ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/12/2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת

06.12.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 18

מישיבת הוועדה המשותפת (של ועדת הכנסת וועדת הכספים) לתקציב הכנסת

יום שלישי, ה' בכסלו התשס"ה (6 בדצמבר 2005), שעה 12:00
סדר היום
פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2005.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר רוני בר-און

יולי אדלשטיין

חיים אורון

שאול יהלום

אהוד רצאבי

דוד לב – סגן מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורביץ – סגנית מזכיר הכנסת

נאזם באדר – סגן מזכיר הכנסת
מוזמנים
אבי לוי – חשב הכנסת

נדב כספי – עוזר לחשב הכנסת

דן לנדאו – עוזר ליושב-ראש הכנסת

גילה רוטשילד – מבקרת הפנים של הכנסת

יצחק שד"ר – קצין הכנסת
יועצות משפטיות
עו"ד ארבל אסטרחן


עו"ד הלית ברק
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן

פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2005
היו"ר רוני בר-און
אני פותח את ישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת, ישיבה מספר 18. יושב-ראש הכנסת ביקש להעביר סכום של 8 מיליון ו-780,000 שקלים מסעיף רזרבה, כמפורט להלן. הסעיף הגדול הוא שירותים מקצועיים, וזה עניין שידורי הכנסת. קיבלתי הסברים מפורטים מדן לנדאו.
יולי-יואל אדלשטיין
השתכנעת מההסברים?
היו"ר רוני בר-און
לא מכולם. ככל שההסברים לא יהיו בהירים ונהירים כל צורכם, דן לנדאו יסביר אותם פה.

הפירוט וההסבר במסגרת הכללית הוא, שבמהלך הפעלת ערוץ הכנסת מאז מאי 2004 התברר כי גם תכולת השידורים אבל בעיקר איכותם הגבוהה מחייבת כיסוי תקציבי נוסף. אנחנו מתבקשים לסייע בעניין הזה. אני מסכים שגם תכולת השידורים מצדיקה את זה וגם איכות השידורים מצדיקה את זה, ואני לא חושב שאני צריך להרחיב בעניין הזה. כולנו רואים ושומעים את הקולות, וחלק מאתנו מקבלים גם את השבחים על זה.

התוספת היא הגדלה של כ-22% בתקציב ערוץ הכנסת, שקבענו אותו ל-15 מיליון כולל מע"מ. הווה אומר, שלושה מיליון ו-735,000 שקלים בשנה. התוספת המתבקשת בתקופה של 10 החודשים עד מועד סיום החוזה עם הזכיין הקודם, קרי 10 החודשים הראשונים של שנת 2006, עולה כדי 3 מיליון ו-110,000 שקלים. אנחנו עושים את זה כרגע, מכיוון שככל הנראה בטווח הנראה לעין אין תקציב לשנת 2006, וזה יבוא בחשבון בשנת 2006. אם זה הולך על חשבון תקציב 2005, זה יעודכן בספרים ובהצעת התקציב על שנת 2006. אני מציע לחברים לתמוך בסעיף הזה.

החלק היחסי מאותה נגזרת לחודש דצמבר 2005 הוא אותה הגדלה של סעיף 1 שעליה דיברתי, 3 מיליון ו-110,000 שקלים. גם בעניין זה אני מציע לחברים לתמוך בסעיף.

סעיף 3 הוא תקציב מיוחד חד-פעמי לתקופת הבחירות, מיליון ו-640,000 שקלים. הערוץ מבקש לפתוח באיזשהו מהלך שירחיב את שידורי התעמולה, ולעשות פה פרויקט של עימותים לתקופת הבחירות. זה כרוך בחקיקה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי חקיקה. אני לא מתכוון להביא את הדבר הזה לחקיקה, אני לא מתכוון לתמוך בעניין הזה. מכיוון שכך, גם את הסעיף התקציבי, סעיף 3, אני אמליץ לדחות. אני לא חושב שאני רוצה ושנכון לנו להיכנס בשלב הזה לכל מיני קונטרוברסיות. יש החלטה של הנשיאות שדברים קונטרוברסליים לא עולים בתקופה הזאת. מהלך של חקיקה בתקופה הזאת, גם בוועדת הכנסת ואחר-כך במליאה, הוא לא דבר ראוי, הוא לא דבר נכון, הוא דבר מוטעה. אלה דברים שצריך לעשות אותם ביישוב הדעת, בריחוק מתקופת בחירות, ולא לעסוק בנושא שהוא אש, גופרית ותמרות עשן.

סעיף 4 הוא תקציב מיוחד חד-פעמי לכיסוי הוצאות שידורי ההתנתקות ב-2005. האמת צריכה להיאמר, שערוץ הכנסת עשה במהלך ההתנתקות עבודה מעל ומעבר. אנשים קיבלו פה החלטות תוך כדי תנועה אל היעד. האיכות של הכיסוי היתה ראויה, רצינית והעבירה את הנושא הבוער ביותר במקומותינו בשנים האחרונות בצורה מעוררת כבוד, מכיוונים של פנים רבות ומגוונות, שלא היה להם כיסוי בערוצים אחרים. אין כל סיבה שלא ניענה לזה, ולכן אתמוך גם בעניין הזה.

הנושא האחרון הוא החזר חד-פעמי של סכום שקוצץ בשנת 2004. בשלב שבו הערוץ עלה לשידור, הוא עלה באופן הדרגתי. דובר על שלושה ימי מליאה בשבוע, וביקשנו מהם בכל אופן פול ווליום. הם עבדו בתנאים לא תנאים, הם עבדו בלי אולפן, בלי מצלמות. הם נאלצו להביא לכאן ניידות והם עשו נחיתה לתוך התפקיד כאילו הם היו פה מזה עידן ועידנים. זה היה כרוך בעלויות שהם הביאו מהבית, ואנחנו צריכים להחזיר את זה.
אהוד רצאבי
מבלי להיכנס לסיבות לתוספות, האם הם עבדו או לא עבדו, אני רוצה לקבל תשובה מהיועצת המשפטית. נחתם חוזה, בחוזה נכתב בדיוק מה הם צריכים לתת ואיזה סכום הם צריכים לקבל.
היו"ר רוני בר-און
הם נתנו מעל ומעבר, פירטתי את הדברים.
אהוד רצאבי
מה שהם נתנו מעבר זאת לא בעיה שלי. מי שנתן יותר ומגיע לו, שיקבל. אני רוצה לדעת מבחינה משפטית שאין פה חריגה מסמכות. האם כאשר איקס אנשים באו למכרז ועמדו במכרז הזה, ובסופו של דבר גוף מסוים זכה בהצהרה של מחיר של שקל אחד ועכשיו אנחנו אומרים שבמקום שקל הזוכה יקבל 1.1 שקל – האם לא יבוא מתחרה אחר ויגיד שזה לא בסדר. אם התשובה לזה היא חיובית, בבקשה. אם התשובה לזה היא שלילית, אני רוצה לדעת שאסור לי להצביע.
היו"ר רוני בר-און
השאלה היא אם אנחנו חורגים מסמכות, כן או לא.
עו"ד הלית ברק
השאלה במקומה, ואני שמחה שזה מועלה לפרוטוקול. כאשר יצא המכרז, לא הליך מכרזי של ממש אלא הליך של בחירה שהיה מעין מכרזי, צירפנו למסמכי המכרז גם טיוטת חוזה שכל המשתתפים ראו אותה בצורה שוויונית. בחוזה – גם בטיוטה וגם בנוסח שנחתם מאוחר יותר – נכלל נספח תמורה, שכלל מנגנון של תוספת תמורה בשלב מאוחר יותר, ועל-פי המנגנון הזה אנחנו נוהגים. אין כאן שום חריגה מהסמכות.
שאול יהלום
אני רוצה לקבל הסבר לסעיף הזה שאתה דוחה אותו, מיליון ו-640,000 שקלים. למה הם התכוונו ומה מתבטל אם הם לא יקבלו את הכסף.
היו"ר רוני בר-און
לא מתבטל שום דבר מהקיים היום. קצב עבודתו של הערוץ כפי שהורגלת בו אפילו בחודש האחרון, שהוא עובד בשיא העוצמה שלו ובשיא התוכניות שלו – שום דבר לא נגרע ממנו. ההיפך מכך הוא הנכון, הוא מקבל תוספות תקציביות כדי להמשיך להתקדם. אנחנו לא מביאים אותו לנקודת אפס, אנחנו מביאים אותו לנקודת אפס מבחינת הגירעונות המצטברים שלו ונותנים לו עוד מנוף תנופה של 20% תוספת על התקציב. אלה סעיפים 1 ו-2. באים ואומרים שרוצים להרחיב עוד. אנחנו הולכים לתקופת בחירות ורוצים לפתוח פה ערוץ שיעשה עימותים בין כל המפלגות ויפתח ויעשה סוג של שידורי בחירות, מקביל לשידורי תעמולה. לא במסגרת שידורי תעמולה, אבל לפי הסכמות של שידורי תעמולה, חלוקת זמנים לפי עובי ונפח המפלגות וכל כיוצא באלה, ולעשות את זה על חשבון הכנסת. מכיוון שזה טעון חקיקה, כיוון שזה לא דבר שאפשר לעשות אותו בלי שנכשיר אותו לחקיקה בוועדת הכנסת ואחר-כך במליאה, ומכיוון שלטעמי זה נושא קונטרוברסלי, ומכיוון שלטעמה של הנשיאות לא עוסקים בימים האלה בנושאים קונטרוברסליים, אני לא רוצה להכשיר באמצעות תקציב מהלך של חקיקה. אם מישהו יעמוד על זה שתהיה חקיקה ואם תסתייע החקיקה בתוך השבועיים האלה שהכנסת עדיין מתפקדת או בחודשיים שיישארו אחר-כך לתפקוד מחוץ לפרוטוקול, אין ספק שאם תעבור חקיקה נזדקק שוב לשלב התקציב. אני לא רוצה להקדים את העגלה לסוסים. אתה מתקצב כאשר אתה יכול להוציא את הכסף.
שאול יהלום
אני מצדיק את מה שאתה אומר, אבל אם כך מה הפורום שידונו בשאלה איך בכל זאת הערוץ פועל בצורה מאוזנת, בצורה נקייה?
היו"ר רוני בר-און
הרגולטור. כמו שהוא דן עד היום. בטח לא אתה ולא אני. אם משהו עומד בבסיס ההצלחה שלו, זה שלא אתה ולא אני דנים בזה. אני לא רוצה להרבות מבוכה ולהיכנס ברגל גסה פוליטית ולקנות לעצמי זמן שידור על חשבון כספי ציבור, במובן שרוני בר-און יתעמת עם שאול יהלום ועם חיים אורון. במקום שיש להתעמת כשזה לא גוזל כספי ציבור, אני אתעמת. במקום שזה אומר להביא שני מיליון שקלים מכסף ציבורי, אני לא רוצה להתעסק עם זה עכשיו. בוודאי לא רוצה להקדים תקציב לרגולציה. קודם כל אני אכשיר את זה.
שאול יהלום
את זה אני מקבל.
דן לנדאו
רוב התקציב המבוקש לא מיועד לדבר הזה.
היו"ר רוני בר-און
מיועד. לכן ישבנו על זה אתמול. קיבלתם תוספת של 20%, אתם יכולים להרים שידורי בחירות, שידורי מעקב אחרי בחירות, פאנלים, כל מה שאתם יודעים לעשות מצוין.
דן לנדאו
אבל התקציב המבוקש לבחירות לא מיועד לעימותים הללו.
היו"ר רוני בר-און
אתה מקבל היום 20% תקציב, הכנסת הולכת הביתה, אין ועדות, אין מליאה, תביא מהדברים האלה. גם אני יודע לחלק משאבים. אנחנו הולכים הביתה לפגרה לא מתוכננת של ארבעה חודשים, אז אני לא אומר שתחזיר כסף כי לא תעבדו ארבעה חודשים ואתם נותנים רק שידורים חוזרים של התוכנית שלי עם הרב לאו מלפני שנתיים, שאני מאוד שמח עליה. ספרתי כבר 60 שידורים חוזרים, אתם במספר הנכון.
יולי-יואל אדלשטיין
כמה הרב לאו ספר?
היו"ר רוני בר-און
אם אתה נכנס לזה, אתה פוגע בסעיפים למעלה.
חיים אורון
אני מציע שנשמע מדן לנדאו.
היו"ר רוני בר-און
בבקשה.
דן לנדאו
התוספת שמבוקשת באופן חד-פעמי לתקופת הבחירות ברובה מיועדת לדברים שניתנים לכימות גם בלי שיתוקן החוק וגם בלי שהערוץ יהיה רשאי לבצע עימותים באותם 60 יום שבהם חוק הבחירות, דרכי תעמולה, אוסר על תעמולת בחירות. מדובר על החל מסוף ינואר למשך 60 יום. התוספת המבוקשת היא בעיקר בשביל תוספת של שידורים חיים, שזה ניידות שידור.
שאול יהלום
מאיפה?
דן לנדאו
כל הוועידות המפלגתיות, כל הפריימריס. לא מדובר על שידורי התעמולה שעליהם היושב-ראש מדבר.
היו"ר רוני בר-און
אם אתה מבקש 22% תוספת תקציב, זה סעיפים 1 ו-2. אם אתה רוצה לבקש 35% תוספת תקציב, זה סעיף 3. נראה מי יצביע בעד תוספת של 35%. בעניין 22% יש לנו בעיה, עשינו התחייבות שלטונית שלתקופת הפיילוט אנחנו מתקצבים ב-15 מיליון. עשיתם דברים שאני גומר עליהם את ההלל, ואני מקווה שגם חבריי גומרים עליהם את ההלל. אנחנו עושים עוד תוספת של כמעט 25%. למה התיאבון המוגבר הזה? לא מוכרחים ללכת לכל ועידה שמקצצת את הרשימה הארצית של מפלגה פלונית או דוחה מועד בחירת ראש ממשלה במפלגה אלמונית.
דן לנדאו
אבל הערוץ חייב לשדר לא רק את הוועידות של המפלגות הגדולות.
היו"ר רוני בר-און
הערוץ ישדר במסגרת הכסף שלו ובמסגרת ה-22%.
שאול יהלום
למה הערוץ חייב לשדר?
דן לנדאו
כדי לשמור על השוויון.
שאול יהלום
אז אל תשדרו בכלל.
חיים אורון
אני מסכים לגמרי עם דעתו של היושב-ראש. אם יש דברים שקשורים במערכת הבחירות, זה צריך להיות בכפוף לחוק הבחירות אחרי שהוא יאושר.


האם התוספת היא מתוך הרזרבה?
היו"ר רוני בר-און
כן.
חיים אורון
וההערכה היא שעד סוף השנה אנחנו נעמוד ברזרבה ולא תהיינה חריגות?
היו"ר רוני בר-און
כן. אתה מתקצב פה כסף שיחזור אליך בתקציב 2006. בסעיף 1 אתה מתקצב 10 חודשים מינואר עד אוקטובר 2006. זה כסף שיחזור מתקציב ערוץ הכנסת בתקציב 2006.


מי בעד אישור התוכנית 02.03.01 לתקנה 02.03.01.10 לחסר סעיף 3 שבפירוט שלה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


אישרנו פה-אחד את התוכנית הזאת, בלי סעיף 3.


אנחנו עוברים לסעיף הבא. אבי לוי, הגשת לי ב-16 בנובמבר על תוכנית אמרכלות בקשה לפי 2 מיליון ו-100,000 שקלים. כאשר תיקנו את זה והכניסו גם את ערוץ הכנסת, 15 יום לאחר מכן, הסכום עלה ל-2 מיליון ו-800,000 שקלים. ממה נובעים ההבדלים?
אבי לוי
אלה תקנות אחרות לחלוטין.
היו"ר רוני בר-און
אם כך, אתה לא צריך את ה-2 מיליון ו-100,000 שקלים?
אבי לוי
אני צריך.
היו"ר רוני בר-און
כלומר לא מדובר על תוספת של 700,000 שקלים, אלא על תוספת של 2 מיליון ו-800,000 שקלים. אם כך השאלה שלי מתחדדת, כי אתה מבקש 4 מיליון ו-900,000 שקלים.
אבי לוי
אני מתייחס למכתב מה-16 בנובמבר. לצורך תנאי חברי כנסת רכב אנחנו מבקשים 250,000 שקלים. הסיבה העיקרית היא מחיר הדלק.
היו"ר רוני בר-און
מחיר הדלק עלה וירד.
אבי לוי
בסופו של דבר מחירי הדלק נמצאים בעלייה.
יולי-יואל אדלשטיין
חברי הכנסת נוסעים יותר בתקופה הזאת.
היו"ר רוני בר-און
רק המחיר עלה או גם הקילומטרז' עלה?
אבי לוי
הקילומטרז' בממוצע לא עלה הרבה.
היו"ר רוני בר-און
כמה תקצבת את זה בתקציב?
אבי לוי
6 מיליון ו-700,000 שקלים.
היו"ר רוני בר-און
מדובר ב-4%, זה לא נורא.
אבי לוי
צריך לזכור את התנועה של השרים וסגני השרים.
היו"ר רוני בר-און
נכון. היום יש יותר חברי כנסת מאשר היו קודם לכן.


מה בעניין אבטחה ומיגון לחברי כנסת?
אבי לוי
גם בעניין זה יש צרכים נוספים חדשים כמעט כל יום.
היו"ר רוני בר-און
יש מאובטחים נוספים?
אבי לוי
כן, כמו ראשי ממשלה לשעבר.
היו"ר רוני בר-און
מה זה קרנות וקשרי חוץ?
אבי לוי
בסעיף קשרי חוץ כתבנו בדברי ההסבר שנמשכת ההתרחבות וההעמקה של הקשרים הבין-לאומיים של הכנסת, וזה בא לביטוי באירוח משלחות מחו"ל במשכן הכנסת וביציאות של משלחות גומלין.
היו"ר רוני בר-און
מה היחס בין אירוח ליציאות לחו"ל? כמה אנחנו משלמים קשרי חוץ על תיירות נכנסת וכמה אנחנו משלמים על תיירות יוצאת?
אבי לוי
קרוב ל-70% מהתקציב זה קשרי חוץ של משלחות יוצאות. זה המרכיב העיקרי.
היו"ר רוני בר-און
האם יש הערות לסעיף התקציבי הזה? מי בעד אישור 2 מיליון ו-100,000 שקלים מתוכנית 02.04.01, לפי הפירוט שפורט בדברי ההסבר? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


תודה רבה. סעיף זה אושר.


אנחנו עוברים לסעיף 02.03.04 – עובדי כנסת. עבודה בלתי צמיתה. מיליון ו-300,000 שקלים.
אבי לוי
זה מורכב משני חלקים, בעיקר עבודה בלתי צמיתה. קורה לפעמים שבתקצוב של הממוצע למשרה יוצא חסר, אבל בפועל הממוצע למשרה גבוה יותר ממה שתוקצב.
שאול יהלום
מה זו עבודה בלתי צמיתה, אלה שעובדים לפי שעות?
אבי לוי
נכון. עובדים שאין להם תקן קבוע בכנסת.
חיים אורון
מה משקלם?
אבי לוי
יש 317 משרות תקניות לעומת 52 בלתי צמיתות.
חיים אורון
זה הגדיל את כמות המשרות או הגדיל את השכר שלהם?
אבי לוי
זה לא הגדיל את השכר.
שאול יהלום
אם כך מדוע אתה צריך תוספת?
אבי לוי
משתי סיבות. האחת, יש תגבור בלשכה המשפטית, שהזכרתי אותו. הסיבה השנייה היא טעות בתקצוב. אנחנו לא חורגים מה-52 מיליון שאישרתם בתחילת השנה.
היו"ר רוני בר-און
האם פיטרת עובד מאלה שעבדו על התקציב?
אבי לוי
זה קורה גם במדינה.
היו"ר רוני בר-און
כמה היינו מתוקצבים בשנה הזאת על עבודה בלתי צמיתה?
אבי לוי
6 מיליון ו-300,000 שקלים.
היו"ר רוני בר-און
מדובר בגידול של 25%. האם נראה לך תקין שמישהו טועה בתקציב בהפרש של 25%?
אבי לוי
אני לא אכנס לשמות של משרות, אבל כאשר מחשבים משרה והמרכיב של המשרות הוא יקר יותר, זה מה שקורה.
שאול יהלום
אני מבקש לקבל את האינפורמציה לעבודה בלתי צמיתה. אני באופן עקרוני נגד עבודה בלתי צמיתה, אני חושב שכולם רוצים שאנשים יעבדו באופן קבוע. יש כאן אילוצים של תקנים, ומקבלים עובדים לעבודה בלתי צמיתה, מילא. אבל כפי שאני מבין, לפחות מדיבור עם אנשים, אנשים הבינו שהם עובדים בכנסת, אומנם עבודה בלתי צמיתה, אבל צמודים ללשכות, עושים עבודתם נאמנה לפעמים יותר מאשר העובדים בתקנים. הם תכננו להם לעבוד עד סוף הקדנציה לפחות. והנה נוצר מצב שהבחירות הוקדמו, ואז אומרים להם שהם יפוטרו. זה נראה לי בלתי הגיוני לזרוק עובד מטופל במשפחה לכלבים בגלל שמישהו חשב שצריך להקדים את הבחירות. אני חושב שצריך למצוא פתרון לעניין. העובד הזה צריך להיחשב לנו כעובד קבוע, לפחות עד סוף הקדנציה המתוכננת.
היו"ר רוני בר-און
יכול להיות שהטענה שלך היא טענה נכונה, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים לדון בזה. הטענה שלך שובת לב אבל אין לנו מקום לדון בזה. מלבד זה, מעצם הגדרת העבודה כעבודה בלתי צמיתה היא בלתי צמיתה, מה לעשות? אדם יודע את כללי המשחק. לפי הצורך של המעביד, אלה כללי המשחק. עם כל ההבנה שלי, אני לא חושב שאנחנו יכולים לפתוח את הדיון הזה.
חיים אורון
ב-2005 לא יפטרו אף אחד.
היו"ר רוני בר-און
אבי, אני לא מקבל את העובדה שאתה בא עכשיו עם תוספת של 25% ואומר שמישהו טעה בתקציב ובלשכה המשפטית היתה עוד עבודה.


כמה שעות נוספות תקצבתם?
אבי לוי
תקציב הוא כסף ומספר משרות. במסגרת המשרות גדל חלקן של המשרות שהממוצע של השכר שלהן גבוה יותר מאשר ממוצע רגיל. כמו למשל העניין של הייעוץ המשפטי, שהוא איננו יכול להיות משווה לעובד במרכז המחקר והמידע.
אהוד רצאבי
העברתם עוד שעות עבודה?
אבי לוי
שעות יותר יקרות.
היו"ר רוני בר-און
יש לך 970,000 שקלים יתרת תקציב משעות נוספות. מדוע אתה מבקש עוד כסף?
אבי לוי
על שעות נוספות אפשר לוותר.
היו"ר רוני בר-און
קח את ה-970,000 ותשלם מזה את המיליון ו-300,000 שקלים.
אבי לוי
אני לא יכול לשלם מסעיף שעות נוספות.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו נעבוד על זה עכשיו. לא ניתן לך את זה, ואז תבקש העברה. אני אעביר לך משעות נוספות לעבודה בלתי צמיתה.
חיים אורון
אבל יכול להיות שזה יחסר לך בסעיף אחר.
היו"ר רוני בר-און
אין בסעיף אחר. הוא שילם עד עכשיו שעות נוספות 2 מיליון ו-100,000 שקלים, אני אתן לו 200,000 שקלים, יישארו לו 800,000 שקלים, אתן לו 500,000 שקלים בעבודה בלתי צמיתה, אוריד לו 100,000 בשעות הנוספות ואחר-כך שיבוא ויבקש את התיקון. אני אציע לאשר 500,000 שקלים, תוך שאתה רושם בפניך את הנזיפה החמורה שלי, ואני מקווה שחבריי יצטרפו אלי, שיש פה טעות בשיעור של 25%, גם בתכנון בין המשרות הבכירות למשרות הלא בכירות. אני יכול לקבל טעות ב-4%.
חיים אורון
אנחנו נצטרף לנזיפה, אבל לא לנזיפה החמורה.
היו"ר רוני בר-און
נתפשר על הערה. ההצעה שלי היא לאשר 500,000 שקלים במקום מיליון ו-300,000 שקלים, וההצעה שלנו היא לנייד מתקציב שעות נוספות 800,000 שקלים לעבודה בלתי צמיתה.
חיים אורון
ביתרה של 970,000 שקלים תשתמש עד סוף השנה?
אבי לוי
לא בכולה, מכיוון שכאשר כתבנו את המכתב ב-16 בנובמבר תכננו לאכלס את האגף החדש של חברי הכנסת, וזה אומר שעות נוספות. בדצמבר היינו צריכים להתכונן לדיוני תקציב, והם לא יתקיימו. לכן את הבקשה בעניין השעות הנוספות אני מבקש למחוק. כל מה שנותר הוא הנושא של העבודה הבלתי צמיתה.
היו"ר רוני בר-און
חבר הכנסת אורון, מה אתה רוצה לתת לו בעבודה בלתי צמיתה?
חיים אורון
אני מבין שזה כסף שכבר יצא. מקסימום אתה יכול לשבועיים לפטר חלק מהעובדים.
אבי לוי
זה כסף שאם עכשיו לא מאשרים אותו, צריך מחר לפטר את האנשים.
היו"ר רוני בר-און
אבל ממילא אתה רוצה לפטר אותם ב-21 בחודש.
אבי לוי
לא אמרתי את זה.
היו"ר רוני בר-און
חבר הכנסת יהלום, אני מבין שהצד ההומאני גובר על הצד הפיסקלי אצלך.
שאול יהלום
בוודאי.
אהוד רצאבי
אצלי הצד הפיסקלי גובר.
חיים אורון
אני בצד ההומאני, אבל אפשר להגיד שאנחנו מבקשים מאוד לחסוך ב-970,000 שקלים ואז זה מתחבר לרעיון של חבר הכנסת בר-און.
היו"ר רוני בר-און
לכן הצעתי להגביל אותו, כדי שלא יוציא את כל הכסף על שעות נוספות.
אבי לוי
זה לא הולך ככה.
חיים אורון
מיליון ו-200,000 הוא הוציא כבר, זה סתם דיבורים. האם הוא יגיד לאדם שעבד שהוא לא יקבל משכורת?
היו"ר רוני בר-און
הוא אומר שאם לא ניתן לו הוא יפטר עובדים.
חיים אורון
הוא לא יכול לפטר באמצע החודש.
אבי לוי
אבל אלה אנשים שצריכים אותם.
היו"ר רוני בר-און
אתה צריך אותם פה בפגרה?
אבי לוי
יש עובדי ניקיון, יש עובדי ועדות.
חיים אורון
הבעיה היא קצת יותר מורכבת. כל זמן שהוא עומד בתקנים, זה בסדר.
היו"ר רוני בר-און
לא חרגת מהתקנים?
אבי לוי
לא.
חיים אורון
אם הוא לא חרג בתקנים, היכולת שלנו היא להגיד לו שייקח משפטן בכיר במחיר של עובד ניקיון, וזה לא יעבוד.
היו"ר רוני בר-און
חבר הכנסת אדלשטיין, מה דעתך?
יולי-יואל אדלשטיין
דעתי כדעת חבר הכנסת יהלום.
היו"ר רוני בר-און
הוא הוציא שני מיליון על 11 חודשים. ניתן לו עוד 200,000 שקלים, נשארים לו 770,00 אלף, ועוד 700,000 הוא יעביר לכאן, 270,000 שקלים יישארו לו לבזבוזים ועוד 500,000 הוא קיבל. ביחד יהיו לו מיליון ו-200,000 שקלים. זה גם הומאני וגם פיסקלי.
אבי לוי
האם זה משנה אם אני לוקח מהרזרבה או מסעיף השעות הנוספות?
היו"ר רוני בר-און
כך אני רוצה. למראית עין השארתי את הכסף באותו מקום.
אבי לוי
למה? לא קורה שנשארים עודפים?
חיים אורון
אם יחסר לך בשעות הנוספות, תבוא לבקש תוספת.
היו"ר רוני בר-און
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


הסעיף אושר.


הסעיף הבא הוא אמרכלות. מה זה רכב מנהלה?
אבי לוי
50,000 שקלים לכל סעיף מאחד הסעיפים האלה. כפי שאמרתי, מדובר בעלייה של מחירי הדלק. זה עדכון.
היו"ר רוני בר-און
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


הסעיף אושר.


אנחנו עוברים לתוכנית 02.03.05, שני מיליון ו-800,000 שקלים. מה זה תפעול שוטף ואחזקה שוטפת?
אבי לוי
סעיף התפעול השוטף כולל תשלום לוועדות ציבוריות, תשלום לפרסום מודעות בגלל מכרזים. יש בעיה של חובות עבר של שירותי מזנון, שרק בחצי השנה האחרונה עלו על הפרק.
היו"ר רוני בר-און
כמה הם חובות עבר לשירותי מזנון?
אבי לוי
קרוב ל-300,000 שקלים.
היו"ר רוני בר-און
ממתי החוב הזה?
אבי לוי
יש תביעה שעומדת כבר קרוב לשנתיים-שלוש, ויש דיונים עליה. אנחנו במשא-ומתן עם המזנון. בשנת 2000 עברו ממצב של שירות שבו לכל אדם שמו את המזון בצלחת למצב של מזנון חופשי. המזנון תבע תמורה. התמורה הזאת היתה שנויה במחלוקת לגבי גובהה, לא לגבי עצם העובדה שמגיעה תמורה.
היו"ר רוני בר-און
כמה הוא תבע?
אבי לוי
הוא תבע קרוב ל-600,000 שקלים.
היו"ר רוני בר-און
בבית-משפט?
אבי לוי
לא, בדיונים מול הכנסת.
אהוד רצאבי
זה אותו מפעיל שעובד היום?
אבי לוי
כן. היינו סבורים שלא סביר לתת סכום כזה.
היו"ר רוני בר-און
מי החליט שמגיע לו 300,000 שקלים?
אבי לוי
ועדת מכרזים, שדנה בנושא והתכנסה כמה פעמים. הנתונים הוצגו והיא החליטה מה עמדת הכנסת בנושא. היא הגישה את עמדתה לכנסת בכתב, וטרם התקבלה תשובה סופית.
היו"ר רוני בר-און
למה לא תקצבת את זה בתחילת השנה כחוב עומד?
אבי לוי
חלק תוקצב.
היו"ר רוני בר-און
כמה תוקצב?
אבי לוי
כ-800,000 שקלים תוקצבו לא רק לזה אלא גם לתפעול השוטף.
היו"ר רוני בר-און
כמה תוקצב החוב של מזנון הכנסת בהצעת התקציב ל-2005?
אבי לוי
אם תרצה, נפתח דיון מפורט על כל התביעות, מה הסכמנו ומה לא הסכמנו. אני אומר את הדברים בגדול ובקצרה. זה לא הסעיף היחידי שיש בו תביעות בקשר למזנון.
דוד לב
החוב הוא לא רק בנושא של שינוי הגשה, אלא בעקבות בחירות תכופות יותר.
היו"ר רוני בר-און
יכול להיות שהטענה של המזנון צודקת. אני שואל מה קרה בשלוש השנים שעכשיו באים עם הפשרה. מלבד זה, מדוע סכום התביעה לא תוקצב בתקציב 2005?
שאול יהלום
זה סבסוד של הכנסת על האוכל של חברי הכנסת. איפה דנו בזה? איפה נתנו להם רשות על העניין הזה?
היו"ר רוני בר-און
בוועדת מכרזים.
שאול יהלום
הם הביאו את זה לשולחן הזה ונתנו לנו רשות לסבסד את האוכל של חברי הכנסת?
היו"ר רוני בר-און
לא.
אהוד רצאבי
הפירוש המעשי של זה הוא שהכנסת מסבסדת את האוכל של חברי הכנסת ושל העובדים. השאלה היא אם זה נכון.
היו"ר רוני בר-און
נכון.
שאול יהלום
מעולם לא היה דיון על זה בוועדה.
היו"ר רוני בר-און
לא היה על זה דיון בוועדה ולא הוגשה תביעה בבית-משפט. הכל מתנהל באינטראקציה בין המזנון לבין מנגנון הכנסת.


אני אמליץ לא לאשר את הסעיף הזה.


מה זה אחזקה שוטפת, שני מיליון ו-200,000 שקלים?
אבי לוי
הוגשה תביעה של עיריית ירושלים להגדיל את תשלומי הארנונה בכ-2 מיליון שקלים לשנת 2005.
היו"ר רוני בר-און
הסכמתם לתביעה?
אבי לוי
עדיין לא הסכמנו, אנחנו בשלב של בירור. בדרך-כלל עיריית ירושלים לא גבתה ארנונה על חניונים, ולהפתעתנו על החניון של הכנסת הם מבקשים ארנונה.
היו"ר רוני בר-און
תבואו אחרי שתדברו אתם.
אבי לוי
מלבד זה, יש עלייה במחיר החשמל והחימום.
היו"ר רוני בר-און
אני מציע שתבדוק עם העירייה, תגיע אתם לסידור מסוים ותחזור אלינו.
שאול יהלום
עד היום לא שילמה הכנסת ארנונה לעירייה?
היו"ר רוני בר-און
על חלקים מהמשכן כן ועל חלקים לא.
אבי לוי
הכנסת משלמת למעלה מ-6 מיליון שקלים לארנונה.
אהוד רצאבי
אתם מנהלים אתם משא-ומתן?
אבי לוי
כן. יש לנו יועצים.
היו"ר רוני בר-און
אני מציע לא לאשר את הסעיף של 2 מיליון ו-800,000 שקלים, אלא לאחר שנשמע דברים יותר ברורים. תבואו עם פשרה מוגדרת של המזנון. כשתגיעו לפשרה עם המזנון, תכתבו בכל מקום "כפוף לאישור הוועדה לתקציב הכנסת".
אהוד רצאבי
אני לא מוכן שהכנסת תסבסד אוכל של עובדים ושל חברי הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
כולנו אמרנו את זה.
אבי לוי
עוד מעט יתפרסם מכרז חדש.
שאול יהלום
מה היתה הסמכות שלכם להתדיין עם המזנון בעניין התביעה?
אבי לוי
ההוראה הגיעה לרמת יושב-ראש הכנסת בזמנו.
היו"ר רוני בר-און
בסעיף הזה אמליץ לחבריי לאשר 200,000 שקלים להתייקרויות של דלק וחשמל לצורכי תאורה וחימום, ועוד 300,000 שקלים לתפעול שוטף, שאינם נוגעים לפרשת המזנון. אנחנו ננחה אותך להגיע להסכמה טנטטיבית, שכפופה לאישור הוועדה לתקציב הכנסת, לבוא לכאן ולהסביר לנו מה היו הבעיות ומה היו הפתרונות כדי שנאשר לך את הסכם הפשרה הזה ונתקצב לך אותו. אותו הדבר לגבי הארנונה.


מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים