ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/12/2005

תקנות המים (מניעת זיהום מים)(קווי דלק), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

12.12.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 558

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"א בכסלו התשס"ו (12 בדצמבר, 2005), שעה: 10:30
סדר היום
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ה-2005
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

אליעזר כהן

אילן ליבוביץ
מוזמנים
עו"ד רחל אדם – ס' היועמ"ש, המשרד לאיכות הסביבה

אריה פיסטינר – ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים, המשרד לאיכות הסביבה

תמר זהר – לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

חנה מזור – יועצת משפטית, משרד התמ"ת

חיים שנקר – מרכז בטיחות, משרד התמ"ת

אילנה מישר – ס' היועצת המשפטית, משרד הבריאות

רוני טלמור – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אהוד יחיאלי – מנהל מינהל הדלק, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד חגית אייזנמן-מלכה – ס' יועמ"ש, משרד התשתיות הלאומיות

עמרם אזולאי –מנהל אגף פיקוח ובטיחות, מינהל הדלק, משרד התשתיות הלאומיות

אלכסנדר קושניר – ראש אגף הנדסה, הרשות לשירותים לשירותים ציבוריים מים וביוב, משרד הפנים

עו"ד ליאורה עופרי – יועצת משפטית, רשות שירותים ציבוריים מים וביוב, משרד הפנים

שרה אלחנני – מנהלת אגף לאיכות המים, נציבות המים

עו"ד אורלי סלע – לשכה משפטית, נציבות המים

אורנה דריזין – מנכ"ל, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

עו"ד יעקב פרידגוט – יועמ"ש חב' דלק, מנכ"ל איגוד חברות הנפט ומזכיר החברה

אייזיק וורצל – סמנכ"ל, "דור אלון אנרגיה בישראל"

שמואל קלמפנר – מנכ"ל, מכון הנפט

משה ורשבסקי – מהנדס ראשי, בתי זיקוק לנפט בע"מ

יעקב סופרין – ר' אגף תפעול, תש"ן

רפי רגב – ע' מנכ"ל לתשתיות, תש"ן

פטר מגנוס – יועץ בטיחות, יפית בטיחות בע"מ

דפנה הר-אבן – אחראית איכות הסביבה, רשות ההסתדרות לצרכנות

עו"ד שירלי בבאי – אדם טבע ודין

שמעון צוק – הידרולוג, אדם טבע ודין
ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר; עו"ד שמרית שקד (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה: שושנה מקובר

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ה-2005
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולם, אני פותח את הדיון בנושא: תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ה-2005.

את רוב התקנות אישרנו. היתה כאן בעיה ואי-הסכמה ביחס לסעיף "בודק מוסמך". היו כאן כמה חלופות שדברנו עליהן. רצינו להחליט משהו אחר, ומשרד התמ"ת התנגד. בנוסף, לא נכחו בישיבה מספיק אנשים. לפיכך, רצינו ללבן את הנושא של "בודק מוסמך". משרד התמ"ת, בבקשה.
חנה מזור
בודק מוסמך, על פי הגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה: "בודק דוודים מוסמך" או "בודק מוסמך" – מי שהמפקח הראשי הסמיכו בכתב לעשות בדיקות וניסויים לפי האמור באותו סימן. אם אני עוברת על כל הסימנים בפקודה, שמחייבים בדיקה של בודק מוסמך, יש: כלי הרמה, מעליות, - - - קווי קיטור, קולטי קיטור, קולטי אוויר ומכונות הרמה.
היו"ר אמנון כהן
זה יכול להיות אדם שהוסמך על ידי מפקח עבודה ראשי, כהגדתו בחוק ארגון הפיקוח של העבודה התשי"ד-1954? הציע את זה חבר הכנסת טל בדיון הקודם.
חנה מזור
מפקח ראשי מסמיך בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה. התחולה של פקודת הבטיחות בעבודה היא לגבי המקצועות שהקראתי: מעליות, כלי הרמה, כלי קיטור וכולי.
היו"ר אמנון כהן
ולא בתחום הזה?
חנה מזור
לא, בפירוש לא.
היו"ר אמנון כהן
נאמר כאן שבעבר, כאשר הסמיכו את הבודקים--
חנה מזור
עשו משהו שכנראה נעשה שלא על פי הפקודה, ואנחנו לא מעונינים להמשיך בכך.
שמואל קלמפנר
אני פשוט חושב שמעוותים כאן את התמונה, במודע או שלא במודע. לפני מספר שנים הלכנו וכתבנו תקנה עם המשרד לאיכות הסביבה, עם נציבות המים, עם משרד הפנים ועם כל המשרדים הנוגעים בדבר. בתקנה הזאת בקשנו ממפקח העבודה הראשי בזמנו: כשבונים תחנת דלק, התוכניות באות למפקח העבודה לבדיקה, כשבונים מסוף לדלק, מפקח העבודה ביחד מקבל את התוכניות לפי חוק הבטיחות בעבודה ומאשר אותן מבחינה בטיחותית, את כל המסוף. לפיכך, לא יכול להיות מצב שבו חלק מהעבודה הוא על מפקח העבודה, ואילו לגבי חלק אחר פתאום מישהו אומר במשרד העבודה לא. כאשר ישבנו בצוות שכתב את התקנות בזמנו, אמר לנו מפקח העבודה דאז, שהיה אתנו כל השנים עד ינואר 2005: רבותיי, לפי החוק הזה אסור לי. אבל אם יכתבו בתקנה החדשה שזה לפי מפקח עבודה, יהיה מותר וזה יהיה בסדר. כך כתבנו את הטיוטה של התקנה, זאת שמובאת עכשיו – אומנם באיחור של כ-6 שנים.
אתי בנדלר
מי שהציע לכם לכתוב את זה בתקנה הוא בעל הסמכה לתת חוות דעת משפטיות? לומר שזה אפשרי לכתוב כך בתקנות, על אף העובדה שהחוק אינו מגדיר את זה כמסגרת של פעילות שהוא רשאי לבצע?
שמואל קלמפנר
אני חושב שהפירוש של הגברת לא מדויק, משום שהוא עושה את זה בפועל. כשאני הולך לבנות חוות מכלים, אני בא למפקח עבודה. הוא נותן לי את האישורים. זה הפיקוח שלו.
אתי בנדלר
הוא מוסמך לתת את האישורים?
שמואל קלמפנר
כן, לדעתי.
אתי בנדלר
באה הגברת ממשרד התמ"ת, ואומרת: אולי הוא מוסמך לתת אישורים לחוות מכלים, אבל הוא לא מוסמך לתת את האישור שאתה מבקש, לפי החוק המסמיך. אז מה אתה מנסה לומר?
שמואל קלמפנר
שזה אותו הדבר.
אתי בנדלר
אז אולי נשמע חוות דעת משפטיות בענין הזה.
חנה מזור
אני גם רוצה להדגיש שלגבי התקנות האלה, עליהן דובר בעבר – קיים מכתב של קודמתי בתפקיד, שאכן ציינה שזה מחוץ לתחולת הפקודה ושזה לא באחריותנו.
חיים שנקר
לגבי תחנות הדלק: פונים אלינו לשם קבלת אישור, אבל על מה האישור ניתן? לא לתוכנית, כפי שנאמר כאן אלא למרחקי בטיחות בהתאם לטבלה הקבועה. אנחנו מאשרים מרחקי בטיחות גם בחווה וגם במחסן פרטי. המטרה של התקנה שבה דנה הוועדה היא למנוע מפגעי סביבה. אין שום קשר לבטיחות במקום העבודה.
שירלי גבאי
שמי עו"ד שירלי גבאי מאדם טבע ודין. אני מודה לאדוני על העלאת הנושא – על מטרת התקנות. הלופ הזה, שמנסים להכניס אותנו אליו שוב ושוב, סוטה למעשה וחורג לחלוטין מהנושא הנדון. אנחנו מדברים על תקנות למניעת זיהום מים. מי שאחראי לכך הוא המשרד לאיכות הסביבה. חבל שאנחנו מבזבזים את הזמן על הנושא הזה.
היו"ר אמנון כהן
על מה אנחנו מצביעים היום? נצביע רק על מה שלא הצבענו.
שמרית שקד
על הגדרת בודק מוסמך. ההגדרה שהציע המשרד לאיכות הסביבה היא ההגדרה - - - הגדרת בודק מוסמך. הם מבקשים להוסיף לתוכה דבר נוסף. נקרא את ההגדרה הקיימת: "בודק שעבר הכשרה המוכרת על ידי המכון האמריקאי לדלק (American Petroleum Institute) או הכשרה שוות ערך להנחת דעתו של הממונה, והפועל על פי הנחיות, הוראות ותנאים שקבע הממונה בענין;" כאן מבקש המשרד לאיכות הסביבה להוסיף: "אותם הוראות ותנאים יופקדו לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של המשרד לאיכות הסביבה".
היו"ר אמנון כהן
בסדר. אנחנו מצביעים על התיקון להגדרת בודק מוסמך.

הצבעה

בעד הגדרה מתוקנת ל"בודק מוסמך" – פה אחד

ההגדרה המתוקנת נתקבלה.
שמואל קלמפנר
יושב כאן מפקח עבודה ראשי לשעבר. אבקש שישמעו את קולו.
פטר מגנוס
עד לפני שנה הייתי מפקח עבודה ראשי, והייתי מעורה בהכנסת התקנה הזאת. לדעתי, אין שום מניעה לעגן בתקנה את הסמכות למפקח עבודה ראשי להסמיך בודקים מוסמכים. זה נעשה בתקנות רבות, ולאו דווקא רק לפי מה שכתוב - - -

שנית, לנושא של בדיקת מכלים וצנרת דלק יש זיקה חזקה מאוד לנושא של בודק מוסמך - - -
היו"ר אמנון כהן
אבל אין קשר. כאן מדובר בנושא שקשור לאיכות הסביבה. זה משהו אחר.
פטר מגנוס
אבל אני גם לא מקבל את ההגדרה הזאת, כי אם מתרחשת דליפה ממיכל דלק גדול, זה יכול לגרום לאסון מיידי – לעובדים ולסביבה, ולאו דווקא רק הטפטוף של הדלק. לכן אני חושב שיש לנו כאן שילוב של הבטים סביבתיים והבטים בטיחותיים, ולא תמיד אנחנו יכולים לדעת מה קודם. כיוון שמפקח העבודה הראשי מסמיך בודקים מוסמכים למכלי לחץ, למשל, שהוא נושא דומה מאוד, אני לא רואה שום מניעה, ורואה אף יתרון בכך שמפקח עבודה ראשי יסמיך גם בודקים לנושא הזה.
היו"ר אמנון כהן
המשרד לאיכות הסביבה, נשמע כאן טיעון לפיו אפשר לשלב את שני הדברים.
רחל אדם
החוק הזה בא להסדיר את הנושא של מניעת זיהום מים. לנו, כמשרד, אין סמכות - - -
היו"ר אמנון כהן
ואם אפשר בדרך לתקן גם את הנושא של הבודקים?
רחל אדם
כפי שאמרתי בדיון הקודם, ההגדרה שאנחנו מציעים רחבה די הצורך כדי להכניס גם את זה. זה יכול להיות בהנחיות שממונה יקבע. זאת בדיוק הכוונה של ההגדרה שאנחנו מציעים. גם את זה אפשר להכניס לתוך ההגדרה, אם יש צורך.
אריה פיסטינר
יש לנו תקנות דומות במהותן בנושא של מניעת זיהום מים מתחנות דלק. גם שם יש לנו הנחיות לממונה, ובהנחיות לממונה נקבע למשל שגוף מסוים – במקרה זה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות – היא זו שתפקח על הבודקים ותוודא שהן יהיו מעבדות מוסמכות וכן הלאה. כלומר, ההנחיה בתקנות על פי הנחיות הממונה. כפי שאומרת עו"ד אדם, בהנחיות הממונה – פרסמנו, וזה נמצא באתר האינטרנט – קבענו שהרשות הלאומית להסמכת מעבדות באותו מקרה תהיה אחראית על הבודקים, והעסק עובד בצורה בלתי רגילה.
היו"ר אמנון כהן
יש בעיה להוסיף את מה שהם מבקשים?
אריה פיסטינר
לכן אנחנו אומרים: יש לנו הנחיות לממונה. נשב בוודאי עם הגורמים, ונראה מבחינה מקצועית מה רלוונטי – איזה תחום תקף למשרד העבודה, למשל – נקבע את זה בהנחיות הממונה, וזה יפורסם.
היו"ר אמנון כהן
מתי?
אריה פיסטינר
אנחנו נעשה את זה בתוך חודש.
לאה ורון
אז מה תאשר הוועדה בתקנות?
רחל אדם
את ההגדרה שאנחנו מציעים. אנחנו אומרים שבמסגרת ההגדרה הזאת אפשר לקבוע הנחיות.
אריה פיסטינר
עשינו את זה בעבר. זה לא תקדים. זה נעשה ועשינו את זה. אנחנו עובדים לפי זה.
היו"ר אמנון כהן
נציגת משרד המשפטים – האם יש בעיה? האם יש סתירה בין הדברים? האם אני יכול לשלב?
רוני טלמור
לא דיברתי אתה קודם, אבל אומרת חברתי ממשרד התמ"ת שאין סמכות בחקיקה שלהם ליצור את ההסמכה הזאת. אם אין סמכות שם, בוודאי שאי אפשר להכניס את הענין הזה – לא בתקנות שלהם ולא בתקנות מכוח חוק המים.

מעבר לכך, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לכך שהנוסח של ההגדרה של בודק מוסמך הוא נוסח רחב, שמאפשר להיעזר בכל פעם שיש טכנולוגיה או גורם מסמיך טוב ואמין לדעת המשרד לאיכות הסביבה. ההוראות לענין הזה נקבעות ומתעדכנות בהוראות שמתפרסמות מעת לעת. ההגדרה הזאת היא רחבה וגמישה. אם תהיה אפשרות בענין הזה, אני מניחה שאפשר יהיה להוסיף. אבל כרגע אני לא רואה סיבה לצמצם הגדרה שהיא נוחה וטובה כדי לעבוד אתה. אני סבורה שהנוסח הזה שהוקרא הוא נוסח רחב יחסית, שמאפשר גמישות במהלך השנים בהן התקנות האלה יופעלו. אפשר יהיה לעדכן מעת לעת את השאלה איך יוסמכו ואלו דרישות מבקשים מכל בודק מוסמך. לכן זאת הגדרה מאוד טובה ומאוד נוחה לעבודה.
שמואל קלמפנר
לחוסר מזלנו, אירע עכשיו אירוע שריפה במערכת דלק בלונדון. זה קשור אלינו, משום שאף אחד לא יודע אם זה קודם – אם זה בגלל זיהום אוויר, זיהום קרקע או שריפה שבה עלולים להיהרג עשרות אנשים. באף מקום בעולם המשרד לאיכות הסביבה אינו אחראי בטיחותי על המכלים ועל הצנרת. בכל המדינות הנאורות זה משרד העבודה, ובארץ מפקח העבודה הראשי מועתק מאנגליה – Labor Department. אני פשוט מתפלא על אנשים. האדם הזה, לפני שתי ישיבות--
היו"ר אמנון כהן
אל תדבר על האנשים, אלא על משרדים.
שמואל קלמפנר
לפני שתי ישיבות ישב כאן נציג משרד התמ"ת, ואמר שהקורסים שעשינו היו ללא ידיעתם ובלי אישורם. זה הרתיח אותי, ושתקתי. אני חושב שלא יכול להיות מצב שבו נציג ציבור אומר דברים לא מדויקים ולא נכונים. אסור שזה יקרה.
שמרית שקד
אני רק רוצה להשיב לאדוני, ולהסביר לו ולמר פטר מגנוס: התקנות שלפנינו לא מנשלות את מפקח העבודה הראשי מהסמכויות שלו. כל הסמכויות שלו לענין בטיחות בעבודה קיימות מכוח פקודת הבטיחות בעבודה.
אליעזר כהן
כך אני הבנתי.
שמרית שקד
למפקח על העבודה יש את כל הסמכויות מכוח חוק פקודת הבטיחות בעבודה, ככל שהוא צריך, כדי להבטיח את הבטיחות במקום העבודה. אנחנו לא לוקחים לו כאן שום סמכויות. המשרד לאיכות הסביבה נדרש להבטיח רק את הנושאים הקשורים לאיכות הסביבה. לכן, אנחנו לא פוגעים חלילה בבטיחות – ויתקנו אותי נציגי משרד התמ"ת – אנחנו לא לוקחים להם סמכויות ככל שהם צריכים להבטיח את נושא הבטיחות - - -
היו"ר אמנון כהן
אבקש לקרוא את הגדרת הבודק המוסמך.
רחל אדם
"בודק שעבר הכשרה המוכרת על ידי המכון האמריקאי לדלק (American Petroleum Institue, או ה-API), או הכשרה שוות ערך להנחת דעתו של הממונה, והפועל על פי הנחיות, הוראות ותנאים שקבע הממונה בענין, ושהופקדו לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של המשרד לאיכות הסביבה."
היו"ר אמנון כהן
אם כן, אישרנו את הגדרת הבודק המוסמך. מה עוד נשאר פתוח?
שמרית שקד
תקנה 4 מחייבת את המתקינים ואת המפעילים של קווי הדלק לסמן על גבי מפה של מקורות המים את קווי צינורות הדלק שהם מתכוונים להתקין או את קווי צינורות הדלק שהם מפעילים.
היו"ר אמנון כהן
מה היתה הבעיה כאן, שמנעה את האישור בדיון הקודם?
שמרית שקד
נציגי חברות הדלק טענו שאין ברשותם מפה כזאת, ולכן אין מקום לחייב אותם על גבי מפה כזאת את קווי צינורות הדלק. המשרד לאיכות הסביבה השיב, הוועדה טרם קבלה החלטה. אולי נשמע שוב את עמדתם, ולאחר מכן הוועדה תקבל את החלטה.
רחל אדם
אמרנו שזאת לא תקנה מהותית. כלומר, אנחנו יכולים להתחיל ליישם את התקנות גם בלי התקנה הזאת, אם חברות הדלק מתנגדות. אנחנו טוענים שיש מפות, ושאפשר.
היו"ר אמנון כהן
הוועדה לא רוצה להטיל גזרה שהם לא יוכלו לעמוד בה. אם יש להם את המפות והם יודעים את המיקום המדויק, זה בסדר. אבל אם אין ידיעה, ואם יש דברים שקיימים מהתקופה המנדטורית ואין להם רישומים לגבי זה, אנחנו לא רוצים להטיל את החובה. לכן, מבחינה עניינית – אם יש להם את כל המפות, הכל ידוע והכל ברור, נטיל. אם זה לא ברור, ואם את בטוחה שזה לא ברור או שאת חושבת שיש ספק ושנטיל עליהם חובה בלא שיש להם ידיעה, צריך לבדוק את זה. את זה אני צריך לדעת.
רחל אדם
התקנה הזאת קיימת בנוסח של התקנות כ-8 שנים, וזאת הפעם הראשונה שבה אנחנו שומעים שיש בעיה להשיג את המפות.
היו"ר אמנון כהן
אם היא קיימת, לשם מה יש צורך באישור?
רחל אדם
אני אומרת שזאת הפעם הראשונה שבהם הם מביעים הסתייגות לתקנה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
את מתכוונת לכך שזה מופיע כבר במקומות אחרים?
רחל אדם
כבר כ-7 או 8 שנים.
היו"ר אמנון כהן
אם כן, מה קה קרה לחברות הדלק?

יעקב פרידגוט

לנו יש מעט מאוד צינורות, ומבחינתנו זה שולי.
היו"ר אמנון כהן
למי מפריעה התקנה הזאת?
דינה בר-און
אנחנו חוזרים לאותה נקודה שוב ושוב.
היו"ר אמנון כהן
השאלה היא אם זה מפריע מבחינה מהותית. האם יש מקומות שאתם לא יודעים היכן עוברים הקווים?
דינה בר-און
אנחנו לא יכולים לדעת איפה נמצא כל מקור מים. אני יודעת איפה מונחים הצינורות שלי.
היו"ר אמנון כהן
זה מה שצריך.
דינה בר-און
אני לא יכולה להיות מחויבת, לשים מפה - - -
היו"ר אמנון כהן
אל תתחייבי על כלום; רק על מה שיש לך.
דינה בר-און
אני לא יכולה להיות מחויבת ביחס למקורות מים. אני לא יכולה לדעת מהו המיקום של כל מקורות המים. אני יודעת איפה הצינורות שלי. תביאו לי מפה עם מקורות המים - - -
אתי בנדלר
כעת אני מבינה את הבעיה: הבעיה שלהם היא שצריך לסמן גם את מיקום מקורות המים. אפשר לסייג את זה – "מיקום מקורות המים... ככל שמידע זה ידוע".
היו"ר אמנון כהן
הנוסח הזה בסדר?
דינה בר-און
בסדר.
אלכס קושניר
שמי אלכס קושניר, אני מהנדס ראשי ברשות לשירותים ציבוריים מים וביוב.

התקנות לסעיף זה לפחות הן בסדר גמור. עם זאת, אבל נעלם כאן גורם שהוא גורם חדש במשק המים, והוא תאגידי מים וביוב. היום הם בעלי מערכות מוניציפליות, והם לא מופיעים כאן. אנחנו מבקשים להוסיף את תאגידי המים והביוב כבעלי מערכות מוניציפליות לשרשרת הדיווח והעדכון. אני לא רוצה לסבך את השרשור, אבל לפחות ליידע, מכיוון שהם מושפעים מידיים.

בתחום המוניציפלי אושר חוק תאגידי המים, וכל מחלקות המים העירוניות עוברות לסוג של תאגידים – חברות נפרדות – שהן כבר לא חלק מהממסד אלא חברות. בעלי המערכת חייבים לקבל איזשהו דיווח ביחס למה שקורה לגבי הנחת קו דלק ולגבי הדליפות.
רחל אדם
דיברתי אתמול עם היועצת המשפטית שלכם, והסברתי לה שהתקנות האלה כלל לא נוגעות לתחום שלכם. מדובר בתקנות שבאות למנוע זיהום דלק למי תהום ולקרקע. לא מדובר כאן בשפכים, במים או בביוב. זה ממש לא התחום שלכם. חשבתי ששכנעתי אותה, כי היא אמרה לי שהם החליטו לוותר, ולא להעלות את זה היום. לכן אני קצת מופתעת.
אתי בנדלר
נמצאת כאן היועצת המשפטית שלהם.
אלכס קושניר
היועצת המשפטית נמצאת כאן, אבל אני ארשה לעצמי בכל זאת, כיוון שאני חי בתוך המערכות: זה לא ייתכן. קו דלק שהונח בשטח עירוני משפיע על תכנון ופיתוח כל המערכות התשתיתיות. נכון שאין השפעה מיידית, אבל הוא משפיע, וגם התאגיד שהוא אחראי על אספקת המים צריך להיערך לכך.
היו"ר אמנון כהן
אפשר להוסיף את זה? האם זה מהווה בעיה מבחינה משפטית?
אלכס קושניר
היום זאת רשות מקומית, ויש לה יכולת, סמכויות וכן הלאה. מחר בבוקר זאת חברה, ואנחנו למעשה מטילים עליה הרבה מאוד דרישות ומגבלות, והיא צריכה לקבל את המידע הזה.
היו"ר אמנון כהן
מה דעת משרד המשפטים?
אליעזר כהן
הוא לא רוצה שליטה אלא דיווח בלבד.
רוני טלמור
התקנות האלה הן תקנות בענין קווי דלק.
היו"ר אמנון כהן
אם זה עובר ברשות מקומית מסוימת, שזה היה באחריותה והיום זה הופך לתאגיד. איך זה משפיע?
רוני טלמור
אני לא יודעת - - -
רחל אדם
בדקתי את החוק שלהם, והייתי שותפה - - -
היו"ר אמנון כהן
אבקש שתשיבי על שאלתי: אם זה היה היום בתחום השיפוט של עיריה מסוימת, ועכשיו זה עובר לתאגיד, כי 30 תאגידים אמורים לקום בכל מני מקומות – האם האחריות עוברת באופן אוטומטי מהרשות המקומית לתאגיד, או שצריך להתקין את זה בתקנות? שלא יהיה מקום מסוים שאין עליו בעלות או אחראיים.
רחל אדם
לגבי הנחת צינורות כבר התייחסנו, וקבענו שחייבים להתקין את צנרת הדלק מתחת לצנרת הביוב או המים, כדי להגן על המים.
היו"ר אמנון כהן
אני מדבר כעת על האחריות.
רחל אדם
הם מבקשים שידווחו להם.

ליאורה עופרי

אני היועצת המשפטית של הרשות.

אנחנו מבקשים בסך הכל דיווח. מדובר בתאגיד, שבסופו של דבר יהיה מופרט בידיים פרטיות. לענין תקנה 10 בפרט, אנחנו בסך הכל מבקשים דיווח על דליפה. זאת משום שיש תאגידים שגם מפיקים מים ממקורות המים. אנחנו לא רוצים שתהיה שרשרת ארוכה של דיווח - - - תקנה 10, שזה לא יהיה רק לממונה ולרשות המקומית, אלא לתאגיד מים וביוב.
אתי בנדלר
את מדברת רק על תקנה 10 – רק דיווח על דליפה?
אלכס קושניר
גם תקנה 10 וגם תקנה 3.

ליאורה עופרי

הוא רוצה להכניס גם את הענין של המוסד לתכנון ובניה.
אלכס קושניר
כיוון שיש כאן השפעה תכנונית.
היו"ר אמנון כהן
יש בעיה להכניס?
רחל אדם
בתקנה 10 אין לנו בעיה לעשות את זה.
אתי בנדלר
אבל יש כל מני תשתיות בקרקע. הרי לא מבקשים דיווח לכל בעלי התשתיות. יש חברות גז, יש חברות חשמל, יש כבלים וכולי.
אלכס קושניר
לחברת החשמל יש את חוק החשמל, ואתם בוודאי מודעים לכך.
אתי בנדלר
תקנה 3 לא מחייבת להודיע לרשות המקומית אלא למוסד תכנון בלבד, ואני חושבת שזה מספק כי גם אתם מקבלים מידע מרשות התכנון. באשר לדליפה, שבה דנה תקנה 10, כיוון שמדובר על דיווח לרשות המקומית, ייתכן שהם צודקים – אם פועל באותו מקום תאגיד מים וביוב, צריך לדווח גם לו.
היו"ר אמנון כהן
אם כן, הוספנו את זה בתקנה 10.
רחל אדם
הם מבקשים להוסיף את זה לתקנות משנה (א), (ב), ו-(ג), ואני מבקשת לצמצם את זה לתקנה 10(א), שם יש גם חובת דיווח לרשות המקומית. במקום שבו יש חובת דיווח לרשות מקומית, נוסיף גם את תאגיד מים וביוב.
היו"ר אמנון כהן
בסדר – במקום שבו מופיעה הרשות המקומית, יופיע גם תאגיד מים וביוב.
אתי בנדלר
במקום שיש חובת דיווח לרשות המקומית.
היו"ר אמנון כהן
את סעיף 4 אישרנו?
שמרית שקד
סעיף 4 אושר בנוסח שהציעה היועצת המשפטית של הוועדה, ככל שמידע זה ידוע.
היו"ר אמנון כהן
מה עוד נשאר פתוח?
שמרית שקד
זה הכל.
יעקב סופרין
יכולה להווצר סתירה בנושא הדיווח, אבל אנחנו מחויבים על פי רישיונות עסק ועל פי הנהלים, המפעילים מחויבים לדווח למוקד הסביבה. הוא נעלם כאן לחלוטין. מבחינתנו, נאמר לנו שמוקד הסביבה מרכז את כל נושא הדיווח לרשויות ולתאגידים.
היו"ר אמנון כהן
מה השאלה?
יעקב סופרין
צריך להודיע למוקד לאיכות הסביבה, והוא צריך להופיע כאן – אלא אם כן יורידו אותו גם משנה, כי ישנה בחירה.
היו"ר אמנון כהן
את מי אתה רוצה להוסיף?
יעקב סופרין
את מוקד איכות הסביבה.
אריה פיסטינר
זה אצלנו – זה המשרד.
היו"ר אמנון כהן
הם מביאים את התקנות.
לאה ורון
אבל יש את הממונה ויש את ההגדרה, שזה אותו איש של המשרד לאיכות הסביבה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אני מעמיד להצבעה את כל התקנות שדנו בהן, גם בדיונים הקודמים, עם התיקונים שהוצעו כאן: תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ה-2005. מי בעד התקנות? מי נגד?

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), אושרו.
היו"ר אמנון כהן
אושר פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
10:55

קוד המקור של הנתונים