ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/12/2005

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 31), התשס"ו-2006

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

6.12.05

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ה' בכסלו התשס"ו (6 בדצמבר 2005), שעה 11:50
סדר היום
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 36)(סמכות שיפוט ותרופות), התשס"ו-2005
נכחו
חברי הוועדה: משה כחלון – מ"מ היו"ר


רשף חן
מוזמנים
משה ברסימנטוב
- רפרנט עבודה ורווחה, אגף תקציבים, משרד האוצר


יעקב עמר
- יועץ השר לענייני הביטוח הלאומי, משרד הרווחה


דבי רינולדס
- משרד התמ"ת
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
רויטל יפרח

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 36)(סמכות שיפוט ותרופות), השתס"ו-2005
היו"ר משה כחלון
אני מתכבד לפתוח את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא: הצעת חוק עבודת נשים, הכנה לקריאה שניה ושלישית. יש פה נוסח של המציעה הראשית. לאחר מכן, אם למישהו יש הערות...
רשף חן
כן, הנוסח מקובל. זו תוצאה של הרבה מאוד עבודה שנעשתה ועיבודים שנעשו בשלבים הקודמים של הדיון ומבחינתי, זה בסדר גמור.
היו"ר משה כחלון
נציג משרד האוצר, מה תשובתכם?
דבי רינולדס
מבחינה מהותית, מונח על השולחן נוסח שהממשלה תומכת בו, כי זה הנוסח של הצעת החוק הממשלתית שהוגשה לכנסת ולכן, אין לנו הערות.
משה כחלון
נציג משרד האוצר לא נמצא. מה עמדת משרד המשפטים?
דובר
הנוסח מתואם אתנו.
רשף חן
זה חוק חשוב מאוד בעיניי. הוא מתקן לקונה כי היה חוק שקבע נורמות נכונות וראויות לגבי מה צריך לעשות ביחס לנשים במקומות עבודה רק שהוא לא נתן שיניים, אפילו לא פליליות ובטח לא אזרחיות לאכיפה של ההוראות האלה. מה שעושים כאן זה שנותנים שיניים אזרחיות לשמירה על זכויות של נשים עובדות. זה מאוד חשוב לזכויות עובדים וזה מאוד חשוב למעמד האישה ולשוויון בין המינים ומביא למדינה נורמלית. תודה.
ג'ודי וסרמן
יש שינוי נוסח באחד הסעיפים שנדונו ואושרו בהכנה לקריאה ראשונה ושאושרו לקריאה ראשונה לגבי פיצויים אף אם לא נגרם נזק. אני רוצה שיופיע בפרוטוקול ולמען ההיסטוריה, שיש הסכמה להכניס את הנוסח הזה למרות שלכאורה הוא מצמצם לעומת הנוסח הקודם, אני רוצה להבהיר שזה הנוסח המקובל.
רשף חן
על איזה סעיף?
ג'ודי וסרמן
סעיף 13א(א)(1). הנוסח הזה מופיע בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. הוא כולל גם פיצויים בעד נזק של ממון שנגרם לעובד או לעובדת וגם פיצויים אף אם לא נגרם נזק. לא היתה הכוונה להשמיט משהו שאושר בנוסח הקודם, שזה יהיה ברור, אלא שניהם כלולים בנוסח הזה. יש כאן תוספות לעניין זכות התביעה ולעניין זכות התערבות בתובענות ודברים נוספים שמהווים את חוק עבודת נשים.
משה כחלון
אני ניגש להצבעה לקראת הכנה לקריאה שניה ושלישית:

מי בעד - 3

מי נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת החוק אושרה כאן ותעבור למליאה לאישור חברי הכנסת. תודה רבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:15)

קוד המקור של הנתונים