ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/11/2005

חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 88) (תגמול למשרתים במילואים-איסור קיזוז), התשס"ו-2005, חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 14), התשס"ז-2007

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים