ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/12/2005

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 8) (נוהל מעבר עובד ממעסיק למעסיק), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים