ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/11/2005

חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005

פרוטוקול

 
הכנסת השש-עשרה

PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט

29/11/2005

הכנסת השש-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 510

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

שהתקיימה ביום שלישי כ"ז בחשון התשס"ו (29 בנובמבר 2005), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הספורט התחרותי בנהיגה, התשס"ג-2003, חה"כ אהוד רצאבי ואח', פ/1227
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז – היו"ר

משולם נהרי

גילה פינקלשטיין
מוזמנים
חה"כ מתן וילנאי

חה"כ אליעזר כהן

ד"ר שוקי דקל – מנהל רשות הספורט, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד רינת שפרן – הלשכה המשפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד שירלי אבנר – משרד המשפטים

עו"ד תומר כרמי – משרד המשפטים

יונתן רגב – רפרנט חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר

יואב בן אור – סגן בכיר לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

עו"ד חוה ראובני – הלשכה המשפטית, משרד התחבורה

חזי יהלומי – עוזר למנכ"ל הרשות לבטיחות בדרכים

פקד דנית גלעד – קצינת תביעות, אגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

עו"ד יואל הדר – יועץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

נסים בנימין – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

בני לוי – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עוזי ברנר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נעמן זוהר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דני לוי – יו"ר עמותת נהגי המירוצים

אהוד לביא – מזכיר עמותת נהגי המירוצים

עו"ד אופיר מנצ'ל – יועץ משפטי, עמותת נהגי המירוצים

גיא אליתים – חבר ועד, עמותת "מוטוקרוס"

אמציה גזית – יועץ בטיחות תעבורה ומירוצים

אורן אמירה – ביטוח מירוצים, "מדנס" חברה לביטוח

עו"ד רון דרור
יועצת משפטית
מרב ישראלי
מנהלת הוועדה
דקלה אברבנאל
רשמה
דקלה אברבנאל

הצעת חוק הספורט התחרותי בנהיגה, התשס"ג-2003, חה"כ אהוד רצאבי ואח', פ/1227
היו"ר אברהם פורז
רבותי, בוקר טוב לכם, על סדר יומנו הצעת חוק הנהיגה הספורטיבית. רק כדי להבהיר את העניינים הפרוצדורליים: ברגע שהכנסת מאשרת חוק בקריאה ראשונה, סימן שהכנסת רוצה שיהיה כזה חוק. לכן אין כאן ויכוח לגבי ספורט מוטורי או לא, זה לא מענייננו כרגע. ענייננו לקדם הצעת חוק, להביאה לקריאה שנייה ושלישית. מי שלא מרוצה מחוק כזה, יכול להפיל את החוק במליאה בהצבעה. אנחנו נקפוץ על סעיף ההגדרות, נתחיל מהסעיף הבא. נחזור אליו תוך כדי תנועה קדימה.
גילה פינקלשטיין
אפשר להגיד רק חצי מילה, וזאת הסיבה שבאתי, אף שעכשיו קשה למצוא חברי כנסת בוועדות: עד היום הספורט המוטורי לא היה חוקי, וזה עוול. אנחנו יודעים שנוסעים ליוון בשביל לנסוע למירוצים. מדוע? אין בזה הימורים, אנשים חושבים שיש בזה הימורים. הגיע הזמן. מפד"ל ושינוי רוצים חידוש.
היו"ר אברהם פורז
אבל עוד מעט אתם נטמעים בגוף אחר. היועצת המשפטית, בבקשה. אם תוך כדי קריאת הסעיפים יש למישהו הערה, הוא מרים את היד ומדבר ברשות.
מרב ישראלי
אנחנו קוראים את הצעת החוק הממשלתית, שאוחדה עם ההצעה הפרטית.
היו"ר אברהם פורז
ההצעות כבר אוחדו?
אליעזר כהן
איחדנו אותן אף-על-פי שזה היה נושא שעסקנו בו שנים, איחדנו עם החוק שלכם, כדי להניע זאת קדימה.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 2. כלומר, יש צורך בשלושה סוגי רישיונות. אני קוראת את סעיף 3.
היו"ר אברהם פורז
הרשות היא יחידת סמך, נכון?
מרב ישראלי
כן. אני קוראת את סעיף 4. הכוונה לא להתאחדות אחת, אלא שיהיה אפשר להכיר בכמה התאחדויות, לפי הענף.

אני קוראת את סעיף 5(א)(1).
היו"ר אברהם פורז
מה זה "תקנונים הנוהגים מזמן לזמן, בגופים הבין-לאומיים המוכרים בתחום מתחומי הנהיגה", מי מכיר, מה מכיר? זו בעיה משפטית. לדעתי צריך להיות "כפי שהחליטה עליהם הרשות".
מרב ישראלי
בעיקרון זה כך, לפי הרישה.
היו"ר אברהם פורז
שיהיה ברור שאין תקנון שמיובא באופן אוטומטי, אלא יש מבחן מקומי פה. אולי יש שני תקנונים סותרים?
מרב ישראלי
שאלתי את השאלה, ואמרו לי שההליך הוא הליך של אישור. בסעיף 5(א) למעלה כתוב "כפי שאישרה". יהיה נוסח.
היו"ר אברהם פורז
אני מבקש שיהיה ברור שהכללים זה התקנונים שאושרו על-ידי הרשות המוסמכת.
מרב ישראלי
אפשר לנסח זאת טוב יותר.
היו"ר אברהם פורז
שלא יהיה מצב שלא יבינו מה הדין. אולי במדינות שונות יש תקנונים שונים. מה שהיא תחליט, זה מה שיחייב.
מרב ישראלי
בסדר. למטה, מייד נגיע לסעיף קטן (ג), ששם חובה להעמדה לעיון הציבור של הכללים המאושרים.
היו"ר אברהם פורז
זו הפקדה לקבל הערות.
מרב ישראלי
לא, זה סוג של פרסום.
שירלי אבנר
כמו שאמרה עו"ד ישראלי, אלו הכללים שאישרה הרשות המוסמכת. הרשות המוסמכת היא רואה את המכלול והיא מחליטה.
היו"ר אברהם פורז
רציתי לוודא שאין כללים שעוברים אוטומטית.
רינת שפרן
לא, כתוב "כפי שאישרה". זה בסדר.
היו"ר אברהם פורז
שיהיה ברור מהנוסח שהכללים הבין-לאומיים עוברים אישור של הרשות המוסמכת בארץ. משאושרו, הם הכללים.
מרב ישראלי
זאת הכוונה, אולי נבהיר זאת יותר. אני ממשיכה לקרוא את סעיף 5(א)(2).
היו"ר אברהם פורז
זו אותה הערה שהערתי קודם, שיאושר על-ידי הרשות.
מרב ישראלי
אני משלימה את קריאת סעיף 5.
היו"ר אברהם פורז
הייתי מפרסם את זה באינטרנט. שכל מי שרוצה ייסע לירושלים ויעמוד בתור?
רינת שפרן
באתר של המשרד.
מרב ישראלי
נכתוב פרסום אינטרנט. היתה הערה ניסוחית שלי, שמקובלת על משרדי הממשלה. יש בסעיף ההגדרות הגדרה "כלי תחרותי". אני קוראת את ההגדרה. זה לא סעיף שצריך להיות בהגדרות. לכן כאן מוסף סעיף שעניינו קביעת השר לכלי ספורטיבי:

"השר יקבע, בשים לב לכללי הנהיגה הספורטיבית, את הכלים המנועיים שניתן לנהוג בהם נהיגה ספורטיבית (בחוק זה – כלי תחרותי)". סעיף אופרטיבי.
היו"ר אברהם פורז
בסדר.
מרב ישראלי
אני עוברת לפרק ג'. אני קוראת את סעיף 6(א). הועברה בכתב הסתייגות של חד"ש-תע"ל בעניין סעיף זה.
היו"ר אברהם פורז
זו עדיין הצעה, מה ההצעה?
מרב ישראלי
הם מציעים להוסיף "לא ינהג אדם בכלי תחרותי ולא ירשה לאחר לנהוג בכלי תחרותי... אלא אם כן יש לאחר רישיון לנהיגה ספורטיבית". אבל כאן מדובר ברישיון לכלי. זה לא רלוונטי לכאן. אשאל אותם.
היו"ר אברהם פורז
אני מניח שחברי הוועדה לא מקבלים את ההצעה. אם ירצו, שירשמו הסתייגות. אנחנו דוחים את ההצעה הזאת.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 6(ב)-(ד).
אליעזר כהן
שמים דגש על הספק המנוע, לא על כוח סוס.
מתן וילנאי
מה ההבדל?
אליעזר כהן
בסדר.
היו"ר אברהם פורז
אני מניח שזה לפי הצהרת היצרן. לא יבדקו את זה במשרד התחבורה.
אליעזר כהן
אחת החוכמות של החוק שהיועצת המשפטית של משרד הספורט לשעבר דאגה לו הוא שאימצנו את התקנים האירופיים והאמריקניים, והעדכון בנושא התקנים חשוב מאוד.
היו"ר אברהם פורז
כן, אבל אנחנו קבענו שיש רשות בארץ. היא תעדכן פי השינויים שיחולו.
מרב ישראלי
גם כדי שיהיה נוסח אחד שיחייב. אני קוראת את סעיף 6(ה)-(ו).
היו"ר אברהם פורז
למה רק שנה?
בני לוי
בגלל הבלאי העצום שיש לכלי.
היו"ר אברהם פורז
פעם היו עושים טיפול אחרי 1,500 ק"מ, עכשיו זה השתנה. אם השר יקבע כל שישה חודשים, או כל יומיים, אין בעיה. אני לא רוצה להגביל את השר. אם יגיע למסקנה שאפשר לתקופות ארוכות יותר? בואו נעשה את זה.
שירלי אבנר
גם בכלי רכב רגיל יש טסט כל שנה.
מתן וילנאי
גם את זה צריך לתקן.
רינת שפרן
העניין הבטיחותי חשוב, לכן עשינו את זה.
מתן וילנאי
השחיתות שסביב זה, אלוהים ישמור. בואו נתקן גם את זה. בכל מקום שיש ביורוקרטיה יש שחיתות.
היו"ר אברהם פורז
אני יודע שההנחה הסמויה היא שאי-אפשר לסמוך על השרים, כי אין להם שיקול דעת רציני.
מתן וילנאי
לכן יש להם מנכ"לים רציניים.
רינת שפרן
הנושא הבטיחותי חשוב פה.
אליעזר כהן
שנתיים, זה מקובל עלינו.
מרב ישראלי
שנתיים. אנחנו מדברים כעת על רישיון לכלי. יש שלושה סוגי רישיונות.
היו"ר אברהם פורז
אולי הוא יקבע בדיקה מיוחדת כל שלושה חודשים?
תומר כרמי
יש בעיה נוספת: הוא נוסע על הכביש לצד כלי רכב רגילים.
היו"ר אברהם פורז
תסמכו על השר.
אליעזר כהן
הערה קצרה: המתחרים עצמם רוצים להגיע עם הכלי לקצה המגבלות שלו, הם מקפידים על תקינות הכלי שעה שעה.
רינת שפרן
אז הגורמים המקצועיים מסכימים שזה שנה.
היו"ר אברהם פורז
אני סומך על השר. אם הוא צריך, הוא יקבע כל שבוע, תנו לו שיקול דעת. אולי הוא יקבע שהרישיון לשנתיים ואחת לשלושה חודשים בודקים שתי מערכות, למשל. קדימה.
מתן וילנאי
אל תגיד קדימה.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 7(א)-ד(1).
היו"ר אברהם פורז
אני שואל: "פורמולה 1" – אין כלים כאלה על הכביש, אז איזה רישיון צריך?
מרב ישראלי
אני מבינה שהכוונה לסוג הרכב: אופנוע, מכונית וכו'.
היו"ר אברהם פורז
אני חושש שמישהו יגיד שהואיל ואין רכב כזה, לא נותנים רישיון.
דנית גלעד
רשום: "ככל הנדרש".
היו"ר אברהם פורז
צריך להוסיף סעיף שאם מדובר בכלי תחרותי שמשמש רק לתחרות, הסעיף לא יחול.
בני לוי
בקטעי קישור הוא צריך מספר רישוי.
היו"ר אברהם פורז
היום אתה מקבל רישיון ב', וכתוב "נהג וחמישה נוסעים". ב"פורמולה 1" יש נוסע אחד. הכול אחר. זה רק עניין ניסוחי. תבדקי שלא ניפול למכשול, שאם אין פה כלי כזה אי-אפשר לקבל רישיון.
אליעזר כהן
הכוונה לכלי שנוסע על הכביש וגם מתחרה.
היו"ר אברהם פורז
במירוצי ראלי יש מכוניות רגילות עם חיזוקים וכו', ועושים מירוץ. אם יש לי רישיון ל"סובארו" אני יכול לנסוע ב"אימפרזה טורבו".
מרב ישראלי
הכוונה היא שאם אין לך רישיון רכב רגיל לא תוכל לנהוג במכונית מירוץ.
היו"ר אברהם פורז
אבל אני רוצה שיהיה ברור מהניסוח שאם זה סוג של מכונית שאי-אפשר לקבל עליה רישיון רגיל, זה לא יהווה מכשול.
מרב ישראלי
נגיד שאתה נוהג ב"פורמולה 1", עדיין לא תוכל לנהוג אם אין לך רישיון נהיגה רגיל.
היו"ר אברהם פורז
ברור שכל אדם שנוהג נהיגה ספורטיבית צריך רישיון נהיגה לכלי רכב כלשהו. אבל כאן כתוב "רכב מסוג הכלי התחרותי...".
בני לוי
למשל בקרטינג לא צריך רישיון נהיגה. ילדים נוהגים.
היו"ר אברהם פורז
הבנת למה כוונתי, רשמי לך את ההערה. זה ניסוח.
מרב ישראלי
בסדר. אני ממשיכה וקוראת את סעיף 7(א)(2)-(3). ראיתי בתיק הערות לגבי כל הנושאים שבהם לשר יש סמכות לקבוע כללים. יש דברים שלגביהם יש התייחסות בכללי הנהיגה הספורטיבית. יש מקומות בחוק שמתייחסים לכללי הנהיגה הספורטיבית ויש שלא. סיכמתי עם משרדי הממשלה שנעבור על החוק לכל אורכו, נוציא את כל המקומות שבהם לשר יש סמכות לקבוע כללים, תקנות וכו' – ונראה איפה צריך התייחסות לכללי הנהיגה הספורטיבית.
היו"ר אברהם פורז
אבל ברור שאם קובעים כללים רפואיים, זה בהסכמת שר הבריאות.
מרב ישראלי
כן, זה לא ישתנה. אבל יש מקומות בחוק שמתייחסים לכללי הנהיגה הספורטיבית ויש שלא. אז נעשה עבודת רוחב ונבדוק זאת.

אני קוראת את סעיף 7(ה) רישה.
היו"ר אברהם פורז
האם לא נגיע למצב שנאסור קרטינג? זו לא נהיגה ספורטיבית.
רינת שפרן
זה כן.
היו"ר אברהם פורז
גם ילדים עושים קרטינג.
מרב ישראלי
בפסקה (ה)2 זה מכוסה. נקרא את זה. אני קוראת את 7(ה)(1).
היו"ר אברהם פורז
מותר לקבל רישיון בגיל 17?
חזי יהלומי
הגיל הוא 17. הורדנו ל-17.
היו"ר אברהם פורז
ויש הגדרה לכוחות סוס? צריך לכתוב זאת במקום כלשהו. אנשי משרד התחבורה, איך אתם מגדירים את ה-VHP?
חוה ראובני
גם בדיני התעבורה זה רק כוח סוס.
חזי יהלומי
בדיני התעבורה אנחנו תמיד מדברים על סמ"ק, לא על כוח סוס.
בני לוי
כוח סוס זה HP. זאת השיטה הבריטית, זה קצת נמוך מזה. לדעתי תיצמדו לתקן אירופי.
היו"ר אברהם פורז
תכתבי HP, שזה כוח סוס, Horse Power לפי התקן האירופי. אני רוצה ודאות בחקיקה, זה הכול.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 7(ה)(2), פסקאות (א)-(ג).
היו"ר אברהם פורז
בקרטינג לא מבקשים שום רישיון, הילד יצטרך רישיון לפי זה? ילד לא יכול לנהוג.
בני לוי
זה יותר על אופנועים.
מרב ישראלי
יש אפשרות לקבוע שלדברים מסוימים יהיה רישיון למסלול.
היו"ר אברהם פורז
תרשמי לך, שיהיה ברור שתהיה אפשרות כזאת. למשל מסלול קרטינג לילדים במהירות מסוימת, שלא יגידו ששם צריך רישיונות נהיגה.
אופיר מנצ'ל
לשר יש אפשרות לפטור מסוגים מסוימים.
היו"ר אברהם פורז
צריך לבדוק שזה קיים.
גיא פינקלשטיין
אם אני רוצה לנהוג בזה, ואני לא נהגת מירוצים.
היו"ר אברהם פורז
זה כמו מכוניות מתנגשות בלונה-פארק, שלא יצטרכו שם רישיון. זה משחק. אה נוסה במהירות של 30 קמ"ש על הרצפה בקרטינג, ונדמה לך שאתה מעל למהירות הקול.
גילה פינקלשטיין
החוק צריך להתייחס לאזרח הפשוט כמוני, שאוהב מירוץ אופנועים.
היו"ר אברהם פורז
נהיגה ספורטיבית זה דבר גדול ורציני. ש מגרש שבו ילדים ונערים, ואת, וגם מנהלת הוועדה, יכולים לנסוע בו.
חוה ראובני
אני חושבת שחסרה הסכמת הורים לעצם הוצאת הרישיון. זה מופיע בהמשך, בסעיף 14, לעניין השתתפות בתחרות. אולי כדאי שההורים יסכימו לפני שהוא יתחיל ללמוד לנהוג על הדבר הזה? אולי יש לימוד מעשי, וילד בן 8,
היו"ר אברהם פורז
בסדר, בהסכמת ההורה או האפוטרופוס. הכוונה לקטין בנהיגה ספורטיבית רצינית. לא מי שבא ללונה-פארק, שם לא יבקשו שיביא את ההורים.
חוה ראובני
רישיון נהיגה, הרישיון הפורמלי, המסודר, שיאפשר לו אחר כך את הכול.
היו"ר אברהם פורז
אם קטין הולך למשהו משמעותי, הוא צריך את הסכמת הוריו וצריך רישיון. לגבי נהיגה בלונה-פארק, כולנו יודעים מה זה. גם היום אין רישיון, לא נעשה את זה לעסק ברישוי.
מרב ישראלי
במקרה הזה לא צריך רישיון נהיגה, אלא יהיו מקרים שבהם המסלול עצמו יקבל רישיון.
אופיר מנצ'ל
לשר יש סמכות לפטור דברים מסוימים מכל החובות של רישיון בחוק.
היו"ר אברהם פורז
ואז כל מי שנוהג בתנאים ההם לא צריך רישיון.
חוה ראובני
אבל ילד בן 10, עצם הוצאת הרישיון,
היו"ר אברהם פורז
אנחנו לא רוצים להחמיר את המצב היום. בסוף ייקבע שלמכוניות המתנגשות בלונה-פארק צריך להביא את שני ההורים.
חוה ראובני
ילדים מקבלים רישיון נהיגה ספורטיבי בגיל 10, ואני חושבת שראוי שההורים יתערבו.
היו"ר אברהם פורז
זו לא נהיגה ספורטיבית. הוא משחק בלונה-פארק, הוא ילד, זה צעצועים. את רוצה רישיון לקורקינט? זה יותר מסוכן. אם נופלים מזה, שוברים את הראש. ואם קופצים לכביש? שלא לדבר על רולר-בליידס וכל האחרים. גם סקי מסוכן.
גילה פינקלשטיין
הסכמת הורים לקטין, זה חתימת הורים או נוכחות? צריך להסביר את זה.
היו"ר אברהם פורז
אם זה רישיון permit, הקטין צריך את הסכמת ההורים. יש דברים שפטורים, ואז אף אחד לא צריך.
מרב ישראלי
כעיקרון, בסעיף 14(ב) נאמר שבעל רישיון למסלול לא ייתן לקטין לנסוע אצלו במסלול אלא אם כן יש אישור הורים. זה כבר קיים. כאן רוצים להקדים את ההסכמה כבר למתן הרישיון.
היו"ר אברהם פורז
לא צריך. רק שיהיה ברור שילד שבא למסלול במתקן שעשועים לא צריך רישיון.
מרב ישראלי
כאן השר יכול לקבוע זאת. השר רשאי לפטור.
חזי יהלומי
לא מדובר כאן רק על קרטינג. מדובר על בן 12-17 שיכול לנהוג ברכב של עד 30 כוח סוס.
היו"ר אברהם פורז
גם זה קרטינג.
חזי יהלומי
לא, זה יותר מהיר, זה לא 10 קמ"ש. היום מחייבים זאת לגבי אופנוע.
היו"ר אברהם פורז
השר יקבע, עם הרשות, מתי כן ומתי לא.
חזי יהלומי
יש דברים קיימים. עד גיל 17, ברשיונות של טרקטורון או של אופנוע עד 50 סמ"ק, אנחנו דורשים הסכמת הורים, חתימת הורים.
היו"ר אברהם פורז
אבל זו לא נסיעה בכביש או בדרך ציבורית. זו נסיעה במסלול סגור, הדבר היחיד שצריך להבטיח הוא שהוא לא יסכן את עצמו. הוא לא מסכן את הזולת. בדרך ציבורית מסכנים גם את הזולת. אז לגבי הסכנה לעצמו יהיו תנאים: עד גיל מסוים לא. הרשות תהיה מוסמכת לקבוע מגבלות.
חזי יהלומי
נותנים לילד להחליט אם הוא רוצה ללכת או לא. לא להורים.
היו"ר אברהם פורז
זה יהיה קבוע. יגידו שלמקום מסוים ילד בן פחות מ-15 לא הולך. מכוניות מתנגשות בלונה-פארק, לזה לא צריך הסכמת הורים ולא רישיון נהיגה.
מרב ישראלי
לא בכוונה נקבע שילד לא צריך לקבל רישיון. זו כנראה טעות.
שירלי אבנר
בכלל לא התייחסנו לשאלה של הסכמת הורים.
מרב ישראלי
מוזר שילד בן שמונה יבקש רישיון בעצמו, בלי הורים, במקרים שכן צריך רישיון.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע את הדבר הזה: עד גיל 17 לא נוהגים נהיגה ספורטיבית עם רישיונות ולא כלום. עד גיל 17 נוהגים רק במקומות שבהם זה מתאים לפי הגיל. למשל השר יכול לקבוע שבמסלול למכוניות מסוימות מותר לנהוג מגיל 15, ובמקום אחר מגיל נמוך יותר. זו לא נהיגה ספורטיבית, זה שעשועים לילדים.
שירלי אבנר
לא נכון, זו יכולה להיות נהיגה ספורטיבית. אולי זה איננו היום, אבל מחר ייקחו את אצטדיון טדי.
היו"ר אברהם פורז
השר יקבע שאסור.
שירלי אבנר
רוצים שהם יוציאו רישיון כמו שצריך, שגם לקטין יהיה רישיון.
היו"ר אברהם פורז
מחר מכשירים במקום כלשהו מסלול קרטינג, שלפי סוג המכוניות וכו' שר התחבורה חושב שגם ילדים מגיל 10 יכולים לנהוג בו. את רוצה שכל ילד יבקש אישור?
שירלי אבנר
אם כבר, זה צריך להיות בשיקול דעת לכלים מסוימים וכו', אבל לא באופן גורף לומר שילדים עד גיל 17 לא צריכים.
היו"ר אברהם פורז
השר קובע מתי מותר ומתי לא, נהיגת ילדים היא בכלל לא בסיפור שלנו.
חוה ראובני
נהיגה ספורטיבית, יכול להשתתף בה מישהו שהוא למטה מגיל 17 אבל היא לא עומדת בכללים של פטור מרישיון לנהיגה ספורטיבית. לא יעלה על הדעת שילד בן 10 ייכנס לרשות המוסמכת ויבקש אישור.
היו"ר אברהם פורז
אז הוא לא ישתתף. ילדים לא משתתפים בתחרויות נהיגה ספורטיבית, חוץ משעשועים לילדים.
מרב ישראלי
החוק לא אוסר זאת.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע דבר פשוט: שר התחבורה יקבע את הכללים, הוא גם יקבע אם צריך רישיון או לא.
חוה ראובני
אפשר להתנות את הרישיון בהסכמת הורים אם זה לא אחד מהתנאים?
מרב ישראלי
נראה לי שבכל מקרה אפשר שהשר יקבע שצריך הסכמת הורים.
היו"ר אברהם פורז
אני רוצה להסביר: השר יקבע מתי צריך הסכמת הורים ומתי לא. כדי שלא לכל לונה-פארק יהיה צורך בהסכמת הורים.
מרב ישראלי
אם יש פטור מרישיון נהיגה לגבי מסלול מסוים, זה סעיף 7(ב).
היו"ר אברהם פורז
זה לא רק המסלול, זה גם סוג כלי הרכב. המכלול.
מרב ישראלי
כן. אבל ילד בן 15, מותר לו להשתתף במירוץ אופנועים, נניח. במקרה הזה הוא כן ירצה רישיון נהיגה, ואז אנחנו רוצים הסכמת הורים.
היו"ר אברהם פורז
בסדר.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 7(ו) – זה באישור ועדת הכלכלה?
היו"ר אברהם פורז
לא, אנחנו מחוקקים, שיהיה ועדת החינוך, התרבות והספורט.
מרב ישראלי
יש כאן גם הערת ניסוח חקיקה, שמקובלת על משרדי הממשלה: אי-אפשר שהשר ישנה את החוק בתקנות. נוריד את סעיף קטן (ה) לתוספת לחוק, והוא יוכל לשנות את התוספת, באישור הוועדה. בתקנות הוא ישנה וזה יישאר בחוק 30 כוחות סוס? אי-אפשר.

אני קוראת את סעיף 7(ז)-(ח). הניסוח הזה לא ברור. הצעתי כאן ניסוח אחר, שמקובל על משרדי הממשלה: אחרי לפי סעיף זה, יהיה: "רישיון לנהיגה ספורטיבית לקטין שטרם מלאו לו 17 שנים, יצוינו התנאים האמורים בסעיף 4(ב) ברישיון" – התנאים זה הסכמת הורים. כלומר, תהיה אפשרות לאנשים במסלול לראות זאת ברישיון עצמו.
היו"ר אברהם פורז
צריך להיות ברור שזה הורים או אפוטרופוסים.
מרב ישראלי
כן, זה כתוב. כלומר, התנאים יירשמו ברישיון בכל מקרה, וכן הוא רשאי לקבוע תנאים נוספים לגבי קטין. כך יהיה יותר קל לבעל המסלול לראות את הצורך.


אני קוראת את סעיף 7(ט).
היו"ר אברהם פורז
למה רק לשנה? אם אחד מקבל רישיון ל"פורמולה 1", מה אכפת לי שזה יהיה לחמש שנים?
בני לוי
בגלל בדיקות רפואיות חייבים לחדש רישיון לנהיגה ספורטיבית בכל שנה, כך זה נהוג בעולם, לא נשנה.
היו"ר אברהם פורז
אבל יכול להיות שנתנה זאת רק בבדיקה הרפואית. אתה מחדש אגרה פעם בחמש שנים, ובכל שנה אתה עובר בדיקות. בסדר, תכתבי "עד שנתיים", השתכנעתי.
שירלי אבנר
זה מנוגד לתקנים בעולם.
היו"ר אברהם פורז
השר יכול לקצר לתקופה שלא עולה על שנתיים.
שירלי אבנר
למה לקצר, סליחה שאני מדקדקת בקטנות.
היו"ר אברהם פורז
למה לקצר, כשאפשר להעמיס ביורוקרטיה? למה שיהיו חיים קלים. הסרט "ניחוח אישה" זה המקרה היחיד שראיתי בו נהג עיוור, לא ראיתי אחרים.
רינת שפרן
הגורם המקצועי מסכים לשנה, למה להתווכח.
היו"ר אברהם פורז
הרישיון יהיה לשנתיים, אבל יהיה כתוב שבתום שנה צריך בדיקה אישור רפואי, והוא יצורף. פחות ביורוקרטיה.
שירלי אבנר
יותר קשה לבדוק ולפקח.
היו"ר אברהם פורז
אפשר. השר יקבע בתקנות. שנתיים, אולי צריך כל חצי שנה?
שירלי אבנר
למה לא שנה, כמו שמקובל בעולם?
היו"ר אברהם פורז
ביורוקרטיה. גם כך האזרחים מטורטרים, השר יכול לקבוע גם שלושה חודשים.
בני לוי
הוא יכול להיצמד לכללים הבין-לאומיים.
היו"ר אברהם פורז
אני לא רוצה להגביל את השר.
אליעזר כהן
יום אחד קיבלתי הודעה שלא צריך לחדש את רישיון האקדח כל שנה. הייתי בהלם. שנתיים הלכתי לא מאופס. לא מאשרים לי רישיון כל שנה. זאת גישה נכונה, מינימום ביורוקרטיה.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 7(י) ואת סעיף 8(א). זה הרישיון השלישי: כלי, נהיגה ושטח. אני קוראת את סעיף קטן (ב)(1)-(2).
היו"ר אברהם פורז
אם יהיה מסלול על קרקע חקלאית? נניח שרוצים לעשות מירוץ על דרך כורכר?
בני לוי
זה ארעי. כאן זה מסלול קבוע.
היו"ר אברהם פורז
אם זה קבוע, אני מסכים.
מרב ישראלי
אני קוראת את פסקאות (3)-(4) בסעיף 8(ב). בפסקה (4) נעשה תיקון: "ההתאחדות המרכזת והמייצגת תחום נהיגה ספורטיבית הנוגע לעניין", כי צריך להיות ברור שזו התאחדות מסוימת.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו לא נותנים פה מונופול?
מרב ישראלי
גוף כלשהו צריך לאשר שכללי הנהיגה הספורטיביים.
אופיר מנצ'ל
ההתאחדות מוכרת על-ידי משרד החינוך.
היו"ר אברהם פורז
אי-אפשר לתת לגוף פרטי זכות וטו. אולי הרשות, לאחר שהתייעצה?
מרב ישראלי
הרשות מאשרת את כללי הנהיגה הספורטיבית ומפרסמת אותם. נכתוב "הרשות", אחרי התייעצות.
שוקי דקל
כך זה גם בספורט.
מרב ישראלי
אז "הרשות לאחר התייעצות עם ההתאחדות", הספציפית. אני משלימה את הקריאה. גם בהמשך נכתוב התייעצות עם מועדון הנהיגה ולא אישור שלו.


אני קוראת את סעיף 8(ג)(1)-(2).
היו"ר אברהם פורז
איך יבדקו את יכולתו הכספית? הוא צריך להביא הצהרת הון? ערבות בנקאית?
מרב ישראלי
זה דבר מקובל לחקיקה.
שירלי אבנר
אני יכולה להסביר? מעבר לחשיבות שבהקמה ובתפעול נאותים של העסק, המסלול, יש אחריות כלפי מי שמגיעים למקום. זה עוד פן שבו חשובה היכולת הכלכלית.
היו"ר אברהם פורז
אז אולי צריך חובת ביטח? ראינו מקרים שמכונית מירוץ עפה לתוך הקהל.
מרב ישראלי
אני קוראת את פסקאות (3)-(5) בסעיף 8(ג). אני קוראת את סעיף 8(ד)-(ה).
היו"ר אברהם פורז
גם כאן – שנתיים.
מרב ישראלי
אני משלימה את קריאת סעיף 8. אני קוראת את סעיף 9(א)-(ב)(1).
היו"ר אברהם פורז
מה זה כל גורם אחר?
מרב ישראלי
אולי רשות מקומית.
דנית גלעד
אולי המשטרה, אם מחליטים לסגור קטע דרך.
מרב ישראלי
אני קוראת את פסקה (2) בסעיף 9(ב). גם כאן צריך תיקון לגבי החלטת הרשות עם התייעצות בהתאחדות הרלוונטית. אני קוראת את פסקה (4)(א) בסעיף 9(ב).
היו"ר אברהם פורז
ברור שהכוונה בדבר משמעותי? כי כל אירוע שמביא המונים יוצר פקקים. אם עושים אירוע כזה, יש הכבדה. אולי לכתוב "בלתי סביר"?
מרב ישראלי
אני משערת שהמשטרה נותנת דעתה על כך.
דנית גלעד
המשטרה כפופה למינהל ציבורי. אין כוונה למנוע אירוע משום פגיעה כזאת, אלא להבטיח שנעשו הסידורים המתאימים, כמו הכוונת תנועה, אם היא נדרשת.
היו"ר אברהם פורז
ברור שזאת המגמה. זה נרשם בפרוטוקול. הרי כל אירוע שמביא המונים יוצר בעיות בתנועה.
דנית גלעד
זאת הכוונה בסעיף הזה לגבי סדרי התעבורה. כאן לא מדברים על סגירת כביש ציבורי.
בני לוי
אני מראה תמונה של פינוי דרך לצורך מירוץ. זה מסביר איך זה נעשה.
היו"ר אברהם פורז
שלא יהיה מי שיעתור לבג"ץ ויגיד שזה פוגע בסדרי התנועה באזור והוא מתנגד לסגירת הכביש, ולא משנה שהמשטרה מסכימה לכך. הבעיה היא משפטית, לא מהותית. מה יקרה אם מישהו יעתור לבג"ץ?
דנית גלעד
אני רוצה להגיב. לא בכדי הדגשתי שמדובר בסדרי התעבורה. סגירת כבישים מוסדרת בסעיף אחר ונוגעת לקטעי קישור, זה עניין אחר, שגם הוסדר בתקנות.
היו"ר אברהם פורז
אני חושב שצריך להוציא את העניין של "וכי אין בקיום אירוע הנהיגה הספורטיבית כדי לפגוע בסדרי התעבורה באזור". קצין משטרה יביא בחשבון את כל השיקולים. וגם על סדרי התעבורה. נכתוב: "ניתן אישור קצין משטרה כי נעשו הסידורים המתאימים והובטחו סדרי התעבורה". אני לא רוצה שמישהו יעתור ויגיד שאתם לא רשאים.
רינת שפרן
הכול מידתי, גם בבג"ץ.
היו"ר אברהם פורז
יגידו שהמשטרה חרגה מסמכותה.
מרב ישראלי
זה שיקול דעת של המשטרה.
היו"ר אברהם פורז
זה לא כתוב. לכאורה, אם זה פוגע בסדרי התעבורה, אין פה שיקול דעת למשטרה. הייתי רוצה לומר: "ניתן אישור של קצין משטרה שנעשו הסידורים המתאימים", וקצין המשטרה ישכנע.
רינת שפרן
צריך לדאוג לביטחון הציבור גם כשיהיה מירוץ.
היו"ר אברהם פורז
אני רוצה שיהיה ברור, שלא יהיה עותר נודניק שעותר לבג"ץ ואומר שסגירת הרחובות פוגעת בסדרי התעבורה.
רינת שפרן
בכל מקרה הוא יוכל לעתור, עתירות לבג"ץ תמיד יהיו, והוא יבדוק אם זה מידתי.
היו"ר אברהם פורז
לא צריך לנסח את זה כך שנותנים להם בסיס.
דנית גלעד
סגירת הכבישים לא מוסדרת בסעיף הזה. מן הסתם כשמקיימים אירוע גדול מגיע ציבור גדול מאוד, ויש להסדיר את התנועה – פקקים. גם לגבי חנייה יש לעשות זאת.
היו"ר אברהם פורז
תוסיפי: "וכי לדעת קצין המשטרה האמור אין בקיום האירוע...".
דנית גלעד
"לדעת קצין המשטרה נעשו הסידורים המתאימים".
אליעזר כהן
אין בעיה לדעתי, בענפי ספורט אחרים סוגרים אזורים.
היו"ר אברהם פורז
יהיו אנשים שירצו למנוע את האירועים האלה, מאלף ואחת סיבות. אני לא רוצה לתת להם סעיף בחוק. הם יגידו: סתם סוגרים כבישים? כדי שאנשים ישתעשעו עם מכוניות?
אליעזר כהן
מה עם סגירה לתחרות אופניים, ענפי ספורט אחרים?
דנית גלעד
אולי: "נעשו הסידורים המתאימים כדי למנוע פגיעה...".
מרב ישראלי
הבעיה היא זאת: יכול להיות שתמיד תהיה פגיעה כלשהי בסדרי התעבורה. קביעה קטגורית שקצין המשטרה אומר שאין פגיעה, כשיהיו קצת פקקים – ברור שזה בלתי אפשרי. לכן צריך לנסח בצורה מתונה יותר.
דנית גלעד
מקובל. אגב, למה על דרך השלילה?
היו"ר אברהם פורז
נכתוב "בלתי סבירה". גמרנו. פגיעה בלתי סבירה היא אם מחדרה עד גדרה אף אחד לא נוסע.
דנית גלעד
שוב, זה לא הסעיף של החסימה.
מרב ישראלי
אבל אלה הפקקים שדיברת עליהם, זה כן רלוונטי.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 9(ב)(4)(ב). אני קוראת את פסקה (5) בסעיף זה. אני קוראת את סעיף 9(ג)(1)-(4).
היו"ר אברהם פורז
צריך לכתוב כאן "תהיה סבירה". "מזערית בלבד" – זה כאילו זניח.
מרב ישראלי
אני קוראת את פסקאות (5)-(6). אני קוראת את סעיף 9(ד)-(ה). כאן הוצעה תוספת, שמקובלת על משרדי הממשלה: "היה הרישיון לקיומם של כמה אירועי של נהיגה ספורטיבית באותו מסלול מירוץ ארעי, יצוינו ברישיון המועדים שבהם התקיימו האירועים האמורים". אם לא כן, לא יודעים מהם המועדים.


אני קוראת את סעיף 9(ו).
היו"ר אברהם פורז
שנתיים.
מרב ישראלי
בסדר.
שירלי אבנר
אני מבקשת להזכיר שזה מסלול ארעי.
היו"ר אברהם פורז
הוא יכול להחליט שבכל פסח, בתנאים מסוימים, הוא יכול לחדש. בסדר, שנה אחת. אני יודע שאתם לא סומכים על השרים. המערכת הממשלתית חושבת שהשרים מושחתים או אידיוטים.
אליעזר כהן
וזה עוד יותר חמור לגבי חברי הכנסת. רק העיתונאים חכמי הדור.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 9(ז). אני קוראת את סעיפים 10-11. כאן יש תיקון שהוכנס על-ידי ועדת הכלכלה: "ואולם רישיון הנהיגה הספורטיבית, לפי הוראות סעיף 7, אינו ניתן כלל להעברה".
היו"ר אברהם פורז
ברור.
מרב ישראלי
לגבי סעיף 12, כאן יש נוסח חלופי. היה ויכוח גדול על נוסח הסעיף הזה בוועדת הכלכלה. כתוצאה מזה יש נוסח חלופי, שמוסכם על כל משרדי הממשלה, כך אני מבינה. הוא צריך לעבור עיבוד, אבל לפחות הכוונה תהיה ברורה:
"שימוש מותר בכלי תחרותי שניתן עליו רישיון
12. (א) כלי תחרותי שניתן עליו לראשונה רישיון לכלי תחרותי וקודם למתן הרישיון כאמור לא רשם ולא ניתן עליו רישיון לפי הוראות פקודת התעבורה, לא יירשם ולא יינתן עליו רישיון לפי הוראות הפקודה האמורה".
אסביר את הכוונה
כשרכב הוא רכב תחרותי, הוא רק רכב תחרותי. לא יהיה לו רישוי גם לפי פקודת התעבורה.
היו"ר אברהם פורז
אם הוא צריך להגיע עד המסלול, הוא צריך נגרר? אין אפשרות לתת לו רישיון ארעי לנוע בכביש, גם אם זה לא מהווה סכנה?
דנית גלעד
זה מהווה סכנה.
היו"ר אברהם פורז
יש היום רכב אספנות שבוודאי אינו עובר שום תקינה של היום. הוא לא עובר תקינה מודרנית של היום. אולי אפילו אין לו איתות. ובכל זאת נותנים לו לנוע בשעות מסוימות. צריך למנוע מצב שאם כלי רכב כזה צריך להגיע למסלול, וקובעים לו כמה כללים בסיסיים, שזה לא יהיה דווקא על-ידי נגרר. זה מייקר. אם יש תנאים שמאפשרים לו לנוע בלי גרירה? נניח כלי רכב שהוא מהסוג שמקובל במכוניות רגילות – "סובארו אימפרזה טורבו", יש גם גרסה שנעה בכבישים. יש לו חיזוקים, רק מושב אחד וכו'. למה שלא יגיע למסלול על הגלגלים שלו?
דני לוי
הוא גם נוסע על הגלגלים במסגרת מירוץ, בקטע הקישור, עם כל הציבור. אין בעיית בטיחות.
תומר כרמי
הוא יחייב בביטוח חובה גם בקטעים האלה.
רינת שפרן
שר התחבורה קבע שהוא לא רוצה שהכלי הזה יהיה על הכביש, זה משנה את כל נושא הביטוח.
היו"ר אברהם פורז
שר התחבורה יכול לקבוע כללים. אני לא רוצה לסגור את האזיקים ולזרוק את המפתח למים. אולי השר יקבע שכלי כזה, בשעות מסוימות, עד למסלול, יכול להגיע על גלגלים. הגרירה הזאת עולה כסף.
דנית גלעד
נכון שיש עניין התקינה, ולעניין הזה משרד התחבורה מתנגד, כי יכול להיות שיש שינויים ברכב הזה. מעבר לכך, יש העניין של הפרעה לציבור. זו קבוצה של כלי רכב שמושכת תשומת לב.
דני לוי
גם בחורה שלובשת חצאית מיני מושכת תשומת לב.
רינת שפרן
לא באמצע הכביש.
היו"ר אברהם פורז
גם עגלה עם סוס נוסעת בכביש.
דנית גלעד
לא בכביש מהיר.
היו"ר אברהם פורז
לא אמרתי שהוא יכול לנסוע תמיד. צריך לתת לשר את האפשרות. אם הוא ישתכנע,
רינת שפרן
עמדת שר התחבורה היא שאי-אפשר. זה עבר המון נוסחים.
היו"ר אברהם פורז
אז הוא לא ייתן.
חוה ראובני
יפסלו את העמדה הזאת שהוא יכול לאסור, כי יגידו שמרגע שהחוק אושר...
היו"ר אברהם פורז
שר התחבורה, לגבי סעיף כזה, יכול לתת רישיון לנוע בדרכים אל ומעבר, בתנאים שיקבע.
חוה ראובני
אנחנו מבקשים להסתייג.
היו"ר אברהם פורז
אני יודע שאתם לא סומכים על השרים ועל עצמכם.
דנית גלעד
גם המשטרה מבקשת להסתייג.
שירלי אבנר
גם משרד המשפטים מבקש להסתייג.
רינת שפרן
גם משרד החינוך, זה משנה את כל החוק. גם מבחינת ביטוח, גם מבחינות אחרות.
היו"ר אברהם פורז
רכב אספנות, נניח "פורד טי", התחילו לייצר אותו ב-1914.
רינת שפרן
כלי תחרותי הוא רכב מסוכן, לא כמו רכב אספנות.
שירלי אבנר
מעבר לזה, זה כלי רכב שניתן עליו לראשונה רישיון לכלי תחרותי, זה מה שניתן עליו.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע שלשר התחבורה תהיה סמכות, זה הכול.
שירלי אבנר
צריך לזכור שיש כאן פקודת ביטוח רכב מנועי. בזירה הזאת יש גם הפלת"מ.
היו"ר אברהם פורז
יכול להיות שתצטרכו לקבוע הוראות מיוחדות שזה כן צריך להיות מבוטח. אני לא אומר איך. אסור ליצור איסור טוטלי, כי זה אבסורד.
חוה ראובני
ההיגיון שביסוד החוק הזה, אדוני היושב-ראש, הוא להפריד בין תחבורה לספורט מוטורי. ספורט מוטורי הוא לא תחבורה, הוא ענף ספורט. הכלים שמשמשים בו הם כלי ספורט, לא כלי תחבורה.
היו"ר אברהם פורז
נכון, אבל מה לעשות שאנחנו לא עיוורים.
אליעזר כהן
הוא מדבר על נסיעת כלי הספורט בכבישים. הוא מדבר על העברת כלי מסוים במצב מסוים במעבר מסוים.
חוה ראובני
אין דרך להשגיח ולפקח.
רינת שפרן
נציגי שר התחבורה אומרים שהשר לא ייתן את זה.
רון דרור
רק כדי להראות כמה היושב-ראש צודק אני מזכיר לנציגת משרד התחבורה שב-1970 שר התחבורה עשה תקנות, לפי פקודת התחבורה, שאישרו מירוץ "פורמולה 1" בארץ.
חוה ראובני
השתנה משהו מאז.
שירלי אבנר
זה היה חד-פעמי.
היו"ר אברהם פורז
אני לא אומר שהשר יתיר, אבל לדעתי צריך ליצור מצבים. נניח שיש התכנסות של כל כלי הרכב במקום כלשהו, והמסלול מתחיל שני קילומטר משם. אז יצטרכו להביא את כל הגררים שוב?
רינת שפרן
כל משרדי הממשלה מתנגדים, זה יעכב את החוק.
היו"ר אברהם פורז
תגידו שאתם לא סומכים על השרים.
דנית גלעד
לא סביר שלקטעי קישור יהיו כל כך הרבה מגבלות, אף שזה קטע קטן, וגם השר לביטחון פנים נדרש לכך, ואילו כאן, בקטעי דרך ארוכים,
מרב ישראלי
אם עושים את זה, אז לפחות שיהיו כאן אותן המגבלות של קטע קישור.
היו"ר אברהם פורז
בטח.
תומר כרמי
בטח לענייני ביטוח.
היו"ר אברהם פורז
אם המירוץ הוא באור, במקום כלשהו, אז אפשר לנסוע ב"סובארו אימפרזה", שיכולה לנסוע 250 קמ"ש, ויש לה בלמים וכו'. העובדה שהוציאו לה את הכיסאות וחיזקו לה את הדפנות לא עושה אותה למסוכנת בכביש, ביום, יותר מכל כלי רכב אחר. אבל אתם רוצים שיסחבו אותה בגרר, שזה יעלה אלפי שקלים.
שירלי אבנר
אז אתה מאפשר לו לנסוע בכביש מס' 1.
רינת שפרן
כלי הרכב יגיעו מכל הארץ. הביטוח יעלה יותר מהגרר.
שירלי אבנר
זה סיכון לציבור.
היו"ר אברהם פורז
איזה סיכון לציבור? מכונית כזאת מסוכנת יותר מכל מכונית אחרת? את לא יודעת במה מדובר ואת אומרת דבר שאין לו טעם. מכונית כזאת היא מכונית שהוציאו ממנה את המושבים, חיזקו אותה כדי שלא תתרסק. אגב, יש מכוניות כאלה שנעות בכבישים. "סובארו אימפרזה טורבו" אפשר לקנות כזאת בכסף. רק היא לא מחוזקת מבפנים, אז מה?
דני לוי
אני רוצה לומר את עמדת הספורטאים. אנחנו בדעה של המשרדים. הבלאי בנסיעה על הכביש יגמור אותנו.
היו"ר אברהם פורז
מבחינתי, תביא אותה בגרר. אני רוצה ליצור מצב שאם פעם צריך משהו, לא נהיה במצב שזה בלתי אפשרי.
יואב בן אור
אני מהפיקוח על הביטוח במשרד האוצר. אנחנו תומכים בהצעה, בתנאי שיחולו עליה הכללים של הביטוח. ולא רק זה, כל התנאים של קטע קישור.
דנית גלעד
אנחנו מסתייגים בכל מקרה.
רינת שפרן
גם אנחנו.
שירלי אבנר
גם אנחנו.
היו"ר אברהם פורז
שלא תהיה אי-הבנה: רק חתימת השר לביטחון פנים תירשם כהסתייגות, או חתימת כל שר אחר. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. כל שר שרוצה להסתייג, אני רוצה לקבל מכתב בחתימתו. ואם אין שר, ראש הממשלה.
מרב ישראלי
אני קוראת שוב את סעיף 12(א) בנוסח המוצע על-ידי הממשלה.

סעיף קטן (ב): "לא ינהג אדם בכלי תחרותי שניתן עליו רישיון כלי תחרותי אלא בנהיגה ספורטיבית, ואין ברישיון הכלי התחרותי כדי להוות אישור לכל שימוש בו שלא לצורך נהיגה כאמור". אנחנו נוסיף בסעיף קטן (ד) אפשרות של "למעט".

סעיף קטן (ג): "(1) על אף הוראות סעיף קטן (ב), כלי תחרותי שניתן עליו רישיון כלי תחרותי וקודם למתן הרישיון כאמור נרשם וניתן עליו רישיון לפי הוראות פקודת התעבורה" – זה המצב שקיים היום – "יותלה הרישיון אשר ניתן לפי הוראות הפקודה כאמור, ושר התחבורה, בהתייעצות עם השר, רשאי לקבוע תנאים לביטול התליית הרישיון, ובלבד שהרישיון התחרותי...". זאת אומרת, בכל זמן נתון יכול להיות או כלי תחרותי או כלי נהיגה.

"(2) שר התחבורה רשאי לקבוע סוגי כלים תחרותיים לגביהם תחול הוראת פסקה (1) וכן סוגי כלים תחרותיים לגביהם יבוטל הרישיון שניתן לפי פקודת התעבורה" – לא יותלה אלא יבוטל – "משניתן לכלי התחרותי רישיון כלי תחרותי, משבוטל הרישיון כאמור לא ניתן יהיה לחדשו". כלומר, בסוגים מסוימים שהוא יקבע.

כעת, לפי החלטת הוועדה, מוסיפים סעיף נוסף, שבו ניתן סמכות לשר התחבורה, בהתייעצות?
היו"ר אברהם פורז
לא, אני סומך עליו.
דנית גלעד
קטעי בקישור זה בהסכמת המשרד לביטחון הפנים.
היו"ר אברהם פורז
אני מדבר על רישוי הרכב. זה שר התחבורה, אני סומך עליו, הוא קובע אם למכוניות יהיו בלמים או לא.
מרב ישראלי
נקבע סמכות לשר התחבורה, בתנאים שיקבע, לאפשר תנועה של רכב בכביש רגיל, לא של נהיגה ספורטיבית. היושב-ראש רצה לכתוב: "ובלבד שישתכנע שלא ייגרם סיכון כלשהו לציבור". אנחנו מוסיפים את המגבלות של קטעי קישור, כבקשתכם. רשמתי את הבקשה שלכם להסתייגות.
היו"ר אברהם פורז
שיהיה ברור שגם עניין הביטוח מוסדר.
מרב ישראלי
כן. שר שמעוניין להסתייג, שיעביר הסתייגות בכתב, חתומה על-ידי השר.

אני חוזרת לנוסח הרגיל, וקוראת את סעיף 13. אני קוראת את סעיף 14(א)-(ב).
היו"ר אברהם פורז
נדרשים שני התנאים במצטבר? למה? אם ההורה הסכים, זה מספיק, למה שיהיה נוכח? נרתק את ההורה למסלול?
מרב ישראלי
למחוק את חובת הנוכחות?
קריאה
אם ההורה לא יכול להגיע, הילד לא משתתף במירוץ?
מרב ישראלי
אולי נעשה הבחנה בין גילים?
היו"ר אברהם פורז
אם ההורה חתם, נגמר העניין.
מרב ישראלי
השאלה היא אם אפשר לאמת את החתימה של ההורה?
היו"ר אברהם פורז
שיביאו תצהיר מעורך דין, אבל למה ההורה צריך להיות שם?
רינת שפרן
אם ההורה נמצא, הילד מתנהג אחרת. כתוב: "או בוגר אחר שהוסמך על ידו". בכל זאת זה ספורט עם סיכון מסוים. כשיש דמות של הורה, זה אחרת. כתבנו גם "בוגר אחר שהוסמך על ידו". ברור שמישהו יביא את הילד.
מרב ישראלי
אולי זה לא סביר לגבי נוער, אבל ילדים בני 8-10?
רינת שפרן
גם בגיל נוער, הרי עכשיו אמרו שצריך נהג מלווה בנהיגה רגילה, וזה מוכיח את עצמו.
היו"ר אברהם פורז
זה סיפור אחר לחלוטין. אני מציע למחוק את הסעיף הזה, הוא מיותר לגמרי. זה לא בייבי-סיטינג. הוא כבר די מבוגר.
מרב ישראלי
גם לגבי ילדים צעירים?
היו"ר אברהם פורז
כן, ממילא ההורים יבואו אם זה ילד קטן. הילד יגיע ולא יוכל להשתתף כי לא הביא את ההורים? לא צריך.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 14(ג)-(ד). אני קוראת את סעיף 15(א). הצעתי הצעה, וזה מקובל על הממשלה: יש בפוליסות ביטוח כל מיני דברים שיכולים לאיין את הדברים האלה – החרגות, התיישנות. לכן נוסיף סמכות לשר. נקבע שזה יהיה בהתאם לתנאים שהשר קבע, בהסכמת שר המשפטים, ובהתייעצות,
היו"ר אברהם פורז
לא צריך, מספיק שר התחבורה.
מרב ישראלי
זה שר החינוך, הממונה על החוק. לפחות נקבע התייעצות עם המפקח על הביטוח.
היו"ר אברהם פורז
בסדר.
שירלי אבנר
ועם משרד המשפטים?
היו"ר אברהם פורז
לא צריך. בכל משרד ממשלתי יש יועץ משפטי, והוא כפוף למשרד המשפטים.
יואב בן אור
לגבי סעיף 14(א)(3), צריך שיהיה ברור שחובת הביטוח לפי ביטוח רכב מנועי היא רק לקטע הקישור. כרגע זה לא ברור. כתוב שאם הוא כולל קטע קישור הוא חייב פוליסת ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי. אבל הפוליסה צריכה להיות רק לקישור. אחרת זה יעלה הרבה.
דנית גלעד
עכשיו התרתם לרכב גם להגיע לתחרות.
רון דרור
אבל היושב-ראש אמר שבקטע קישור יהיו אותם תנאים.
היו"ר אברהם פורז
כולנו מבינים.
מרב ישראלי
ננסח את זה, אל תדאגו.
היו"ר אברהם פורז
הואיל ואלו אירועים מיוחדים, שאולי הפוליסות הסטנדרטיות לא מכסות כי יש החרגות, שיהיה ברור שהפוליסה היא כזאת שהיא מכסה את כל האפשרויות.
מרב ישראלי
אז בסעיף 15 אנחנו נותנים לשר אפשרות לקבוע תנאים. אני קוראת את סעיף 15(ב)-(ג). אני קוראת את סעיף 16. כאמור, נעשה האחדה לגבי התאמה. נעבור על כל הסעיפים. אני קוראת את סעיף 17. נוסיף לכאן גם את סעיף 12.

אני קוראת את סעיף 18. האם להוריד את המילים "ככל שקבע השר"?
שירלי אבנר
משאירים.
מרב ישראלי
יש אי-אחידות בניסוח. גם זה מתייחס לכללי הנהיגה הספורטיבית, אם צריך.
היו"ר אברהם פורז
לגבי סעיף 19, זה נראה לי אבסורד מוחלט. מותר לנהוג בשכרות בכלי רגיל?
מרב ישראלי
הבעיה היא שפקודת התעבורה לא חלה. לכן צריך לכתוב זאת.
היו"ר אברהם פורז
אז תכתבי שכל הסעיפים של פקודת התעבורה הנוגעים לכשירות של נהג יחולו.
מרב ישראלי
לא, צריך לעבור סעיף-סעיף.
אליעזר כהן
וצריך להוסיף השפעת סמים, סטרואידים.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 19.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע לכתוב שהשר יקבע בתקנות כשירות לנהיגה ספורטיבית.
שירלי אבנר
לא, זו הוראה,
היו"ר אברהם פורז
אם היה לי זמן, הייתי מתווכח אתכם, אבל אין לי זמן.
מרב ישראלי
אני משלימה את קריאת הסעיף. כפי שאמר חבר הכנסת כהן, חסרה כאן הוראה לגבי סמים. בחוק הספורט יש הוראה שאוסרת על ספורטאי להשתמש בתכשירים ממריצים, שזה לא לפי פקודת הסמים. יש הסכמה להכניס כאן סעיף שדומה לסעיף 6 לחוק הספורט, איסור שימוש.
שוקי דקל
שימוש לרעה בסמים אסורים.
מרב ישראלי
אז אנחנו מוסיפים סעיף: אני מבהירה שאיסור על סמים הוא לפי פקודת הסמים הכללית. שכרות היא לפי פקודת התעבורה.

אני קוראת את סעיף 20. אני קוראת את סעיף 21(א).
אליעזר כהן
זה קצת דרקוני, אבל זה למען בטיחות הציבור.
מרב ישראלי
אני מתחילה בקריאת סעיף 21(ב).
היו"ר אברהם פורז
באיזו עבירה מדובר בפסקה (1)?
מרב ישראלי
זאת אחת ההערות. מייד אגיד את כל ההערות לסעיף הזה. אני משלימה את קריאת סעיף 21(ב)-(ג).
היו"ר אברהם פורז
אני יוצא לכמה דקות וחבר הכנסת כהן ימשיך במקומי. תקבעו בית משפט. יש פה עבירה שהיא פשע?
שירלי אבנר
כן, בסעיף 23 זה מפורט. זה הנוסח המקובל בצווי הפסקה מינהליים.
מרב ישראלי
אני מבינה שזה מוסכם עליכם: לא ניתנה אפשרות למוציא הצו המינהלי לבטל אותו אם השתכנע שהבעיות הוסרו. אין סיבה שהאדם ילך לבית משפט אם מוציא הצו השתכנע. לכן מוצע להוסיף סמכות למוציא צו ההפסקה המינהלי, שהוא רשאי לבטל הצו בתנאים או בלי תנאים, אם הוכח שהסיבה להוצאת הצו הוסרה, ואם היה סיכון, שגם נעשה הכול למניעתו.
שירלי אבנר
נרצה להתייעץ בעניין זה.
מרב ישראלי
בסדר, אבל זה הרעיון הכללי.
מ"מ היו"ר אליעזר כהן
לטעמי זה קצת דרקוני, אבל זה מחפש את טובת הציבור, אז נשאיר את זה כמו שזה.
מרב ישראלי
לגבי "בשל מעשה המהווה עבירה לפי הוראות חוק זה": יש מצבים שנכנסים בסעיף קטן (א) שאינם עבירה לפי הוראות חוק זה, אלא לפי הוראות חוק אחר – למשל סיכון הציבור וכו'. במקרה כזה אי-אפשר לפנות לבית המשפט כדי לבטל את הצו? לא זאת הכוונה. צריך לנסח זאת קצת אחרת.
שירלי אבנר
אפשר "עבירה לפי חוק".
מרב ישראלי
הכוונה שלהם היתה שרק בית משפט יוכל לבטל את הצו. לכן אני שואלת.
רון דרור
אז להוסיף. כמו שאומר חברי עו"ד מנצ'ל זה קבוע בחוק הפרשנות, אז שלא יעלה שזה כאילו מסייג את חוק הפרשנות.
מרב ישראלי
אמרו שזאת היתה הכוונה.
תומר כרמי
ייתכן שזאת היתה הכוונה, צריך לבדוק את זה.
מרב ישראלי
גם לגבי התנאים: הוא יכול להסיר בתנאים, הוא יכול לקבוע לגבי הסיכון,
רון דרור
אם הוא לא ידע עובדה מסוימת והיא התגלתה לו, אז הוא משנה את הצו.
מרב ישראלי
בסדר, הוסכם. אני קוראת את סעיף 22. במקום "רשאית למנות" יהיה "תמנה". בסעיף קטן (ב)(1) הצעתי לכתוב "שיש לו יסוד סביר להניח", אמרתם שתבדקו. אני משלימה את קריאת הסעיף.
מרב ישראלי
בסעיפים האלה גם יש זמן מוגבל לעיכוב, יש הסדר.
מ"מ היו"ר אליעזר כהן
לפי כל כללי המפקחים של משרד התחבורה.
חוה ראובני
זה לא בשטח שלנו. אלו מפקחים של משרד החינוך.
מרב ישראלי
זה הסדר מיוחד לעניין הזה. אני קוראת את סעיף 23(א)-(ב).
שירלי אבנר
בפסקה (9)...
מרב ישראלי
אני מסבירה ליושב-ראש שהגענו לסעיף העונשין.
היו"ר אברהם פורז
זה בסדר שזה בית המשפט המוסמך לדון בעבירה?
מרב ישראלי
כתבנו שגם מי שהוציא את הצו מוסמך לבטל אותו אם התבטלו התנאים.
היו"ר אברהם פורז
אתם לא הולכים לבתי משפט לעניינים מינהליים?
מרב ישראלי
לא, צו הפסקה מינהלי זה משהו ספציפי.
היו"ר אברהם פורז
אם מסכימים, בסדר. אני משפטן מהדור הישן.
מרב ישראלי
בסעיף 23(ב), בפסקה (9) מוסיפים גם סמים. אבל צריך לבדוק מדרג ענישה. אני קוראת את סעיף 23(ג).
היו"ר אברהם פורז
מה קורה למי שאין לו חגורת בטיחות, אין מאסר?
שירלי אבנר
זו נהיגה בניגוד לכללי הנהיגה הספורטיבית.
דני לוי
אין לו סיכוי לשרוד.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 23(ד). סברתי שזה עונש קל מדי לגבי חובת הביטוח, אם מישהו נוהג בלי חובת ביטוח,
היו"ר אברהם פורז
תגדילי. נקבע שנה, או הקנס הגבוה. זה חמור.
מרב ישראלי
אני רוצה שתשמעו את כל הצדדים לפני כן.
שירלי אבנר
אסביר למה אנחנו חושבים אחרת. זו הענישה בפקודת ביטוח רכב מנועי. חששנו שאם נקבע מדרג ענישה גבוה יותר נאותת שמי שלא דואג לביטוח ברכב רגיל, זה פחות חמור ממי שלא דואג לפוליסה בכלי תחרותי.
מרב ישראלי
אני עדיין חושבת שיש פה הבחנה נכונה. פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק הפיצויים,
היו"ר אברהם פורז
את צודקת.
מרב ישראלי
בכל זאת אני רוצה להגיד את זה, לפרוטוקול. זה הסדר אחד עם חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ושם יש "קרנית" ויש הסדרים,
היו"ר אברהם פורז
חמור מאוד לתת לאדם לנסוע ברכב ספורטיבי בלי רישון, זה חמור בהרבה מסתם נהיגה. שנה מאסר. קנס גבוה.
מרב ישראלי
בלי רישיון תקף זה שנתיים או סעיף 61(א)(3).
היו"ר אברהם פורז
אז כך נקבע. זה מכוניות עם הספקים חדשים מאוד. אם לא יודעים לנהוג בהם מגיעים מייד ל-100 קמ"ש.
שירלי אבנר
אבדוק את זה עם המחלקה.
מרב ישראלי
לגבי הענישה, אני חושבת שזה צריך להיות כמו נהיגה בלי רישיון.
היו"ר אברהם פורז
זה אפילו עוד יותר חמור. נהג שרגיל לנהיגה רגילה והוא נוהג ברכב כזה בלי אימון, יכול לעשות תאונה מייד. זה לא רק לגבי תאוצה.
דנית גלעד
זה לא הסעיף.
מרב ישראלי
היושב-ראש אומר שזה משליך על חובת הביטוח.
אליעזר כהן
המפעילים מחמירים מאוד בדברים האלה. בשטח אין הקלות.
מרב ישראלי
אני קוראת את סעיף 23(ה). יש שלושה דברים שהצעתי להוסיף, ואני מבינה שזה מקובל: עוד עבירות על מי שלא מקיים צו הפסקה מינהלי ומי שלא משתף פעולה עם פקח.
היו"ר אברהם פורז
אי-קיום צו מינהלי זו עבירה חמורה, הפקח פחות חמור.
מרב ישראלי
עוד דבר...

אני קוראת את סעיף 24. אם זו עבירה חמורה, אפשר גם לצמיתות.
אליעזר כהן
זה חמור מאוד. לא מספיק לתקופה שיקבע בית המשפט?
מרב ישראלי
אם לא נותנים אפשרות לצמיתות, אין לבית המשפט סמכות לקבוע צמיתות.
אליעזר כהן
זה חמור מאוד. זה נהוג בעולם? אני פוחד שזה חריף מדי.
דנית גלעד
לבית המשפט יש שיקול דעת. שיערער.
היו"ר אברהם פורז
אני לא יודע, ברישיון נהיגה רגיל יש קביעה לצמיתות?
תומר כרמי
נשאיר לבית המשפט את שיקול הדעת, שיוכל גם לקבוע גם לצמיתות.
היו"ר אברהם פורז
אפשר לקבוע 50 שנה, והסיכוי לחזור קטן.
אליעזר כהן
כבר אחרי חמש שנים הוא לא חוזר.
היו"ר אברהם פורז
בסדר, נוריד "לצמיתות". אפשר לקבוע תקופה כל כך ארוכה שהוא כבר לא יחזור. כשהוא ירצה לנהוג הוא יהיה עם פרקינסון.
מרב ישראלי
לגבי סעיף 25, מוסכם כאן על כמה שינויים ניסוחיים: במקום "נציג השר" יהיה "עובד משרד החינוך, התרבות והספורט". וגם "עובד משרד התחבורה, לפי המלצת התחבורה" וגם "עובד משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לפי המלצת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה". כך גם לגבי השר לביטחון הפנים.
דנית גלעד
נציג השר לביטחון פנים – זה לא חייב להיות עובד המשרד. זה יכול להיות קצין משטרה.
חוה ראובני
נוסיף: "לרבות קצין משטרה".
מרב ישראלי
בסדר, נכתוב כאן "נציג שהוא עובד המשרד או קצין משטרה".
דנית גלעד
מספיק "נציג".
מרב ישראלי
אבל לא רוצים שהשר ישלח מישהו מהתאחדות כלשהי, אלא מישהו שהוא עובד המשרד, שנוגע לעניין. לכן מנסחים זאת כך. אוסיף אפשרות שזה יהיה נציג המשטרה.

לגבי פסקה (6), נכתוב: "נציגי כל אחת מההתאחדויות שהוכרו לפי סעיף 4". את סעיף קטן (ב) נכתוב בתוך פסקה 2. יהיה סעיף קטן (ב) חדש, תיקון של ועדת הכלכלה: "חברי הוועדה המייעצת כאמור בסעיף קטן (א) שהם עובדי משרד ממשלתי או נציגי גופים יהיו בעלי מומחיות בתחום עליו מופקד אותו משרד ממשלתי". זה תיקון של ועדת הכלכלה.
תומר כרמי
חשבנו להוסיף סעיף שמדבר על ניגוד עניינים לוועדה המייעצת, שלא יהיה ניגוד עניינים.
היו"ר אברהם פורז
לא מפריע לי, שיהיה סעיף ניגוד עניינים.
מרב ישראלי
אז נוסיף סעיף ניגוד עניינים, הנוסח המקובל. אני קוראת את סעיף 26.
היו"ר אברהם פורז
צריך להיות "ההוראות האמורות בשינויים המתחייבים". ומה אם למכונית אין איתות? אין ברירה, צריך "בשינויים המתחייבים".
דנית גלעד
צריך לחשוב על זה. מה לגבי קטעי קישור, למשל?
היו"ר אברהם פורז
ומה אם אין אורות בלימה?
דנית גלעד
במקרה כזה צריך לבקש את אישור קצין המשטרה.
שירלי אבנר
זה שאין איתות, זה יכול לגרום לתאונה.
מרב ישראלי
זה קטע קישור.
היו"ר אברהם פורז
לא קצין משטרה. מי שקובע איך נוסעים בקטעי הקישור הוא שר התחבורה. כשירות הרכב – במשטרה לא קובעים את זה. אתם לא גוף תקינה.
דנית גלעד
חוץ מהתקינה של הרכב יש העניין של הבטיחות ואת זה המשטרה קובעת.
היו"ר אברהם פורז
אני מדבר על תקינת הרכב. היום יש תקנה שכל כלי רכב צריך אור בלם, או פסים זוהרים. נניח שלכלי הרכב הזה אין אורות כאלה, ולא פסים, אפילו אין לו איתות.
דנית גלעד
אז לא תאושר הנהיגה שלו בקטע קישור.
היו"ר אברהם פורז
באמת? אז אף פעם הוא לא ייסע בקטעי קישור.
דנית גלעד
מלכתחילה הרעיון היה שהנהיגה בקטעי קישור תהיה לרכב שיכול להיות דו-שימושי.
היו"ר אברהם פורז
ממש לא. אני לא מסכים.
שירלי אבנר
אתה רוצה לקחת אחריות על כלי רכב כאלה?
היו"ר אברהם פורז
יכול להיות שבמסגרת מירוץ יהיה קטע של כביש רגיל בין שני קטעי מירוץ. מה יעשו ב-2 קילומטרים כאלה? לשיטתכם נתקין לו את כל האבזור? זה לא הגיוני.
תומר כרמי
צריך להתחשב בשאר האוכלוסייה שנוסעת בכביש.
היו"ר אברהם פורז
שר התחבורה יקבע את הדרישות. אולי הכביש ייסגר?
רינת שפרן
זה לא משרד התחבורה, זה המשטרה.
מרב ישראלי
אנחנו מדברים רק על דרישות מכלי הרכב.
היו"ר אברהם פורז
בקטע קישור, לגבי דרישות מהרכב זה שר התחבורה; לגבי הכביש – זו המשטרה.
דנית גלעד
אלו דברים משולבים, אי-אפשר לעשות הבחנה.
היו"ר אברהם פורז
ואם המשטרה מחליטה שסוגרים את הכביש בקטע הקישור?
רינת שפרן
זה לא קטע קישור. קטע קישור זה רק כשהם נוסעים יחד.
היו"ר אברהם פורז
ואם המשטרה מחליטה שאין סכנה שהם ייסעו עם המכוניות הרגילות?
דנית גלעד
יש סכנה בזאת. עמדת המשטרה היא שיש סכנה, לכן הם לא מאושרים היום.
חוה ראובני
באיזו מהירות הם ייסעו בקטע הזה? הם רוצים להגיע למקסימום.
היו"ר אברהם פורז
המשטרה תקבע.
דני לוי
את טועה. בקטע קישור נוהגים כחוק.
דנית גלעד
אי-אפשר לנהוג כחוק אם כלי הרכב לא עומד בדרישות.
חזי יהלומי
אם הוא נוהג כחוק בקטע קישור, גם הרכב צריך להיות כחוק. מהירות כחוק.
היו"ר אברהם פורז
הוא לא יכול להיות כחוק.
שירלי אבנר
לא רק המהירות, יש משמעות גם לאיתות. בכביש מס' אם 1, אם הנהג לפניך לא מאותת זה לא משמעותי?
דני לוי
רכב המירוץ שאנחנו מדברים עליו, שנוסע בקטע קישור, נראה לחלוטין כמו מכונית.
שירלי אבנר
אז אין בעיה, הכול יחול עליו.
חוה ראובני
רכב שנוסע למצפה רמון לתחרות, מה אתו?
דנית גלעד
זה יסוד החוק. אנחנו חייבים להסתייג מכל החוק.
רינת שפרן
אלו הנקודות הקריטיות של החוק.
היו"ר אברהם פורז
שאלוהים ישמור אותי מהביורוקרטיה של הפקידות הממשלתית.
רון דרור
בארצות-הברית המשטרה מאפשרת את כל המירוצים בלי חוק. מה אתם מסתייגים מכל החוק?
היו"ר אברהם פורז
תנו לי אפשרות להחליט, זה הכול. כאשר רכב כזה עולה על הביש שר התחבורה יכול לקבוע באילו תנאים הוא יכול לעלות על הכביש. לגבי השימוש בקטע דרך, קצין משטרה יקבע. הוא יקבע שהם ייסעו רק בצד ימין, במהירות, לפניהם אחד מאותת ואחריהם אחד שצופר.
מרב ישראלי
לא צריך לקבוע הכול. אפשר לקבוע שדרישות פקודת התעבורה יחולו,
היו"ר אברהם פורז
למעט קטעי קישור.
מרב ישראלי
למעט הדברים שיהיו שינוי.
היו"ר אברהם פורז
ומה אם למכונית אין מגבים או פסים זוהרים? היא לא תיסע?
תומר כרמי
אז שייסע בגשם?
היו"ר אברהם פורז
אולי זה אוגוסט? נניח שאין אור בלם.
דנית גלעד
לגבי קטעי קישור, עדיין לא גובשו כל הכללים שיכולים לחול, ויש הסדר בחוק שמפנה לתקנות שייקבעו. אני מציעה שיחשבו על זה קצת יותר משתי דקות בוועדה.
היו"ר אברהם פורז
את סומכת על קציני משטרה?
שירלי אבנר
סעיף 32(א)(6) מדבר על תקנות שיותקנו לעניין נהיגה בקטע קישור.
מרב ישראלי
בסדר גמור, אבל את כותבת בסעיף 26.... "יחולו הוראות התעבורה"...
שירלי אבנר
זה יהיה נפלא. אבל לא לפטור באופן כללי. מדובר כאן בחיי אדם.
היו"ר אברהם פורז
תתקדמי.
מרב ישראלי
מה שנאמר עכשיו הוא שלכאורה בסעיף התקנות יש לשר סמכות להתקין, אבל אם אומרים בסעיף 26 שהכללים של פקודת התעבורה יחולו, לכאורה לא נותנים לשר אפשרות להקל.
דנית גלעד
אז לסייג בכפוף לתנאים בתקנות.
מרב ישראלי
זה מה שהיושב-ראש אומר.
דנית גלעד
הוא השאיר כל הסמכות לשר התחבורה. אני מציעה שזה יפנה לסעיף המסייג בכפוף לשינויים שייקבעו.
היו"ר אברהם פורז
אני מסביר: בקטע כביש בדרך כלל חלות כל הוראות פקודת התעבורה, למעט אם השר ייתן פטור מדברים מסוימים, המתחייבים מנסיבות העניין. הוא יקבע תקנות.
מרב ישראלי
אז נקבע שר אחד.
היו"ר אברהם פורז
שר התחבורה, ברור. אם אין אור בלם, אז כלי הרכב ייסע רק ביום.
דנית גלעד
אבל אולי שר התחבורה יסכים לאשר נסיעה בלי אור בלם, בתנאי שהמשטרה תציב חלופה אחרת – רכב מלווה, למשל? לכן זה לא יכול להיות שר התחבורה בלבד.
מרב ישראלי
אז שני שרים, תגידו מי.
היו"ר אברהם פורז
קודם כול, יש כאן שני נושאים שונים: ראשית, התקינה של כלי הרכב. שר התחבורה יכול לומר שכלי רכב כזה, בשעות ובמקומות שבהם זה יותר, יכול לנסוע בלי אור בלם ובלי פסים זוהרים או מחוונים. לעומת זאת המשטרה צריכה לקבוע אם קטע הכביש המבוקש מתאים לנסיעה כזאת באותה עת.
שירלי אבנר
לכן שני שרים.
מרב ישראלי
אנחנו מסמיכים את שר הספורט. אז נכתוב ששר הספורט, בהתאם לסעיף 6, יכול לקבוע,
היו"ר אברהם פורז
לא, זו תקינה של כלי רכב.
רינת שפרן
זו המשטרה.
היו"ר אברהם פורז
אני מבקש לא לדבר. אם אנחנו קובעים את הסעיף כמות שהוא כל המכוניות חייבות להיות מצוידות בכל האביזרים, כולל ABS, למשל, שיכול להיות חובה, או חגורות בטיחות, כריות אוויר – אלף דברים של פקודת התעבורה. אלו כלי רכב מיוחדים, שאין להם האבזור הזה. לכן, לכאורה, בלי אפשרות להקלה הם לעולם לא יעלו על הכביש.
קודם כול צריך לקבוע הקלות בתקינה. אחר כך אפשר לומר שזכות המשטרה לקבוע סייג נוסף לגבי המיקום והתוואי של הנסיעה, בתנאים מסוימים. אלו שני דברים שונים.
מרב ישראלי
לגבי כלי הרכב, מי יקבע את ההקלות?
היו"ר אברהם פורז
רק שר התחבורה. שר הספורט לא מבין בזה. שר התחבורה מבין בתקינת כלי רכב. הוא יודע מה צריך כלי רכב.
רינת שפרן
צריך שיתוף פעולה, אחרת המשטרה לא תוכל לבצע.
חזי יהלומי
שר התחבורה, בהתאם להוראות הקיימות היום.
היו"ר אברהם פורז
אז שר התחבורה, בהתייעצות עם השר לביטחון פנים.
מרב ישראלי
ולגבי הכביש? אגיד לפרוטוקול מה סוכם.
חוה ראובני
סוכם על-ידי מי?
מרב ישראלי
על-ידי הוועדה, הוועדה קובעת.
היו"ר אברהם פורז
את יכולה רק לייעץ, אנחנו צריכים להחליט.
חוה ראובני
רציתי לוודא שאתם לא חושבים שאנחנו מסכימים, כי אנחנו לא מסכימים.
היו"ר אברהם פורז
לא עלה על דעתנו שתסכימו. הרי אתם תציבו כל כך הרבה תנאים שזה יהיה בלתי אפשרי.
חוה ראובני
ואז יגידו שזה לא בסדר, שהתקנות שלנו בלתי סבירות, בבג"ץ. אני מעדיפה שהחוק יגיד. אם זה לא סביר, שיגידו בחוק.
חזי יהלומי
למשל, דיברת על פנס. יושב כאן נציג של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. דיברת על אור בלם כלאחר יד. אני רוצה לראות נהג בלי זה.
היו"ר אברהם פורז
כשמובילים דוברה ששוקלת 100 טון, יש לה איתות?
רינת שפרן
המשטרה נוסעת לידה.
חוה ראובני
יש לה רכב ליווי מלפנים ומאחור.
היו"ר אברהם פורז
אז אולי גם פה תתנו את האישור בזה. אמרתי שלא?
דנית גלעד
כתוב רק "התייעצות".
היו"ר אברהם פורז
לשיטתכם, גם עם רכב ליווי וגם אם אדם ילך עם דגל לפני המכונית, והמכונית תיסע קמ"ש יהיה אסור, כי אין איתות ואין פס זוהר ומגבים.
חזי יהלומי
זה לא סביר, אדוני. דוברה כזאת נעה לעתים רחוקות, עם כל הפקקים. כאן מדובר על כמה כלי רכב.
היו"ר אברהם פורז
רבותי, אני מבקש שקט. היום ב-15:00 הישיבה תימשך. מי שרוצה יבוא, מי שלא רוצה לא יבוא.
שירלי אבנר
אין באפשרותנו להשתתף.
היו"ר אברהם פורז
אין נוכחות חובה. הכנסת עומדת להתפזר בעוד שבועיים. אם לא היינו בלחץ הייתי קובע את זה לשבוע הבא. אין לנו זמן. החוק צריך להיגמר. מי שיכול יבוא ומי שלא יכול לא יבוא. אני מניח שבמחלקה המשפטית יש יותר מעובד אחד. מה לעשות, אנחנו עובדים בלחץ. כולנו בלחץ.
שירלי אבנר
אני רוצה להדגיש שעד השעה 15:00 לא יהיו תשובות למרבית הדברים שאנחנו צריכים לבדוק ולנסח.
היו"ר אברהם פורז
על ניסוח תוכלו לשבת גם אחרי השעה 15:00. לגבי דברים אחרים, תעשו מה שאתם רוצים. היום ב-15:00 תימשך הישיבה בנושא הספורט המוטורי, עד אז אתם פנויים כל אחד לעיסוקיו, כל מי שיבוא ברוך הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים