ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/12/2005

חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך, התרבות והספורט

7.12.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 520

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיום רביעי, ו' בכסלו התשס"ו (7 בדצמבר 2005), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ה-2004
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז - היו"ר

אליעזר כהן

אהוד רצאבי
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
יפה קרינצה

הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ה-2004
היו"ר אברהם פורז
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה בעניין הצעת החוק לנהיגה ספורטיבית, תוך כדי דיונים בחוק הסתבר שיש לבצע שינויים בסעיף המדבר על שימוש בחומרים משכרים בעת נהיגה, ולכן התכנסנו. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
מירב ישראלי
בעת הניסוח הסתבר ששימוש בחומרים משכרים אי אפשר לקבוע בתקנות, צריך לעשות את זה בחוק. יש לקבוע כללים לעריכת בדיקות רפואיות מדגמיות בזמן נהיגה ספורטיבית לאיתור נוהג בכלי תחרותי העובר על הוראות הסעיף, כלומר שיכור או משתמש - - -
אליעזר כהן
אישרנו את זה רק לפני חודשיים בוועדת הכלכלה.
מירב ישראלי
מה שקרה בוועדת הכלכלה, ואתמול עבר במליאה, זה שאי אפשר יותר לקבוע הסמכה בחוק לשר לקבוע בדיקות רפואיות בתקנות. לכן אנחנו צריכים לתקן את זה. אתמול במליאה תיקון לפקודת התעבורה, שמפרט בפקודת התעבורה את אופן הבדיקה של שכרות באופן מפורט.
היו"ר אברהם פורז
האם זה נכון שאנחנו משמיטים את סעיף 19ב, ובסעיף קטן (א) אנחנו אומרים שלא ינהג אדם בכלי תחרותי נהיגה ספורטיבית בהיותו שיכור, ויחולו כאן הכללים של פקודת התעבורה?
מירב ישראלי
הספציפים בנושא של בדיקת שכרות - - -
היו"ר אברהם פורז
לגבי בדיקת שכרות יחולו הכללים של פקודת התעבורה.
מירב ישראלי
נראה אם צריך להגיד שזה יהיה בשינויים המחוייבים.
אליעזר כהן
רק שכרות?
היו"ר אברהם פורז
סמים ממריצים אנחנו מורידים כרגע, כי יש סיפור מסובך. נהיגה ספורטיבית היא וולונטרית, היא לא כמו נהיגה בכביש, לכן לדעתי המארגנים יקבעו בדיקות. הם יכולים להחליט שכל מי שבא למרוץ יעבור בדיקה כזאת או אחרת, כולל האפשרות לבדוק - - -
אליעזר כהן
כלומר, שהנהג יסכים.
מירב ישראלי
אתה רוצה להוריד את כל הסעיף לגבי סמים ממריצים, שלא יהיה איסור? אם יהיה איסור, השאלה היא איך יבדקו אותו.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע שנוריד לגמרי את האיסור, נשאיר אותו כרגע למארגני התחרויות. יסתבר בעתיד שיש בעיה עם זה - נצטרך לטפל בה בבוא היום.
אהוד רצאבי
למה לא להפנות את זה לכללים הבינלאומיים שחלים בכל התחרויות?
היו"ר אברהם פורז
בחוקים אתה לא מעביר לכללים בינלאומיים. אנחנו מורידים את הסעיף, בסדר?
מירב ישראלי
בסדר.
אליעזר כהן
הצורך הוא אבי ההמצאה, אם יהיה צורך להתעסק עם זה יעשו את זה.
היו"ר אברהם פורז
המארגנים של מרוץ ייקחו בוודאי את הכללים הבינלאומיים ויגידו מה הנהג צריך לעבור. בפקודת התעבורה אין דברים כאלה. אם יסתבר שיש קושי נתקן את החוק בבוא העת, זה לא חוק יסוד, וגם חוק יסוד אפשר לתקן.
מירב ישראלי
אם ככה, השווינו לפקודת התעבורה את עניין השכרות והשמטנו את סעיף הסמים הממריצים.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

אושר
היו"ר אברהם פורז
אני רושם שניים בעד, אין מתנגדים, החוק אושר. עם חבר הכנסת רצאבי זה שלושה בעד. יש לנו שאלה אם אתה רשאי להשתתף בהצבעה, אבל רשמנו את הצבעתך בעד, וגם אם אתה לא משתתף בהצבעה עדיין יש שניים נגד אפס.

תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים