ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/12/2005

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 27), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת החינוך התרבות והספורט

6/12/2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 518

מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום שלישי ה' בכסלו התשס"ו (6 בדצמבר 2005), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 27) (חובת דיווח על אלימות), התשס"ו-2005 של חברי הכנסת גילה פינקלשטיין, רוחמה אברהם, זבולון אורלב, שאול יהלום, אהוד יתום, אליעזר כהן, חיים כץ, יצחק לוי, יעקב מרגי, מיכאל נודלמן, ניסן סלומינסקי, עמיר פרץ, איוב קרא, יורי שטרן. (פ/3284).
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז – היו"ר

גילה פינקלשטיין
מוזמנים
שוש צימרמן


- מפקחת על מניעת התעללות בילדים ובבני נוער,

משרד החינוך התרבות והספורט.

עו"ד יבינה זכאי בראונר
- לשכה משפטית, משרד החינוך התרבות והספורט.

עו"ד קובי שפירא

- משרד המשפטים

שולה אגמי


- מרכז השלטון המקומי

שמעון פרי


- יו"ר ועד מנהלי ירושלים והמחוז, הסתדרות המורים

לימור סלומון

- המועצה לשלום הילד.


יעל גרמן


- ראש עיריית הרצליה
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
איה לינצ'בסקי

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 27) (חובת דיווח על אלימות) התשס"ו-2005.
היו"ר אברהם פורז
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס 27) חובת דיווח על אלימות.
גילה פינקלשטיין
יצאה הודעה אתמול מחברת הכנסת מלי פולישוק שלפני שיוצאים לפגרת בחירות חייבים לטפל בנושא מיגור האלימות בתי הספר ובחברה הישראלית וכל החוקים שקשורים למיגור האלימות חייבים להוציא אותם מהר. זו הכנה לקריאה שנייה ושלישית - - -
היו"ר אברהם פורז
אם את רוצה שנעביר את החוק, אולי כדאי שנתחיל בהקראתו.
מרב ישראלי
אני מזכירה שזה היה תיקון לחוק זכויות התלמיד והעברנו את זה לחוק לימוד חובה למרות שגם זה לא האכסניה המושלמת, אבל אין כרגע אכסניה טובה יותר.


"הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 27) (חובת דיווח על אלימות), התשס"ו-2005, הוספת סעיף 12ג'.

1. בחוק לימוד חובה, התשי"ט –1949 אחרי סעיף 12ב' יבוא:

12ג' .

(1) מנהל מוסד חינוך ידווח על פי כללים שקבע השר, למי שהשר הסמיכו לעניין זה מבין עובדי משרדו, על כל אירוע אלימות שהתרחש במוסד החינוך מיד לאחר התרחשותו, וכן על תוצאות הטיפול באירוע, לרבות אמצעי המשמעת שננקטו עם סיום הטיפול כאמור.

(2) בסעיף זה "מוסד חינוך – לרבות מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות י"א ו- י"ב".
בין הקריאה הראשונה לשנייה הועלו כמה הערות.
יבינה זכאי בראונר
אנחנו מבקשים לשנות את "מי שהשר הסמיכו" ל"הסמיכם" כי ככל הנראה נסמיך יותר מאחד.
היו"ר אברהם פורז
בוודאי, זה עניין פרשני, מותר לשר להסמיך יותר מאחד. הכוונה שיכול להיות אחד או יותר.
יבינה זכאי בראונר
זה ברמת התפיסה שלא תהיה פונקציה אחת במטה.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו לא מתערבים אנחנו רק רוצים שלהם מוסד החינוך ידווח.
שוש צימרמן
וגם שהטפול יהיה קרוב לשטח
היו"ר אברהם פורז
אנחנו יוצאים מנקודת הנחה ששר החינוך התרבות והספורט יודע מה הוא עושה.
יבינה זכאי בראונר
דבר שני, אנחנו לא רוצים שיהיה מדובר על כל אירוע אלימות, אנחנו לא חושבים שאם לצורך העניין צריך לדווח למנהל המחוז אז הוא צריך לדעת על כל מקרה קל. אנחנו רוצים להגביל ולסייג וחשבנו על ניסוח בסגנון "כל אירוע אלימות שמוגדר כחבלה של ממש".
היו"ר אברהם פורז
חבלה של ממש זה אשפוז.
שוש צימרמן
נכון להיום לפי הפרשנות במשרד המשפטים - - -
קובי שפירא
הכולל חבלה גופנית. הבעיה שאם לא נגדיר מהו אירוע אלימות אז כל אחד שהעליבו אותו יתלונן.
לימור סולומון
למה חבלה, למה לא לכתוב אלימות פיזית. למה צריך להגיע למצב של חבלה, מכות זה לא מספיק?
היו"ר אברהם פורז
אף אחד לא מונע ממנהל בית הספר לדווח גם על דברים אחרים, אין איסור על זה. אנחנו עושים חובה סטטוטורית ולא יכול להיות ששני ילדים דחפו אחד את השני במסדרון ולא קרה כלום, אפילו אחד מהם נפל, לא צריך לדווח מיד לכל המדינה אנחנו מדברים על דברים יותר משמעותיים.
מרב ישראלי
נאמר פה שבחוזר מנכ"ל, ברגע שמדובר בפגיעה של מבוגר בילד הדיווח צריך להיות רחב ואני חושבת שזה נכון.
היו"ר אברהם פורז
הכוונה בעיקר לאלימות נגד ילדים
קובי שפירא
אסור גם להגיד משהו מעליב.
מרב ישראלי
בניסוח של חוק זכויות התלמיד זה היה כל תלונה על אלימות בקהילת משרד החינוך שכוללת את המורים התלמידים וההורים, זו הייתה כל אלימות.
היו"ר אברהם פורז
אז אנחנו מצמצמים בזה שנכתוב אירוע שנגרמה בו חבלה גופנית.
מרב ישראלי
קודם לגבי תלמיד מול תלמיד.
שוש צימרמן
לגבי תלמיד מול תלמיד זה בסדר, יש לנו חוזר מנכ"ל מאד מקיף שמתייחס לפגיעות של עובדי הוראה ותלמידים.
היו"ר אברהם פורז
בנאום שלי אני אומר שהחוק מכוון לאלימות נגד תלמידים.
לימור סולומון
זה לא צריך להיות כך ולכן הערתי שדברי ההסבר פספסו מלכתחילה. אמרנו שכל החוק הזה צריך להתייחס לכל מצב של אלימות במערכת החינוך. יש הרבה אלימות של אנשי הוראה כלפי תלמידים, אולי זה לא מקבל מספיק תהודה אבל יש, ואי אפשר לדלג על זה.
היו"ר אברהם פורז
אם ילד נתן סטירה לילד אחר זה אירוע של אלימות? על זה ידווחו מיד למפקח?
לימור סולומון
זו שאלה אחרת, אני מסכימה שאולי צריך להפריד בהגדרות.
מרב ישראלי
נפריד את שתי הסיטואציות אנחנו לא רוצים לגרוע בחקיקה מחובה שהיום נמצאת בחוזר מנכ"ל. בעיקרון זה חמור שמבוגר מכה ילד, על שני ילדים שרבים נתייחס בנפרד.
היו"ר אברהם פורז
אבל החוק הזה לא מאיין דינים אחרים של תקיפה. הוא בסך הכול חוק אדמיניסטרטיבי.
מרב ישראלי
אין ספק שהחוק, כפי שהוא, במילים שלו, מתייחס לכל אירוע אלימות בבית הספר, וגם בחוק זכויות התלמיד הכוונה הייתה לכל אירוע אלימות.
היו"ר אברהם פורז
אולי צריך להגיד כל אירוע אלימות משמעותי?
מרב ישראלי
לגבי תלמיד-תלמיד, או תלמיד שמכה מורה אפשר להגיד - - -
שוש צימרמן
בחוזר מנכ"ל יש חובת דיווח בכל המחוז כשתלמיד פוגע במורה.
היו"ר אברהם פורז
אם שני ילדים רבו ואחד דחף את השני והוא עף על רצפה, זו חובת דיווח? זה מקרה של אלימות.
מרב ישראלי
בין תלמידים היא רוצה רק במקרה של חבלה.
שוש צימרמן
אני חושבת שצריך לדלל בין תלמידים וליצור משהו מפריד.
לימור סולומון
אירוע אלימות בין תלמידים שבעקבותיו נגרמה חבלה.
היו"ר אברהם פורז
בלי להוסיף "של ממש" כי זה מצמצם. אחרי שפתרנו את הבעיה כשבין תלמידים זה רק במקרה של חבלה ולגבי אחרים, כל אירוע, אפילו אם תלמיד דוחף מורה או מורה דוחף תלמיד זה יהיה דיווח.
קובי שפירא
אם זה לא גם משהו מילולי, זה צריך להיות מובהר.
מרב ישראלי
אם מורה הכה תלמיד, גם אם לא נגרמה לו חבלה צריך להיות דיווח.
היו"ר אברהם פורז
אבל אם התלמיד קילל את המורה לא מדווחים לאף אחד, פותרים את זה במעמד בית הספר. בנאום במליאה אני אסביר שהכוונה היא לא אלימות מילולית אלא אלימות פיזית.
מרב ישראלי
אני רוצה לסכם, אם זה מורה- תלמיד או תלמיד-מורה אז הכוונה לכל אירוע אלימות גופנית, ובאירוע אלימות בין תלמידים זה באירוע שבעקבותיו נגרמה חבלה גופנית. נבדוק גם את העניין של "הסכמיכם". הייתה לכם הערה לגבי ההגדרה של מוסד חינוך.
יבינה זכאי בראונר
צריך לומר בסייפא תלמידים מכיתות י"א ו- י"ב במוסד שחל עליו חוק הפיקוח על בתי הספר כי אחרת זה לא נכנס להגדרה.
קובי שפירא
יש לי הערה לגבי המיקום, אנחנו קובעים את זה אחרי סעיף 12 (ב) בחוק לימוד חובה שעוסק באיסור הרחקה לצמיתות בשל הישגים לימודיים. זו טעות, זה צריך להיות אחרי 12 (א) לא 12(ב) כי 12(א) עוסק בחובת הדיווח.
מרב ישראלי
אני אסביר למה זה לא טעות, סעיפים 12(א) ו- 12(ב) באו לטפל בנושא הרחקת ילדים, שניהם עוסקים באותו נושא בזוויות שונות, אחד זו נשירה ואחד זו הרחקה. בגלל שזה חוק לימוד חובה והנושא זה הנוכחות של הילד בבית הספר, אז יש את הנושא של ילד שנשר וילד שהורחק. לכן במידה מסוימת זו חטיבה אחת שעוסקת בנושא של נוכחות הילד בבית הספר וזו הסיבה ששמתי את זה ב- 12(ג) לא רציתי להפריד בניהם.
קובי שפירא
למה זה קשור לאיסור הרחקה.
לימור סולומון
זה קשור לחובת דיווח שקשורה לאיסור ההרחקה, הם הולכים יחד.
מרב ישראלי
(א) ו- (ב) היו תיקון אחד, זה היה אותו תיקון.
קובי שפירא
אבל בהרחקה לא כתוב חובת דיווח
מרב ישראלי
(א) זו חובת דיווח על נשירה ו- (ב) זה איך אפשר להרחיק תלמיד, שניהם היו בתיקון אחד והנושא שלהם היה למנוע אי נוכחות של תלמידים בבית ספר מסיבות שונות. הם קשורים בנושא למרות שלאחד יש חובת דיווח ולשני אין.
גילה פינקלשטיין
ספרתי ליעל גרמן שאנחנו דנים בחוק הזה והיא ביקשה להצטרף אלינו. לא דברנו על עונש שיקבל המנהל.
היו"ר אברהם פורז
זה הכול במישור המשמעתי, יפעלו נגדו בהליכים משפטיים, זו הוראה משמעתית.
יעל גרמן
אני רוצה להעיר הערה, נושא האלימות זה נושא שאנחנו דנים בו הרבה מאד ואני מפחדת מכפל מוסדות, שכל אחד יטפל בחלק של האלימות. יש לנו בעיר את אס"א- אלימות סמים ואלכוהול ויש את האלימות בבתי הספר. הייתי רוצה לראות שהנושא של האלימות בבתי הספר הוא חלק מהנושא של אלימות בכלל. יש היום הצעה להקים פרלמנט, או פורום, ארגון שיהיה ברשות ראש העיר כדי שייתן את הגושפקא והסטטוס המתאים לארגון כזה.

זה יהיה צוות היגוי שיאגד בתוכו את כל האנשים שעוסקים בנושא של האלימות, ומתוך הצוות הזה, שבראשו יעמוד ראש המערכת, צריך לגזור צוות שיטפל ספציפית בנושא של אלימות בחינוך, אבל אסור לתת יד לזה שאחד יטפל בבתי הספר ואחד בסמים וכו'.
לימור סולומון
החוק הזה לא עוסק בטיפול הוא רק עוסק בדיווח.
היו"ר אברהם פורז
חברת הכנסת פינקלשטיין הציעה הצעה שאחרי ששקלנו את כל היבטיה יצאנו עם חובת דיווח.
יבינה זכאי בראונר
זה יהיה כלי אבל רק במערכת החינוך ולא ברשויות המקומיות.
יעל גרמן
ולמי חובת הדיווח?
היו"ר אברהם פורז
למנהל המחוז.
יעל גרמן
למה לא גם לרשות המקומית?
היו"ר אברהם פורז
כי אנחנו לא רוצים ליצור אין ספור דיווחים, אין בעיה לרשות מקומית לתת הוראה למנהלים שעובדים אצלה או מטעמה שידווחו.
גילה פינקלשטיין
העיקר שתהיה שקיפות.
שמעון פרי
אני נציג הסתדרות המורים, אולי פספסתי את הקטע של אלימות מילולית.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו לא נכנסים כרגע לזה לאלימות מילולית, לא נדווח על כל אלימות מילולית למשרד החינוך.
שמעון פרי
אני מתכוון לאלימות של הורים כלפי אנשי חינוך.
היו"ר אברהם פורז
זה חוק אחר.
קובי שפירא
אני רוצה שנשאיר משהו אחד פתוח כדי לבדוק אותו. בחוק לימוד חובה, ההגדרה של "מוסד חינוך" מאד רחבה, "מוסד ללימוד שיטתי לילדים ונערים". לכאורה הגדרה מאד כוללנית. השאלה אם אנחנו צריכים להוסיף את סעיף קטן (ב) "לרבות מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים..."
היו"ר אברהם פורז
כך כתוב? "לימוד שיטתי"?
קובי שפירא
כן, כך כתוב, משהו מאד רחב.
מרב ישראלי
נבדוק את זה.
היו"ר אברהם פורז
מי בעד להעביר את החוק לקריאה שנייה ושלישית?

הצבעה

בעד: 2

נגד: אין
נמנעים
אין

הצעת החוק עוברת לקריאה שנייה ושלשית.
היו"ר אברהם פורז
תודה רבה לכולם הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים