ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/12/2005

הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (מס' 5) (בידוד בעל חיים), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך, התרבות והספורט

5.12.2005


הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 515

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ד' בכסלו תשס"ו, 5.12.2005, שעה 10:45
סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשס"ה-2005, של חה"כ יוסי שריד, חה"כ יולי-יואל אדלשטיין, חה"כ אחמד טיבי, חה"כ איתן כבל, חה"כ עוזי לנדאו, חה"כ אברהם פורז (פ/3526)
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז - היו"ר

יוסי שריד
מוזמנים
ד"ר דגנית בן דב

- שירותים וטרינריים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דפנה יוריסטה

- דוברת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ניר וילנר

- מתמחה, לשכה משפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

זהר שקלים

- ראש אגף אכיפה, המשרד לאיכות הסביבה

אילנה מישר

- לשכה משפטית, משרד הבריאות

ד"ר אמיליה אניס
- משרד הבריאות

ד"ר לאה מור שמשי
- משרד הבריאות

ד"ר זוהר דבורקין
- הסתדרות הווטרינרים, מרכז השלטון המקומי

הילדה פרידשטיין
- יו"ר אגודת צער בעלי חיים

ד"ר צחי נבו

- מנהל אגודת צער בעלי חיים

ד"ר ראובן קמינסקי
- וטרינר, אגודת צער בעלי חיים

גדי ויטנר

- אגודת צער בעלי חיים

ד"ר טומי שדה

- הסתדרות רופאים וטרינרים

ד"ר עדן פוגל

- הסתדרות רופאים וטרינרים

ד"ר דורון יקיר

- הסתדרות רופאים וטרינרים

ד"ר יהונתן ליטווין
- הסתדרות רופאים וטרינרים

יובל וורגן

- מ.מ.מ
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
טלי רם

הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשס"ה-‏2005,

של חה"כ יוסי שריד, חה"כ יולי-יואל אדלשטיין, חה"כ אחמד טיבי, חה"כ איתן כבל,

חה"כ עוזי לנדאו, חה"כ אברהם פורז (פ/3526)
היו"ר אברהם פורז
בוקר טוב. אנחנו מחדשים את הישיבה - הפעם על סדר-יומנו הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), של חבר הכנסת יוסי שריד.


אדוני המציע, בבקשה.
יוסי שריד
הצעת החוק הזאת עברה במליאה - אינני זוכר אם עברה פה אחד או כמעט פה אחד.
מרב ישראלי
פה אחד - 24 בעד, בתמיכת ממשלה.
יוסי שריד
זה עבר פה אחד, ואני מניח שאפשר לשער על-פי זה שזה רצונה של הכנסת.

הצעת החוק באה לומר שהסגר לכלב נושך לא יהיה מיום תחילת המעצר, אלא מיום אירוע הנשיכה - דבר שאפילו נראה הגיוני, כי מי יודע מתי מביאים אותו למעצר, וזה לא רלוונטי בכלל לענייננו. אנשי מקצוע, שעל בסיס המלצתם הצעת החוק הזאת הוגשה על-ידי שישה חברי כנסת, טוענים שמה שנחשב ומה שצריך להיחשב זו התקופה מיום הנשיכה.

מכיוון שהסגר של בעלי חיים הוא עניין מצער ואפילו מכאיב - בוודאי בראש ובראשונה לבעל החיים, אבל גם לבעליו - חשבנו שמן הנכון לקצר את תקופת הסבל הזאת ככל שרק ניתן.

זו הצעת החוק וזה פשרה.
היו"ר אברהם פורז
זה עבר בתמיכת ממשלה, נכון?
מרב ישראלי
כן.
היו"ר אברהם פורז
האם יש מישהו שרוצה להתנגד? ד"ר שדה, את מי אדוני מייצג?
ד"ר טומי שדה
הסתדרות הרופאים הווטרינריים.
ד"ר עדן פוגל
חלק מהם.
יוסי שריד
אתה מבטא את השקפת ההסתדרות, או חלקה?
ד"ר טומי שדה
סקציית הרופאים הווטרינריים הרשותית.
יוסי שריד
לא. אתה לא מייצג אותם, אגיד לך למה. אני רואה למשל חוות דעת של הווטרינר הראשי של עיריית תל-אביב - שזו גם כן רשות, ככל שידוע לי, אפילו אומרים די גדולה.
ד"ר טומי שדה
הוא לא חבר בהסתדרות.
יוסי שריד
אלה עניינים פנימיים שלכם.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת שריד, תן לו לומר את דבריו, אנחנו לא חייבים הרי להסכים, אבל לשמוע אותו אנחנו צריכים.
ד"ר טומי שדה
ולהקשיב גם. ההצעה שלכם היא למעשה חזרה למה שהיה עד לפני 15-18 שנה, והתוצאות אז היו שאנשים לא הסגירו את כלביהם, אלא החביאו אותם, ובאו ביום העשירי ואמרו: הנה הכלב, עברו עשרה ימים מיום הנשיכה, שחררו אותו.

פרופ' שמשוני, שהיה אז מנהל השירותים הווטרינריים, יזם את השינוי - שאתם רוצים כעת לעשות לו רוורס - מאחר שהיו מצבים ש- 80% מהכלבים לא הוסגרו, אלא כפי שתיארתי הבעלים באו, אם בכלל טרחו, ביום העשירי ואמרו: תסתכלו על הכלב ושחררו אותו.

לעניין הזה יש השלכות חמורות מבחינת משרד הבריאות - משרד הבריאות ייצגו את עצמם, אם ימצאו לנכון - מבחינת חיסונים מיותרים לבני אדם נשוכים.

מבחינת העבודה של הרופא הווטרינר הרשותי, זה היה אבסורד טוטלי. אפשר היה לבטל את ההסגר במתכונת הזאת - שאתם רוצים לחזור אליה.
היו"ר אברהם פורז
האם השיטה הנכונה לא תהיה להטיל עונש על מי שלא מביא את הכלב בזמן? הרי בשיטה שלך, אתה מחזיק את הכלב רק כדי כביכול לחנך את הבעלים. זוהי פעולת עונשין, זו לא פעולה הכרחית.
ד"ר טומי שדה
התיקון גרם לכך שאנשים - רובם - מסגירים היום את הכלב בזמן, אבל נכון - רציתי להתייחס לנקודה הזאת. אני לא משפטן, אתם כן. אם יש סיבה משפטית להחזיר את המצב לקדמותו - לפחות אי-אפשר להשאיר את זה כך, כי התנסינו בזה, כאמור.
היו"ר אברהם פורז
אבל אם אנחנו נקבע שיש עונש על מי שלא מסגיר - אז תעניש את מי שלא מסגיר, אבל לא יכול להיות שאם הוא לא הסגיר בזמן - הנקמה היא על-ידי כך שהכלב יהיה זמן מיותר.
ד"ר טומי שדה
בזמנים ההם, שאתם רוצים לחזור אליהם - ניסינו במערכת המשפטית, העניין לא הרתיע, והיו סחבות אדמיניסטרטיביות בבתי-המשפט. זה לא הרתיע.

אם הוועדה תחליט כן ללכת על מה שאתם רוצים ללכת - חייבים לאזן את זה עם שיניים מרתיעות - כספיות, מן הסתם.
היו"ר אברהם פורז
איזה קנס קבוע היום על אי-הסגרה?
מרב ישראלי
היום, כל עבירה על הפקודה, "כל שאינו מקיים את הוראות הפקודה" - יש גם תקנות שמחייבות - "או כל תקנה, יהא צפוי בצאתו חייב בדינו לעונש מאסר לתקופה של לא יותר משישה חודשים או לקנס שלא יעלה על 100 לירות", אינני יודעת כמה זה היום.
אילנה מישר
בערך 13,000 שקל היום - שזה קנס מאוד נמוך.
יוסי שריד
13,000 שקל זה קנס נמוך? זה המון כסף.
אילנה מישר
זה המקסימום שבית-משפט יכול לתת. זה נמוך.
היו"ר אברהם פורז
לא חייבים להטיל את המקסימום. אני חושב שצריך להגדיל את הקנס כדי למנוע את התופעה שד"ר שדה מדבר עליה, אבל השיטה היא לא להעניש את הכלב. הכלב לא אשם בכך שלא הסגירו אותו.
ד"ר טומי שדה
כן, אבל גם לא את הנשוך, שמקבל זריקות מיותרות.
ד"ר צחי נבו
יש גם אנשים שהם חולים, הם לא יכולים לקבל את הזריקות האלה, ומסכנים את החיים שלהם.

שלום. אני ד"ר צחי נבו, מנהל אגודת צער בעלי חיים בישראל, אני גם וטרינר.
היו"ר אברהם פורז
צער בעלי חיים בתל-אביב.
ד"ר צחי נבו
צער בעלי חיים בישראל. בנוסף למה שד"ר שדה אמר, יש אנשים שהם חולים במחלות שלא מאפשרות להם להתחסן בחיסון נגד כלבת, והם ננשכים. אני ראיתי מקרה כזה ברעננה.

כשנותנים את הפריבילגיה הזאת לבעלי כלבים לא אחראים, בעצם מסכנים את האנשים האלה על אחת כמה וכמה.

שנית, דיברנו כאן על סנקציות. יש אנשים שגם סנקציה של 13,000 שקל לא תרתיע אותם. הם קנאים, ואז הסנקציה שאולי צריכה להיות היא שאדם כזה שמסכן חיים במודע, ולא מסגיר את הכלב - צריך לבטל לו, ושזה יהיה בחוק, שיבוטל לו הרשיון להחזיק כלב, ואסור יהיה לו להחזיק כלב. אני יודע שזה נשמע מוזר - אני מנהל צער בעלי חיים - אבל אנחנו רוצים איזשהו ממשק או איזושהי מערכת יחסים שבה גם לאנשים וגם לכלבים או לבעלי חיים, יהיה טוב לחיות ביחד.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו לא הולכים בשיטות האלה כי לא צריך היום רשיון להחזיק כלב. הרשיון הוא טכני, הוא לא בודק כשירות. זה לא כמו אימוץ ילדים.
ד"ר צחי נבו
הרשה לי לתקן את אדוני היושב-ראש. לבעלים שמחזיקים כלב מסוג אמסטף - שלדעת רוב בעלי המקצוע, רוב הווטרינרים ורוב המאלפים, הוא לא מסוכן יותר מאשר כל כלב אחר - לוקחים את הכלב אם הוא רק לא מסרס אותו.

אתם צריכים לקבוע בחוק גם סנקציה על אדם שהוא בעמדה ציבורית - אני לא מדבר דווקא על עובד ציבור, אבל בעמדה ציבורית - שקורא ומסית לעבור על החוק ולא להסגיר את בעל החיים. יש לי כאן דוגמאות של אנשים כאלה.
יוסי שריד
העמדה שאתם מציגים - ברור שהיא עמדה לגיטימית, אבל אני מאוד רגיש לכך שאנשים מציגים את עצמם באורח לא מדויק. אתה אומר שאתה דובר מטעם צער בעלי חיים ישראל. חיפה זה בישראל?
ד"ר צחי נבו
אדוני, אנחנו רשומים כך על-ידי רשם העמותות, אז אם אתה רוצה לדקדק בסמנטיקה - - -
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת שריד, זו האגודה של תל-אביב.
יוסי שריד
אני לא מדקדק בסמנטיקה. להיפך. אני מדקדק במציאות, לא בסמנטיקה. אני קורא כאן חוות דעת של מנהל אגודת צער בעלי חיים חיפה - שהיא בישראל - והוא טוען שאין צורך מקצועי בבידוד של בעל חיים שנשך, מעבר לתקופה של עשרה ימים מיום הנשיכה.
ד"ר צחי נבו
אם אתה רוצה לשמוע, בתור וטרינר - יש באופן מקצועי בעלי חיים שנושכים, והם חולי כלבת, וממשיכים לחיות אחרי כן 14 יום.
ד"ר יהונתן ליטווין
ד"ר יוני ליטווין, יושב-ראש עמותת הרופאים הווטרינריים וחיות מחמד.
היו"ר אברהם פורז
זאת הסקציה השנייה של הרופאים הווטרינריים.
ד"ר יהונתן ליטווין
כיום אחת, אין כבר שתיים.
היו"ר אברהם פורז
אתם מהווים ארגון נפרד מהארגון שד"ר שדה מייצג?
ד"ר יהונתן ליטווין
לא. הם רשותיים. אנחנו חיות מחמד.
היו"ר אברהם פורז
האם זה ארגון שונה?
ד"ר יהונתן ליטווין
כן. בדרך כלל אתה רגיל לראות אותנו עומדים כנגד הרשותיים. אני כאן חייב לחזק את ידיו של ד"ר טומי שדה. אני יכול להגיד שרבים מהלקוחות שלי - אם הם יידעו שהם יוכלו על-ידי התמהמהות למשוך ולבטל - - -
היו"ר אברהם פורז
ואם יהיה להם שנה מאסר עונש על כך?
ד"ר יהונתן ליטווין
אני חושב שעונש שהוא בלתי פרופורציונאלי לא יוטל על-ידי בתי-המשפט, ואנחנו נעמוד במצב שבו לא יוסגרו הכלבים, ולכן זה לדעתי פתרון לא נכון.


הפתרון הנכון היה נניח קנס על כל יום איחור מיום קבלת צו ההסגר, או דברים כגון אלה. עונש לא פרופורציונאלי של שנה מאסר - בתי-משפט לא יטילו אותו, ואנשים לא יסגירו את הכלבים.
היו"ר אברהם פורז
למה שבית-משפט לא יטיל עונש אם אדם מסכן את בריאות הציבור? זוהי עבירה חמורה מאוד.
ד"ר יהונתן ליטווין
כי שנינו חיים במדינת ישראל ויודעים שאדם יגיד: איחרתי בתשעה ימים בהסגרת הכלב.
היו"ר אברהם פורז
הבינותי את העמדה.
יוסי שריד
אבל הטיעון הזה הוא נכון לגבי כל מי שעובר על החוק.
ד"ר יהונתן ליטווין
לכן אני מציע שהעונש יהיה על יום. מה שאדם יעשה - הוא יחכה עד ליום התשיעי, יסגיר ליום אחד את הכלב, או לשעתיים.
ד"ר אמילה אניס
ד"ר אמיליה אניס, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בשירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות.
היו"ר אברהם פורז
כלבת היא בתחום שלך.
ד"ר אמיליה אניס
כלבת היא בתחום שלנו. אני רוצה להצטרף לכל קודמיי ולומר שההצעה כפי שהיא היום, היא איננה מאוזנת מבחינת בריאות הציבור. הכוונה היא לכך שהיום כשאדם בא להסגיר כלב - הוא יודע שלא משנה מתי הכלב יוסגר, הוא יישאר בהסגר עשרה ימים.


אם הפקודה תשונה על-פי ההצעה, ואדם מביא את הכלב ביום השמיני, התשיעי או העשירי - הוא מקבל על כך פרס. הוא יודע שאם הוא יביא את הכלב לקראת הסוף - הוא או בכלל לא יהיה בהסגר, או יהיה יום-יומיים. בינתיים, הנשוך ממשיך לקבל עוד ועוד זריקות כי מדובר על סדרה של זריקות, לא רק זריקה אחת. מדובר גם על שני סוגים של חיסונים - חיסון פעיל וחיסון סביל.
היו"ר אברהם פורז
השאלה היא אחרת. כשכלב נשך אדם, ואדם הולך ללשכת הבריאות המחוזית ומתלונן, איך הפרוצדורה שהכלב הולך להסגר? מי נותן צו? מישהו בא לבעל הכלב ואומר לו: תביא אותו להסגר?
ד"ר אמיליה אניס
הלשכה מודיעה לווטרינר הרשותי; הווטרינר הרשותי הוא זה שאחראי על אכיפת ההסגר.
היו"ר אברהם פורז
והאיש מקבל צו: נא להביא את הכלב להסגר.
ד"ר טומי שדה
חתום על-ידי הרופא המחוזי.
היו"ר אברהם פורז
ואומרים לו: מיידית.
ד"ר אמיליה אניס
מרגע שאתה מקבל את הצו - תביא אותו. ככל שהאיש מתמהמה יותר - הנזק שנגרם הולך ועולה.
יוסי שריד
בוועדת שרים לחקיקה אתם השמעתם את דעתכם?
אילנה מישר
כן. השמענו, זה לא התקבל.
היו"ר אברהם פורז
זה מסוג הדברים האבסורדיים שהממשלה תומכת בכנסת, ובאים כל הפקידים של הממשלה ואומרים שהשרים בעצם השתגעו... אבל ראינו דברים כאלה, אנחנו לא מופתעים.
ד"ר דגנית בן דב
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לא מתנגדים להצעת החקיקה, אבל יש שתי נקודות שברצוני לציין. ראשית, כרגע ברוב המקומות בעולם מדובר אכן על עשרה ימים. ארגון ה- OIE - שהוא המקבילה הווטרינרית לארגון הבריאות הבין-לאומי - כבר כמה שנים מציין, כפי שד"ר נבו הזכיר קודם, שהיו מקרים של כלבים שהתחילו להפריש את הנגיף ברוק 14 ימים לפני תחילת הופעת הסימנים הקליניים.


לכן, אנחנו רוצים לציין לפרוטוקול, שברגע שתהיה המלצה להאריך את תקופת ההסגר בהתאם - אנחנו נבקש לשנות את זה.
ד"ר טומי שדה
שיקול דעתו של הרופא הווטרינר הרשותי.
קריאה
לא הבנתי את העמדה.
היו"ר אברהם פורז
שתקופה של עשרה ימים היא לא תמיד מספיקה.
ד"ר דגנית בן דב
אם תהיה איזושהי החלטה בין-לאומית שתקופת ההסגר תוארך מ-10 ימים מיום הנשיכה לעד 15 יום - אנחנו נבקש אותו דבר.
היו"ר אברהם פורז
אני מניח שיש גם תמיד עניין של הסתברות. כל אחד מאתנו שנכנס למכונית ונוסע - לוקח סיכון שהוא ייהרג בתאונת דרכים. בכל זאת, אנחנו לא יושבים בבית כל הזמן עטופים בצמר-גפן, כי יש הסתברות. אם ההסתברות היא שב-1 למיליון מקרים זה קורה, אזי לא עושים משהו בשביל 1 למיליון.
ד"ר צחי נבו
ובכל זאת מכריחים לחגור חגורת בטיחות, למרות שאתה פוגע רק בעצמך.
ד"ר דגנית בן דב
לגבי חגורת הבטיחות כן קבעו, ופה אנחנו מדברים על עוד חמישה ימי הסגר כדי לחסוך חיים.
היו"ר אברהם פורז
יש פרופורציה באמצעים.
יוסי שריד
אם תהיה החלטה בין-לאומית - בהחלט מן הראוי להקדיש לה תשומת-לב ועיון מחודש.
ד"ר דגנית בן דב
נקודה שנייה שאני רוצה לציין - בהמשך לדבריו של ד"ר ליטווין - גם אנחנו חושבים שצריכה להיות ענישה מדורגת, והתחילה עבודה לגבי כמה דברי חקיקה שקשורים לשירותים הווטרינריים, לקבוע קנס מינהלי. במקרה של פקודת הכלבת - לקבוע קנס מינהלי לפי מספר ימים, שיהיה מדורג.
ניר וילנר
ניר וילנר, לשכה משפטית, משרד החקלאות. אנחנו העברנו בקשה שהדיון הזה יעבור מהוועדה הזאת לוועדת הכלכלה. זה הועבר אתמול, קיבלנו את זה רק ביום חמישי - כמו שכל שאר ענייני הכלבת ושאר ענייני בעלי חיים, למעט צער בעלי חיים, נדונים בוועדת הכלכלה.
היו"ר אברהם פורז
נכון לרגע זה, זה באופן תקנוני אצלנו?
מרב ישראלי
כן.
ניר וילנר
שנית, אנחנו כמובן לא התנגדנו להצעת החוק בוועדת שרים. מה שכן אנחנו מציעים על מנת שהאכיפה תהיה יותר אפקטיבית - לשנות את סעיף 4. "לאחר שנודע דבר המקרה", ואז צריך להוכיח מודעות בעניין העונש. כדי שזה יהיה מאוזן, אם משנים את "אירוע הנשיכה" בסעיף 4(2), צריך לשנות "אירוע נשיכה" גם בסעיף 4(1) - שלא יצטרך להוכיח מודעות.
מרב ישראלי
הבעיה היא שאם הוא לא יודע על הנשיכה – הוא לא יכול לעשות זאת כעבור 24 שעות.
ניר וילנר
שיגיע לבית-המשפט ויטען שהוא לא ידע.
ד"ר דגנית בן דב
חובת ההוכחה תהיה עליו.
היו"ר אברהם פורז
איך חובת ההוכחה עליו? אתה מכיר כלב שמספר לבעליו: נשכתי עכשיו? אדם שראה שכלבו נשך – הרי זה חל פה, נכון?
מרב ישראלי
הוא רוצה להפוך את נטל הראיה. הם באים ואומרים שנודע לו רק עשרה ימים לאחר מכן שהוא נשך.
יוסי שריד
מה שנקרא, היסוד הנפשי.
היו"ר אברהם פורז
מה יקרה אם נוריד את המילים "שנודע לו"? אז יחולו ההוראות הכלליות של דיני העונשין לגבי ידיעה.


ההנחה המנדטורית פה היתה שיכול להיות שהכלב מסתובב חופשי באיזשהו מקום, ואז לכאורה מה הוא אשם, אבל הואיל וזה לא אמור לקרות – אם אנחנו מדברים על כלב, הכלב אמור להיות כל הזמן בפיקוח – לא יכול להיות מצב לאחר שנודע לו.
מרב ישראלי
אני רוצה שננסח את זה בצורה נכונה מבחינת דיני העונשין.
היו"ר אברהם פורז
ואז יחולו ההוראות הכלליות של דיני העונשין.
מרב ישראלי
יכול להיות שנצטרך בכל זאת לכתוב כאן משהו לגבי העניין של המודעות – אולי זה באמת נטל ההוכחה.
יוסי שריד
הערה לעניין הפרוצדורה. אין פרוצדורה כזאת שמישהו מבקש להעביר את הנושא לוועדה. הפרוצדורה הזאת היא כל-כולה בידי הכנסת; הכנסת החליטה בעניין הזה, ואין יכולת בכלל לבקש העברה לוועדה אחרת. לא קיימת פרוצדורה כזאת.
אילנה מישר
רציתי לציין שמדובר במחלה חשוכת מרפא לחלוטין, במאה אחוז, כך שבאיזון צריך לקחת זאת בחשבון. כפי שאמרה ד"ר אניס – אם הכלב לא מוסגר עד אחרי חמישה ימים, חייבים להתחיל לתת את החיסונים – שהם חיסונים עם תופעות לוואי ועם כאבים – וזהו הליך מאוד קשה. לכן, מאוד חשוב שהעונש יהיה מרתיע, ואנחנו מבקשים שיהיה תיקון בעונש.
מרב ישראלי
מה ההצעה שלכם?
אילנה מישר
לפי סעיף 61(א)(4) – היום זה בערך 200,000 שקל. מדובר על חיים של בן אדם, במאזן.
היו"ר אברהם פורז
אני רוצה להציע למציע ולמציעים את ההצעות הבאות. אל"ף, לאמץ את העיקרון שאתה מציע, חבר הכנסת שריד.

במקביל, צריך להחמיר עם הבעלים של כלב שאיננו מסגירו, וגורם כתוצאה מכך לאדם אחר לסבול זריקות וכאבים מיותרים.
יוסי שריד
מסכים.
היו"ר אברהם פורז
לכן, צריך קודם כל להעלות את העונש.
מרב ישראלי
רק לגבי העניין הספציפי הזה.
היו"ר אברהם פורז
לגבי שני דברים. ראשית, להעלות את זה לרמה הרבה יותר גבוהה. אני הייתי קובע אפילו עבירה של שנתיים מאסר, והייתי גם קובע עבירה לגבי כל יום לאחר שקיבלת הודעה ולא הסגרת את הכלב. יש עוד דינים כאלה.
מרב ישראלי
כן, יש קנס נמשך.
היו"ר אברהם פורז
צריך לקבוע קנס נמשך. נניח אם יהיה קנס על כל יום שלא הסגרת – סכום משמעותי כמו 2,000-3,000 שקל – אדם יחשוב טוב טוב אם שווה לו להתחכם ולגרום סבל לזולת.

העניין הוא שאם רוצים ליצור מצב שבו מרתיעים את בעל הכלב – זאת לא חוכמה להעניש את הכלב. לכן, האיזון צריך להיות על-ידי החמרה רצינית של הענישה על מי שלא מסגיר את הכלב – על-ידי עונש של מאסר, הייתי קובע עד שנתיים, וכן אפשרות להטיל קנס על כל יום מיום שבו הוא קיבל את הצו.
מרב ישראלי
כמה הקנס הבסיסי, האם יש הצעה?
היו"ר אברהם פורז
כמה אפשר להטיל באופן מנהלי?
אילנה מישר
בהתאמה לקנס המרבי בחוק.
היו"ר אברהם פורז
נקבע גם שזאת עבירה מנהלית.
מרב ישראלי
לא, אני מציעה שלא ניכנס לכך כרגע. אני מבינה שהנושא של הקנסות המנהליים הוא נושא שאתם בוחנים באופן כללי לגבי בעלי חיים.
היו"ר אברהם פורז
כרגע אנחנו נכניס את זה פנימה.
מרב ישראלי
קנסות מנהליים זה הסדר שלם.
היו"ר אברהם פורז
האם אני טועה בכך שיש רשימה של עבירות?
מרב ישראלי
צריך לצרף את זה לחוק העבירות המנהליות.
היו"ר אברהם פורז
צריך לצרף את זה לחוק העבירות המנהליות בתיקון עקיף, ולהכניס שזאת עבירה מנהלית. כרגע זה רק לקריאה ראשונה.
מרב ישראלי
כאן הכל בנוי על הסדרה פלילית.
היו"ר אברהם פורז
כרגע תקבעי את זה כעבירה פלילית רגילה, אבל נקבע שעל כל יום שבו נמשכת העבירה – זה קנס נמשך. בחוק התכנון והבנייה יש עבירה על כל יום לאחר שקיבלת צו להפסקת בנייה. תעתיקי משם.
יוסי שריד
אדוני היושב-ראש, אני חושב שצד ההחמרה בעונש הוא נכון, וגם שכל יום של השתהות צריך להיות כרוך בקנס.

אני רק ממליץ שלא נעבור על המידות הראויות. כדי שיהיה ברור – לא מדובר בעונש מינימום, אלא מדובר עד – ואפשר להשאיר זאת לשיקול דעת של בית-המשפט.
היו"ר אברהם פורז
סך הכל, הזריקות של כלבת הן מאוד מכאיבות, ומי שעושה את זה – גורם לכך שמתעללים באדם אחר. זה לא צודק.
יוסי שריד
אני מסכים, אני לא רוצה לקבל זריקות נגד כלבת, ואפילו לא כלבת, אבל בכל זאת צריך לשמור על איזושהי מידתיות.

לכן, העניין של עד שנתיים יחייב שיקול דעת נוסף.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת שריד, מי שגונב חבילת מסטיקים בסופרמרקט – לפי דעתי העונש לגביו בחוק הוא חמור יותר – אפילו שלוש שנים. האמת היא שמי שעושה את זה – זוהי עבירת תקיפה מול אדם אחר כי הוא גורם לכך שאדם אחר יסבול פיזית.
יוסי שריד
אין לי שום בעיה עקרונית עם זה. רק רציתי להבהיר שמדובר על "עד", ולא כעונש מינימום.
ד"ר צחי נבו
כבוד היושב-ראש, אני חושב שראוי להדגיש שוב ולבקש מכם להוסיף שתהיה סנקציה. האמת היא שאמורה להיות סנקציה בחוק, נדמה לי בסעיף 17 – למוכתרים, לראשי עיריות- שמונעים את ביצוע פקודת הכלבת.

ראוי לכלול בזה גם ראשי עמותות, יועצים באינטרנט, וכו' – כל מי שקורא לבן אדם אחר שלא להסגיר את כלבו או את בעל החיים שלו – צריך שייחשף גם לסנקציות שקבועות בחוק.
מרב ישראלי
אני הייתי משאירה זאת לחוק העונשין.
היו"ר אברהם פורז
בעניין הזה, עבירת ההסתה, סכנה קרובה או סכנה ודאית – ועדת חוקה ישבה חודשים על כך – הסתה לאי-הסגרת כלב.
יוסי שריד
זאת כבר, בתקדים ראשון, צנזורת אינטרנט.
ד"ר צחי נבו
לא. זה פשע כנגד האדם. הוא יכול למות ממחלה חשוכת מרפא, חבר הכנסת שריד.
יוסי שריד
אבל את זה אנחנו לא נכניס.
היו"ר אברהם פורז
אדוני הווטרינר, יש בחוק העונשין עבירות כלליות לגבי מי שמשדל אחר לבצע עבירה, קושר קשר.
ד"ר צחי נבו
מאחר שפקודת הכלבת מראש התייחסה לנושא הזה בסעיף 17, אני חושב שראוי לחדד את זה שוב, כי לא מתייחסים לזה ולא מפעילים את זה.
מרב ישראלי
זה לא אותו דבר.
היו"ר אברהם פורז
אדוני בוודאי ימשיך להיות בארגון, וכאשר החוק יעבור בקריאה ראשונה ובכנסת הבאה יבואו לבקש דין רציפות - תבוא לכאן, תזכיר זאת לכולם – ואני מניח שמי שיהיה פה באותה עת, יעשה דברים טובים למען העם, המדינה והכלבים.

הממשלה מסכימה, כך שאין כלל בעיה.
מרב ישראלי
אני מבקשת למקד. לא אמרנו מה העונש מבחינת מקסימום הקנס.
היו"ר אברהם פורז
תגדילי את הקנס.
מרב ישראלי
כפי שהוצע פה – 61(א)(4)?
אילנה מישר
200,000 שקל בערך.
היו"ר אברהם פורז
זה המקסימום.
מרב ישראלי
אם כך – שנתיים, סעיף 61(א)(4), קנס נמשך, וכן תיקנו את הרישה של סעיף 4(1)- כשאנחנו נבדוק איך צריך לעשות זאת.
היו"ר אברהם פורז
מי בעד להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון – בידוד בעל חיים), התשס"ה-2005

אושרה לקריאה ראשונה.
היו"ר אברהם פורז
2 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה לקריאה ראשונה.
אילנה מישר
לגבי הקנס הנמשך, אני מבקשת שכל יום הקנס יהיה כבד בעוד אלף שקל.
היו"ר אברהם פורז
יהיה סכום משמעותי. יש אנשים שבעבורם אלף שקל זה חצי משכורת חודשית. אני בעד סכום משמעותי כי בעיני זוהי עבירת תקיפה. מי שלא מסגיר את כלבו – הוא כאילו תקף אדם אחר. הוא מכריח אותו לקבל זריקות, ומה אשם הנשוך?

תודה רבה, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 11:25.

קוד המקור של הנתונים