ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/11/2005

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון מס' 25) (תלושי שכר), התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
PAGE
1
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

28.11.2005


הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 529

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ו בחשוון תשס"ו, 28.11.2005, שעה 11:10
סדר-היום
הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – תלושי שכר), התשס"ו-2005, של חברת הכנסת יולי תמיר

(פ/3102)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
חה"כ יולי תמיר

דבי אליעזר

- משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

שי סומך

- מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איה דביר

- מתמחה, משרד המשפטים

עו"ד ארז אנצווייג
- אגף השכר, משרד האוצר

עו"ד סיגל סודאי
- יועצת משפטית, איגוד לשכות המסחר

חזקיה ישראל

- התאחדות התעשיינים

חנה זוהר

- "קו לעובד"; פורום למען אכיפת זכויות עובדים

ולדימיר סברדלוב
- ארגון צנטוריון

דניאלה במברגר-אנוש
ייעוץ משפטי
גיל שבתאי

ירון סיני – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
טלי רם

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – תלושי שכר), התשס"ו-‏2005

של חברת הכנסת יולי תמיר (פ/3102)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבתה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – ישיבה מס' 4 להיום, בהצעת חוק הגנת השכר (תיקון – תלושי שכר), התשס"ו-2005, של חברת הכנסת יולי תמיר.

ישיבה זו היא ישיבה שנייה בנושא. בישיבה הקודמת שלחנו את הגורמים הממשלתיים ואת מציעת החוק לנסות ולהתכנס על מנת שנוכל לקדם את החוק.

חברת הכנסת יולי תמיר, עדכני את הוועדה.
יולי תמיר
היו לצוותים הרבה מאוד ישיבות. הגענו להסכמה כמעט על כל הדברים. נותרו שני נושאים פתוחים, שאני ממליצה כרגע להניח אותם בצד, להעביר את זה כפי שסוכם בין שני הצדדים בקריאה הראשונה, ואז בין קריאה ראשונה לבין קריאה שנייה ושלישית נלבן את מה שנשאר פתוח.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להגיד לך שאין לכם יותר מדי זמן.
יולי תמיר
שמתי לב, לכן אני רוצה להעביר את זה היום.
היו"ר חיים כץ
בזה נטפל היום, אבל אם המגמה שלנו בכנסת זאת להעביר את ההצעה בקריאה שנייה ושלישית ולא לגרום לכך שיחול על זה דין רציפות וזה יידון בכנסת הבאה- ככל שעבדתם הרבה, אתם תצטרכו לעבוד כעת הרבה יותר כדי למצות את העניין.
יולי תמיר
אין בעיה. אני אומרת מראש שהפערים שנותרו הם יחסית קטנים.
היו"ר חיים כץ
חבל שלא צמצמתם את זה לגמרי.
יולי תמיר
לא הגענו כיוון שגם לאנשים שהתקיים איתם דיון לא היתה הסמכות להגיע להסכמה על הדברים האלה.

הנושא שנראה לי חשוב זה פרסום שם המעסיק. אני מאוד רוצה שיהיה פרסום כי לדעתי, מתוך מנגנוני ההרתעה שאנחנו מוסיפים לחוק, העניין של פרסום שם המעסיק זה סוג של הרתעה. אני יודעת ש"קו לעובד" כבר עשו בעבר פרסומים של מקרים של הפרות של שכר מינימום. יש לזה אלמנט ציבורי.
חנה זוהר
הרתעתי.
יולי תמיר
ציבורי הרתעתי, זאת אומרת שלא רק הענישה היא ההרתעה אלא גם שמו הטוב של אותו אדם, אם הוא כמעסיק חורג מהדברים שהוא אמור לעמוד בהם.

אם היינו יכולים לשנות את זה כאן, זה הדבר היחידי שהייתי ממש עומדת עליו. שאר הדברים הם אכן נושאים שלא סוכמו, אבל אפשר ללכת הלאה.
שי סומך
שי סומך, משרד המשפטים. הצעת החוק מקובלת עלינו, עבדנו עליה קשה יחד עם הארגונים, ואני חושב ש- 99% ממנה מסוכמים. נשארו כמה דברים קטנים שניתן לטפל בהם לקראת הקריאה השנייה והשלישית, ואנחנו תומכים בהצעה.
דבי אליעזר
עורכת-דין דבי אליעזר, משרד התמ"ת. לגבי הנוסח שמונח היום על השולחן אנחנו מתואמים ב- 99%. יש הערות מקצועיות של משרד האוצר, ואנחנו צריכים לשקול אותן.

לגבי השאלה של פרסום פסקי דין, עמדת הממשלה נכון להיום לא לתמוך בסעיף הזה, בין השאר מאחר שלא קיימת הוראה דומה לזאת.
היו"ר חיים כץ
עמדת הממשלה ברוב קולות?
דבי אליעזר
בינתיים זה ברוב קולות של הגורמים המקצועיים – בין השאר כי לא קיימת הוראה דומה בחוקים אחרים של דיני עבודה, שהם חוקים לא פחות חשובים, אם לא יותר חשובים – כמו לדוגמה חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה.
היו"ר חיים כץ
נראה לי שחוק שכר מינימום הולך להשתנות – יהיה לנו ראש ממשלה חדש – הוא יעלה את שכר המינימום לאלף דולר.
דבי אליעזר
יכול להיות שהוא הולך להשתנות, אבל עדיין אין הוראה דומה כזאת, ועדיין לא נבחן עד הסוף עד כמה נכון לעשות רשימות שחורות של מעסיקים ולא לעשות רשימות שחורות על עבירות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו כבר מדברים על קריאה שנייה ושלישית, ואנחנו היום דנים על קריאה ראשונה.
חזקיה ישראל
חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים. בחומר המונח כרגע - קיבלתי אותו לפני הישיבה- יש החמרה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאתה אדם רציני, כבר היית בדיון הקודם והערת את הערותיך, ודאי אתה לא מופתע כל-כך מהחומר שקיבלת עכשיו .
חזקיה ישראל
בכל מקרה יש פה החמרה מבחינת הכללים, מול המצב הקיים. שלב ראשון – יש הטלה חזקה על המעביד, כלומר זאת החמרה על החמרה על החמרה. יש העברת החזקה לכיוון המעביד. שלב שני - הופכים את זה לפלילי; ושלב שלישי – יש גם פיצוי עונשי אזרחי. יש פה שלושה גלים של החמרות, שאני חושב שאין צורך בהן בצורה כזאת - גם חזקה, גם פלילי וגם פיצוי עונשי אזרחי.

לאחר מכן יש פה את הנושא של אחריות קפידה. אני מוסר פרט לחברת שירות כדי לבצע עבורי את תלוש המשכורת – ואני לא התכוונתי שלא ישולם – ובגלל טעות של חברת השירות, מוטלת החובה, החזקה, לכיוון שלי, לגבי אחריות קפידה.

אני חושב שזה חזק מדי, אלה דברים שקורים לעתים. אפשר לתקן אותם, אבל –אי-אפשר להפוך אותם לכלל, להטיל על מישהו – כשלא במשים חברת השירות טעתה, מסיבה זו או אחרת – להפוך את זה לאחריות קפידה. לכן, אנחנו חושבים שצריך לתקן את זה.

הערה אחרונה מתייחסת – בהשוואה להיום - להודעה שרשומה ברשומות. בעמוד 4, בסיפה, יש את התוספת: "תשלומי המעביד שאינם משולמים ישירות לעובד בעבור תנאים סוציאליים (לרבות לקופת גמל וכיוצא באלה)"; הגופים שאליהם מעביר המעביד את הסכומים".

זוהי תוספת לעומת המצב העובדתי היום שקיים בהודעה שרשומה ברשומות. כאשר אנחנו מעבירים לקופת גמל, אנחנו כותבים בתלוש המשכורת קופת גמל: כך וכך אחוזים או שקלים, וכדומה.

מה שמבקשים פה, בניגוד למצב הקיים, שאני אפרט גם את סוג קופת הגמל ואת שמה של קופת הגמל. אני חושב שאין בכך צורך, זה סתם מוסיף עלויות לתלוש המשכורת.
היו"ר חיים כץ
אני חושב ששם קופת הגמל לא חשוב.
חזקיה ישראל
מה גם שהיום, לפי כללי דוח בכר - - -
יולי תמיר
זאת הערה שאפשר לקבל אותה. קיבלנו את ההערה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אם יש למישהו קופת גדיש, או תגמולים – באמת זה מה שחשוב? הם צריכים לדעת שיש להם או קופת גמל, או קרן פנסיה, או ביטוח מנהלים. הסוג אולי זה משהו אחר, אבל שם הקופה הוא לא משמעותי.
חזקיה ישראל
באילוץ הזה של הקריאה המהירה – אלה ההערות בינתיים.
סיגל סודאי
סיגל סודאי, לשכת המסחר. שתי הערות, בעיקר לעניין של אחריות קפידה. בגלל שזאת אחריות קפידה ובגלל שזה נושא שהרבה פעמים הוא מאוד פרוצדורלי והוא נתון לטעויות שהן טעויות סופר, נראה לי קצת בעייתי העניין של אחריות קפידה.


חשבתי אולי לאזן את זה – כמו בחוקים האחרים שמצויים בצנרת בזמן האחרון. נתנו למעביד הזדמנות לתקן את זה. זאת אפשרות אחת – בגלל שמדובר באחריות קפידה – איזושהי תקופה כדי לתקן את זה.
היו"ר חיים כץ
מה זה תקופה?
סיגל סודאי
עד כמה שאני זוכרת, היה מדובר על 21 ימים בחוקים האחרים.
היו"ר חיים כץ
21 ימים באופן חד-פעמי?
סיגל סודאי
העובד צריך להודיע למעביד שיש טעות.
היו"ר חיים כץ
אני בטוח שגם המציעה – אין לה עניין להתנפל על המעסיקים.
יולי תמיר
נכון.
היו"ר חיים כץ
ואם באופן חד-פעמי – לגבי כל מעסיק לא יותר מפעם אחת – גם היא תסכים.
שי סומך
אבל היום זה לא כתוב פה.
היו"ר חיים כץ
במשרדים יתקנו את זה. אין לנו שום דבר נגד המעסיקים, אנחנו רוצים שהם יתנו באופן רציף תלושי משכורת מסודרים - -
סיגל סודאי
אנחנו גם רוצים.
היו"ר חיים כץ
- - ואם יש חבלי לידה של טעות סופר – זאת לא כוונת המחוקקת: לפגוע במי שבא בתום-לב ועשה את מה שעשה.
סיגל סודאי
דווקא כשנותנים לשירותים שמכינים את השכר – שם יש הרבה מה לתקן.
היו"ר חיים כץ
אין הרבה בעיות, יש חברות שהן כבר מיומנות, הן עושות את זה כל-כך טוב. ושוב – אין כוונת המחוקקת לפגוע בעקבות טעויות סופר. היא לא מתנכלת ומסמנת.
סיגל סודאי
אבל בגלל שזאת אחריות קפידה - - -
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, זה יתוקן.
סיגל סודאי
לגבי סעיף ב' בעמוד 4 – תקופת התשלום – יש עובדים שלא עובדים על בסיס יומי, זאת אומרת שלא ניתן לכמת את הימים שלהם. הם עובדים לפי תוצרת או לפי שעות. כשכתוב רק מספר ימים, יש לי בעיה עם זה.
היו"ר חיים כץ
כמה עובדים כאלה יש?
סיגל סודאי
יש מספיק.
היו"ר חיים כץ
אף פעם אין שלמות.
סיגל סודאי
שאלה מה המעביד עושה במצב כזה.
היו"ר חיים כץ
מה אחוז העובדים שעובדים לפי מכסות במשק הישראלי?
סיגל סודאי
אין לי בעיה שזה יישאר, אבל רק להוסיף: "/או שעות". אני בעד מדד כמותי. שיהיה או שעות, או ימים – לא רק ימים.
היו"ר חיים כץ
עורכת-הדין סיגל סודאי, יהיה לך זמן לדבר עם חברת הכנסת המציעה, יולי תמיר – שאני יכול להעיד שהיא אישה פתוחה ומבינה – ואני בטוח שתגיעו להסכמות לקראת קריאה שנייה ושלישית בפרטים הקטנים, אבל החשובים.
סיגל סודאי
זה לא נראה לי מהותי, רק נראה לי שכדאי להכניס את זה.
ארז אנצווייג
עורך-דין ארז אנצווייג, משרד האוצר. הערה ראשונה- מאחר שהצעת החוק קובעת פיצוי עונשי, ויש בנוסף גם הוראות עונשיות - - -
היו"ר חיים כץ
אז יש לזה עלות תקציבית.
ארז אנצווייג
לא, אני לא מאגף תקציבים.
היו"ר חיים כץ
חשבתי שאולי יש עלות תקציבית עתידית, וזה יעלה מעל חמישה מיליון שקל, ואז צריך 50 איש שיצביעו במליאה.
ארז אנצווייג
נצטרך בהמשך החקיקה לקבוע איזושהי הוראה בעניין היחס בין ההוראות האלה, כי יש פה בעצם פוטנציאל לענישה כפולה.

ההערה השנייה נוגעת לתוספת. בסעיף ה' לתוספת כתוב: "תשלומי המעביד שאינם משולמים ישירות לעובד", צריך להוסיף שהכוונה לתשלומים שהמעביד משלם בעבור העובד, כי היום הנוסח הקיים לא מפרט איזה תשלומים. יש צורך להוסיף: "בעבור העובד". אלה תשלומים שהם לא ישירות לעובד, אבל אלה תשלומים בעבור העובד.
יולי תמיר
אין בעיה.
ארז אנצווייג
בסעיף הניכויים – ניכוי לקופת גמל – צריך להשמיט את המילים "או קרן פנסיה" מסיבה טכנית שקרן פנסיה היא פשוט קופת גמל.

הערה אחרונה – לגבי פירוט הימים והשעות, המצב החוקי היום אומר שצריך לתת פירוט שכר, וזה נעשה בפועל בשני תלושים נפרדים: יש תלוש שכר שעובד מקבל, והוא מקבל בנוסף פירוט של שעות, דף נוכחות עם שעות.
היו"ר חיים כץ
למה? זה לא בתוך התלוש? רושמים ברובריקה את מספר הימים שעבדת, שעות, היעדרות עם סיבה, ללא סיבה, מחלה.
ארז אנצווייג
זה דבר שמאוד מכביד על התלוש.
היו"ר חיים כץ
יש פה עוד כמה אנשים שהם בקיאים בתלושי שכר. אפשר לעבוד לפי מכסה של שעות. מכסה חודשית זה 187 – אפילו לא קבועה לגבי אותו חודש.
ארז אנצווייג
זה מופיע.
היו"ר חיים כץ
זה מראה כמה שעות עבדת, כמה פעמים נעדרת – הכל ברובריקה אחת.
יולי תמיר
זה מאוד חשוב משום שעניין השעות פעמים רבות הוא אחד הגורמים לסוג של הונאה- שמשלמים שכר, לכאורה הוא שכר של שכר מינימום – אבל כאשר מחלקים את זה למספר השעות האמיתיות שעבד אותו עובד, מסתבר ששילמו לו פחות. לכן, עניין השעות כאן הוא מאוד רלוונטי.
היו"ר חיים כץ
זה גם מאוד פשוט.
דבי אליעזר
העניין הוא השינוי במילים "פירוט שכר" ל"תלוש שכר". ברגע שקבענו "פירוט שכר" – הפירוט יכול להיות גם בתלוש וגם בדף אחר שמציין.
היו"ר חיים כץ
אבל מאחר שאנחנו רוצים לחסוך בעלויות ואנחנו לא רוצים שתהיה עלות תקציבית – אנחנו מעונינים שזה יהיה ב- print אחד, על דף אחד. זה יעלה יותר זול, מרוכז יותר, קריא יותר, ולא נרוץ בין פנקסנות של הרבה דפים.
יולי תמיר
בהחלט. זה גם מקל על העובד.
ארז אנצווייג
ההגדרה שאומרת: "שעות עבודתו בפועל" – שאלה אם זה סך הכל, סך שעות עבודתו.
היו"ר חיים כץ
באותו חודש.
ארז אנצווייג
כפי שזה מנוסח, הכוונה שצריך לפרט בתלוש את השעות שבהן הוא עבד בחודש.
היו"ר חיים כץ
באותו חודש. אני בטוח שהמחוקקת מתכוונת באותו חודש.
יולי תמיר
אפשר להגיד: את סך שעות עבודתו. קיבלנו את זה.
היו"ר חיים כץ
ודאי. לא הדפסות שעון יומיות.
שי סומך
אני רוצה להתייחס לנושא של אחריות קפידה, לנושא של טעויות הסופר. אני לא חושב שצריך לעשות תיקון בחוק.

בכל עבירה פלילית יש תמיד את המקרים השוליים; אפילו בעבירה של תקיפה: אני נוגע במישהו באצבע, זו כאילו עבירה פלילית – אף אחד לא יגיש נגדי כתב אישום. יש סעיף כללי בחוק העונשין.
היו"ר חיים כץ
מקבל מה שאתה אומר.
חנה זוהר
חנה זוהר, "קו לעובד" והפורום למען אכיפת זכויות עובדים. סעיף (ב): "תלוש השכר יימסר לעובד לא יאוחר מ-14 ימים מיום תשלום השכר".

אנחנו מבקשים לא לשכוח, ולציין שתלוש השכר יימסר לעובד עם תשלום השכר, ולא יאוחר מ-14 ימים.
היו"ר חיים כץ
היום זה עד עשרה ימים, נכון?
חנה זוהר
עד.
היו"ר חיים כץ
אבל את מרעה פה את התנאים. שהכסף ייכנס לבנק, התלוש לא מעניין אותי. לא יאוחר מ-14 יום התלוש יימסר. הכסף נכנס עד עשרה ימים.
סיגל סודאי
עד ה-9 בחודש.
היו"ר חיים כץ
תשעה ימים. את נותנת להם פריבילגיה של עוד חמישה ימים.
חנה זוהר
אני חושבת שלא הובנתי. אני רק טוענת שצריך לציין שהתלוש צריך להימסר עם השכר, אבל הוא יכול להתעכב עד 14 יום. זה עדיין נשאר, אבל עצם העובדה שצריך לתת אותו עם תשלום השכר נראה לי בכל אופן משמעותי.
יולי תמיר
היא מבקשת שיהיה כתוב: תלוש השכר יימסר לעובד עם תשלום השכר, ולא יאוחר מ-14 יום.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עכשיו עוסקים בדברים לא משמעותיים. אם המשכורת נכנסת לבנק עד ה-9 בחודש, והוא יראה את התלוש בעוד יום – זה לא משמעותי.

מאחר ששמענו את כל הגורמים, הייתי רוצה לשמוע את חוות דעתו של היועץ המשפטי לוועדה.
גיל שבתאי
שתי הערות לסיכום השינויים, מעבר לשינויי הנוסח בהתאם למה שנאמר כאן על-ידי האוצר והתקבל על-ידי הוועדה.

בסעיף 28ג(3) אנחנו נוסיף איזושהי התייחסות – שתוסכם עם המציעה - לעניין ההגנה של 21 יום לתיקון המעשה.
יולי תמיר
נדמה לי שזה עלה, אבל אמרנו שזה לא חיוני. אם יהיה מקרה כזה – ידונו על-פי מידת הרחמים.
גיל שבתאי
הערה שנייה - פרט ו' בתוספת, לפי מה שאני מבין – נמחק.
יולי תמיר
אני מתלבטת בעניין הזה. מדובר על עניין קופות הגמל.
היו"ר חיים כץ
השם מיותר. הם יידעו שהוא בגדיש, לצורך העניין.
יולי תמיר
הוא רוצה לעבור היום.
היו"ר חיים כץ
הוא יכול לעבור.
יולי תמיר
ואז איך הוא יודע? אני מתלבטת בשאלה הזאת.
ארז אנצווייג
כל עמית דיווח בסוף השנה - - -
היו"ר חיים כץ
מקבל.
יולי תמיר
מה חושב משרד המשפטים?
שי סומך
מידע זה דבר - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו הולכים כמו במשפט העברי – מה עיקר ומה טפל. אם אני שואל היום עובדים במשק הישראלי לגבי המהות - למי יש פנסיה צוברת ולמי יש פנסיה תקציבית, למי יש קופת גמל ולמי יש ביטוח מנהלים – ב- 90% מהמקרים לא מבינים.

כעת אתה בא ומדבר על קופה ששייכת לבנק – או היתה שייכת לבנק. אם תגיד "גדיש", למי שייך גדיש?
ארז אנצווייג
מישהו באוצר יודע.
יולי תמיר
פועלים.
היו"ר חיים כץ
הנה, האוצר לא יודע. מישהו מהעובדים גם יודע. השם של הקופה לא מהותי. שייתנו את זה יום יותר מוקדם, ופחות שורה – זה בסדר.

אי לכך, אני מעלה להצבעה את הצעת החוק, כפי שהובהר ונוסח פה – הכנה לקריאה ראשונה. מי בעד?


ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – תלושי שכר), התשס"ו-2005, אושרה בקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאין כאן יותר חברי כנסת שהתנגדו או נמנעו, הצעת החוק התקבלה פה אחד.


תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:40.

קוד המקור של הנתונים