ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/11/2005

הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית התשס"ד-2004 - המשך דיון

פרוטוקול

 
הכנסת השש-עשרה

PAGE
19
ועדת החינוך, התרבות והספורט

29.11.2005


הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 510א

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

שהתקיימה ביום שלישי כ"ז בחשון התשס"ו (29 בנובמבר 2005), שעה 15:00
סדר היום
הצעת חוק הספורט התחרותי בנהיגה, התשס"ג-2003, חה"כ אהוד רצאבי ואח', פ/1227
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז – היו"ר

משולם נהרי

גילה פינקלשטיין
מוזמנים
חה"כ מתן וילנאי

חה"כ אליעזר כהן

ד"ר שוקי דקל – מנהל רשות הספורט, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד רינת שפרן – הלשכה המשפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד שירלי אבנר – משרד המשפטים

עו"ד תומר כרמי – משרד המשפטים

יונתן רגב – רפרנט חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר

יואב בן אור – סגן בכיר לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד חוה ראובני – הלשכה המשפטית, משרד התחבורה

חזי יהלומי – עוזר למנכ"ל הרשות לבטיחות בדרכים

פקד דנית גלעד – קצינת תביעות, אגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

עו"ד יואל הדר – יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

נסים בנימין – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

בני לוי – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עוזי ברנר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נעמן זוהר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דני לוי – יו"ר עמותת נהגי המירוצים

אהוד לביא – מזכיר עמותת נהגי המירוצים

עו"ד אופיר מנצ'ל – יועץ משפטי, עמותת נהגי המירוצים

גיא אליתים – חבר ועד, עמותת "מוטוקרוס"

אמציה גזית – יועץ בטיחות תעבורה ומירוצים

אורן אמירה – ביטוח מירוצים, "מדנס" חברה לביטוח

עו"ד רון דרור
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה
דקלה אברבנאל

הצעת חוק הספורט התחרותי בנהיגה, התשס"ג-2003, חה"כ אהוד רצאבי ואח', פ/1227
היו"ר אברהם פורז
אני מחדש את הישיבה בעניין הצעת חוק הספורט התחרותי בנהיגה.
מרב ישראלי
היינו בסעיף 26 וצריך לסכם אותו.
היו"ר אברהם פורז
הסיכום הוא שזה הכלל, אבל שר התחבורה רשאי בהתייעצות עם השר לביטחון פנים לקבוע הוראות אחרות לעניין זה.
מרב ישראלי
לגבי התקנות זה שר הספורט בהסכמת השר לביטחון פנים - -
היו"ר אברהם פורז
זה לגבי הרכב ולא לגבי הנהיגה עצמה.
מרב ישראלי
אז את הנהיגה עצמה נוסיף בסעיף התקנות. זה בהסכמה וזה עדין נשאר...
היו"ר אברהם פורז
זה שר התחבורה לבדו. לגבי תחום הנסיעה, האם צריך לסגור כבישים או לא – זה באחריות המשטרה.
דורית מורג
איך יראה הסעיף הזה?
מרב ישראלי
אני אומרת שוב: הכלל הוא כפי שכתוב ב-26, שפקודת התעבורה חלה אבל שר התחבורה, לגבי הרכב, מה צריך להיות ברכב כרגע, שר התחבורה בהתייעצות עם השר לביטחון פנים יכול לפטור רכב תחרותי מחלק מהוראות פקודת התעבורה לגבי מה שיש ברכב, אם אין חגורות בטיחות וכל הדברים מהסוג הזה. דבר נוסף, יש בסעיף 32, סעיף התקנות, הסמכה לשר הספורט לקבוע בפסקה 6 תנאים לאישור קטע קישור לנהיגה ספורטיבית ותנאים לנהיגה ספורטיבית בו.
רינת שפרן
אבל קטע קישור צריך להיות על דעת המשטרה.
היו"ר אברהם פורז
זה ברור שזה על דעת המשטרה?
מרב ישראלי
תקנות לפי סעיף קטן (א)(6) יותקנו בהסכמת שר התחבורה והשר לביטחון פנים.
היו"ר אברהם פורז
אני לא יודע אם זה תקנות. זה צריך להיות בהסכמת המשטרה. הכוונה היא שאם רוצים לעשות משהו שעושה קשיי תנועה ותחבורה, צריך לעשות את זה בתיאום עם המשטרה, לא?
מרב ישראלי
זה באישור ספציפי לאירוע ספציפי.
היו"ר אברהם פורז
מה צריכים לאשר השרים האלה? על מה העסק, מה זה? אני לא מבין מה זה.
מרב ישראלי
אני אסביר עוד פעם: אנחנו עוסקים כאן לא באירוע ספציפי - -
היו"ר אברהם פורז
אחרי שגמרנו את המכונית ואיך היא צריכה להיות בנויה לגבי נסיעה בכביש, הגענו לקטע הבא.
מרב ישראלי
בעיקרון, אנחנו לא מדברים כרגע על רשיון ספציפי שאפשר לקבוע בו תנאים. רשיון ספציפי לאירוע ספציפי אפשר לקבוע תנאים ולא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על קביעת כללים באופן כללי. זאת אומרת, בקטע קישור מותר לנהוג רק כך, באופן כללי.
היו"ר אברהם פורז
שר התחבורה יקבע את זה. הוא יקבע על הרכב ויקבע איך נוסעים.
מרב ישראלי
זה מקובל עליכם?
היו"ר אברהם פורז
ברור, רק שר התחבורה. כל הנושא של דרכים וכבישים רק שר התחבורה.
מרב ישראלי
שר התחבורה לגבי ההסמכה שכרגע בפסקה 6 בסעיף 32. תנאים לאישור קטע קישור ונהיגה בקטע קישור.
היו"ר אברהם פורז
בדיוק כך.
אופיר מנדל
יש לנו בכל זאת בעיה עם זה ששר התחבורה מנותק מכל הנושא של הספורט, הוועדה המייעצת שיש לה את הצרכים שלה.
היו"ר אברהם פורז
רבותיי, לא יכול להיות שכל הספורט המוטורי הזה לא יהיה יחד עם משרד התחבורה. הם אנשי המקצוע בתחום של תנועה ו תחבורה. בכל זאת, זה מכוניות וכבישים או דרכים, לא?
מרב ישראלי
הוא אומר שאף אחד לא ייתן את האינפוט של הספורט פה.
היו"ר אברהם פורז
שר התחבורה בהתייעצות עם השר הממונה על החוק.
מרב ישראלי
אני מסכמת: לגבי המבנה של הרכב, זה שר התחבורה בהתייעצות עם השר לביטחון פנים, רשאי לפטור מחלק מפקודת התעבורה, לפי שיקול דעתו לגבי קטע קישור. אני מדברת על סעיף 26.
נציג משרד האוצר
· - -
היו"ר אברהם פורז
מה הסיפור? יכול להיות מצב של אחד למיליון שבו כלי הרכב הזה צריך להגיע למקום המרוץ על גלגליו ועל כביש. כדי לעשות את זה - -
מרב ישראלי
לאף, זה סעיף 12. הוא מדבר על קטע קישור בתוך מרוץ שהוא בכביש רגיל.
היו"ר אברהם פורז
אז יסגרו אותו באותו רגע ואז הוא הופך להיות קטע כביש. מה, אתה רוצה להגיד לי שהמכוניות ירוצו במקביל לכל אורך המדינה?
מרב ישראלי
לא, ההגדרה היא: קטע מסלול מרוץ ארעי שניתן לגביו רשיון לפי הוראות סעיף 9, שלא נאסר לתנועת כלי רכב שאינם כלים תחרותיים בעת שמתקיים במסלול המרוץ. זה מאוד ספציפי.
היו"ר אברהם פורז
שר התחבורה קובע את כל הכללים לגבי הדבר הזה. הכל. גם לגבי הכביש וגם לגבי הרכב והכל.
מרב ישראלי
לגבי הרכב זה בהתייעצות עם ביטחון פנים.
שירלי אבנר
שר המשפטים לא יכול לקבוע - -
היו"ר אברהם פורז
שר התחבורה יכול לקבוע הכל.
שירלי אבנר
הוא לא יכול לקבוע את הביטוח.
היו"ר אברהם פורז
לא אמרתי את הביטוח. דיברתי על הכביש ועל המכונית.
מרב ישראלי
הביטוח קבוע בסעיף אחר שאומר שחוק הפלת”ד חל על הקטע הזה.
שירלי אבנר
אנחנו ניסחנו את סעיף 32(א)(6) - -
היו"ר אברהם פורז
הכוונה שכאשר כלי רכב במרוץ משתמש בקטע כביש רגיל, את כל התנאים קובע שר התחבורה.
שירלי אבנר
אבל הוא לא יכול לקבוע את התנאים לענייני הביטוח.
מרב ישראלי
חוץ מהביטוח. הביטוח זה בנפרד.
היו"ר אברהם פורז
הוא גם לא קובע את אזרחות הנהגים. שר הפנים קובע אם תהיה להם אזרחות ישראלית.
דן שני
אני מחליף את ראש מדור תביעות. אנחנו מבקשים שהנוסח יתקבל כמו שהוא היה לפני התוספת...
היו"ר אברהם פורז
אבל כבר היינו בסרט הזה ודחינו אותו.
דן שני
בכל מקרה, תדבר עוד מעט הנציגה של השר לביטחון פנים שלכל הפחות תהיה תוספת שזה יהיה גם באישור של השר לביטחון פנים.
היו"ר אברהם פורז
מרב, תוסיפי: בהתייעצות עם השר לביטחון פנים.
דן שני
לא - -
היו"ר אברהם פורז
אם אתם לא רוצים, אני לא מסכים. רק בהתייעצות. תביאו מכתב מהשר. שהשר יביא את המכתב לפה וניתן לו את כל הכבוד הראוי. נביא את זה למליאה ונחייב אותו לשבת בזמן ההסתייגויות שיבוא וינמק ונראה אם הוא תומך בעמדתכם.
דן שני
אז כרגע זה בהתייעצות והסתייגות היא לגבי ההסכמה.
מרב ישראלי
בסדר. ההתייעצות היא רק לגבי כלי הרכב. לגבי הדרך - -
היו"ר אברהם פורז
אותו דבר. בהתייעצות עם השר לביטחון פנים.
מרב ישראלי
כי כאן עשינו שר התחבורה בהתייעצות עם שר הספורט, כי אמרנו שצריך את האינפוט של הספורט. אתה רוצה גם ביטחון פנים? לגבי כללי הנסיעה בדרך זה שר התחבורה ועם שר הספורט והשר לביטחון פנים. זה לא התייעצות אלא הסכמה. תביאו לנו נוסח. זה רק לגבי השר לביטחון פנים.
היו"ר אברהם פורז
ברגע שזה בהתייעצות זה לא נורא. ברגע שזה על דעת – זה בלתי אפשרי. אתם רוצים להסתייג?
דורית מורג
אנחנו רוצים לשאול האם כאן החקיקה פחות - -
היו"ר אברהם פורז
בכל הנושאים הטכנולוגיים יחליט שר התחבורה. שר הספורט מבין בספורט ולא מבין במכוניות.
דורית מורג
בסדר, בכל אופן בואו נעשה בהתייעצות עם שר הספורט. שלא נהיה מנותקים לחלוטין מהתקנות.
מרב ישראלי
בסדר, בשני המקרים בהתייעצות עם שני השרים ויש הסתייגות של המשרד לביטחון פנים.
היו"ר אברהם פורז
ככל שתגיע חתומה על ידי השר בכבודו ובעצמו.
מרב ישראלי
בוודאי. סיכמנו את סעיף 26. אנחנו עוברים לסעיף 27: "לא ינהג אדם ברכב שאינו כלי תחרותי, במסלול מרוץ מאושר, למעט בקטע קישור, בעת שמתקיימת בו נהיגה ספורטיבית, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך ניהולו התקין של מסלול המרוץ המאושר או של אירוע הנהיגה הספורטיבית המתקיים בו, או לשם שמירה על ביטחון הציבור או בטיחותו, ובאישור בעל הרשיון לפי סעיף 8 או 9, לפי הענין". זה אומר למשל רכבים של ביטחון .
היו"ר אברהם פורז
למשל, אמבולנס יכול לנוע?
מרב ישראלי
בעיקרון, זה לביטחון הציבור או בטיחותו.
היו"ר אברהם פורז
אמבולנס זה בסדר? אם את שואלת אותי, אני לא בטוח.
מרב ישראלי
בריאותו...
היו"ר אברהם פורז
אני לא יודע אם זה ביטחון הציבור. על אינטרס ציבורי חשוב או משהו כזה. על ביטחון הציבור ובטיחותו. תעזבו את זה כך. נראה שמישהו יעשה רפורט לאמבולנס.
מרב ישראלי
סעיף 28, יבוא כלי תחרותי: "(א) כלי תחרותי שאינו טעון רישוי רישום ורשיון רכב לפי פקודת התעבורה וכן חלקי חילוף של כלי כאמור, מותרים ביבוא, בכפוף להוראות שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם השר ושר התחבורה, ולאחר שניתן לכך אישור בכתב מאת הרשות המוסמכת."
היו"ר אברהם פורז
מי היא הרשות המוסמכת?
מרב ישראלי
יחידת הסמך במשרד הספורט שהוקמה.

"(ב) לא ייבא תייר כלי תחרותי וחלקי חילוף לפי הוראות סעיף קטן (א), לצורך השתתפות באירוע נהיגה ספורטיבית מסוים, אלא אם כן הכלי התחרותי וחלקי החילוף יוצאו מישראל בתוך ארבעה חודשים מיום שחרורם מפיקוח המכס, ולאחר המצאת ערבות מתאימה, להנחת דעתו של המנהל, להבטחת הוצאת מישראל כאמור; המנהל, בהתייעצות עם הרשות המוסמכת, רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן זה."
היו"ר אברהם פורז
בואי נניח שהוא יובא על ידי תייר והוא רצה למכור אותו פה. אז אי אפשר, בשום פנים?
מרב ישראלי
יש פה שני דברים: עצם היבוא של אזרח ישראלי - -
היו"ר אברהם פורז
לגבי אזרח ישראלי פתרנו כבר. מה לגבי תייר? המנהל, בהתייעצות עם הרשות המוסמכת, רשאי להאריך או לשנות או לבטל... אם הוא מצא לנכון. אולי יש סיבה לבטל. הוא רשאי להאריכה או לבטלה. אולי הוא מכר אותה פה או שינו משהו.
שירלי אבנר
לבטל את התקופה האמורה זה אומר שהוא לא רשאי - -
היו"ר אברהם פורז
יכולים להיות דברים לא צפויים. נניח שהוא מכר אותה לישראלי ושילמו מכס...
מרב ישראלי
הוא מתכוון שהוא רשאי לתת פטור לתחולת הסעיף.
היו"ר אברהם פורז
נכון. תנסחי אותו: רשאי לשנות את ההוראה להאריך אותה או לבטלה.
מרב ישראלי
אני לא לגמרי מבינה את הניסוח הזה. מה הכוונה? הוא כאילו יכול לשנות את הסעיף הזה בחוק?
היו"ר אברהם פורז
לא, הסעיף אומר שתייר מביא את זה בלי מכס לצורך השתתפות בתחרות. הם רוצים להיות בטוחים שזה לא יישאר פה ויתחמקו מהמכס. אבל יכול להיות שכן ישלמו מכס והסעיף לא מאפשר להשאיר אותו גם אם שלמו.
מרב ישראלי
אני מבינה, אבל הסעיף לא מנוסח בצורה כזאת שכאילו הוא נוגע למקרה ספציפי של תייר מסוים אלא הוא מנוסח בצורה כזאת שהשר, מתי שהוא, יכול לבטל את הסעיף הזה בעצם.
היו"ר אברהם פורז
הייתי מנסח את הסעיף אחרת: היה והותר לתייר להביא כלי רכב, הוא ייתן ערבות כזאת וכזאת ויצטרך להוציא את הרכב מישראל בתום התקופה אלא אם כן קיבל פטור מהוצאתו.
שירלי אבנר
אבל פטור מהוצאתו זה צריך להיות ברור שזה בכפוף לכך שהוא ישלם את המכס.
היו"ר אברהם פורז
ברור, לכן הוא נותן ערבות.
מרב ישראלי
בתנאים שיקבעו. זאת אומרת, תייר יוכל להכניס בערבות כלי רכב לתקופה של עוד 4 חודשים וניתן להאריך את התקופה על ידי המנהל - -
מרב ישראלי
מי זה המנהל?
שירלי אבנר
יש הגדרה בסעיף קטן (ד).
מרב ישראלי
זה לא קשור לחוק הזה, זה מנהל המכס.
היו"ר אברהם פורז
מצדי אפשר לומר שהוראה זו תחול בתנאים. הכוונה היא ששילמו את המסים ונגמר העניין. הרי אין בעיה להביא מכונית מרוץ ולשלם את המסים, לא? אגב, אני לא יודע למה יש מסים, יכול להיות שזה יהיה פטור ממס.
שירלי אבנר
היום אי אפשר לייבא אותן.
מרב ישראלי
אנחנו מוסיפים בסעיף קטן (ב).

סעיף 28(ג): "הרשות המוסמכת לא תאשר יבוא של כלי תחרותי ושל חלקי חילוף לפי הוראת סעיף זה, אלא אם כן התקיימו התנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף קטן (א) וכן התנאים האמורים בסעיף 6(ג), ובהתאם להנחיות הוועדה המייעצת, שאליה יצורף לענין זה נציג המנהל. (ד) בסעיף – "המנהל" – כהגדרתו בפקודת המכס; "תייר" – יחיד השוהה בישראלי על פי אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור, לפי סעיף 2(א)(1) או (2) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, או מי שהוראות החוק האמור אינן חלות לגביו מכוח סעיף 17 לאותו חוק, למעט מי ששוהה בישראל על פי אשרה לישיבת ביקור כדי לעבוד זמנית בשכר בישראל."
היו"ר אברהם פורז
תבדקי אם זה הסעיפים הנכונים.
מרב ישראלי
סעיף 29, אחריות בנזיקין: "(א) בתובענה בשל נזק גוף שנגרם על ידי כלי תחרותי שיש עליו רשיון כלי תחרותי, עקב נהיגה ספורטיבית שנערכה לפי הוראות חוק זה, על הנתבע הראיה שלא היתה התרשלות מצידו. (ב) לנוהג בכלי תחרותי לא תהיה עילת תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], כלפי נוהג אחר בכלי תחרותי, בשל נזק שנגרם לו עקב נהיגה ספורטיבית, אלא אם כן הנזק האמור נגרם לו על ידי הנוהג האחר, במתכוון."
היו"ר אברהם פורז
במלים אחרות, שום רשלנות לא קיימת שם.
מרב ישראלי
תכף אסביר את המבנה. "(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לענין נזק גוף שנגרם עקב נהיגה ספורטיבית בקטע קישור יחולו הוראות חוק הפיצויים." זה פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. מה שבעצם נעשה כאן זה כל הנושא של נהיגה ספורטיבית.
היו"ר אברהם פורז
הבנתי, זה מקובל עלי ואפשר להמשיך.
מרב ישראלי
"30.(א) התקציב השנתי של הרשות המוסמכת למימון פעולותיה והוצאותיה לפי הוראות חוק זה, ייקבע במסגרת ההקצאה לתחום הפעולה – ספורט, בסעיף תקציב משרד החינוך, התרבות והספורט, בחוק התקציב השנתי. (ב) בסעיף זה – "חוק התקציב השנתי" – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; "תחום פעולה" ו-"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק התקציב השנתי."
נציג משרד האוצר
סליחה, אני רוצה לחזור לסעיף 29(ג) "על אף הרואות סעיפים קטנים... לענין נזק גוף שנגרם עקב נהיגה ספורטיבית בקטע קישור..." אם יוחלט בסוף לפי סעיף 12?
מרב ישראלי
נחזור אליו, לפי סעיף 12. נכון.
אליעזר כהן
יש לי הערה כללית לסעיף 30, לעניין התקציב של הרשות: זה נכון וזה מתאים שכך יהיה. זה רשות שצריכה לקבל מימון.
היו"ר אברהם פורז
אבל לא כתוב כמה, כי אם יהיה לנו חוק תקציבי, לא נעביר את זה בחיים.
אליעזר כהן
יותר מזה: מי שמכיר ומי שקרוב לסוג הזה של הספורט, הספורט הזה מגלגלה הרבה מאוד כספים. לא תהיה בעיה של פיתוח ומימון והשקעות בעניין הזה. אני לא צופה שום קשיים תקציביים.
היו"ר אברהם פורז
צריך אולי שני פקידים בכל משרד שיטפלו בזה.
אליעזר כהן
זה נכון וזה טוב שיהיה כתוב כך, אבל ההערה צריכה להיאמר.
שוקי דקל
בעניין של תקציב הספורט, שזה יודגש בתקנה מיוחד לעניין הזה.
היו"ר אברהם פורז
זה מספיק גם כך. אל תמתח את החבל יותר מדי.
מרב ישראלי
סעיף 31, אגרות: "השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון לפי חוק זה או לחידושו, וכן בעד הסמכה להיות מדריך או מאמן לנהיגה הספורטיבית לפי הוראות סעיף 10.

סעיף 32, ביצוע ותקנות: "(א) השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה בעניינים אלה: (1) תנאים למתן רישיון לפי חוק זה ולחידושו, לרבות כיסוי ביטוחי שיידרש מהמבקש רישיון לפי סעיפים 8 ו-9, וכן תנאים שיראו אותם ככלולים ברישיון לפי חוק זה;" אני מזכירה, שכאן הוספנו תנאים לגבי כיסוי ביטוחי באופן כללי. נראה איפה נוסיף את זה, כאן או שם נראה בזמן הניסוח.

(2) הדרכים להגשת בקשה לרישיון לפי חוק זה והפרטים שייכללו בבקשה כאמור; (3) הפרטים שייכללו ברישיון לפי חוק זה, דרכי חידושו, העברתו והחזקתו; (4) חובותיה וסמכויותיה של התאחדות בכל הנוגע למתן שירותים לבעלי רישיונות לפי חוק זה לרבות מתן אישורים לפי הוראות סעיפים 8(ב)(4) ו-9(ב)(3), והסכומים המרביים שרשאית התאחדות לגבות בעברו שירותים אלה;"
היו"ר אברהם פורז
האם באמת אנחנו צריכים להפוך את העניין של ההתאחדות לעניין סטטוטורי? אנחנו צריכים לקבוע לגוף וולונטרי? יש התייעצות, זה גופים וולונטריים והסעיף הזה צריך להימחק.
מרב ישראלי
נכון, בעצם כבר אין בזה צורך. מה אתם אומרים?
היו"ר אברהם פורז
אני לא חושב שתפקידה של המדינה לקבוע לגופים וולונטריים. תורידי את הסעיף, זה לא לעניין.
מרב ישראלי
זה לא נחוץ. אפשר למחוק את סעיף 32(4).

"(5) כללי בטיחות בנהיגה ספורטיבי ובאירועי נהיגה ספורטיבית; (6) תנאים לאישור קטע קישור..." העברנו את זה לסמכות של שר התחבורה.

"(ב) בהוראות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של רשיונות או נהגים, לתחומים שונים של נהיגה ספורטיבית או לסוגים שונים של מסלולי מירוץ מאושרים. (ג)(1) תקנות לפי חוק זה, למעט תקנות לפי סעיף 31, יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."
היו"ר אברהם פורז
זה עובר לוועדה שלנו עכשיו כי זה נהיה ספורט.
מרב ישראלי
בסדר, העברנו את זה לכאן.

"(2) תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) לענין תנאים לרישיון כלי תחרותי יותקנו בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, ולענין כיסוי ביטוחי – בהתייעצות עם המפקח על הביטוח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981; (3) תקנות לפי סעיף קטן (א)(6)..." זה כבר לא רלוונטי. שינינו את זה.

"תיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. סעיף 33. בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, לפני סעיף 16, תחת הכותרת "פרק ד: הוראות שונות", יבוא: "סייג לתחולה על כלי תחרותי. הוראות חוק זה לא יחולו לגבי שימוש בכלי תחרותי, שניתן עליו רישיון כלי תחרותי, למעט שימוש בכלי כאמור בעת נהיגה ספורטיבית בקטע קישור; לענין זה, "כלי תחרותי", "נהיגה ספורטיבית", רישיון כלי תחרותי" ו"קטע קישור" – כמשמעותם בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ה-2004." בעצם דיני הנזיקין הרגילים יחולו בכפוף לשינויים בסעיף הנזיקין וחוק הפלת”ד יחול רק בקטע קישור.

אני הערתי פה ואני לא יודעת אם יש לכם תשובה לשאלה שלי, מה קורה אם קורה תאונה לרכב כמו אמבולנס, שמותר לו להיות במקום הזה, למרות שזה לא בקטע קישור אלא במסלול. השאלה מה חל אז?
שירלי אבנר
זה מצומצם.
היו"ר אברהם פורז
הוא בא לקחת את הנפגעים.
מרב ישראלי
זה יחול.
נציג משרד האוצר
הוא לא כלי תחרותי והוא כלי שמותר לו להיות בשטח הזה.
מרב ישראלי
בסדר. אנחנו נחיל את סעיף 12 בכל המקומות הרלוונטיים. בסוף הישיבה אני אגיד לגבי כמה דברים שכבר החזירו לי תשובה לגביהם.


"סעיף 34. תיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 – (1) בפרק ז', במקום הכותרת יבוא: "פרק ז': הוראות שונות"; (2) אחרי סעיף 51 יבוא: סייג לתחולה על כלי תחרותי. 51א. הוראות פקודה זו לא יחולו לגבי שימוש בכלי תחרותי שניתן עליו רישיון כלי תחרותי, למעט שימוש בכלי כאמור בעת נהיגה ספורטיבית בקטע קישור; לענין זה, "כלי תחרותי", "נהיגה ספורטיבית", "רישיון כלי תחרותי" ו"קטע קישור" – כמשמעותם בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ה-2004."
היו"ר אברהם פורז
נדמה לי שקראת את זה כבר פעם.
מרב ישראלי
לא, זה תיקון מקביל בפלת”ד ובפקודת ביטוח רכב מנועי. אמרתי שבכל המקומות שסעיף 12 רלוונטי אנחנו נכניס אותו.


"תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים. 35. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 19 יבוא: "20. ספורט – החלטה של הרשות המוסמכת לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ה-2004, וכן החלטה של שר החינוך התרבות והספורט לפי הוראת סעיף 4(א) לחוק האמור." זו עתירה מינהלית במקום בג"ץ.

"תיקון פקודת התעבורה. 36. בפקודת התעבורה, בסעיף 25(א), אחרי פסקה (7) יבוא: "(8) עבירה לפי סעיף 23(ב)(5) לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ה-2004."


"37. תחילתו של חוק זה, שנתיים מיום פרסומו."
היו"ר אברהם פורז
למה שנתיים? שלושה חודשים.
רינת שפרן
אדוני, החוק הזה לא יכול לפעול בלי התקנות.
היו"ר אברהם פורז
אני חסיד הכלל שלומדים אותו באחד השיעורים הראשונים במבוא לכלכלה, שכל עבודה נעשית בזמן המוקדש לביצוע. 3 חודשים, תתחילו לעבוד.
חוה ראובני
אין כנסת, לא יהיה לנו שר.
היו"ר אברהם פורז
אז לא תתנו רשיונות. מה חקיקת משנה תלויה בכנסת? אין דבר כזה. זה בסדר.
יהודית גידלי
הוועדות פועלות באופן רציף. אין יום אחד שאין ועדות.
רינת שפרן
אין יחידת סמך, אין את האנשים.
היו"ר אברהם פורז
שר החינוך, בהסכמת ועדת החינוך של הכנסת, יכול לדחות את תחולת החוק ב-6 חודשים.
רינת שפרן
אין לנו איש במשרד החינוך שאחראי על התחום הזה. אין לנו תקציב.
היו"ר אברהם פורז
החוק 9 חודשים. שר החינוך התרבות והספורט באישור ועדת החינוך של הכנסת רשאי לדחות את התחולה בעוד חצי שנה, אם הוא יסביר לכולנו שעשה כל מאמץ.
גילה פינקלשטיין
יש לי שאלה: איך אנחנו יכולים להבטיח שהספורט הזה לא יהיה רק ספורט לעשירים?
דני לוי
זה לא ספורט לעשירים.
היו"ר אברהם פורז
הצופים יכולים להיות גם עניים. לדעתי, נהג מירוץ זה לא עסק זול.
גילה פינקלשטיין
אדם בא למגרשי המרוצים עם הרכב שלו...
היו"ר אברהם פורז
זה לא זה. גם שחקן כדורגל, כדי לקנות כרטיס לאיצטדיון אתה משלם מעט מאוד. כדי להיות מרדונה - זה סיפור אחר. הצופים שנהנים מהספורט זה ההמונים. הם משלמים על זה גרושים. המירוץ עצמו עם הנהגים, זה עסק יקר מאוד.
אליעזר כהן
זה ספורט להמונים.
שוקי דקל
יחד עם זה, יש במקומות האירועים מכוניות שקיבלו את הרישוי, שאדם שיש לו את הרשיון יכו לשכור לצורך העניין. הוא לא צריך לקנות.
מרב ישראלי
נחזור לסעיף ההגדרות: "1. בחוק זה – "בעל", לענין כלי תחרותי – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, בשינויים המחויבים; "דרך" – כמשמעותה בפקודת התעבורה; "הוועדה המייעצת" – הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 25; "הרשות המוסמכת" – הרשות לנהיגה ספורטיבית שהוקמה לפי הוראות סעיף 3; "התאחדות" – תאגיד שהוכר כהתאחדות לפי הוראות סעיף 4;
היו"ר אברהם פורז
לא, תאגיד העוסק ב... וכולי וכולי. הוא לא צריך שיוכר.
מרב ישראלי
סעיף 4 כן מאפשר לשר להכיר. הוא צריך להכיר בו.
היו"ר אברהם פורז
בסדר.
מרב ישראלי
"חוק הפיצויים" – חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975; "כלי תחרותי", כפי שאמרתי, אנחנו נוריד את ההוראה האופרטיבית ונכתוב שזה כלי שנקבע לפי סעיף 5א או מה שנקבע. "כללי הנהיגה הספורטיבית" – התקנונים והכללים שאושרו בידי הרשות המוסמכת לפי הוראות סעיף 5; "מסלול מירוץ אירעי" – כמשמעותו בסעיף 9(א); "מסלול מירוץ מאושר" – מסלול מירוץ קבוע שניתן לגביו רשיון לפי הוראות סעיף 8, או מסלול מירוץ ארעי שניתן לגביו רישיון לפי הוראות סעיף 9; "מסלול מירוץ קבוע" – כמשמעותו בסעיף 8(א); "נהיגה", בכלי תחרותי – לרבות נסיעה בכלי התחרותי שלא כנהג; "נהיגה ספורטיבית" – נהיגה בכלי תחרותי, בעת תחרות או בעת פעילות ספורט אחרת, לרבות נהיגה כאמור לשם אימון, דירוג או הצבה בתחרות, ניסוי או הדרכה; "נזק גוף" – מוות, מחלה, פגיעה, או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוףש היה מחובר לגוף הנפגע בעת הפגיעה; "ספורט" ו"פעילות ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988; "פקודת ביטוח רכב מנועי" – פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970; "קטע קישור" – קטע ממסלול מירוץ ארעי שניתן לגביו רישיון לפי הוראות סעיף 9, שלא נאסר לתנועת כלי רכב שאינם כלים תחרותיים, בעת שמתקיימת במסלול המירוץ נהיגה ספורטיבית; "רכב" ו"רכב מנועי" – כהגדרתם בפקודת התעבורה; "השר" – שר החינוך התרבות והספורט."
שירלי אבנר
צריך להוסיף הגדרה לפקודת התעבורה.
מרב ישראלי
בסדר. בדיון הקודם עלו כמה דברים: נוסח סעיף אחריות נושא משרה בתאגיד:

"אחריות נושא משרה בתאגיד (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיפים 23(א), 23(ב)(1) עד 23(ב)(3), 23(ב)(6) עד 23(ב)(8), ו-23(ד), על ידי התאגיד או על ידי עבוד מעובדיו, המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה. (ב) נעברה עבירה לפי סעיפים 23(א), 23(ב)(1) עד 23(ב)(3), 23(ב)(6) עד 23(ב)(8), ו-23(ד) על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו."

לגבי ההערות שלי לגבי עבירות על אי שיתוף פעולה עם פקח ואי קיום צו מינהלי, הפנו אותי לסעיפים בחוק העונשין שבעצם הם כלליים וחלים על כל וזה מקובל, אנחנו לא נוסיף את זה.
בנושא מדרג הענישה
בעיקרון, הנושא של הפרת הביטוח מקובל על משרד המשפטים שיהיה עונש של שנה וכנ"ל לגבי סמים. אתם עוד רוצים לחזור אלינו לגבי סמים?
שירלי אבנר
לגבי סמים - -
היו"ר אברהם פורז
תזכירו לי מה הם הסמים? זה לא סמים מסוכנים אלא סמי מרץ.
שירלי אבנר
חזרנו למשרד והתייעצנו עם המחלקה הפלילית אצלנו וקשה לה מאוד לדעת.
היו"ר אברהם פורז
אתם רוצים יותר? כולה לקחו אדרנלין...
שירלי אבנר
אין לנו את הבסיס העובדתי לדעת ועליו לבנות את האחריות. אנחנו לא יודעים עד כמה זה מסכן או לא מסכן את הציבור. יכול להיות שיש תופעות לוואי לסמים ממריצים מסויימים שגורמים לכך שהנהג ירעד למשל ויש בזה סכנה לציבור ולכן זה חמור יותר.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו מסמיכים את היועצת המשפטית של הוועדה לקבוע ענישה מרתיעה.
מרב ישראלי
נשב ביחד ונקבע. זה לפי מדרג הענישה המקובל.
אליעזר כהן
בגדול, אין ספורט שלא מלוכלך מהנושא הזה וזה יגיע גם לספורט הזה.
היו"ר אברהם פורז
חבר כנסת כהן, הואיל והאיש לא רץ בעצמו, אין פה מאמץ פיסי...
אליעזר כהן
הוא צריך כוח ומרץ וריכוז, לחץ דם בדיוק כמו אצן. בשביל זה צריך סטרואידים. אם אצנים ל-100 מטר לוקחים את זה אז גם נהג מרוץ ייקח את זה.
מרב ישראלי
עניין אחרון: צו הפסקה מינהלי. בעיקרון, הם מוכנים להכניס לצו ההפסקה המינהלי שימוע, לתת הזדמנות לאדם להשמיע את טענותיו בדרך המתאימה, בנסיבות העניין.
היו"ר אברהם פורז
אבל צריך להיות מצב שאפשר להוציא צו אקס-פרטה כזה, אם יש סכנה קשה.
מרב ישראלי
בנסיבות העניין. אנחנו ננסח את זה. בעיקרון זה מוסכם וככל שצריך לנסח, אנחנו נראה איך אפשר לבטל את הצו על ידי הרשות שנתנה אותו.
שירלי אבנר
יש לנו בעיה עם סעיף 12.
היו"ר אברהם פורז
מה הבעיה? תגידו שוב.
חוה ראובני
אנחנו חושבים שזה מסוכן שכלי תחרותי ייסע בכביש.
היו"ר אברהם פורז
ואם שר התחבורה התיר לו? זה גם מסוכן? נניח שיש שיירה של כלים תחרותיים שנוסעת בכביש עם מכונית ליווי מקדימה ומאחורה ושני הליקופטרים שעושים אורות כל הזמן...
רינת שפרן
זה רכבים שיצאו בכל הארץ. הגורמים המקצועיים מסכימים אתנו.
היו"ר אברהם פורז
אני לא מסכים ואגיד לכם למה: כי מחר המסלול יתחיל בהר שאי אפשר להגיע אליו עם גרר ויצטרכו לעשות קטע מסוים על כביש.
שירלי אבנר
איפה יש לך מקום בארץ שהוא כזה? אנחנו מדינה קטנה. אנחנו לא מוכנים לזה.
היו"ר אברהם פורז
רבותיי, אם ניתן להעביר בתנאים מסוימים גם משכנים וקונטיינרים ומטוסים וספינות על הכביש, מעבירים אוניות על הכביש - -
קריאות
- - -
היו"ר אברהם פורז
אם אפשר להכריז על כל כביש כקטע קישור לצורך הענין ולהפעיל את ההוראות של קטע קישור – אני בעד. אבל שיהיה ברור, מה ההגדרה כרגע של קטע קישור?
מרב ישראלי
זה לא חייב להיות רציף, קטע ממרוץ.
רינת שפרן
קטע קישור הוא חלק מהתחרות אבל אם מישהו נוסע מירושלים לתל אביב, זה לא קטע קישור, אז אי אפשר.
היו"ר אברהם פורז
אז שר התחבורה ישקול.
שירלי אבנר
לא - -
היו"ר אברהם פורז
אני יודע שאתם לא סומכים על שר התחבורה. זה נשאר ככה.

אנחנו מעלים את החוק, כפי שדיברנו קודם...
חוה ראובני
מה לגבי סעיף 12?
היו"ר אברהם פורז
התשובה שלילית.
מרב ישראלי
מה שסוכם זה להוסיף סעיף קטן (ד) לסעיף 12, שיתן סמכות לשר התחבורה, בתנאים שהוא יקבע, לאפשר תנועה של רכב בכבישים, שלא לפי הסעיף הזה ובלבד שהשתכנע שלא יגרם סיכון כל שהוא לציבור פלוס אותן מגבלות שיש בחוק לגבי קטע קישור.
היו"ר אברהם פורז
טוב מאוד.
רינת שפרן
ואיפה המשרד לביטחון פנים כאן? אין כאן אפילו התייעצות.
היו"ר אברהם פורז
גם משרד הביטחון איננו.
רינת שפרן
אתה חייב את המשרד לביטחון פנים.
חוה ראובני
אנחנו עומדים בהסתייגות שלנו.
היו"ר אברהם פורז
תביאו חתימות מהשרים.


רבותי, אנחנו מעבירים את החוק לקריאה שניה ושלישית, את שתי ההצעות, הן הממשלתית והן של חבר הכנסת רצאבי. זה אותו חוק, פרטי וממשלתי ביחד.

מי בעד - 3

נגד אין

נמנעים - אין

אני מודה לכולכם על המאמצים. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 15:50)

קוד המקור של הנתונים