ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/12/2005

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 107), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים