולל הודעות של פורנוגרפיה. ישנם מסרים שאם אתה מתקרב למקום כלשהו, אתה מקבל הודעה שעוד מספר מטרים ישנה מסעדה כזאת וכזאת. וכמובן ישנן הודעות של חברות הסלולאר שמדווחות על שירות חדש וכדומה. אני חושב שהחברות צריכות לבקש את הסכמתי לקבל הודעות.

יש הודעות שאולי כן הייתי רוצה לקבל. אני רוצה לדעת מתי אני מחליט ומתי אתם מחליטים מה אני אקבל? אנחנו מתקרבים לתקופת הבחירות ולא הייתי רוצה שישגעו את אזרחי ישראל בשליחת אס.אמ.אסים. גם אני פוליטיקאי וגם אני מייצג תנועה, אבל אני רוצה למנוע שליחת מסרים ממפלגה כזאת או אחרת, כי זה יותר זול. אנחנו רוצים שיהיה הליך שבו האזרח יוכל להודיע אם ברצונו לקבל הודעות ולא שישלחו לו הודעות במשך היום והלילה.

לכן אני מקיים את הדיון היום כדי לשמוע איך חברות הסלולאר נערכות לכך ומה עושה משרד התקשורת. נשמח אם משרד התקשורת יוכל לעדכן את הוועדה בהתקדמות בטיפול בנושאים אחרים שהועלו בוועדה בנוגע לטלפונים הסלולאריים.

נשמע גם את הארגונים שמייצגים את הציבור ואז הגופים יוכלו להתייחס. עו"ד זאב פרידמן מהמועצה לצרכנות בבקשה. אני בטוח שאתם מקבלים הרבה תלונות.
זאב פרידמן
ראשית אני מברך על הדיון, אני רק מצטער שדיונים שנוהלו בעבר בהצעות שקיבלו את הכינוי "אל תתקשר אלי" לא התקדמו במהירות. היו כמה הצעות חוק שיכלו לפתור, לפחות באופן חלקי, גם את הנושא של אס.אמ.אסים. שם יש הסדרים כוללים יותר שיכלו לפתור לא רק את בעיית משלוח האס.אמ.אסים באמצעות הסלולאר אלא גם את התופעה הרחבה יותר.
היו"ר אמנון כהן
דואר זבל? יש הצעות חוק של גילה פינקלשטיין שדנו בה בוועדה.
זאב פרידמן
היה של גילה פינקלשטיין, היה גם של חיים יהלום.
היו"ר אמנון כהן
ההצעה של גילה פינקלשטיין עברה בקריאה ראשונה והיא כרגע נמצאת בוועדת הכנסת כדי להחליט איזו ועדה תדון בה. בגלל המפץ שקרה במדינת ישראל, היא תקועה בוועדה. לכן הכל תקוע כרגע. אמרתי, שאני לא רוצה חקיקות ואני מעדיף שהחברות והגוף הרגולאטורי יגיעו להסדרים ביניהם. מה שלא רצוי לציבור, שלא יעשו.
זאב פרידמן
אם אנחנו ממקדים את הדיון דווקא בהיבט הזה, יש לי להוסיף כמה נקודות. הנקודה הראשונה היא שצריכים להבין שיש כאן שתי קבוצות של שולחי אס.אמ.אסים. יש את החברות עצמן, שנותנות את השירותים ושולחות את האס.אמ.אסים ולגבי זה אנחנו מקבלים לא מעט תלונות. לפחות בחלק מהן, אנחנו מקבלים תלונות שלא רק ששולחים את האס.אמ.אסים, אלא גם מערימים קשיים על אפשרות הניתוק. כמו למשל, אנשים שיוצאים לחו"ל ומקבלים אס.אמ.אסים בקצב של כמה לשעה וכאשר מתקשרים ומבקשים להפסיק, אומרים: "אין שום בעיה, ננתק את השירות כאשר נקבל הודעה בכתב". אנחנו יודעים מה הקושי של האדם שנמצא בחו"ל לשלוח בכתב.
היו"ר אמנון כהן
הם לא שאלו בכתב אם האדם רוצה את השירות?
זאב פרידמן
בדיוק. אבל זאת רק דוגמא אחת לקושי שמערימים על הניתוק. זה היבט אחד של משלוח האס.אמ.אסים באמצעות החברות עצמן.

החלק השני נוגע יותר לבעיה של הגנת הפרטיות. ישנן חברות שצוברות מידע על הלקוחות שלהם. נכנסתי למסעדה, נתתי את פרטי האשראי ומספר הטלפון שלי והם יוצרים לעצמם מאגר נתונים ומשתמשים בו אחר כך לצרכי פרסום. אלה מאגרים שאינם מפוקחים וקשה להשתחרר מהם. אלה מאגרים שלכאורה היו אמורים להירשם כמאגרי מידע על פי חוק הגנת הפרטיות. ישנם כאלה שעושים שירות בשכירת שירותים, ככל הנראה מחברות הסלולאר, אבל זאת נקודה שצריך לבדוק האם אכן יש שיתוף פעולה כזה. במקרה כזה, אז יש מעבר וזליגה של נתונים ואנחנו מקבלים לא מעט פניות של צרכנים: "תעצרו לנו את הנגע הזה ושיפסיקו להטריד אותנו".

אני חושב שלא צריך להכביר במילים ורק להזכיר את ההצעות המגונות שחברי כנסת דיווחו שקיבלו, כפי שהם תיארו בישיבות קודמות. אני חושב שאם לחברי כנסת כך, על אחת כמה וכמה, כאלה שמשתייכים לציבורים פחות מוגנים. הרמה של ההטרדה היא מאוד מאוד גדולה.
היו"ר אמנון כהן
לאחר שסיפרתי על כך בישיבה הקודמת, זה הופסק אחרי כמה שעות.
זאב פרידמן
חבר הכנסת אחמד טיבי סיפר על אותו דבר. גם חבר הכנסת טל סיפר את אותו סיפור. אני חושב שהדברים חמורים מאוד. גם אני אישית זכיתי לקבל כל מיני הצעות, חלקן מסחריות.
היו"ר אמנון כהן
כשקיבלנו את הטלפון המשודרג היה בו מענה קולי. אני לא אוהב שמשאירים לי הודעה במענה קולי כי זה מחייב אותי לענות. ביקשתי לבטל. אחרי חודשיים, בלי לשאול אותי, הפעילו אותו שוב.. לא ביקשו ממני אישור לא בכתב ולא בעל-פה. אם זה קורה לי, זה קורה לכולם. גם אם מבטלים, זה לא בטוח שלא יחדשו שוב.
זאב פרידמן
לגבי הודעה שניתנת לאדם שנמצא בסמיכות לבית עסק. זה כבר מעורר שאלה של הגנת הפרטיות, כי יתכן שמשתמשים בעיקוב אחר האדם ומיקומו כדי למסור לו את החומר הפרסומי. אם זה המצב, יש לי חשש כבד שלא מדובר כאן רק במשלוח אס.אמ.אס תמים, אלא מדובר כאן במשהו שמתקרב לעבירה על החוק. לא לשם כך המידע נמסר ולא לשם כך הוא נצבר. מן הדין שיפסיקו את הדבר הזה ושיפסיקו להחזיק גם את המיקום של האנשים באופן שוטף, בוודאי לא למטרות פרסום.
היו"ר אמנון כהן
עו"ד ירון לוינסון מרשות ההסתדרות לצרכנות. איזה פניות יש אליכם?
ירון לוינסון
בדומה לחברי, גם אנחנו מקבלים הרבה פניות בנוגע לטלפונים הסלולאריים. לאנשים כבר נמאס לקבל כל הזמן הודעות. נמאס להתקשר כדי שיבטלו. בנושא חו"ל זאת בכלל שערורייה, האדם עוד לא הספיק להגיע הוא כבר מופצץ בהודעות. כאשר צרכן רוכש טלפון, הוא רוכש אותו כדי שהוא יוכל להתקשר. הוא לא רוכש מכשיר כדי להיות מופצץ על ידי עשרות מפרסמים. אם צרכן רוצה, אנא יואיל לכתוב במפורש שהוא מבקש לקבל את ההודעות מהחברה. שחובת ההוכחה תהיה הפוכה: רק צרכן שרוצה, אז החברה תשלח לו. היום המצב אינו כזה. יש הרבה תלונות, אבל קשה להגיע לתביעות כי הן לכאורה תביעות קטנות וקנטרניות. אבל אלה הדברים הכי מעצבנים שיש.
היו"ר אמנון כהן
אני רואה שנציגי משרד המשפטים לא נמצאים. עו"ד קמחי הממונה על הגנת הצרכן, איך אתה מגן על הצרכן?
יצחק קמחי
החשש שלי הוא מאותן פרסומות שמגיעות לקטינים. החוק לא מטפל בפרסום כשלעצמו. הפרסום כשלעצמו אינו אסור. העיקוב באמצעות מכשירי הטלפון אינה עבירה לפי חוק הגנת הצרכן אבל אין לי ספק שיש כאן עבירה על חוק הגנת הפרטיות.

מאגרי המידע צריכים להיות רשומים אצל רשמת מאגרי המידע. צריך לאפשר לתושבים יציאה מהירה ממאגרי המידע.
היו"ר אמנון כהן
זה לא פותר את בעיית הקטינים.
יצחק קמחי
אני לא יודע מי מחזיק מאגרי מידע ואיזה. לי אין פתרון קסם איך לעצור את זה. זאת לא עבירה על חוק הגנת הצרכן, כשמישהו שולח אלי פרסומת. אבל הבעיה היא בעיה אמיתית וקיימת והפתרון חייב להיות בהגבלת אותם מאגרי מידע ופיקוח על האפשרות שלך להיכלל או לצאת מאותם מאגרי מידע. כמובן שהפתרון האולטימטיבי היה שלא ישלחו לך מסר כזה אלא אם נתת הסכמה פוזיטיבית מראש, בעת רכישת המכשיר, ואמרת שאתה מוכן לקבל מסרים.
היו"ר אמנון כהן
משרד התקשורת, האם ברישיונות שאתם נותנים יש סעיף שאומר שלא יינתן שום שירות ללא בקשת הלקוח? המכשיר נועד להתקשרות בין אנשים. כל שירות נוסף שהאזרח רוצה לקבל, האזרח יאשר בכתב. כל ביטול יעשה גם כן בכתב ורק לאחר מכן יינתן השירות. כך לא היינו מגיעים לדברים האלה. אולי הרשיון שלכם רחב מידי, כולל מידי, והחברות מנצלות זאת? עיננו לא צרה, שירוויחו, אבל לא להונות את הציבור. למה לא לקבל הסכמה מראש?

למה אתם אומרים שצריך לבדוק? לעשות להם שימוע? בשביל מה? כשנתת לי שירות שלא רציתי, לא ביקשת כלום. כאן אתם אומרים שבשביל לבטל צריך חודש – קודם שימוע, צריך לשמוע צריך לראות. משהו פה לא נראה לי.
מאיר בן בסט
ההרשאה האחרונה שמשרד התקשורת נתן היה להוט. ברישיון שלהם נאמר שבעל הרישיון לא יספק שירות למנוי אלא אם כן ביקש אותו. הוא יכול לבקש גם בעל פה וגם בכתב. אנחנו אמורים להכניס את הסעיף הזה גם לרישיונות של חברות האחרות במסגרת תיקוני רוחב. זה אמור להתבצע בתקופה הקרובה.
היו"ר אמנון כהן
אתם צריכים חקיקה בשביל זה?
מאיר בן בסט
לא.
היו"ר אמנון כהן
תוך כמה זמן?
מאיר בן בסט
זה נמצא בתכנית העבודה של אגף הנדסה והמחלקה המשפטית אצלנו.
היו"ר אמנון כהן
אני מכיר את הנושא הזה כבר שנתיים. כל פעם זה צץ מחדש כי זה לא מטופל.
מאיר בן בסט
כמנהל תחום הפיקוח אני מודע לעניין.
היו"ר אמנון כהן
המודעות שלך לא עוזרת. האם משרד התקשורת נכשל בפיקוח? האם משרד התקשורת נרדם בשמירה?
מאיר בן בסט
אני לא חושב.
היו"ר אמנון כהן
למה אתה לא חושב? למה עושקים את הציבור ומנדנדים לציבור ואתה אומר שאתה לא חושב?
מאיר בן בסט
אני לא חושב שנכשלנו. אני עצמי הצעתי את התיקון הזה.
היו"ר אמנון כהן
מה זה עוזר? למה לא לסגור לאלתר לכולם את השירות של האס.אמ.אס? תעשה תיקונים אורכיים או רוחביים כרצונך, אבל למה אתה מטעה את הציבור? אתה צריך לפקח על זה? קודם לסגור לאלתר. מי שירצה ייתן אישור בכתב או יאשר בצורה אחרת. למה לא להגן על הציבור? אתה משרד ייעודי ואתה אומר שלא נכשלת? אני כבר שנה בתפקיד הזה ואני מעלה פעם אחר פעם את הנושא הזה ועוד חמישה נושאים. מדובר בקטינים, באנשים. אני לא רוצה שילדים יהיו חשופים לדברים שהם לא צריכים לקבל. החברות לא יפעלו לבד. איפה הרגולאטורים? חברי הכנסת מעלים בעיות וכולכם אומרים שזה צודק ונכון. תסגור, תמצא כלי לסגור.
נועה גבע
הטיפול במשלוח של הודעות אס.אמ.אס פרסומיות לא רצויות נעשה באמצעות הצעת החוק שהגשנו. הצעת החוק ממתינה פה בכנסת. הצעת החוק בנושא דואר זבל כוללת גם טיפול בהודעות פרסומת שנשלחות באמצעות אס.אמ.אס. היא קובעת איסור על הנושא הזה, היא קובעת עוולה נזיקית על הנושא הזה ומאפשרת הגשת קובלנה ייצוגית כנגד התופעה הזאת. זה הפתרון שהלכנו עליו.
היו"ר אמנון כהן
אבל החקיקה כרגע לא תתקדם ואנחנו יודעים שזה ייקח עוד כמה חודשים.
נועה גבע
זה נושא שמקודם עד כמה שניתן בנסיבות שנוצרו. מבחינתנו מאוד היינו רוצים לקדם את החקיקה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
כמו שעשיתם בהוט, למה לא עשיתם ביתר החברות?
נועה גבע
זה במישור אחר, זה במישור של קבלת שירות שאתה לא רוצה. כשאתה מקבל אס.אמ.אס פרסומי זה לא שירות. אס.אמ.אס זה כמו לקבל שיחת טלפון. זה לא שירות מיוחד.
היו"ר אמנון כהן
אני מדבר רק על אס.אמ.אס פרסומי שאני לא רוצה לקבל.
נועה גבע
אבל אתה דורש מהחברות להבחין בין אס.אמ.אס מחבר שלך לבין אס.אמ.אס פרסומי. זה לא מול החברות. זה יישום שמוטל על שולח על אס.אמ.אס הפרסומי. מול החברות זה יוסדר בהצעת החוק. אני לא יכולה בתיקון רישיון לאסור משלוח פרסומת. זאת מדינת חוק ויש בה חופש ביטוי. כרגע יש הצעת חוק הנוגעת לפרסום דוח זבל.
זאב פרידמן
אפשר לעגן את האיסור בלי שום בעיה בחוק הגנת הפרטיות. כמו שהיום, בדיוור ישיר, אפשר לפנות לאדם אבל להשאיר לו את כתובת המאגר, על מנת שאפשר יהיה להשמיט את שמו מהמאגר, זה כבר קיים בחקיקה. העניין האם מכללים בזה גם את עניין הטלפונים הסלולאריים. זאת כבר שאלה של מדיניות.


גם מבחינה טכנית, זה לא כל כך מסובך להבחין בין אדם שמוציא החוצה 200,000 הודעות אס.אמ.אס ביום. אף חברה לא יכולה להגיד שהיא לא יודעת שזה יצא מנקודה אחת. אם לקוח אחד מוציא 200 אס.אמ.אסים, אתה יודעים שיוצאות פרסומות.
היו"ר אמנון כהן
אני פונה לחברות. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, עיננו לא צרה שתרוויחו, אבל תרוויחו ביושר. דיברנו על הנושאים האלה מספר פעמים. אנחנו מבקשים מהחברות לא לחכות לחקיקה. יש לכם טכנולוגיה מתקדמת. חברת פרטנר היא חברה בינלאומית. אני בטוח שאפשר למצוא את המנגנון להפריד בין אס.אמ.אס שמגיע מאדם לאדם לבין אס.אמ.אס עסקי-פרסומי. אני חושב שטכנית אפשר לעשות את זה. למה לחכות לחקיקה? למה לבוא לפה כל פעם לדיונים? למה שהילדים שלנו יהיו חשופים לחומר שאף הורה לא היה רוצה שיהיה חשוף לו?
קרן שינמן
אני ממחלקת הרגולציה של פרטנר. אני רוצה להגיב על כמה דברים שנאמרו פה ואולי גם לתקן כמה דברים. אני חושבת שנכונה ההפרדה בין הודעות פרסומיות שהחברות עצמן שולחות, כלומר, שאני כפרטנר שולחת ללקוחות שלי הודעה שאפשר להוריד אייקון חדש, ובין שסטימצקי שולחת אס.אמ.אס ואומרת שיש 20% הנחה על ספרים.

זה נכון, אין לי בעיה להתחקות ולראות שאדם הוציא 200 אס.אמ.אסים. אבל איך אתה, כאזרח תגיב אם ביקשת מסטימצקי שישלחו לך אס.אמ.אס כל פעם שיש להם הנחות ואני כפרטנר חוסמת את ההודעות האלה על דעת עצמי?
היו"ר אמנון כהן
הוא יפנה לחברת פרטנר ויודיע שהוא מעוניין שסטימצקי תשלח לו אס.אמ.אס.
קרן שינמן
האם פרטנר יכולה לנהל רישום לכל אזרח ואזרח לגבי רשימת הספקים שמהם הוא מעוניין לקבל מהם אס.אמ.אס פרסומי? לכן עלתה הצעת החוק של חברת הכנסת פינקלשטיין והצעת החוק הממשלתית. יש עוד כמה הצעות חוק באותו נושא שנדונות בוועדת המדע שאומרות שהאיסור הוא על המפרסם. אם אני, כפרטנר, מפרסמת שירותים שלי, האיסור חל גם עלי. אבל אני לא יכולה להיות אחראית אם סטימצקי שלחה אס.אמ.אס ללקוח שבכלל לא ביקש לקבל את האס.אמ.אס הזה. לי אין שום אפשרות לדעת האם אותו לקוח נתן להם את ההרשאה או לא.


לכן, כפי שעו"ד דין גבע ציינה, ההסדרה צריכה להיות ברמת חוק ולא הסדרה ברמת הרישיונות שלנו, כי לנו אין דרך לדעת מזה.


הדבר השני שרציתי לציין, מבחינת הלקוחות של פרטנר, לפחות: כל מי שמקבל מאיתנו א.אמ.אסים פרסומיים, אלה אך ורק לקוחות שבטופס ההצטרפות שלהם סימנו שהם מבקשים לקבל מאיתנו הודעות פרסומיות. כמו שלקוח מסמן אם הוא רוצה שהמספר שלו יפורסם ב-144, כך הוא מציין בטופס ההצטרפות שלו אם הוא רוצה להיות פתוח לשירותים בינלאומיים או לא, וכך הוא מציין בטופס ההצטרפות שלו אם הוא רוצה לקבל הודעות פרסומיות מפרטנר. אנחנו שולחים אך ורק ללקוחות שציינו שהם מעוניינים לקבל הודעות.
זאב פרידמן
בטופס שאני חתום עליו זה לא מופיע. אני לא אומר איזה חברה. זה הסכם ישן. ואז התוצאה היא ששולחים אלי, לפחות פעם ביום, אם אני רוצה לשדרג את המכשיר.
קרן שיינמן
אני לא יודעת לגבי חברות אחרות, אני יודעת שפרטנר נוהגת לסמן בטפסי ההתקשרות, שהלקוח חותם עליהם, האם הוא רוצה להיות פתוח לחומר פרסומי שלנו או לא. בנוסף לכך, כל אדם שמתקשר אלינו ומבקש או להפסיק לקבל פרסומות מאיתנו, בשיחה טלפונית ולא בכתב, מפסיקים לשלוח לו הודעות פרסומיות.


כמו כן, לקוח שמקבל מסטימצקי הודעות פרסומיות ומתקשר אלינו ומבקש שלא לקבל מהם הודעות פרסומיות, אנחנו נחסום את אותו ספק מאותו אדם.
היו"ר אמנון כהן
צריך לשלוח בכתב?
קרן שיינמן
לא, בעל פה.
זאב פרידמן
התלונה שהצגתי קודם של אנשים שהוטרדו בחו"ל, ונדרשו לשלוח בכתב, זה היה של פרטנר.
קרן שיינמן
אני לא מכירה כזה דבר. אני אשמח לטפל בפניה הספציפית הזאת. זה לא חלק מהמדיניות של פרטנר. יכול להיות שהיה פה משהו חד פעמי.
היו"ר אמנון כהן
תעשי עוד בדיקה בקשר ללקוחות שלכם, אם לקוחות שחתמו, בכל זאת מקבלים הודעות מכם. יש לכם אינטרס לשלוח.
קרן שיינמן
זה לא נכון. יש מערכת שבודקת מי חתום ומי לא. דבר נוסף, רציתי לומר שאין היום שום שירות שאומר לאדם: עוד מעט תגיע למסעדה - - -
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת טל קיבל.
קרן שיינמן
אלא אם הוא ביקש ונתן את הפרטים שלו למסעדה הזאת, או את האישור שלו אלינו. אנחנו לא מאפשרים לאף גורם מסחרי לדעת את המיקום של הלקוחות שלנו. אין כזה דבר. המיקום של הלקוחות שלנו אלה פרטים שקשה לשלוף מהמאגרים שלנו, קשה לנתח אותם. יודעים אותם ברמת אתר ולא ברמת איתור מדויק.
היו"ר אמנון כהן
אולי זאת לא החברה שלכם. אבל אם חבר הכנסת טל אומר שהוא הוטרד, אז וודאי זה קרה גם לאזרחים נוספים.
קרן שיינמן
יכול להיות שהוא ביקש.
היו"ר אמנון כהן
אם היה מבקש הוא לא היה מעלה את זה.
מאיה שגב
גם בחברת פלאפון המנוי מסמן, בעת ההצטרפות, אם ברצונו לקבל הודעות פרסומיות.
היו"ר אמנון כהן
ולמה שלא תשלחו טופס הסכמה גם למי שוותיק אצלכם? אתם שולחים להם הודעות ומטרידים אותם. יכול להיות שהלקוחות הראשונים שלכם לא חתמו ואז אתם שולחים להם. אולי תעשו בדיקה מחדש, תשלחו טופס חדש. אתם לא עשיתם את זה ושולחים בכל מקרה. אני במקרה ותיק.
מאיה שגב
פלאפון רכשה מערכת מאוד משוכללת שיכולה למנוע ולשלוט על משלוח אס.אמ.אסים מכל גוף מסחרי שהוא. כלומר, לא אס.אמ.אס ששולח אדם פרטי אלא גוף מסחרי. בעת שהלקוח מקבל את הודעת האס.אמ.אס, יש לו אפשרות לשלוח הודעה חוזרת עם המילה "סטופ" שתעצור לגמרי כל משלוח מאותו מקום, או להתקשר למוקד שירות של פלאפון ולבקש לא לקבל הודעות. מאותו מועד הוא מוסר מאותם שירותים.


אני רוצה רק להזכיר שמשלוח אס.אמ.אס זה לא דבר שלילי. זה בהחלט דרך שהיא אפילו נוחה לקבל פרסומות, כל עוד זה נעשה במידתיות ובסבירות.
היו"ר אמנון כהן
אם אני רוצה. כשאת נותנת את הטלפון שלי לגוף עסקי כדי שישלח לי מודעת פרסומת, את מקבלת משהו בתמורה. אני לא רוצה שתרוויחי כסף סתם. אם אני ארצה פרסומת, אני אדע איך לקבל אותה.
מאיה שגב
רציתי להבהיר שזה לא שונה משיחת טלפון. שיחת טלפון אפילו יותר מטרידה. זאת אמירה כללית שאס.אמ.אס זה לא משהו נפשע אלא זאת דרך לגיטימית לפנות לצרכן בהטבות לטובתו.
היו"ר אמנון כהן
מדברים גם על דברים שליליים שנשלחים. אס.אמ.אסים שנשלחים לילדים.
מאיה שגב
אני מסכימה עם זה ואני מצטרפת לדברים שנאמרו, אבל חברת הסלולאר היא לא צנזור. לכן אני מאוד מברכת על קידום של הנושא בחקיקה.
היו"ר אמנון כהן
הכל אתם צריכים בחקיקה? לא תעשו שום דבר לבד?
מאיה שגב
הסברתי כרגע שיש לנו מערכת משוכללת וכל פניה של לקוח, לא בכתב, מטופלת מיידית.
ירון לוינסון
למה לא תחסמו לכולם, אלא אם כן הצרכן יבקש? ביזמה שלכם תחסמו חסימה כללית לכולם, כולל הישנים ומי שירצה - - -
נמרוד הגלילי
בתור צרכן אני לא רוצה עכשיו לפנות מחדש.
אריה רינהרץ
אני מחברת מירס. בגדול אני מסכים עם כל מה שנאמר כאן, גם מה שנאמר על ידי יושב הראש. כל דבר שהוא מידתי וסביר אני מקבל. החברות לא יכולות להיות צנזורים של מה שקורה. זיהוי מקור השולח לא כל כך פשוט. גם בדואר זבל יש בעיה שהשולח מחליף מספרי מקור כך שמאוד קשה לבדוק אם זה 50 שידורים מאותו מקום. לגבי שירותים מבוססי מקום - - -
היו"ר אמנון כהן
לגבי כל החברות, אתם משתדלים לתת את השירות הכי טוב. יתכן ובמאגר שלכם ובנתונים שלכם משתמשות חברות עסקיות שיש להן אינטרס לעשות פרסום יעיל יותר וזול יחסית לצורות פרסום אחרות, והם מטרידים את הלקוחות שלכם מבלי שאתם יודעים בכלל.
אריה רינהרץ
הרי פועלים היום בכנסת שיהיו ספרי טלפונים ויהיה מאגר שכל אחד יוכל לקבל את המספרים. אז המידע הזה למעשה כבר לא ברשותנו, הוא יהיה זמין לכולם. החברות בפני עצמן לא נותנות את בסיס הנתונים שלהן, זה סוד מסחרי שלהן.
היו"ר אמנון כהן
אני מדבר על כך שמטרידים אותי בפרסומות בניגוד לרצוני. את זה אני רוצה לחסום. איך סוגרים את זה טכנולוגית?
אריה רינהרץ
איך טכנולוגית סוגרים את זה שאני רואה טלוויזיה בערב ברשתות הציבוריות ויש לי שם פרסומות ללא הפסק? ברדיו זה אותו דבר. ובבוקר כשאני מגיע לרכב יש על השמשה פרסומות.
לאה ורון
הפרסומות בערוצים המסחריים הם על פי חוק ויש עליהם פיקוח. זה לא המצב.
אריה רינהרץ
אבל מכריחים אותי לראות את זה.
לאה ורון
אבל זה החוק שקיבלו נבחרי הציבור.
היו"ר אמנון כהן
פה אני רוצה להגן על אלה שלא רוצים לקבל את הפרסום.
אריה רינהרץ
איך תגן על רוב הציבור שלא רוצה לראות פרסומות בזמן הקרנת סרט בערוץ 2? איזה חוק זה? זה חוק שאתם כולכם נלחמים בו נגד החברות הסלולאריות.
היו"ר אמנון כהן
אם עבר חוק וחברה מסחרית מפעילה משהו על פי חוק, יש פיקוח, יש רשות שניה, יש רשות הכבלים בלוויין. מה שמותר לך על פי החוק, תעשה. אבל אל תנצל את אי הידיעה שלי או אי הרצון שלי ותעשה כסף על גבי.
זאב פרידמן
זה בכלל לא דומה. שם השידורים של הפרסומות מממנים את התכניות והצרכן מקבל את השירות בחינם.
לאה ורון
זה מקור המימון של הערוצים המסחריים.
זאב פרידמן
לעומת זאת, אתם גובים לעילא ולעילא. אין שום קשר בין אחד לשני.
נמרוד הגלילי
אני מאיגוד לשכות המסחר. אנחנו מייצגים חברות שעוסקות בשיווק ישיר וגם חברות אחרות. בסך הכל אנחנו לא מתנגדים להצעת החוק של גילה פינקלשטיין ושל משרד התקשורת. באופן כללי אנחנו לא מתנגדים להצעת החוק שמגבילה את כל מה שקשור לדואר זבל.

אני חושב שחבל שבכלל מפרידים פה את הדיון, כי יש פה דיון כללי על כל דואר הזבל ולא רק על האס.אמ.אס אלא גם על המיילים, גם על הפקסים וגם על הטלפון. חבל שהדיון נתקע. יש לנו כן בעיה עם החוק הספציפי. היועצת המשפטית של לשכת המסחר שלחה מכתב ליושב הראש בנוגע לאבחנה בין מאגר לקוחות קיים של חברות שהלקוחות הסכימו הודעות, לבין זה שדורשים עכשיו הסכמה מפורשת נוספת.

אנחנו לא מתנגדים לחוק אבל צריך לשמור על האיזון בין חופש הפרט לבין חופש העיסוק. יש חברות שכך הן מפרסמות את עצמן וכל אחד שקונה מחברה כזאת מוצרים יודע שמידי פעם הוא יקבל פרסומות ומבצעים נוספים. לכן אי אפשר לדרוש מחברות הסלולאר לסנן. יש את החוק שמסדיר את הכל ואני חושב שזה הפתרון. אני לא שמח מכל הסעיפים שקיימים בחוק, ויש לנו טענות שהעברנו למשרד התקשורת וליושב הראש. באופן מיידי זאת הדרך לפתור את הבעיה.
היו"ר אמנון כהן
אתם מייצגים גופים ועסקים. ישנם אזרחים שיש להם עניין לקבל מסרים מבתי עסק, זה בסדר. אבל ישנם גופים שמנצלים זאת לרעה. למה שאתם, כגוף, לא תוציאו מכתב לכל החברות שמסביר להן שאם יש לקוחות שלא מעוניינים לקבל חומר פרסומי, יש לכבד את רצונם ולא לשלוח להם. למה שלא תצא פניה מכם? למה לחכות לחקיקות? צריך להיות הגון עם האזרחים. לא יכול להיות שינצלו את הילדים שלא יכולים להתגונן, שלא יכולים לכתוב מכתב, וגם לא יכולים להתקשר לחברה להתלונן. ההורים נתנו את הטלפון לילד רק כדי לדעת אם הגיע לחוג, אם הוא סיים את החוג, מתי לבוא לאסוף אותו, אבל כל הזמן מטרידים אותם בדברים שהם לא צריכים. גם אני כהורה מוטרד. לכן אני אומר, איפה האיזונים בין העסק שרוצה לעשות עסקה לבין זה שאזרח נמצא בחו"ל ומטרידים אותו בניגוד לרצונו. אני לא מדבר על דברים שהם בסדר. אני מדבר על זה שלא רציתי ואתה דוחף לי בכוח.


פה אני פונה גם למשרד התקשורת: איפה אתם בנושא הזה? יש פה חבילה של דברים. יש פה פקסים, אינטרנט ואי אפשר לגמור את הכל. זה נמצא בחקיקה. רציתי לקדם את החקיקה ואמרו לי שיש חקיקה ממשלתית. אם זה היה בידיים שלי, כבר היתה קריאה שלישית של הצעתה של גילה פינקלשטיין, כי זה היה בוועדה שלי. ביקשו ממני ואמרו שתוגש הצעה ממשלתית ותקעו את זה בוועדת הכנסת.
מאיר בן בסט
היה גם דיון בועדת המדע והטכנולוגיה בהצעות אחרות שנוגדות את ההצעה.
היו"ר אמנון כהן
בגלל שזאת כבר עסקה גדולה יותר אז יש פה התלבטות. יש כאן גם ועדת אינטרנט, ויש גם ועדת תקשורת. הצענו שתהיה ועדה משותפת לאינטרנט ולוועדת הכלכלה אבל עד שהתחלנו לגבש משהו בא המפץ. אני עושה את הדיון היום בעיקר בגלל שהבחירות בפתח ולא הייתי רוצה שינצלו את אזרחי מדינת ישראל ויציפו אותם בכל מיני אס.אמ.אסים. לכן רציתי שנחשוב איך לעשות משהו לאלתר עד הבחירות, כדי שלא יהיה ניצול לרעה ויטרידו את האזרחים באס.אמ.אסים. האם יש פיתרון טכני לעשות את זה עד אחרי מועד הבחירות?
קרן שינמן
כמו שאמרתי, אנחנו עם חברתנו עושים את זה כבר כמה שנים, זאת אומרת, את הרגולציה העצמית שלנו. אנחנו לא שולחים פרסומות שלנו ללקוחות שלא ביקשו את זה במפורש. אין לי שום דרך, ואני גם לא בטוחה שזה חוקי, שאני אגיד לספק אחר: "אל תשלח ללקוחות שלי אס.אמ.אסים, אל תשלח להם פרסומת". אין לי מושג אם אותו לקוח ביקש ממנו פרסומת או לא. ואין לי מושג אם זה ספק, מפלגה או כל גוף שהוא. אני לא נותנת את מאגר הנתונים שלי לשום גורם, לא למפלגות ולא לסטימצקי ולא למסעדה ולא לאף אחד אחר. את ההודעות שלי אני שולחת רק לכאלה שביקשו. אלה שביקשו שלא לשלוח, אנחנו דואגים לא לשלוח להם.
היו"ר אמנון כהן
משרד התקשורת, מתי אמור להיכנס תיקון הרוחב?
מאיר בן בסט
הוא מטופל בימים אלה. אני מקווה שנתחיל שימוע לחברות בשבועות הקרובים.
היו"ר אמנון כהן
למה תמיד אני מקבל אותן תשובות?
נועה גבע
אנחנו עובדים מסודר. אנחנו יכולים לקבל ציון לשבח שהוא עובד מסודר ונכון.
היו"ר אמנון כהן
אני מינואר בוועדת הכלכלה והעלינו כמה נושאים שקשורים למשרד התקשורת, כלנושא עולם ומלואו, ותמיד קיבלנו את אותה תשובה של אחריות ושימוע. החל מהמנכ"ל, בכל הדרגים, בכל הפיקוחים. המפליא הוא שאף אחד מהנושאים לא נסגר. כמה זמן לוקח? כשעושקים את הציבור, כשנותנים לו מטלה, כשלוקחים ממנו כסף – אין שימוע לאזרח. לא שואלים אותו שום דבר. קודם כל עושים. אבל כשמורידים את השירות שהוא לא רצה לקבל – צריכים שימוע, צריך שיהיה מסודר. כמה זמן? עכשיו כבר דצמבר. כמה זה מסודר?


מה זה משרד מסודר? משרד שגילה בעיה, עובד בצורה אחראית, חודש אחד עושה שימוע, יושב איתם ודן איתם, מוצא את האיזונים המתאימים וסוגר עניין. כמה זמן? אני אומר שנרדמתם בשמירה ובאחריות.


אני רואה את משרד התחבורה ואת משרד החקלאות. תאמינו לי, יושבים סוגרים עניין. שבוע, שבועיים, חודש, נסגר הסיפור. הם רבים אבל מגיעים להבנה. אלה משרדים רציניים. מתווכחים, עושים שימוע, עושים הכל. אבל כמה זמן?
נועה גבע
אני לא יודעת לענות לך לגבי הנושאים האחרים. אני רוצה שתדעו שהצעת החוק הזאת לא מטפלת במסרים פוליטיים. היא מטפלת רק במסרים פרסומיים. כך שהנושא של מסרים פוליטיים זה משהו שמחוץ להסדרה שלנו.
זאב פרידמן
למה לא להכניס גם את המסרים הפוליטיים?
נועה גבע
זה חייב לעבור בחוק.
אלי שחף
אני יו"ר החברות לשיווק ישיר בלשכות המסחר. גם אני מודאג שהילדים שלי מקבלים אס.אמ.אסים לא ראויים וגם אני מקבל אס.אמ.אסים מחברות שקיבלו את מספר הטלפון שלי. אנחנו כן הכנו אמנת שירות בין החברות שעוסקות בשיווק ישיר, ונשמח לשלוח לכם אותה.

אצלנו הלקוחות מבקשים ישירות את המוצרים. הבעיה היא שאצלנו באיגוד וגם באיגוד לשכות המסחר, לא חברות אותן חברות שכנראה מתלוננים עליהן.
לאה ורון
מאיפה יש לכם את מאגר המידע?
אלי שחף
רק מלקוחות שקנו אצלנו. יש לנו רק מאגר אחד והוא מכיל מאות אלפי לקוחות שרוכשים אצלנו. אדוני ציין שהוא לא מעוניין לפגוע בעסקים שמתפרנסים ביושר. כתבנו גם לאדוני וגם למשרד התקשורת שלא יפגעו בעיסוק שלנו כי אנחנו נעזרים בפרטים שנמסרו לנו על ידי הלקוחות. זאת הפרנסה שלנו. משרד התקשורת לא הגיע איתנו להסכמה בעניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
עשו לכם שימוע?
אלי שחף
לא. אפילו לא היו מוכנים להיפגש איתנו. אני אומר את זה בצער רב, כי אם לא מעודדים עסקים שפועלים בצורה תקינה ומסודרת ומאוגדת, אז יכול להיות שזה מה שגורם לאחרים לעשות עבירות כאלה.
היו"ר אמנון כהן
יש לי תחושה קשה מאוד נגד משרד התקשורת. פה יש גוף שאומר שהוא רוצה לבוא ולהסביר ולא שומעים אותו.
נועה גבע
פנו אלינו בכתב. הם נכללים בין הציבור. כל מי שרצה יכול היה להגיש לנו בכתב.
אלי שחף
לא שמענו על זה.
נועה גבע
אנחנו לא שולחים לכל אזרחי המדינה. כל מי שמעוניין מגיש לנו התייחסות. אנחנו לא יכולים להיפגש פנים אל פנים עם כל מי שפונה אלינו. שימוע בכתב הוא שימוע ראוי ומספק מבחינת הדרישות שחלות עלינו.
היו"ר אמנון כהן
אז מחוקקים באופן חד צדדי? לדרוס את מי שאפשר?
נועה גבע
עשינו שימוע בצורה שקופה ועד כמה שאתה יכול לשמוע את כולם. את כל זה עשינו. אבל לשבת בישיבה של שימוע בעל פה מול כל גוף שרוצה להישמע, זה משהו שהוא בלתי אפשרי במשרד כמו שלנו. כמו שאתה מבין, גם היכולות של כוח האדם מוגבלות.
היו"ר אמנון כהן
מר שחף, תואיל בטובך לשלוח לוועדה את הבקשות שלכם להצעת החוק. בכל מקרה, כשתקום הוועדה שתדון בחקיקה אתם תוזמנו. הוועדה תראה גם אם אפשר לשלב את הבקשה שלכם.

אני רוצה לסכם את הדיון. יש לי תחושה קשה כנגד משרד התקשורת. קיימנו הרבה דיונים יזומים והדברים שם לא נחתכים ולא נסגרים. דברים שהעלנו בוועדת הכלכלה לא טופלו במשך שנה. בשם כל חברי הוועדה, אני מביע מורת רוח מהתפקוד של משרד התקשורת.

אנחנו מבקשים מאגוד לשכות המסחר לשלוח פניה לכל הגופים שאתם מייצגים, שלא יטרידו את האזרחים שלא ביקשו את השירות של קבלת מסרים באס.אמ.אס.

אנחנו מבקשים מכל חברות הסלולאר לעשות בדיקה מחודשת ולרענן את ההסכמים כך שמי שירצה לקבל שירותים נוספים, ייתן את הסכמתו. דיברתי על כך שאתם חוזרים ונותנים שירות למרות שנתבקשתם לבטל. אולי כדאי שכל הבקשות תעשנה בכתב וגם כל ביטול ייעשה בכתב. כך אפשר יהיה לעקוב. אם זה קרה לי, זה ודאי קורה גם לאזרחים רבים.

אני פונה לכל המפלגות שלא יטרידו את האזרחים באס.אמ.אסים. לפי החוק יש דרכים בהן אפשר לפרסם וכל מפלגה יכולה לפרסם. ישנם תשדירים, מודעות חוצות, עיתונות.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים