ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/12/2005

הצעת חוק ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל (כשירות למינוי, תקופת כהונה ומילוי מקום), התשס"ו-2005, הצעת חוק כהונת ראש המטה הכללי, התשס"ה-2005, הצעת חוק כהונת ראש המטה הכללי, התשס"ה-2005, הצעת חוק משך כהונת ראש המטה הכללי, התשס"ה-2005, הצעת חוק תקופת כהונת ראש המטה כללי, התשס"ה-2005, הצעת חוק תקופת כהונת ראש המטה הכללי, התשס"ה-2005 (פ/3346)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים