ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/11/2005

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס"ז-2007, חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת הכלכלה

28.11.2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 536

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ו בחשוון, התשס"ו (28 בנובמבר, 2005), שעה: 10:00
סדר היום
1. הצעת חוק הרשות הלאומית למורשת עדות ישראל, התשס"ו-2005, של חבר הכנסת אמנון כהן (פ/3493)

2. הצעת חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס"ה-2005, של חבר הכנסת משה כחלון (פ/2926)
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
עו"ד שירלי אבנר – משרד המשפטים

יונתן רגב – רפרנט חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר

משה זעפרני – מזכירות פדגוגית, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד אייל רק – לשכה משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט
ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר; עו"ד שמרית שקד (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה: שושנה מקובר

1. הצעת חוק הרשות הלאומית למורשת עדות ישראל, התשס"ו-2005, של חבר הכנסת אמנון כהן (פ/3493)

2. הצעת חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס"ה-2005, של חבר הכנסת משה כחלון (פ/2926)
היו"ר אמנון כהן
שלום לכולכם, אני פותח את הדיון של ועדת הכלכלה בנושא: 1. הצעת חוק הרשות הלאומית למורשת עדות ישראל, התשס"ו-2005 של חבר הכנסת אמנון כהן; 2. הצעת חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס"ה-2005, של חבר הכנסת משה כחלון.

בפתח הדברים, אני רוצה לומר שבשבוע שעבר התדיינו, ולבקשת הממשלה – משרד המשפטים ומשרד האוצר – בעקבות פנייתם של חברי כנסת בנוגע למורשות נוספות, ביקשו לאחד את המורשות שלי ושל חבר הכנסת כחלון ל"מורשות עדות ישראל". נעניתי, כמובן, כי אני חושב שחשוב לשמר את המורשות של עם ישראל, ועיכבתי במתכוון את הצעות החוק שלי ושל חבר הכנסת כחלון על מנת לראות איך ניתן לעשות זאת. ישבנו בכל תקופת הפגרה, יחד עם העוזרת של היועצת המשפטית של הוועדה, הגב' שמרית שקד, ועשינו עבודה מול משרד המשפטים, מול משרד האוצר ומול כולם – הכל במטרה לתת ביטוי לכל עדות ישראל על פי פרמטרים כאלה או אחרים שייקבעו, כך שבאמת יהיה ייצוג וכדי לתעד את המורשות ולהנחיל לדורות הבאים.

והנה, כיוון שאנחנו נמצאים בתקופה של מפצים למיניהם, התרחש מפץ גם בנושא הזה, ולאחר שעבדנו קשה כל כך והנחנו את הצעת החוק המורחבת של כל העדות על שולחן המליאה – היא היתה אמורה לעלות כבר בשבוע שעבר או בשבוע הזה – משרד המשפטים והממשלה בכלל מודיעים פתאום שהם לא תומכים. כיוון שהרחבנו את הצעת החוק, יש עלות תקציבית גבוהה יותר, ולכן הם אומרים שזה נכפה עליהם והם לא מוכנים לתמוך כרגע. חברי המרכז כנראה כבר לא לוחצים עליהם עכשיו; לצערי, כנראה הכל עובד כך – לא מסתכלים על דברים עניינית, אלא על פי לחצים. זה מאוד מצער אותי, אבל אני לא מוכן לתרגילים כאלה. אם בתחילת הדרך החלטנו להעביר את הצעת החוק של מורשת יהדות בוכרה ושל מורשת יהדות לוב של חבר הכנסת כחלון, אנחנו עומדים על כך. לכן, מחוסר ברירה, נאלצתי לבקש דיון נוסף על מנת למשוך את הצעת החוק המורחבת ממליאת הכנסת – זאת הפרוצדורה שצריך לעבור – ולבקש דיון מחדש. בסוף הדיון הזה, להעלות למליאת הכנסת את הצעות החוק המתוקנות שלי ושל חבר הכנסת כחלון, לקריאה שניה ושלישית.
אתי בנדלר
כשאתה אומר "שלי" אתה מדבר רק על מורשת יהדות בוכרה?
היו"ר אמנון כהן
כן. על הצעת החוק שלי שדנה במורשת יהדות בוכרה הלבשנו את הצעת החוק הממשלתית שהם בקשו. למעשה, הצעת החוק שלי התבטלה כביכול כיוון שהרחבנו אותה. לפיכך, אני מחזיר אותה למקוריות שלה, מוציא מהתוכן שלה את כל הנושא של "עדות ישראל", ומשאיר אותה במתכונת של בוכרה עצמה.
רציתי לשאול שאלת הבהרה
האם בכנסת הבאה אפשר יהיה להעביר את הצעת החוק המורחבת שלי?
אתי בנדלר
אם תהיה הצעת חוק מטעם הממשלה או מטעם חבר כנסת, שמתייחסת לאחת המורשות האחרות, ועל בסיס אותה הצעת חוק אחרת יכינו את הצעת החוק המורחבת.
היו"ר אמנון כהן
שאלה טכנית נוספת: הרי כביכול גם הצעת החוק המורחבת שלי עברה קריאה ראשונה – היא מוכנה לקריאה שניה ושלישית. האם לא חל עליה דין רציפות?
אתי בנדלר
ברגע שאנחנו מניחים את הצעת החוק שלך לקריאה שניה ושלישית, והיא מתקבלת בקריאה השניה והשלישית, היא מוצתה.
היו"ר אמנון כהן
אולי על הבסיס ההוא אפשר - - -
אתי בנדלר
כן, אבל צריך לעבור תהליך מחדש.
היו"ר אמנון כהן
הבנתי – רציתי לדעת מה יהיה המצב אם יהיה לחץ של חברי כנסת שירצו לדעת מה יהיה בפעם הבאה. אני אתחייב במליאת הכנסת שלקדם בכנסת הבאה את הצעת החוק המורחבת שלי, למען עם ישראל. אני אחתים את כל מי שהציעו הצעות חוק לכל עדה באופן נפרד, ונראה איך אפשר למזג אחר כך את הצעות החוק שלי ושל חבר הכנסת כחלון להצעת החוק הכוללת.
שירלי אבנר
אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם: משרד המשפטים לא התנגד להצעת החוק. הרי שרת המשפטים היא זו שהגישה ליושב ראש את ההצעה.
היו"ר אמנון כהן
מתי דברת עם שרת המשפטים?
שירלי אבנר
ביום חמישי בשבוע שעבר דיברתי עם העוזר המשפטי שלה פז.
היו"ר אמנון כהן
אז למה היא לא אמרה אז שהיא לא תומכת?
אתי בנדלר
ומה הוא אמר לך?
שירלי אבנר
הוא אמר לי שהוא לא יודע על כך ששרת המשפטים לא תומכת בנוסח של המורשות שהצענו.
אתי בנדלר
אז הוא לא יודע. כלומר, ייתכן שיש משהו נוסף.
לאה ורון
יושב ראש הוועדה דיבר עם שרת המשפטים. מפי הגבורה, מה שנקרא.
שירלי אבנר
אז אני מתנצלת – לי לא אמרו שום דבר על כך.
היו"ר אמנון כהן
אז את הדברים אני העמדתי, לא את.
שירלי אבנר
אז אני מתנצלת, כי נאמר לי אחרת על ידי עובד השרה. מעבר לכך, יש לי רק הערה קטנה לנוסח ממה שראיתי.

בנוסח של המורשות אמרנו שלגוף מבוקר צריך לעשות את זה לפי חוק מבקר המדינה, ולא "כמשמעותו בסעיף מסוים".
שמרית שקד
בסדר – זה ענין ניסוחי.
שירלי אבנר
כן, אבל למשרד מבקר המדינה זה מאוד חשוב.
שמרית שקד
בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אבקש מעו"ד שמרית שקד להציג את התיקונים.
אתי בנדלר
ברשותך, אדוני היושב ראש, קודם כל צריכה להתקבל החלטה, לפיה הוועדה מחליטה לחדש את דיוניה בהצעת החוק לפי סעיף 124 לתקנון. כמובן, אם הוועדה תחליט כך תימסר על כך הודעה למליאה.
היו"ר אמנון כהן
הצבעה

בעד חידוש הדיונים בהצעת החוק – פה אחד

ההצעה לחדש את הדיונים בהצעת החוק נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מסכימים פה אחד לחידוש הדיונים לפי סעיף 124 לתקנון. לכן תצא הודעה למליאה, לפיה אנחנו מושכים את הצעת החוק המורחבת, על פי בקשתם של משרד האוצר ומשרד המשפטים, שלא רוצים לתמוך בהצעת החוק המורחבת והחשובה לכלל עדות ישראל. הנושא יפורסם בכל כלי התקשורת.
אתי בנדלר
משהחליטה הוועדה לחדש את דיוניה, היא אכן מתחילה לחדש את דיוניה בשתי הצעות החוק: הצעת החוק הראשונה היא הצעת החוק של מורשת יהדות בוכרה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא נדון בשתי הצעותה חוק, אלא נלביש את כל התיקונים האמורים ביחס למורשת יהדות בוכרה על הצעת החוק ביחס למורשת יהדות לוב. אני לא צריך לקרוא את כל הצעת החוק – קראנו אותה מספר פעמים – אלא את התיקונים המוצעים על ידכם כדי להשביח את הצעת החוק.
שמרית שקד
אני רוצה לציין שבסופו של דבר צריך להצביע על כל הצעת החוק, כי בדיון שלפני הדיון הקודם לא הצבענו על הצעת החוק – רק קראנו את - - -
היו"ר אמנון כהן
הצבענו.
שמרית שקד
לא הצבענו – קראנו, אישרנו את הנוסח ולא התקיימו אז הצבעות על הנוסח של בוכרה ולוב.
היו"ר אמנון כהן
הצבענו, אבל לא חשוב.
לאה ורון
הצבענו, כדי שאם יהיה מצב- - -
שמרית שקד
אני קוראת את הנוסח שפורסם בכחול, בתוספת מספר שינויים עליהם הוועדה החליטה באותו דיון.
אתי בנדלר
רק את התיקונים, כי הבנתי שהוועדה אישרה את הנוסח. אם כן, נתמקד רק באותם סעיפים שמתבקשים בהם שינויים.
שמרית שקד
בסעיף 1, סעיף ההגדרות, אני מציעה להוריד את הסעיף של הוועד המנהל, וגם להוריד את כל הסעיפים שנוגעים לוועד המנהל – כי אין צורך כאן בוועד המנהל. יש את מנהל הרשות ואת המועצה, ואין צורך בוועד מנהל.
הגדרת "מורשת יהדות בוכרה" שונתה
"לרבות תרבות, שפה, אמנות, דת, מסורת ומנהגים של קהילת יהדות בוכרה".
היו"ר אמנון כהן
כך יהיה גם לגבי מורשת יהדות לוב.
שמרית שקד
כן – אותם שינויים.

סעיף 3 – סעיף המטרות – הוקרא בדיון הקודם. אני רוצה להקריא אותו שוב כי שיניתי מספר שינויי נוסח:

סעיף 3 – מטרות הרשות וסמכויותיה

"(א) הרשות תפעל לקידום מטרות אלה:

(1) הנצחת מורשת יהדות בוכרה והנחלתה לדורות הבאים;

(2) מחקר ותיעוד של מורשת יהדות בוכרה.

(ב) לשם קידום מטרותיה לפי חוק זה, רשאית הרשות, בין היתר, ליזום פעולות חינוך, הסברה והדרכה, לקיים ימי עיון וכנסים, לקדם מחקרים אקדמיים ולקדם הוצאה לאור של פרסומים וספרים."
שירלי אבנר
ביחס לסעיף 4: בנוסח המשולב הוצעה לומר בנוסף לעובדה שהרשות היא תאגיד, שזהו "תאגיד כשר לכל חובה, זכות או פעולה משפטית". אתם השמטתם את זה בכוונה?
שמרית שקד
כן – השמטנו את זה בכוונה; זו הערה של הממונה על הנוסח אצלנו, שלדבריה אין צורך בכך. מעצם העובדה שאנחנו מגדירים אותו תאגיד הוא כשר לכל חובה, זכות או פעולה משפטית.
שירלי אבנר
אצלנו פשוט חושבים שראוי להבהיר את זה.
אתי בנדלר
נבדוק את זה שוב ברמת הנוסח, ואם יהיה צורך נוסיף את זה. אני מבקשת שתעמדו אתנו בקשר ביחס לנושא הזה.
שמרית שקד
בכל החקיקה החדשה מסתפקים בכך שרשות היא תאגיד.
שירלי אבנר
אצלנו מוסיפים.
שמרית שקד
אני מקריאה את הרכב המועצה החדש, כיוון שההרכב שונה:

סעיף 6 – המועצה

"לרשות תהיה מועצה של 13 חברים שימנה השר, ואלה חבריה:

(1) נציג משרד החינוך, התרבות והספורט;

(2) נציג משרד האוצר;

(3) שלושה אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ בעלי ידע בתחום מורשת יהדות בוכרה;

(4) שלושה יוצרים בתחום הספרות, המוסיקה, התיאטרון, המחול או האמנות של מורשת יהדות בוכרה"
היו"ר אמנון כהן
קשה לי כך. אבקש שתצייני רק מה שונה – מה הוספת ומה שונה.
שמרית שקד
נציג משרד החינוך נשאר, נציג משרד האוצר נשאר. במקום 3 אנשי הסגל האקדמי שמומחיותם בתחום מורשת יהדות בוכרה – זו היתה הערה של היועצת המשפטית של הוועדה, לפיה ייתכן שלא נמצא אנשים שהמומחיות שלהם היא בתחום, ולכן הצענו "אנשים בעלי ידע בתחום מורשת יהדות בוכרה". זה היה בהתייעצות עם משרד החינוך.
אתי בנדלר
אני לא רוצה שיתחילו להתווכח אם זו "מומחיות".
היו"ר אמנון כהן
מה היה, ומה את רוצה עכשיו?
שמרית שקד
היה "אנשים שמומחיותם בתחום מורשת יהדות בוכרה", ואנחנו משנים ל"אנשים בעלי ידע בתחום מורשת יהדות בוכרה".
היו"ר אמנון כהן
יופי, בסדר.
אתי בנדלר
משרד החינוך לא שבע רצון מהענין?
שמרית שקד
אני התייעצתי עם שנית פנחסי לעניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
בעלי ידע מספיק.
שירלי אבנר
למה גם יוצרים וגם נציגי ציבור?
שמרית שקד
רק אסיים לציין את השינויים בתשובה לשאלתו של היושב ראש:

דיברנו על שני מלחינים ועל שני סופרים, ובסופו של דבר החלטתי לעשות נוסח כוללני יותר – "שלושה יוצרים בתחום הספרות, המוסיקה, התיאטרון, המחול או האמנות של מורשת יהדות בוכרה" – כדי לאפשר גמישות לשר, ולאו דווקא "סופרים או מלחינים". בסעיף 5 – שני רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות בוכרה – היה רב אחד, וכעת יש שני רבנים, כמו הנוסח שהיה בהצעת החוק הממשלתית.

סעיף קטן (6) – "שלושה נציגי ציבור בעלי ידע בתחום מורשת יהדות בוכרה או בעלי זיקה לתחום".

סעיף 7 הוא סעיף חדש שאנחנו מציעים להוסיף – סייג למינוי חבר מועצה.

סעיף 7 – סייג למינוי חבר מועצה

"לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה".
היו"ר אמנון כהן
זה כבר היה.
אתי בנדלר
זה היה בנוסח המשולב.
שמרית שקד
זה לא היה בנוסח המשולב.
לאה ורון
- - - שיתווסף נציג רשות השידור.
היו"ר אמנון כהן
איפה הנציג של רשות השידור?
שירלי אבנר
לא הבנתי למה יש לנו בנפרד יוצרים ונציגי ציבור.
שמרית שקד
זה הנוסח שהיה בכחול, והעדפתי להצמד אליו. אפשר להחליט כך או כך – הוועדה יכולה - - -

אדוני היושב ראש, אתה רוצה להוסיף נציג של רשות השידור? אני מציעה להוריד את זה, כי אני חושבת שהרלוונטיות שלו לתחום היא נמוכה מאוד.
לאה ורון
אבל זאת היתה החלטה של הוועדה בדיון הקודם.
שמרית שקד
זה מה שאני מציעה – אפשר - - -
היו"ר אמנון כהן
תורידי שלושה נציגי ציבור לשני נציגי ציבור, ואחד יהיה נציג רשות השידור.
שמרית שקד
כפי שאמרתי, היה סעיף שדיבר על מינוי חבר מועצה – אם הוא הורשע בעבירה הוא יחדל לכהן כחבר מועצה.

סעיף 8 – יושב ראש המועצה

"השר ימנה יושב ראש למועצה וממלא מקום קבוע מבין חברי המועצה" – אני מוסיפה בסוף: "האמורים בפסקאות (3) עד (6) של סעיף 6." הכוונה היא שיושב ראש המועצה לא יהיה מבין נציגי הממשלה – לא נציג משרד האוצר ולא נציג משרד החינוך.
היו"ר אמנון כהן
בסדר.
שמרית שקד
בסעיף 9, הדן בתפקידי המועצה, בסוף פסקה (1) היה: "לקבוע את מדיניות הרשות", והוספנו "ולהתוות את קווי פעולתה".

בסעיף 11(1)(1) – "התפטר במסירת כתב התפטרות לשר", ואני מוסיפה שהוא צריך למסור את כתב ההתפטרות ליושב ראש המועצה.

פסקה (4) "נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 16(6)" – הכוונה היא למצב שבו אדם שהתחיל לכהן, והפך מצוי בניגוד ענינים, יחדל לכהן.

סעיף קטן (ג) מסדיר מה קורה אם חבר המועצה התפטר או חדל להתקיים.
היו"ר אמנון כהן
גם זה היה.
שמרית שקד
זה לא היה בסעיף קטן (ג): "התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי סעיף 6, וליתרת תקופת כהונתו.

לגבי סעיף 12 – סדרי עבודת המועצה: בנוסח הכחול דובר על כך שהוועד המנהל יתקין תקנות, ובתקנון ייקבעו סדרי עבודתה של המועצה. לדעתי, זהו נוסח מסורבל מדיי – להתקין תקנון, ולשנות את התקנון. לפיכך, אני מציעה לקבוע שתי הוראות דיוניות חשובות כבר בחוק – לענין המנין החוקי של ישיבות המועצה ולענין הרוב לקבלת החלטות במועצה – ולהשאיר למועצה את האפשרות לקבוע את כל סדרי עבודתה. אני מקריאה:

סעיף 12 – סדרי עבודת המועצה

"(א) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה קול נוסף.

(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה."

סעיף 14, פסקה (3) "המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחותש ני שלישים מכללחבריה" – עד כאן היה בכחול, ואני מוסיפה שהעילה שהם יכולים להחליט על הפסקת כהונתו תהיה "בשל כך שהוא אינו ממלא את תפקידו כראוי".

סעיף 18 – איסור העברת נכסים. כל הסעיפים האלה אוסרים להעביר נכסים. אצלנו בכחול זה היה "אלא באישור השר". בעקבות הערת משרד המשפטים, אותה הטמענו בנוסח המשולב, אני מוסיפה גם כאן: "באישור השר ושר האוצר" בסעיף קטן (א), (ב) ו-(ג).
יונתן רגב
הערה לגבי סעיף 17: בנוסח המשולב הצעתי להוריד את "אישור השר", כי זה מסרבל את זה. עד היום, האישור של כל התאגידים על פי חוק הוא על ידי שר האוצר. כאן זה גם השר וגם שר האוצר. לי אין בעיה עם זה, כמובן. אבל זה הליך נוסף.
היו"ר אמנון כהן
השר הייעודי לא יאשר?
קריאה
הוא מאשר חלק מהתאגידים.
יונתן רגב
אין לי בעיה – אפשר להשאיר את זה כך. זה רק מבחינת סרבול.
שמרית שקד
סעיף 20 נותן סמכות לשר האוצר לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר המועצה – הוא לא מחייב אותו, ולכן לסעיף הזה אין עלות תקציבית, כי הוא רק מעניק את הסמכות.

סעיף 20 – גמול

"שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר המועצה בעבור השתתפותב ישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפותב ישיבות המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה."

סעיף 21 – ביצוע ותקנות

"השר ממונה על ביצוע חוק זה". בכחול כתוב: "והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו", לאחר שהשמטנו את "אישור ועדת הכלכלה". אני מציעה להוסיף במקום זה: "בהתייעצות עם המועצה", שהוקמה לפי החוק הזה.

סעיף 22, שעניינו שמירת סמכויות, הוסף לבקשת נציג יד בן צבי בדיון שהתקיים לפני הדיון הקודם.
היו"ר אמנון כהן
אני מסכים עם זה.
שמרית שקד
עד כאן. אני מציעה לאשר את אותם שינויים לגבי מורשת יהדות לוב.
היו"ר אמנון כהן
יש הערות?
אייל רק
שמי אייל רק, מהלשכה המשפטית של משרד החינוך, ואני ממלא את מקומה של שנית פנחסי-הראל.

בסעיף 22 יש את שמירת הסמכויות של יד יצחק בן צבי, אבל השאלה היא אם אין צורך בשמירת הסמכויות של המועצה הישראלית לתרבות ואומנות.
שמרית שקד
אני סברתי שבענין הזה אין צורך – כיוון שאנחנו לא עושים חוק כללי של מורשות כלליות, אני לא רואה איפה החפיפה כאן ואני לא רואה שאנחנו נפגע בו. אם אתה סבור שיש צורך, אין כל בעיה להוסיף.
אייל רק
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות עוסקת בכל תחומי התרבות והאומנות.
היו"ר אמנון כהן
לא ראיתי שהם עשו משהו לבוכרים.
אייל רק
אולי - - - להעלות בישיבה הבאה.
היו"ר אמנון כהן
שלא יתערבו – לא צריך להוסיף.
אייל רק
השאלה היא אם זה היה בתיאום עם שנית.
היו"ר אמנון כהן
היא כבר אישרה - - -
שמרית שקד
זה לא היה בכלל בנוסח הכחול.
שירלי אבנר
אני לא חושבת שזה ממש פוגע - - -
אייל רק
המורשות כולן כן פגעו, והמורשת האחת לא פגעה? בהצעת החוק הכללית, שם הכנסנו--
היו"ר אמנון כהן
כיוון ששם זה כולל, זה יכול לפגוע. כאן זה ספציפי לעדה.
שמרית שקד
השיקול - - - כיוון שכאן מדובר על תחום מורשת יהדות בוכרה, לדעתי אין צורך.
שירלי אבנר
אפשר להוסיף את זה - - -
אתי בנדלר
האמת היא ש - - - שניים שיידאגו עדיף.
היו"ר אמנון כהן
יבואו עכשיו לדינו, אידיש – תעזוב אותי. אנחנו הצבענו לקריאה שניה ושלישית על הצעות החוק האלה בנפרד – לוב ובוכרה. ההערות האלה לא הועלו, והנציגים שלכם היו. הכל עבר. ברגע שהרחבנו – הכניסו דברים נוספים. כל עוד זה לא פוגע אחד בשני, לא אכפת לי. זה לא היה וזה לא יהיה. נקודה.
אייל רק
השאלה היא אם זה מפריע לאדוני.
היו"ר אמנון כהן
זה מפריע לי מאוד.
שירלי אבנר
אני חושבת שזה לא יזיק.
היו"ר אמנון כהן
גם לא יועיל.

אם כן, אנחנו מצביעים על הצעת חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס"ו-2005, לקריאה שניה ושלישית. מי בעד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק נתקבלה
היו"ר אמנון כהן
אני מצביע על הצעת חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס"ה-2005 של חבר הכנסת כחלון.

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
זה עבר להכנה לקריאה שניה ושלישית.
אתי בנדלר
אני רק רוצה לוודא שכל השינויים שהוחלט עליהם לגבי הצעת החוק של בוכרה יחולו גם על הצעת החוק של לוב.
היו"ר אמנון כהן
כן – אמרתי את זה בתחילת הדיון.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
10:22

קוד המקור של הנתונים